Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

27
Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi

Transcript of Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Page 1: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Achtergrondinformatie migratie

Dr. Abdellatif Riffi

Page 2: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Geschiedenis vd migratie in België

• Begin 20ste eeuw 3% vreemdelingen in B waarvan 90% uit de buurlanden

• Tussen de 2 WO stijging tot 4% (italië en oost-europa)

• Vanaf 1936 arbeidsvergunning verplicht• Sinds de jaren 60 vooral Spanjaarden en

Grieken, later Turken en Marokkanen• Grootste niet-Europese groep migranten:

Marokkanen en Turken)• Snelbelgwet 2000

Page 3: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Veranderde migratie

  Momenteel toename van Oost-Europese roma-zigeuners

  Vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

Page 4: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Wie zijn de Roma?

• Roma zijn een relatief nieuwe migrantengroep in ons land.

• In 2003 schatte het Vlaams Minderhedencentrum hun aantal op vijftien- à twintigduizend in Vlaanderen en Brussel.

• Wonen verspreid, met concentraties in grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent. Ook in kleinere steden als Sint-Niklaas, Tienen, Diest en Temse is er een Roma-gemeenschap.

• Zijn afkomstig uit Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en de landen van ex-Joegoslavië zoals Kosovo en Macedonië.

Page 5: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Wie zijn de Roma?

• Vaak leven ze in armoede.

• Velen onder hen hebben geen wettig verblijfsstatuut.

• Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 zijn veel Roma uit Centraal  en Oost-Europa naar West-Europese landen verhuisd.

• Zij ontvluchten er hun uitzichtloze maatschappelijke situatie.

• In Vlaanderen is hun aantal sterk toegenomen.

Page 6: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Dé Roma bestaat niet

• Roma zijn geen homogene bevolkingsgroep. • Zelfs binnen de verschillende

gemeenschappen is er een grote verscheidenheid.

• Ze hebben een gemeenschappelijke taal, het Romanès. Maar de gesproken varianten zijn sterk verschillend.

Page 7: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Geen woonwagenbewoners

• Roma wonen in huizen en appartementen, niet in woonwagens.

• Worden vaak in één adem genoemd met woonwagenbewoners zoals Manoesjen (of Sinti) en Roms.

• Hebben dezelfde Noord-Indische oorsprong en nomadische voorgeschiedenis in Europa

• Roms en Manoesjen wonen echter al lang in ons land.

Page 8: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Integratie van Roma in Vlaanderen

 Voor een deel van de Roma verloopt de integratie in Vlaanderen niet vlot. Veel gezinnen ondervinden drempels voor onderwijs, werk, gezondheid.

Page 9: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Marokkanen

• +- 70% Berberse afkomst

• 30% Arabisch sprekend

• Gebrekkige Nederlandse taalkennis en moedertaal ook niet voldoende

Page 10: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 11: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 12: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 13: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 14: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 15: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Page 16: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?

• GEZONDHEIDSTOESTAND arbeidsongevallen, zuigelingensterfte,

• GEZONDHEIDSGEDRAG  minder preventieve zorg,   minder prenatale zorg  hoger consultatiefrequentie

• ZIEKTEGEDRAG  meer klachten thv maag-darm, ogen,   bewegingsapparaat door erfelijke aanleg,   voedingspatroon, leefwijze en woon-werkomstandigheden psychosomatiek! 

Page 17: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?

• KENNIS EN OPVATTINGEN

  ziekte tgv van klimaat, koude  bovennatuurlijke oorzaken  andere manier van uiten van klachten

• COMMUNICATIE taalproblemen, culturele en sociale verschillen

  BESLUIT: MIGRANTEN HEBBEN EEN ANDER KLACHTEN – EN   DIAGNOSEPATROON

Page 18: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  IMPORTZIEKTEN   1) INFECTIEZIEKTEN • Tijdens de eerste maanden van verblijf in België of na een vakantie:  malaria, buiktyfus, paratyfus, bacillaire dysenterie, hepatitis A  scabies, schimmelinfecties

• Persisterende infecties

• Parasitaire infectie van maag-darmkanaal: Giardia Lamblia, Ascaris (makkelijk te behandelen) Schistosomiasis, echinococcose, filiaris (kan jaren duren)    (malaria tertiana), hepatitis B (hoge prevalentie in herkomstland)    TBC (illegalen en ex-gevangenen)

  HIV (tropisch Afrika) en SOA: gonorree 

Page 19: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

 

