Aeternus & Vitelia

of 41 /41
Welkom

Transcript of Aeternus & Vitelia

Page 1: Aeternus & Vitelia

Welkom

Page 2: Aeternus & Vitelia

Drs. Jacques M. Jetten RV

Met hulp van scenario analyse

naar waardecreatie

Page 3: Aeternus & Vitelia

3

M&A

Debt Advisory

Business Valuation

Value Management

Page 4: Aeternus & Vitelia

Over Aeternus: Facts & Figures

4

Fact Figure

Oprichting 1 januari 2006

Aantal transacties >225

Aantal medewerkers 18

Waarvan HBO/WO 100%

Waarvan MBV of RV 4 RV , 3 MBV

Werkgebied Nederland & Internationaal

Aantal kantoren 3 (Venlo, Eindhoven, Breda)

Deal size / Bedrijfsgrootte 2-75 mln / 10-750 medewerkers

Groei 2012/2013 +28%/+18%

Aeternus is FD Gazelle!

Page 5: Aeternus & Vitelia

Initiatieven Aangesloten bij

5

Page 6: Aeternus & Vitelia

‘Built to Sell’

6

Waarom Collegetour Bedrijfswaarde?

Page 7: Aeternus & Vitelia

Waarde denken

7

Page 8: Aeternus & Vitelia

Bedrijfsresultaat

Balanstotaal

8

Traditionele evaluatie economische prestaties

Resultaat na belasting

Eigen vermogen

Rentabiliteit totaal

vermogen (Rtv)

Rentabiliteit eigen

vermogen (Rev)

Page 9: Aeternus & Vitelia

9

Traditionele evaluatie economische prestaties

Voorbeeld (bedrijfsresultaat= 1.500; winst na belasting 1.000)

31-12-2013 € 1.000 31-12-2013 € 1.000

Onroerend goed

2.000 Eigen Vermogen

6.000

Machines 4.000

Voorraad 5.000 Bank 5.000

Debiteuren 3.000 Crediteuren 4.000

Liquiditeiten 1.000

Totaal 15.000 15.000

31-12-2013 € 1.000 31-12-2013 € 1.000

Onroerend goed

500 Eigen Vermogen

1.000

Machines 500

Voorraad 5.000 Bank 5.000

Debiteuren 3.000 Crediteuren 4.000

Liquiditeiten 1.000

Totaal 10.000 10.000

Rtv= 10%; Rev= 16% Rtv = 15%; Rev= 100%

Page 10: Aeternus & Vitelia

10

‘Uw waarde?’ (waarde informatie in Dollar)

Page 11: Aeternus & Vitelia

“De contante waarde van toekomstige geldstromen van een

bedrijf, gebaseerd op de meest reële verwachting op datum

van waardering”

𝐹𝐶𝐹 ͥ

(1 + 𝑅)ͥ

𝑛

𝑖=1

11

Wat is de waarde van een bedrijf?

FCF = Free cash flow R = Rendement (1+R)ͥ = Disconteringsfactor

Page 12: Aeternus & Vitelia

12

Value (Based) Management

Ondernemen gebaseerd op het maximaliseren van de

bedrijfswaarde door het continue verbeteren van

relevante valuedrivers, gericht op verhoging van

operationele cashflows en/of verlaging van risico.

Page 13: Aeternus & Vitelia

1. Ik koop verhuurd onroerend goed voor 2 mln. De huur is €

200.000. De huur stijgt elk jaar met 2%. Ik veronderstel

dat mijn onroerend goed over 10 jaar veel meer waard is

hierdoor.

2. Ik koop een bedrijf voor 2 mln. Ik probeer elk jaar zoveel

mogelijk winst te maken. Ik veronderstel dat mijn bedrijf over 10 jaar veel meer waard is hierdoor.

13

Stellingen

Page 14: Aeternus & Vitelia

Return On Invested Capital

Bedrijfsresultaat

Totaal Geinvesteerd vermogen

14

Wanneer creëer ik waarde?

