1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA [email protected].

of 50 /50
1www.risicomanagementacademie.nl Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA [email protected].

Page 1: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

1www.risicomanagementacademie.nl

Implementatie van Risico Management

Dr. Ir. Martin van Staveren [email protected]

Page 2: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

2www.risicomanagementacademie.nl

Routekaart Implementatie Risico Management

1. (Af)stemming2. Verdieping3. Oplossingen4. Cases 5. Aan de slag6. Afronding

Page 3: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

3www.risicomanagementacademie.nl

Afstemming

Wie zijn we?

Welke RM opleiding / training / ervaring?

Wat brengt je hier?

Wat wil je mee naar huis nemen?

Page 4: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

4www.risicomanagementacademie.nl

DE RM Paradox (1)

Page 5: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

5www.risicomanagementacademie.nl

De RM Paradox (2)

Page 6: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

6www.risicomanagementacademie.nl

De RM Paradox (3)

Page 7: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

7www.risicomanagementacademie.nl

De RM Paradox (4)

Page 8: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

8www.risicomanagementacademie.nl

De RM Paradox

RM

WEL nodig

NIET enthousiast omarmt

Page 9: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

9www.risicomanagementacademie.nl

Stemming Publieke Sector

Kenmerken:

De nodige schandalen

Steeds complexer

Tegengestelde belangen

Publieke roep om verantwoording

Rol toezichthouder

Guur economisch klimaat

=> Welke expliciete rol speelt RM: (1) groot, (2) klein, (3) geen?

Page 10: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

10www.risicomanagementacademie.nl

Afstemming Leerdoelen

1. Inzicht geven: WAAROM implementeren van risicomanagement in organisaties géén spontaan proces is

2. Zelf een AANPAK op hoofdlijnen kunnen ontwikkelen: RM implementatie in de eigen organisatie een impuls geven

Page 11: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

11www.risicomanagementacademie.nl

Verdieping

Opfrisser

Aanvliegroutes

Oplossingen

Cases

Lessen

Page 12: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

12www.risicomanagementacademie.nl

Opfrisser naar verdieping

Drie containerbegrippen

Wat is een risico?

Wat is risicomanagement?

Wat is implementatie?

=> Eenduidige begrippen => zelfde taal spreken

Page 13: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

13www.risicomanagementacademie.nl

Risico

Effect van onzekerheid op behalen doelen(ISO 31000)

Meerdere oorzaken Kans van optreden Meerdere gevolgen COMPLEXITEIT

Page 14: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

14www.risicomanagementacademie.nl

Risicomanagement

Expliciet omgaan met onzekerheid

Gestructureerd & Cyclisch Transparant & Communicerend Adaptief & Lerend

Page 15: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

15www.risicomanagementacademie.nl

Verdieping: welke maat RMI?

“Risicomanagement zonder implementatie vormt voor organisaties een onacceptabel risico”

Page 16: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

16www.risicomanagementacademie.nl

Case RM Implementatie?

http://www.youtube.com/watch?v=kK5-6p0I0cQ&feature=related

Page 17: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

17www.risicomanagementacademie.nl

Case RM Implementatie?

1. Is dit RM?

2. Is dit effectief?

3. Waarom wel / niet?

4. Herken je (uitvergrootte) elementen uit je eigen praktijk?

Page 18: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

18www.risicomanagementacademie.nl

RM Implementatie: wat?

Risicomanagement als routine toegepast

1. Gestructureerd: methodisch & cyclisch

2. Geformaliseerd: in project- of QA/QC management, HRM

3. Geïntegreerd: vast onderdeel van overleg en rapportages

4. Geaccepteerd: iedereen doet het, vanzelfsprekend, nuttig

Page 19: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

19www.risicomanagementacademie.nl

RM Implementatie: hoe?

Vier aanvliegroutes

• Financieel

• Veiligheid

• Kwaliteit

• Organisatie

Page 20: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

20www.risicomanagementacademie.nl

Aanvliegroute financieel (traditioneel)

Doet de controller (erbij)

Gemeenten:

weerstandsvermogen

Risicoparagraaf

Focus op risico’s met

financiële impact

Deel van het geheel?

