Download - Ronduit 17

Transcript
Page 1: Ronduit 17

Drukkerij Kaasjager ZaltbommelPostbus 95300 AA ZaltbommelTel. 0418-514088Fax 0418-680626E-mail: [email protected]: www.kaasjager.nl

Huis-aan-huis weekbladWORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

36e jaargang no. 21 22 april 2015

Schreuders. Voor meer info kunt u zich ten alle tijden wenden bij het bestuur, e-mail of onze website.Wij hopen op veel deelnemers en wensen iedereen een mooie feestweek

Oranjecomité [email protected] mob. 06-10299599

Zomerplantenverkoop in Poederoijen

Op D.V. vrijdag 1 mei van 13.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 2 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur is er in Poederoijen een zomerplantenverkoop. Deze verkoop wordt gehouden ten bate van de Hersteld Hervormde Gemeente. Wij bieden en uitgebreid assortiment. Perkplanten, maar ook hang- en kuip-planten zijn aanwezig. Verder verkopen wij ook potgrond. Kortom, u kunt thuis direct aan de slag.De verkoop is bij G. Bok, Karel van Gelre-weg 8 in Poederoijen. Tel. 0418-672398.Graag tot ziens op genoemde dagen. De activiteitencommissie

In 1974 verdween een oud Zuilichems buurtje. Het betrof vijf witgekalkte huis-jes met groene deuren en zwart geteerde muur-onderranden, daarvoor lag een tegelpleintje dat grensde aan eveneens witte schuurtjes. Deze woningen waren indertijd gebouwd door de diaconie en la-ter door de eigenaar van de Zuilichemse

steenfabriek gekocht voor zijn arbeiders. Na het opblazen van de fabriek door de Duitsers begin 1945 ging het eigendom van de huisjes ver op de directie van de Gamerense steenfabriek die ze aan de gemeente Brakel verkocht met de bedoe-ling om gesloopt te worden. De bewoners van de huisjes vonden dat ze nog wel konden worden opgeknapt, maar de ge-meente had andere plannen en de huis-jes en schuren gingen tegen de vlakte. In 2012 werd een nieuwe Burt gebouwd tussen de Molenstaat en de Waaldijk ( in-formatie uit De geschieden van Zuilichem - Aart Bijl 2013)

Historische WerkgroepStichtingDe Vier Heerlijkheden

Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakeltel. 06-24237650 - www.vierheerlijkheden.nl

Nieuwe datum bingo “Wilhelminahof”

Vanwege de festiviteiten rondom bevrij-dingsdag, wordt de bingo in “De Wil-helminahof” verzet. De commissie heeft besloten de bingo nu te houden op woensdag 29 april om 19.30 uur. Uiter-aard zorgen we weer voor gratis koffie met iets lekkers en mooie prijzen. WEL-KOM! De bingo van 6 mei gaat dus niet door, u kunt die avond wel terecht voor de bingo in de feesttent van de BOG.Wij hopen u allen dus te zien op woens-dag 29 april 19.30 uur.Activiteitencommissie “Wilhelminahof”

Oranjeweek Brakel Oranjevereniging en BOG Brakel orga-niseren weer een mooie spectaculaire feestweek. Wij nodigen een ieder uit, van groot tot klein, om deel te nemen aan de activiteiten. Het programma kunt u lezen op onze website en in het programma-boek dat u huis aan huis heeft ontvangen in Brakel. Volg ons ook op facebook, hier zullen steeds berichten verschijnen met de activiteiten die er te beleven zijn.Om deel te nemen aan activiteiten dient u zich van te voren op te geven, door mid-del van de inschrijfstrook in te vullen,en in te leveren bij Richard Dijkhof of Bart

Administratieve Dienstverleners & Fiscaal Juristen

Burg. Hobolaan 65305 CR Zuilichem

(t) 0418 67 3473

[email protected]

Page 2: Ronduit 17

RONDUIT

Colofon

Oplage: 3.500 exemplarenAdvertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2

Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl

Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Kopij:Dient ingeleverd te zijn op maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager: Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel.

Digitaal aanleveren:Tekst: als Word-doc of rtf-tekst.Beeld: foto’s als jpeg-bestand met vol-doende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden.

Drukkerij Kaasjager is nooit verant-woordelijk voor onjuiste aanlevering

van documenten!

Verse Doperwten 500 gram ...................................1.95 Jonge Bospeen Per bos .....................................1.50 samen .......... 2.95

Heerlijke zoete Mandarijnen zonder pit 15 voor .................................... 3.99Sla + Komkommer Samen ..................................... 1.50Witlof Per kilo .................................... 1.49Aardappels Frieslanders en Bildstar vastkokend Per kist (20 kilo) ....................... 8.95Gesneden Snijboontjes Per zak .................................... 1.99Elstar Appels 3 kilo ....................................... 2.50Hollandse AardbeienPer doos ................................. 1.99

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

Specialiteit: Fruitmanden en FruitschalenWeitjesweg 54 - Brakel

Telefoon: 06 - 53 43 95 95

Collecte Hartstichting 2015 Zuilichem

De collecte voor de Nederlandse Hart-stichting, welke is gehouden in week 15, heeft in Zuilichem het mooie bedrag van € 541,99 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan mee heeft gedaan. Namens de Zuilichemse organisatie: Gel-lof Kanselaar.