Weight Adjusted Cost of Capital =

gemiddelde vermogenskostenvoet

EV/TV*Rev + VV/TV* Rvv

ROIC WACC

• Hogere of in tijd snellere Cashflows bij gelijke WACC

• Lagere WACC bij gelijke cashflows

• Als ROIC> WACC

Page 15: Aeternus & Vitelia

15

Evaluatie economische prestaties

Voorbeeld (BR= 1.500; WnB 1.000)

31-12-2013 € 1.000 31-12-2013 € 1.000

Onroerend goed

2.000 Eigen Vermogen

6.000

Machines 4.000

Voorraad 5.000 Bank 5.000

Debiteuren 3.000 Crediteuren 4.000

Liquiditeiten 1.000

Totaal 15.000 15.000

31-12-2013 € 1.000 31-12-2013 € 1.000

Onroerend goed

500 Eigen Vermogen

1.000

Machines 500

Voorraad 5.000 Bank 5.000

Debiteuren 3.000 Crediteuren 4.000

Liquiditeiten 1.000

Totaal 10.000 10.000

ROIC= 13,6%; WACC = 12,5% ROIC = 25%; WACC = 12,5%

Page 16: Aeternus & Vitelia

16

Wanneer creëer ik waarde met dit bedrijf? Verwachting

2014 2015 2016 2016 2017 2018 Eindwaarde

Teller= FCF Noemer : (1+R) ͥ

R =20%

400 1,20 333

450 1,44 312

300 1,87 160

400 2,43 165

450 2,92 254

500 3,50 142

2,883 3,50 809

Bedrijfswaarde 1.1.2014 2,275

𝐹𝐶𝐹 ͥ

(1 + 𝑅)ͥ

𝑛

𝑖=1

Na 1 jaar

2014 2015 2016 2016 2017 2018 Eindwaarde

Teller= FCF Noemer : (1+R) ͥ

R =22%

0 1,22

0

500 1,49 336

550 1,81 303

600 2,22 270

650 2,70 240

3,315 2,70

1,226

Bedrijfswaarde 1.1.2015 2,377

Page 17: Aeternus & Vitelia

• Hogere of in tijd snellere Cashflows bij gelijke WACC

• Lagere WACC bij gelijke cashflows

• Als ROIC> WACC

17

Wanneer is er sprake van waarde-creatie?

Page 18: Aeternus & Vitelia

18

Value (Based) Management

Ondernemen gebaseerd op het maximaliseren van de

bedrijfswaarde door het continue verbeteren van

relevante valuedrivers, gericht op verhoging van

operationele cashflows en/of verlaging van risico.

“Nee, Niet”

Page 19: Aeternus & Vitelia

19

Ondernemingswaarde

Investeringen

Schuldpositie Belasting

Groei potentie

Vermogens-kosten

Brutowinst Werkkapitaal

Page 20: Aeternus & Vitelia

20

Ondernemingswaarde

Medewerkers

Leveranciers relaties

Klantrelaties

Merk

Technologie

Samenwerkings verbanden

Innovatie

Management

Page 21: Aeternus & Vitelia

21

Gebruik Value Based Management

Value Based Management

Verkoopvoorbereiding 4 – 6 jaar voorafgaand aan verkoop

Investeringsanalyse Welke investering voegt meeste waarde toe aan het bedrijf

Portfolio analyse Welke onderdelen, divisies of activiteiten moeten we verkopen/ bijkopen of versterken/ desinvesteren

Scenario analyse Welk groeiscenario is het beste?

