Download - SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

Transcript
Page 1: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

5In memoriam: Pastoor Frans Simon

14The Mighty Moose Band en Randfuif in GC de Moelie, zaterdag 4 oktober

7OCMW haalt gepensi-oneerden uit isolement met Babbelkot

10Café Combinne zoekt praatgasten

11 Chiro Sjoen beleefde een onvergetelijk buitenlands bivak in Oostenrijk

SJOENKEjaargang 48, nr 298 • september 2008 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)

afgiftekantoor Linkebeek 1

uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de moelie en vzw ‘de rand’

Belgie - BelgiqueP.B.

1630 Linkebeek2/3365

Page 2: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

02 van de redactie

hallo beste lezers!Na een lange vakantiestop pikken we de draad opnieuw op.Op het moment dat we dit schrijven, moet de ‘tofste zondag van het jaar’ nog plaatsvinden. De weergoden zorgden ervoor dat hét grootste fiets- en wandelevenement in Vlaande-ren de natste Gordel ooit werd. Ook tijdens deze 28e Gordeleditie lag het hoogtepunt van de Avonturenwande-ling, met vertrek in Sint-Genesius-Rode, op de speelweide van GC de Moelie. Het Linkebeekse Adventure-team Teek-it-Iezie had er zoals de vorige jaren voor gezorgd dat jong en oud hun durf en behendigheid konden

testen met een aantal avontuurlijke en originele proeven.

De redactie en redactieraad kan je bij deze nieuwe start al een

hele vracht nieuws aanbie-den. De verenigingen

schieten opnieuw uit de startblokken en

hebben hun plannen voor de

komende maanden

klaar. Chiro Sjoen

blikt uiteraard terug op een geslaagd bergbivak in Oostenrijk. Er wordt in dit nummer uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan de programme-ring van gemeenschapscentrum de Moelie. Het startschot van het nieuwe seizoen komt er op zaterdag 4 oktober met een optreden van The Mighty Moose Band. In dit blad staat een interview met deze elfkoppige muziek-band die garant staat voor een originele dansavond. Zoals gebruikelijk vindt het tweede weekend van oktober de groepstentoonstelling plaats. Deze keer moet liefde de deelnemende amateur-kunstenaars inspireren. Oppassen, quizliefhebbers, want de jaarlijkse quiz van de Cultuurraad heeft dit jaar plaats op zaterdag 18 oktober.

In de rubriek Linkebeek vroeger en nu volgt deze keer de vierde bijdrage over de Alsembergsesteenweg. In juni kregen we de fel gesmaakte bijdrage over François Van Haelen en de Brabantse fauvisten. In deze bijdrage lees je meer bijzonderheden over de geschiedenis van de brouwerij Van Haelen zelf.

Onze medewerkers hadden ook een

gesprek met enkele enthousiaste aanwezigen van het Babbelkot, een initiatief van het plaatselijke OCMW. Ook met de begeleider van Café Combinne was er een gesprekje. Dat is een intercultureel praatcafé waar men tussen pot en pint Nederlands probeert te spreken. Dat er duidelijk liever gebabbeld dan gediscussieerd wordt, mag blijken uit deze twee gesprekken.

We zijn u ook nog het verslag van de laatste gemeenteraad op 23 juni schuldig. De raad keurde onder meer een nieuw betaalreglement voor grof huisvuil goed alsook de invoering van een blauwe zone en bewonerskaart om de parkeerproblemen in het centrum van de gemeente weg te werken. Het is nu afwachten wat de nieuwe regeling zal uithalen.

Page 3: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

uit de gemeente 03

> De bibliotheek ontving een vijftal publicaties van Dexia Bank. Het gaat om vier kunstcatalogi en één museumuitgave:• Metpasserenpenseel:Brusselenhetoudehertogdom• Brabantinbeeld• HetnotariaatinBelgiëvandemiddeleeuwentotheden• Levenindeopera• Opera,tastbareemotien.a.v.degelijknamigetentoonstellingdieindeMuntschouwburgin2000plaatsvondo.l.v.LaurentBusine

• Kunstenaarsvandaag–MAC&Peekaboo

> De gemeenteadministratie van Linkebeek heeft onder de redactie van P. Clément en vele anderen een vijfde editie verzorgd van OntdekLinkebeek… langs 6 wandelingen met uitleg, waarvan in de bibliotheek één uitleenexemplaar voor-handen is.

> Mijnmoeder:gesprekkenmetmoedersendochtersenhunbekendezonenendochters - Phara de Aguirre & Kaat MesselsMoeders. Er is geen band die zo onvervreemd is als die van een moeder met haar kinderen. In dit boek praten Phara de Aguirre en Kaat Messels honderduit met acht moeders en hun beroemde zonen of dochters. Het zijn ontwapenende en eerlijke gesprekken, herkenbaar en authentiek.

> Nog enkele romantips: DetwijfelvanSalaí - Monaldi & SortiTeerbemind, een litheraire thriller van Gillian FlynnDegeschiktejongen- Vikram Seth

> Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele maanden te lenen zijn.

> Er zijn ook heel wat nieuwe brochures toegekomen, waaronder de programmagids van Open Monumentendag op zondag 14 september. Gratis mee te nemen!

> In het magazijn kunnen geïnteresseerden het ‘vervolg’ van onze zomerverkoop terugvinden …

> De Bibliotheekweek 2008, het landelijke initiatief, start met een ‘verwendag’ op zaterdag 11 oktober. De biblio-theek van Beersel zet dat met een groot openingsfeest in! Ook wij zullen dan onze klanten met iets extra’s verwennen …

> De jeugdafdeling is klaar voor een nieuw schooljaar: onder meer een heel deel van de gevraagde thema-boeken voor de

kleuters en leerlingen van de lagere school zijn gearriveerd en uitleenbaar gemaakt!

> Ikzouweleenkindjelusten - Sylviane Donnio met illustra-ties van Dorothée de MonfreidDe kleine krokodil vindt bananen best lekker, maar eigenlijk zou hij wel eens een kindje lusten. Op een dag ziet hij een meisje en hij waagt een poging …

> Olrac - Kristien DieltiensDe dertienjarige Olrac is opgegroeid bij een roversbende op de Doodsberg. Als de machtsbeluste baljuw hem op het spoor komt, besluit de roverhoofdman Olrac te vertellen over zijn afkomst. Na een gruwelijke ontdekking gaat de jongen op zoek naar zijn ouders. De tocht is zwaar en er gebeuren vreemde dingen. Olrac moet vriend en vijand onderscheiden, en leert liefde en haat kennen. Overal ligt het gevaar op de loer. Maar Olrac gaat door, luisterend naar zijn innerlijke stem.

> Olrac is een herziene druk van deze erg gewaardeerde historische jeugdroman met als vervolg: Aude - Kristien DieltiensAude reist met haar doodzieke moeder naar Marseille, op zoek naar een genezer. Om zich veilig te voelen, sluit ze zich aan bij een karavaan kunstenmakers en waarzeggers, die door de maatschappij zijn uitgestoten om hun wanstaltigheid of hun vreemde krachten. Ook de zestienjarige Olrac is onderweg naar Marseille. Hij moet er de verdwijning van magister Abelard onderzoeken. De stad is in de greep van de angst. Er gaan geruchten over duivelsaanbidding er worden jonge meisjes vermist.

> Alleenopzee - Michael Morpurgo en Watikwas - Meg Rosoff zijn nog twee van de nieuwe jeugdboeken die jullie zéker zullen bevallen!

Bronnen boekbeschrijvingen: flapteksten / Illustratie: www.gottmerkinderboeken.nl

nieuws uit de bibliotheek

Page 4: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

aan de POLitieKe POLS04

> Sinds begin dit jaar moeten de inwoners in het containerpark betalen voor het deponeren van grof huisvuil. De al gescheiden fracties, zoals glas, papier, pmd, piepschuim en groenafval kunnen gratis afgeleverd worden. De twee ophaalbeurten van grof huisvuil worden vervangen door één maande-lijkse, op de laatste maandag van elke maand. Dat gebeurt voortaan wel op aanvraag. Elk gezin kan één keer per jaar maximum 3 m³ op de stoep zetten voor de forfaitaire prijs van 12 euro. Dat bedrag moet op voorhand worden betaald aan het loket op het gemeente-huis of via overschrijving. Mensen met een leefloon en wie in een sociale woning woont, betalen de helft. Het grof huisvuil mag niet voor 7 uur ’s morgens worden buitengezet om te vermijden dat anderen afval toevoegen. De gemeenteraad keurt deze nieuwe werkwijze unaniem goed.

> Op 28 april voerde de gemeenteraad een blauwe zone in op het Gemeente-plein en de Dapperensquare. Wie daar woont, kan aanspraak maken op een bewonerskaart. De gemeenteraad keurt nu de voorwaarden voor het verkrijgen van de bewonerskaarten goed. LK2000 wil dat er in de tekst duidelijk wordt vermeld dat ook de bewoners van de

Kerkstraat (waar niet geparkeerd mag worden) de kaart kunnen aanvragen. Op beide pleinen zal er tussen 9 en 18 uur een beperkte parkeertijd van twee uur zijn. Inwoners met een bewoners-kaart mogen de klok rond gratis parkeren. Het gemeentebestuur heeft beslist maximum twee kaarten per gezin toe te kennen. Het schepencol-lege liet de politie de voertuigen uit het betrokken gebied tellen. Daaruit blijkt dat het aantal bewonerskaarten de beschikbare parkeerplaatsen op de twee pleinen kan overtreffen. Om die reden onthouden de raadsleden van LK2000 - die wel akkoord gaan met de invoering van de blauwe zone - zich bij de goedkeuring van het reglement.

> Vorig jaar vaardigde de Vlaamse Regering een besluit uit over het lokaal beleid voor kinderopvang. Alle gemeentebesturen worden verplicht een adviesraad op de richten. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt het lokale netwerk voor kinder-opvang en brengt iedereen die bezig is met jonge kinderen samen. In de adviesraad, die een beleidsplan moet opstellen, moeten vertegenwoordigers van diverse actoren zitten: de scholen, het jeugdwerk, de speelpleinwerking, de ouders en het gemeentebestuur. Met

voorstellen en knelpunten over de lokale kinderopvang kan men altijd bij de adviesraad terecht.De gemeenteraad keurt voor de bestuursperiode 2007-2012 de kandi-daturen goed van Cédric Letier, Bernadette Lareppe, Joëlle Watticant, Fabienne Derongé (afgevaardigden ouders), Sandrine Lion, Henriette Janssen-Schmidt en Aurélie Feron (kinderopvang), schepen Franklin Audag en OCMW-voorzitter Philippe Thiéry (gemeentebestuur), Marco Schetgen en Donatienne Croonen-berghs (gemeenteraad) en Jacques Grégoire (OCMW-raad). Ilse Hae-sendonck zal Kind en Gezin vertegen-woordigen. Wie de adviesraad zal voorzitten, is nog niet bekend.Opvallend is dat er geen Vlaamse vertegenwoordiging in de adviesraad zit. Via de gemeentelijke meededelingen kwamen er twee oproepen om zich voor deze adviesraad kandidaat te stellen. Dit moest uiterlijk op 14 mei gebeuren. > Vervolgens moet de gemeenteraad de overname van het waterdistributie- en rioleringsnet door Vivaqua goed-keuren. Sinds 1979 verzorgt deze watermaatschappij (de vroegere BIWM) de waterdistributie in onze gemeente en sedert 2006 ook de rioleringsinfrastructuur. Zoals ook vele andere gemeenten heeft het gemeente-bestuur beslist het waterdistributienet en rioleringsnet van de gemeente aan de watermaatschappij Vivaqua te verkopen, omdat het beheer, de uitbouw en het onderhoud van de netten steeds moeilijker wordt.De overdracht van beide netten wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor 900.000 euro. LK2000 stemt tegen omdat de tekst met alle verplich-tingen van de overnemer niet bij de voorgelegde beslissing is gevoegd. ‘Vermits het hier om een essentieel stuk gaat dat de rechten en verplichtin-gen van de gemeente en Vivaqua regelt, een stuk op basis waarvan de gemeenteraad de correcte uitvoering van de overeenkomst kan controleren,

meer auto’s dan parkeerplaatsenuit de gemeenteraad van 23 juni

De nieuwe werkwijze voor het ophalen en afleveren van grof huisvuil werd goedgekeurd.

