1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

16
Wetenschap en techniek Titellijst volwassenen non-fictie BOEKEN SISO: 000 Goldacre, Ben - Wetenschap of kwakzalverij? : waarom oppeppende pillen rood, oranje of geel zijn en andere onthullingen Verhandelingen over onjuiste, tegenstrijdige en misleidende informatie op wetenschappelijk gebied, met name betreffende therapiee n, geneesmiddelen en gezonde voeding. SISO: 002 Blom, Robert Jan - Wetenschap voor in bed, op het toilet of in bad Historisch overzicht van uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen vanaf de prehistorie tot heden. SISO: 002 Dit verklaart alles : 156 denkers over de meest elegante inzichten aller tijden Het antwoord van 156 hedendaagse, vooral angelsaksische wetenschappers op de vraag welk verklarend inzicht voor hen de meeste elegantie bezat. SISO: 002 Heer, Margreet de - Wetenschappen in beeld Overzicht in stripvorm van de geschiedenis en belangrijkste kwesties van de natuurwetenschappen.

Transcript of 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Page 1: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Wetenschap en techniek Titellijst volwassenen non-fictie

BOEKEN

SISO: 000 Goldacre, Ben - Wetenschap of kwakzalverij? : waarom oppeppende pillen rood, oranje of geel zijn en andere onthullingen Verhandelingen over onjuiste, tegenstrijdige en misleidende informatie op wetenschappelijk gebied, met name betreffende therapieen, geneesmiddelen en

gezonde voeding.

SISO: 002 Blom, Robert Jan - Wetenschap voor in bed, op het toilet of in bad Historisch overzicht van uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen vanaf de prehistorie tot heden. SISO: 002 Dit verklaart alles : 156 denkers over de meest elegante inzichten aller tijden Het antwoord van 156 hedendaagse, vooral angelsaksische wetenschappers op de vraag welk verklarend inzicht voor hen de meeste elegantie bezat. SISO: 002 Heer, Margreet de - Wetenschappen in beeld Overzicht in stripvorm van de geschiedenis en belangrijkste kwesties van de natuurwetenschappen.

Page 2: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 004 Abdolah, Kader - Zeesla en de lepels van Alice : een reis door de geest van Nederlandse ondernemers en uitvinders De auteur ging op zoek naar mensen met bijzondere dromen en maakte een reis langs 22 wetenschappers, uitvinders en ondernemers met vernieuwende ideeën. SISO: 004 Calmthout, Martijn van - Survivalgids voor de toekomst Korte artikelen over toekomstige ontwikkelingen in wetenschap, techniek en samenleving. SISO: 004 Stevenson, Mark - Komt alles goed? : hoe wetenschap de wereld redt Rondreis langs hoopgevende ontwikkelingen in de hedendaagse wetenschap. SISO: 005 Kolfschooten, Frank van - Ontspoorde wetenschap : over fraude, plagiaat en academische mores Onderzoek naar de meest in het oog lopende gevallen van fraude in de wetenschap in Nederland. SISO: 007 Berkel, Klaas van - De stem van de wetenschap : geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; deel 1 : 1808-1914

SISO: 007 Berkel, Klaas van - De stem van de wetenschap : geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; deel 2 : 1914-2008 SISO: 070 Dawkins, Richard - De betoverende werkelijkheid : hoe weten we eigenlijk wat we weten? Feiten en wetenswaardigheden in woord en beeld, op allerlei natuurwetenschappelijk gebied. SISO: 070 Levy, Joel - 100 analogieën in de wetenschap : wetenschappelijke theorieën uitgelegd aan de hand van heldere metaforen

Page 3: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 130 Klukhuhn, André - De algehele geschiedenis van het denken, of Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst Inleiding tot de westerse ideeëngeschiedenis.

