Achtergrondinformatie migratie

27
Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi

description

Achtergrondinformatie migratie. Dr. Abdellatif Riffi. Geschiedenis vd migratie in België. Begin 20 ste eeuw 3% vreemdelingen in B waarvan 90% uit de buurlanden Tussen de 2 WO stijging tot 4% (italië en oost-europa) Vanaf 1936 arbeidsvergunning verplicht - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Achtergrondinformatie migratie

Page 1: Achtergrondinformatie migratie

Achtergrondinformatie migratie

Dr. Abdellatif Riffi

Page 2: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Geschiedenis vd migratie in België

• Begin 20ste eeuw 3% vreemdelingen in B waarvan 90% uit de buurlanden

• Tussen de 2 WO stijging tot 4% (italië en oost-europa)

• Vanaf 1936 arbeidsvergunning verplicht• Sinds de jaren 60 vooral Spanjaarden en

Grieken, later Turken en Marokkanen• Grootste niet-Europese groep migranten:

Marokkanen en Turken)• Snelbelgwet 2000

Page 3: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Veranderde migratie

  Momenteel toename van Oost-Europese roma-zigeuners

  Vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

Page 4: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Wie zijn de Roma?

• Roma zijn een relatief nieuwe migrantengroep in ons land.

• In 2003 schatte het Vlaams Minderhedencentrum hun aantal op vijftien- à twintigduizend in Vlaanderen en Brussel.

• Wonen verspreid, met concentraties in grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent. Ook in kleinere steden als Sint-Niklaas, Tienen, Diest en Temse is er een Roma-gemeenschap.

• Zijn afkomstig uit Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en de landen van ex-Joegoslavië zoals Kosovo en Macedonië.

Page 5: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Wie zijn de Roma?

• Vaak leven ze in armoede.

• Velen onder hen hebben geen wettig verblijfsstatuut.

• Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 zijn veel Roma uit Centraal  en Oost-Europa naar West-Europese landen verhuisd.

• Zij ontvluchten er hun uitzichtloze maatschappelijke situatie.

• In Vlaanderen is hun aantal sterk toegenomen.

Page 6: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Dé Roma bestaat niet

• Roma zijn geen homogene bevolkingsgroep. • Zelfs binnen de verschillende

gemeenschappen is er een grote verscheidenheid.

• Ze hebben een gemeenschappelijke taal, het Romanès. Maar de gesproken varianten zijn sterk verschillend.

Page 7: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Geen woonwagenbewoners

• Roma wonen in huizen en appartementen, niet in woonwagens.

• Worden vaak in één adem genoemd met woonwagenbewoners zoals Manoesjen (of Sinti) en Roms.

• Hebben dezelfde Noord-Indische oorsprong en nomadische voorgeschiedenis in Europa

• Roms en Manoesjen wonen echter al lang in ons land.

Page 8: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Integratie van Roma in Vlaanderen

 Voor een deel van de Roma verloopt de integratie in Vlaanderen niet vlot. Veel gezinnen ondervinden drempels voor onderwijs, werk, gezondheid.

Page 9: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Marokkanen

• +- 70% Berberse afkomst

• 30% Arabisch sprekend

• Gebrekkige Nederlandse taalkennis en moedertaal ook niet voldoende

Page 10: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 11: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 12: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 13: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 14: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 15: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Page 16: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?

• GEZONDHEIDSTOESTAND arbeidsongevallen, zuigelingensterfte,

• GEZONDHEIDSGEDRAG  minder preventieve zorg,   minder prenatale zorg  hoger consultatiefrequentie

• ZIEKTEGEDRAG  meer klachten thv maag-darm, ogen,   bewegingsapparaat door erfelijke aanleg,   voedingspatroon, leefwijze en woon-werkomstandigheden psychosomatiek! 

Page 17: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?

• KENNIS EN OPVATTINGEN

  ziekte tgv van klimaat, koude  bovennatuurlijke oorzaken  andere manier van uiten van klachten

• COMMUNICATIE taalproblemen, culturele en sociale verschillen

  BESLUIT: MIGRANTEN HEBBEN EEN ANDER KLACHTEN – EN   DIAGNOSEPATROON

Page 18: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  IMPORTZIEKTEN   1) INFECTIEZIEKTEN • Tijdens de eerste maanden van verblijf in België of na een vakantie:  malaria, buiktyfus, paratyfus, bacillaire dysenterie, hepatitis A  scabies, schimmelinfecties

• Persisterende infecties

• Parasitaire infectie van maag-darmkanaal: Giardia Lamblia, Ascaris (makkelijk te behandelen) Schistosomiasis, echinococcose, filiaris (kan jaren duren)    (malaria tertiana), hepatitis B (hoge prevalentie in herkomstland)    TBC (illegalen en ex-gevangenen)

