10. Het recht gehoord te worden! Gegevensbescherming · InternetSegura.pt MiudosSegurosNa.Net NCBI...

of 2 /2
Algemene Verordening Gegevensbescherming Geef je mening! We moeten onze kinderen empoweren en hun rechten garanderen! Geef je mening! Hoe? Ga naar https://www.facebook.com/GDPRhaveyoursay/ en vul de enquête in op https://goo.gl/forms/wH1QjnzYKcuaxqvt2 We verzamelen alle ideeën en zenden deze naar nationale en Europese politici en ministers. Contact [email protected] of [email protected] 10. Het recht gehoord te worden! Het raadplegen van jongeren is de afgelopen jaren een trend geworden, maar in dit geval is weinig tot geen moeite gedaan om te luisteren naar wat 13-16 jarigen te zeggen hebben. Terwijl zij hard getroffen worden door artikel 8. En wat te denken van de rechten van ouders, die de vrijheid hebben om hun kinderen te beschermen en op te voeden naar eigen goeddunken (artikel 3, 4 en 5 van het IVRK). ANPRI - Associação Nacional de Professores de Informática AP2SI - Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação APF - Associação de Professores de Filosofia Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais Aventura Social CIAC - Centro de Investigação em Artes e Comunicação CIJIC - Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito de Lisboa CNIPE - Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação CNTI - Cyprus Neuroscience and Technology Institute CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais Cyberethics Dream Teens EPA - European Parents’ Association EU Kids Online Portugal Insight - Education to Empower Instituto de Apoio à Criança InternetSegura.pt MiudosSegurosNa.Net NCBI - Národní Centrum Bezpečnějšího Internetu Ora De Net PantallasAmigas RadioActive101 – Portugal Safenet.bg SaferInternet.gr SaferInternet.pl Safer Internet Centre Nederland Salvati Copiii - Save the Children Romania Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente SoMe - Right Suradnici u Učenju Telefono Azzurro e Diana Award

Embed Size (px)

Transcript of 10. Het recht gehoord te worden! Gegevensbescherming · InternetSegura.pt MiudosSegurosNa.Net NCBI...

 • Algemene Verordening GegevensbeschermingGeef je mening!

  We moeten onze kinderen empoweren en hun rechten garanderen!

  Geef je mening! Hoe?

  Ga naar https://www.facebook.com/GDPRhaveyoursay/

  en vul de enquête in ophttps://goo.gl/forms/wH1QjnzYKcuaxqvt2

  We verzamelen alle ideeën en zenden deze naar nationale en Europese politici en ministers.

  Contact [email protected] of

  Yorick.vanH[email protected]

  10. Het recht gehoord te worden! Het raadplegen van jongeren is de afgelopen jaren een trend geworden, maar in dit geval is weinig tot geen moeite gedaan om te luisteren naar wat 13-16 jarigen te zeggen hebben. Terwijl zij hard getroffen worden door artikel 8. En wat te denken van de rechten van ouders, die de vrijheid hebben om hun kinderen te beschermen en op te voeden naar eigen goeddunken (artikel 3, 4 en 5 van het IVRK).

  ANPRI - Associação Nacional de Professores de InformáticaAP2SI - Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da InformaçãoAPF - Associação de Professores de FilosofiaAssociação D3 - Defesa dos Direitos DigitaisAventura SocialCIAC - Centro de Investigação em Artes e ComunicaçãoCIJIC - Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito de LisboaCNIPE - Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de EducaçãoCNTI - Cyprus Neuroscience and Technology InstituteCONFAP - Confederação Nacional das Associações de PaisCyberethicsDream TeensEPA - European Parents’ AssociationEU Kids Online PortugalInsight - Education to EmpowerInstituto de Apoio à CriançaInternetSegura.ptMiudosSegurosNa.NetNCBI - Národní Centrum Bezpečnějšího InternetuOra De NetPantallasAmigasRadioActive101 – PortugalSafenet.bgSaferInternet.grSaferInternet.plSafer Internet Centre NederlandSalvati Copiii - Save the Children RomaniaSociedade Portuguesa de Medicina do AdolescenteSoMe - RightSuradnici u UčenjuTelefono AzzurroThe Diana Award

 • 10 REDENEN waarom kinderen geen ouderlijke toestemming zouden moeten vragen om toegang te krijgen tot diensten van de nformatiemaatschappij.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt in alle EU lidstaten van kracht vanaf mei 2018. Artikel 8 van deze verordening vereist dat “kinderen” tot 16 jaar toestemming van hun ouders nodig hebben voor zij gebruik kunnen maken van de diensten van de informatiemaatschappij, zoals sociale media. Niettemin zegt de verordening ook dat lidstaten deze leeftijdsgrens kunnen verlagen tot minimaal 13 jaar.

