7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden! · Wat zou u aan deze wereld willen veranderen?...

of 47 /47
7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden!

Embed Size (px)

Transcript of 7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden! · Wat zou u aan deze wereld willen veranderen?...

7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden!

2

De Wetenschap van het Rijk Worden

Waarom ligt een rijk leven slechts in de handen van enkelen - terwijl een groot deel van de mensheid in een staat van armoede blijft?

Miljoenen mensen gebruiken reeds de Wet van Aantrekking (Law of Attraction) om hun leven succesvol te maken. Het is niet langer meer een geheim, maar een begrip dat met recht de aandacht krijgt die het verdient.

Ook u kunt leren hoe de Wet van Aantrekking te gebruiken om alles te creren wat u wenst in het leven - zij het geld, liefde of geluk - en overvloed te genereren.

Maar in dit geval, en inderdaad in het boek dat The Secret inspireerde, gaan wij ons concentreren op het creren van overvloed, geld en een rijk leven.

Wat natuurlijk de vraag naar boven brengt

Waarom eerst het geld?

"The Secret" leert u hoe u alles kunt hebben, zijn en doen in uw leven. Dus waarom de nadruk op geld?

Geld is op zich noch goed noch slecht. Het is een middel. Toch is er een dringende behoefte om de wereld de wetten te leren om geld te verdienen.

Neem een willekeurige groep van 100 mensen aan de start van hun carrire en volg hen 40 jaar tot zij hun pensioen hebben bereikt, en zo zal het er uit zien:

Slechts 1 zal rijk zijn

4 zullen financieel veilig zijn

5 zullen blijven werken, niet omdat zij dat willen maar omdat zij dat moeten

36 zullen dood zijn

54 zullen arm zijn - afhankelijk van de sociale voorzieningen, familie of vrienden en zelfs liefdadigheid voor een minimum levensstandaard.

Dat is dus 5% succesvol, 95% niet succesvol.

Dit zijn de Amerikaanse statistieken. Maar in de rest van de wereld, zeker de ontwikkelde landen, is de situatie nog veel slechter

3

Wat maakt deze 5% anders?

Er zijn miljonairs met universiteitsgraden, en miljonairs met weinig opleiding.

Er zijn miljonairs die rijk geboren zijn. En dan zijn er mensen zoals Joe Vitale, die eerst dakloos was en nu miljonair is door "The Secret" te beheersen.

Er zijn miljonairs in ontwikkelde landen, maar ook miljonairs in arme naties.

Er is geen kwaliteit die alleen voorkomt onder rijken, behalve N

De rijke mensen in de wereld, begrijpen en gebruiken "The Secret" in hun dagelijks leven.

Miljonairs begrijpen de Wet van Aantrekking. Zij begrijpen dat overvloed voor het grijpen ligt. Het is geen win-verlies situatie - er is genoeg voor iedereen. Wij kunnen allen rijk zijn.

Maar de mensheid moet leren zich uit te rusten met het correcte gedachten proces om een rijk leven aan te trekken

De wereld moet WETEN wat weinigen al die jaren hebben verborgen. De wereld moet THE SCIENCE OF GETTING RICH leren.

Het systeem. De formule. De oplossing. De methode.

Noem het wat u wilt. De wetenschap die door alle rijke en wijze mensen door de eeuwen heen werd gebruikt, is nu van u.

Maar eerst wil ik dat u een vraag beantwoordt

Wat vindt U van een rijk leven?

Kijk, het is gewoon niet mogelijk een echt compleet of succesvol leven te leiden, tenzij u rijk bent. Er zijn dingen nodig om de ziel te openen en talenten te ontwikkelen, en u kunt niet over deze dingen beschikken tenzij u geld heeft om het te kopen.

Wat vindt u van deze verklaring?

Vele mensen voelen zich heel ongemakkelijk wanneer het over geld gaat. Weet u nog dat het "voelen" een bewustwording is van de trilling waarop u zich bevindt. Als u het geen prettig idee vindt dat u het verdient rijk te zijn, dan is dat omdat u te maken heeft met een idee dat vreemd is ten opzichte van wat u gewend bent wij gaan u door dat gevoel heen helpen totdat het goed aanvoelt.

Is het u ooit opgevallen dat het voor rijke mensen heel prettig voelt om over geld te praten?

De rijke mensen weten dat rijkdom vereist om grote dingen te doen. Zij weten dat het goede wat u zonder geld kunt doen beperkt is tot uw eigen fysieke aanwezigheid op een bepaalde plaats. Om buiten uw fysieke aanwezigheid uit te steigen is geld vereist. Op een bepaald punt in hun leven, namen zij het besluit zich buiten hun fysieke grenzen te begeven - om hun diensten aan te kunnen bieden aan een groter publiek dat behoefte heeft aan hun product of dienst. En, door dat te doen, kwam de rijkdom ontegenzeggelijk op hun pad.

4

Wat wij ons in onze gedachten moeten prenten, is dat het bezitten van het

geld NIETS te betekenen heeft.

Het is HET DOEN met geld waardoor wij ons ontwikkelen - het zit 'm niet in

het hebben. En wanneer u meer heeft, heeft u de mogelijkheid om meer TE

DOEN.

~ Jack Canfield

Trekt u in uw leven rijkdom aan of verzet u zich ertegen?

Heeft u The Secret Science of Getting Rich nodig in uw leven?

Probeer deze snelle oefening.

Vink aan wat voor u van toepassing is:

Ik wens meer overvloed in mijn leven.

Ik zou graag een veel groter inkomen willen verdienen.

Ik wil meer kunnen veroorloven voor mijn familie.

Ik maak me soms zorgen over geld.

Ik werk hard, maar zie niet het inkomen dat ik wil.

Er zijn veel dingen in het leven die ik wil, maar die ik me niet kan veroorloven.

Stel u nu voor dat

Stel u voor dat U dan UW brein kun gebruiken om deze beslissingen te laten manifesteren - omdat het glashelder is waar u moet zijn en wat u moet doen.

Stel u voor dat u dit Leven van Uw Dromen tot stand zou kunnen brengen.

Stel u voor: duizenden levens die kunnen profiteren van uw nieuwe verwezenlijking - of het nu een boek, een kunstwerk, of een business is.

Stel u voor werk te creren, levens te veranderen, producten te creren die de mensheid ten goede komen

Stel u voor een helder licht te zijn - een brenger van wijsheid en verlichting aan uw gemeenschap.

Wat voor voordeel zou dit brengen voor uw familie? Wie zou u benvloeden? Wat zou u aan deze wereld willen veranderen? Hoe zult u herinnerd worden wanneer u er niet meer bent? Aan zie zult u leren?

5

Of de grootste vraag van allemaal - wat zal UW bijdrage aan de mensheid zijn?

Het gaat niet alleen over geld - het gaat om het vinden van uw echte "zelf".

De inspiratie voor de film The Secret

De inspiratie voor The Secret kwam vanuit een eenvoudig boekje dat in 1910 werd geschreven. Het heet The Science of Getting Rich en het werd geschreven door een man met de naam Wallace D. Wattles.

Dit is een samenvatting van het boek van Wallace

Er is een universele energie waaruit alle dingen worden gemaakt. Deze energie vult het volledige universum.

Wanneer u een gedachte vormt in uw hoofd, stem af op deze energie, en creert u daadwerkelijk datgene waarover u denkt.

De mensheid heeft het vermogen om een gedachte te creren en het onderwerp van de gedachte tot stand te brengen binnen dit gebied van Universele Energie.

Om dit vermogen te activeren, moeten wij leren om ons creatieve brein hiervoor uit te rusten. Normaal functioneert ons brein op een concurrerende manier. Maar om met gedachten dingen te creren, moeten wij ons creatieve brein activeren.

Wij kunnen met deze universele energie in contact komen door het uitdrukking geven aan dankbaarheid. Dankbaarheid verenigt ons brein met deze alles omvattende universele energie.

Om iets nieuws te laten manifesteren, houd u eenvoudig een beeld van wat u zoekt voor ogen in uw gedachten. En betuig dankbaarheid aan het universum dat u dit ten deel is gevallen. Om rijkdom te bereiken, past u dit zelfde principe toe - houd duidelijk het beeld voor ogen van de rijkdom die u hoopt te bereiken. Betuig dan dankbaarheid dat deze rijkdom naar u onderweg is. U moet rotsvast geloof hebben en werkelijk dankbaar zijn.

Alles wat u in gedachten voor ogen heeft zal fysiek naar u toe komen - door het proces van natuurlijke gebeurtenissen zoals handel.

Om deze rijkdom op te eisen, moet u actief zijn. U moet elke dag alles doen wat u kunt doen om het beeld dat u voor u heeft werkelijkheid te maken. Streef er vooral naar om aan anderen iets van waarde te leveren dat groter is dan wat zij u ervoor betaalden.

Zij die deze instructies volgen, zullen rijk worden. En zij zullen de rijkdom ontvangen in dezelfde mate als de helderheid van hun beeld, de vastberadenheid van hun doel, de standvastigheid van hun geloof erin, en de diepte van hun dankbaarheid.

6

De kracht die u in u heeft

Vertel me - Wie bent u? Wie ben u echt?

Bekijk uzelf van binnen en u zult ontdekken dat u uit moleculen bestaat. Kijk nog verder en deze moleculen bestaan uit atomen. Ga nog verder, en de atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen - elementaire deeltjes die een kosmische dans uitvoeren.

Maar ga n stap dieper en u bent nu niet meer materie - maar energie.

Alles bestaat uit deze universele energie. Uzelf inbegrepen.

De wetenschapper Steve Grand schreef het volgende:

Denk aan een ervaring uit uw kindertijd. Iets dat u zich helder voor de geest kan

halen, iets dat u kunt zien, voelen, misschien zelfs ruiken, alsof u daar werkelijk

bent. Tenlotte was u daar toch ook op dat moment, nietwaar? Hoe zou u zich het

anders kunnen herinneren?

Maar nu komt het: u was daar niet. Geen enkele atoom in uw lichaam vandaag was

daar toen het plaats vond... Materie beweegt zich van de ene plaats naar de andere

en komt voor een bepaald moment samen in u. Wat u daarom ook bent, u bent niet

meer het materiaal waarvan u gemaakt bent. Als uw haren daarvan niet overeind

gaan staan, lees het dan nog eens; net zo lang totdat dat wel gebeurt want het is

belangrijk.

U bent energie in fysieke vorm. Of, om een spiritueel concept te hanteren - u bent een ziel binnen een fysiek lichaam - een deeltje van God.

Vergeet even de religieuze definitie van God. Denk aan God als een allesomvattende universele kracht. De energie die het universum vormt. Een rots kan eruit zien als vast, maar binnen in dansen triljoenen subatomische deeltjes heen en weer, op de maat van de energie. De rots is puur energie en in beweging - zijn stevigheid en vaste vorm zijn zuiver een illusie.

Als alles uit energie bestaat, en wij deze energie God noemen, of hoger bewustzijn - dan maakt u deel uit van God. Net als elke rots, elk dier, elke boom, elke planeet draaiend rond elke verre ster.

Ook u bent zuivere energie - maar met n verschil. U bent bewust van uzelf. Dit zelfbewustzijn kan u, wanneer toegepast, toestaan om te dicteren welke ervaringen u verkiest om in uw werkelijkheid te brengen.

Datgene waar u over denkt, creert u. Gedachten zijn dingen! En daar waar u aan denkt, goed of slecht - trekt u in uw leven aan.

Wij allen werken met n oneindige kracht. Wij allen worden geleid door

7

dezelfde universele wetten. Die ene wet - is de Wet van Aantrekking (Law of Attraction). Datgene waar u aan denkt - dat trekt u in uw leven aan.

De wet van aantrekking werkt altijd. U kunt er niet aan ontsnappen. U trekt alles aan wat in uw leven komt. Wanneer u deze wet begrijpt - dan begrijpt u The Secret (het Geheim) - en u kunt nu bepalen wat u verkiest om in uw leven te komen.

