Ronduit 46

8
Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM 36e jaargang no. 48 11 november 2015 Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Vrijheidslaan 9 - 5306 BJ Brakel tel. 0418-672698 - www.vierheerlijkheden.nl Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs! Ijsclub ledenvergadering De Ijsclub "De volharding" uit Zuilichem houdt op woensdag 18 november de algemene ledenvergadering. De verga- dering begint om 20.00 uur in het ijsclub gebouw 't Stikske 15 in Zuilichem. Alle leden willen wij bij deze van harte uitnodi- gen om de vergadering bij te wonen. Tot dan! Het bestuur Open eettafel dorpshuis 't Gement Op woensdag 18 november wordt in dorpshuis 't Gement weer een open eet- tafel georganiseerd. Om 11.30 uur zal de zaal opengaan en wordt u ontvangen met een drankje en om 12.00 uur start de maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 16 november bij Woutje van Veen 0418 67 14 55 of Gijs v/d Pol 0418 67 18 74 of Sophie de Haas 06 30 48 95 99 De kosten bedragen 8,00. Voor ver- voer kan worden gezorgd. De formule van BRAKEL SCHOON Twee vrijwilligers zijn 3 jaar geleden be- gonnen zwerfvuil op te ruimen. De één met afval verzamelen, de ander deed de computer. Twee mensen die overtuigd Jo en Celia van Heemskerk in de winkel aan de dijk. Een pond olienoten kostte 9 cent. De kinderen die naar de Openbare lagere school liepen kochten er een hand- jevol, de dijk lag soms bezaaid met ge- pelde pinda's. Marcelis van Heemskerk begon rond 1927 in de Wilhelminastraat een kruidenierswinkeltje en ging vaak de boer op met kar en ezel. Als hij 's morgens weg wilde, wilde de ezel vaak de dijk niet op, tot hilariteit van de omwoners. In 1929 verhuisde de grutterij Van Heemskerk naar de dijk. Toen Marcelis overleed zette Celia de zaak met hulp van haar zus Jo- hanna voort. Celia ging bij de klanten op de fiets de boodschappenlijst ophalen en bezorgen. Er werd toen vaak op de lat ver- kocht. Later verscheen de naam CENTRA op de gevel, naderhand is deze naam is opgegaan in de inkoopcombinatie Schui- tema, die de C1000 winkels bevoorraden Sinds 1977 is de supermarkt van Marcelis van Heemskerk in de E.P. van Ooijenstraat gevestigd, in de oude melkzaak van Hui- bert van Dijk, die dit pand in 1968 ook aan Ties van de Werken verhuurde. Hiervoor voerde de winkel de naam U en B, uitge- kiend en beter, momenteel MCD. Wintermarkt Hersteld Hervormde Gemeente Zuilichem/Brakel Op zaterdag 14 november wordt de jaar- lijkse wintermarkt gehouden bij hove- niersbedrijf “De Plataan”, Kooiweg 6 in Brakel en is geopend van 9.30 - 15.00 uur. Er is weer een ruime keus aan artike- len. Een kleine greep uit ons assortiment: speelgoed, 2e hands boeken, brood, boodschappen, textiel, vogelvoer, fruit, zult en balkenbrij, handgemaakte artike- len, CD’s, 2e hands kinderkleding enz. Kom gezellig winkelen op deze gastvrije markt. In het restaurant kunt u van een natje en een droogje worden voorzien. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van de schulden van kerk en pastorie. Sparen voor korting met de stempelkaart www.kapsalon-caroline.nl Like us on facebook

description

Ronduit 11 november 2015

Transcript of Ronduit 46

Page 1: Ronduit 46

Drukkerij Kaasjager ZaltbommelPostbus 95300 AA ZaltbommelTel. 0418-514088Fax 0418-680626E-mail: [email protected]: www.kaasjager.nl

Huis-aan-huis weekbladWORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

36e jaargang no. 48 11 november 2015

Historische WerkgroepStichtingDe Vier Heerlijkheden

Secretariaat: Vrijheidslaan 9 - 5306 BJ Brakeltel. 0418-672698 - www.vierheerlijkheden.nl

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs!

Ijsclub ledenvergadering

De Ijsclub "De volharding" uit Zuilichem houdt op woensdag 18 november de algemene ledenvergadering. De verga-dering begint om 20.00 uur in het ijsclub gebouw 't Stikske 15 in Zuilichem. Alle leden willen wij bij deze van harte uitnodi-gen om de vergadering bij te wonen. Tot dan! Het bestuur

Open eettafel dorpshuis 't Gement

Op woensdag 18 november wordt in dorpshuis 't Gement weer een open eet-tafel georganiseerd. Om 11.30 uur zal de zaal opengaan en wordt u ontvangen met een drankje en om 12.00 uur start de maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 16 november bij Woutje van Veen 0418 67 14 55 of Gijs v/d Pol 0418 67 18 74 of Sophie de Haas 06 30 48 95 99 De kosten bedragen € 8,00. Voor ver-voer kan worden gezorgd.