SISO: 155.2 Rossi, Paolo - Bacon : pionier van de wetenschappelijke methode Overzicht van leven en werk van staatsman, filosoof, wetenschapper en essayist Francis Bacon (1561-1626). SISO: 209 Geloof in de wetenschap Interviews met bekende Nederlandse wetenschapsbeoefenaars over hun kijk op religie en de verhouding tussen geloof en wetenschap. SISO: 309 Hier word je slimmer van : 151 denkers delen hun favoriete inzichten Filosofisch getinte essays over begrippen en fenomenen die verrassende inzichten verschaffen in allerlei aspecten van het dagelijks leven. SISO: 332 Wetenschap is ook maar een mening : harde feiten bij 25 politieke kwesties Bespreking van enkele actuele maatschappelijke kwesties met een wetenschappelijk onderbouwde visie op de oplossingen die politici daarvoor aandragen.

SISO: 489.22 Stapel, Diederik - Ontsporing

Page 4: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Persoonlijk relaas van de sociaal psycholoog, aan wiens carrière in 2011 een plotseling einde kwam toen bleek dat hij systematisch onderzoekgegevens had vervalst. SISO: 503 Dijkgraaf, Robbert - Het nut van nutteloos onderzoek Columns over allerlei aspecten van de wetenschap. SISO: 504 Sautoy, Marcus du - Het symmetrie-monster : een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen Persoonlijk verslag van de Britse hoogleraar wiskunde van zijn zoektocht naar verschillende vormen van symmetrie. SISO: 504

Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen : & andere alledaagse wetenschap Populairwetenschappelijke antwoorden op voornamelijk natuurwetenschappelijke vragen. SISO: 506 Al-Khalili, Jim - De bibliotheek van Bagdad : de bloei van de Arabische wetenschap en de wedergeboorte van de westerse beschaving

SISO: 506 Frary, Mark - Hoe voorkom je een kater? : 30 slimme toepassingen van chemie, wiskunde, biologie en natuurkunde in ons dagelijks leven SISO: 506 Hannam, James - Gods filosofen : hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap SISO: 506 Huisman, Tim & Ad Maas - Knappe koppen : geschiedenis van de wetenschap in Nederland SISO: 506 Mosley, Michael & John Lynch - De kracht van kennis : geschiedenis van de wetenschap

Page 5: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 506 Pickover, Clifford A. - De natuurwetten : van Archimedes tot Hawking Beschrijving van belangrijke doorbraken in de geschiedenis van de natuurwetenschap met naar hun ontdekkers genoemde wetten als leidraad. SISO: 506 Smeets, Ionica & Bas Haring - Vallende kwartjes : een slimme selectie van leesbare wetenschap Korte uitleg van een aantal natuurwetenschappelijke wetenswaardigheden. SISO: 507 Gray, Theodore - Spelen met vuur : en andere experimenten die je thuis kunt doen - maar liever niet Lanceer een modelraket met de energie uit een koekje of maak ijs met een brandblusser. Ruim vijftig extreme natuurwetenschappelijke experimenten worden beschreven. SISO: 507 O'Hare, Mick - Maak van je hamster een fossiel : & andere verrassende experimenten voor de doe-het-zelf-thuis wetenschapper

SISO: 507 Schneider, Reto U. - Willen weten : nieuwe vreemde en opzienbarende experimenten Korte beschrijvingen van ruim honderd wetenschappelijke experimenten vanaf de zeventiende eeuw met nadruk op de twintigste eeuw.

Page 6: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 510 Daems, Jeanine & Ionica Smeets - Ik was altijd heel slecht in wiskunde : reken maar op de wiskundemeisjes Columns over wiskundige onderwerpen, aangevuld met puzzels en verhalen en boek- en filmbesprekingen. SISO: 510.2 Hardy, G.H. - Apologie van een wiskundige De Engelse wiskundige (1877-1947) beschrijft wat voor hem de rechtvaardiging is voor het doen van wiskundig onderzoek. SISO: 510.2 Livio, Mario - Is God een wiskundige? Historisch overzicht van de beoefening van de wiskunde sedert de oudheid tot heden. SISO: 510.2 Mackenzie, Dana - Heelal zonder woorden : de wiskundige beschrijving van het universum De rol van formules in de beschrijving van het universum, van de stelling van Pythagoras tot de formules van Einstein.