Mooie opbrengst collecte ZOA!

De huis-aan-huis collecte van ZOA in AALST heeft tot nu toe een bedrag van ruim € 706,- opgebracht. Daarmee zijn de 18 collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken. ZOA wil de collectanten hartelijk bedan-ken voor hun inzet. Ard-Jan Gijsbertsen van de afdeling Fondsenwerving en Voor-lichting: “Het is hartverwarmend om die duizenden mensen te zien die in bewe-ging komen voor mensen in nood en in de collecteweek langs de huizen gaan. En het is fantastisch dat deze inzet tot zulke mooie concrete resultaten leidt. Bedankt!”

Koningsdag 2015 Aalst

07.00 uur BombarieoptochtWe gaan ons dorp wakker maken met veel lawaai.07.45 uur BombarieontbijtMet de bombariegangers gaan we lekker ontbijten09.29 uur Oplaten BallonnenDe mooi gekleurde ballonnen worden door de kinderen opgelaten.De ballonnen die het verst komen kunnen een prijs verdienen.09.30 uur AubadeM.m.v. de schooljeugd die getooid met hun feesthoedjes envlaggetjes liedjes zullen zingen met zang-vereniging Togido en Fanfare Prins Hen-drik.13.30 uur KindervrijmarktDe kinderen van de basisscholen mo-gen vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur hun overbodige spulletjes verkopen. De vrij-markt wordt bij goed weer gehouden op het parkeerterrein voor de sporthal “De Maayenbogerd”. Wanneer het weer min-der of slecht is wordt de vrijmarkt in de sporthal gehouden. Er zijn geen kramen aanwezig. De kinderen mogen zelf een kleed meenemen waarop zij hun spulle-tjes uit kunnen stallen. Vanaf 13.00 mag de vrijmarkt worden ingericht.Voor een goede indeling van de vrijmarkt kunnen de kinderen zich aan melden bij Wilma loef tel 671514 of Wim Oomen tel. 672096.13.30 uur SpeellandAl verscheidene jaren is dit een daverend succes!! Speciaal voor de jeugd van de basisschool is de sporthal ingericht als een waar speelparadijs.

Poeliersbedrijf van HemertWeitjesweg 52 b5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911tel. 0418 - 673435info@poeliersbedrijfvanhemert.nlwww.poeliersbedrijfvanhemert.nl

Ambachtelijke kip cordonbleu's2 stuks voor..................................€ 3.50 t.v. sticks (kip kluifje)1 kilo voor .....................................€ 4.752 kilo voor .....................................€ 8.00 Goedgevulde kip wrapsPer stuk ..........................................€ 2.952 stuks voor..................................€ 5.75 Gegrilde kippenpoten4 stuks voor..................................€ 5.00Vers uit de grill

Het b.b.q. seizoen is veer

begonnen bij ons!!

Elke vrijdagmiddag op de markt in Brakel

KERKDIENSTEN

Gereformeerde KerkGameren / ZuilichemDienst D.V. 26 april

09.30 uur: ds. J. Visser-Sonneveld, Kootwijkerbroek18.30 uur: ds. R. Werrie, Beusichem/ Zoelmond

Herv. GemeentePoederoijen en LoevesteinDienst D.V. 26 april

09.30 uur: ds. J. van Oostende, Putten 18.30 uur: ds. A.B. van Campen

Evangelische Gemeente BommelerwaardIn Pand9 (voormalige L.T.S.)

aan de Van Heemstraweg west 9a te Zaltbommel

Dienst D.V. 26 april

10.00 uur: Frank Ouweneel

Page 3: Ronduit 17

RONDUIT

13.30 uur Start Fietspuzzeltocht Er is weer een mooie fietstocht uitgezet. Onderweg worden de deelnemers weer verwend met enige versnaperingen. In-schrijven vanaf 13.00 uur in het dorps-huis.Kinderen beneden 12 jaar dienen een be-geleider te hebben.17.30 uur Prijsuitreiking fietspuzzeltocht

Roda Boys

Zaterdag 25 aprilWijzigingen voorbehouden14:30................. Roda Boys/Bom. 1 - Benschop 114:30.....................Roda Boys/Bom. 3 - NEO'25 311:30......................Roda Boys/Bom. B1 - ASH B109:30.... Roda Boys/Bom. MC1 - De Zwerver MC110:00........... Roda Boys/Bom. D1 - SC Elshout D108:30...........Roda Boys/Bom. F2M - Sparta'30 F211:00...... Roda Boys/Bom. MP1G - DSS'14 MP1G11:00........... Alblasserdam 2 - Roda Boys/Bom. 215:15................. Sleeuwijk 6 - Roda Boys/Bom. 412:30........Oosterhout VR1 - Roda Boys/Bom. VR112:30...............Peursum A1 - Roda Boys/Bom. A109:00........... Nieuwkuijk E1 - Roda Boys/Bom. E108:45...................Altena F1 - Roda Boys/Bom. F1

