Download - Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Transcript
Page 1: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES VAN BEVLOGENHEID Nieuwe aanpak voor ….

Duurzaam Presteren & Duurzame Inzetbaarheid De innovatieve mogelijkheden van de BPR Toolbox

Marcel van Marrewijk Holliday Inn Gent 19 september 2013

Page 2: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Index

•  Van tevredenheid naar bevlogenheid •  Waan van de dag of de onderstroom van verandering •  Fasegewijze, context gerelateerde waardeoriëntatie •  Recente inzichten vanuit de wetenschap •  (Noodzakelijke) Ambities:

–  Duurzame inzetbaarheid van medewerkers –  Duurzaam presteren (GO & GN)è professionele organisatie –  Goed Werkgeverschap 2.0

•  Missie en visie van Eforis –  Eigen regie en verantwoordelijkheid voor medewerkers –  Inzicht+advies+support op de kernthema's BPR –  Blue ocean

•  Het aanbod van de BPR Toolbox

Page 3: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Optimum in Bevlogenheid

Productiviteit

Tevredenheid Betrokkenheid

Comfortzone

Zinzone Hyperzone

Tevredenheid

Bevlogenheid

Early warning indicators: geluk & vertrouwen

Zombie

Hyper

Comfort

Zin

Bevolgenheid: is een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie

Page 4: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Fasegewijze oriëntatie

Verbinding

Macht

Beheersing

Page 5: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Bevlogenheid

•  Een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie.  –  Vitaliteit gaat over energie, inspanning, volharding en

veerkracht –  Toewijding gaat over betrokkenheid, een gevoel van

betekenis, enthousiasme, inspiratie, trots en uitdaging –  Absorptie gaat over concentratie, een diepe belangstelling

voor het werk, het gevoel dat tijd snel gaat en het moeilijk vinden om je los te maken van het werk.

Bron: Bakker & Schaufeli

Page 6: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Voordelen van bevlogenheid

Individueel effect van bevlogenheid: •  Positieve attitude als gevolg van geluk, plezier en enthousiasme •  Gezonder en vitaler (mentaal en fysiek) •  Pro-actief en generatief •  Verbindend

Effect op team en organisatie: •  Creativiteit en flexibiliteit •  Bereidheid om collega’s te helpen (Schaufeli) •  18% productiever; 27% minder verzuim en 62% veiliger werken •  leveren 19 procent meer toegevoegde waarde aan hun

stakeholders (Aon Hewitt) •  lijken minder last te hebben van de recessie (Gallup) •  veel hoger langetermijnresultaat (Wharton Business School).

Page 7: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Hoe bevlogen zijn we?

•  Koploper is India; China sluit de rij en Europa is een middenmoter (30%)

•  De Nederlandse medewerkers is slechts matig bevlogen (20%), maar wel heel tevreden (90%)!

•  Oudere werknemers zijn meer bevlogen dan jonge werknemers

•  Dichtbij een klant opereren verhoogt de kans op bevlogenheid

Page 8: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

"All that glitters is not gold" (Shakespeare, 1596)

Downside van bevlogenheid: •  te optimistisch inschatten van bijv eigen

werktempo en capaciteiten •  werkdruk (te veel hooi op je vork nemen)

•  verstoren van 'work life balance' è Kans op burnout neemt toe

Behoefte aan additionele 'early warning' indicatoren

Page 9: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

33% werkdruk probleem

1,6 mln mensen financiele problemen

25% psychische problemen

Page 10: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Urgentie van duurzame inzetbaarheid

•  20% van de werkgevers vindt doorwerken tot 65% van belang.

•  50% van werknemers denkt te kunnen blijven

werken in de huidige functie tot 65 jaar. •  36% van werknemers wil blijven werken

Bron: TNO Arbeid

Page 11: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Duurzame inzetbaarheid

Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk willen en kunnen blijven doen.

Werkvermogen: fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen Employability: vermogen om productief en belonend werk te vinden Vitaliteit: energie en motivatie

Page 12: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Focus op het doel van DI !

•  Curatie: gericht op 'zieke' medewerkers

•  Preventie: gericht op risicogroepen

•  Amplitie: gericht op op alle medewerkers

Page 13: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

De juiste actor

•  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer, in samenspraak met de werkgever.

•  Secundaire verantwoordelijkheid bij sociale partners en overheid.

è Eigen initiatief en zelfredzaamheid werknemer belangrijk

Hoe meer initiatief een zieke neemt, hoe grotere kans op succesvolle re-integratie

Toch stelt grootste deel zieken zich afhankelijk op...