De formule van BRAKEL SCHOON

Twee vrijwilligers zijn 3 jaar geleden be-gonnen zwerfvuil op te ruimen. De één met afval verzamelen, de ander deed de computer. Twee mensen die overtuigd

Jo en Celia van Heemskerk in de winkel aan de dijk. Een pond olienoten kostte 9 cent. De kinderen die naar de Openbare lagere school liepen kochten er een hand-jevol, de dijk lag soms bezaaid met ge-pelde pinda's. Marcelis van Heemskerk begon rond 1927 in de Wilhelminastraat een kruidenierswinkeltje en ging vaak de boer op met kar en ezel. Als hij 's morgens weg wilde, wilde de ezel vaak de dijk niet

op, tot hilariteit van de omwoners. In 1929 verhuisde de grutterij Van Heemskerk naar de dijk. Toen Marcelis overleed zette Celia de zaak met hulp van haar zus Jo-hanna voort. Celia ging bij de klanten op de fiets de boodschappenlijst ophalen en bezorgen. Er werd toen vaak op de lat ver-kocht. Later verscheen de naam CENTRA op de gevel, naderhand is deze naam is opgegaan in de inkoopcombinatie Schui-tema, die de C1000 winkels bevoorraden Sinds 1977 is de supermarkt van Marcelis van Heemskerk in de E.P. van Ooijenstraat gevestigd, in de oude melkzaak van Hui-bert van Dijk, die dit pand in 1968 ook aan Ties van de Werken verhuurde. Hiervoor voerde de winkel de naam U en B, uitge-kiend en beter, momenteel MCD.

Wintermarkt Hersteld Hervormde Gemeente Zuilichem/Brakel

Op zaterdag 14 november wordt de jaar-lijkse wintermarkt gehouden bij hove-niersbedrijf “De Plataan”, Kooiweg 6 in Brakel en is geopend van 9.30 - 15.00 uur. Er is weer een ruime keus aan artike-len. Een kleine greep uit ons assortiment:

speelgoed, 2e hands boeken, brood, boodschappen, textiel, vogelvoer, fruit, zult en balkenbrij, handgemaakte artike-len, CD’s, 2e hands kinderkleding enz. Kom gezellig winkelen op deze gastvrije markt. In het restaurant kunt u van een natje en een droogje worden voorzien. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van de schulden van kerk en pastorie.

Sparen voor korting met de stempelkaart

www.kapsalon-caroline.nl

Like us on facebook

Page 2: Ronduit 46

RONDUIT

Colofon

Oplage: 3.500 exemplaren

Advertentieprijs voor enkelmalige

advertenties: 0,70 per cm2

Min. formaat voor een advertentie

bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

Uitgegeven door:

Drukkerij Kaasjager

Postbus 9, 5300 AA

Zaltbommel

tel. (0418) 51 40 88

fax (0418) 68 06 26

E-mail: [email protected]

Internet: www.kaasjager.nl

www.bommelerwaardgids.nl

Verspreid door:

Van der Meer verspreiding

tel. (0183) 63 80 55

www.vandermeerverspreiding.nl

Kopij:Dient ingeleverd te zijn op maandag vóór

9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager:

Rozemarijnsteeg 1

5301 BX Zaltbommel.

Digitaal aanleveren:Tekst: als Word-doc of rtf-tekst.

Beeld: foto’s als jpeg-bestand met vol-

doende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-

bestand met lettercontouren of PDF.

Anders aangeleverd kan tot fouten leiden.

Drukkerij Kaasjager is nooit verant-

woordelijk voor onjuiste aanlevering

van documenten!Rode Paprika + bakje Champignons Samen ....................................0.99

Worteltjes Per bos ..................................0.99

Wellant Appels 3 kilo ......................................2.98

Aardappels Bildstar Per kist (20 kilo) ......................9.99Handperen Doyenne du Comice 3 kilo ......................................2.98