Page 22: Aeternus & Vitelia

22

Onderdeel B

Geïnvesteerd vermogen

Waard

e

Onderdeel A

Onderdeel C

Onderdeel D Overhead

Ondernemings

waarde

Onderdelen met

waardecreatie

Onderdelen met waardevernietiging

Portfolio- analyse

Page 23: Aeternus & Vitelia

23

Risicoverlaging

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Waard

e O

nd

ern

em

ing

Margeverhoging

Merk-ontwikke

ling

Verbreding verkoopkanalen

Ondernemings

waarde

Waarde-realisatie

Internationalisatie

Waarde-creatie

Page 24: Aeternus & Vitelia

24

Samenvattend

Traditioneel Value Based Management

Maatstaven ROE, ROI DCF, EVA, Valuedrivers, KPI’s

Omgevingsvisie Geleidelijke ontwikkeling portfolio

Actief portfolio management

Focus Forecasting, uitbannen onzekerheid

Begrijpen en verbeteren, omgaan met onzekerheid

Management proces Niet consistent, verschillende criteria

Consistent, waarde is uniforme grondslag

Page 25: Aeternus & Vitelia

• Bekijk uw bedrijf elk jaar door de bril van een koper

• Stuur op versterken value drivers

• Maak elk jaar een economische balans

25

Samenvattend

Page 26: Aeternus & Vitelia

II. Scenario analyse (in Value Based Management)

26

Page 27: Aeternus & Vitelia

27

‘Keuzestress’

Joris

Judith

Remco

Page 28: Aeternus & Vitelia

28

Scenario analyse: toepassingen Leidraad = waarde-ontwikkeling

1. Waardering start ups

2. Waarde management

3. Financiële weerbaarheidstest

!

Page 29: Aeternus & Vitelia

•Stijging omzet

preclinical •Ontwikkeling clinical

Product

uitontwikkeld

Patentaanvraag

Clinical versie;

goedkeuring aanvragen

Geen clinical

versie

Goedkeuring

verleend; marktintroductie voorbereiden

Goedkeuring niet

verleend

1. Waardering Start ups

Casus ‘Clinisch apparaat’

E

C

A

Marktintroductie

Zelfstandige

distributie

Distributie met

partner

2014 2016 2017 2018

B

D

F

Page 30: Aeternus & Vitelia

30

2. Waardemagement

Casus Groothandel gashaard: 20 mln omzet

Groothandel gashaard wordt geconfronteerd met een producent die zelf

gaat verkopen in het gebied dat hij 20 jaar heeft bediend. Hij overdenkt de

mogelijkheden

• zelf gaan produceren en eigen merk starten

• een eigen retailkanaal opzetten in NL met gespecialiseerde winkels

• exporteren wetende dat elk land eigen bouwkundige eisen stelt

Page 31: Aeternus & Vitelia

31

31-12-2013 € 1.000 31-12-2013 € 1.000

Onroerend goed 2.000 Eigen Vermogen 6.000

Inventaris 1.000

Voorraad 5.000 Bank 2.000

Debiteuren 3.000 Crediteuren 4.000

Liquiditeiten 1.000

Totaal 12.000 12.000

2012 2013

Omzet 18.000 20.000

Inkoopwaarde omzet 9.000 10.000

Personeelskosten 4.500 5.000

Overige kosten 2.000 2.000

EBITDA 2.500 3.000

Afschrijving 1.000 1.000

EBIT 1.500 2.000

Rente 300 300

Winst voor belasting 1.200 1.700

Case “Handel Groots” waarde aandelen going concern= € 8,000

Page 32: Aeternus & Vitelia

32

Casus Groothandel gashaard: 20 mln omzet 1. Zelf gaan produceren onder eigen merk

Value driver Risico’s

Afhankelijkheid leveranciers verlagen Geen productie-ervaring

Merkwaarde Te weinig omvang voor merkintroductie

Innovatie

Financiële impact Impact disconteringsvoet Waarde (*1.000)

Hogere marges, hoge investeringen, aanloopverlies, vraaguitval, uiteindelijk hogere cashflows

Toename risico dus hoger € 6,000

Page 33: Aeternus & Vitelia

33

Casus Groothandel gashaard: 20 mln omzet 2. Eigen retailkanaal met gespecialiseerde winkels opzetten in Nederland

Doel Risico’s

Afhankelijkheid afnemers verlagen Geen retail-ervaring

Merkwaarde verhogen Beheersbaarheid winkels qua management

Financiële impact Impact disconteringsvoet Waarde aandelen (* 1.000)

