Allochtone Leerlingen In Het Voortgezet Onderwijs

download Allochtone Leerlingen In Het Voortgezet Onderwijs

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Dec-2014
 • Category

  Travel

 • view

  1.419
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Allochtone Leerlingen In Het Voortgezet Onderwijs

 • 1. De rol van enkele gezinsfactoren nader geanalyseerd.

2. *Schoolloopbanen in de 21 eeeuw, benvloed door sociale en culturele achtergrond van leerlingen.varieert naar plaats en tijden is universeel. *Variaties in sociaal economische achtergrond, vaak gepaard met etnische herkomst.*Vele verschillende factoren, die succes van schoolloopbaan bepalen. MAAR, wij enkel gefocust op gezinsfactoren. 3. * We nemen 3 gezinsfactoren onder de loep i.v.m het succes op school. 1. Milieu-indicatoren = beroepsniveau van hoofdkostwinner en opleidingsniveau van beide ouders. 2. Aantal kinderen (aantal oudere kinderen) 3. Mate waarin Nederlands wordt gesproken, in het gezin. gedetailleerd nagegaan wat effect is op schoolloopbaan. 4. *Velen afkomstig uit lagere sociale enonomische gebieden.*Sociaal milieu of etnische herkomst belangrijkste oorzaak achterstand? zeer grote overlapping, dus durven niet te kiezen. *Begrip etnische factor, vaak negatieve interpretatie. Maar soms ook positief zijn.bij overgang voortgezet onderwijs, allochtonen hogeradvies bij gelijke prestaties. = overadvisering 5. * Vaak kiezen voor een te hoog schooltype. = overpositionering * Britse studie: positief effect allochtone herkomst. bij gelijke prestaties, lager onderwijs, hogereexamenresultaten, einde voortgezet onderwijs. * Hypothese: remmende effect, lagere sociale afkomst, anders werkt bij allochtonen dan bij autochtonen. 6. * Leerprestatiesi.v.m geboorterangorde Zajonc, ontwierp confluence model of soepmodel *Kern model = hypothese, hoe meer kinderen putten uit dezelfde bron van ouderlijke aandacht, hoe minder voorspoedig ontwikkeling zal verlopen. MAAR mogen we generaliseren naar allochtonen. *Oudere broers en zussen (allochtonen) kunnen in vreemde cultuur bronnen van overdracht zijn. 7. * Overheersend Nederlands spreken in thuissituatie benvloed schoolcarrire positief. *Drempelhypothese: eerst een beheersingsniveau in moedertaal, dan pas kan je met succes vreemde taal aanleren. 8. *Effect van sociaal milieu, bij allochtonen in mindere mate dan bij autochtonen. allochtonen een gunstiger loopbaan dan autochtonen, in laagste milieucategorien *Aantal oudere kinderen in gezin, bevorderen de samenhang met onderwijsniveau positief. *Hoe meer Nederlands gesproken in gezin, hoe beter samenhang met het onderwijsniveau.