Gieser Wildeman 3 kilo ......................................2.98

Prei Per kilo ...................................0.99

Verse Spinazie Per kilo ...................................1.49

Zoete Muskaatdruiven Per kilo ...................................2.99

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

Specialiteit: Fruitmanden en FruitschalenWeitjesweg 54 - Brakel - 06 53 43 95 95

waren dat het schoner moest, niet alleen hun straat maar het hele dorp. Daarna hebben zij de Dorpsraad om hulp ge-vraagd. Die liet folders huis aan huis ver-spreiden, waarin vrijwilligers gevraagd werden. Gelijk op de eerste vergadering meldden zich 16 vrijwilligers met dezelf-de overtuiging: Het moest en kon anders! Al heel snel waren het er 21. Het leuke was dat er al een flink aantal mensen opruimde, maar nu dat ze het van elkaar wisten werd dat nog leuker. De Dorps-raad zorgde voor knijpers en hesjes, ter-wijl de straten werden verdeeld, inclusief het buitengebied. We hebben allen onze eigen straten, zijn daar zelf verantwoor-delijk voor. We kunnen afval verzamelen wanneer het ons uitkomt. Kinderen en kleinkinderen helpen ook mee. SAMEN met z’n allen, dat is onze kracht. Het moet vanuit de burgers zelf komen. Een schoon dorp, iedere week weer! We zou-den graag nog een paar vrijwilligers erbij krijgen voor de volgende straten: Posweg gedeelte 3 en 5, Molenkamp, Vrijheids-laan en Rietsingel. Het kost u een kwar-tiertje per week en geeft veel voldoening en waardering. Geef om ons mooie dorp. Wilt u of jij ook een jaartje meedoen? Meld je dan aan of vraag vrijblijvend in-formatie via [email protected]

“OBK Brakel meets WDV Clinge” in De Heeren van Suylighem

In oktober 2013 bracht fanfare O.B.K. Brakel een bezoek aan fanfare Weldoen door Vermaak uit Clinge. Op zaterdag 14 november a.s. krijgt dit bezoek een ver-volg in de Bommelerwaard alwaar een concert zal plaatsvinden bij de Heeren van Suylighem te Zuilichem. Het Clingse orkest met aanhang zal in de middag ar-riveren in Zuilichem alwaar zij na de lange busreis in het vernieuwde bowlingbos een balletje kunnen gooien. Na een korte repetitie en diner zullen de muzikanten van WDV Clinge het concert openen. On-der leiding van dirigent Dirk Verholle be-ginnen zij hun optreden met de fanfare tot het Ballet “La Péri” van Paul Dukas. Ver-volgens vermeldt hun programma o.a.: “Finlandia” van Jean Sibelius en “Hello Mr. James” van James Last. Solistische bijdrage komt van sopraansaxofoniste Saskia Batenburg in “Ballad & Samba” van Frode Thingnaes. Na de pauze zal de gastheer “Oefening Baart Kunst” Bra-kel onder leiding van dirigent Leon Vliex het concert afsluiten. Het orkest is reeds begonnen aan de voorbereiding op hun concoursdeelname in 2016 en zal deze avond het spectaculaire werk van di-rigent/componist Leon Vliex voor het eerst gaan uitvoeren, de verklanking van Kandinsky’s “Composition VIII”. Daar-naast zal het prachtige “Jericho” van Bert Appermont ten gehore worden gebracht. Met “Anouk in Concert” in een arrange-ment van Leon Vliex gaat het orkest naar

Poeliersbedrijf van HemertWeitjesweg 52 b5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911tel. 0418 - 673435info@poeliersbedrijfvanhemert.nlwww.poeliersbedrijfvanhemert.nl

Kipfilet1 Kilo voor .................................€ 6.502 kilo voor ..............................€ 10.95Vers van het mes

Vers gegrildekippen poten4 stuks voor...............................€ 5.00Elke 5e .........................................gratis

Verse kippen soepPot a 1 liter voor ......................€ 3.95Van verse soepkip!!

Ambachtelijke kip cordonbleu's2 stuks voor...............................€ 3.50

Elke vrijdagmiddag op de markt in Brakel

KERKDIENSTEN Gereformeerde KerkGameren / ZuilichemDienst D.V. 15 november09.30 uur: ds. A.C. van Halsema, Geldermalsen18.30 uur: ds. de Goede, Werkendam

Herv. GemeentePoederoijen en LoevesteinDienst D.V. 15 november09.30 uur: ds. A.B. van Campen18.30 uur: ds. H.J. van Kapel, Waspik

Evangelische Gemeente BommelerwaardIn Pand9 (voormalige L.T.S.)