Investering in winkelconcept, investering in vestigingen, toename vaste kosten, Marges hoger

Toename risico dus hoger € 9.000

Page 34: Aeternus & Vitelia

34

Casus Groothandel gashaard: 20 mln omzet 3. Overname concurrenten

Doel Risico’s

Afhankelijkheid afnemers verlagen Integratie risico

Klantrelaties/ distributiekanalen verbeteren

Innovatie

Financiële impact Impact disconteringsvoet Waarde (*1.000)

Investering in overnamesom, afname voorraad, verbetering brutomarge, lagere kosten per eenheid

Afname risico € 10,000

Page 35: Aeternus & Vitelia

35

Basisscenario prognose balans Activa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MVA 490 440 515 565 590 590 590 590

Voorraden 142 140 149 152 155 158 161 164

OHW 190 198 213 217 221 226 230 235

Debiteuren 638 667 708 723 737 752 767 782

Overig 116 118 125 128 130 133 136 138

Liquide middelen 0 85 90 143 213 297 487 684

Totaal activa 1.576 1.648 1.800 1.927 2.046 2.155 2.371 2.593

Passiva 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Groepsvermogen 625 807 1.033 1.251 1.460 1.660 1.866 2.077

LRVV 400 400 300 200 100

KRVV 121

Crediteuren 255 258 273 278 284 289 295 301

Overig 175 184 194 198 202 206 210 214

Totaal passiva 1.576 1.648 1.800 1.927 2.046 2.155 2.371 2.593

Page 36: Aeternus & Vitelia

36

Basisscenario prognose resultatenrekening

Resultatenrekening 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omzet 3.830 4.000 4.250 4.335 4.422 4.510 4.600 4.692

Kostprijs 1.532 1.560 1.658 1.691 1.724 1.759 1.794 1.830

Brutowinst 2.298 2.440 2.593 2.644 2.697 2.751 2.806 2.862

Personeelskosten 1.560 1.635 1.711 1.745 1.780 1.816 1.852 1.889

Vaste kosten 159 162 166 169 172 176 179 183

Variabele kosten 131 136 145 148 151 154 157 160

Overige kosten 216 203 214 218 223 227 232 236

EBITDA 232 303 357 364 371 378 386 394

Afschrijvingen 75 50 50 75 100 125 125 125

EBIT 157 253 307 289 271 253 261 269

Financieel resultaat -39 -24 -18 -12 -6 0 0 0

Resultaat voor belasting 119 229 289 277 265 253 261 269

Belastingen -42 -47 -62 -59 -56 -53 -55 -57

Netto resultaat 77 182 226 218 209 200 206 212

Page 37: Aeternus & Vitelia

Case Metaalverwerker

37

Mogelijke scenario’s

0. Basisscenario: doorgaan op ingeslagen weg; investeringsachterstand inhalen

1. Investeren in nieuwe klant; investering 1.5 miljoen

2. Geleidelijke groei naar 6 miljoen omzet door

6 nieuwe klanten met 2

verkoopmedewerkers

3. Specialisatie in hydraulische componenten: investeren in engineering

Waarde bedrijf

€ 754.000

€ 386.000

€ 1,112.000

€ 1,008.000

Page 38: Aeternus & Vitelia

38

Financiële weerbaarheid

Monte Carlo Simulatie

a. Bandbreedtes

b. Kansverdeling

c. Relaties tussen financiële parameters

Reële opties benoemen

Page 39: Aeternus & Vitelia

39

Financiële weerbaarheid

Innovatie door private label producent

Succes

Geen succes bestaande

business loopt door

Faillissement of ernstige

krimp

60%

5%

35%

Page 40: Aeternus & Vitelia

Tot slot – Vragen?

www.aeternuscompany.nl

40

Word lid van LinkedIn

group Aeternus!

• Artikelen vakkennis

• Gesloten deals

• Ontwikkelingen M&A markt

• Laatste nieuws over

Aeternus

Page 41: Aeternus & Vitelia

41

Bedankt