Woensdag 29 april.19:00.............Roda Boys/Bom. C1 - Sparta'30 C118:30............Roda Boys/Bom. F2M - NOAD'32 F2

V.V. Brakel

Zaterdag 25 april9:00..................................... Brakel F1 - Vuren F19:00........................ Heukelum MP2 - Brakel MP39:30...........................Brakel MP1 - Kerkwijk MP110:30.............................. Ameide C1 - BZC'14 C110:30.....................Brakel D1 - Teisterbanders D110:30.........................Brakel E1 - SC Everstein E110:30..........................MEC'07 MP2 - Brakel MP210:30............ Brakel MD1 - OJC ROSMALEN MD411:00................................ WNC VR1 - Brakel VR111:30......................... Brakel MB1 - Emplina MB112:30....................................BZC'14 B1 - LRC B213:00.......................Den Dungen C3 - BZC'14 C214:30..................................Focus 07 1 - Brakel 114:30..........................................Brakel 2 - BVV 214:30........................................ WSC 3 - Brakel 314:30.......................................Vuren 3 - Brakel 414:30.................. Brakel VE1 - Wilhelmina'26 VE114:30.............................. MEC'07 A1 - BZC'14 A1 Opgeven Leon Hutten VoetbaldagenDe trainingen zijn op: Woensdag 6 mei en Donderdag 7 mei 2015. De trainings-tijden zijn van : 9:30 – 15:00. De kosten voor 2 trainingsdagen incl. lunch: € 50.- (voor leden van vv Brakel en vv Zuilichem) Locatie: vv Brakel, Veerdam 1 5306 AL BRAKEL Elke speler gaat naar huis met een leuke herinnering! AANMELDEN : via contactpersoon Betty Ermstrang: 06-12610783. AANMELDEN TOT UITER-LIJK: 27-04-2015

www.kaasjager.nl

V.V. Zuilichem

Donderdag 23 april19:30.................................... Well 2 - Zuilichem 2

Zaterdag 25 april14:30............................... Zuilichem 1 - SSC'55 112:30....................Wilhelmina'26 3 - Zuilichem 216:30..............................Noad'32 4 - Zuilichem 39:30...................... Zuilichem D1 - Nivo Sparta D38:30.............................MVV'58 E1 - Zuilichem E18:30..........................Sleeuwijk E3 - Zuilichem E210:00..............................Zuilichem F1 - Buren F1

Woensdag 29 april 2015 19:15..SVW D1 - BZC'14 D2 (seizoen 2015/2016)

WSV Well

Zaterdag 25 aprilHSSC'61 1 - Well 1 .....................................14:30Well 2 - Haaften 2 .......................................14:30Well 3 - GDC 4 ............................................14:30OSC'45 2 - Well 4 .......................................14:30OVV'67 VE1 - Well VE1 ................................14:30Well VR1 - Wilhelmina'26 VR1 .....................12:00SV BLC C4 - Well C1 ...................................11:00SSC'55 MC1 - Well MC1 .............................10:30MEC'07 D2 - Well D1G ................................11:30Jan van Arckel E2 - Well E1 ........................10:15Well ME1 - GDC ME1 ..................................11:00Well F1 - Haarsteeg F2 .................................9:30

GJS F6 - Well F2 ...........................................9:45CHC MP1 - Well MP1 ..................................10:30Well MP2 - NOAD'32 MP2 .............................9:00

Paardensportvereniging “De Bommelerwaard”

Afgelopen zaterdag hebben wij onze eer-ste outdoorwedstrijd gehouden op onze eigen accommodatie aan de nieuwstraat in Gameren. Isa van Dalen startte met haar pony Balthasar bij de L1 pony’s en werd daar 2 x 3de met 189 en 190 pun-ten. Ook reed India van Steenbergen mee met haar paard Fado mee zij werd in de klasse B 2de met 191 punten. Me-lissa van Lit is in de klasse M2 met haar paard Ballerina Bodeux 1ste geworden met 180 punten. De volgende wedstrijd die wij houden op onze accommodatie voor paarden en pony’s is vrijdag 22 mei de klasse Z1 – Z2 en zaterdag 23 mei de klasse B t/m M2 . Wil je hier aan mee doen stuur een inschrijfformulier naar: [email protected] VOL = VOL!

Aalst 55+ bingo

Op Woensdag 29 April is het weer Bingo in de Emmahof aanvang 14.00 uur.

