Download - TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Transcript
Page 1: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

TKI Nieuwe Chemische Innovaties

HCA bijeenkomstTanja Kulkens

26 maart 2014

Page 2: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Ambitie: verbinden van wetenschappelijke excellentie in de chemie met vragen uit

het bedrijfsleven in kleine PPS-programma’s, die

innovatiepotentieel hebben

Bestuur: Bert Weckhuysen (UU)Bert Jan Lommerts

(Latexfalt)Marcel Wubbolts (DSM)Floris Rutjes (RU)

Middelen: instrumentarium voor PPS via NWO (CHIPP, TA, KIEM),

M€ 20 (2014-2015) plus ca. 40% uit bedrijfsleven en

TKI toeslag

HCA: wetenschappelijk talentondernemerschapsamenwerking

TKI Nieuwe Chemische Innovaties

Page 3: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

3

LSH

Chem

,Tech

nol.

& su

stai

nabi

lity

Com

plec

x m

olec

ular

syst

ems

Chem

istry

, bio

lo-

gy &

med

.scie

nce

Chem

istry

,

phys

ics &

mat

eria

ls

Process technology

Computational Chem.

Molecular life sciences

Colloid chemistry

Supramolecular Chem.

Chemical Biology

Structural biology

Materials/Nanoscience

Analytical Chem.

Catalysis

Scie

ntifi

c qu

estio

ns (K

NAW

age

nda)

KNOWLEDGE VALORISATIONPUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPSINNOVATION

SOCIETY

Science TKI NCI

Climate

Industry

Transport

Safety

Health

Food

Energy

Grand challenges

HTSM

Agrifood

Water

Energy

ERC grants

Brazil

India

BBE

TKI ISPT

TNO

NIOK/VIRAN

TI COAST

TKI SPM

BRIDGE

ERA-M

ERA-Synbio

Instruct

ERA-IB

CAPITA

TA TA

TA TA

TA

CHIPPTA

TA

TA

TA TA

SPIRE

China

TA

TACHIPP

TA

CHIPP

Positie van TKI NCI

Page 4: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Sectorplan Natuur- en Scheikunde

Wetenschappelijke excellentie in chemische zwaartepunten aan universiteiten

Nieuwe posities, incl. gender TT In- en doorstroom studenten Outreach activiteiten Uitwisseling best practices Koppeling Masteropleidingen en

onderzoekszwaartepunten

Page 5: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Visiedocument Chemie & Fysica 2025

Onderzoeksagenda Chemie en Fysica

Pre-universitair onderwijs versterken Carrière in de wetenschap

aantrekkelijker maken Meer aandacht voor multi- en

interdisciplinair onderzoek Kloof tussen wetenschap en innovatie

dichten

Page 6: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Topsector Chemie

Ambities Topsector- Groene & duurzame chemie- Slimme materialen & oplossingen- Funderend Onderzoek

Transitieplan- 5 lijnen onderzoek & innovatie- Chemie en de grand challenges- Chemie en andere topsectoren

HCA activiteiten ~ TKI NCI- Chemiebeurzen- Innovation Labs- Aantrekken/behouden talent- …

Page 7: TKI Nieuwe Chemische Innovaties HCA bijeenkomst Tanja Kulkens 26 maart 2014

Studentencompetitie en CHAINS

Jonge, creatieve studenten Wetenschappelijke (multidiscipliniare)

oplossing voor maatschappelijke en/of industriële vraag

Competitie voor voorstellen bij NWO 4-6 teams: 2 mnd. projecten Prijsuitreiking tijdens CHAINS 2014

CHAINS: 17 & 18 november 2014~1500 chemici, chemiebreed,

wetenschap en bedrijfsleven, showcases van de chemie