Wij worden hetgeen waaraan wij denken!

Vraag uzelf nu af waar denkt u normaal gesproken aan?

Hier ligt het probleem. Zoals bij de meeste mensen, zijn uw meest voorkomende gedachten gewoonlijk over uw dagelijkse zorgen, angst, en datgene wat u ontbreekt.

De valstrik van de huidige werkelijkheid

In The Science of Getting Rich zegt Wallace u heeft de natuurlijke en inherente bevoegdheid om te denken wat u wilt denken, maar het vereist meer inspanning om gedachten te creren dan te denken aan alles wat u om u heen ziet.

Wat Wattles hier zegt is dat wanneer u denkt volgens wat u rond u heen ziet - hoe dingen er op dit moment uitzien wat u op dit moment ziet als uw resultaat het is gemakkelijk zo te BLIJVEN denken. Ik bedoel, hoe denkt u in hemelsnaam aan het huidige resultaat te kunnen ontsnappen - U weet niet HOE het gaat veranderen, dus hoe u DENKEN dat het echt gebeurt?

Het is waar - het kost moeite om een weg te vinden uit uw HUIDIGE resultaat. In feite zegt Wallace Wattles het zelfde wanneer hij schrijft, Om WAARHEID te denken ongeacht de dingen om u heen is afmattend en vereist meer moeite dan welk ander werk een persoon moet presteren. Maar de sleutel is het KAN worden gedaan.

Als kind bent u waarschijnlijk op een zelfde manier geprogrammeerd als ik was.

Hoewel dit programmeren waarschijnlijk is begonnen toen wij babys waren, is het ontvangen van de rapporten op de basisschool een goed voorbeeld waarin we ons allemaal kunnen herkennen. Wij werden geleerd te kijken naar de behaalde cijfers op ons rapport, in plaats van ons te focussen op de cijfers die we graag zouden willen behalen. Wij leerden om de cijfers onze gedachten te laten bepalen in plaats van net andersom.

Denk aan uw schulden en dat is wat u aantrekt - MEER schulden. Maak zorgen over uw gezondheid en ziekte en dat is de manier waarop u - MEER slechte gezondheid aantrekt.

Kijk, omdat ons denken altijd en alleen onze resultaten beheersen moeten wij volledig gefocussed zijn op - en denken over - ANDERE resultaten dan welke wij momenteel HEBBEN!

Het is tijd om aan de valstrik van de huidige werkelijkheid te ontsnappen en uw toekomst opnieuw te creren.

8

Gedachten worden Dingen

De Wet van Aantrekking en verantwoordelijkheid nemen voor wie en waar u vandaag bent

In les 1 vertelden we dat u meer bent dan enkel een stuk organische materie. Uw belangrijkste essentie is er n van spirituele aard - met het vermogen om datgene in uw leven aan te trekken waarop u uw aandacht richt.

Dit is het probleem

Zeer weinig menselijke wezens zijn zich bewust van het aanwezige potentieel om hun eigen leven te veranderen. Blind voor die mogelijkheid, klagend over invloeden buiten hen om - schulden, slechte relaties met anderen, beperkte mogelijkheden en kansen - hebben zij geen flauw idee dat zij reeds de macht bezitten om hun huidige werkelijkheid te veranderen.

De alom gerespecteerde Indische heilige Vivekananda, die meer dan 100 jaar geleden leefde - verwoordt het schitterend.

U bent GODDELIJK. Dat is de kern van Vivekananda's woorden.

Dus is de grote vraag:

Hoe beginnen wij ons dan te bevrijden uit onze huidige situatie en eisen we de overvloed op waarnaar wij op zoek zijn?

9

De Wet van Aantrekking

Zo omschrijft Bob Proctor de Wet van Aantrekking (Law of Attraction):

Wij allen werken met n oneindige kracht. Wij allen hebben te maken met precies de zelfde wetten. De natuurwetten van het universum zijn zo exact dat wij zelfs geen moeite hebben ruimtevaartuigen te bouwen, mensen naar de maan te sturen, en het moment van het landen te voorspellen met de precisie van een fractie van een seconde.

Waar u ook bent - India, Australi, Nieuw Zeeland, Stockholm, Londen, Toronto, Montreal, of New York - wij allen werken met n kracht. n wet. En dat is de Wet van Aantrekking!

10

The Secret is de Wet van Aantrekking (Law of Attraction)!

Alles wat in uw leven komt, heeft u aangetrokken in uw leven. En het werd aangetrokken door de beelden welke u voor ogen hield in w hoofd. Het is wat u denkt. Wat er ook in uw hersenen gebeurt, u trekt het naar u toe.

Laten we, om de Wet van Aantrekking te begrijpen, eerst kijken naar zijn onderliggende tegenhanger, de Wet van Trilling (Law of Vibration). De Wet van Trilling zegt dat ALLES trilt (vibreert), alles beweegt. Elk creatie - van het kleinste atoomdeeltje tot aan de grootste wolkenkrabber - is in een voortdurende staat van energetische beweging. Iets kan solide lijken, maar is het niet. Zelfs beton, glas en staal is energie in voortdurende beweging.

Wij leven in een oceaan van beweging!

Wat deze les ons leert, is dat u een kracht binnen in u hebt die superieur is aan welke omstandigheid of situatie om u heen dan ook - u hebt de vrije wil te denken wat u wilt denken. En het zijn juist deze gedachten die in staat zijn om de macht uit te oefenen over alles wat u in uw leven kiest.

Maar dit is iets wat u moet begrijpen

Onbewuste aantrekking en bewuste aantrekking

Waar u ook aan denkt, of het goed of slecht is - u trekt het in uw leven aan.

Of u het wel of niet wilt, is irrelevant - denk aan iets dat u NIET WILT en u trekt het OOK in uw leven aan.

De onbewuste aantrekking is wat er gebeurt wanneer wij onze ongecontroleerde gedachten de vrije loop laten.

Zorgen over het verdwijnen van schulden - en dat is wat u aantrekt - MEER schulden.

Zorgen over het ouder worden - en u zult beginnen de gevolgen van de oude dag te ervaren.

De zorgen over of hij of zij al dan niet van u houdt - en u trekt onzekerheid aan in uw relatie.

Alle zorgen dragen er toe bij een werkelijkheid te creren waar u aan denkt.

Maak u zorgen... en u zult daar spijt van krijgen.

Nu, dit kan eng klinken het idee dat elke onbewuste gedachte die u heeft datgene aantrekt in uw leven waaraan u denkt.

Maar maakt u zich geen zorgen, het omgekeerde gebeurt ook.

Elke gelukkige, blije gedachte trekt in uw leven ook het positieve aan waar u aan denkt.

En hier is het mooiste. Er is een eenvoudige formule welke wij willen dat u begrijpt

11

Gedachte + Emotie = Aantrekking

Wat deze formule betekent, is dat uw gedachten, aangevuld met de EMOTIES achter die gedachten resulteren in de dingen die u in uw leven aantrekt.

Emoties zijn krachtig. Denken aan een doel waarover u maar weinig enthousiast kunt zijn, gaat u niet helpen het bereiken van dat doel snel te manifesteren. Maar denk eens aan een doel dat u laaiend enthousiast maakt waarbij u de tranen in de ogen heeft bij de opwindende voorstelling dit doel bereikt te hebben - NU voegt u kracht toe aan uw gedachten en maakt u werkelijk gebruik van de Wet van Aantrekking.

Als uw gedachten een voertuig zijn om u naar uw doel te brengen - dan zijn uw emoties de brandstof die het voertuig in werking zet.

Dus het goede nieuws is dat uw positieve gedachten, omdat zij u veel eerder opgewonden maken en vaak met veel meer emoties gepaard gaan - neigen veel krachtiger te zijn dan uw negatieve gedachten.

Het is gemakkelijker om het goede aan te trekken dan het slechte.

Neem verantwoordelijkheid voor waar u vandaag staat Of u zult niet bij machte zijn te veranderen

Als de Wet van Aantrekking zo eenvoudig is, waarom zijn niet meer mensen rijk, of tevreden met hoe hun leven vorm heeft gekregen?

Nou, de meeste mensen nemen geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun huidige resultaten. Zij zijn ervan overtuigd dat de oorzaak van hun huidige resultaten buiten henzelf ligt, dat het ligt aan omstandigheden waar zij geen controle over kunnen uitoefenen.

De meeste mensen weten niet van de Wet: U trekt in uw leven alles aan wat in harmonische trilling is met u.

De sleutel tot het u eigen maken van de Wet van Aantrekking is het realiseren dat u voor alles in uw leven verantwoordelijk bent. ALLES. Op n of ander niveau - bewust of onbewust, trok u elke persoon, elke baan, elk idee, elke ziekte, elke vreugde en elk beetje pijn in uw leven aan.

Dit leidt soms tot interessante vragen Trekken gemeenschappen die slachtoffer zijn van misdaadgolven of oorlog deze dingen in hun leven aan? Het antwoord is JA - maar wij zullen dat meer in detail in les 3 bespreken wanneer wij het over Groep Manifestatie hebben.

Zodra u aanvaardt dat u de schepper bent van uw eigen werkelijkheid, zult u zien dat u de kracht heeft om die werkelijkheid te veranderen in wat u dit wenst

12

Wij laten over het algemeen onze buitenwereld onze binnenwereld beheersen. Wij moeten dit omkeren. Onze gedachten bepalen wat wij aantrekken! Wij moeten de binnenwereld de baas laten zijn over onze buitenwereld! Wat u denkt En Wat u voelt En wat zich manifesteert Is altijd met elkaar verbonden Zonder uitzondering

Ester Hicks, schrijfster van The Law of Attraction

Hoe u kunt gebruik maken van de Wet van Aantrekking:

Laten we eens goed kijken naar de resultaten in uw leven. Als u deze vragen leest, geef dan in gedachten antwoord:

Wat voor een soort relaties heeft u met andere mensen?

Bent u verliefd?

Hoe zijn uw vrienden?

Hoe is de communicatie binnen het gezin?

Wat is uw inkomen?

Hoe gaat het met uw eigen zaak?

Hoe zit het met uw gezondheid?

Hoe DENKT u over uw lichaam?

De gedachten die u zojuist had . . . De antwoorden die naar boven kwamen voordat u ze kon tegenhouden . . . Ze zijn verantwoordelijk voor de programmering van uw huidige resultaten!

Als u niet tevreden bent met de resultaten in uw leven, moet u uw gedachten veranderen. Dat is ALLES waar de Wet van Aantrekking over gaat.

Dit is een ordelijk universum. Niets gebeurt per ongeluk. De beelden die u projecteert in uw geweldige hersenen, brengen direct een aantrekkingskracht teweeg, welke uw resultaten in het leven regeert.

U bent een levende, ademende magneet. Terwijl u dit artikel leest... Dingen... Condities... Omstandigheden en mensen die u kent - zelfs mensen die u niet kent - marcheren naar u als plichtsgetrouwe soldaten om u te helpen met de manifestatie van uw beelden. Zou u niet liever hebben dat die soldaten u helpen met uw POSITIEVE beelden?

Neem elke dag een paar ogenblikken de tijd om te kijken naar wat er zich in uw hoofd afspeelt Waar denkt u aan? Hoe voelt u zich? Als u zich niet voelt zoals u zich wilt voelen, begin u dan voor te stellen wat u wilt in plaats van wat u niet wilt. Uw trilling zal onmiddellijk veranderen. En wanneer uw trilling verandert, volgen uw resultaten deze opwaartse spiraal.

13

Uw omstandigheden op dit moment zijn UITSLUITEND uw huidige werkelijkheid. En de huidige werkelijkheid KAN VERANDEREN.