  1) INFECTIEZIEKTEN   c) Late gevolgen van infecties

  hepatocellulair CA na hep B-C, Aids na HIV, resistente TBC

 

Page 20: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  2) GENETISCH BEPAALDE ZIEKTEN 

  a) Hemoglobinopathieën   Thallasemie: anemie en splenomegalie, afwijkend bloedbeeld:

microcytose  Sikkelcelanemie: zwarten en soms ook Turken!   Homozygote vorm geeft hemolytische anemie en vaso-occlusieve  Crisis

  b) Familaire Middellandse Zeekoorts   buikpijn, pijn op de borst, arthralgieën en koorts  Turken en Marokkanen, wordt dikwijls gemist,

Page 21: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS

  B) VERWORVEN AANDOENINGEN   Diabetes: prevalentie hoger, slechter geregeld, vakantie en

ramadan!

   Vit D tekort : niet frequent, vooral bij zeer marginale

woonomstandigheden

  Peptisch ulcus: stress en hogere prevalentie van Helicobacter Pylori

  CO-intoxicatie (acuut en chronisch: weerkerende nausea en hoofdpijn, moeheid, bepaal carboxyhemoglobine)

Page 22: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

  B) VERWORVEN AANDOENINGEN 

  Astma: bij vochtige behuizing en gebruik van veel tapijten

  Scabies: minder frequent

  Loodintoxicatie   Een vermindering van het IQ, leerproblemen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, slaapstoornissen en afwijkende groei, (waarden >35 mcg/dl) bleekheid, misselijkheid, braken, eetlustverlies, buikpijn, overprikkelbaarheid, rachitistekensen bij extreem hoge waarden.

Page 23: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

  C) INPASSINGSPATHOLOGIE

  Posttraumatische stress-stoornis 6 tot 11%van de vluchtelingen) en vrouwenbesnijdenis bij vluchtelingen uit Somalië, Soedan, Mali (90% van de Somalische vrouwen heeft de faraonische besnijdenis)

  Inpassingspathologie: Verstoringen van het psychologisch en sociaal evenwicht, waarbij angstaanvallen, hyperventilatie, somatische fixatie en depressie het meest opvallend zijn.

  Somatische fixatie: psychologische problemen vertalen via een lichamelijke klacht

Page 24: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

GEZONDHEID VAN ALLOCHTONEN KINDEREN EN ADOLESCENTEN

  Verschillen in sterfte (hoger bij allochtonen)

  - Pasgeborenen Turk en Marok. anderhalf x meer kans  door zwangerschap op heel jonge of   oude leeftijd, 25% tienerzwangerschappen

  bij Marokkanen (2% bij autochtone bevolking)

  - 0 – 15 jaar erfelijke aandoeningen door consanguïniteit,  wiegendood vooral bij Turken: 2x meer dan bij  autochtonen en 4x meer dan Marokkanen   (roken!), meer ongevallen

  - jongvolwassenen bijna gelijke sterftecijfers

Page 25: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Verschillen in gezondheid en ziekte

  Geboortegewicht (marokk kinderen meestal zwaarder (moeders

roken niet), vroegtijdig starten met bijvoeding

  Hemoglobinopathieën » Thallassemia major (anemie en splenomegalie)

(vooral marokk en turken)» Sikkelcelanemie (hemolytische anemie en vaso-

occlusieve crisissen(vooral afro-type)

Page 26: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

Verschillen in gezondheid en ziekte

  Lactase-deficiëntie (tropische landen, waterstofademtest, behandeling met lactasedruppels)

  Infectieziekten salmonella, shigella, campylobacter,giardia lamblia, hepatitis A (en B), TBC, vooral bij terugkeer uit verlof

  Ongevallen kleinere behuizing, meer kinderen thuis, loodvergif- tiging door oude loodverf

Page 27: Achtergrondinformatie migratie Dr. Abdellatif Riffi.

Pag.

  luchtwegklachten soms vochtige behuizing, veel tapijten, komt toch minder vaak voor dan bij autochtonen

  diabetes type I 1,6 keer hoger bij marokkaanse kinderen

  Bedplassen 2 tot 4 x hoger bij allochtonen

  Gebitsstatus caries komt vaker voor bij allochtonen

  Lichaamsbeweging (zwemmen & islamitische meisjes, in amsterdam had minder dan 50% van allochtone 12-jarige meisjes een zwemdiploma ivm 95% bij de autochtone 12-jarige meisjes)