Page 5: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

uit de gemeente 05

Afscheid van pastoor Frans Simonin memoriam

Frans Simon kwam als onderpastoor in oktober 1970 naar Linkebeek. Hij werd pastoor van oktober 1973 tot december 1987. Het was een moeilijke tijd: het werk van twee paro-chiepriesters moest door één persoon gebeuren, er kwamen veel inwijkelingen die geen voeling hadden met de parochie, er ontstonden taalproblemen die ernstige afmetingen aannamen.Spectaculaire dingen verrichtte de man niet, hoewel hij soms in overall rondliep en zowel de KWB als Ziekenzorg (her)oprichtte. Hij was eerder een innerlijk rijk mens die veel las maar geen boekenwijsheid verkondigde. Wat hij zei, kwam uit het hart en op die wijze heeft hij heel wat mensen geïnspireerd die soms speciaal naar zijn preken kwamen luisteren. Frans Simon was gefascineerd door de boodschap dat de grote schepper in elk van ons wil verblijven om ons op te tillen tot gelijkenis met hem, in schoonheid, zuiver-heid, liefde.Een van zijn kerntaken was om de Franstalige parochiege-meenschap, die een eigen leven was gaan leiden (wat volgens hem een inwijkelingenprobleem was), opnieuw te laten samenwerken met de bestaande parochie. Net zoals zijn twee voorgangers mislukte Simon daarin wegens starheid aan beide zijden. Dat trof de man emotioneel zeer diep. Het verklaart volgens zijn familie zijn overhaastig vertrek naar Negenmanneke. Om dezelfde reden kreeg hij (bijna) geen opvolging, wat vooral nefast werd voor de Nederlandstalige parochiegemeenschap.

Alex Geysels

kan LK2000 niet aanvaarden dat er enkel verwezen wordt naar het recht van elk raadslid om de bijgevoegde tekst te mogen inzien op het gemeentehuis. Dergelijk belangrijk document moet deel uitmaken van de genotuleerde beslis-sing’, volgens de woordvoerder van LK2000.

> In een motie verbiedt de gemeenteraad het gebruik van de ‘mosquito’, een apparaatje dat scherpe, irritante tonen produceert die enkel door jonge mensen kunnen worden waargenomen en dat ervoor moet zorgen dat jongeren die voor overlast zorgen, worden weggejaagd. Oppositiefractie LK2000 verzet zich tegen het gebruik van de mosquito omdat ‘zo’n toestel meer doet denken aan een manier om honden binnen de perken te houden dan om op te treden tegen hangjongeren’. LK2000 onthoudt zich bij de stem-ming omdat ze van mening is dat ‘er meer moet gebeuren dan de goedkeuring van een motie. Een bijgevoegd actieplan om de reële problemen aan te pakken, zou veel sterker zijn’. LK2000 verwijst naar de problemen die zich voordoen in de omgeving van de kerk. Ondertussen heeft de regering de mosquito verboden.

> Tot slot van de openbare zitting antwoordt het schepen-college op een reeks vragen van LK2000.° De oppositie wil weten hoever het staat met de sanering van het Wijnbrondal. Volgens de schepen is de studie, die nodig is om belangrijke subsidies binnen te halen, klaar. Dat alle problemen daarmee niet van de baan zijn, blijkt uit het feit dat de schepen meedeelt dat eraan gedacht wordt een voorlopig knuppelpad aan te leggen om de wandelweg toch enigszins begaanbaar te maken. Dat wijst erop dat de uitvoering van de nodige onderhoudswerken nog niet voor morgen is.° Het probleem van de hondenpoep stoort vele inwoners en moet volgens de interpellant ernstiger worden aangepakt: meer controle en een betere opkuis. De burgemeester belooft dat er binnenkort op diverse plaatsen gratis zakjes een afvalbakjes ter beschikking zullen zijn. Sinds eind augustus is dat ook effectief het geval. ° Een volgende vraag gaat over het sluipverkeer dat vanuit Beersel via de Rodestraat, Hoekstraat en Dwersbos onze gemeente binnenkomt. ‘Hebben de contacten met onze buurgemeente iets opgeleverd?’, wil LK2000 weten. De burgemeester moet toegeven dat dat niet het geval is en verwijst nog maar eens naar het mobiliteitsplan dat daarvoor een oplossing zou moeten bieden. De politie kreeg de opdracht strengere controles uit te voeren. ° In een laatste interpellatie wil de oppositie meer informatie over de vervanging van de kunstgrasmat. De bestaande grasmat werd in de eerste helft van juli weggenomen. Nadien volgden de nivelleringswerken en half augustus lag de nieuwe synthetische grasmat er. De interpellant wijst ook op het toenemende vandalisme rond de sportterreinen. Volgens de interpellant heeft de plaatsing van een dure afsluiting niet alles opgelost, want het domein wordt niet altijd naar behoren afgesloten. Ook de door een storm vernielde tribune wacht nog op herstelling. De burgemeester belooft beterschap.

> In geheime zitting wordt Jacqueline De Corte definitief benoemd als schoolhoofd van de gemeentelijke Franstalige basisschool.

Page 6: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

uit de gemeente06

uit goede bronWandelwegenDe nieuwe wandelbrochure, die onlangs door het gemeentebestuur werd uitgegeven, kent succes. Er werden 500 exemplaren bijgedrukt. Nieuwe inwoners krijgen een exem-plaar cadeau. Hopelijk worden ook de wandeltrajecten voortaan beter onderhouden. Op het traject van de zes uitgetekende wandelingen liggen momenteel enkele erg modderige stroken. Naast het Wijnbrondal (wandeling 2) is ook het Koekoekspad (wandeling 4) voor een deel moeilijk begaanbaar. In de kleine Scheeweg (wandeling 1) heeft men op de voch-tige plekken al een paar ‘knuppelstro-ken’ - een houten constructie die boven de grond uitsteekt - aangelegd. Voor het Koekoekspad was het gemeentebestuur klaar met de plannen voor de aanleg van een dergelijk ‘knuppelpad’. Maar de provincie Vlaams-Brabant, die beheerder is van de naastgelegen beek, heeft de plannen niet goedgekeurd. Het valt nu af te wachten of het gemeentebestuur de plannen zal aanpassen. Het grootste probleem blijft de doortocht van het Wijnbrondal. Omdat het er niet naar uitziet dat de herstellingswerken aan dit geklasseerde landschap voor binnenkort zijn, is het gemeentebe-stuur nu toch zinnens een voorlopig knuppelpad aan te leggen.

SportterreinenDe aanleg van een nieuwe synthetische grasmat is tijdens de zomerstop van hockey en voetbal uitgevoerd. Dat zal bijna 234.000 euro kosten. Het noodzakelijke onderhoud kost nog eens 11.500 euro voor de komende tien jaar.Na herhaaldelijke klachten van buurtbewoners ziet het ernaar uit dat de parking naast het sportcomplex definitief gesloten zal worden. De toegang tot de parking (achter het kerkhof ) zorgt bij de bewoners van de wijk Wouterbos voor overlast. Volgens het goedgekeurde BPA ‘Den Bocht’ kan er op die plaats geen sprake zijn van een parking. Op 19 maart 1999 voegde het schepencollege een nota toe aan de definitieve aanvaarding van het BPA ‘Den Bocht’ waarin onder meer onder punt 1 vermeld staat: ‘Het BPA voorziet geen plaats voor parkings in de beboste zone. Een parking voor 77 wagens bestaat bij de Hoeve ’t Holle-ken in de zone van openbaar nut.’

Econet krijgt nu de opdracht om de bosranden van de illegale parking in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De vzw Econet uit Halle, die laagge-schoolden tewerkstelt, kreeg van het gemeentebestuur begin dit jaar al kleine opdrachten in het kader van een provinciaal project voor een beter natuur- en landschapsbeleid.

Veeteeltbedrijf De plannen voor de bouw van een veeteeltbedrijf in het Kleindal, dicht bij de grens met Ukkel-Verrewinkel, kreeg heel wat tegenwind. Nadat het gemeentebestuur weigerde een bouwvergunning af te leveren, ging de aanvrager bij de Bestendige Deputatie van de provincie in beroep, maar daar ving hij eveneens bot. Een laatste mogelijkheid is een beroep bij de Raad van State, maar de kans lijkt klein dat dat zal gebeuren.

Openbare werken Net voor de zomervakantie werden delen van de Brouwerijstraat en de Van Lishoutstraat opgelapt. Die laatste kreeg langs één zijde een hoognodig nieuw voetpad. De andere zijde is in een wat betere staat, maar waarom toch niet onmiddellijk aan weerszijden een degelijk voetpad aanleggen? In de Brouwerijstraat kwam er tussen de Vijversdreef en de Beukenstraat een nieuwe asfaltlaag. Er werd enkel aan Koning Auto gedacht. Aan de uitermate smalle voetpaden werd immers niets gedaan. Er wordt nog gewag gemaakt van verbeteringswerken aan de Beuken-straat en de Hoekstraat, maar daarover bestaat nog geen uitsluitsel. Vooral de Hoekstraat verkeert in erbarmelijke staat, onder meer door het intense sluipverkeer waarvoor de gemeente nog geen oplossing heeft gevonden.

Hart van het dorpHet gemeentebestuur gaf destijds de opdracht voor het inrichten van een wekelijkse markt aan de vzw ‘Hart van het dorp’, waarvan de meeste handelaars deel uitmaakten. Aangezien de vzw onlangs werd opgedoekt, keurde de gemeenteraad een nieuw reglement voor de markt goed. Het gemeentebestuur zal voortaan ook zelf instaan voor de organisatie van de jaarlijkse vlooienmarkt.

