Download - Stuivenberg Oudejaarsnachtaanbod 2017 - 2018...10 Wijnegem - P+R Schoonselhof Tramlijn 15 P+R B oechout - P+R Link rever T amlijn 24 Silsburg - Melkmarkt Tramlijn 2 P+R Luch t bal

Transcript
Page 1: Stuivenberg Oudejaarsnachtaanbod 2017 - 2018...10 Wijnegem - P+R Schoonselhof Tramlijn 15 P+R B oechout - P+R Link rever T amlijn 24 Silsburg - Melkmarkt Tramlijn 2 P+R Luch t bal

A. VAN DE WIELELEI

TURNHOUTSEBN.

TER HEYDELAAN

VERBRANDENDIJK

LIERSESTEENWEG

K. ALBERTSTR.

MOLENSTRAAT

LINTSESTEENWEG

SINT-BERNARDSESTWG.

SINT-

BERN

ARDSE

STEE

NWEG

LETTERKUNDESTR.

ANTW

ERPS

ESTE

ENW

EG

NA

ALAL

OIB

AF

LANGLAARSTEENWEG

REET

SEST

EEN

WEG

BOOMSESTRAAT

AN

TWER

PSES

TEEN

WEG

BOO

MSE

STEE

NW

EG

KAPELSTRAAT

SCHELDELEI

BERKENLAAN

HALFSTRAAT

‘S HERENBAAN

VAN LERIUSLAAN

MOLENSTRAAT

A. STOCLETLAAN

PIERSTRAAT

RUMSTSESTRA

AT

EIKENSTRA

AT

DUFFELSESTEENWEG

DU

FFELSESTEENW

EG

LINTSESTEENWEG

ANTWERPSESTEENW

EG

AN

TWER

PSES

TRA

AT

PRINS BO

UD

EWIJN

LAA

N

HERENTALSEBAAN

STENENBRUG

LIERSESTEENWEG

GROTE STEEN

WEG

ITALIELEI

PROV

INCIE-

STRAAT

AMERIKALEI

CORLUYLEI

B

OEK

ENBERGLEI

HERENTALSEBAAN

BOTERLAARBAAN

A

NTW

ERPS

ESTR

AAT

LANGE LEEMSTRAAT

GITSCHOTELLEI

DRIEKONINGENSTR.

BROUWERSVLIET

FRANKRIJK

LEI

NAT

ION

ALES

TRAA

T

BELGIËL

EI

J. VAN RIJS

WIJC

KLN.

ANTWERPSESTR.

ANTWERPSESTEENWEG

TUINWIJK

MECH

ELSESTEENW

EG

MECH

ELSESTEENW

EGM

ECHELSESTEEN

WEG

KON. ALBERTSTRAAT

LIER

SEST

EEN

WEG

STATIONSSTRAAT

MECHELSEBAAN

ROOIENBERG

ROOIENBERG

HONDIUSLAAN

KARD. CARDIJNSTR.

MOLENVELD

MARKT

FERD. M

AESSTRAAT

AN

TWERPSESTEEN

WEG

TER

MOLENLEI

PRINS BO

UD

EWIJN

LAA

N

TURNHOUTSEBAAN

R11

R11

KONINKLIJ

KE

LAAN

NA

ALT

NAI

ROL

G

CH. DE COSTERLAAN

BLANCEFLOERLAAN LANGE BEELDEKENSSTR.

WAALS

E KAAI

BEAT

RIJS

LAAN

PLANTIN EN MORETUSLEI

EMIEL VLOORSSTRAAT

BEUKENLAAN

GROENENBORGERLAAN

MARKGRAVELEI

LAN

GE LO

ZAN

ASTR.

J. LEEMANSLAAN

LAGE WEG

SIN

T-BE

RNAR

DSES

TWG.

HEISTRA

AT

BOO

MSE

STW

G.

IR. HAESAERTSLN.