Page 21: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

21www.risicomanagementacademie.nl

Aanvliegroute veiligheid

Luchtvaart, industrie, defensie

Eerst veiligheid, dan €

Niet bellen in de auto

Protocollen

Training en video analyses

Normal Accident Theory & HRO

Page 22: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

22www.risicomanagementacademie.nl

Aanvliegroute kwaliteit

Veiligheids Management Systemen

(VMS)

Integratie ISO 90001 & ISO 31000

(RM principes, raamwerk en proces)

Kwaliteitsmanager & Risicomanager:

één persoon?

Kwaliteitscontrole als

risicobeheersmaatregel

Page 23: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

23www.risicomanagementacademie.nl

Aanvliegroute organisatie

Risk, Innovation & Change

1. Risicomanagement is een bijzondere innovatie

2. Implementatie vereist verandering door interventies

Page 24: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

24www.risicomanagementacademie.nl

RM implementatie: 3 dimensies

Methoden

Organisatie

Gebruikers

Afhankelijk

Afhankelijk

Processen & Tools

Cultuur & Structuur

Motivatie & Competenties

Implementatie

5 Groepen

Page 25: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

25www.risicomanagementacademie.nl

RM gebruikers & interventies

Pioniers(autonomie)

“Nieuw is leuk!”Vroege vogels

(ratio)

“RM levert wat op!”Vroege volgers

(emotie)

“Ik hoor ik er bij”

Late volgers(plicht)

“Het moet, regels” Achterblijvers(tegen)

“Ik wil het niet!”

Page 26: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

26www.risicomanagementacademie.nl

Rol (project)managers

Pioniers(autonomie)

“Nieuw is leuk!”

Vroege vogels(ratio)

“RM levert wat op!”Vroege volgers

(emotie)

“Ik hoor ik er bij”

Late volgers(plicht)

“Het moet, regels” Achterblijvers(tegen)

“Ik wil het niet!”

(Project)Managers:

voorwaarden scheppen!

Page 27: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

27www.risicomanagementacademie.nl

(Project)managers & (on)zichtbare voorwaarden

RM Methoden & Structuur

RM Cultuur

OvertuigingenRollen

BesluitvormingConsequenties

Page 28: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

28www.risicomanagementacademie.nl

Nulmeting IRM VOORWAARDEN: structuur(© 2013 Martin van Staveren VSRM)

Nr Voorwaarden voor de organisatiestructuur

Geschatte mate van aanwezigheid als % van volledige aanwezigheid

00-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

1 Formele inbedding van taken en verantwoordelijkheden voor risicomanagement in de organisatiestructuur.

2 Formele delegatie van bevoegdheden voor risicomanagement naar personen die de risico’s kunnen beheersen.

3 Formele rapportage van risicomanagement naar het management.

4 Formele flexibiliteit van de organisatiestructuur om aanpassingen in het risicomanagement proces te kunnen opnemen.

5

Formele externe focus bij het uitvoeren van risicomanagement.

Page 29: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

29www.risicomanagementacademie.nl

Nulmeting IRM VOORWAARDEN: cultuur(© 2013 Martin van Staveren VSRM)

Nr Voorwaarden voor de organisatiecultuur

Geschatte mate van aanwezigheid als % van volledige aanwezigheid

00-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

1 Gedeeld begrip van de risico’s in een project.

2 Besef over de rol van ratio en emotie in het omgaan met risico’s door professionals en leidinggevenden.

3 Begrip van verschillen in risicoperceptie.

4 Besef dat risicomanagement discipline overstijgend is.

5 Delen van informatie over risico’s is vanzelfsprekend.

6 Kunnen omgaan met het feit dat niet iedereen even gemotiveerd is om risicomanagement routinematig toe te passen.

7 Daadwerkelijke samenwerking op het gebied van risicomanagement in een project.

Page 30: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

30www.risicomanagementacademie.nl

Eigen Case RMI Voorwaarden

Doe je eigen nulmeting:

Inschatting RMI voorwaarden voor structuur

Inschatting RMI voorwaarden voor cultuur

Bespreking overeenkomsten en verschillen

Page 31: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

31www.risicomanagementacademie.nl

Oplossingen: Voorwaarden via Interventies

Acties voor gedragsverandering van individuen / groepen

1. zelf ontdekken: pioniers

2. rationele argumenten: vroege vogels

3. emotionele veligheid & betrokkenheid: vroege volgers

4. Gericht op plicht: late volgers

5. Gericht op loslaten: laggards

Page 32: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

32www.risicomanagementacademie.nl

RMI Interventies voor iedereen

1. Gezamenlijke taal voor RM ontwikkelen: RM workshop “on the job”

2. RM bewustzijn en realisteitszin afstemmen: zwarte zwanen blijven!

3. Teamwork met diversiteit organiseren: verschillen in risicopercepties

zichtbaar maken en benutten

4. Risicoanalyses in teams uitvoeren én evalueren: leren!

5. Consequent uitdragen RM beleid: dus niet “ik wil geen risico’s zien!”

Page 33: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

33www.risicomanagementacademie.nl

RMI Interventies voor pioniers

1. In een RMI Task Force bijeenbrengen, om de toepassing van RM in de rest

van de organisatie te ontwikkelen

2. Zelf passende RM processen laten ontwikkelen

3. Onderling laten leren via intervisie

Page 34: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

34www.risicomanagementacademie.nl

RMI Interventies voor vroege vogels (ratio)

1. Toegevoegde waarde RM uitdrukken in kosten, tijd, en dergelijke, RM

doelen stellen en RM voorbeelden ontwikkelen / benutten

2. RM laten aansluiten op bestaande werkprocessen (veiligheid, kwaliteit,

projectmanagement)

3. Risico checklists ontwikkelen

4. Tijd, budget en eventueel tools ter beschikking stellen om RM efficient uit

te kunnen voeren

Page 35: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

35www.risicomanagementacademie.nl

RMI interventies voor vroege volgers (emotie)

1. Teamsessies organiseren waarin RM succes centraal staat

2. Sociaal veilige omgeving creëren (fouten bespreekbaar)

3. Rolverdelingen benutten: opinieleiders (RM gezag), kampioenen (RM

succes)

4. Persoonlijke hulp bieden om RM uit te voeren (helpdesk, RM spreekuur)

5. RM toepassingen status geven en belonen (materieel, immaterieel)

Page 36: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

36www.risicomanagementacademie.nl

RMI interventies voor late volgers (plicht)

1. Taak en verantwoordelijkheidssessies voor RM organiseren

2. RM rollen opnemen in functieprofielen (HRM)

3. RM toepassing RM intern verplichten

4. RM door opdrachtgevers laten verplichten

5. RM toepassing door leveranciers / onderaannemers verplichten

Page 37: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

37www.risicomanagementacademie.nl

RMI interventies voor achterblijvers

1. Serieus het gesprek aangaan met consequente RM weigeraars

2. Zichtbaar maken dat juist expertise en ervaring voor RM essentieel zijn

3. Tijdig afscheid nemen

4. Ook op management niveau het gesprek aangaan

5. Niet te veel tijd insteken

Page 38: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

38www.risicomanagementacademie.nl

4 Cases => 2 nader toegelicht

Taai RM CivielBedrijf

IndustrieBedrijf

CivielGemeente

CivielRijksdienst

Inhoudelijk Kwaliteitseisen Kwaliteitseisen Ontwerp & laten uitvoeren

Van ontwerp naar inkoop

Situationeel Veiligheid Onderdeel groter geheel

Stedelijke omgeving Beheerder Infrastructuur

Sociaal Aziatische OG Internationaal, overheid, markt

Wethouder & Publiek

Minister & Publiek

Psychologisch(overtuigingen)

Fout is fout Hoe groot is dit risico?

Ik wil wel, maar de anderen?

Ik wil wel, maar de anderen?

Page 39: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

39www.risicomanagementacademie.nl

Overeenkomsten cases

1. Structureel tijdgebrek

2. Meerdere jaren met RM aan de slag

3. RM leeft niet bij iedereeen

4. RM cyclus stopt na RA

5. RM rendement niet expliciet

6. Topmanagement erkent belang

=> Herkenbaar in jullie eigen organisatie?