Raad van StateMidden in de komkommertijd heeft de

Raad van State een belangrijk arrest geveld over het taalgebruik in de faciliteitengemeenten. Het betrof een klacht van het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem dat voor de verkiezingen van 2003 aan de inwoners van wie verondersteld werd dat ze Franstalig zijn, meteen een Franstalige oproepingsbrief verzond. Hetzelfde gebeurde in andere faciliteitengemeen-ten. De Vlaamse overheid vernietigde die handeling omdat, volgens de taalwetgeving, ook de faciliteitenge-meenten alleen Nederlandstalige oproepingsbrieven mogen versturen. Daar mag enkel van afgeweken worden als een inwoner, nadat hij een Neder-landstalige brief heeft ontvangen, uitdrukkelijk om een Franse vertaling vraagt. Met dit arrest bevestigt de Raad van State wat in de rondzend-brieven Peeters-Martens staat. De uitspraak zal de communautaire onderhandelingen niet vergemakkelij-ken, want aan Franstalige zijde wordt de opheffing van de rondzendbrieven Peeters geëist. Voor de benoeming van de drie kandidaat-burgemeesters, waaronder die van Linkebeek, is deze uitspraak zeker geen goed nieuws.

De nieuwe wandelbrochure is een succes.

Nieuwe asfaltlaag voor de Brouwerijstraat tussen de Vijversdreef en de Beukenstraat.

Een nieuw voetpad voor de Van Lishoutstraat.

Page 7: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

uit de gemeente 07

‘Fijn om al die oude liedjes te horen’Mariette Bruneel (78) en Lucien Swales (81)

Mariette en Lucien zijn druk aan het kaarten, wanneer we hen storen voor een gesprekje. Het echtpaar komt al voor de derde keer naar het Babbelkot. ‘Wij doen alles samen. Al zestig jaar, hé, schat.’ Waarom Lucien en Mariette precies hier een kaartje komen leggen? ‘Er is hier altijd ambiance’, zegt Lucien, ‘We zijn hier bovendien niet alleen om te kaarten met onze vaste kliek, maar ook om te babbelen met onze buren of met mensen die we nog kennen van vroeger. We zijn twintig jaar weg geweest in Linkebeek. Het Babbelkot is een goede manier om oude beken-den opnieuw te ontmoeten.’ Naast kaarten en kletsen komt het echtpaar ook genieten van de muziek. ‘Het is zo plezant om al die oude liedjes nog eens opnieuw te horen,’ vindt Mariette. Voor Lucien mag het vaker Babbelkot zijn. ‘Zo kun je de anderen nog beter leren kennen. Anderzijds, je kan niet verlangen van de vrijwilligers dat ze elke week voor ons in de weer zijn.’

‘Dit is mijn verzetje’Hector Veldeman (77)Hector, die vroeger werkte als cipier in de gevangenis van Sint-Gillis, is het levende bewijs dat je geen babbelkous hoeft te zijn om naar het Babbelkot te komen. ‘Ik ben 40 jaar geleden van mijn geboortedorp Herdersem bij Aalst naar Linkebeek verhuisd om dichter bij mijn werk te wonen. Omdat ik hier niet ben opgegroeid en nooit veel op

café ging, ken ik hier niet veel mensen. Maar dat geeft niet, want ik geniet er eigenlijk nog meer van om gewoon op mijn gemak een koffie te drinken.’ Deze uitgeweken Oost-Vlaming is dan ook al op elk Babbelkot present geweest. ‘Ik kom naar hier om er eens uit te zijn. Ik woon in een rusthuis, maar ik verveel me daar vaak. Het Babbelkot is mijn verzetje.’

‘Wij maken meer plezier dan de jeugd’Lucia Van Craenenbroeck (55)Lucia is de jongste babbelaar. Dat ze de benjamin van het gezelschap is, vindt

ze niet erg. ‘Integendeel: wij zeveren meer dan de jongeren. Hier wordt véél gelachen. We praten over van alles: het weer, televisieprogramma’s, bood-schappen doen …’ Al lukt dat moeilij-ker voor Lucia. ‘Ik ben gehandicapt en moet me beredderen met een wandel-stok. Omdat ik zo slecht te been ben, word ik voor elk Babbelkot opgepikt door de vrijwilligers.’ Lucia woonde 40 jaar in Vorst en leeft nu al veertien maanden in Linkebeek. ‘Ik heb hier familie wonen. Daardoor ken ik al veel mensen van Linkebeek. Bovendien loop ik hier ook nog volk uit Vorst tegen het lijf. Mijn toenmalige buren zitten hier zelfs bij mij aan tafel.’ Lucia komt niet alleen om met oude beken-den een babbeltje te slaan. ‘Ik vind het ook een goede gelegenheid om bij de mensen van het OCMW onze kleine en grotere problemen aan te kaarten.’

‘Ik ontdek mijn eigen gemeente’Robert Van Schel (64)Robert hoeft niet lang na te denken over de vraag waarom het Babbelkot met stip in zijn drukke agenda geno-teerd staat. ‘Het menselijk contact. Ik ben al meegegaan op seniorenreis, maar met 45 senioren op een bus krijg je

maar moeilijk een overzicht. Hier kun je makkelijker een praatje slaan.’ Robert vindt het Babbelkot vooral een positief initiatief voor zijn iets oudere collega’s. ‘Ik geraak nog overal met de wagen, maar voor oudere mensen die vaak slecht te been zijn, is dit een kans om uit hun isolement te geraken.’ De activiteiten mogen van deze kwieke zestiger best sportief zijn. ‘Vorige keer zijn we gaan wandelen in Linkebeek. Ik heb toen mijn eigen gemeente ontdekt, waar ik al 25 jaar woon! Op een paar 100 meter van mijn huis heb ik plekken bezocht waar ik nog nooit eerder was geweest.’

‘Een goed idee voor wie anders nergens geraakt’Josephina ‘José’ Alexandre (77)‘ça va, schatteke?’ De 77-jarige José zal ook tijdens ons gesprekje even pauzeren om oude bekenden tebegroeten. ‘Ik herken hier verschillende mensen van in mijn jeugd en van toen ik nog in Ukkel woonde.’ José komt niet alleen om herinnerin-gen op te halen, maar ook om een stapje op de dansvloer te zetten. ‘De muziek hoort erbij, anders zou je alleen gebabbel horen,’ vindt ze, ‘Er wordt dikwijls maar wat gehuppeld, maar als er iemand is die ook kan dansen, zal ik zeker zelf een dansje wagen. Alleen kaarten doe ik niet: daar ken ik helemaal niets van.’ José was al elk Babbelkot van de partij. ‘Ik woon alleen op een appartement: veel valt er daar niet te beleven. Babbelkot is een goed initiatief voor mensen die anders nergens geraken.’

Cathérine De Kock

Het OcmW van Linkebeek wil gepensioneerden uit hun isolement halen met Babbelkot. Om de twee maanden wordt er in hoeve ’t Holleken een koffieklets georganiseerd voor senioren. terwijl vrijwilligers koffie en taart aanslepen en de dj enkele ‘gouwe ouwen’ vanonder het stof haalt, polsen wij op het derde Babbelkot naar reacties bij enkele enthousiaste babbelaars.

koffieklets in het babbelkot

Page 8: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

terugBLiK08

De BisschopOnder deze benaming was de brouwe-rij gekend in de 17e eeuw. Zij werd in 1665 bemand door Merten De Bue. In 1682 werd er materiaal verkocht aan het echtpaar Jan en Katarina Sterck-mans-de Pauw en in 1699 kreeg brouwer Jan Van der Haegen een ‘berisping’ van de ontvanger van domeinen.Ook in de 18e eeuw zijn er enkele verwijzingen: ‘aen de Busschop’ en de ‘weyde over den Busschop’ (1711), ‘rechtover de herberg de Bisschop 3 dagwand land en weyde palende aen het pachthof ten Bluts’ (1728), ‘schone hofstede vermeld met een steenen huyse, stallinghe, schuere, boomgaert ... binnen de parochie van Beersel tot Calevoet genaamd den Bisschop ... 1 dagwand groot aen de casseyde van Brussel naer Alsemberghe’ (1782). Het vermelde stenen gebouw dateert uit 1751: de brandijzers waarmee de tonnen werden gemerkt, vermeldden die datum!Een idee van de oppervlakte krijgen we in de 19e eeuw. Brouwer en eigenaar Sebastiaan Van der Elst bezit in 1840 1 ha 77 a 20 ca waarop een pakhuis, een brouwerij en een bierma-gazijn zijn gevestigd; de boomgaard meet 26 are. Ruim één derde van de oppervlakte, namelijk 61 a 20 ca, waaronder de voormelde drie gebou-wen, wordt in 1870 verkocht aan brouwer Egide Theunissen en in 1865 aan het duo Hilaire Verdronken, landbouwer uit Ukkel, en Jacobus Kuyckens, herbergier en brouwer uit Linkebeek. In 1889 ten slotte komt het in handen van Jean-Baptist Michiels-Lardinoy, brouwer uit Ukkel, en Hendrik Lardinoy, beenhouwer-rente-nier uit Elsene.Kadastergegevens zijn niet altijd nauwkeurig. Als men de optelsom

maakt (huis 90 ca, pakhuis 8 a 50 ca, brouwerij 3 a 90 ca, biermagazijn 5 a 90 ca, boomgaard 26 a, hof 16 a 50 ca) komt men aan 61 a 70 ca, dus 50 ca (of m2) méér!

Van Haelen en ‘t FonteintjeDe familie Van Haelen was in de 18e eeuw de eigenaar van een herberg in Ukkel: Stalle, aan de hoek van de Neerstallesteenweg en de Ruisbroekse-steenweg op de plaats van de huidige terreinen van ‘Uccle Sport’. Ernaast borrelde een bronnetje en de herberg noemde men zeer toepasselijk ‘t Fonteintje, later vertaald tot La Fontaine. De eigendom ging over van (groot)vader op (klein)zoon: J.B. Van Haelen (1720-?), Guillaume Van Haelen (1773-1821), Guillaume-Lam-bertus Van Haelen (1806-?), August Van Haelen (1846-1883). Die laatste huwde zonder beroep (!) op 1 augustus 1868 met Pauline Lardinoy (1845-1900) en ging - vermoedelijk noodge-dwongen - inwonen bij zijn ouders. Maar een half jaar later - in volle winter - verhuisde hij naar Vorst, waar hij wellicht de brouwersstiel leerde in de gebouwen van de vroegere abdij. Hij keerde in 1874 terug naar La Fontaine. Bij zijn dood bleef Pauline achter met vijf jongens. Zij hertrouwde al heel vlug (1884) met J.B. Michiels uit Linkebeek en verhuisde met hem op 30 augustus 1889 naar de Bisschop met hun gezamenlijke dochter Marie Pauline Michiels en met haar vijf zonen die de naam Van Haelen droegen.

De brouwerij Van Haelen1902: twee zonen van Pauline, Domi-nique sr. en François, kopen na de dood van hun moeder alles in van de andere familieleden. Zowel de brou-werij als de herberg (nu Dexia-bank)

krijgen de naam ‘t Fonteintje als herinnering aan hun vroegere woon-plaats. Later worden de brouwerij en het café La Fontaine genoemd, maar de brouwerij wordt echt bekend onder de naam Brasserie Van Haelen Frères. Het was hoofdzakelijk Dominique sr. die zich bezig hield met de brouwerij, terwijl François eerder verkoper en vertegenwoordiger was. Onder hen kende de brouwerij haar gloriedagen: de geuze en kriek waren kwalitatief hoogstaand en alom gekend.Wie van de ouderen herinnert zich niet de geur van de afgelaten draf die ‘s morgens vroeg door een schuif op de eerste verdieping naar beneden werd gestort en werd opgehaald door de

de brouwerij van Haelen lag, strikt genomen, op het grondgebied van Beersel, maar is van belang geweest voor het dorpsleven in Linkebeek. de gebroeders van Haelen bezaten ver-schillende gronden in onze gemeente (*), steunden vele kunstenaars die in Linkebeek woon-den en François van Haelen was erelid van de harmonie de Bergengalm. raf meurisse beschreef de geschiedenis van de brouwerij in het ledenblad van de van Withemkring uit Beersel. met zijn toestemming mocht ik daaruit de volgende bijdrage ‘distilleren’.

linkebeek vroeger en nuLangs de alsembergsesteenweg (4):de brouwerij van Haelen

De brouwerij Van Haelen in 1954.

