13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen:...

of 30 /30
KRIMP IN BRONCKHORST

Transcript of 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen:...

Page 1: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

KRIMP IN BRONCKHORST

Page 2: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen

(3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen

(5) 3 scholen: tussen 50 en 100 leerlingen

(3) 1 school: minder dan 50 leerlingen (2)

Page 3: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

2010-2020

- 30 %

Page 4: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Bronckhorst: 44 kernen/dorpen

Page 5: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Bronckhorst West

JMGMVesters1950©kpnmail.nl

Page 6: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

5 scholen

Steenderen:St.Joannes (PRO8)De Akker (Gelderveste)De Steenuil (IJsselgraaf)

St.Martinus Baak (PRO8)St.Willibrordus Olburgen (PRO8)

Page 7: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Geboorten per jaar…..

Steenderen

Baak Olburgen Totaal

2010 16 4 5 25

2009 23 8 7 38

2008 20 4 1 25

2007 22 8 4 34

2006 32 9 5 46

2005 26 15 3 44

2004 32 13 2 47

2003 25 14 5 44

2002 30 16 5 51

Page 8: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Ontgroening slaat toe…..

School 2012 2016 2020

De Akker 77 57 51

De Steenuil 46 43 37

St.Joannes 112 92 61

St.Martinus 63 42 38

St.Willibrordus 27 27 27

Totalen 325 261 214 - 33%

Page 9: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Gemeente en besturen Overeengekomen een nieuw

schoolgebouw te realiseren op voorwaarde dat de Steenderse scholen fuseren.

Op basis van de leerlingaantallen in Baak en Olburgen is besloten alle (5) scholen in het nieuwe gebouw te huisvesten.

Page 10: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Waarom een fusie….? Kwaliteit van onderwijs is de eerste

doelstelling van elke school. Dat vereist een zekere schaal en voldoende geld. Ook vraagt het om voldoende tijd voor / kwaliteit van:

het onderwijskundig leiderschap de interne begeleiding (passend

onderwijs) moderne leermiddelen adequate huisvesting

Page 11: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Waarom een fusie……? Een goed pedagogisch klimaat:

voorkomen dat er te kleine leeftijdsgroepen ontstaan (“groep Joep”);

Algemene opvatting: jaargroepen van minder dan 5 leerlingen beperken de kansen op gevarieerde sociale ervaringen.

Page 12: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Waarom een fusie….? Een goed didactisch programma.

Opbrengstgericht werken is lastig op relatief kleine scholen (<100 leerlingen). B.v. bij drie leerjaren in één lokaal. Aantal didactische effectieve werkvormen (coöperatief leren) kan niet optimaal toegepast worden.Realiseren van streefdoelen wordt zwaarder op kleine scholen (commissie Meijerink)

Page 13: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Fusie-compensatieregeling Compensatie kleine scholentoeslag en

directietoeslag > voor de 3 Steenderense scholen € 660.000,-- in een periode van 5 jaren.

Getrapte fusie (Olburgen en Baak later laten aansluiten) is niet aantrekkelijk > scheelt € 200.000,--

Dus fusie van alle scholen in 2015.

Page 14: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

In cijfers2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

100% 80% 60% 40% 20%

Page 15: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Fusie effectrapportage Is verplicht. Fusietoets niet, omdat er minder dan

500 leerlingen bij betrokken zijn. FER is belangrijk voor verkrijgen van

instemming van medezeggenschapsraden.

Page 16: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Onderzoek en informatie Onafhankelijk onderzoek laten

uitvoeren door bureau Infinite MR’en in staat gesteld eigen onderzoek

en ondersteuning te regelen (CNV) Groeinotitie “Tien schoenen”

aangeboden met de opdracht: maak het beter…..

Page 17: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

“Je vermoordt ons dorp…….” Verzet van dorpsbelangen in Baak en

Olburgen Kritische houding van

medezeggenschapsraden in Baak en Olburgen

Tijd gegeven om zich de problematiek eigen te maken

Transparante / open inzage in alle stukken (via intranet)

Page 18: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Emoties en toekomst Heb oog voor de emoties. Bied een goed alternatief: een moderne

school in een (nieuw) gebouw met een continurooster, goede BSO en sportfaciliteiten.

Stimuleer de dorpsbelangen om een visie op de toekomst van hun dorp te ontwerpen.

Page 19: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Mogelijke (verborgen) beren….. Garantie werkgelegenheid. Wie wordt de directeur? Identiteit: algemeen bijzonder! Schoolconcept: nieuw! Werken in een andere stichting.

Fusieschool

Page 20: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Maar nog meer (nog niet ontdekte) kansen…..

Page 21: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

KRIMP ALS KANS

Page 22: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Facts scholengroep GelderVeste 23 locaties 3.000 leerlingen In 6 gemeenten Op 11 locaties < 100 leerlingen Op 6 locaties < 50 leerlingen

Page 23: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Omslag in denken begin 2011 Komst nieuwe AD Sluiting of heroverweging niet in de

mindset van directeuren of bestuur Aanleiding: minimale instroom Strategie: Krimp aangrijpen voor

nieuwe wind in de organisatie: kwaliteit onderwijs en kostenreductie

Page 24: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Waarom de dubbelslag? Positieve energie zetten tegenover het

negatieve van krimp Verandering is een momentum voor iets

nieuws

Page 25: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Voorbeelden hoe we met kwaliteit bezig zijn Van integraal directeur naar onderwijskundig leider

(focus op onderwijs) Clusterstructuur voor samenwerken en niet

onderwijskundige zaken IB en ICT uit de school en naar clusterstructuur Gros van het management op andere positie Winnende teams Eigen vervangingspool Profscan van al het personeel Ongelijkheid tussen scholen creëren

Page 26: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

De krimpzijde Noodzaak om per direct met 20 fte te

krimpen (bij start van dit schooljaar gerealiseerd)

Keuze om kleine scholen te laten fuseren Gemeente betrekken en keuzes maken Acceptatie creëren voor verwatering

identiteit

Page 27: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

De impact van de krimp bij GelderVeste

start aantal betrokken aantal betrokken aantal resultaat gebouw aantal te overblijvende realisatiejaar scholen GV andere scholen denominaties sluiten locaties school

2011 1 0 1 sluiting nvt 1 0 20112012 1 1 2 fusie nieuw 2 1 20142012 1 4 3 fusie nieuw 5 1 20152012 4 1 2 fusie bestaand 4 1 20132011 1 1 2 fusie bestaand 0 1 2013

TOTAAL: 8 7 12 4

Page 28: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

6 opvattingen1. Bestuurders moeten elkaar wat willen gunnen2. Bepaal einddoel voordat je discussie start3. Als je start: zorg dat je proces snel kan

afronden4. Zorg van meet af aan voor heldere

communicatie5. Mening personeel geen overwegende factor,

die van ouders wel6. Check van te voren of je het financieel aan kan

Page 29: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

Van 16,6 naar 5,4 fteVan €1 mio naar €0,5 mio

Page 30: 13 scholen, 15 locaties 2400 leerlingen 5 scholen: tussen 200-500 leerlingen (3) 4 scholen: tussen 100 en 200 leerlingen (5) 3 scholen: tussen.

!