Page 4: Ronduit 17

RONDUIT

Sparen voor korting met de stempelkaart

www.kapsalon-caroline.nl

Like us on facebook

Onder-onsjesStuur dit saartje zater-dag een gezellig kaartje op j. V. Steenbergen-straat 4, 5311 EA Ga-meren

Garageverkoop “De Haag” BrakelZaterdag 9 mei 2015!

Brakel – Een groot aantal deelnemers doen weer mee aan de tweede garage-verkoop. Zaterdag 9 mei wordt van 09.00 uur tot 14.00 uur een grote garageverkoop ge-houden in de wijk “De Haag” in Brakel.Een garageverkoop is een soort ‘rommel-markt’ die aan huis plaatsvindt. Het idee is simpel: op een groot aantal adressen in de wijk “De Haag” (te weten de volgende straten: De Haag, Lijsenhof en Balders-hof) zetten inwoners voor één dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen.Bezoekers kunnen van garage naar gara-

ge struinen op zoek naar koopjes. De ga-rageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Zoals een oud gezegde luidt: “De een zijn rommel is de ander zijn schat!” Er is volop aanbod. De garageverkoop is daarnaast ook bedoeld als een gezellige dag voor de wijk.Alle verkopers staan opgenomen in een deelnemerslijst, gerangschikt per straat-naam met huisnummer. Een digitale versie van deze deelnemerslijst is op te vragen op het volgende mailadres: [email protected] verkopers zijn tijdens de garagever-koop te herkennen aan een gekleurd deelnemersaffiche met de tekst ‘deelne-mer garageverkoop’.Kom met z’n allen naar deze gezellige ga-rageverkoop op zaterdag 9 mei a.s. van 09.00 uur tot 14.00 uur.

Stroopwafelactie Het comite Bommelerwaard van de stich-ting Woord en Daad houdt van 20 t/m 25 april een stroopwafelactie in de dorpen;Nederhemert, Aalst, Brakel, Poederoyen en Bruchem.De opbrengst komt ten goede aan het project van het comite " De Baptist Model School in Sierra Leone "In een voormalig vluchtelingenkamp krij-gen ruim 1350 kinderen kwalitatief goed onderwijs. Deze jongeren vormen de hoop voor de toekomst.

Wereldkampioen voetbal in Poederoijen

En niet zomaar de wereldkampioen, maar de wereldkampioen robotvoetbal. Dit jaar staat Koningsdag in Poederoijen in het teken van techniek en vooruitgang. Oran-jevereniging Juliana uit Poederoijen heeft weer een uniek en spectaculair program-ma in elkaar gezet van wereldklasse. De technische universiteit Eindhoven en Twente werkt sinds 2005 aan speciale voetbalrobots. Met deze robots met de naam Tech United RoboCup Team Limi-ted Edition, afgekort TURTLE, nemen zij deel aan speciale RoboCups, waarin lan-den uit de hele wereld actief zijn. En dat doen ze niet onverdienstelijk, na verschil-lende Europese titels werden zij in 2012 en 2014 zelfs wereldkampioen! De voetbalrobots zijn zo ontworpen dat zij volledig autonoom een potje voetbal spelen. De 5 spelers in het veld zijn van dezelfde constructie. De keeper is anders gebouwd, speciaal om de ballen tegen te kunnen houden. Door middel van ca-mera’s en computerbesturing wordt de TURTLE aangestuurd. Hoe slimmer het besturingssysteem, hoe beter de robots spelen. Durft u het op te nemen tegen deze kampioenen?Maar er is tijdens Koningsdag niet alleen kennis te maken met deze high tech ro-

bots. Er zijn allerlei nieuwe technieken, vervoersmiddelen en spellen te doen. Brandweer Brakel laat zien welke tech-nieken zij gebruiken in het kader van onze veiligheid. In de tuinbouw zijn tech-nieken voor pootmachines niet meer weg te denken. ISO Group, de bedenker van deze technieken, toonaangevend over heel de wereld, legt hier van alles over uit. De Groot Techniek BV laat zien hoe bergingsvoertuigen gebruik maken van de nieuwste technieken. Dijkhof Twee-wielers stelt elektrische fietsen beschik-baar en van Vos Volvo laat de nieuwste technieken in de autobranche zien EN ervaren. En dan is er ook nog de eigen-zinnige renault Twizy, een kruising tus-sen een motor en een SMART, maar dan volledig elektrisch en van alle gemakken voorzien. En tot slot de segways, het ver-voermiddel uit de grote steden. Grijp nu uw kans om deze high tech voertuigen uit te proberen! Voor de kinderen is er van alles te be-leven. Zij mogen aan de slag met de technieken van het lasergamen, of als topscoorder in het elektronisch voetbal-doel. Ook kunnen zij geschminkt worden als echte robots. In de avond mogen zij hun spacescooter meebrengen en aan de slag op de Wii. Kortom, een boordevol programma vol techniek! Het middagprogramma start om 13.30u op het dorpshuisplein te Poederoijen. De toegang is voor leden gratis. Niet leden betalen € 5,- (volw.) en € 2,- (vanaf 16 jaar). Toegang onder de 4 jaar gratis.