SISO: 510.2 Pickover, Clifford A. - Het wiskundeboek : van Pythagoras tot de 57ste dimensie, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde SISO: 510.2 Stewart, Ian - Hoe wiskunde de wereld veranderde : van de eerste getallen tot de chaostheorie en verder SISO: 510.3 Crilly, Tony – Wiskunde (De grote vragen) Iinleiding op de wiskunde en toepassingen van de wiskunde. SISO: 510.3 Elwes, Richard - Hoe bouw je een brein : 35 echt interessante toepassingen van wiskunde

Page 7: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 510.3 Glaeser, Georg & Konrad Polthier - Wiskunde in beeld Grafische weergave van wiskundige vraagstukken met toelichting. SISO: 510.3 Wiskunde in 30 seconden : de belangrijkste theorieën en stellingen in meet-, rekenkunde en algebra SISO: 510.4 Jaspers, Arnout - Het Labyrint van Occam : breinbrekers voor alle wiskundeliefhebbers Verzameling wiskundige puzzels. SISO: 510.4 De Pythagoras code : het beste uit een halve eeuw wiskunde voor liefhebbers Verzameling wiskundige denkertjes uit vijftig jaargangen van het tijdschrift Pythagoras.

SISO: 510.4 Stewart, Ian - Professor Stewart's schatkamer vol wiskundige uitdagingen Verzameling wiskundige curiositeiten in de vorm van spelletjes, puzzels, grappen, wetenswaardigheden, anekdotes en andere aardigheden. SISO: 510.4 De zeven grootste raadsels van de wiskunde SISO: 514 Askew, Mike en Sheila Ebbutt - Meetkunde : van π tot Pythagoras

Page 8: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Grondbeginselen van de meetkunde in historische context. SISO: 514 Skinner, Stephen - Geheime geometrie : mysterieuze wetten van de heilige geometrie in kunst, natuur en wetenschap SISO: 530.4 Calmthout, Martijn van - Einstein in een notendop Overzicht van leven en werk van de bekende natuurkundige Einstein (1879-1955).

SISO: 530.4 Hulspas, Marcel - Reuzen van de Lage Landen : met Robbert Dijkgraaf op zoek naar onze grootste natuurwetenschappers SISO: 530.4 Icke, Vincent - De principes van Huygens Beschrijving van het werk van de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695) over de wetenschap van licht. SISO: 530.4 Lewin, Walter & Warren Goldstein - Gek op natuurkunde : van het begin van de regenboog tot het einde van de tijd Natuurkunde inzichtelijk gemaakt aan de hand van proeven en demonstraties. SISO: 530.4 McPhee, Isaac - Natuurkunde : van zwaartekracht tot kwantummechanica Grondbeginselen van de natuurkunde in historische context. SISO: 530.4 Parsons, Paul - Einstein in 3 minuten : zijn leven, theorieën en invloeden binnen de natuurwetenschap

Page 9: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 530.4 Parsons, Paul - Hoe vernietig je het universum : 35 echt interessante toepassingen van natuurkunde Uitleg van natuurkundige verschijnselen en principes. SISO: 530.4 Pickover Clifford A. - Het natuurkundeboek : van de oerknal tot de deeltjesversneller, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de natuurkunde SISO: 531.1 Holzner, Steven - Natuurkunde voor dummies Inleiding in de natuurkunde. SISO: 531.1 Ray, Cédric en Jean-Claude Poizat - De natuurkunde in alledaagse apparaten (De wetenschappelijke bibliotheek van natuur & techniek)

SISO: 536 Valeur, Bernard - Licht en geluid : samenspel van twee natuurkundige fenomenen (Wetenschappelijke bibliotheek) SISO: 538 Keulen, Jean-Paul - De deeltjesdierentuin Onderzoek naar de kleinste deeltjes, zoals atomen, protonen, neutrino's en het Higgsdeeltje. SISO: 538 Schilling, Govert - Higgs : het elementair abc van een elementair deeltje

Page 10: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Inleiding in de deeltjesfysica, met name het Higgsdeeltje. SISO: 540.4 Levy, Joel - Scheikunde : van zuren en basen tot chemische polariteit Grondbeginselen van de scheikunde in historische context.