  HIV (tropisch Afrika) en SOA: gonorree 

Page 19: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

 

  1) INFECTIEZIEKTEN   c) Late gevolgen van infecties

  hepatocellulair CA na hep B-C, Aids na HIV, resistente TBC

 

Page 20: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  2) GENETISCH BEPAALDE ZIEKTEN 

  a) Hemoglobinopathieën   Thallasemie: anemie en splenomegalie, afwijkend bloedbeeld:

microcytose  Sikkelcelanemie: zwarten en soms ook Turken!   Homozygote vorm geeft hemolytische anemie en vaso-occlusieve  Crisis

  b) Familaire Middellandse Zeekoorts   buikpijn, pijn op de borst, arthralgieën en koorts  Turken en Marokkanen, wordt dikwijls gemist,

Page 21: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  B) VERWORVEN AANDOENINGEN   Diabetes: prevalentie hoger, slechter geregeld, vakantie en

ramadan!

   Vit D tekort : niet frequent, vooral bij zeer marginale

woonomstandigheden

  Peptisch ulcus: stress en hogere prevalentie van Helicobacter Pylori

  CO-intoxicatie (acuut en chronisch: weerkerende nausea en hoofdpijn, moeheid, bepaal carboxyhemoglobine)

Page 22: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

  B) VERWORVEN AANDOENINGEN 

  Astma: bij vochtige behuizing en gebruik van veel tapijten

  Scabies: minder frequent

  Loodintoxicatie   Een vermindering van het IQ, leerproblemen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, slaapstoornissen en afwijkende groei, (waarden >35 mcg/dl) bleekheid, misselijkheid, braken, eetlustverlies, buikpijn, overprikkelbaarheid, rachitistekensen bij extreem hoge waarden.

Page 23: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

  C) INPASSINGSPATHOLOGIE

  Posttraumatische stress-stoornis 6 tot 11%van de vluchtelingen) en vrouwenbesnijdenis bij vluchtelingen uit Somalië, Soedan, Mali (90% van de Somalische vrouwen heeft de faraonische besnijdenis)

  Inpassingspathologie: Verstoringen van het psychologisch en sociaal evenwicht, waarbij angstaanvallen, hyperventilatie, somatische fixatie en depressie het meest opvallend zijn.

  Somatische fixatie: psychologische problemen vertalen via een lichamelijke klacht

Page 24: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

GEZONDHEID VAN ALLOCHTONEN KINDEREN EN ADOLESCENTEN

  Verschillen in sterfte (hoger bij allochtonen)

  - Pasgeborenen Turk en Marok. anderhalf x meer kans  door zwangerschap op heel jonge of   oude leeftijd, 25% tienerzwangerschappen

  bij Marokkanen (2% bij autochtone bevolking)

  - 0 – 15 jaar erfelijke aandoeningen door consanguïniteit,  wiegendood vooral bij Turken: 2x meer dan bij  autochtonen en 4x meer dan Marokkanen   (roken!), meer ongevallen

  - jongvolwassenen bijna gelijke sterftecijfers

Page 25: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Verschillen in gezondheid en ziekte

  Geboortegewicht (marokk kinderen meestal zwaarder (moeders

roken niet), vroegtijdig starten met bijvoeding

  Hemoglobinopathieën » Thallassemia major (anemie en splenomegalie)

(vooral marokk en turken)» Sikkelcelanemie (hemolytische anemie en vaso-

occlusieve crisissen(vooral afro-type)

Page 26: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

Verschillen in gezondheid en ziekte

  Lactase-deficiëntie (tropische landen, waterstofademtest, behandeling met lactasedruppels)

  Infectieziekten salmonella, shigella, campylobacter,giardia lamblia, hepatitis A (en B), TBC, vooral bij terugkeer uit verlof

  Ongevallen kleinere behuizing, meer kinderen thuis, loodvergif- tiging door oude loodverf

Page 27: Achtergrondinformatie migratie

Pag.

  luchtwegklachten soms vochtige behuizing, veel tapijten, komt toch minder vaak voor dan bij autochtonen

  diabetes type I 1,6 keer hoger bij marokkaanse kinderen

  Bedplassen 2 tot 4 x hoger bij allochtonen

  Gebitsstatus caries komt vaker voor bij allochtonen

  Lichaamsbeweging (zwemmen & islamitische meisjes, in amsterdam had minder dan 50% van allochtone 12-jarige meisjes een zwemdiploma ivm 95% bij de autochtone 12-jarige meisjes)