2e hands kledingmarkt

Wij hebben deze keer van de 2e hands kledingverkoop in Nederhemert het mooie bedrag van € 3500,00 af kunnen dragen aan verschillende goede doe-len, waaronder voor MAF, SDOK, Kerk en School. Iedereen hartelijk bedankt. U kunt weer kleding afgeven voor de vol-gende markt

VBD van de HHG te Aalst

De Vacantie Bijbel Dagen van de HHG te Aalst worden gehouden op 6 en 7 mei 2015; iedereen van 4 t/m 12 jaar kan zich opgeven bij Rian van Steenbergen, tel: 0418 67 2772.Degene die eerder meegedaan hebben aan de VBD krijgen automatisch een uit-nodiging. De commissie

PCOB afd. Bommelerwaard

Dinsdag 28 april 2015 organiseert de PCOB een bijeenkomst in ELIM, Del-kant 5a te Gameren. Zoals altijd weer om 14.00 uur.Onze gast is de heer Jan Geerdink uit Hengelo. Hij laat ons een heel bijzondere

Page 5: Ronduit 17

RONDUIT

Klop Meubel- en WoningstofferingTel. 06-21564240 | www.laatjestoelstofferen.nl

Voor de grote belangstelling en uw hartelijk medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Vervoorn-Grandia

Betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie VervoornBrakel, april 2015

Burg. Posweg 19 | 5306 GA Brakel | Telefoon (0418) 67 13 49Fax (0418) 67 40 63 | E-mail [email protected]

LINDHOUTinterieurspecialist

20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt t/m 16 mei 2015

OP SIKKENS BUITENLAKKENKom snel naar de winkel en profiteer van

deze hoge korting! Bovendien ontvang

je bij Sikkens Rubbol XD Gloss tijdelijk

een GRATIS kwast & werkhandschoen!

(EN HERFST EN HELDER LAKKEN)

diavoorstelling zien, namelijk een presen-tatie van zogenaamde stereodia’s, waar-bij de toeschouwers een speciale 3D-bril te leen krijgen. Hierdoor wordt echte diepte in de getoonde beelden ervaren.Hij vertoont o.a. dia’s van de Keuken-hof, mooi Gelderland, de vierjaargetijden en kunst, dus er staat ons veel moois te wachten.De toegang is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom.

De Bommelerwaard in de Tweede Wereldoorlog

Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34 5301 CC Zaltbommel. Aanvang: 14.00 uurIn de Gasthuiskapel wordt stilstaan bij het feit dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de Bommelerwaard werd bevrijd. Gerrit Verkuil zal aan de hand van afbeeldingen, voorwerpen en persoonlijke herinnerin-gen vertellen over het dagelijkse leven in de jaren 1940-1945 in het gebied tussen de Maas en de Waal.

Hannah door naar hoogste divisie NK turnen

Afgelopen zaterdag mocht turnster Han-nah van Boggelen van S.V. Hamarithi turnen op de halve fi nale van het Ne-derlands Kampioenschap in Waalwijk. De turnster komt uit op het allerhoogste niveau van Nederland, Instap N1 en wist zich in de voorrondes ruim te plaatsen voor deze fi nale. Hannah mocht het spits afbijten op balk. De laatste weken is hard getraind op uitstraling op dit toestel en dit liet de turnster goed zien. Met veel zelf-vertrouwen voerde ze haar oefening bijna perfect uit. Ze scoorde 12.200 en was hiermee één van de betere turnsters op dit toestel.Op vloer turnt Hannah netjes en strak. Met drie mooie fl ikfl akken en een stutrol tot handstand behaalde de turnster hier een 11.367. Hannah blonk uit op het toe-stel sprong waar zij vijfde werd van de 24 turnsters. Ze heeft zich hiermee op dit toestel als reserve geplaatst voor de toe-stelfi nale. Als laatste was de rekstok aan de beurt. Een toestel waar vaak hard op getraind wordt en veel technische aan-dacht krijgt in de lessen. Hannah liet hier zien dat ze dit ook prima in de praktijk weet te brengen. Voor het eerst turnde ze tijdens een wedstrijd haar reuzen door vanuit de eerste opzet, wat ook voor haar een mooie overwinning was. Met een 12.500 werd ze op dit toestel zesde.Allround kwamen de punten deze keer toch dichtbij de magische grens van 50.000 punten te liggen. Een totaalscore van 49.617 betekende een 9e plaats voor Hannah op de halve fi nale. Hiermee heeft zij zich ruimschoots geplaatst voor de eindbestemming, het Nederlands Kampi-oenschap. Op 13 juni 2015 mag Hannah

in Almelo haar meerkampfi nale turnen. De dag erop staat zij reserve op de toe-stelfi nale sprong.

