23 oktober 2013 - Kortrijk West-Vlaanderen, ... West-Vlaanderen, innovatieve hub voor Nieuwe...

download 23 oktober 2013 - Kortrijk West-Vlaanderen, ... West-Vlaanderen, innovatieve hub voor Nieuwe materialen

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 23 oktober 2013 - Kortrijk West-Vlaanderen, ... West-Vlaanderen, innovatieve hub voor Nieuwe...

 • West-Vlaanderen, innovatieve hub voor Nieuwe materialen

  23 oktober 2013 - Kortrijk

  Lancering Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen Jaarvergadering POM West-Vlaanderen

 • Verwelkoming Stefaan Matton,

  algemeen directeur POM West-Vlaanderen

 • Thomas Seynaeve, voorzitter Centexbel Clement De Meersman, voorzitter Flanders’ PlasticVision

  Alain Langerock, marketing manager Devan Chemicals Koen Verhaert, bestuurder Flanders Inshape

  Het belang van samenwerking tussen industrie en kenniscentra

 • Het Nieuw Industrieel Beleid van Vlaanderen

  Bernard De Potter, administrateur-generaal

  Agentschap Ondernemen

 • “Nieuw industrieel beleid voor de transformatie naar

  Fabrieken van de Toekomst” Bernard De Potter

  administrateur-generaal Agentschap Ondernemen

 • Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB)

  Beleid van de Vlaamse regering met als doel van Vlaanderen een topregio te maken (ViA) ► NIB creëert de voorwaarden ► NIB stimuleert het veranderingsproces ► NIB begeleidt economische actoren  Concreet actieplan gebaseerd op vier pijlers

 • Vier pijlers van het NIB

  Economische pijler

  • Fabriek van de toekomst

  • Trekker AO

  Innovatie pijler

  • Transformatie door innovatie

  • Trekker IWT

  Sociale pijler

  • Competentie ontwikkeling en arbeidsorganisatie

  • Trekker WSE

  Infrastructuur pijler

  • Systeeminnovatie en open infrastructuren

  • Trekker EWI

  50 concrete acties Flankerende en ondersteunende acties

 • Acties Economische pijler - FvT

  Fabriek van de

  toekomst

  Strategisch leerplatform

  Internationaal gericht

  netwerk

  Verankerings- strategie

  Cluster platformen ontwikkelen

  Strategische Transformatie

  Steun

  Instrumenten toolbox

  Industriële spin- outs en

  informatisering

 • Transformatie naar Fabriek van de Toekomst

  Kenmerken: ► Flexibel productieapparaat ► Ketensamenwerking: in ketens leren denken en werken ► Open innovatie: samenwerken in clusters

  ► Sectoroverschrijdend en met kennis- en onderwijsinstellingen ► Sluiten van kringlopen

  ► Doorbraken in materiaal en energie efficiëntie ► Intelligente netwerken voor energiebehoeften ► Opener arbeidsrelaties

  ► Inzetten op creativiteit en talent

 • Via projectoproepen FvT - Agentschap Ondernemen: op heden 52 transformatie/transitie-experimenten lopende

  Fabriek van de Toekomst - projecten

 • Veel voorkomende thema’s: ► Energie ► Biobased economy ► Materialen :

  Fabriek van de Toekomst - projecten

  • Generation Composite, Sirris • Hybride coatingtechnologie, Sirris • Demoprobio, Vito • Additive manufacturing, Centexbel • Netshape van metalen producten, Sirris • i-Support, Vito • Stortklaar beton voor de toekomst, WTCB • Sustech, Fedustria • Omni-Mat, Clusta • Interdisciplinaire clusters als opstap naar

  een kennisgedreven economie, POM W.-Vl.

  • i-Made, Plan C • Buildchem, Federplast • Symbiose, Essenscia • Biocluster, Ghent Bio-

  energy valley • Core business, Febem • Texchem, Fedustria

   Transversale verbanden, o.a. met materialenbeleid

 • Duurzaam materialenbeheer Doel: Vlaanderen is in 2020 een Europese topregio op vlak van duurzaam materialenbeheer (ViA)

  Middel: Vlaams Materialenprogramma (VMP)

  Actieplan met 9 hefbomen en 45 actiepunten • hefboom 3: Slim investeren • hefboom 4: Betere regelgeving