De afbraak van het Depot Van Haelen in 1980.

Page 9: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

verenigingSnieuWS 09

landbouwers om als veevoeder te gebruiken. Indrukwekkend waren de volgeladen platte wagens en later de vracht- en reclamewagens. Aan de Brabantse trekpaarden werd de grootste zorg besteed: de hoeven werden met schoensmeer ingestreken en geblonken of, indien nodig, geverfd!De brouwerij Van Haelen was op een bepaald moment een imposant geheel van gebouwen, al moeten de afbeel-dingen daarvan met een korreltje zout genomen worden. Zeker is dat tussen de beide wereldoorlogen het geuze- en kriekbier zeer populair was. De productie kende toen een hoogtepunt en de brouwerij had dan ook een stevige reputatie.

Dominique sr. (1878-1922) bleef vrijgezel maar had wel een vriendin: Jeannette Moonens.François (1872-1939) was eerst ge-trouwd met Marie-Josephine Timmer-mans en kreeg met haar twee kinderen: Clara en Dominique jr. (1902-1957). Zijn echtgenote stierf 14 dagen na de geboorte van Dominique jr., François hertrouwde met haar zus Gertrude Timmermans en samen hadden zij nog een zoon: Pieter (1906-1965). Beide broers waren kunstminnend en muzikaal begaafd: Dominique sr. was een verdienstelijke violist en François speelde graag piano ... zelfs in cafés en restaurants.De zonen van François, Dominique jr. en Pieter, zullen de brouwerij verder uitbaten, maar na WO II verliest het geuzebier ook hier zijn glans. Kort na hun dood valt de productie stil (toen de heemkundige kring van Ukkel de brouwerij in 1967 bezocht, was zij nog in werking). In 1969 wordt de brouwe-rij verkocht en in 1971 afgebroken om er het grootwarenhuis Delhaize in te planten.

(*) Zij bezaten in de Brouwerijstraat nabij de Alsembergsesteenweg een café, een villa met tuin, een depot en een parkje met vijver. Aan weerszijden van de Grasmusdreef zouden zij ooit eigenaar geweest zijn van de gronden die tussen 1912 en 2003 verbonden waren met een brugje.

Eindredactie A. Geysels

Dank aan: Raf Meurise, Urbaan De Becker, Rosine Hermie en het Linke-beeks ArchiefFoto’s van V. Dunstheimer en J. Dubreucq

> De trainingenJudo is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar. De trainingen voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar vinden elke woensdag plaats van 17.45 tot 18.45 uur. De leeftijdsgroep vanaf het vierde leerjaar tot het 2e middelbaar komt ook op woensdag samen: van 18.45 tot 19.45 uur. Die groep kan op vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur bijtrainen.De leerlingen vanaf 14 jaar trainen op woensdag van 19.45 tot 21 uur en op vrijdag van 19.30 tot 21 uur.De trainingssessies vinden plaats in de Gemeentelijke Basisschool (Van Dormaelstraat). Tijdens de schoolva-kanties wordt er niet getraind.Iedere trainingssessie start altijd met een opwarming om de spieren en pezen te stretchen. Bij de kleineren duurt dat een kwartiertje, de ouderen kunnen al gauw een half uur opwar-men. Een opwarming is trouwens erg belangrijk om kwetsuren te vermijden. Daarna worden nieuwe worpen of grondoefeningen aangeleerd of herhaald. Ook het vallen op de juiste manier of volgens de regels van de kunst kan je leren. En tot slot wordt de training afgerond met een randori, een rondje kampen van man tot man (m/v). Op die manier kan je de aangeleerde worpen toepassen en meteen ook kijken hoe het met je conditie en techniek gesteld is.

Geïnteresseerd? Wandel gerust eens binnen tijdens een training. Je kan kiezen voor een kennismakingspakket van vier opeenvolgende gratis trainin-gen. Die lessen zijn gedekt door de verzekering van de Vlaamse Judofede-ratie. Ook de aanschaf van een kimono is voorlopig nog niet noodzakelijk. De eerste sessies kan je gewoon doorbren-gen in jogging. Pas daarna beslis je of je aansluit en een beetje investeert in de nodige kledij. Kom met je kinderen … of kom zelf.

> 25-jarig bestaanOm de festiviteiten van de 25e verjaardag in te zetten, bood de club op 17 mei jl. een adventure day aan aan de meest dynamische leden. Er was een avonturentocht in de omgeving van Sy (bij Durbuy). Op het einde van de dag was er een reuzenbarbecue.En op 6 juni was er de traditionele gordeluitreiking met receptie. Op zaterdag 22 november is er dan het eindejaarsevenement, een demonstra-tienamiddag in zaal Wauterbos in Rode. Twee bekende judoka’s (Ilse Heylen en Dirk van Tichelt) zullen een initiatie en demonstratie geven. De dag wordt besloten met een Orientdegusta-tie, voorafgegaan door een receptie en gevolgd door een party, in het Gilden-huis vanaf 20 uur.

Johan De Sauter

Nieuws van de judoclub

Wie won in 2007 goud op de 150 minuten quiz met hindernis? We weten het zelf niet meer, maar de quiz was vorig jaar best leuk. Dit jaar doen we het opnieuw: op zaterdagavond 18 oktober. Dan organiseert de Cultuur-raad, in samenwerking met GC de Moelie, zijn jaarlijkse quiz. Het thema, zeg maar de rode draad, is nog geheim

(inderdaad, we hebben het nog niet gevonden).Inschrijvingen per ploeg van maximum vijf leden in GC de Moelie (Sint-Sebas-tiaanstraat 14 in Linkebeek, 02 380 77 51, [email protected]). Het inschrij-vingsgeld is 5 euro per ploeg en moet betaald worden bij de inschrijving.

Quiz CRLcultuurraad i.s.m. gc de moelieZaterdag 18 oktober (gewijzigde datum!) 20 uur – gc de moelie

Page 10: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

uit de gemeente10

‘Café Combinne is een intercultureel praatcafé waar Nederlands gesproken wordt. Nederlands- en anderstaligen schuiven er samen aan tafel om te babbelen over dagelijkse dingen: over werk, over hobby’s, over kinderen, over familie … Wil je het Nederlands onder de knie krijgen, dan vind je in Café Combinne geduldige en geïnteresseerde gesprekspartners. Het is een leuke aanvulling op de lessen Nederlands.’ Zo maakt Arche’duc op de website www.cafecombinne.be de inwoners warm. Dat lukt prima in Jezus-Eik en Sint-Genesius-Rode, twee van de drie locaties waar het café in samenwerking met ‘de Rand’ georganiseerd wordt. Zelfs in Vilvoorde, Asse, Dilbeek en Halle en ook Leuven, Tienen en Diest schuiven de mensen graag mee aan tafel voor een gezellige avond. In Linkebeek wil het initiatief maar niet van de grond komen.

AfwachtenAl sinds oktober 2007 hoopt begeleider Michel Mouton op een mooie op-komst, maar meer dan enkele geïnte-resseerden kwamen er tot nu toe niet. ‘Waarom? Geen idee eigenlijk’, vertelt hij. ‘Ik heb een tijdje als vervanger de begeleiding gedaan van Café Com-binne in Sint-Genesius-Rode. Daar krijg je toch gemakkelijk een tiental mensen samen, zowel Nederlands- als Franstaligen. Daar zei men mij meteen: ‘In de Moelie? Daar krijg je geen Franstalige binnen!’ Blijkbaar ligt dat hier echt wel moeilijk. Dus ja, de opkomst valt tegen. Vorige week zat ik hier alleen. Afwachten hoe het vanavond wordt’, vertelt hij op het terras van Café de Moelie.Het is intussen al even na acht uur en er is nog niemand. Wat een sfeerrepor-tage zou moeten worden, draait behoorlijk anders uit. Onder de inwoners die af en toe wel langskomen, blijken er nochtans kleurrijke figuren te zitten. ‘Christian, bijvoorbeeld’, vertelt Michel. ‘Bijna zeventig jaar, een

echte Brusselaar van afkomst. Hij is Franstalig, maar spreekt ook nog het echte Brusselse dialect. Hij is zowat een vriend geworden.’

Emotioneel‘Soms komt Daniël met zijn vrouw Sabine en dochter Caroline. Zij is Frans- en Duitstalig, hij spreekt Frans. Hun dochter gaat naar de Nederlandstalige school. De ouders willen haar daarbij helpen en komen daarom naar hier. Zo leren ze wat beter Nederlands spreken en begrijpen. Er is ook een Franstalige Spanjaard die wel vaker langskomt. Juan spreekt al behoorlijk Nederlands. Het doet me wat als mensen moeite doen om mijn taal en cultuur te leren. Ik word er zelfs wat emotioneel van.’ Michel kent zijn praatpartners behoorlijk goed. ‘Dat komt omdat de groepen zo klein zijn, hé. Soms zit ik hier enkele uren te babbelen met dezelfde gesprekspartner. Dan krijg je een band. De mensen hebben ook vaak een echt verhaal te vertellen; er is altijd wel een reden waarom iemand Nederlands leert of beter wil begrijpen. Soms omdat hij meer kans op werk wil. Of omdat hij op zoek is naar andere dingen in het leven en het Nederlands leren hoort daarbij.’

Eenzame avondHet is intussen half negen. Nog niemand te zien. Het ziet er naar uit dat het opnieuw een eenzame avond wordt voor Michel. Gelukkig is zijn vriendin erbij om hem gezelschap te houden. ‘Ik denk dat wij een goed voorbeeld zijn van een Franstalig-Nederlandstalig koppel. Thuis praten wij Frans. Dat komt omdat ik van opleiding vertaler-tolk ben en nog leraar Frans ben geweest. Zij spreekt daarentegen maar moeizaam Nederlands. Ik pas me dus aan en heb daar geen probleem mee. Hier, tijdens Café Combinne, spreken we uiteraard Nederlands. Het is ook voor haar een moment om haar taal bij te schaven.’ Michel woont in Sint-Gillis. Veel Nederlands spreekt hij er niet. ‘Als

ik er iemand aanspreek, zeg ik steeds goedendag, bonjour. Bijna altijd ga ik daarna door in het Frans. Het gebeurt nog maar zo weinig dat je met echte Vlamingen te doen hebt. Ik zoek geen problemen met mensen, dus waarom zou je koppig Nederlands blijven praten? Ik wil op de eerste plaats een goed contact met de mensen, in welke taal dan ook.’