Demonstratie Body-Fit

De komende weken geeft sportvereni-ging "Dancesation" o.l.v. J. van der Meij-den demonstraties van Body-Fit.Dit is een combinatiecursus bestaande uit Aerobic, Burn workout, Zumba Fit-ness, Figuurverbetering, Conditietraining, waarbij alle spieren van top tot teen wor-den gebruikt voor een optimale vetver-branding!Tijdens en na deze demonstratie kan men terecht voor meer informatie en aanmel-

ding voor de nieuwe cursus die begint in de week van 11 mei onder het motto: Fit, slank en strak de zomer in!

Heeft u klachten over de bezorging van de Ronduit?

Dan kunt u contact

op nemen met Van der Meer Verspreiding

(voor meer informatie zie de colofon)

Page 6: Ronduit 17

RONDUIT

Koekoek 5, Brakel

Nu ook open opwoensdag en zaterdag!

En zaterdags tussen 8.30-13.00 uur zonder

afspraak.

Bel voor een afspraak en info: 06 466 11 799

www.serajashairfashion.nl

OUD GOUDbij ons vertrouwden een goede prijs!!

www.juweliervanzandwijk.nl

Juwelier van ZandwijkWij hebben tijd voor u..!

Witboomstraat 35 - Veen - Tel. 0416-696350www.juweliervanzandwijk.nl

Stroopwafelaktie World Servants

Beste lezers, In de zomervakantie hopen wij, Roy van Steenbergen en Marinda Nieuwkoop, met de organisatie World Servants naar Zambia te gaan om daar twee klaslokalen te bouwen voor de loka-le kinderen. Misschien heeft u dit al eer-der gehoord van een van ons of heeft u al een keer een stukje in de ronduit o.i.d. ge-lezen. In eerste instantie zouden wij naar het dorpje Champanji gaan, maar omdat in het dorpje Kavinaka de nood hoger is hopen wij nu daar naar toe te gaan.

Op 27 juli 2015 hopen wij voor drie we-ken te vertrekken naar Zambia. Wij hopen in het dorpje Kavinaka twee nieuwe klas-lokalen te bouwen voor ruim 200 plat-telandskinderen. Op dit moment kunnen door de slechte omstandigheden weinig kinderen naar school. Door extra klaslo-kalen hoopt de partnerorganisatie CCAP (Church Central Africa Presbyterian Sy-nod of Zambia) dat er weer extra kinderen naar school kunnen gaan.Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.worldservants.nl/ZA315. Om dit alles te kunnen bereiken hebben wij in totaal een bedrag van € 4500,- no-dig. Op dit moment zijn wij bezig met de laatste loodjes. Met dank aan verschil-lende kerken, instellingen en bedrijven onder andere, Gerrit Computers, Bas van Steenbergen, bouwbedrijf van den Bogert, administratiekantoor Oerlemans en nog vele anderen, zijn we al een heel eind op weg. Om het laatste deel van het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, brengen wij dit alles nog een keer onder uw aandacht, en hebben we een stroop-wafelactie opgezet. U kunt bij ons echte bakkersstroopwafels bestellen. In één pakje zitten 10 stroop-wafels en kosten € 2,50. Wanneer u 3 pakjes bij ons besteld betaald u slechts €

7,00. Hoe meer wij er verkopen hoe gro-ter de opbrengst voor het goede doel is. Heeft u interesse in deze overheerlijke stroopwafels, dan kunt u het antwoord-strookje inleveren bij Roy van Steenber-gen, Willem van Oranjestraat 40 of bij Marinda Nieuwkoop, Burgemeester Pos-weg 21. Ook kunt u een mailtje sturen naar [email protected] met naam adres en het aantal pakjes dat u besteld.U kunt het strookje inleveren tot en met donderdag 30 april.Natuurlijk mag u ons ook steunen met een gift. Deze kunt u overmaken op re-keningnummer: NL70 RABO 0303 5644 66 t.n.v. World Servants o.v.v. Marinda Nieuwkoop ZA315.Heeft u vragen over ons project of de actie dan kunt u natuurlijk altijd even bellen of mailen. Voor mailen geldt het bovenstaande e-mailadres. Bellen kunt u naar het volgende telefoonnummer: 06-27457880.Wij hopen dat we opnieuw op uw steun kunnen rekenen! Roy van Steenbergen & Marinda Nieuwkoop

Ja, ik heb interesse in de stroopwafels voor World Servants!

Ik zou graag ……. pakjes stroopwafels willen bestellen voor het goede doel.

Naam .......................................................

Adres: .......................................................

..................................................................