SISO: 541 Moore, John T. - De kleine scheikunde voor dummies Beknopt overzicht van de basis van de scheikunde. SISO: 541 Moore, John T. - Scheikunde voor dummies SISO: 542.9 Gray, Theodore - De elementen : een visuele verkenning van alle atomen in het heelal SISO: 542.9 Kean, Sam - Elementen ontraadseld : de verdwijnende lepel en andere verhalen over passie, gekte en de geschiedenis van het periodiek systeem Beschrijving van en wetenswaardigheden over de elementen van het periodiek systeem.

SISO: 551.1 Maran, Stephen P. - Sterrenkunde voor dummies SISO: 551.1 Schilling, Govert - Handboek sterrenkunde

Page 11: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 551.1 Schilling, Govert & Marcus Chown - Kleine twittercursus van het heelal : superkorte antwoorden op 140 grote vragen Korte verklaringen over de astronomie in de vorm van tweets. SISO: 552 Clark, Stuart - Het heelal (De grote vragen) Besprekingen van twintig sterrenkundige en natuurkundige vragen.

SISO: 552 Cox, Brian & Andrew Cohen - De magie van ons zonnestelsel Bespreking van de zon, ons planetenstelsel, de mogelijkheid van leven op andere planeten en het bemande en onbemande ruimteonderzoek. SISO: 552.2 Ferguson, Kitty - Stephen Hawking : zijn leven en werk : het levensverhaal en de wetenschap van een van de markantste, beroemdste en moedigste mensen van onze tijd Biografie van de Engelse hoogleraar in de theoretische natuurkunde. SISO: 552.2 Heuvel, Edward P.J. van den - Oerknal : oorsprong van de eenheid van het heelal (Wetenschappelijke bibliotheek) SISO: 552.2 Parsons, Paul & Gail Dixon - Stephen Hawking in 3 minuten : leven, theorieën en invloeden binnen de natuurwetenschap Leven en werk van de natuurkundige Stephen Hawking (1942).

Page 12: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 552.9 Vermeeren, Coen - Ufo's bestaan gewoon : een wetenschappelijke visie Wetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van ufo's vanaf circa 1950. SISO: 571 Bowler, Peter J. - Darwin : 1809-1882 Inleiding tot het leven en werk van Charles Darwin (1809-1882) in de vorm van een gefingeerd interview. SISO: 574 Ayala, Francisco J. - Evolutie (De grote vragen) Uitleg van de basisprincipes van de evolutietheorie. SISO: 574 Darwin, Charles - Over het ontstaan van soorten : door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven SISO: 574 Darwin, Charles, Nicolle Rager Fuller & Michael Keller - Charles Darwin Over het ontstaan van soorten : een stripbewerking Bewerking in stripvorm van het befaamde boek van Darwin (1809-1882).

SISO: 574 Massa, Renato - Evolutie : de fascinerende ontwikkeling van het leven op aarde (Wetenschappelijke bibliotheek) SISO: 598.3 Birkhead, Tim - De zintuigen van vogels : hoe voelt het om een vogel te zijn?

Page 13: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

Populairwetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van vogels. SISO: 600.1 Nelissen, Mark - Darwin in de supermarkt, of Hoe de evolutie ons gedrag dagelijks beïnvloedt SISO: 600.1 Nelissen, Mark - Darwin in het nieuws : of hoe de evolutie nog elke dag de voorpagina's haalt

SISO: 602 Pickover, Clifford A. - Het medische boek : van medicijnmannen tot robotchirurgie, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de geneeskunde SISO: 602.6 Kooijmans, Luuc - Het orakel : de man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1669-1738 Biografie van de Nederlandse geneeskundige en beoefenaar van de natuurwetenschappen. SISO: 615.4 Zimmer, Carl - Tattoos wetenschap Afbeeldingen van wetenschappelijke tatoeages met persoonlijke toelichting. SISO: 628.1 McGee, Harold - Over eten en koken : wetenschap & cultuur in de keuken Koken is een scheikundig proces, uitgelegd wordt hoe. Met een hoofdstuk scheikunde voor beginners.

