3D printen bij Defensie Oriënterend onderzoek naar emissies tijdens 3D printen · 2019. 4. 12. ·...

of 28 /28
DOSCO CEAG ir. Ralf Cornelissen arbeidshygiënist 3D printen bij Defensie Oriënterend onderzoek naar emissies tijdens 3D printen NVvA-congres, 10 april 2019

Embed Size (px)

Transcript of 3D printen bij Defensie Oriënterend onderzoek naar emissies tijdens 3D printen · 2019. 4. 12. ·...

 • DOSCO

  CEAG

  ir. Ralf Cornelissen

  arbeidshygiënist

  3D printen bijDefensie

  Oriënterendonderzoek naaremissies tijdens 3D printen

  NVvA-congres, 10 april 2019

 • DOSCO2

  3D-printen bij Defensie

  Inhoud Presentatie

  1. Positionering CEAG binnen Defensie

  2. Wat is 3D-printen?

  3. Voorbeelden 3D-printen bij Defensie

  4. Onderzoeksopzet

  5. Resultaten

  6. Conclusies en aanbevelingen

  7. Hoe nu verder?

  10 april 2019

 • DOSCO3

  3D-printen bij Defensie

  Arbeids-hygiëne

  Veiligheidskunde

  Arbeid & Organisatie

  Bedrijfs-geneeskunde

  Force Health Protection

  Medische CBRN

  Chemie/ Toxicologie

  Stralings-hygiëne

  (Micro-) biologie

  Epidemiologie

  Voedsel-veiligheid

  Plaagdier-bestrijding

  Gezondheids-monitoring

  Trillingen en geluid

  Stralings-bescherming

  Arbodienst-verlening

  Human Factors

  Veiligheids-management

  Veiligheids-management

  Force Health

  Protection

  Arbodienst-verlening

  Positionering CEAG

  Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

  10 april 2019

  veterinair

  HPG

 • DOSCO4

  3D-printen bij Defensie

  CEAG

  DOSCO

  DOPS

  Bestuursstaf

  HDB - HDBV – HDP -CDS

  DMO

  ‘RVB’

  Ingezette

  eenhedenDefensieonderdelen

  Eenheden

  EGB

  DPOD 1e lijnsVMA/FHP/VKAM

  Kennisnetwerk

  Opleidingen

  DCHR

  TOS

  JDV

  Toezicht(IMG en extern)

  DGO

  1e lijnsveiligheid

  Tweede kamerCentrales

  MC

  Andere ministeries

  SER

  De omgeving van het CEAG

  10 april 2019

 • DOSCO5

  3D-printen bij Defensie

  Wat is 3D-printen?

  “Additive manufacturing’ ofwel 3D-printen is een verzamelnaam voor driedimensionale printprocessen waarbij producten op basis van digitale driedimensionale tekeningen laag na laag worden geprint en opgebouwd” (RIVM, 2016).

  Diverse soorten printers op de markt:

  • Kunststof

  • Metaal

  • Vloeistof

  Zie ook NEN-ISO 17296-2

  10 april 2019

 • DOSCO6

  3D-printen bij Defensie

  Wat is 3D-printen?

  Proces

  • vloeistof

  • vaste stof

  • lasers

  • gassen

  • temperatuur

  • gesloten – open

  stereolithografie

  fused deposition modelling

  Grondstof

  • metalen

  • kunststoffen

  • ABS (div)

  • Nylon

  • PC

  • PLA

  • Woodfill

  • CPE

  • TPU

  • ASA

  • Kevlar, etc.

  PG stoffen

  • gassen

  • reinigingsmiddel

  • reactieproducten

  • kleurstoffen

  • weekmakers

  • stabilisatoren

  10 april 2019

 • DOSCO7

  3D-printen bij Defensie

  Wat is 3D-printen?

  10 april 2019

  Stereolitografie (SLA)

 • DOSCO8

  3D-printen bij Defensie

  Wat is 3D-printen?

  Fused Deposition Modelling (FDM)

  Voor deze 3D-printtechniek worden thermoplastics, in de vorm van dunne polymeer kabels (filamenten) van o.a. Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS) of polymelkzuur (Polylactic Acid; PLA) gesmolten en laag voor laag tot een product gevormd.

  Het supportmateriaal kan een ander materiaal zijn dan de grondstof.

