alcoholisme en genetisch venster compleet

of 116 /116
De laatste jaren komt er steeds meer kennis beschikbaar over genetische aanleg voor alcoholisme. De toegenomen aandacht voor de genetische oorzaken van verslaving beïnvloedt de wijze waarop vanuit de overheid, de hulpverlening én de publieke opinie tegen verslaving wordt aangeke- ken. Tegen deze achtergrond heeft de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) op initiatief van de Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) een inventarisatie gemaakt van de actuele en historische kennis op het gebied van de genetische aspecten van alcoholverslaving. Vervolgens is onderzocht wat de implicaties daarvan kunnen zijn voor de preventie, hulpverlening en voorlichting. Belangrijke vragen komen aan de orde. Heeft een alcoholist een sociaal of een medisch probleem? De wijze waarop deze vraag wordt beantwoord, is van grote invloed op de beeld- vorming ten opzichte van alcoholverslaafden. Is het eigen schuld of dikke bult? Of is een alcoholist een pechvogel met een genetisch foutje? Het resultaat is een caleidoscopische verkenning van de ontwikkelingen op het terrein van de genetica in relatie tot alcoholverslaving. ALCOHOLISME EN HET GENETISCH VENSTER 2006 ALCOHOLISME EN HET GENETISCH VENSTER EEN NIEUWE KIJK OP ALCOHOLVERSLAVING? DR N.C.G.M. DONDERS • DR S. SNELDERS • PROF.DR T. PIETERS • DRS N. VAN GEELEN • PROF.DR F.J. MEIJMAN • DR J.C. VAN DER STEL

Embed Size (px)

Transcript of alcoholisme en genetisch venster compleet

Page 1: alcoholisme en genetisch venster compleet

De laatste jaren komt er steeds meer kennis beschikbaar over genetische

aanleg voor alcoholisme. De toegenomen aandacht voor de genetische

oorzaken van verslaving beïnvloedt de wijze waarop vanuit de overheid,

de hulpverlening én de publieke opinie tegen verslaving wordt aangeke-

ken. Tegen deze achtergrond heeft de afdeling Metamedica van het VU

medisch centrum in samenwerking met de Stichting Maatschappij en

Onderneming (SMO) op initiatief van de Stichting Volksbond Rotterdam

(SVR) een inventarisatie gemaakt van de actuele en historische kennis op

het gebied van de genetische aspecten van alcoholverslaving. Vervolgens

is onderzocht wat de implicaties daarvan kunnen zijn voor de preventie,

hulpverlening en voorlichting. Belangrijke vragen komen aan de orde.

Heeft een alcoholist een sociaal of een medisch probleem? De wijze

waarop deze vraag wordt beantwoord, is van grote invloed op de beeld-

vorming ten opzichte van alcoholverslaafden. Is het eigen schuld of dikke

bult? Of is een alcoholist een pechvogel met een genetisch foutje? Het

resultaat is een caleidoscopische verkenning van de ontwikkelingen op

het terrein van de genetica in relatie tot alcoholverslaving.

ALC

OH

OLISM

E EN H

ET GEN

ETISCH

VENSTER

2006

ALCOHOLISME EN HET GENETISCH VENSTEREEN NIEUWE KIJK OP ALCOHOLVERSLAVING?DR N.C.G.M. DONDERS • DR S. SNELDERS • PROF.DR T. PIETERS • DRS N. VAN GEELEN • PROF.DR F.J. MEIJMAN • DR J.C. VAN DER STEL

Page 2: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 3: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 4: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 5: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 6: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 7: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 8: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 9: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 10: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 11: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 12: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 13: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 14: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 15: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 16: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 17: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 18: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 19: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 20: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 21: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 22: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 23: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 24: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 25: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 26: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 27: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 28: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 29: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 30: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 31: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 32: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 33: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 34: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 35: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 36: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 37: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 38: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 39: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 40: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 41: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 42: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 43: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 44: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 45: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 46: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 47: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 48: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 49: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 50: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 51: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 52: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 53: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 54: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 55: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 56: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 57: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 58: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 59: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 60: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 61: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 62: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 63: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 64: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 65: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 66: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 67: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 68: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 69: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 70: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 71: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 72: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 73: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 74: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 75: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 76: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 77: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 78: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 79: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 80: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 81: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 82: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 83: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 84: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 85: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 86: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 87: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 88: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 89: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 90: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 91: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 92: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 93: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 94: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 95: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 96: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 97: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 98: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 99: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 100: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 101: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 102: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 103: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 104: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 105: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 106: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 107: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 108: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 109: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 110: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 111: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 112: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 113: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 114: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 115: alcoholisme en genetisch venster compleet
Page 116: alcoholisme en genetisch venster compleet