Ontsnappen uit "de valstrik van de huidige realiteit"

Wij neigen ertoe om een overweldigende hoeveelheid aandacht te besteden aan onze huidige situatie. Wij denken aan dingen op de manier zoals zij ZIJN - in plaats van de manier zoals zij zouden MOETEN ZIJN. Omdat de belangrijkste gedachten gericht zijn op onze huidige situatie - deze gedachten neigen naar dagelijkse zorgen, huidige levensstijl, hoeveel geld u momenteel heeft, hoe uw relatie er nu voor staat, enzovoort. Deze middelmatige, passieve gedachten doen niets voor ons!

Al deze gedachten zorgen er eenvoudigweg voor dat ons leven blijft bestaan uit onze dagelijkse zorgen, huidige financile situatie en huidige relaties. Dat is waarom VERANDERINGEN voor de meeste van ons LANGZAAM komen. Wij raken eerder geobsedeerd door hoe de dingen ZIJN in plaats van hoe de dingen zouden KUNNEN zijn.

En zo zitten we vast in ons leven - jaar na jaar - en we blijven dezelfde dingen zien gebeuren.

Geen groei, geen overvloed, geen prachtige nieuwe ontdekkingen of ideen -- niets. Dit wordt "de valstrik van de realiteit" genoemd.

Het bedroevende is, het hoeft niet zo te zijn. U hoeft niet vast te blijven zitten in middelmatigheid. Wij zijn krachtige, geweldige wezens - maar helaas zijn de meesten zich niet bewust van ons niet ons prachtige potentieel.

Dit is het verschil tussen middelmatige mensen en succesvolle mensen. De middelmatige mensen blijven stilstaan bij het heden. Succesvolle mensen kijken met passie naar wat zou KUNNEN zijn.

Wij hebben allemaal wel eens gehoord van miljonairs die plotseling bankroet gingen en alles verloren. Verbazingwekkend is dat deze mensen gewoonlijk, schijnbaar met gemak, vervolgens weer opnieuw hun rijkdom vergaren. Dit komt doordat, terwijl hun fysieke rijkdom door faillissement of slechte investeringen verloren is gegaan - hun gedachtenpatroon - hun rijkdom van BINNEN - zich blijft concentreren op een rijk leven. En zo vindt rijkdom weer spoedig z'n weg terug naar hen. Het is de Wet van Aantrekking die aan het werk is.

Een eenvoudige techniek om te beginnen met het ontsnappen aan de Valstrik van de Realiteit

Wij willen met u een eenvoudige oefening delen die u kunt doen om u te helpen uw gedachten te corrigeren en u op weg te helpen naar meer overvloed.

Jane verdient een fatsoenlijk inkomen - maar zij is niet gelukkig. Ze moet de auto nog afbetalen, ze wil haar jonge kindjes naar een betere school sturen, ze moet sparen voor haar vervolgopleiding. Maar hoe hard zij ook werkt, ze heeft gewoon nooit genoeg. En daar nog eens bovenop - ze is de credit card bedrijven nog bergen geld verschuldigd.

De kansen is groot dat u iemand kent als Jane.

14

De meesten van ons die zich bevinden in een situatie zoals Jane zullen zich gaan concentreren op wat zij NIET hebben. Maar het probleem is, als u zich opwindt en klaagt over niet genoeg hebben - dan trekt u juist meer rekeningen aan.

Jane zou als doel kunnen stellen "uit de schulden raken". Dit is ook verkeerd het doel om uit de SCHULDEN te raken - houdt u voor altijd in de SCHULDEN. U denkt aan schulden, schulden, schulden - en dat is precies wat u in uw leven aantrekt.

Zo zou Jane haar gedachtenpatroon veranderen, wanneer zij zich de Wet van Aantrekking eigen zou hebben gemaakt:

Eerst zou zij haar doel veranderen. Haar doel zou niet langer meer zijn uit de schulden raken. Haar doel zou nu absolute financile vrijheid zijn. Nu zijn haar gedachten positief gericht. Zij zou elke ochtend een paar minuten besteden aan dagdromen over wat zij gaat doen wanneer zij deze financile vrijheid heeft bereikt.

Het volgende wat Jane zou doen is het automatisch corrigeren van haar negatieve gedachten. Haar aanvankelijke gedachten zou kunnen zijn:

Ik zit zo erg in de schulden - ik weet niet wat ik moet doen

Ik heb niet genoeg geld om de dingen te kopen die ik nodig heb voor mij en mijn gezin

Langzaam, zou zij beginnen deze gedachten te veranderen:

Ik heb een huis, mijn kinderen zijn gelukkig. Ik heb liefdevol gezin

Ik heb een leuke baan met een kans op loonsverhoging

Ik ben gezond

Ik zou me niet zo slecht moeten voelen - veel mensen hebben geen huis of liefdevol gezin

Mijn schulden zullen worden afbetaald - als ik begin elke maand een beetje te sparen

Er zijn mensen de veel slechter af zijn dan ik - 1 miljard mensen oer de hele wereld moeten overleven met minder dan n dollar per dag

Ik ben dankbaar dat ik een baan heb en een levensstijl met een gemiddeld inkomen

Ik houd van het idee rijk te zijn

Ik ben dankbaar dat ik een auto heb, leuke kleren, dat ik per dag 3 maaltijden kan eten, en dat ik af en toe op vakantie kan - de meeste mensen kunnen zich dit niet veroorloven

Ik wil erin geloven dat meer geld en meer bronen van inkomen zich voor mij zullen openbaren in de nabije toekomst

15

Dus, door haar beeld van haar omstandigheden geleidelijk aan te veranderen, corrigeert Jane haar negatieve denken naar het positieve denken.

Langzaam, kunnen haar gedachten en dromen feller worden:

Ik geloof dat mijn talenten me spoedig zullen helpen meer inkomen te verdienen

Ik zal spoedig een eigen zaak hebben

Ik zie mezelf een huis met 6 slaapkamers bezitten tegen 2012

Ik zal binnen 5 jaar n miljoen op de bank hebben

Jane is begonnen te verschuiven naar een gedachtenpatroon dat de Wet van Aantrekking in haar voordeel laat werken - in plaats van in haar nadeel.

Let op dat haar gedachten hoofdzakelijk verschuiven van

Ik ben zo slecht in schulden - ik weet niet wat ik moet doen

naar

Ik zal binnen 5 jaar n miljoen op de bank hebben

Het is een geleidelijke verschuiving, met kleine stapjes naar een beter zelfvertrouwen. Maar zodra u begint, zult u merken dat de positieve gedachten gaandeweg sneller en gemakkelijker zullen ontstaan.

Heel kleine toevalligheden zullen zich voor gaan doen. Misschien zal Jane een kleine salarisverhoging krijgen, of zal zij van een financieel adviseur een manier leren hoe om te gaan met haar schulden. Nieuwe ideen en kansen zullen haar kant op komen - deze stroom van "toevalligheden", dat is de Wet van Aantrekking die aan 't werk is.

Kijk daar naar uit, omhels het en volg het - deze heel kleine signalen uit het universum zullen u helpen met de motivatie en het geloof om de weg vrij te maken voor steeds grotere dingen.

De huidige resultaten die u in uw leven hebt, zijn gebaseerd op uw huidige geloof. Uw huidig inkomen is gebaseerd op uw geloof wat u kunt verdienen. Wanneer u dit programma volgt, gaat u opnieuw beoordelen wat u beschouwt als waarheid wat u gelooft. Wanneer u een situatie opnieuw beoordeelt, zult u merken dat uw resultaten zullen veranderen.

16

Hoe controle te krijgen over uw gedachten

2 levensveranderende technieken om de baas te worden over uw gedachten

Uw gedachten zijn uw meest krachtige bezit! Uzelf en alles wat u in het leven ervaart, zijn het directe resultaat van uw gedachten. Het vermogen de controle te hebben over uw gedachten stelt u in staat om te kiezen welke ervaringen, mensen en gebeurtenissen u in uw leven aantrekt.

In deze les zullen wij precies uitleggen hoe u die controle krijgt over uw gedachten.

U denkt vast dat dit heel moeilijk zal zijn elke dag weer denkt u immers duizenden gedachten. Hoe kunt u die allemaal de baas zijn?

Gelukkig, er is een kortere weg

Wij gaan u twee technieken leren die u kunt gebruiken om de controle te krijgen over de duizenden gedachten die elke dag door uw hoofd schieten.

De sleutel tot het krijgen van de controle over uw gedachten is simpelweg het kijken naar de emoties die met die gedachten gepaard gaan.

Emoties leren begrijpen

Alle emoties die wij voelen, zij het liefde, opwinding, verdriet, angst, geluk, vrede, woede, jaloersheid of vreugde - kunnen opgedeeld worden in twee categorien: Positieve emoties en Negatieve emoties.

Uw gevoel over iets vertelt u zeer snel of u het wel of niet zou moeten toelaten in uw leven.

Wanneer u de Wet van Aantrekking begrijpt, zult u zich bewust worden van hoe u zich voelt en aandacht geven aan deze gevoelens, omdat ze het begeleidingssysteem (Guidance System) van uw ziel zijn, en zij u zullen helpen te bepalen wat de cht juiste dingen voor u zijn.

17

Hier is een voorbeeld:

Toen u een kind was zult u vast wel eens het spelletje "warm of koud" gespeeld hebben. U sloot dan uw ogen en telde tot tien. Een vriend zou dan iets verstoppen, zou bijvoorbeeld een stuk speelgoed onder een matras of achter een paar boeken leggen. Wanneer u klaar was met tellen en uw ogen opende, moest u proberen om het verstopte stuk speelgoed te vinden.

Elke keer als u naar de plaats van het stuk speelgoed op weg was zou uw vriend WARM schreeuwen. Als u zich van het stuk speelgoed verwijderde zou uw vriend KOUDER schreeuwen. Als u bij het stuk speelgoed in de buurt begon te komen, zou uw vriend zeggen je wordt WARMER, WARMER En wanneer u de matras aanwijst en het stuk speelgoed er onder vandaan haalt, zou hij schreeuwen HEET! - je hebt het gevonden!

Laat me u iets vertellen.

Het universum is die vriend.

En het universum speelt ELKE DAG dit spelletje met u.

Maar in plaats van WARM of KOUD te zeggen, leidt het universum u met gevoelens. Positieve gevoelens betekenen dat u op weg bent naar iets dat goed voor u is. Negatieve gevoelens betekenen dat u zich in de verkeerde richting begeeft.

Het kan zijn dat u op een ochtend wakker wordt en zich negatief voelt over uw baan. U vindt steeds het zelfde werk saai, u voelt zich ondergewaardeerd, u voelt gewoon niet dat u iets doet waar u van houdt. De negatieve gevoelens zijn een teken van het universum dat u onmiddellijk van richting moet veranderen. Van richting veranderen betekent niet dat u nu uw baan moet gaan opzeggen - maar het betekent wl dat u iets zult moeten ondernemen om uw huidige situatie ten goede te keren.

U kunt het zelfde gevoel hebben over uw huwelijk, uw carrire, uw lichaam, uw thuis - de negatieve gevoelens zijn een alarm dat afgaat. Het universum zegt Waarschuwing, u denkt gedachten die niet stroken met de werkelijkheid zoals u die graag ziet. Blijf zo denken en u zult steeds meer van deze situaties op uw pad vinden. U moet een manier vinden om SNEL uw gedachten te veranderen!.

Uw emoties zijn daarom een waarschuwingssysteem van uw ziel. Schenk aandacht aan hen, zodat u in uw werkelijkheid alleen dingen zult aantrekken die goed voor u zijn.

De kracht van dankbaarheid

De eerste techniek om controle uit te oefenen over uw gedachten wordt eenvoudigweg "Dankbaarheid Betuigen" genoemd.

18

De mensen die de Wet van Aantrekking voor hen laten werken zijn een bepaald soort mensen. U zult ze herkennen wanneer u hen ontmoet.

Zij zijn vaak positief, blij, en vol van liefde en medeleven.

Natuurlijk, ook zij hebben soms wel eens hun slechte momenten - gevoelens van wanhoop, zorg of verdriet, maar zij schakelen snel weer terug. Zij houden echt van het leven.

