”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA...

20
03.02.2015 1 ”Blind BlendenNederlandse Blenders Vereniging Wemeldinge, 27/01/2015 W. Raijmakers & L. Vereecke VEILIGHEID VOOR ALLES !!! Blenden van twee C-klasse producten = mogelijk A / 5.1 : KAS+ASS Twijfels veiligheidsklassificatie: test (volgens regels) of DOE HET NIET. Kijk niet naar de ”concullega”: eigen verantwoordelijkheid ! Meld eventuele misstanden bij de overheid, MMF of MMD. Let op met teveel olie: limiet AN-houdende meststoffen is 0.4 % C 5 kg olie/ton. Meststoffen zijn vaak al behandeld: soms meer dan 2 kg/ton. Ruimte om extra olie toe te voegen is dus beperkt. Toevoegen van spoorelementen (B, Co, Cu, Zn, Se …) kan invloed hebben op gevarenclassificatie m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu. AF TE RADEN! Werk schoon en VERWIJDER RESTJES, STOF etc. ZO SNEL MOGELIJK. Spaar niks op, maar voer af. Houd producten gescheiden: NIET ALLES OP EEN ROMMELHOOP! AN-houdende off-specs zoals stof onder retourrollen: rubber + coating zijn extra gevoelig. Verdun met dolomiet of landbouwkalk (niet ongeblust !!) of zand tot onder 50% AN. Gebruik geen zaagsel o.i.d. op natte vloeren: organische stof + nitraten = brandbaar. Dweilen of vegen is de enige oplossing. Kwaliteit: zie keurmerk NVB BlendPlus! © VUISTREGELS BIJ BLENDEN

Transcript of ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA...

Page 1: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

1

”Blind Blenden” Nederlandse Blenders Vereniging

Wemeldinge, 27/01/2015

W. Raijmakers & L. Vereecke

VEILIGHEID VOOR ALLES !!!

Blenden van twee C-klasse producten = mogelijk A / 5.1 : KAS+ASS

Twijfels veiligheidsklassificatie: test (volgens regels) of DOE HET NIET.

Kijk niet naar de ”concullega”: eigen verantwoordelijkheid ! Meld eventuele

misstanden bij de overheid, MMF of MMD.

Let op met teveel olie: limiet AN-houdende meststoffen is 0.4 % C ≈ 5 kg olie/ton.

Meststoffen zijn vaak al behandeld: soms meer dan 2 kg/ton. Ruimte om extra olie toe

te voegen is dus beperkt.

Toevoegen van spoorelementen (B, Co, Cu, Zn, Se …) kan invloed hebben op

gevarenclassificatie m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu. AF TE RADEN!

Werk schoon en VERWIJDER RESTJES, STOF etc. ZO SNEL MOGELIJK. Spaar

niks op, maar voer af. Houd producten gescheiden: NIET ALLES OP EEN

ROMMELHOOP!

AN-houdende off-specs zoals stof onder retourrollen: rubber + coating zijn extra

gevoelig. Verdun met dolomiet of landbouwkalk (niet ongeblust !!) of zand tot onder

50% AN.

Gebruik geen zaagsel o.i.d. op natte vloeren: organische stof + nitraten = brandbaar.

Dweilen of vegen is de enige oplossing.

Kwaliteit: zie keurmerk NVB BlendPlus! ©

VUISTREGELS BIJ BLENDEN

Page 2: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

2

Pure Nutrient campagne

Pure Nutrient app

Inhoud

Yara: Safe by Choice

Veiligheid nitraatmeststoffen

Blenden & veiligheid

Handling & opslag

Page 3: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

3

Yara Sluiskil

Terneuzen

Veiligheid binnen YARA

Safe by

Chance (try to observe

safety)

Safe by

Choice (undertake to

observe safety)

6

Page 4: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

4

Veiligheid

nitraatmeststoffen

Brand

KAS zelf is niet brandbaar, maar het gedraagt zich

als een oxiderende stof – dus onderhoudt het de

brand waar meststoffen bij betrokken zijn!

Contact met hete oppervlaktes zoals motoren,

lampen, stoomleidingen, of elk oppervlak dat verhit

wordt door lassen of snijden moet altijd vermeden

worden

Page 5: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

5

Brand in opslagloods 2012

Vastgelopen onderrollen transportband

Page 6: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

6

Victor lans - opslag loods

Zie PGS 7, bijlage 3

Mengsels, contaminatie & explosie

KAS – (AN) verwijderd houden van:

Brandbaar materiaal: vet, olie, brandstof ...