Hoe meer zielen …Bijna negen uur. Café Combinne duurt in theorie nog een uurtje, maar er is geen Christian, Daniël of Juan te zien. Wij houden het voor bekeken. ‘Dus voor de inwoners van Linkebeek, kom gerust langs op dinsdagavond’, doet Michel nog een oproep. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het kan hier echt een gezellige bedoening worden. Wie bovendien koffie, thee of water drinkt, hoeft niets te betalen. Pintjes en frisdrank betaal je wel zelf.’

Bart Claes

Meer informatie: www.cafecombinne.be

Het is dinsdagavond 20 uur in café de moelie. Het intercultureel praatcafé café com-binne is een half uur aan de gang. Of dat zou het toch moeten zijn. Begeleider michel mouton zit met zijn vriendin aan een tafeltje. ‘vorige week kwam er niemand. We wachten af of er nu iemand langskomt’, zucht hij. café combinne is een succesverhaal in negen gemeenten, maar in Linkebeek komt het niet echt van de grond.

café combinne komt moeizaam van de grond in Linkebeek

praatcafé zoekt gasten

Michel Mouton wacht op gesprekspartners.

Page 11: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

verenigingSnieuWS 11

> Een verslagje van het bivak:Ook dit jaar was er weer een schitterend bivak. We bevon-den ons in Oostenrijk, meer bepaald in het gezellige dorpje Häselgehr. Voor ons een perfecte locatie om te kunnen ravotten en plezier te maken. Het weer mocht dan niet van de beste makelij zijn, Chiro Sjoen laat zich daar niet door doen! Door weer en wind geven we alles wat we kunnen en misschien is het door deze leuze dat de regen plotsklaps verdween. De groepsdag, aspidag, etc. verliepen telkens perfect. Voorbereiding is troef, dus aan activiteiten geen gebrek!Natuurlijk niet weg te denken is de tweedaagse! De Kerels scheerden over de bergtoppen op een hoogte van 1500 meter, terwijl de Aspiranten de beste drie dagen uit hun leven beleefden in München. Om nog maar te zwijgen over wat de Speelclub, de Rakkers en de Toppers allemaal hebben meegemaakt. De berggeiten en lama’s zullen geweten hebben dat Chiro Linkebeek in het Lechtal was!

Als mensen zich zorgen gemaakt hebben omdat ze niets hoorden van de Jefkes: dat was niet nodig! Ook zij konden zich volop uitleven op kamp, een speciaal voor hen georga-niseerd chirokamp in de natuur van de Hoge Rielen in Kasterlee. Samen met hun (kook)leiding zetten zij daar straffe prestaties neer, want ze gingen allemaal doodmoe naar huis. Anders gezegd: mission completed!Bij dezen ook nog een bedankje aan de (professionele) kookouders die ook van dit jaar een welsmakend avontuur voor onze smaakpapillen maakten.

En nu? Nu zijn we terug! De Chiro begint ook dit werkjaar weer flink op toerental te geraken. De voorbereiding krijgt stilaan vaste vorm, de basis is gelegd. Wat staat er zoal op het programma?

> We beginnen op zondag 7 september met de Gordel. Natuurlijk, wat dacht je anders?! Dit schitterende evenement is niet meer weg te denken in de planning van de jeugdbe-wegingen. Daarom is het ook belangrijk voor ons dat iedereen zijn best doet om daar te zijn! Samen met de ganse Chirogroep maken we er een spetterende sportieve dag van. De Jefkes en de Speelclub zullen zich kunnen voorbereiden voor de dagtocht/tweedaagse. En de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten kunnen maar beter hun fiets in orde brengen, zodat ze feilloos Eddy Merckx-spasmen zullen verwerken in een mooie fietstocht! Voor de Jefkes en Speelclub: afspraak om 10 uur op de parking van de Post in Sint-Genesius-Rode. Jullie moeten

geen fiets meenemen, want jullie zullen de superleuke jeugdolympische wandeling doen.Voor de Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s: afspraak - met fiets en lunchpakket - om 9.30 uur aan de Chirolokalen in Linkebeek of om 10 uur op de parking van de Post in Sint-Genesius-Rode.

> Op zondag 21 september (gewijzigde datum!) is er onze jaarlijkse Infotodag. Dat is dé gelegenheid om nog een plaatsje te veroveren in Chiro Sjoen. Deel uitmaken van deze prachtige nederzetting is een kans die je niet mag laten liggen. Iedereen kan dan ook eens naar de kampfoto’s kijken, terwijl de leiders weer zullen zwoegen om de auto’s er weer piekfijn uit te laten zien in onze jaarlijkse carwash! Ondertussen kunnen ouders en andere sympathisanten gezellig nazomeren bij een hapje en een drankje. Over hun kinderen moeten zij zich geen zorgen maken: zij zullen zeker weten wat te doen dankzij alle randanimatie. Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur. Tot dan.

> En om het Chirojaar 2008-2009 helemaal op gang te trekken, is er op zondag 28 september de Startdag. Dan trekken we er met de hele Chirogroep een volledige dag op uit om plezier te maken tijdens de vele doldwaze spelen. Net zoals elke zondagnamiddag overigens, maar dan nóg leuker. Iedereen wordt verwacht om 7.45 uur stipt aan de lokalen. We komen terug rond 19 uur. De ‘anciens’ die vorig jaar al bij de Chiro waren, weten dat zij hun uniform moeten aantrekken.

> Kinderen, maar zeker ook jongeren die nog niet zijn ingeschreven en willen deelnemen aan onze Chiro, zijn meer dan welkom op onze Infotodag, Startdag of de daaropvolgende zondagen. Jullie mogen altijd een kijkje komen nemen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! Wij staan elke zondagnamiddag tussen 14.30 en 18 uur klaar om er voor jullie een sublieme namiddag van te maken. Plaats van de actie: Chirolokalen ’t sSchoolke, Hollebeekstraat 262 in Linkebeek. We kijken er al naar uit om alle vertrouwde gezichten terug te zien en de nieuwe gezichten te mogen verwelkomen!

De ganse Chirogroep is ervan overtuigd dat we, samen als één grote groep, ook van dit Chirojaar weer een spetterende en vreugdevolle tijd zullen maken. Hou je vast aan je bretellen, want Chiro Sjoen is vertrokken!

De leiding van Chiro Sjoen Linkebeek

Nieuws van de Chiro

De Jefkes op bivak in de Hoge Rielen in Kasterlee. Aan plezier en activiteiten geen gebrek in Oostenrijk.

Page 12: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

verenigingSnieuWS12

Chiro Sjoen zoekt archiefmateriaal

Beste leden, oud-leden, kookouders, sympathisanten ...Enkele maanden geleden al beloofden we jullie een vervolg op het artikel over de Chirohistorie. Dat vervolg blijven we jullie nog steeds schuldig. We hebben daar echter een gegronde reden voor (vinden we zelf toch). De bedoeling om een artikel te schrijven is immers uitgegroeid tot een heus project. Op de viering van het 50-jarig bestaan was het belang van archiveren al sterk naar voor gekomen. Het doel dat we ons nu stellen is om tegen de viering van het 60-jarig bestaan uit te pakken met een heus archief. En dus zijn we van plan om de kartonnen dozen (zullen we het veredeld zwerfvuil noemen?) uit te kuisen en uit te breiden tot wat we dan terecht het Chiroarchief kunnen noemen. Er werd zelfs al een heuse eerste archiefvergadering gehouden. We kozen voor vier thema’s, daarbij terugvallend op de expertise van archiefspecialist Alex Geysels: eerst en vooral zullen we de bivakken behandelen. Van 1953 tot nu. We kozen er ook voor om de Chirogeschiedenis op te delen in stroken van 5 jaar. Per strook is een verantwoordelijke aangesteld die het materiaal persoonlijk zal verzamelen en voor de terugkoppe-ling naar de archivarissen en de uitleners (van het materiaal) zal zorgen. We doen dan ook een oproep aan iedereen die van ver of van dichtbij iets met de Chiro te maken had: haal al het chiromateriaal (zowel Sjoen als Hitomi) dat je nog hebt van onder het stof. In het volgende sjoenke verschijnt een lijst van de verantwoordelijken en hun contactgegevens per periodestrook. Op die manier kan de uitwisseling vlot verlopen. Ook als je originele stukken niet aan het archief wil afstaan, willen we het toch graag zien. In de mate van het mogelijke maken we dan kopieën en bezorgen we je de originelen terug. Als je nu al meer informatie wilt, bel dan gerust naar 0472 488 555 ( Janik).Het CAT (Chiro-Archief-Team)

Jeugdsportival BLOSO en sportdienst provincie vlaams-Brabantzondag 5 oktober – 9.30 uur – BLOSO-domein HofstadeOp zondag 5 oktober organiseert de sportdienst van de provincie Vlaams-Brabant, samen met de BLOSO Inspectie-dienst Vlaams-Brabant en Brussel in het BLOSO-domein Hofstade het ‘Jeugdsportival’. Dat is een grote sportinstuif voor jongeren vanaf 10 jaar. Tijdens het Jeugdsportival kunnen jongeren in het BLOSO-domein Hofstade kennis-maken met een 40-tal verschillende sporttakken. Opwarmen kan met de meer alledaagse sporten zoals korfbal, basketbal, beachvolleybal ... Daarna kan je kiezen voor minder bekende sporten zoals trikke, acro-benji, benji-run, wushu. ... Voor de durvers en avonturiers is er een hindernissenparcours en speleologie. Of voor de waterratten een vlottentocht, waterski en zeilen. Het jeugdsportival wordt, zoals het elk zichzelf respecterend festival betaamt, afgesloten met een swingend optreden! Ook zin om je een hele dag uit te leven en deel te nemen aan deze sportieve ontdekkingsreis? Check dan zeker www.bloso.be of www.vlaamsbrabant.be. Alle informatie is tevens beschikbaar op www.jeugdsportival, of in GC de Moelie bij [email protected], 02 380 39 89.Praktisch: er wordt busvervoer geregeld naar en van het Jeugdsportival.