Een eenvoudige manier om u te helpen in deze staat van vreugde en positieve trilling te raken is te beginnen te denken aan hetgeen u dankbaar voor bent.

En geloof me, u hebt VEEL om dankbaar voor te zijn.

U kunt kijken naar uw 2 slaapkamerflat, goedkope auto en kleine TV en uzelf vergelijken met rijke mensen en het gevoel hebben dat u het tot nu toe niet echt gemaakt heeft in het leven.

Maar bedenk dit - u bent rijker dan de rijkste mensen van 200 jaar geleden. Zij hadden geen koets zonder paarden die hen zou brengen war ze wilden. Zij konden geen telefoon gebruiken om direct te communiceren met iedereen - waar ook ter wereld. Zij hadden geen magische kist die verhalen vertelt, wat wij een TV zouden noemen - om hen te vermaken. 200 jaar geleden zou de hoeveelheid informatie die de gemiddelde rijkaard in zijn leven op zou nemen, in geen vergelijk staan tot de hoeveelheid die u in N DAG opneemt via Internet.

U kunt een gemiddeld inkomen hebben - maar u zou niet willen ruilen met een rijk mens die slechts 200 jaar geleden leefde. U hebt veel om dankbaar voor te zijn!

Dus om de Wet van Aantrekking voor u te laten werken, betuig dankbaarheid voor wat u hebt. Want dit is het GROTE geheim - wanneer u dankbaarheid betuigt voor wat u hebt - staat u het universum toe om u meer te geven.

Wallace Wattles raakte de spijker op z'n kop toen hij zei, Mensen die hun leven proberen op alle gebieden goed op de rit te krijgen, blijven gehuld in armoede vanwege hun gebrek aan dankbaarheid. Als ze n geschenk van God ontvangen, verbreken ze hun banden met God omdat ze er niet in slagen de erkenning te voelen.

Dit is iets belangrijks...

19

De erkenning dient niet om ego te strelen van een onzeker universeel bewustzijn of van een onzekere God. Het maakt het universum NIKS uit of u dankbaar bent of niet.

Dit werkt omdat, wanneer u dankbaarheid uitdrukt voor wat u hebt, u bij uzelf een bepaald gedachtenbeeld creert - van vreugde en verwachting. Omdat u zich nu concentreert op wat u HEEFT in plaats van wat u NIET HEEFT, is de energie die u uitzendt "IK HEB HEEL VEEL".

En in ruil daarvoor moet de Wet van Aantrekking u NOG VEEL MEER aanbieden.

Zonder dankbaarheid zendt u de energie uit "IK HEB NIET GENOEG" - en zo zal u, door de Wet van Aantrekking, steeds meer verliezen totdat u niet meer genoeg hebt.

Jack Canfield legt uit hoe hij de kracht van dankbaarheid in zijn leven gebruikt...

ZOALS ik in de film The Secret vertelde, ben ik altijd dankbaar voor alles wat ik in mijn leven heb - Ik heb een prachtig huis Ik heb een geweldige vrouw Ik houd ervan tijd met m'n gezin door te brengen. En, ik houd absoluut van het werk dat ik elke dag doe. Ik HEB al het allerbeste en, tot mijn verbazing wordt het toch nog steeds beter en beter!

Maar wat het punt is - ik was dankbaar toen ik geen huis, geen vrouw, geen gezin en geen business had. Weet u, het maakt namelijk niet uit waar u staat in het leven. Er is NU een reden om dankbaarheid te betuigen.

Dus doe dat. Maak er een gewoonte van. Schrijf elke avond uw dankbaarheidslijstje, of spreek het voluit elke ochtend in de douche. U zult in een kwestie van dagen ontdekken hoe de lijst begint te groeien - en wat een verandering zal het teweeg brengen in uw houding en dat is hoe de de Wet van Aantrekking zijn weg vindt naar u.

Hoe dankbaarheid betuigen

Het is echt heel gemakkelijk. Besluit slechts elke dag een paar momenten te besteden aan het dankbaar zijn voor wat u heeft.

U zou dit kunnen doen tijdens:

Uw ochtendtafereel

Terwijl u douchet

Voordat u naar bed gaat

's Morgens, zodra u wakker bent

Enkele voorbeelden van dankbaarheidsbetuigingen die u kunt gebruiken:

Ik ben zo dankbaar voor mijn lichaam. Het heeft me zo goed behandeld in de loop der jaren en

het veroudert elegant. Ik ben gelukkig met de manier waarop ik eruit zie.

Ik ben dankbaar dat ik zo'n ongelooflijk gezin heb, voor een echtgenoot die van me houdt en

voor kinderen die gewoonweg prachtig zijn.

Ik ben dankbaar te zijn wie ik ben - dankbaar voor mijn huis, auto, gezin, gezondheid en het

gevoel van vreugde dat ik elke dag nastreef.

20

Ik ben zo dankbaar dat ik _________ per maand verdien. Ik heb een baan waar ik van houd,

een carrire waar ik goed in ben en ik kan me alles voor mij of mijn familie veroorloven wat ik

wil.

Ik ben zo gelukkig en dankbaar dat het geld nu naar me toe komt, in steeds grotere

hoeveelheden, uit verschillende hoeken, continue.

Maar dan... Controle over je gedachten wanneer er iets vervelends gebeurt

Maar wat als er iets heel vervelends gebeurt - een ongeval of een plotselinge ziekte?

Wat doet u dan?

De oplossing is een techniek die "her-richting van Energie" heet.

De "her-richting van Energie" techniek

Wij hebben reeds uitgelegd hoe uw gedachten energie zijn. En dat waar uw aandacht naar uit gaat, dat trekt u aan.

Het gevaar is dat vervelende dingen soms gebeuren - ongevallen, ziektes, scheidingen, je baan verliezen. As dit gebeurt en u blijft stilstaan bij deze plotselinge vervelende situatie - dan creert u slechts negatieve energie die de situatie verergert en u langer daarin vasthoudt.

Gelukkig, er is een krachtige techniek u kunt gebruiken om uzelf te onttrekken uit vervelende situaties. Het heet de her-richting van Energie Techniek en werd gebruikt door een 80-jarige meditatiedeskundige en energie-healer uit Californi, met de naam Burt Goldman. Burt leerde de techniek tijdens de studies die hij volgde bij geestelijke leiders en healers over de hele wereld.

Vaak maakt een metafoor veel duidelijk. Daarom laten we Burt een verhaal vertellen van een gebeurtenis die normaal bij de meeste mensen een hoop stress zou veroorzaken en hoe hij de her-richting van Energie Techniek op deze gebeurtenis toepaste.

Het verhaal van de gedeukte bumper

Het gebeurde tijdens een cursus die ik gaf. Ik ging naar buiten om te gaan lunchen in een nabijgelegen restaurant met 3 van mijn studenten, en bood aan te zullen rijden. Toen we mijn nieuwe auto naderden, zagen we een grote deuk in de rechtervoorbumper.

Iemand had tijdens het inparkeren de bumper behoorlijk geraakt en was weggereden zonder zelfs maar een briefje achter te laten onder de ruitenwisser. De drie studenten keken me aan en waren aan het wachten

op mijn uitbarsting.

21

Toen ik in eerste instantie de gedeukte bumper zag, vlogen mijn gedachten alle kanten op. Voor een moment voelde ik irritatie en voelde ik de woede opborrelen in mijn lichaam, en ik wist onmiddellijk dat ik die negatieve gedachtenactiviteit meteen opnieuw moest richten. Ik gebruikte de Her-richting van Energie Techniek en concentreerde me op het vinden van een manier om de negatieve gedachten te veranderen in positieve actie.

Ik sprong in de auto en zei tegen de drie Kom we gaan, er is een herstelbedrijf aan het eind van de straat.

Laat u het nu meteen repareren? voeg n van de studenten.

Nee. antwoordde ik, Wat ik ga doen is vragen hoeveel het kost om die deuk weg te halen, en wat die prijs ook zal zijn, ik ga iets tot stand brengen dat ik nu nog niet doe, en ik ga drie keer de kosten van die deuk terugverdienen.

Wij reden naar een nabijgelegen garage en mij werd verteld dat de kosten om de bumper te herstellen $450 zouden zijn. Ik verdrievoudigde onmiddellijk het bedrag en dacht, $1.350 - ik moet $1,350 verdienen met iets nieuws.

Wanneer ik nu naar de deuk in mijn bumper keek, ging ik niet die eikel vervloeken die de deuk erin maakte en wegreed. Nee, helemaal niet. Wanneer ik nu naar de deuk keek, dacht ik $1,350, ik moet $1,350 verdienen.

Ik bleef maar nadenken over hoe ik dat bedrag kon verdienen. Het moest iets zijn dat ik op dat ogenblik nog niet deed. Ik zette mijn "creatieve hoed" op en bleef erover nadenken, tot ik eindelijk het antwoord wist.

Ik zou een gloednieuwe cursus ontwikkelen voor mijn vrienden en als zij het wat vonden zou ik een mailing sturen aan alle mensen die ooit een cursus bij me hadden gevolgd - en als doel zou ik stellen om daar $1,350 mee te verdienen!

En zo stelde ik de cursus samen en deed 'm gratis voor vijftien vrienden. Zij vonden het geweldig. Ik stuurde de mailing uit en gaf de cursus.

Stel je mijn verbazing voor toen ik me realiseerde dat ik me die cursus meer had verdiend dan een nieuwe auto! En dat alles omdat iemand mijn bumper deukte.

Emoties creren energie welke tot actie leidt

Door de aandacht te richten op het positieve en de Her-richting van Energie Techniek te gebruiken, stond Burt de Wet van Aantrekking toe om voor hem te werken. Hij dacht niet met het gevoel van verlies aan de gedeukte bumper - maar met het positieve gevoel DRIE keer de kosten te willen verdienen om de bumper te repareren.

In het verhaal van Burt hierboven - kunt u zien hoe hij de deuk bekeek, en er iets positiefs uithaalde.

Hij her-richtte zijn negatieve gedachten naar positieve, en stelde zich als doel 3 keer het geld te verdienen dat hij nodig had om de deuk te herstellen.

Nu het doel om geld te verdienen de overheersende gedachte in Burt's hoofd was, stond hij de Wet van Aantrekking toe dat in zijn werkelijkheid te brengen.

22

De Her-richting van Energie Techniek is echt heel eenvoudig.

Wanneer u geconfronteerd met een vervelende situatie - bedenk een manier om het om te zetten in een UITDAGING.

Pas creativiteit toe op de situatie en elke negatieve gebeurtenis kan worden omgezet in een opwindende uitdaging.

Let wel, we zeggen niet dat u de negatieve gebeurtenis moet vergeten of moet negeren. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Maar door een uitdaging te vinden, een doel - iets dat u kan motiveren en inspireren - gebruikt u een hoop energie op een andere manier, weg van de negatieve gedachten.

Met andere woorden, gedachten die anders geobsedeerd zouden zijn met de negatieve gebeurtenis kunnen nu opnieuw worden gericht en geconcentreerd op iets positiefs.

Het is mooi en zo eenvoudig! Zodra u dit leert, kunt u zich bevrijden van de vele negatieve gedachten die u vasthouden in uw huidige situatie.

Zoals Burt zei nadat hij zich het doel had gesteld om 3 keer de kosten van de gedeukte bumper te verdienen, zou hij, telkens als hij de bumper bekeek, zichzelf motiveren door te denken ik moet meer geld verdienen. De negatieve gedachten, woede naar de persoon die de deuk maakte, frustratie over hoe hij het geld bij elkaar moest krijgen om het te repareren - ze waren allemaal weg door de positieve uitdaging.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

Opgenomen in het ziekenhuis: Beslis dat u deze vrije tijd gaat gebruiken om iets leuks te leren, bijvoorbeeld een nieuwe taal. Nu denkt u aan een nieuwe vaardigheid in plaats van uw aandacht te richten op uw ziekte.