Chloraten, chlorides, hypochloriden, nitrieten, perchloraten,

permanganaten, metaalpoeder en vezelhoudend materiaal

(katoen, jute etc.)

Binnen in de loods geen drainage

risico van gesmolten AN in een afgesloten ruimte

AN-meststoffen zijn veilig, behalve... Onder zeer specifieke

omstandigheden kan het zich als een explosief gedragen!

indien onderhevig aan sterke springstoflading

wanneer verhit in een opgesloten ruimte

Page 7: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

7

Explosie in meststoffenloods

Waco US, April 2013

FE: Handboek

Guideline Storage AN based fertilizers

Leaflet

Veilige opslag

Leaflet

Wat te doen bij brand

Leaflet

Omgang met niet- conforme

meststoffen

Yara brochure

From Factory to Field

FE & Yara Trainingsmateriaal

Page 8: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

8

BLENDEN & VEILIGHEID

Productkwaliteit?

Chemische samenstelling

Hygroscopische

eigenschappen

Bakneiging

Stofvorming

Korrelvorm

Oppervlakte structuur

Korrelsterkte

Korrelgrootte verdeling

Stortgewicht

Segregatie

Onzuiverheden

1. Juiste nutriënt samenstelling

2. Strooi karakteristieken

3. Product veiligheid

Page 9: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

9

Mengdiagram verschillende meststoffen

Mengdiagram meststoffen

Page 10: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

10

Wa

tera

bso

rpti

e (

%)

Waterabsorptie in blends

Na 5 uur bij 25 oC en 70 % relatieve vochtigheid

0 0

2,6

4,6 5,2

6,7

13,7

14,8

18,2

0

5

10

15

20

UREA KCI AN NP KCl Urea NPK NP Urea NPK Urea AN Urea

Kritische relatieve vochtigheid

25 oC

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CN

NPK (MOP)

NPK (SOP)

KAS / SULFAN / AN

Ureum / Ureas / Amidas

ZA (ammoniumsulfaat)

DAP

K60 (MOP)

MAP

K50 (SOP)

relatieve luchtvochtigheid

Page 11: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

11

VEILIGHEID VOOR ALLES !!!

Blenden van twee C-klasse producten = mogelijk A / 5.1 : KAS+ASS

Twijfels veiligheidsklassificatie: test (volgens regels) of DOE HET NIET.

Kijk niet naar de ”concullega”: eigen verantwoordelijkheid ! Meld eventuele

misstanden bij de overheid, MMF of MMD.

Let op met teveel olie: limiet AN-houdende meststoffen is 0.4 % C ≈ 5 kg olie/ton.

Meststoffen zijn vaak al behandeld: soms meer dan 2 kg/ton. Ruimte om extra olie toe

te voegen is dus beperkt.

Toevoegen van spoorelementen (B, Co, Cu, Zn, Se …) kan invloed hebben op

gevarenclassificatie m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu. AF TE RADEN!

Werk schoon en VERWIJDER RESTJES, STOF etc. ZO SNEL MOGELIJK. Spaar

niks op, maar voer af. Houd producten gescheiden: NIET ALLES OP EEN

ROMMELHOOP!

AN-houdende off-specs zoals stof onder retourrollen: rubber + coating zijn extra

gevoelig. Verdun met dolomiet of landbouwkalk (niet ongeblust !!) of zand tot onder

50% AN.

Gebruik geen zaagsel o.i.d. op natte vloeren: organische stof + nitraten = brandbaar.

Dweilen of vegen is de enige oplossing.

Kwaliteit: zie keurmerk NVB BlendPlus! ©

VUISTREGELS BIJ BLENDEN

CLASSIFICATIE

AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE

MESTSTOFFEN

Page 12: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

12

Product Classificatie

basis: UN Model Regulations

UN Dangerous Goods classificatie

In principe gebaseerd op de samenstelling van het product

In geval van “grijze zone” producten (waarbij vb. de

samenstelling zich in het grensgebied bevindt) kan het

uitvoeren van de voorgeschreven testmethodiek noodzakelijk

zijn.

Voor sommige veiligheidsparameters is het uitvoeren van

fysieke testen de enige manier om een product correct te

classificeren.