aan de Van Heemstraweg west 9a te Zaltbommel

Dienst D.V. 15 november19.30 uur: Peter Naaktgeboren

Page 3: Ronduit 46

RONDUIT

het slot, waarbij de afsluiting van Johann Sebastian Bach’s “Toccata in D minor” natuurlijk niet mag ontbreken.Het concert in De Heeren van Suylighem, Maas-Waalweg 15 te Zuilichem, begint om 20.00 uur. “Het Gastschip Sophie” is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis! Info: www.obkbrakel.nl of via Fa-cebook OBK

Roda Boys Bommelerwaard

Zaterdag 14 november a.s. Wijzigingen voorbehouden.14:30........Roda Boys/Bom. 1 - Geinoord N'gein 114:30...................Roda Boys/Bom. 4 - Kerkwijk 412:15...............Roda Boys/Bom. A1 - Peursum A110:00........Roda Boys/Bom. B1 - Achilles Veen B110:00.............Roda Boys/Bom. C1 - Stedoco C2M08:30........ Roda Boys/Bom. E2 - Achilles Veen E211:00.........Roda Boys/Bom. MP1G - HHC'09 MP112:00.............Drechtstreek 2 - Roda Boys/Bom. 212:00.......................Altena 3 - Roda Boys/Bom. 313:00...Beerse Boys MC1 - Roda Boys/Bom. MC112:45................MEC'07 D1 - Roda Boys/Bom. D108:45.................Haaften E2 - Roda Boys/Bom. E109:30................Zuilichem F1 - Roda Boys/Bom. F

V.V. Brakel

Zaterdag 14 november9:00........................................Brakel E1 - GJS E39:00...................................... Brakel E2 - VVAC E59:00..........................Achilles Veen F1 - Brakel F19:00.................................Brakel F2 - Herovina F29:00......................Brakel MP1 - Schelluinen MP110:30........................Brakel MB1 - HSSC'61 MB110:30..................Brakel MD1 - SV Meerkerk MD112:30............................... Brakel VR1 - Hedel VR114:30..............................Schelluinen 1 - Brakel 114:30.................................. Brakel 2 - Herovina 214:30...................................Almkerk 5 - Brakel 314:30.................................Sparta'30 5 - Brakel 4

KlaverjassenOp vrijdag 13 november a.s. in de kantine bij de V.V. Brakel, aanvang 20:00 uur. Kinderdisco!!!Vrijdagavond 20 november a.s. is het zo-ver: De eerste Kinderdisco voor iedereen

in de leeftijd van 10 tot 14 jaar zijn wel-kom vanaf 19:30u tot uiterlijk 22:30 uur. De disco is voor iedereen toegankelijk, dus neem gerust je vriendjes OF vrien-dinnetjes mee!

v.v. Zuilcihem

Zaterdag 14 november 14:30.................................... Zuilichem 1 - ASH 114:30.................................... Zuilichem 3 - Well 39:30.........................Zuilichem F1 - Roda Boys F1

BZC'14

Woensdag 11 november 19:00................... ST BZC'14 C2 - GJS C5: Brakel

Zaterdag 14 november 201512:00.................. Woudrichem A1 - ST BZC'14 A112:30..................... Sliedrecht B2 - ST BZC'14 B110:30.............ST BZC'14 D1 - Stedoco D1: Brakel9:30......................... HSSC'61 D2 - ST BZC'14 D2

Aangepaste kerkdienst te Almkerk

Zondagmiddag 15 november a.s. is er

een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beper-king, in de Herv. kerk te Almkerk. (Kerkstraat 14). De dienst begint om 15.00 uur !!!Voorganger is Ds.G.J. Wolters uit Almkerk en het thema luidt: “Hoera, gevonden!”.Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door: Muziekgroep “TOV” o.l.v. Maria Rikkers uit Uitwijk.We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Page 4: Ronduit 46

RONDUIT

AALST - Op maandagavond 16 november, tussen 19.30 en 20.30 uur, houdt de Aalsterse dorpsraad zijn tweemaandelijkse inloopuur. Hoe kunnen we wonen in Aalst nóg pret-tiger maken? Inwoners met suggesties daarover zijn van harte welkom in dorpshuis 't Gement, Donkerstraat 17.

Inloopuur Dorpsraad Aalst

Zingen in Haaften

Het Kulturhus in Haaften gaat onder lei-ding van Elise Zijlstra vanaf half novem-ber zangworkshops aanbieden. Elise Zijl-stra [EZ] woont in Haaften en geeft al ruim 10 jaar zangles en zangworkshops. En mocht u als inwoner van Haaften ook iets willen organiseren in het Kulturhus dan zien wij dat met heel veel plezier tege-moet en helpen wij u daar waar mogelijk!Complete Vocal TechniqueNu zij in Kopenhagen een 3-jarige zang-studie in deeltijd volgt, speciaal gericht op Complete Vocal Technique [CVT], vond zij het tijd worden om haar kennis te delen en mensen enthousiast te maken voor het zingen met deze toegankelijke techniek. Het is bedoeld voor mensen die echt graag willen weten hoe ze moeten zingen op een gezonde manier, zonder hees te worden.