Ontslag krijgen: Stel u tot doel een baan te vinden waarbij u 25% meer verdient dan bij uw vorige baan. Denk aan deze nieuwe baan en stop te denken aan het ontslag. Ga op banenjacht. Heb geen negatief gevoel naar uw baas toe omdat hij u ontsloeg. Zie dat hij u juist een plezier heeft gedaan omdat u nu een betere baan gaat vinden.

Iemand is u geld verschuldigd en weigert te betalen: Vergeef ze. Zolang u een wrok voelt, vertelt u het universum dat u geld bent kwijtgeraakt. En inderdaad, u zult verlies aantrekken. In plaats daarvan, stel u tot doel tweemaal het bedrag te verdienen dat u hebt verloren.

Gedumpt worden door uw geliefde: Beslis dat u een nieuwe liefde zult vinden. Iemand die beter bij u past. Maak een lijst van alle kwaliteiten die u graag zou zien in uw ideale partner. Richt uw aandacht nu op het ontmoeten van deze nieuwe persoon.

Met uw zaak failliet gaan: Ben creatief. Beslis dat u een nieuwe business gaat opbouwen en uw financile vrijheid zal herwinnen. Stel u tot doel 3 keer zoveel te verdienen als dat u eerder had. Bonus: Beslis dat u meer gaat verdienen dan dat u al uw schulden zult kunnen terugbetalen - alhoewel u dit wettelijk niet pers hoeft.

23

De kracht van het groot denken

Hoe krachtige doelen te stellen stellen die u inspireren om verder te gaan dan het alledaagse

U volgt deze lessen en wellicht bent u geraakt door de Wet van Aantrekking.

In Les 1 leerde u over uw verborgen innerlijke krachten.

In Les 2, bespraken wij de Wet van Aantrekking.

In Les 3, leerde u hoe controle te krijgen over uw gedachten.

In deze les zult u leren hoe verder te gaan. Weet u, we beschikken allemaal over opmerkelijke innerlijke krachtbronnen -- slechts wachtend om aangeboord te worden en op een juiste manier gekanaliseerd te worden. En toch leiden de meesten van ons een rustig, alledaags leven.

Stel u eens voor dat Superman zijn krachten alleen zou gebruiken om jonge katjes uit een boom te halen. Wat zonde van zijn mogelijkheden! Wij lachen daarom.

Maar wat we ons niet realiseren is dat de meeste mensen, ook al geloven zij in de Wet van Aantrekking, volledig falen in het gebruiken van hun al hun mogelijkheden. Het geloof in de Wet van Aantrekking betekent op zich niet dat u 'm werkelijk gebruikt.

In deze les gaan we uw blik verruimen om uw chte mogelijkheden te herkennen en omarmen.

Het begint met het vergroten van uw zelfrespect

Hoe een niet-alledaags leven te hebben

Van kinds af aan zijn wij geconditioneerd om onszelf te zien met beperkingen.

Kinderen worden geboren zonder geestelijke bagage. Zij voelen zich in staat te doen en te zijn wat ze willen. Daarom dromen we er als kind van astronaut te worden, of ontdekkingsreiziger of film-ster. Maar naarmate we ouder worden, wordt ons hoofd op hol gebracht. Wij ruilen langzaam onze dromen in voor angst, zorgen of het gevoel dat er wat ontbreekt.

24

Dit is een grote fout. Weet u, het is net zo gemakkelijk om een miljoen dollar te manifesteren als n dollar. Het kan wat langer duren - maar het is net zo gemakkelijk. Maar vanwege negatieve gevoelens en angst - durven zich maar weinigen te wagen aan dergelijke grote dromen.

In plaats daarvan nemen we genoegen met het alledaagse en lopen dientengevolge in de valstrik van de realiteit.

Hoeveel dromen hebt u opgegeven?

Hier is een lijst van grote doelen die mensen vaak afblazen.

het schrijven van dat boek

het starten van die eigen zaak

het leren van die taal

het krijgen van dat kind

het bezoeken van dat land

het behalen van die opleiding

het bijwonen van dat seminar

het starten van die internet business

Beloof om niet langer uw dromen opzij te zetten!

"Als het aankomt op dromen, denk als een kind!"

Ongeacht wat er zich in uw leven afspeelt, wil ik u voorstellen de tijd te nemen om een zeer duidelijk beeld te scheppen van het leven dat u wilt. Houd dat beeld dan vast - richt er elke dag uw aandacht op. Neem de tijd om het beeld in uw hoofd te prenten - beschrijf het beeld eerst met woorden op papier. Schrijf het keer op keer, en als u dat doet, haal het dan een beetje door elkaar. Stel in gedachten uzelf voor in verschillende scenario's, genietend van dit resultaat in uw leven.

25

Ik wil dat u dit een hele maand lang doet, minstens n keer per dag. Zoals William James zegt, u legt dit beeld neer in de schatkist van uw onderbewustzijn. En als dat gebeurt... zal het zichzelf aantrekken binnen uw werkelijkheid.

De beslissing wat dit beeld zal zijn is natuurlijk de eerste stap.

De eerste stap, beslissen wat u wilt

De hersenen zijn als een dronken aap, altijd maar rond aan het springen, nooit op de

zelfde plaats

Zen gezegde

De wereld, met alles en iedereen, heeft de neiging met zijn bewuste aandacht heen en weer te springen van het ene idee of activiteit naar het andere. Het brein van een gemiddeld individu bevat een lijst van totaal verschillende onderwerpen zoals u die, buiten een encyclopedie, met moeite ergens zou kunnen vinden! Er is totaal geen sprake van een focus, een bepaalde denkrichting, of controle over het denken.

Zoals Wallace Wattles in dit hoofdstuk zegt, u kunt nooit rijk worden of de scheppende kracht in actie zien met ongedefinieerde verlangens en vage wensen.

Wat Wallace bedoelt is dit: Velen van ons weten niet zeker wat zij willen en zo komen wij nergens.

Dit is het probleem:

Laten we zeggen dat u het besluit neemt een bepaalde zaak te beginnen, bijvoorbeeld een bepaalde internet business vanuit huis. U droomt ervan - denkt erover na - en voelt de opwinding bij het idee uw eigen winstgevende website te runnen.

Nu u deze gevoelens en gedachten hierover ervaart, begint de Wet van Aantrekking natuurlijk tot actie over te gaan en gebeuren er dingen die u leiden naar deze droom.

Maar dan wordt u benaderd door een vriend met een ander zakelijk idee, bijvoorbeeld het openen van een restaurant. U raakt plotseling opgewonden bij dat idee. U begint nu te twijfelen aan de internet business.

Terwijl u dit doet, blijft u natuurlijk de Wet van Aantrekking gebruiken. Echter in tegenovergestelde richting. De internet business die uw kant op kwam wordt nu opzij geduwd. Een geheel nieuwe werkelijkheid wordt nu gecreerd - nu een werkelijkheid met u als restauranteigenaar.

Maar daar houdt het niet op. Een paar weken later kan uw vriend besluiten dat hij niet langer meer het restaurant avontuur met u aan wil gaan. Nu bent u terug bij af. Twee zaken waren op weg naar uw realiteit - maar uw besluiteloosheid heeft ze terzijde geschoven.

Telkens als u droomt van een nieuw doel - plant u een zaadje in het

26

universum. Het focussen op en het denken aan het doel, zijn als het water geven aan dat zaadje. Als u meer aandacht geeft aan het doel - dan gaan de scheuten zich ontwikkelen en schieten zij uit de grond.

Maar veel te vaak - is dit net het punt dat we van gedachten veranderen. En als we dat doen duwen we dus de scheuten weer terug de grond in. Geen mooie plant die ontstaat. De doelstellingen? - we zijn weer terug bij af.

Om besluiteloosheid te overwinnen - denk goed na over wat u wilt. En blijf daarbij zolang u er een positief gevoel bij heeft.

De tweede stap, denk groot

Weet u het nog? De Wet van Aantrekking impliceert dat alles binnen uw mogelijkheden ligt als u maar een sterk verlangen hebt, erin gelooft en actie onderneemt in die richting.

Als de geest uit Alladin's lamp u zou vragen welke wens hij mag vervullen, zou u om iets kleins vragen? Een milkshake bijvoorbeeld?

Nee. U zou wel gek zijn. U zou om grotere dingen vragen. Een eigen zaak, een fijne partner, goede gezondheid, een rijk leven.

De Wet van Aantrekking is als die geest. Dus verspil uw mogelijkheden niet met kleine dingen.

Daarom is het dus belangrijk om groot te denken. Er is zveel in de wereld dat beter kan. Er is veel wat u kunt bijdragen.

Maar u kunt dit niet doen door "middelmatig" te zijn.

Jose Silva, de stichter van de Silva Methode, bestudeerde vele jaren de Wet van Aantrekking en n van de dingen die hij leerde, was dat de Wet van Aantrekking het best voor u werkt wanneer u iets vraagt waarvan niet alleen profiteert, maar wat anderen ook ten goede komt.

Een doelstelling om een salarisverhoging te krijgen van $1000 is een klein doel. Er is niet veel wat u kunt doen dat de wereld ten goede komt met een extra $1000 per maand. Maar tot doel stellen een eigen zaak te runnen en $50.000 per maand te verdienen, dat is een goede doelstelling. Met dat geld kunt u niet alleen uw gezin een goed leven bieden, maar ook geld schenken aan uw favoriete liefdadigheidsproject in uw buurt of een bepaald fonds.

U bent het niet alleen uzelf verplicht - maar ook aan de wereld - om GROOT TE DENKEN.

Dus hoe weet u of uw doel groot genoeg is?

Joe Vitale, n van de leraren van The Secret heeft een prachtig citaat.

Van een goede doelstelling zou u een beetje moeten SCHRIKKEN.

En HEEL ERG OPGEWONDEN moeten raken!

Joe Vitale

Dit eenvoudige citaat vat een paar heel belangrijke lessen samen.

27

Als u niet opgewonden raakt bij de gedachte aan het doel, dan gaat u het ook niet aantrekken. Herinner u wat we in les 2 leerden.

Doel + Emotie = Aantrekking

De doelstellingen waarvan u opgewonden raakt, daar gaat u met hart en ziel voor. Hoe groter de doelen - hoe opgewonder u kunt raken.

Laten we nu kijken naar het tweede deel van dat citaat. een beetje moeten schrikken.

Als u zich niet een heel klein beetje zenuwachtig maakt over het doel - dan is de kans groot dat u TE KLEIN DENKT.

Pas dit principe toe op uw doelstellingen. Raakt u opgewonden? Schrikt u er een beetje van?

Als dat het geval is, dan zijn het waarschijnlijk de juiste.

Stap drie, deel uw doelstellingen met degenen die u belangrijk vindt

Deelt uw zakenpartner uw visie en doelstellingen voor uw bedrijf?

Delen uw echtgenoot en uw kinderen uw doel om buiten de stad te verhuizen?

Het is belangrijk om uw doelstellingen te delen met mensen die voor u belangrijk zijn. Vooral met mensen wiens leven sterk benvloed wordt door de doelen die nastreeft.

De wet van Aantrekking is van toepassing op ons allemaal - altijd - en helpt onze werkelijkheid gestalte te geven - maar het geeft ook gestalte aan de werkelijkheid van diegenen het dichtst bij ons.

Als uw echtgenoot droomt van een landhuis terwijl u droomt van een stadsappartement, dan zitten u uw doelstellingen niet op n lijn. U kunt elkaars droom uitschakelen, allebei ongelukkig zijn of in het ergste geval - allebei uw zin krijgen - maar zonder elkaar. Het zelfde geldt voor zaken - delen uw partners en uw werknemers uw visie?

Het kan best zijn dat er bepaalde doelen zijn die u graag voor uzelf houdt. Misschien een gek idee dat u op dit moment nog niet wil delen. Deze worden vaak "doelen in je binnenzak" genoemd. Het is prima om deze voor uzelf verborgen te houden.