Page 14: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

14

NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN (bedrijfskunde en positieve psychologie)

Geluk Happiness@work (Gelukkig Werken)

Onno Hamburger The value of happiness

Dr. Gretchen Spreitzer & Dr. Christine Porath

The Progress Principle Prof.dr. Teresa Amabile, Research director Harvard BS

Vertrouwen Dr. Peter Nientied

Organizational Energy Prof.dr. Heike Bruch Hans van der Loo

Organisatieontwikkeling Beyond Performance

McKinsey: Scott Keller & Colin Price

Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering

Marcel van Marrewijk

Page 15: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN DEZE INZICHTEN? è  Goed werkgeverschap vergt een nieuwe invulling

•  versterk de wederkerigheid: niet alleen arb vw vs tijd, maar ruimte en uitdaging vs passie en zingeving

•  werk samen op basis van wederzijds respect, erkenning en waardering

•  creëer ruimte voor zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers

•  spreek elkaar aan op talent, potentie en kracht (AI) •  nieuwe maatstaf voor performance beoordeling

è  Werk aan een professionele cultuur •  Samen werken, kennis en ervaring delen, feedback geven •  Leiderschapstijl: "We take care of the people, the people take care of the business

è  Biedt medewerkers ondersteuning in het versterken van de eigen bevlogenheid, productiviteit en veerkracht è  Ontwikkel een monitor om het optimum van bevlogenheid, productiviteit en risico's te beoordelen

Page 16: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

BPR-Toolbox (voor medewerkers) De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen (lifestyle) risico’s in hun werkomgeving te verbeteren.

BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies+ondersteuning

•  BPR-Scan

meet hoe je ervoor staat science inside (kwaliteit van hi-end survey – compacter)

•  Persoonlijk Adviesrapport BPR toont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties

•  Producten en Diensten ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en diensten

Eigen regie •  Je bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten

en diensten je wilt gebruiken.

BPR-Toolbox

•  Medewerkers •  Organisaties •  Professionals •  Wetenschap •  Arbodiensten

Page 17: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

BPR Scan

HPO

BPR Scan 72 stellingen

WAI

GPTW

INK

SD

Trust

DIX WVM BPR Scan •  inhoudelijke vragen •  situationele vragen •  contextuele vragen •  profiel info

+ •  checkers - inclusief •  expert scans – premium

Page 18: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

BPR-KPI’s ONTWIKKELD ISM

3 Hoofdthema's: BPR, (3*5=)15 subthema's en 29 indicatoren

BEVLOGENHEID  Goed  Werkgeverschap  

   

PRODUCTIVITEIT    Goed  Ondernemerschap  

 

   (Lifestyle)  RISICO’S      Goed  Nabuurschap  

Vertrouwen   EfficiënNe    (kostenbewust)  

Werkdruk  

Zin  &  energie  (MoNvaNe)  •   Aandacht  •   Verbinding  •   Ambi7e  •   Gedrevenheid  

Support  •   Leiderschap  (lijn)  •   HR  (staf)    

Vitaliteit  •   Energieniveau  •   Voeding  •   Bewegen  •   Middelengebruik  

Werkklimaat   InnovaNe  •   Crea7viteit  •   Context    

Balans  •   Werkfactor  •   Thuisfactor  

Geluk  /  Welzijn   EffecNviteit     Sociale  veiligheid  

Betrokkenheid   Professionele  cultuur   MVO  

Release 1.0

Page 19: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

Demonstratie BPR-Toolbox

Page 20: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

20

Persoonlijk dashboard BPR-Toolbox

Page 21: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

21

Demonstratie BPR-Toolbox (3)

Page 22: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

EFORIS PRODUCTEN WARENHUIS (providerboog op maat in te richten - optioneel)

momenteel 38 producten & groeiend

Page 23: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

COMPANY DASHBOARD ONLINE

Page 24: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

HUIDIG AANBOD BPR-TOOLBOX

1.   BPR-Toolbox: beveiligde online omgeving voor alle medewerkers

2.   BPR-Scan: Bevlogenheid, Productiviteit en weerbaarheid tegen Lifestyle Risico's

3.   BPR Individueel adviersrapport: inzicht in de kernthema's en 29 HI-Impact indicatoren

4.   BPR Providerboog: ondersteuning van medewerkers & organisatie op eigen prioriteiten door selectie van Eforis producten en/of eventueel uitgebreid maatwerk producten.

5.   BPR Collectief Rapport: positief waarderend en tegelijk kritisch voor alle organisatie-eenheden

6.   BPR Abonnement: abonnement per medewerker (onbeperkt gebruik – € 250 ‘straat’waarde)

Page 25: Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden … · 2013-10-31 · Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES

CONTACT Marcel van Marrewijk email: [email protected] gsm: +316 8 1953 777 profiel: http://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk www.eforis.nl www.cubrix.nl

Bronnen:  •     Cubrix,  zicht  op  organisa7eontwikkeling  en        Performanceverbetering  (M.  Van  Marrewijk)