Een varken in een weckpot uit de Tweede Wereldoorlog

Bijzondere voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog zijn vanaf 18 april te zien tijdens een unieke tentoonstelling in de Kloosterkapel. Brandplaatjes met Juli-ana, een vaas van granaathulzen, een bevrijdingsrok en een varken in een weckpot. Het zijn enkele voorbeelden van door inwoners van de Bommeler-waard ingebrachte voorwerpen die wor-den tentoongesteld. Kom de voorwerpen bekijken en lees de verhalen die hierbij horen. Ontroerende verhalen, spannende verhalen, verhalen van mensen die de oorlog en de bevrijding van dichtbij heb-ben meegemaakt. De expositie loopt van 18 april tot 31 mei en is te zien van donderdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur met uitzon-dering van Hemelvaartsdag (14 mei) en 1e pinksterdag (25 mei). Locatie: Kloos-terkapel, Kloosterstraat 2. Gratis entree. Deze expositie is een samenwerking van Gemeente Zaltbommel, De Vier Heer-lijkheden en Museum Stadskasteel Zalt-bommel.

Leuke wedstrijden bij Zomer-avondcompetitie te Brakel

Wederom een zeer grote deelname aan de zomeravondcompetitie op het fraaie parkoers van WTC Maaswaal te Brakel. Bij de B-Renners al snel een kopgroep van 2 man. Het was de jonge Jetze van Heelsum (Sleeuwijk) en Martijn Arens-man uit Deil die het hazenpad kozen en door eendrachtig samen te werken werd de voorsprong alleen maar groter. In de sprint liet de jongste zich niet verschal-ken en klopte Jetze Martijn heel duidelijk. Gerrit van Os en Wesley van Loon wisten nog voor het peloton te blijven en pakte zo de 3e en 4e plaats. Bij de A-Renners ook een kopgroep van 3 man. Het waren Gijs Nieuwkoop, Robert van Dalen en de jonge Thymen Arensman die goed sa-menwerkten en zo bijna een ronde voor-sprong kregen. Het was Gijsbert die de andere 2 te snel af was. Jan Arie Scherff won de sprint van het overblijvende pe-loton.

Engelenbak

Quartetto di Roma bestaat uit Marco Fio-rini (viool), Biancamaria Rapaccini (viool),Carmelo Giallombardo (altviool) en Alles-sandra Montani (cello).Dit strijkkwartet wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende van Italië.Zij traden op over de hele wereld en op vele festivals (Barcelona, Bratislava, Lon-den, Florenz, Oslo, Caïro, Singapore) en op het Orlando-festival (Kerkrade).Op zondag 26 april spelen zij in de Gast-

Page 7: Ronduit 17

RONDUIT

Cake met marsepein .................... 400 gram 5.95Kersenflap ....................................... per stuk 0.99Multi meergranen brood .............. 400 gram 1.25Tarwe kadetten ................................. 6 stuks 1.99

Vrijdag en Zaterdag AKTIE BROODDAG:5 halen 4 betalen.

Bestel voor Koningsdag nu uw tompoucen, oranjebol of oranjegebak. Op Koningsdag 27 april is de winkel tot 12.00 uur geopend.

Bakkerij - ATTENT VAN GENDEREN

Burg. Hobolaan 6a - Telefoon 0418-671360 - Zuilichem

Nijverheidsstraat 1, 4231 AC Meerkerk – Telefoon (0183) 35 20 56 – Fax (0183) 35 22 55

Agent in Zuilichem & Aalst: D. Schalk, Polstraat 11, 5308 KL Aalst, (0418) 67 16 33Agent in Brakel & Poederoijen: A. v.d. Zalm, Waaldijk 133, 5306 AB Brakel, (0418) 67 14 33

Agent in Nederhemert: Familie D. Brugmans, Maasdijk 40, 5317 KR Nederhemert, (06) 22 83 84 36

huiskapel strijkkwartetten van Haydn, Shostakovich en Brahms, waarbij zij ie-dere toehoorder laten beleven hoe mooi en ontroerend maar ook hoe fluisterend, swingend en messcherp het klassieke strijkkwartet kan zijn.Gasthuiskapel: Gasthuisstraat 34, 5301 CC Zaltbommel Zondag 26 april 2015, aanvang 16.00 uur (zaal open vanaf 15.30 uur), toegang € 22,-

De Neswaarden nieuws

De speeltuin op recreatiepark De Nes-waarden is weer open! Door het hoge waterpeil kon de speeltuin niet op 1 april open gaan, maar vanaf zondag 6 april is de speeltuin weer toegankelijk. Er is hard gewerkt door vrijwilligers en aannemers om te zorgen dat het gebied weer piekfijn in orde is. En er is nog meer nieuws!

NieuwSamen met de Dorpsraad van Aalst heeft Stichting De Neswaarden geïnvesteerd in een buitenkast voor de AED van Re-creatiepark Het Esmeer. De AED kan bij noodgevallen met een code uit de kast worden gehaald en gebruikt op het recre-atiegebied. We hopen dat de AED nooit gebruikt hoeft te worden, maar het is fijn om in noodgevallen paraat te staan. Ver-der zijn de deuren van het sanitairgebouw vervangen door een brede en een smalle deur en is de stoep opgehoogd, zodat ook minder valide personen zelfstandig het sanitairgebouw kunnen bezoeken. En er kan binnenkort gevolleybald worden op het strand! Stichting De Neswaarden investeert in een volleybalnet die samen met volleybalvereniging Podarwic in de grond wordt gezet.