Wij benvloeden elkaar allemaal op allerlei manieren. Wij kunnen een ander helpen zijn doel te bereiken als we op n lijn zitten. Maar wij kunnen barrires voor elkaar opwerpen als onze doelstellingen verschillende richtingen uitgaan.

28

Waarom u niet de lotto kunt winnen

Dit helpt ons een veel voorkomende vraag te beantwoorden. Als de Wet van Aantrekking zo krachtig is, waarom kan ik het niet gebruiken om de Lotto te winnen?

U kunt het niet gebruiken om de lotto te winnen, simpelweg omdat, terwijl u ervan droomt - miljoenen anderen ook proberen om dit aan te trekken. Iedereen schakelt elkaars droom uit!

Het doel stellen de lotto te winnen heeft geen zin - het aantal mensen dat de mogelijkheid heeft om een lotto te winnen is beperkt. Maar het doel stellen om op een eerlijke manier geld te verdienen is dit niet. De overvloed is onbeperkt.

Zegt het voort

Aangezien wij elkaar allemaal benvloeden, is het belangrijk om onze doelstellingen te delen met mensen die wij belangrijk vinden. Als uw gezinsleden en business partners zich bewust zijn van de Wet van Aantrekking, dan zal hun succes alleen maar helpen het uwe te versterken.

Dit is misschien wel waarom de DVD van The Secret zich zo snel een weg baande naar miljoenen mensen in de wereld. Heel wat mensen wuifden het weg als goede marketing. Dat geloof ik niet. Ik denk dat het zo wijd verspreidde omdat de mensen beseften dat deze kennis in grote mate het leven zou kunnen veranderen van hen die hun dierbaar zijn - en zo dus ook een impact zou hebben op hun eigen leven en dromen.

Op de zelfde manier hoop ik dat u ook deze lessen doorstuurt aan uw vrienden en kennissen. Vraag hen om ook in te schrijven voor deze gratis cursus van 7 lessen.

James Allen zei, u krijgt niet wat u wilt u krijgt wat u BENT. U heeft de beschikking over sluimerende bronnen binnen in u. Het ontwikkelen van hetgeen u in u heeft, zal zich manifesteren als welvaart in uw materile wereld de verwezenlijking van goede, liefdevolle relaties en succesvolle inspanningen in wat u ook maar kiest om te doen.

U moet eenvoudigweg beslissen wat het is dat u is wilt.... Vraag het, erin gelovend dat u het zult ontvangen... en stel u dan open om het dankbaar te mogen ontvangen.

Laten we dit eens bekijken voor wat betreft het verdienen van geld Hoewel er een groot verschil kan zijn tussen wat u het afgelopen jaar verdiende en wat u verkiest om te gaan verdienen in het komende jaar, is de verandering van uw persoonlijkheid gewoonlijk zeer klein het is alleen een kwestie van KIEZEN - en uw gedachtenpatroon veranderen.

Uw recht op leven betekent uw recht op het vrije en onbeperkte gebruik van alle dingen die nodig kunnen zijn voor uw lichamelijke, geestelijke en spirituele openstelling - met andere woorden, uw recht om een rijk leven te hebben. Wij hebben het RECHT te kiezen, het vermogen om te kiezen wat we zullen hebben vraag het en het wordt u gegeven.

29

De werkwijze voor het snel aantrekken van overvloed

Het stap-voor-stap proces om in het juiste gedachtenpatroon te raken om uw doelen te manifesteren

De Wet van Aantrekking werkt altijd, elke seconde van uw leven, zolang als u bewust denkt.

In Les 1 en 2 bespraken wij de Wet van Aantrekking. In Les 3 toonden wij u hoe controle over uw gedachten te krijgen om er voor te zorgen dat u zich alleen focust op wat u wilt, en vermijdt aan te trekken hetgeen u niet wilt. In les 4 toonden wij u hoe u zichzelf duidelijkheid kunt verschaffen over uw doelen.

Wat komt er dan nu?

Als u heeft bepaald wat u graag in uw leven zou willen aantrekken, probeert u dan alleen maar om positief door het leven te gaan, wachtend totdat het bij u voor de deur wordt afgeleverd?

Weten wat u wilt is de eerste stap - maar er is nog veel meer dat u kunt doen.

In deze les laten wij u een specifieke, concrete werkwijze zien, die u in uw leven kunt toepassen om u te helpen vlotter en gemakkelijker uw wensen werkelijkheid te zien worden.

Vele fantastische leraren hebben gedurende de laatste 100 jaar verschillende variaties op deze werkwijze verkondigd - met inbegrip van Wallace Wattles, Napoleon Hill, Jose Silva, Abraham-Hicks, en meest recentelijk Bob Proctor en andere leraren van de film "The Secret".

Het was Napoleon Hill die de eerste poging deed de werkwijze te beschrijven. Opgedragen door Andrew Carnegie, de rijkste man van zijn tijd, interviewde en onderzocht Hill het leven van 500 van de grootste denkers en zakenlieden van zijn tijd. Hij legde zijn bevindingen vast in het boek Think and Grow Rich.

Hill schrijft:

Als u n van die mensen bent die denkt dat alleen hard werken en eerlijkheid

rijkdom zal brengen, ban die gedachte uit! Het is niet waar! Rijkdom, wanneer zij in

reusachtige hoeveelheid komt, is nooit het resultaat van alleen maar hard werken!

De rijkdom komt, als hij al komt, als antwoord op een DUIDELIJK BEPAALDE VRAAG,

30

gebaseerd op de toepassing van DUIDELIJK BEPAALDE PRINCIPES, en niet bij toeval

of geluk.

Napoleon Hill, "Think and Grow Rich"

In deze les gaan wij nog verder kijken dan het werk van Hill. Wij zullen nieuwe ideen en filosofien introduceren die afkomstig zijn van leraren na Napoleon Hill. Wij zullen u de werkwijze laten zien die u kunt gebruiken en in uw leven kunt toepassen om de overvloed aan te trekken waar u naar op zoek bent.

De werkwijze, het proces, betreft 4 stappen:

Weten wat u wilt

In een meditatieve toestand raken

Creatieve visualisatie

Duidelijk bepaalde actie ondernemen

De werkwijze

Stap 1: Weet wat u wilt

Het eerste en belangrijkste deel van het proces is WETEN wat u wilt. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen leven zonder enige duidelijke, specifieke doelen na te streven.

U zult zich herinneren dat dit onderwerp werd besproken in Les 3 over doelen; aarzel niet om uw geheugen op te frissen.

Als dit gedeelte van het proces u niet helemaal duidelijk is, lees les 3 dan nog een keer.

Wanneer u een duidelijk gedefinierd idee heeft van het soort leven dat u op wilt bouwen, dan bent u klaar voor Stap 2.

Stap 2: Meditatie

Zodra u uw doelstellingen hebt bepaald, schrijf ze ergens op. Het is heel krachtig om doelen aan het papier toe te vertrouwen.

De volgende stap is een bepaalde tijd van de dag te kiezen, waarop u 5 tot 15 minuten ononderbroken kunt doorbrengen met niets anders dan het focussen op uw doelstellingen.

De beste tijd om dit te doen is 's ochtends wanneer u net wakker bent. Lig lekker in bed of op een comfortabele bank. U zult de volgende minuten doorbrengen met het richten van uw aandacht op uw doelen.

Dit zal uw dagelijkse meditatie moment zijn.

Kom eerst in een toestand van ontspannen meditatie. Maak u niet druk om het woord meditatie. We hebben het niet over specifieke vormen van Oosterse of religieuze meditatie. We hebben het over een vredige, ontspannen toestand waarin u contact kunt maken met uw onderbewuste.

31

Vind een comfortabele positie - misschien liggend op een bed of op de bank. Comfortabel genoeg om te kunnen ontspannen - maar niet te comfortabel waardoor u in slaap zou kunnen vallen.

U hoeft zich niet druk te maken over het leegmaken van uw geest, of met de benen over elkaar zitten, of een ander meditatie clich. Alles wat we willen, is dat u in een vredige, ontspannen toestand raakt.

Op dit moment, vanaf les 4, zou u al een idee moeten hebben welke veranderingen u in uw leven wilt aantrekken. Het zou gezondheid kunnen zijn, of geld, liefde, een maatschappelijk doel - alles wat u bevrijdt uit de "valstrik van de realiteit" en u enthousiast maakt.

Als u op dit moment nog steeds geen idee heeft wat u wilt, maak u geen zorgen - een toestand van vredige meditatie kan de perfecte manier zijn om na te denken en u te realiseren wat het is dat u wenst. Onderzoek toont aan dat de mensen veel creatiever zijn en een betere intutie hebben wanneer zij in een dergelijke staat van meditatie zijn. Gebruik deze tijd om creatief te denken over wat wilt doen met uw leven.

Stap 3: Visualiseer dat wat u wilt

Terwijl u in een toestand van ontspannen meditatie bent, visualiseer datgene te hebben bereikt wat u wilt aantrekken.

Bijvoorbeeld, als u graag in een groter huis wilt wonen, stel u dan voor dat u het huis al heeft. Beeld uzelf in dat u de tijd van uw leven heeft in uw nieuwe huis, zoals lekker dineren met vrienden in de ruime keuken, spelen met de kinderen in de woonkamer, het mooie groene gazon maaien en het perfectioneren van uw prachtige bloeiende tuin. Beeld u die dingen in die in een huis belangrijk vindt voor uw ideale levensstijl. Als u een zwembad wilt - zie uzelf lekker zonnen aan de rand van het

zwembad...

Er zijn veel manieren van visualiseren. Wat u hier doet wordt "Creatieve Visualisatie" genoemd. Het is creatief in die zin dat u aantrekt -- creert-- datgene wat u visualiseert.

Gebruik uw zintuigen

Het is belangrijk om het beeld dat u voor ogen houdt helder, levendig en kleurrijk te maken. Hoe realistischer de visualisatie is, hoe beter de resultaten. Sommige mensen kunnen misschien moeite hebben met visualiseren. Maak u hier geen zorgen over - het kan eenvoudigweg betekenen dat "zien" niet uw meest bepalende zintuig is. Maar misschien is het proeven, aanraken of horen. Dat is prima - voel de warmte van uw nieuwe open haard, hoor het geluid van uw kinderen die in het zwembad spelen, ruik de lekkere luchtjes vanuit uw nieuwe keuken. Hoe meer zintuigen u betrekt in uw voorstellingsvermogen, hoe beter de resultaten.

32

Mix het met emoties

Herinnert u zich nog deze "som"?

Gedachten + Emotie = Aantrekking

Emoties helpen u de kracht van de aantrekking te vergroten. Wanneer u het leven dat u wilt visualiseert, voel dan ook de vreugde, het geluk en de opwinding van de situatie.

Hoe sterker uw emoties - hoe sneller u datgene wat u probeert aan te trekken zal manifesteren.

Om de emoties verbonden aan uw visualisatie te vergroten - VOEL alsof u het NU al heeft. Met andere woorden, als u uw droomhuis ziet, denk dan niet aan het huis als iets wat in de toekomst bewaarheid KAN worden. Stel u het huis voor alsof u het op dit moment al heeft - beeld u in dat het van u is en bedenk hoe u zich zou voelen als u op dit ogenblik in dat huis zou wonen - NIET ergens in de toekomst WANNEER u genoeg geld heeft - maar HIER en NU.

Denk aan het grotere

Een andere manier om de emoties achter uw creatieve visualisatie te versterken, is u voor te stellen dat meer mensen dan alleen maar u van uw aantrekking profiteren. Om bij de vergelijking met het nieuwe huis te blijven - zie uw kinderen voor u, die blij zijn met het gazon omdat zij de ruimte hebben om met de bal te spelen. Zie uw echtgenoot voor u, genietend van de gloednieuwe woonkamer. Zie uw vrienden en familie voor u, ze komen op visite en voelen de warmte en schoonheid van het nieuwe huis.

Kent u het goede gevoel dat u ervaart wanneer u iets doet aan liefdadigheid, zoals geld schenken, of wanneer u iemand die veel voor u betekent een cadeau geeft?