  Visievorming • Plan C, Vlaams transitienetwerk

  Onderzoek • Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa)

  www.vlaamsmaterialenprogramma.be

 • Duurzaam materialenbeheer Agentschap Ondernemen: vaste partner Streven naar : • afstemming NIB-FvT & VMP, • optimalisering steuninstrumentarium, • samenwerking en synergieën via concrete acties vb. materialenscan voor kmo’s (AO-OVAM)

   Vlaanderen = efficiënt draaiende kringloopeconomie Clustervorming Slimme specialisatie

 • Een volgende stap in de implementatie van het NIB Roadmaps en gericht clusterbeleid

 • Roadmaps en gericht clusterbeleid

  • Doel 1. Vertrekken van ‘entrepreneurial discovery’ 2. ‘Emerging industries’ oprichten 3. Vernieuwende concepten en producten vermarkten

  • Middel Gedragen roadmap  Gericht clusterbeleid => Dit vereist een planmatige aanpak

 • • Roadmapping van: • Business cases

   Vermarkten van een concrete vernieuwing • Waardenketens en clusters

   Creëren van een nieuwe industriële activiteit • Voor economische uitdagingen

  Vernieuwend aspect + Impact op de waardenketen  Analyse van de economische haalbaarheid

  • Toolkit Dialogic

  • Resultaat : integrale roadmap : rol cluster + overheid

  Nieuwe oproep roadmapping

 • • Deeltraject van FISCH • Waardeketen voor additive manufacturing in de

  maakindustrie (Made different) • Kringloopeconomie - OVAM

  Testtrajecten

 • Meer informatie

  www.agentschapondernemen.be www.nieuwindustrieelbeleid.be

  www.nieuwindustrieelondernemen.be nib@agentschapondernemen.be

  http://www.agentschapondernemen.be/ http://www.nieuwindustrieelbeleid.be/ http://www.nieuwindustrieelondernemen.be/ mailto:nib@agentschapondernemen.be

 • Horizon 2020 – Het Europees strategisch beleid over materialen

  Jan Ramboer, project officer DG Research & Innovation

  Europese Commissie

 • The New EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020

  HORIZON 2020

  Jan Ramboer Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen 23rd of October 2013

 • The Multiannual Financial Framework 2014-2020: European Council conclusions, 8 February 2013 Key challenge: stabilise the financial and economic system while taking measures to create economic opportunities

  1. Smart & inclusive growth (€451 billion)

  2. Sustainable growth, natural resources (€373 billion) 3. Security and citizenship (€16 billion) 4. Global Europe (€58 billion) 5. Administration (€61.6 billion)

  Education, Youth, Sport

  Connecting Europe Cohesion

  Competitive Business

  SMEs

  HORIZON 2020

  TOTAL €960 billion

 • Investment in R&D is part of the solution to exit from the economic crises

 • What is Horizon 2020

  • Initial Commission proposal for a €80 billion research and innovation funding programme (2014-2020); now just over €70 billion

  • A core part of Europe 2020, Innovation Union & European Research Area:

  − Responding to the economic crisis to invest in future jobs and growth

  − Addressing people’s concerns about their livelihoods, safety and environment

  − Strengthening the EU’s global position in research, innovation and technology

 • Active involvement of stakeholders

  • EU Presidencies: Sweden (societal challenges-based approach), Spain (integration of research and innovation), Hungary (FP7 interim evaluation), Poland (widening participation), European Council conclusions from 4.2.2011 (Common Framework to bring together all EU research and innovation funding)

  • European Parliament reports: Merkies (Innovation Union), Audy (FP7 evaluation), Matias (Horizon 2020) and Carvalho (simplification)

  • Overwhelming response to the public consultation on Horizon 2020 (more than 2000 contributions)

  • Survey on administrative costs for participants in FP7

  • 25 workshops on the content of Horizon 2020

 • What's new

  • A single programme bringing together three separate programmes/initiatives*

  • Coupling research to innovation – from research to retail, all forms of innovation

  • Focus on societal challenges facing EU society, e.g. health, clean energy and transport

  • Simplified access, for all companies, universities, institutes in all EU countries and beyond

  ⃰ The 7th Research Framework Programme (FP7), innovation aspects of Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), EU contribution to the European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • Three priorities

  Excellent science

  Industrial leadership

  Societal challenges

 • Priority 2. Industrial leadership

  Why:

  • Strategic investments in key technologies

  (e.g. advanced materials, micro-electronics) underpin

  innovation across existing and emerging sectors

  • Europe needs to attract more private investment in

  research and innovation

  • Europe needs more innovative small and medium-sized

  enterprises (SMEs) to create growth and jobs

 • Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) (i) ICT including micro-