  De AVG zal verreikende gevolgen hebben voor tieners in heel Europa, mogelijkerwijs ontneemt het hen het recht om te integreren in de informatiemaatschappij van vandaag waarin zij zich voorbereiden om zich tot de actieve burger van morgen te ontwikkelen. Zouden we een publiek debat hierover niet meer moeten aanmoedigen? Een waarin we vragen wat zij –en hun ouders en opvoeders- hierover vinden?

  Hieronder staat 10 redenen waarom wij vinden dat alle betrokken burgers hun stem moeten laten horen om te voorkomen dat jongeren (en hun ouders) enkele van hun fundamentele rechten verliezen of niet kunnen uitoefenen. Deel je gedachten met ons op:https://www.facebook.com/GDPRhaveyoursay/

  1. Respecteren van Kinderrechten Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) wordt wereldwijd beschouwd als hét handvest over de rechten en plichten van kinderen. Artikel 13 stelt dat kinderen vrij zouden moeten zijn om informatie te verkrijgen en te delen, om hun vrijheid van meningsuiting, gedachte, geweten en godsdienst toe te passen (artikel 14). Het benadrukt ook hun recht op verenigen en samenkomen (artikel 15). Er zullen toch vast wel effectievere en meer tiener-vriendelijke manieren zijn om deze rechten te waarborgen dan door ouderlijk toezicht? Zeker omdat jongeren vaak een betere kennis hebben van de informatiemaatschappij dan hun ouders. Hoe zouden jongeren enkele generaties geleden hebben gereageerd als zij ouderlijke toestemming nodig hadden gehad om een boek in de bibliotheek te lenen of om hun vrienden te zien?

  2. Laten we luisteren naar wetenschappersWaarom laten we kinderen afhankelijk zijn van ouderlijke toestemming, terwijl onderzoek uitwijst dat kinderen vanaf de leeftijd van 13 jaar vaak erg goed zijn in logisch redeneren. Rond deze leeftijd, hebben de meesten het stadium van operationeel redeneren bereikt en hebben zij door hulp van ouders en leerkrachten voldoende

  kennis opgedaan om goede beslissingen te kunnen nemen.

  3. Autonomie – een essentieel onderdeel van opgroeienHet verkrijgen van een redelijke mate van zelfstandigheid rond de leeftijd van 13, is een belangrijke voorwaarde die zowel de kwaliteit van toekomstige relaties beïnvloedt alsook het omgaan met grotere zelfstandigheid en sociale uitdagingen als volwassene.

  4. De balans tussen risico en kansenInternet biedt toegang tot een wereldwijd scala aan mogelijkheden en kansen. Hoe meer een kind van deze kansen kan profiteren, des te groter is hun weerbaarheid tegen de risico’s die ze kunnen

  tegenkomen.

  5. De gevolgen voor 13- tot 16-jarigenArtikel 8 zal verreikende gevolgen hebben voor jongeren wiens ouders weigeren om toestemming te geven. Ze kunnen buitengesloten worden door klasgenoten en zullen zich gedwongen voelen om te liegen over hun leeftijd. En hoe zit het met jongeren die (legaal) hun profielen, kanalen, vlogs of bedrijven hebben opgebouwd voor of

  vanaf de leeftijd van 13 – moeten zij hun werk verwijderen?

  6. Inclusieve mogelijkheden of culturele discriminatie?Scholen spelen een belangrijke rol in het begeleiden van kinderen en jongeren bij het veilig en verantwoord gebruik van platformen en tools van de informatiemaatschappij, zoals sociale media. Als niet alle ouders in een klas toestemming geven komen ook leerkrachten in een onmogelijke positie. Zij zullen moeten kiezen tussen enerzijds een deel van hun leerlingen kansen te ontnemen of anderzijds discriminerend te moeten zijn tegenvoer een ander deel van hen.

  7. Het pad effenen voor de mediawijsheid van de 21e eeuwNu de maatschappij steeds meer gebruikmaakt van sociale media om belangrijke informatie te verspreiden, spelen digitale platforms een belangrijke rol in het ontwikkelen van vaardigheden die de nieuwe generatie nodig heeft om een actieve rol in de maatschappij te kunnen spelen.

  8. “Wereldburger” gebonden aan landsgrenzenWat zijn de gevolgen als verschillende lidstaten, verschillende leeftijdsgrenzen gaan hanteren? Stel dat een Engels- of Franssprekend land een andere toestemmingsleeftijd gaat invoeren dan een ander land, terwijl dat land eenzelfde online platform deelt omdat ze dezelfde taal spreken.

  9. Eurocraat, bureaucraat of hypocriet?De enige manier voor bedrijven om de opgegeven leeftijd en toestemming te controleren is deze te matchen met de privégegevens van die persoon op andere websites. Maar is het niet juist het hoofddoel van de AVG om de privégegevens van (onder andere) onze kinderen te beschermen? Hoe hypocriet is het wanneer bedrijven hiertoe “gedwongen” worden om de controleerbaarheid mogelijk te maken?