Weet u nog wat we over "gevoelens" zeiden? Het gevoel is de manier van de ziel om u te laten weten dat u op het juiste spoor zit. Geven voelt goed omdat het op n lijn staat met uw innerlijk. De vreugde die u voelt is een teken van het overeenstemmen met uw gedachten.

Dus als u creatief visualiseert, zie anderen dan mee profiteren. Kinderen, echtgenoot, familie, de buurt, vrienden - hoe meer mensen, hoe beter. Als u de glimlach en het geluk ziet op iemand anders gezicht (zelfs als u zich alleen maar een mogelijk resultaat voorstelt), helpt dat om nog meer positieve emotie te voorschijn te toveren. Deze extra emotie maakt het proces om te manifesteren weer sneller en gemakkelijker.

Dat is echt alles. Maak gebruik van uw zintuigen. Maak het beeld zo cht mogelijk. Voel de emoties en zie anderen mee profiteren.

Dit hele proces kan 5 tot 20 minuten in beslag nemen. Dat is aan u. Slechts 10 minuten per dag is genoeg om het universum ten gunste van u in beweging te zetten.

Nu de laatste stap.

33

Stap 4: Pas doelgerichte actie toe

Zodra u heeft bepaald wat u wilt en uw gedachten en emoties op dit resultaat hebt gericht, is de volgende stap een begin te maken met het leggen van het pad naar die toekomstige werkelijkheid voor u. De sleutel is ACTIE.

Laten we zeggen dat u een nieuw huis heeft gemediteerd en gevisualiseerd. Begin met iets te doen - wat dan ook - om uzelf op weg te helpen naar het verwerven van dit huis. Het is niet belangrijk dat u niet precies weet wat u moet doen. Ook is het niet van belang dat u niet de financile middelen hebt om het huis te kopen. Blijf uw gedachten erop richten, geloof erin dat u het zult krijgen en onderneem actie.

Napoleon Hill zegt:

Wacht niet op een doelgericht plan, waarmee u van plan bent diensten of goederen

te verruilen voor het geld dat u visualiseert, maar start meteen met uzelf te zien in

het bezit van het geld, waarbij u ondertussen eist en verwacht dat uw onderbewuste

u het plan of de plannen zal overhandigen die u nodig hebt.

Laten we die uitspraak even analyseren. Wat Hill zegt, is dat, wanneer u het krijgen van geld, een huis, of wat dan ook als doel ziet, u GEEN ZORGEN moet maken als u niet zeker bent welke actie u moet ondernemen. Begin direct uw aandacht te richten op wat u probeert aan te trekken en het antwoord dat u zoekt- de actie die u moet ondernemen - komt naar u toe.

Het kan komen in de vorm van een "genspireerde gedachte", of zelfs als een "ik weet het!" moment, of simpelweg een moment van helderheid tijdens het mediteren, of door een boek dat u leest, of iets wat een vriend zegt - de mogelijkheden zijn eindeloos! De manier waarop het komt is niet belangrijk. Vertrouw erop dat het antwoord zal komen.

Het is bekend dat Edison zei Ideen komen uit de ruimte. Dit lijkt onmogelijk en moeilijk te geloven, maar het is waar. Ideen komen uit de ruimte.

Edison doelde op intutie. Hij beweerde dat het grootste deel van zijn ideen tot hem kwam door intutie. Edison verleende overigens zijn goedkeurng aan het onderzoek dat Hill bij hem deed ten behoeve van zijn boek Think and grow rich en hij was het absoluut eens met het proces en de werkwijze die wij hier (genspireerd door Hill) met elkaar delen.

Om snel een stroom aan ideen tot stand te brengen en uw gedachten te kunnen blijven richten op uw doel, is de oplossing in hoofdzaak heel eenvoudig - u moet doelgerichte actie toepassen.

Doe iets - HET MAAKT NIET UIT WAT - om uzelf op weg te brengen naar uw doel. Begin in de krant te kijken welke huizen in de verkoop zijn. Begin te zoeken naar nieuw meubilair (zelfs als u nog niet het juiste huis hebt gevonden). Spreek met makelaars, zoek op internet, koop boeken over het kopen van huizen.

Doelgerichte Actie, wanneer dit wordt toegepast in de richting van uw duidelijk bepaalde doel, brengt wonderen teweeg door de Wet van aantrekking. n van de grootste fouten is teveel analyseren of u wel het juiste doet. Maak u daarover geen zorgen - leef uw leven en handel vanuit uw geloof wat u denkt dat goed is.

Zoals we weten kan dit niet van de n op de andere dag. Hill zegt, neem een paar stappen - kleine babystapjes - in de richting van uw doel. Zodra u actie onderneemt, zullen gebeurtenissen en toevalligheden u naar het eindresultaat begeleiden. Onderga het proces en na verloop van tijd zult u versteld staan van de vreugde en het geluk dat uw leven binnenkomt!

34

De vier stappen

Stap 1: Weet wat u wilt Stap 2: Breng uw gedachten tot rust Stap 3: Pas creatieve visualisatie toe Stap 4: Onderneem doelgerichte actie

Deze vier stappen vormen de hoeksteen van het proces om de Wet van Aantrekking in uw leven toe te passen.

De resultaten kunnen overweldigend zijn:

Hill schreef, nadat hij bijna 500 van de meest succesvolle mensen uit zijn tijd bestudeerde, over het toepassen van deze werkwijze:

Wanneer de rijkdom begint te komen, dan komt het zo snel, in zo'n grote overvloed,

dat men zich afvraagt waar het zich al die magere jaren heeft schuil gehouden

Napoleon Hill, "Think and grow rich"

Begin morgen met deze werkwijze. 's Morgens 10 minuten doorbrengen in meditatie lijkt misschien een probleem, omdat u zich wellicht moet haasten naar uw werk, voor de kinderen moet zorgen of het drukke verkeer in moet. Maar het kunnen heel goed de meest belangrijke minuten van uw dag zijn. Velen die deze werkwijze volgen -- zweren dat het bij verre de meest productieve 10 minuten zijn van hun hele dag.

Start meteen.

In de volgende les zullen wij nog dieper ingaan op dit proces en zullen wij u helpen enkele hindernissen te overwinnen die u tegen kunt komen. Oefen deze werkwijze minstens n keer vr de volgende les.

35

De kacht van het verlangen, het geloof en de verwachting

Hoe de juiste gedachtengang te krijgen om je doelen te manifesteren

In de laatste les leerde u een techniek om u te helpen de Wet van Aantrekking op een goede manier in uw leven toe te passen om de dingen, gebeurtenissen en omstandigheden die u wenst naar u toe te trekken, zodat u uw leven vorm geeft zoals u het altijd heeft gewild. De techniek houdt in dat u elke dag een paar minuten besteedt aan meditatie en creatieve visualisatie.

Het leren van de techniek is de eerste stap. Maar hoe komen de doelen dichterbij NADAT u uw dagelijkse visualisatie heeft gedaan? Wat voor een houding, gevoel en emotie heeft u nodig om te scheppen?

Om ervoor te zorgen dat uw doelen sneller en consistenter uw leven binnen komen, is het belangrijk om de drie krachten te begrijpen: het verlangen, het geloof, en de verwachting.

Voordat iets dat u wilt dat gebeurt ook echt gebeurt, moet u een verlangen hebben dat het gebeurt. U moet geloven dat het gebeurt. En u moet de verwachting hebben dat het gebeurt.

Klinkt simpel? Misschien. Maar er komt meer bij kijken.

36

In deze les zullen wij elk van de 3 krachten in detail belichten en zullen we leren begrijpen hoe we deze krachten in ons leven kunnen toepassen.

De eerste kracht - HET VERLANGEN

Het is uw geboorterecht om het vrije en onbeperkte gebruik te hebben van alle dingen die noodzakelijk kunnen zijn voor uw lichamelijke, geestelijke en spirituele ontwikkeling - met andere woorden, uw recht om rijk te zijn. Wij hebben het RECHT om te kiezen, wij hebben de MACHT om te kiezen wat wij zullen hebben Vraag en het zal u gegeven worden. Ons probleem is echter - wij geloven het eigenlijk niet echt.

En zo zijn wij vaak tevreden met de huidige werkelijkheid. Wij doen inderdaad niet ons best om iets nieuws te bereiken. Kort gezegd - wij VERLANGEN niet veel meer dan wat we al hebben.

Laten we dit bekijken in het geval van geld verdienen Hoewel het verschil tussen wat u de afgelopen 12 maanden heeft verdiend en wat u verkiest te verdienen in de komende 12 maanden groot zouden kunnen zijn, toch is de verandering in uw persoonlijkheid meestal heel klein het is allemaal een kwestie van KIEZEN - u verandert simpelweg uw gedachtengang.

Burt Goldman deelt het volgende verhaal

Stel u het verhaal voor van de leerling die op een dag naar zijn meester ging en vroeg "Meester, hoe bereik ik verlichting? De oude wijze leraar leidde de leerling naar de oever van de Ganges rivier en liet hem knielen met het hoofd boven de waterspiegel. Toen legde de leraar zijn hand op de nek van de leerling en duwde zijn hoofd onder water. Na anderhalve minuut raakte de leerling in paniek. Hij duwde en trok en zwaaide met z'n armen, maar de leraar hield hem in een ferme greep. Hij kreeg zijn hoofd niet uit het water. Na twee minuten, toen het leek alsof zijn longen zouden barsten, werd hij losgelaten.

Het hoofd van de jonge man kwam met een ruk uit het water en hij snakte naar adem. De leraar lachte. Zeg me, vroeg hij vriendelijk, wat was zojuist je grootste verlangen?

Om te ademen, verklaarde de jonge leerling heel stellig.

Ok, zei de leraar. Wanneer je een even groot verlangen koestert naar verlichting, zal het je ten deel vallen.

De eerste sleutel tot het aantrekken van goede dingen in uw leven - is een BRANDEND VERLANGEN.

Hier zijn een paar manieren om het verlangen te creren en te handhaven

Bedenk hoe anderen zullen profiteren

Bedenk wat u met het geld dat u verdient kunt doen voor de wereld om u heen. Misschien bent u milieubewust, bent u voor de vrede, geeft u om onderwijs voor kansarme kinderen Bedenk wat u met het geld dat u verdient kunt doen voor deze goede zaken.

37

Gebruik geheugensteuntjes

Wilt u een nieuwe auto? Uw wens kan groot zijn wanneer u voor het eerst een doel stelt, maar zoals bij zoveel mensen, kan het na verloop van tijd afzwakken. Dit komt de Wet van Aantrekking natuurlijk niet ten goede.

Probeer, om de gedachte aan de nieuwe auto constant op uw netvlies te houden, een geheugensteuntje te bedenken. Laat een sleutelbos maken - de sleutels hoeven nergens op te passen - en draag ze bij u in uw zak.

Deze simpele geheugensteuntjes zorgen ervoor dat de gedachte aan de nieuwe wagen vers in uw geheugen blijft.

Een andere veelgebruikte techniek is een nep cheque. Scheur een cheque uit uw chequeboek. Schrijf een cheque uit voor uzelf, en schrijf de cheque uit voor het bedrag dat u zelf in uw leven zou willen ontvangen.

Dagelijkse aandacht

Een andere manier om het verlangen sterk te houden, is door het toepassen van het manifestatieproces zoals wij dat in Les 5 hebben belicht. Het dagelijks uitvoeren van de visualisatie van uw doelen en het voelen van de positieve emoties daaraan verbonden zal helpen het verlangen sterk en aanwezig te houden.

De tweede kracht - HET GELOOF

Nadat u uw verlangen heeft opgebouwd om iets in uw leven aan te trekken, is de volgende stap het versterken van uw "geloofssysteem".

Waarom is geloven zo belangrijk voor het proces?