  10 april 2019

 • DOSCO9

  3D-printen bij Defensie

  3D-printen bij Defensie

  Bron: https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2017/03/mg2017033d-printer

  10 april 2019

  https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2017/03/mg2017033d-printer

 • DOSCO10

  3D-printen bij Defensie 10 april 2019

 • DOSCO11

  3D-printen bij Defensie

  3D-printen: voorbeeld

  • Gesloten system

  • Geschikt voor 3 typen grondstof

  • Uitharden van vloeistoffen d.m.v. laser

  • Grondstof: o.a. acrylaten

  10 april 2019

 • DOSCO12

  3D-printen bij Defensie

  Onderzoeksopzet

  1. Literatuuronderzoek

  1. Algemeen

  2. Specifiek naar bekende emissies

  3. MSDS-bladen

  2. Meet- en analysemethoden

  3. Standaardisatie in meten

  10 april 2019

 • DOSCO13

  3D-printen bij Defensie

  Onderzoeksopzet - risicobeoordeling

  Inademing van vrijgekomen stoffen als damp of in de vorm van (nano)deeltjes/UFP.

  • gebruikte filament

  • additieven (kleurstoffen, weekmakers, stabilisatoren)

  • printomstandigheden (o.a. temperatuur, ventilatie)

  • reactieproducten

  • grootte te printen object

  • plaatsing in de ruimte

  10 april 2019

 • DOSCO14

  3D-printen bij Defensie

  Onderzoeksopzet – Plan van aanpak

  Risico’s (her)kennen (‘bottom-up’)

  • In kaart brengen printoepassingen

  • In kaart brengen grondstoffen

  • Kwaliteit grondstoffen

  • Literatuuronderzoek

  • Identificatie gevaarlijke stoffen

  • Meetstrategie bepalen

  • Afleiden grenswaarden

  • Blootstelling meten

  • Beheersmaatregelen vaststellen

  • Beleid – cyclisch inregelen

  10 april 2019

 • DOSCO15

  3D-printen bij Defensie

  Emissie

  PC

  -AB

  S

  PTFE

  HIP

  S

  CP

  E

  Ult

  em

  90

  85

  Ult

  em

  10

  10

  PV

  A

  PLA

  Nylo

  n

  AB

  S

  PETG

  VOC X X X X X X X X X X X

  Formaldehyde X

  Caprolactam X

  UFP X X X X X X X X X X X

  Styreen X

  Koolmonoxide X X X X

  Cyaanwaterstof X X X X X

  Acrylonitril X

  1,3-butadieen x X10 april 2019

 • DOSCO16

  3D-printen bij Defensie

  Emissie

  PC

  -AB

  S

  PTFE

  HIP

  S

  CP

  E

  Ult

  em

  90

  85

  Ult

  em

  10

  10

  PV

  A

  PLA

  Nylo

  n

  AB

  S

  PETG

  VOC X X X X X X X X X X X

  Formaldehyde X

  Caprolactam X

  UFP X X X X X X X X X X X

  Styreen X

  Koolmonoxide X X X X

  Cyaanwaterstof X X X X X

  Acrylonitril X

  1,3-butadieen x X10 april 2019

 • DOSCO17

  3D-printen bij Defensie

  Standaardiseren tijdens meten

  https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/production-systems-group/nist-additive-manufacturing-test

  10 april 2019

  https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/production-systems-group/nist-additive-manufacturing-test