Rabobank Clubkas CampagneLeden van Rabobank Bommelerwaard kunnen De Neswaarden helpen door tijdens de Clubkas Campagne te stem-men op De Neswaarden. Alle leden van Rabobank Bommelerwaard ontvangen persoonlijk per brief een uitnodiging met een code om te stemmen via internet. De stemperiode loopt tot 30 april. Stem op de Neswaarden zodat er nog meer kan worden geïnvesteerd in het mooie recre-atiegebied!

HulpStichting De Neswaarden zoekt nog meer hulp. Onze secretaris heeft besloten te stoppen met haar functie, we bedanken haar voor haar inzet afgelopen jaren! Nu hopen we dat er enthousiaste mensen zijn die De Neswaarden een warm hart toedragen en tijd vrij willen maken om het bestuur te versterken. Meer informa-tie vindt u op onze website www.denes-waarden.nl

facebook.com/kaasjager

Page 8: Ronduit 17

RONDUIT

al 15 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Het thuis verzorgenvan een ernstig ziek

familielid is zwaarVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden

Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen:de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120www.vptz-bommelerwaard.nl Onder-onsjes

Leuk om oma te feliciteren met haar tachtigste verjaardag, een vriend succes te

wensen met zijn examen of om iemand in het zonnetje te zetten. Ook die stapel

stoeptegels waar je al zo lang van af wilt, kun je hier aanbieden.

Kortom: al je persoonlijke berichtjes kun je hier voor een zacht prijsje plaatsen.

De spelregels:

• Insturen via de mail [email protected]

• Onder vermelding van "Onder-onsje"

• Voor vrijdag 15.00 uur ingeleverd

• Voorzien van factuuradres

• Min. 2 regels - max. 6 regels (1 kolom)

• Niet voor commerciële doeleinden

• Kaasjager behoudt zich het recht plaatsingen te weigeren

Kosten

• 2 regels: € 4,00**

• Elke volgende regel + € 1,00**

• Foto van 2 x 2cm met max. 4 regels tekst € 10,00**

Meivakantie op Slot Loevestein: open de boekenkist en… vragen maar!

Poederoijen, 16 april 2015 – Slot Loe-vestein is natuurlijk bekend van de boe-kenkist van Hugo de Groot. Dat verhaal vertellen we vaak en graag. Maar Loe-vestein is nog veel meer! In de meivakan-tie (van 2 t/m 10 mei) gaat de kist vol ver-halen dagelijks open. Kom langs en vind het antwoord op uw vraag! Wat is een Waterlinie? Hoe lang bestaat die al? Wat werd er Gemaakt in Gelder-land? En wie schreef er over Oorlog & Vrede? Deze vragen en nog veel meer zijn te vinden in kleine boekenkisten in het kasteel. Dagelijks worden de kistjes geopend en vertellen gidsen hoe het pre-cies zit. Uw eigen vraag stellen, dat kan natuurlijk ook. Open een kistje en laat u verrassen!

Knutselen en kleurenVoor kinderen worden er leuke workshops georganiseerd waarbij ze zelf een mooie ansichtkaart mogen maken voor hun ei-gen Loevestein verhaal. Stuur de kaart di-rect op of neem ‘em mee naar huis.Op het mooiste terras van Nederland bent u elke dag welkom! Kom genieten in het zonnetje van een lekkere kop kof-fie met huisgemaakt appelgebak, lunch

met streekproducten of gezellige borrel. Op zaterdag 2 mei organiseren we een smaakvol Aspergefestijn en zondag 10 mei staat in het teken van Moederdag met een heerlijke High Tea.

Wat is er wanneer te doen:Meivakantie: van 2 tot en met 10 mei kas-teel, taveerne en museumwinkel dagelijks geopend van 11.00 – 17.00 uurGidsenverhaal met vragen: elke dag van 2 tot en met 10 mei. Daarnaast wordt het verhaal Hugo4Kids verteld.Workshop ansichten maken: 2, 6, 8 en 9

mei doorlopend tussen 11.00 – 17.00 uur. Gratis bij aankoop van een entreekaartje.Aspergefestijn: zaterdag 2 mei vanaf 17.30 uur. Heerlijk 4-gangen aspergedi-ner voor € 42,50 per persoonMoederdag High Tea: zondag 10 mei vanaf 11.00 uur. Volwassenen € 24,50 en kinderen € 12,25 per persoon.

Info en reserveren:Voor het Aspergefestijn en de Moederdag High Tea moet van tevoren gereserveerd worden via tel. 0183 447 171. Kijk voor meer info op www.slotloevestein.nl.