Wanneer u uw gedachten richt op iets - dan komt het naar u toe. Maar het omgekeerde komt ook voor - als u zich ongerust maakt en bezorgd bent of u iets wel krijgt, met andere woorden, als u uw gedachten richt op het NIET krijgen, dan heeft dit het effect dat u het van u weg duwt.

Dat is waarom het geloof zo belangrijk is. Als u niet gelooft dat u iets kunt bereiken, dan zullen uw zorgen en onzekerheid zich verzetten tegen elke positieve gedachte die u heeft over uw doel en het zal de werking van de Wet van Aantrekking neutraliseren.

De mens die ik wil worden,

als ik erin GELOOF die mens te zijn,

Dan zal ik die mens worden

Gandhi

Wat u ook wilt bereiken MOET passen binnen uw geloof van wat mogelijk is.

Geloof is een krachtig hulpmiddel en artsen worden vaak verrast door wat geloof kan bijdragen aan de gezondheid van een patint.

In de zomer van 1994 leidde een chirurg met de naam J. Bruce Moseley een verbazingwekkend expiriment. Artsen waren zich al lang bewust van het placebo effect - het

38

idee dat u een patint een placebo geeft, een neppil, en de patint vertelt dat deze pil echt is en hun pijn, hoest of keelpijn zal genezen. Vaak genoeg geneest de patint omdat hij GELOOFT dat deze echt is.

Maar Moseley was benieuwd hoe sterk dat placebo effect zou kunnen zijn. Zou het ook werken voor iets anders dan alleen kleine pijntjes en ziekten? Zou het voor ernstigere medische gevallen werken, zoals chirurgie?

Moseley had 10 patinten gepland voor een operatie om de artritispijn in hun knien te verlichten. De patinten waren mannen van middelbare leeftijd. Alle 10 waren binnen gebracht in een operatiezaal in het Houston Veterans Affairs Medical Center. Zij waren voorzien van operatiedekens, onderzocht en onder narcose gebracht. Zij ondergingen alle procedures in detail om hen te doen GELOVEN dat zij op hun punt stonden een serieuze medische operatie te ondergaan. Zij werden vervolgens naar de kamer gebracht om bij te komen en de volgende ochtend naar huis gestuurd, voorzien van krukken en een pijnstiller.

Dat was het enige wat voor alle 10 het zelfde was..

Terwijl twee van de mannen de standaard chirurgische ingreep ondergingen voor hun probleem, -- het bijschaven en het spoelen van de knieverbinding -- en drie alleen het spoelen ondergingen, werd er bij de andere 5 geen enkele behandeling uitgevoerd. Hun operatie was dus een placebo, een zogenaamde operatie om de patint voor de gek te houden.

Het resultaat: Alle 10 patinten rapporteerden dat hun artritis aanzienlijk was hersteld.

Het experiment van Moseley werd herhaald door een team van chirurgen in Texas met 180 patinten met osteoartritis in de knie. Twee derde onderging daadwerkelijk de operatie. Maar voor n derde was de operatie nep - zij kregen een pijnstiller en op drie plaatsen een snee, om te laten lijken alsof zij waren geopereerd..

Volgens de New York Times

De onderzoekers ontdekten dat de patinten die de placebo operatie ondergingen meldden

dat zij minder pijn hadden, net als zij die de echte procedure ondergingen. Het schijnt dat voor

osteoartritispatinten de pijnvermindering in het hoofd van de patinten zit.

Geloof is iets krachtigs. En het kan voor nog meer worden gebruikt dan het herstellen van ernstige ziekten.

Geloof, gecombineerd met verlangen, is een krachtig hulpmiddel om u te helpen de Wet van Aantrekking te gebruiken om gebeurtenissen en omstandigheden aan te trekken die u in uw leven wenst.

Zonder geloof kunt u eenvoudigweg de Wet van Aantrekking niet naar behoren gebruiken. Door het gebrek aan geloof zullen er gedachten in uw hoofd te voorschijn komen die tegengesteld zijn aan de gebeurtenissen die u wenst aan te trekken.

Dit betekent dat, als u momenteel blut bent, een doelstelling om binnen 5 jaar miljardair te zijn te pittig kan zijn voor uw geloofssysteem. U kunt het verlangen hebben naar een miljard dollar, maar het kan zijn dat u er niet cht in gelooft dat u dit zo snel zult kunnen krijgen. Zonder dat geloof is dat doel nutteloos.

Je hebt een sterke geest nodig om zoveel geloof te hebben in reusachtige doelen. Maar iedereen kan zijn geloofssysteem TRAINEN om het te laten groeien en sterker te maken.

U kunt beginnen door een doel te stellen dat u enthousiast maakt, waar u hevig naar verlangd, maar wel iets waarvan u gelooft dat het mogelijk is. Van volkomen blut tot miljardair kan iets

39

teveel van het goede zijn. Maar voor "blut zijn" naar "het hebben van $10 miljoen" gaan ligt zeker binnen het rijk der mogelijkheden. Als u kunt geloven dat het mogelijk is - dan is het mogelijk.

U zult weten of uw doel overeenkomt met uw innerlijke gevoel. Als u een bepaalde bezorgdheid voelt of als het u onrustig maakt - dan zou het te ver verwijderd kunnen zijn van uw huidige geloofssysteem. Maar als u een positief gevoel van opwinding voelt en het voor mogelijk houdt, dan bent u bezig het juiste doel te stellen.

Het mooie van dit proces is, dat uw geloofssysteem een enorme opkikker krijgt als u een doel behaalt. Door steeds maar weer doel na doel te behalen - zult u uw geloofssysteem steeds verder versterken. Uiteindelijk kunt u op een punt aankomen dat u er daadwerkelijk voor 100% in kunt geloven dat n miljard dollar binnen handbereik ligt.

Gelukkig verleggen wij mensen voortdurend onze grenzen van het geloofssysteem. In 1952 besloot Roger Bannister, een atleet in Engeland, dat hij een nieuw wereldrecord zou vestigen voor het lopen van een mijl binnen de 4 minuten. Geen enkele atleet had ooit eerder de mijl gelopen binnen de 4 minuten. Het was een groot doel, dat door velen werd gezien als onmogelijk. Roger Bannister behaalde zijn doel in de lente van 1954. Hij liep een mijl in 3 minuten 59 seconden.

Maar Roger heeft meer gedaan dan alleen een wereldrecord gevestigd. Hij heeft ook duizenden andere hardlopers laten zien dat een mijl binnen 4 minuten lopen cht mogelijk is, terwijl velen altijd dachten dat het nooit zou kunnen. Slechts 46 dagen nadat Bannister zijn record vestigde, kwam het nieuwe record op naam van de Australir John Landy die de mijl liep in 3 minuten en 58 seconden. En binnen n jaar liepen niet minder dan 30 andere mensen binnen 4 minuten die mijl.

Roger Bannister liet de wereld zien dat het mogelijk was - hij inspireerde duizenden mensen door hun geloofssysteem te versterken.

De Wet van Aantrekking deed de rest.

De derde kracht - DE VERWACHTING

Dus u verlangt iets groots en u gelooft dat het binnen uw bereik ligt - u bent reeds begonnen om de Wet van Aantrekking voor u aan het werk te zetten.

Maar hier is de derde en laatste stap.

U zou nu ook de verwachting moeten hebben dat hetgeen u vraagt naar u toe komt.

Iets verlangen en geloven dat het mogelijk is, is niet het zelfde als verwachten dat het gebeurt.

40

Het volgende voorbeeld zal het verschil duidelijk maken.

U heeft geld geleend aan een vriend. Het is 3 maanden geleden en hij moet u nog steeds terugbetalen. U vraagt om het geld maar het lijkt erop dat u het niet terug krijgt.

U VERLANGT zeer zeker dat u het geld terug krijgt.

U GELOOFT dat uw vriend u kan en wil betalen.

Wat u mist is de verwachting. Omdat u niet verwacht dat hij u terug betaalt zorgt u ervoor dat de Wet van Aantrekking tegen u werkt. U raakt gestresst en wordt boos vanwege zijn gebrek aan dankbaarheid en integriteit. Dit negatieve gevoel brengt u in een toestand waarin u het geld van u weg duwt.

Veronderstel nu wat er zou gebeuren als u plotseling een telefoontje krijgt van uw vriend, die zegt dat hij het voor elkaar heeft - hij heeft besloten het geld aan u terug te betalen. Hij vertelt u dat hij met Fedex een cheque heeft verstuurd. Om u gerust te stellen faxt hij u een kopie van de cheque en de bevestiging van Fedex. Uw houding verandert nu. Nu VERWACHT u dat de cheque komt. U kunt zich nu ontspannen omdat de cheque onderweg is.

Dit is wat wij bedoelen met verwachting!

Wanneer u een juiste mate van verwachting heeft ontwikkeld, dan kunt u ontspannen en de Wet van Aantrekking toestaan om vr u te werken in plaats van tegen u.

Zoals de overleden Sam Walton, ooit Amerika's rijkste man, zei:

Ik verwacht te winnen. Ik ga pittige uitdagingen aan, altijd van plan er als een

winnaar uit te voorschijn te komen. Het kwam nooit bij me op dat ik zou kunnen

verliezen, was het bijna alsof ik het recht had te winnen. Door zo te denken blijken

wensen vaak in vervulling te gaan.

Laten we nog een ander voorbeeld geven van hoe dit werkt. Dit gaat zelfs over een student van Bob Proctor. John, uit New York, runde een kleine onderneming samen met zijn vrouw. Zij bouwden websites voor klanten. Op een dag werden zij benaderd door Andrew, een oude vriend van John, met de vraag of zij wat geld wilden investeren in een zakelijk plan. John was onder de indruk en tekende de papieren voor een investering van $12.000.

John dacht hij was ingestapt in een geweldig plan, maar in werkelijkheid deugde het zaakje niet en de zogenaamde vriend was niet van plan John's investering terug te betalen. John voelde zich verraden en bedrogen. Hij was zojuist $12.000 kwijt geraakt - wat hij en zijn vrouw hadden gespaard voor hun toekomstige plannen.

John zat zijn vriend Andrew maanden lang achter de broek, maar tevergeefs. John VERLANGDE het geld. Hij GELOOFDE dat Andrew het geld terug kon geven. Maar hij VERWACHTTE het niet terug te krijgen vanwege het karakter van Andrew.

Wat zou John moeten doen in zo'n situatie?

Na het bestuderen van de "The Science of Getting Rich" sloeg het antwoord bij John in als een bom. Omdat ik het geld ACHTERNA zat, plaatste ik me in een geestestoestand waarin ik het geld eigenlijk weg duwde. Ik zag mezelf als iemand die $12.000 KWIJT was.

John wist dat hij Andrew's karakter niet kon veranderen dus hij besloot een andere manier te proberen om zijn geld terug te krijgen. Ik besloot om $12.000 te verdienen binnen een maand. Ik wist dat ik het verdiende om het geld te hebben. Ik opende mij voor de

41

mogelijkheid dat het geld naar me toe zou komen - bijna als een geschenk uit het universum - maar uit andere bronnen. In mijn dagelijkse meditatie zag ik mezelf een cheque ontvangen van $12.000. Maar het maakte me niet uit waar die cheque vandaan kwam. Ik had enkel het verlangen, geloofde erin dat het mogelijk was en ik had de verwachting dat de cheque tot me zou komen.

John vertelde dat hij binnen 3 weken na het veranderen van zijn gedachten een prettige verrassing ontving. Een bepaalde klant had een project voor John dat veel groter was dan normaal. Toevallig - de uitbetaling was PRECIES $12.000. John had nooit eerder een cheque gehad voor zo'n bedrag.

Toeval? Misschien. Maar zogenaamde toevalligheden zijn precies wat u zal gaan opvallen als u de Wet van Aantrekking begint toe te passen in uw leven.

Verlangen, Geloof en Verwachting --- dit zijn de 3 krachten die u moet leren uzelf eigen te maken om de Wet van Aantrekking voor u te laten werken.

Maak er een gewoonte van groot te denken en prachtige dingen te verla