Nieuws van de Gezinsbond

> Op 25 augustus werd het schitterende werkjaar afgesloten met een bezoek aan de Efteling. Verslag en foto’s in volgende sjoenke.> Hierbij een foto van onze geslaagde kooknamiddag. Wat een voltreffer! Nooit eerder hadden we zoveel nieuwsgierige keukenprinsen en -prinsesjes op bezoek. Het onderwerp was tapas, het Spaanse woord voor hapjes. Tipgever en inspiratiebron bij uitstek was Isabel, sinds kort enthousiast bestuurslid. Wat we allemaal gemaakt hebben? Bruschetta, tortilla’s, gazpacho, calamares … en natuurlijk sangria. In amper twee uur tijd maakten we een heus buffet klaar. En of het lekker was! > Kom op vrijdagavond 19 september naar het Gildenhuis om te smullen van de ondertussen alom bekende, huisge-maakte spaghetti tegen democratische prijzen. Iedereen welkom.> Op donderdag 4 september starten we met een nieuw seizoen conditietrainingen, nog steeds onder leiding van Kristel. Als je wil kennismaken met steps, stretchen, lenig-heids- en uithoudingsoefeningen moet je op donderdag-avond om 20.30 uur in GC de Moelie zijn. Gratis proefles voor belangstellenden (info: 0473 88 25 96 – Marleen)> Katelijn (02 380 67 55) verkoopt telefoonkaarten met korting op de spaarkaart. Gebruik waar je maar kan je spaarkaart. Je hebt al vlug 20 euro opgespaard, die je kan gebruiken bij een volgende aankoop. Uitgebreide info over de spaarkaart op de site www.gezinsbond.be.Tot binnenkort, het bestuur

Nieuws van LAHN> Het Woudpad werd dit jaar opnieuw ingewan-deld. Het was geen gemakkelijke klus, want de planten richtten zich gemakkelijk terug op of vielen, door de regen-buien, over het pad heen. Tot 1973 werd het Woudpad regelmatig gebruikt en het werd al ingewandeld in 1990 (zie sjoenke van sept. 1990).> Op 26 juni ging de bosgroep, na een proefperiode van twee jaar, definitief van start als ‘Bosgroep Zuidwest-Bra-bant vzw’. De algemene vergadering koos een Raad van Beheer, enkel bemand door boseigenaars, waaronder enkele specialisten ( jurist, houthandelaar ...) die hun kennis ter beschikking stellen van de boseigenaars-leden. Opmerkelijk is het feit dat de gemeente Galmaarden ook lid is van de Raad van Beheer: zij wil onder meer een speelbos inrichten en ook de andere gemeenten vertegenwoordigen. In theorie staat de bosgroep enkel ten dienste van privé-eigenaars, maar officiële instanties (gemeente, kerkfabriek ...) kunnen als lid aansluiten om diverse adviezen in te winnen. Het lidmaatschap is gratis, maar noodzakelijk als je van de diensten gebruik wil maken. Het lidmaatschapsformulier vind je in pdf-formaat op www.rlzzz.be/bosgroep.html of via het telefoonnummer 02 452 60 45.

Page 13: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

13verenigingSnieuWS

American Family Dayteek-it-ieziezaterdag 20 september Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie: Teek-it-iezie organiseert een uitstap voor de hele familie. Dit jaar kozen we om de ‘4th of July’ te verplaatsen naar zaterdag 20 september. We gaan de Amerikaanse toer op met de vol-gende activiteiten:> Initiatie baseballTijdens deze drie uur durende initiatie brengen we je de basisregels bij, krijg je de werp - en vangtechnieken aange-leerd en we sluiten af met een heuse wedstrijd. De initiatie is toegankelijk vanaf 8 jaar.De initiatie vindt plaats op een echt baseballterrein in Wilrijk en de technieken worden jullie aangeleerd door echte professionals van de Antwerp Eagles.Na de initiatie hebben jullie de kans om te douchen en wij trakteren jullie op een broodje en een drankje.> Initiatie breakdanceNa de middag komen jullie terug naar GC de Moelie en kan je de benen strekken (of in de knoop leggen) bij een initiatie breakdance. Die wordt gegeven door een ervaren dansleraar.> Initiatie linedanceDenk je aan Amerika en cowboys, dan kan je niet voorbij aan linedance. The New Tahtanka dansers van de country club The Outlaws uit Beersel leren jullie de basispassen aan van deze typische Amerikaanse dans. > American barbecueDe dag wordt afgesloten met een onvervalste Amerikaanse barbecue.Dagindeling:• Afspraakop20septemberom9uurophetgemeenteplein

van Linkebeek• Pendelen(carpooling)naarWilrijk(Antwerpen)• Eindevandesportieveactiviteitenisvoorzienomstreeks

18 uur.• Barbecueengezelligsamenzijn• Wiewil,kandeaangeleerdelinedancepassenverder

oefenen. Benodigdheden:• Sportievekledij• Eventuelesnacksofdrank• EventueeldouchegeriefPrijs• 12eurovoorvolwassenenenkinderenvanaf13jaar• 8eurovoorkinderenvan8totenmet12jaarDe prijs is inclusief:• Alleinitiaties(baseball,breakdance,linedance)• Huurmateriaal• Broodjeendrankje’smiddags• DeAmericanBBQ(hetmenublijfteenverrassing)• EenpersoonlijkeongevallenverzekeringInschrijvingBen je geïnteresseerd? Schrijf dan zo snel mogelijk in via het inschrijvingsformulier op de website. De inschrijvingen worden afgesloten op 15 september en zijn pas geldig na betaling.

www.adventureteamlinkebeek.be

12e Regionale kleuterhappeningSportregio Zuidwest randZondag 19 oktober – 14 tot 17 uur sporthal Wauterbos (doornlarenhoofd-straat in Sint-genesius-rode)Spelen is het leukste wat er is … Vooral als je heel veel speelgoed hebt en je samen met andere kindjes helemaal uit de bol mag gaan! De 12e kleuterhappening van de Sportre-gio Zuidwest Rand biedt je die mogelijkheid op zondag 19 oktober. Alle kinderen tussen 3 en 6 jaar, onder begeleiding van hun ouders, zijn van harte welkom om een namiddag heerlijk te komen spelen op de springkastelen, fietsjes en pedalo’s, in het doolhof, klim- en klauterparcours maar ook met puzzels, auto’s en treintjes. Kortom, een namiddag in een kinderparadijs. Inschrijven kan enkel de dag zelf vanaf 14 uur in Wauterbos en kost 2 euro per kind.Meer info: Dirk Craps, GC de Moelie, Sint-Sebatiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, 02 380 39 89, [email protected]

Regionale sportdag 50+donderdag 16 oktober – 9.30 tot 16.30 uur sporthal Wauterbos (doornlarenhoofd-straat, Sint-genesius-rode)Wandelen, volksspelen, fitbal, badminton, boogschieten, karabijnschieten, curve bowls, dans … Het zijn nog maar enkele van de sporten die op de regionale sportdag 50+ op het programma staan. Zowel individuele 50+’ers als groepen zijn die dag van harte welkom om op een recreatieve en ontspannen manier hun favoriete sport te beoefenen of juist kennis te maken met iets nieuws. Je kan inschrijven tot 3 oktober De deelnameprijs bedraagt 8 euro inclusief 5 uur sport, busvervoer, een lunchpakket en de verzekering.Info en inschrijvingen: Dirk Craps, GC de Moelie, Sint-Sebati-aanstraat 14, 1630 Linkebeek, 02 380 39 89, [email protected]

‘Man zoekt vrouw’Okradinsdag 30 september – 14 uur gc de moelieOkra Linkebeek biedt je met de film Manzoektvrouw een fijne namiddag aan, zonder veel nadenken, maar met nu en dan een welgemeende lach. De norse weduwnaar Leopold gaat met pensioen en is daar helemaal niet blij mee. Als zijn Roemeense huishoudster aankondigt dat ze voorgoed naar haar land terugkeert, is de maat vol. Leopold besluit dat hij een nieuwe vrouw nodig heeft. De langspeelfilm van regisseur Miel Van Hoogenbemt heeft een simpele plot, maar zorgt toch voor een ongedwongen film vol vermaak. Julien (gespeeld door Wim Opbrouck) wil zijn makker Leopold (Jan Decleir) een handje helpen. Hij schrijft hem in op de website www.wareliefde.com. De afspraakjes met de vrouwen die daarop reageren, zorgen voor enkele hilarische momenten. In al die heisa duikt ook de jonge Roemeense Alina op, die haar tante als huishoudster komt vervangen. Leopolds leven wordt pure chaos. De acteerprestaties van Jan Decleir en Wim Opbrouck zijn, zoals gewoonlijk, erg sterk. Alleen al door de gelaatsuitdrukkingen van Decleir. Hij zegt heel veel met één blik. Ook de jonge Roemeense actrice Maria Popistasu overtuigt. Iedereen is welkom. Leden van Okra kunnen gratis binnen, anderen betalen 5 euro. Na de vertoning is er voor iedereen gratis taart.

Page 14: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

nieuWS uit de mOeLie14

Ze zijn ondertussen met zijn elven, onder wie vier blazers, twee zangers en een zangeres. ‘In de twee uur die onze show duurt, willen we zo’n beetje alles voorbij laten komen’, legt Stijn Hannes uit. ‘Elk van de zangers heeft zijn eigen specialiteit. De ene focust vooral op rock ’n roll, de andere op allerhande populaire muziek (met een fiks aandeel Nederlandstalige nummers), de derde brengt er wat meer vuur in met disconummers en dergelijke.’ Het belangrijkste voor de The Mighty Moose Band is dat de hele avond dansbaar is. ‘Vergelijk het met een live dj-set. Als de mensen eenmaal op de dansvloer staan, willen we dat ze daar blijven tot het einde.’ Bindteksten en andere sfeerbrekers laat de band dan ook volledig achterwege. ‘We laten er geen gaten in vallen. Andere groepen zie je vaak secondenlang met papieren ritselen of je hoort ze nietszeg-gende dingen tussen de nummers door

gooien. Daar zijn wij bewust van afgestapt. De muziek mag geen seconde stoppen. Voor het publiek zich kan beginnen te vervelen, is het volgende liedje al lang bezig.’ Daarom houdt de The Mighty Moose Band ook zo van medleys. ‘We hebben bijvoorbeeld een Clouseaumedley, waarin heel wat van hun bekende nummers de revue passeren, maar dan op zo’n manier dat ze toch op een heel eigen manier gebracht worden. Dat vind ik persoonlijk het allerleukst om te doen. Als zo’n medley werkt, voel je dat het publiek de groep apprecieert.’

Vrienden op het podiumThe Mighty Moose Band bestaat ondertus-sen acht jaar. De gitarist van de band zat bij Stijn Hannes op de middelbare school. ‘We wilden samen iets doen met muziek. We hebben lang naar het juiste concept zitten zoeken, maar zo’n vier jaar geleden hadden

we met de huidige bezetting de perfecte formule te pakken.’ Met zoveel mensen samen spelen, geeft een meerwaarde aan de groep, vindt Stijn: ‘Heel veel groepen bestaan uit drie à vier muzikanten. Wij springen er met onze grote bezetting, en zeker met onze blazers, meteen uit.’ Bovendien zijn ze uitgegroeid tot een hecht gezelschap. ‘Het is ontzettend leuk om al zo lang samen te spelen en bij elk optreden middenin de ambiance te staan.’ De band repeteert elke maandagavond. ‘Voor alle muzikanten is Mighty Moose een hobby. Sommigen van ons hebben gewone jobs, anderen werken in de muzieksector of als professionele muzikant. Maar doordat we deze band zo expliciet als een liefhebberij beschouwen, slagen we erin om het ook voor onszelf heel plezierig te houden. Dat is net de sterkte van de formatie. Ondanks de leeftijdsverschillen (we zijn tussen de 22 en 47 jaar oud) klikt het enorm en we staan

Op 4 oktober is het groot feest in gc de moelie. dat feest (compleet met randfuif) wordt ook nog eens opgeluisterd door de elfkoppige mighty moose Band. ‘Wij zijn een coverband die veel ambiance wil brengen, en dat op een zo hoog mogelijk muzikaal niveau’, zegt de oprichter en drummer van de band, Stijn Hannes.

the mighty moose Band

dansbare ambiance zonder sfeerbrekers

Page 15: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

nieuWS uit de mOeLie 15

Nieuwe seizoen uit de startblokkenHet nieuwe seizoen staat voor de deur en het belooft weer aardig druk te worden in GC de Moelie.Op zaterdag 4 oktober wordt het seizoen feestelijk geopend met een heus dansfeest voor jong en oud. De foyer van GC de Moelie wordt door de firma Creative Solutions omgetoverd tot een lounge-corner waar men rustig kan genieten van een drankje.In de zaal kan je terecht voor een spette-rend liveoptreden van The Mighty Moose Band. Wie deze rasmuzikanten al aan het werk zag, weet dat zij garant staan voor ambiance en swing. Na de liveact is het de beurt aan DJ-Tom (hij verzorgt vaak de afterparty na optredens van The Magical Flying Thunderbirds) om de dansvloer vol te laten lopen. De ploeg van Kim en Thomas staat achter de bar. Naast bieren en frisdranken zullen zij ook cocktails serveren. Iedereen is welkom.