Page 40: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

40www.risicomanagementacademie.nl

Selectie interventies case 3

Civiel, gemeente: MT o.l.v. directeur (aanvliegroute veiligheid)

1. Methoden: RM spreadsheet light maken voor kleinere projecten

2. Organisatie 1. Structuur: RM formaliseren met OG

2. Cultuur: Ongevallenregistratie leidt tot risicobewustzijn

3. Cultuur: Medewerkers aanspreken op discipline (bij start opdrachten)

3. Gebruikers4. Motivatie: RM ervaringen uitwisselen met andere gemeenten

5. Competenties: medewerkers RM opleiding laten volgen

Page 41: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

41www.risicomanagementacademie.nl

Selectie interventies case 4

Civiel, rijksdienst: Kenniskring o.l.v. trekker (aanvliegroute organisatie)

1. Methoden: toolbox met bestaande tools samenstellen

2. Organisatie 1. Structuur: Formele interne RM richtlijn in bestaande procedure

2. Cultuur: Topmanagement commiteert zich expliciet

3. Gebruikers1. Motivatie: RM coaching door intervisie voor olievlekwerking

2. Competenties: Ervaringskennis, zoals risicochecklists, beschikbaar stellen

Page 42: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

42www.risicomanagementacademie.nl

Case resultaten

1. Risicobewustzijn van managers en professionals neemt toe

2. Meer inzicht in interne / externe (RM) afhankelijkheden

3. Vergrootglas op zwaktes in de organisatie: wél willen zien, vereist lef!

4. Resultaten RM meten via incidentenregistratie, projectresultaat, uren zonder

uitval / ongevallen, e.d.

5. Vereist integratie met F&C, QA/QC, HSSE,

6. Formalisering: RM als resultaatgebied in beoordelingen: P&O

Page 43: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

43www.risicomanagementacademie.nl

Naar Concrete RM Implementatie Oplossingen

RM implementatie als project?

Nulmeting

Implementatieplan op hoofdlijnen

Page 44: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

44www.risicomanagementacademie.nl

RM Implementatie als Project?

1. Inventarisatie: probleemstelling, RM als oplossing, SMART RM doelen, aanwezigheid RM voorwaarden?

2. Besluitvorming: go – no go, waar en op welk niveau?

3. Uitvoering: voorwaarden scheppen door interventies

4. Bijsturing: monitoring effecten en aanpassingen – LEREN! (= doelen kennen én fouten (h)erkennen)

Page 45: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

45www.risicomanagementacademie.nl

RM Implementatie op welke niveau starten?

1. Organisatie-breed risicomanagement

2. Portfolio / project risicomanagement

3. Discipline-gericht

risicomanagement

Corporate Governance

Portfolio / ProjectBeheersing

TijdGeld

Veiligheid / KwaliteitReputatie

ISO, COSO-ERM INK Model

PRINCE2 RISMAN

GeoQ = GeoRM GeoImpuls

Niveau Doel Model

Page 46: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

46www.risicomanagementacademie.nl

Eigen case: RM Implementatieplan

Op basis van de nulmeting:

Formuleer 3 RM implementatiedoelen (SMART)

Formuleer < = 3 stappen voor de 3 doelen

Formuleer 3W: Wie Wat Wanneer uitvoert

Page 47: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

47www.risicomanagementacademie.nl

Bespreken eigen case RM implementatie

Waar loop je tegen aan?

Waar verwacht je enthousiasme?

Waar verwacht je scepsis?

Hoe ga je daar mee om?

Page 48: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

48www.risicomanagementacademie.nl

Tips voor extra verdieping

Page 49: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

49www.risicomanagementacademie.nl

Lessen voor mee naar huis

1. Risico analyse ≠ RM ≠ RM implementatie

2. RM implementatie vereist RM voorwaarden

3. RM methoden zijn dienend (≠ leidend)

4. Monitor de voortgang, leer ervan en neem de tijd

Page 50: 1 Implementatie van Risico Management Dr. Ir. Martin van Staveren MBA martin@vsrm.nl.

50www.risicomanagementacademie.nl

Afronding

Wat neem je mee naar huis?

Waar ga je zelf mee aan de slag?

Evaluatie