DOO

RNSTRAAT

KRIJGSLAAN

OUDESTRAAT

VALKSTRAAT

R11

TAAR

TSS

DO

G E

DU

O

DEU

RNES

TRA

AT

DIKSMUIDELAAN VO

SSTR

AAT

KRIJG

SBAAN

VAN DIJCKSTRAAT

BORSBEEKSESTEEN

WEG

DRAKENHOFLAAN

TERNESSELEI

AUTO

LEI

LT. LIPPENSLAAN

RUGG

EVELD LA

AN

TURNHOUTSEBAANPOLDERSTRAAT

HEIRBAAN

PASTOOR COPLAAN

VENNEBORGLAAN

KRIJGSLAAN

UN

OLA

AN

CLEYDAELLAAN

ST.-BERNA

RDSE-

STEENW

EG

HEUV

ELST

RAAT

VARENSTRAAT

KAPELLESTRA

AAT

KONTICHSESTEENWEG

HOEVELEI

LAA

R

EDENPLEIN

ATOMIUMLAAN

SINT-BAVOSTRAAT

DR. DONNY-PLEIN

DIESE

GHEMLE

I

FRUITHOFLAAN

BONI

VERL

EI

N17

1

BOECHOUTSELEI

MU

SSENH

OEV

ELAA

N

DE ROBIANOSTRAAT

F. BE

IREN

SLAA

N

K. DE PRETERLEI

VAN HAVRELEI

NA

ALNEREI

VIR RET

MATENSTRAAT

TOLHUISSSTRAAT

POTAARDESTRAAT

‘S HERENBAAN

VAARTSTRAAT

HELLESTRAAT

VREMDESESTEENWEG

BOSHOEK

PROVINCIESTEENWEG

HOVESESTEENWEG

J. RE

USE

NSL

EI

MOEDERHO EFSTRAAT

15

10

10

10

10

10

24

24

24

5

F15

F15

F15

F15

F15

F15

F15

F15

F15

9

9

9

3

393

155

15

15

4105 10

26

26

26

9 152 6

352

6

F5

F5

F5

10

F5

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F8

F8

F8

F8

F8

F15F8

F8

152 6

F8

F8

F8

24F13

F14F12620 F5

F10

F1

F1

F1

Zurenborg

Astrid

Diamant

PlantinLoosplaats

Stadspark

Abdijstraat

Kioskplaats

P+R Schoonselhof

Heidestraat

Aquafin

VolkerenlaanEdenplein

Planetariumlaan

Geleegweg

Krijgslaan

Universiteitsplein

Bist

Heistraat

Sneeuwbeslaan

Laarstraat

Eglantierlaan

Dijkstraat

Wouwersveld

Barones de Borrekenslaan

Gemeentehuis

Dokter Cuypersstraat

Stijn Streuvelslaan

J. Davidlaan

Oever

Bekersveld

Pierstraat

Sint-Jozefstraat

Rozenlaan

Kerkhof

Watertoren

Hoge Meentochtstraat

Hollebeekstraat

MolenhuisMolenstr

aat

Kerremansst

raat

Beukendreef

Kerk

Kerk

Nationale Bank

Bres

Groenplaats

F. Rooseveltplaats

QuellinMeir

Halewijn

A. V. CauwelaertSporthalP+R Linkeroever

Schep VreugdeDorpVredes-

parkHof ter RijenVan Goey Verbrandendijk

Kerkstraat

CentraalStation

Drink

Zegel

De Roma

MorckhovenJ. English

Handel

ElisabethSint-Jansplein

Gallifortl

eiCogelsplein

Hof ter Lo

Schotenste

enweg

Wijnegem Shopping Center

Sportpaleis

Melkmarkt

Harmonie

LangeLeemstr.

Driekoningen

Sint-Willebrordus

Berchem Station

F. PauwelsDassastraat

Cruyslei

Groenenhoek

P+R Boechout

Kerk

Lauwhoevestraat

Wipstraat

Kerk

Kaphaanlei

Gemeenteplein

Fruithoflaan

Pulhof

Silsburg

Mestputteke

Muggenberg

Sterckshoflei

Antwerp Expo

deSingel

OlympiadeP+R Olympiade

Station Zuid

Zwaantjes

Draaiboom

Delvauxstraat

Bosstraat

Groenstraat

Klaverbladdreef

Herbekestraat

Clemenceaustraat

Fort

Walemstraat

Kerk

Lange Zandstraat

Dijkstaplei

Spoorwegtunnel

Varestraat

Naalstraat

Dreef De Cock

Albertstraat

Baron Coppenslaan

OLV-laan

Kerk

Gemeentehuis

Station

AZ Sint-Maarten

Catenberg

Steenweg op Waarloos

Hof tenEiken

Ekkersgat-straat

VarenstraatBusstation

Kapelstraat

Kerk

Peperstr.

Tolhuisstraat

Stationstr

.