Nauwelijks 5 dagen later wordt de podi-umprogrammering op gang getrokken. We starten met een humoravond met twee optredens. The Lunatics brengen humoris-tisch improvisatietheater. Ter Bescherming van de Jeugd brengt absurditeiten die je lachspieren zullen doen verkrampen.Op 10 oktober ben je welkom op de vernissage van de groepstentoonstelling rond het thema Liefde. De kinderen worden op 22 oktober uitgenodigd op onze eerste familievoor-stelling. Het wordt griezelen geblazen, want Clown Rocky voert zijn fantastische Halloweenshow op in Linkebeek.

Het volledige aanbod van voorstellingen vind je terug in de gezamenlijke brochure die GC de Moelie, GC de Boesdaalhoeve en CC de Meent vlak voor de grote vakantie uitgaven. Deze brochure BUURTabonnement 2008-2009 werd bus aan bus verspreid in Linkebeek, Drogen-bos, Rode, Groot Beersel en een deel van Ukkel. Indien je deze brochure nog niet ontving, volstaat een telefoontje of een mailtje en we zenden ze naar je toe. Neem dan even contact op met het onthaal van GC de Moelie op het nummer 02 380 77 51 of mail naar [email protected] Hoe kan je tickets bestellen?Ons gezamenlijk abonneeboekje bevat voorstellingen uit 3 centra (CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve en GC de Moelie).

Wil je naar een of meerdere voorstellingen in 1 centrum? Koop de tickets per mail of telefoon of ga langs in dat centrum.

Wil je naar voorstellingen in meer dan 1 centrum of neem je een abonnement, bestel je tickets dan in CC de Meent per mail, per telefoon of ga langs in CC de Meent. Contant betaalde tickets neem je meteen mee. Per telefoon of mail bestelde en per overschrijving betaalde tickets liggen klaar in het centrum waar de voorstelling plaatsvindt. CC de Meent Gemeenveldstraat 341652 Alsemberg 02 359 16 00 [email protected] www.demeent.be Rek. 429-6051521-91

GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14 1630 Linkebeek 02 380 77 [email protected] Rek. 091-0113298-31

GC de Boesdaalhoeve Hoevestraat 67 1640 Sint-Genesius-Rode 02 381 14 [email protected] www.deboesdaalhoeve.be Rek. 091-0165013-45

Voordelige prijs voor jouw tickets? De beste plaatsen? Word nu BUURTabonnee! BUURTabonnement: Je kiest 4 tot 9 verschillende voorstellingen uit ons gezamenlijk aanbod en krijgt 20 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 20 % abonneekorting op de ticketprijs. Je kiest 10 verschillende voorstellingen uit ons aanbod en krijgt 40 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen bijwonen, dan krijg je eveneens 40 % abonneekorting op de ticketprijs.

RolstoelgebruikersCC de Meent, GC de Boesdaalhoeve en GC de Moelie zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je je komst vooraf meldt, zorgen wij voor een goede plaats en voor begeleiding als dat nodig is. Gebruik de begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant.

We hopen je op een van onze voorstellin-gen te mogen verwelkomen,Het team van GC de Moelie

altijd als een grote groep vrienden op het podium.’ Tegelijk werkt de band hard aan zijn muzikale niveau. ‘Het is voor ons erg belangrijk om goed te zijn in wat we doen en constant te blijven groeien. Ook daarvoor zijn de regelmatige repetities goed – we krijgen niet de kans om stil te vallen.’

Geen Mickey MouseThe Mighty Moose Band is een naam die al van bij het begin meegaat. ‘Hij is voortgekomen uit een brainstormsessie op café’, zegt Stijn Hannes. ‘Een moose is een eland. Het vertakte gewei kan symbool staan voor de uiteenlopende muziekgenres die we spelen. Tegelijk is de naam een knipoog naar Mighty Mouse.’ Er is een moment geweest dat de bandleden vreesden dat ze totaal verkeerd hadden gekozen. ‘We kregen dan telefoontjes of we de Mickey Mouse Band waren en of we kinderanimatie konden verzorgen’, lacht Stijn Hannes. ‘Niets tegen kinderani-matie, hoor, maar dat was nu toch echt ons ding niet. Tegenwoordig kennen de mensen ons al een stuk beter en dat soort vragen blijven uit.’

Degelijke ambiance‘Onlangs stonden we nog op een podium met 2.000 tot 2.500 mensen voor ons. Als je in zo’n massa beweging kunt krijgen, is je avond natuurlijk geslaagd. Het is ontzettend tof om al die mensen volop te zien meedoen’, zegt Stijn Hannes. The Mighty Moose Band luistert allerhande feesten op en speelt op festivals. ‘De laatste tijd begeleiden we ook geregeld andere artiesten, zoals Els De Schepper, Coco Jr. of Roel Vanderstukken. Wij beginnen dan aan onze set en zij doen middenin een gastoptreden.’ De commentaren van publiek en organisatoren zijn altijd positief, vertelt Stijn Hannes nog. ‘Naast het podium zijn wij allemaal mensen die met beide voeten op de grond staan. We brengen ambiance, maar zorgen er wel voor dat onze optredens professioneel klinken en goed in elkaar zitten. Daardoor heeft niemand ons al ooit moeten zeggen dat we de verwachtingen niet hebben ingelost. Met elk concert lijkt het publiek enthousiaster. Ook dat motiveert ons enorm om ermee door te gaan.’

Ines Minten

The Mighty Moose Band, op zaterdag 4 oktober in GC de Moelie met aansluitend de Randfuif

Page 16: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

nieuWS uit de mOeLie16

Van 18 tot 22 augustus vond in GC de Moelie de taalstage plaats voor kindjes van de 2e en 3e kleuterklas en eerste leerjaar die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. De hele week is er geknutseld, gespeeld en gekookt rond het thema Devliegendekeuken.Potjes vlogen in het rond, verf werd tegen de muren geklad en er werd lekker gegeten en gedronken.Maar op het einde van de dag gingen alle kindjes moe maar voldaan naar huis.Wij willen de begeleiders bedanken die fantastisch werk geleverd hebben.

Tot volgend jaar!

The Mighty Moose Band is een cover-band met roots in Ramsel. De band bestaat uit elf spelende leden, waaronder drie fantastische vocals. Tijdens de performance zorgt de blazerssectie voor de nodige ambiance en party feel. Dankzij de inzet van de muzikanten kunnen zij een hoog muzikaal niveau behalen. Daarvoor wordt wekelijks keihard gerepeteerd. Optreden willen ze vooral op festivals en allerhande feesten.

‘Moose’ is een eland met een groot vertakt gewei. Dat gewei staat symbool voor de vele muziekstijlen die de band brengt, van disco over soul tot rock en funk. De band speelt voornamelijk covers, al proberen ze toch zoveel mogelijk een persoonlijke ‘touch’ te geven aan de nummers. Dansfeest met gegarandeerd ambiance!

meer info: www.mightymoose.be

Activiteit gekoppeld aan de Randfuif.

20 uur - GC de MoelieTickets: 5 euro (kassa), 4 euro (vvk)

The Lunatics serveren improvisatiethea-ter in royale porties. Meesterkoks werken enkel met verse ingrediënten en daar-voor zorgt het publiek. Het publiek mag op aangeven van de presentator naar hartenlust suggesties roepen die door de acteurs als leidraad worden gebruikt. Een spannend horrorverhaal in het koninklijk

paleis of een stomende bedscène in een hete luchtballon. Jij roept en The Lunatics doen het.

Meer info: www.lunatics.be

‘Ter Bescherming van de Jeugd’ tast de grenzen van het cabaret af en neemt je mee in zijn eigenzinnige absurditeiten. Met de debuutvoorstelling ‘Hetbestevan’ waait er een nieuwe, frisse wind in het comedylandschap. Inhoudelijk onder-scheidt dit programma zich van de hedendaagse thema’s binnen stand-upco-medy en cabaret.

meer info: www.terbeschermingvande-jeugd.be

i.s.m. Tim Goditiabois & Dries Heyne-man (spel), Timothy Begijn en Han Coucke (coaching en advies)

20 uur - GC de MoelieTickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo)

TaalstageThe Mighty Moose Banddansfeest met liveoptredenZa 04/10muziek

The Lunaticsimprovisatiecomedy&Ter Bescherming van de JeugdHet beste van …do 09/10humor

Page 17: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

nieuWS uit de mOeLie 17

Laat je muzikaal en artistiek talent overvloeien in elkaar. Maak een video-clip!Creëer je eigen liedje. Zingen, springen, acteren, mixen … Alles kan en mag. Regisseer zelf een videoclip. Ga met de camera aan de slag, zet je achter de mengtafel, maak je eigen decor.In deze multidisciplinaire kunstweek gaan we creatief freewheelen met beeld, dans, geluid en film. In het begin van de week gaan we vooral beeldend aan de slag. We maken kunstwerken en steken zo onze eigen tentoonstelling in elkaar. In het groot, met verf, op de muur of op karton: alles is mogelijk! Nadien gaan we

dansen én met de camera werken. We filmen op plekken waar we net gedanst hebben, improviseren op muziek en dansen in onze eigen filmpjes. Op het einde van de week nodigen we iedereen uit op onze tentoonstelling en we dansen live in onze zelfgemaakte videoclip.

GC de MoelieVoor kinderen van 6 tot 12 jaarPrijs: 75 euro

Informatie en inschrijvingen: GC de Moelie, Dirk Craps, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, 0496 26 54 42, [email protected]

Een productie van clown Rocky, helemaal in het teken van Halloween! Dat belooft: goochelacts om van te bibberen, leuke meespeelspelletjes, een decor met vier meter hoge monsters, spinnenwebben en geraamtes. De griezelsfeer van Halloween wordt nog versterkt door rare geluiden en een aangepaste belichting en de kinderen kunnen zelfs verkleed naar de interac-tieve voorstelling komen.Daarna kan je pannenkoeken smullen in het café van de Moelie.

meer info: www.clownrocky.be

leeftijd: 4 tot 10 j.duur: 60 min.

14 uur - GC de MoelieTickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk), 4 euro (abo)

Ter gelegenheid van het kermisweekend van 10 t.e.m. 12 oktober organiseert GC de Moelie een groepstentoonstelling voor amateur-kunstenaars uit Linkebeek en omgeving. Als thema werd ‘Liefde’ gekozen. Alle kunstdiciplines zijn toegelaten (schilderen, tekenen, fotogra-fie, beeldhouwwerk, poëzie, patchwork, poëzie …).