 • DOSCO18

  3D-printen bij Defensie

  Luchtconcentratiemetingen

  Locatie 1 Locatie 2

  10 april 2019

 • DOSCO19

  3D-printen bij Defensie

  Luchtconcentratiemetingen – locatie 1

  Meetdag 1 Meetdag 2 Meetdag 3

  Ultem 9085 PC-ABS Nylon

  UFP UFP UFP

  o.a. benzeen o.a. acrylonitril, styreen

  o.a. aceton

  oplosmiddelen –aktief kool

  oplosmiddelen- aktiefkool

  oplosmiddelen –aktief kool

  HCN HCN HCN

  stikstofoxiden stikstofoxiden stikstofoxiden

  caprolactam

  1,3 butadieen

  oplosmiddelen –3M badge

  oplosmiddelen –3M badge

  oplosmiddelen –3M badge

  10 april 2019

 • DOSCO20

  3D-printen bij Defensie

  Luchtconcentratiemetingen – locatie 2

  Meetdag 1 Meetdag 2 Meetdag 3 Meetdag 4

  PETG - Dddrop PLA - Dddrop Nylon - Ultimaker PLA - Ultimaker

  UFP UFP UFP UFP

  CO CO CO CO

  oplosmiddelen – aktief kool

  oplosmiddelen -koolbuis

  oplosmiddelen -koolbuis

  oplosmiddelen -koolbuis

  oplosmiddelen -3M badge

  oplosmiddelen -3M badge

  oplosmiddelen -3M badge

  oplosmiddelen -3M badge

  aldehyden aldehyden aldehyden

  cyclopentanone metylmetacrylaat HCN metylmetacrylaat

  ammoniak stikstofoxiden

  methanol caprolactam methanol10 april 2019

  Metingen uitgevoerd door ELNT Helsloot

 • DOSCO21

  3D-printen bij Defensie

  Resultaten – dag 1

  Meetdag 1 Meetdag 2 Meetdag 3

  Ultem 9085 PC-ABS Nylon

  Stikstofdioxide (6%) ------- Stikstofdioxide (6%)

  Gemeten stoffen >LoD, (%GW TGG 8-uur)

  10 april 2019

 • DOSCO22

  3D-printen bij Defensie

  Resultaten – dag 2

  Meetdag 1 Meetdag 2 Meetdag 3 Meetdag 4PETG Dddrop PLA Dddrop Nylon Ultimaker PLA Ultimaker

  formaldehyde (3%)

  formaldehyde (5%)

  formaldehyde (4%)

  aceton (

 • DOSCO23

  3D-printen bij Defensie

  Conclusies en aanbevelingen

  • De luchtconcentratie gevaarlijke stoffen tijdens gebruik van 3D-printen lijkt in de beschouwde situaties beheerst (oriënterend onderzoek)

  • Er zijn verbetermogelijkheden conform AH-strategie

  • Oorsprong van de grondstof (B)

  • Ventilatie kan verbeterd worden (T)

  • Invloed v.d. operator op de procesomstandigheden (O)

  • Scheiden mens en bron (O)

  • Compartimenteren processen (O)

  10 april 2019

 • DOSCO24

  3D-printen bij Defensie

  Conclusies en aanbevelingen

  • Gebruik van een standaard testobject is nog geen standaardisatie

  • Gebruikte UFP-meters (nano particle sensors) gaven onvoldoende betrouwbaar resultaat (meetwaarden niet gebruikt)

  • MoC-procedure opstellen voor gewijzigde (proces) omstandigheden

  10 april 2019

 • DOSCO25

  3D-printen bij Defensie

  Hoe nu verder?

  • Meer onderzoek uitvoeren op andere locaties en andere grondstoffen. Proces opnemen in NI GS.

  • Nagaan verschillen met wet. lit. (binnenzijde printer gemeten!)

  • Matrix opbouwen van printer-grondstofcombinaties + blootstelling

  • Onderzoeken of emissie per gram gebruikte grondstof een goede vergelijkingsmaat is om blootstelling in uit te drukken

  • Aansluiten bij interne kennisnetwerken 3D-printen

  10 april 2019

 • DOSCO26

  3D-printen bij Defensie

  Vragen?

  Figuur afkomstig van: Stabile et al (2016) Airborne particle emission of a commercial 3D printer: the effect of filament material and printing temperature

  10 april 2019

 • DOSCO27

  3D-printen bij Defensie

  Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG)

  [email protected]

 • DOSCO28

  3D-printen bij Defensie

  Meer weten?

  • Ebenezer (2014) Additive manufacturing or 3D Printing;

  • Olthof et al. (2016) RIVM rapport. Risico’s van 3D printen in een consumentenomgeving

  • NEN-ISO 17296-2: 3D-printen - Algemene beginselen -Deel 2: Overzicht van procescategorieën en grondstoffen

  • Azimi et al. (2016) Environ. Sci. Technol. 2016, 50, 1260−1268

  • Danisch EPA (2017) Risk Assessment of 3D Printers and 3D Printed Products;

  • Mendes et al. (2017) Characterization of Emissions from a Desktop

  • EU-OSHA (2017) 3D Printing and additive manufacturing – the implications for OSH3D

  10 april 2019