Classificatie van UN Klasse 5.1 meststoffen

Klasse 5.1 : Oxiderende stoffen (voorheen aangeduid als A-type meststofen)

Opgevoerd onder UN 2067

Overzicht:

NB: Klasse 5.1 in principe niet van toepassing voor bulk meststoffen in NL ( 80% AN = 28%N)

Page 13: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

13

Classificatie van UN Klasse 5.1 meststoffen

Klasse 5.1 : Oxiderende stoffen (voorheen aangeduid als A-type meststoffen)

– opgevoerd onder UN 2067

Test overeenkomstig “UN Solid Oxidizer test” :

Oxidierend indien de brandsnelheid < brandsnelheid van het referentie

mengsel

AN : Verpakkingsgroep III

Productclassificatie van Klasse 9 meststoffen

Klasse 9 : Diverse, kan deflagreren, of: Self Sustaining Decomposition (SSD) (voorheen aangeduid als B-type meststoffen)

Opgevoerd onder UN 2071

Test overeenkomstig de UN “gazen goot” test

NPK’s (vnl “V-type”) gevoelig voor SSD:

16.13.18 MOP

15.12.24 MOP

14.10.18 MOP

14.07.24 MOP

Opgelet: NPK’s, die op basis van hun samenstelling als “C-type” zouden ingedeeld

worden kunnen deflagratie eigenschappen vertonen en dienen als Klasse 9

geclassificeerd te worden UN gazen goot test moet uitsluitsel brengen!

Speciale aandacht in geval van blenden: het mengen van niet geclassificeerde

meststoffen kan resulteren in een geclassificeerd product! Altijd checken via UN

gazen goot test!

Page 14: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

14

Type B meststoffen

Bij het mengen van grondstoffen kan de classificatie wijzigen van ongevaarlijk naar

gevaarlijke stof!

Tabel toont C-types die wijzigen in B-type na het blenden in een 1:1 verhouding !

Source : Paper nr 15 - IFA Technical Conference Canada,1988

Voorheen aangeduid als “C-type meststof”

Zijn niet als gevaarlijke stof geclassificeerd volgens de UN Dangerous Goods

Classification.

Bekomen door afleiding van de UN Classificatie:

Niet behorend tot Klasse 5.1 : UN entry 2067

Niet onderhevig aan deflagratie - Self Sustaining Decomposition: geen

Klasse 9 (UN entry 2071)

Voorbeelden: KAS 27 % N, NS 24 –15,….

Meststoffen die niet geclassificeerd zijn als

gevaarlijke stof

Page 15: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

15

Aanbevelingen

handling en opslag

minerale meststoffen

Gevolgen van vochtopname

NA DAGEN !!

PRODUCT VAN

FABRIEK

Page 16: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

16

Gevolgen van vochtopname bij opslag

Korstvorming

Popcorn effect

Vochtopname voorkomen

Airconditioning (of ontvochtiging):

Vermijd overschrijding kritische luchtvochtigheid

Alternatieven:

Minimaliseer ventilatie,houd ramen en deuren

gesloten

Stel de minerale meststof niet onnodig bloot

aan vochtopname

Afdekken met plastic

Page 17: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

17

Afdekken met plastic folie

Bevestiging van folie met piketten

Plasticfolie

Condenswater

Voorraadhoop

0,10 – 0,15 mm plastic foil met 0,5 m overlap

De plastic folie fixeren met piketten

Afdekken met plastic folie

Page 18: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

18

Thermische cycling

AN-houdende meststoffen

Thermische cycling

geeft stofvorming in

de toplaag

Segregatie

Page 19: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

19

Laadschop in de loods

Binnenopslag van big bags

Page 20: ”Blind Blenden NBV Blind...2015/01/27  · NPK (SOP) KAS / SULFAN / AN Ureum / Ureas / Amidas ZA (ammoniumsulfaat) DAP K60 (MOP) MAP K50 (SOP) relatieve luchtvochtigheid 03.02.2015

03.02.2015

20

Buitenopslag van big bags

Plaats big bags op een vaste ondergrond en op pallets

Houd min 1 m afstand tussen de rijen

Big bags en pallets goed afdekken met sterke afdekzeilen

Plaats boven op pallets een laag met lege pallets onder de afdekzeilen

Maak de afdekzeilen stevig vast

Houd de big bags en pallets gescheiden van organische of brandbare stoffen

Bedankt voor uw aandacht