Page 14: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 640.5 1001 uitvindingen die onze wereld veranderd hebben Historisch overzicht in woord en beeld van belangrijke uitvindingen en innovaties vanaf de oudheid tot en met 2008. SISO: 640.5 Chaline, Eric - Historische blunders : de meest dramatische uitvindingen aller tijden Overzicht van uitvindingen en andere bedenksels die op een mislukking of commerciële flop uitdraaiden of onvoorziene gevolgen hadden. SISO: 640.5 Riley, Andy - Het boek van de alarmerende uitvindingen Cartoons en strips. SISO: 640.5 Wetenschap : de grote ontdekkingen Historisch overzicht in woord en beeld van belangrijke ontdekkingen en uitvindingen op het gebied van wetenschap en techniek.

SISO: 659.85 Koenen, Sander - Droomvlucht : het verhaal van astronaut André Kuipers SISO: 903 Lloyd, Christopher - Van oerknal tot nu Geschiedenis van het heelal en van de mensheid.

SISO: 961.1 Darwin, Charles - De reis van de Beagle Reisverslag van de vijf jaar durende zeereis die de Britse wetenschapper Charles Darwin vanaf 1831 maakte naar Zuid-Amerika, Afrika, Australië en eilanden in de Stille en Indische Oceaan.

LUISTERBOEKEN

Page 15: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 531.1 Icke, Vincent - Kosmische krachten : natuurwetten in werking [cd] Hoorcollege waarin aan de hand van dagelijkse verschijnselen en anekdotes allerlei aspecten van de moderne natuurkunde, als mechanica, magnetisme, atoomstuctuur en veldentheorie, behandelt worden.

INFORMATIEVE FILMS

SISO: 095.1 Beagle : in het kielzog van Darwin (regie: Hans Fels) [blu-ray] Crossmediaal verslag van de reis van de clipper Stad Amsterdam die de route volgde die Darwin in 1831 met de Beagle aflegde. Aan boord zijn o.a. wetenschappers, kunstenaars en journalisten. SISO: 504 Horizon : het beste uit de BBC serie [dvd-video] Zes afleveringen van de BBC serie over wetenschap en geschiedenis. Over het brein, het genie, wiskunde, leven op andere planeten, zwaartekracht en kernfusie. SISO: 510.2 The story of maths (regie: Karen McGann) [dvd-video] Ontwikkeling van belangrijke wiskundige principes die aan de basis liggen van onze wetenschap, technologie en cultuur. SISO: 531.1 Grote natuurkundige theorieën (regie: Han Budding) [dvd-video] Zes colleges van Vincent Icke over natuurkundige theorieën.

Page 16: 1 augustus 2013 LeesVerder Titellijst Wetenschap Non Fictie

SISO: 540.4 Elements : de wonderlijke geschiedenis van de bouwstenen van onze wereld (regie: Jon Stephens e.a.) [dvd-video] BBC-documentaire waarin Jim Al-Khalili, hoogleraar theoretische fysica, een historische inleiding geeft in de wereld van de elementen. SISO: 551.1 Spiral galaxy : de melkweg ontrafeld (regie: Maarten Roos) [dvd-video] SISO: 640.5 The 100 greatest discoveries (regie: dir. Michael F. Fountain) [dvd-video] Televisieserie van Discovery Channel. Honderd verschillende cruciale ontdekkingen op negen verschillende wetenschapsgebieden, zoals chemie, genetica, biologie, geneeskunde en evolutie SISO: 640.5 De grootste uitvindingen uit de Oudheid (regie: Phil Grabsky, Daniel Percival) [dvd-video] Documentaireserie van Discovery Channel waarin Terry Jones laat zien dat veel moderne uitvindingen al in de oudheid bestonden.