GC de Moelie

Workshop videoclipping27/10 tot 31/10

Clown RockyHalloweenshowWo 22/10familievoorstelling

GroepstentoonstellingLiefdevr 10/10 (20 tot 22 uur: vernissage), za 11/10 en zo 12/10 (14 tot 18 uur)tentoonstelling

Page 18: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

rand-nieuWS18

Chiro Sjoen is ondergebracht in ’t Schoolke, de voormalige lagere school. ‘Het gebouw is eigendom van de parochie, maar wordt ons ter beschik-king gesteld’, vertelt leider Wim Thiery. ‘In samenspraak met de parochie maken we afspraken over het gebruik en we bespreken eventuele problemen. We mogen verschillende ‘projecten’ organiseren in het gebouw. Zo hebben we onder meer verschil-lende muren in een kleurtje gezet en een grote poort geplaatst. Nu zijn we bezig met het opsmukken van oude opslagruimten en ons volgende project is het plaatsen van dubbele beglazing.’ Op de eerste verdieping is het gebouw onderverdeeld in verschillende lokalen, het gelijkvloers is één grote zaal. ‘Daarin spelen we als het regent, we eten we er ons vieruurtje op en organiseren er onze Chirofuiven’, zegt Wim. ‘Meteen ook de enige plaats waar fuiven georganiseerd kunnen worden.’ Op het binnenkoertje doen we de opening en sluiting. Om buiten te spelen, steken de kinderen het straatje over. ‘Daar hebben we een grote wei van de kerkfabriek ter beschikking, ideaal om te ravotten en de lokalen zijn bovendien vlakbij.’ Soms wijkt de Chiro ook uit naar Hoeve ‘t Holleken, dat een honderdtal meter verder ligt. En ook het bos is niet ver weg.

Krap‘We zijn op dit moment heel gelukkig met wat we hebben’, zegt Wim. De lokalen zijn in goede staat en de locatie is voor Wim perfect. ‘We zijn gerust dat we de lokalen in de toekomst nog zullen mogen gebruiken van de parochie’, weet Wim. ‘Enkel over de wei heerst er onzekerheid: die kan steeds wegvallen.’ Het enige minpuntje aan de lokalen is dat ze stilaan te klein worden door het steeds groeiende

ledenaantal. ‘We spelen meestal buiten, maar als het regent zitten we nu al dicht op elkaar in onze kleine lokaal-tjes’, vertelt de jongeman.

Wim Thiery is ook lid van Jeulink, een organisatie die activiteiten organiseert voor de jeugd. ‘We hebben geen vaste locatie voor onze activiteiten’, zegt Wim. ‘Eerst bedenken we een activi-teit, pas daarna gaan we op zoek naar een geschikte locatie. Een kickertoer-nooi organiseren is makkelijk, dan zoek je een café, maar sommige dingen liggen moeilijker. Een fuif kan Jeulink bijvoorbeeld nooit organiseren, gewoon omdat er geen locatie is om fuiven te houden.’

Geen jeugdHet grootste probleem volgens Wim is niet de infrastructuur voor jeugdwerk, maar vooral het gebrek aan jeugd. ‘De huizen worden hier steeds duurder en wie als jongere een huis wil kopen, trekt bijgevolg meteen de gemeente uit. Er zijn al niet veel inwoners in Linkebeek en het aandeel van de jeugd is heel beperkt.’ Ook het feit dat de gemeente wat afgelegen ligt, lokt weinigen van buitenaf naar Linkebeek. ‘In de Chiro zitten wel veel niet-Lin-kebekenaren, dat komt omdat veel kinderen van buitenaf hier naar school komen en dan samen met vriendjes naar de Chiro willen. Ook onder de leiding zitten weinig Linkebekenaren’, weet Wim, die zelf in Beersel woont. ‘Bij Jeulink ligt dat anders omdat er geen wekelijkse activiteiten zijn en de doelgroep (15- tot 25-jarigen) moeilij-ker te bereiken is.’

Marijke Pots

naar aanleiding van het dossier jeugdwerkinfrastructuur dat de jeugdverenigingen uit de faciliteitengemeenten overhandigden aan minister anciaux, namen we een kijkje in ’t Schoolke, waar de lokalen van chiro Sjoen zijn ondergebracht.

Wim thiery, leider van chiro Sjoen en lid van Jeulink, over jeugdwerkinfrastructuur in Linkebeek

‘ons grootste probleem is het gebrek aan jeugd’

Page 19: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

rand-nieuWS 19

SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeen-schapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

REDACTIE: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van LoeyEINDREDACTIEIngrid Dekeyser,Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,[email protected] HOOFDREDACTIEGeert Selleslach, 02 456 97 [email protected]

FOTO’SPascale Leemans, verenigingen

REDACTIEADRESGC de MoelieSint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek02 380 77 [email protected], www.demoelie.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERAnne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek

VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGVoor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma 9.00-12.30 uur, 13.30-17.00 uur en 18.00-20.30 uur, di do vr 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur, wo 9.00-13.00 uurtel. 02-380 77 51 fax. 02-380 40 10e-mail: [email protected] website: www.demoelie.berek.nr. 091-0113298-31Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnum-mer en de voorstelling te vermelden.

Vanuit de gemeenten hoeven de jongeren niet veel te verwachten. De betrokken gemeentebesturen weigeren al jaren om een jeugdbeleidsplan op te stellen. Ook op het vlak van infrastructuur krijgt het jeugdwerk amper steun. In de brochure Allesinhuishebbenvooreeningebedjeugdlokalenbeleid schreef de minister dat ‘het succes en de toekomstperspectie-ven van jeugdverenigingen sterk afhangen van de kwaliteit van hun infrastructuur’. Juist op dat vlak wringt voor de jeugdverenigingen in de zes faciliteitengemeenten het schoentje. De kwaliteit van de jeugdwerkinfrastructuur is er ondermaats en vervalt in het niets bij die van de buurge-meenten. De faciliteitengemeenten hebben daar veel te weinig aandacht voor. Naast de middelen die het jeugdwerk zelf via het jeugdbeleidsplan investeert, worden er weinig of geen inspanningen gedaan om aan die situatie iets te veranderen. De jeugdverenigingen uit de zes dreigen daardoor steeds verder achterop te hinken ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Redenen genoeg voor het jeugdwerk van de faciliteitenge-meenten om in een stevig dossier een overzicht te geven van de bestaande jeugdwerkinfrastructuur. Er werd niet enkel ingegaan op de infrastructuur die de jeugdverenigingen ter beschikking hebben, maar ook op de aanwezige jeugdruimte en op de algemene situatie in de gemeenten. Uit het onder-zoek kwamen precaire situaties aan het licht zoals de lamentabele toestand van de jeugdhuizen in Wemmel, Sint-Genesius-Rode en Kraainem. Het jeugdwerk hoopt dat de minister van Jeugd de nodige steun kan bieden om dit nijpende probleem op te lossen. Op korte termijn is een financiële injectie nodig om de bestaande jeugdwerkinfra-structuur in de faciliteitengemeenten te verbeteren. Zo zouden een aantal dringende infrastructuurwerken uitge-voerd moeten worden. De minister gaf een oplossing op korte termijn echter weinig kans. De jeugd hoopt alsnog op een financiering op langere termijn.

eerder dit jaar overhandigde het jeugdwerk uit de faciliteitengemeenten Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, drogenbos en Sint-genesius-rode een dossier over de jeugdwerkinfrastructuur aan minister van Jeugd anciaux (vl.Pro). daaruit blijkt dat de toestand van de infrastructuur voor jongeren in de faciliteitengemeenten ronduit penibel is.

infrastructuur ondermaats

Page 20: SJOENKE - de moelie geschikte jongen - Vikram Seth > Vanaf eind oktober biedt de bibliotheek een aantal Italiaanse romans aan, die samen met de Franstalige groot-letterboeken nog enkele

activiteitenkalenderWANNeeR WIe / WAT WAAR

SePTeMBeR18 19.00 QuiltatelierPatchworkenquilten GC de Moelie

19 18.00 Gezinsbond Spaghettiavond het Gildenhuis

20 Teek-it-iezie Familyday

21 13.00 Ziekenzorg Gezellig samenzijn GC de Moelie

21 13.30 Chiro Sjoen Infotodag Chirolokalen

28 07.45 Chiro Sjoen Startdag Chirolokalen

30 14.00 Okra Filmvoorstelling ‘Man zoekt vrouw’ GC de Moelie

OKTOBeR4 20.00 The Mighty Moose Band

Dansfeest met liveoptreden + discobar ter gelegenheid van de seizoensopening van GC de MoelieGC de Moelie

5 Jeugdsportival Bloso domein Hofstade

9 20.00 The Lunatics + Ter Bescherming van de Jeugd Humoravond GC de Moelie

10 20.00 Vernissage groepstentoonstelling rond het thema Liefde GC de Moelie

11 14.00 Groepstentoonstelling rond het thema Liefde GC de Moelie

11 18.00 Toneelvrienden Kaas- en wijnavond GC de Moelie

12 14.00 Groepstentoonstelling rond het thema Liefde GC de Moelie

12 14.00 Breicursus, Expo Breiwerk GC de Moelie

16 09.30 Regionale Sportdag 50 + Sporthal Wauterbos

18 20.00 CRLQuiz GC de Moelie

16 19.30 QuiltatelierPatchworkenquilten GC de Moelie

19 14.00 Regionale Kleuterhappening Sporthal Wauterbos

22 14.00 Clown Rocky, Halloweenshow GC de Moelie

26 14.00 KAV Pannenkoekenfestijn GC de Moelie

27 08.30 GC de Moelie Start workshops videoclipping GC de Moelie

28 14.00 Okra Ledenbijeenkomst GC de Moelie

WeKeLIJKSe ACTIVITeITeNMaandag 14.00 OKRA Petanque of bowls GC de Moelie

Maandag 16.00 Orfeusacademie Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Maandag 20.00 KAV Turnen GC de Moelie

Maandag 20.00 Sint-Ceciliakoor Repetitie GC de Moelie

Dinsdag 10.00 KAV en OKRA Turnen voor 50-plussers GC de Moelie

Dinsdag 16.00 Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Dinsdag 19.30 tot 22.00 Café Combinne Praatgroep Nederlands voor anderstaligen GC de Moelie

Dinsdag (eerste van de maand) 20.00 Videoclub Zennevallei Clubvergadering GC de Moelie

Dinsdag (laatste van de maand) OKRA Ledenvergadering + koffietafel GC de Moelie

Woensdag 17.4518.4519.45

Judoclub Training 6-8 jaarTraining 8-14 jaarTraining +14 jaar

Turnzaal GBS

Woensdag 19.00 Fanyi Fan Djembé GC de Moelie

Donderdag 14.00 OKRA Petanque of bowling GC de Moelie

Donderdag 16.00 Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie

Donderdag 19.00 Breiatelier Breien GC de Moelie

Donderdag 20.30 Gezinsbond Conditietraining GC de Moelie

Vrijdag 18.30 19.30 Judoclub Training 8-14 jaarTraining +14 jaar

Turnzaal GBS

Zondag 14.30 Chiro Sjoen Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262