Kerkstraat

Station

Lode Zielensstraat

Het Geleeg

Parkwijk

E. Vanderveldelaan

Potaardestraat

Beekstraat

Keizerstraat

Hellegat

Kasteelplein

Station

Boshoekstraat

Lege Veldkantlaan

Kerk

Kon. AlbertstraatReynaertshof

Vekenveld

Vijverlaan

Heiveldekens

NeerveldenZagerij

Asterlaan

Wildemansstraat

Oude Baan

Kerk

Kerkelei

Kruisstraat

RubensstraatSint-Ritacollege

P+R Kontich

Laarstraat

Hofstraat

Koninklijkelaan

Varenstraat

Terlochtweg

Callebeekstraat

Scheldestraat

Steenbakkerijstraat

Warschaustraat

Zuid

Brederodestraat

Troonplaats

Amerikalei

Museum

Tropisch Instituut

Sint-Andries

Broedermin

Bestorming

Kuijpers

Van Eeden

Waterbaan

Eksterlaar

CraeybeckxLakborslei

Kerkstraat

Kasteelplein

Zwaantjes

Kol. Silvertop

Grens Kiel

Schijfwerper

Te BoelaarparkMarkgravelei

Lelie-plaats

Gevaert

J. Reusenslei

P. Benoitlaan

Ruggeveldlaan Zuid

Havik

Ertbrugge

SchijnbeemdenFortveld

WSC ZuidFrans Van Dijck

Hof Savelkoul

Ruggeveld

Edegemsestwg.

Altenastraat

Vredebaan

Tuinbouwstraat

’t Serclaes-dreef

Ten Eekhove

Venneborg

Lunden

Stevenslei

J. Verboven

Apollo

De PreterDe Merode

Provinciehuis

Gen. Armstrong

Kielpark

J. MoorkensVolhardingstraat

C. Huysmanslaan

J. Devoslei

Olympiade

De Bosschaert

Sportstraat

J. V. D. WouwerSteynstraat

Aartselaarstraat

K. Meyvis

Vredestraat

Sterrenregen

Buizegemlei

Station

Eikenstraat

Dumortierstraat

R. Verbeecklaan

Station Oude God

Linkeroever

Stuivenberg

Kiel

Valaar

Polderstad

Moretusburg

Zuid

Kazerne

Neerland

Klein-Willebroek

Hellegat

Noeveren

Vosberg

Elzestraat

Deurne

Berchem

Borgerhout

Walem

Waarloos

Hoboken

Burcht

Wilrijk

Terhagen

Heindonk

Ruisbroek

Reet

WIJNEGEM

W

ANTWERPEN

EDEGEM

KONTICH

HOVE

MORTSEL

ZWIJNDRECHT

BOECHOUT

BORSBEEK

LINT

RUMST

WILLEBROEK

HEMIKSEM

AARTSELAAR

BOOM

NIEL

SCHELLE

DUFFEL

Oudejaarsnachtaanbod 2017 - 2018AARTSELAAR - HEMIKSEM - NIEL - RUMSTSCHELLE

TRAM- EN BUSLIJNEN3 P+R Merksem - P+R Melsele Tramlijn5 Wijnegem - P+R Linkeroever Tramlijn9 Eksterlaar - P+R Linkeroever Tramlijn

10 Wijnegem - P+R Schoonselhof Tramlijn15 P+R Boechout - P+R Linkeroever Tramlijn24 Silsburg - Melkmarkt Tramlijn2 P+R Luchtbal - Diamant - Hoboken (enkel richt. Hoboken) Feesttramlijn6 Hoboken - Diamant - P+R Luchtbal (enkel richt. Luchtbal) Feesttramlijn

620 Antwerpen - Schoten - Brecht - Rijkevorsel - Hoogstraten - MeerF1 Mechelen - Duffel - Lier FeestbusF2 Mechelen - Rumst - Aartselaar - Antwerpen Groenplaats FeestbusF5 Antwerpen - Wommelgem - Ranst - Broechem FeestbusF8 Waarloos - Lint - Hove - Kontich - Antwerpen FeestbusF10 Antwerpen - Ekeren Mariaburg via Kapelsestwg. en Station FeestbusF12 Antwerpen - Hoevenen - Kapellen - Putte - Stabroek FeestbusF13 Antwerpen - Brasschaat - Wuustwezel - Loenhout FeestbusF14 Antwerpen - Ekeren - Hoevenen - Stabroek - Berendrecht - Zandvliet

FeestbusF15 Antwerpen - Hemiksem - Schelle - Niel Feestbus