EZ sing en swingOok geeft zij graag de workshop EZ sing & swing. Een workshop die zij heeft ont-wikkeld voor mensen die houden van zingen en swingen. En vooral samen met anderen. Je zoekt op een ontspannende en speelse manier je eigen grenzen op en je ontdekt kleine of grote overwinningen bij jezelf.

InschrijvenIedereen die wil, kan zich inschrijven voor een van de workshops:Deze workshops worden gehouden bij Kulturhus Haaften.Workshop EZ sing en swing: dinsdag-avond 17 november van 19.30 uur tot 21.30 uur. Prijs voor deze avond: € 12,50Prijs voor de basisworkshop is € 65,= inclusief koffie/thee, exclusief lunch (die mag u zelf meebrengen)Basisworkshop CVT: Zaterdag 12 de-cember van 9.30 uur tot 16.30 uur = VOLOF Basisworkshop CVT: Zaterdag 19 de-cember van 9.30 uur tot 16.30 uur

Zaltbommel wil versneld statushouders huisvesten

Gemeente Zaltbommel wil bijdragen aan het oplossen van het vluchtelingenpro-bleem door de komende tijd versneld ex-tra statushouders op te vangen in woon-units. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Wethouder Bragt: “Ik vind het vanzelfsprekend dat we als Zaltbom-mel onze verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen bij het oplos-

sen van het vluchtelingenprobleem. We zochten daarom naar een verantwoorde oplossing.”De gemeenteraad beslist op 10 decem-ber over het voorstel van het college. Als zij akkoord gaan werkt de gemeente Zalt-bommel dit plan verder uit. Dan bekijken ze onder andere samen met betrokken partijen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere gemeenten, hoeveel statushouders ze kunnen opvan-gen, en welke locaties geschikt zijn voor deze opvang.

Opvang statushouders vermindert druk op asielzoekerscentrumDe wachttijden voor de ruim 13.000 sta-tushouders om vanuit een AZC door te stromen naar een reguliere woning zijn lang en lopen verder op. Meestal is er pas na 5,5 maand een woning voor hen beschikbaar. Door versneld statushou-ders op te vangen, maken zij in de AZC’s ruimte voor vluchtelingen die nog geen status hebben.Bestaande woningvoorraad niet belastenWethouder Bragt: “De versnelde huis-vesting van statushouders mag er niet toe leiden dat andere inwoners de kan-sen op een woning kleiner zien wor-den. Statushouders die straks tijdelijk in een woonunit terecht kunnen, stromen daarna alsnog door naar een reguliere woning. Daarom zoeken we creatieve oplossingen. We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van tijdelijke woonunits. Dat zijn tijdelijke woningen voor de duur van enkele jaren.” Daarnaast werkt de

gemeente Zaltbommel aan het Deltaplan goedkope huurwoningen om de druk op de Zaltbommelse huurmarkt te verlagen.Voorlopig geen opvang vluchtelingenWethouder Bragt: “Voorlopig richten wij ons dus niet op de opvang van niet-sta-tushouders. De gemeente Zaltbommel bezit geen gebouwen die geschikt zijn voor een groot AZC of een grote noodop-vang, althans niet in de grootte waar het COA om vraagt. En crisisopvang vraagt veel van zowel de gemeente als van de vluchtelingen, die het gesleep van op-vang naar opvang zat zijn. Mensen met een status hebben een verblijfsvergun-ning voor vijf jaar, voor hen is het zinvol om te investeren in het opbouwen van een leven hier. En voor ons is het ook zin-vol om te investeren in deze mensen.”

Nieuws van Alzheimer Neder-land Afdeling Regio ’s-Hertogen-bosch

Op donderdag 19 november 2015 wordt in Partycentrum De Weesboom, Voor-straat 17, 5324 AT Ammerzoden weer een avond van Alzheimer Café Bomme-lerwaard georganiseerd.Thema: Het belang van goede voeding bij mensen met dementieDe Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een Alzheimerepidemie en geeft aan dat dementie een absolute pri-oriteit moet zijn in de gezondheidszorg. Welke rol speelt voeding bij het voorko-men van dementie? En op welke wijze

Page 5: Ronduit 46

RONDUIT

Voor alle blijken van hartelijk medeleven en belangstelling betoond rondom het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna van der Linden - van der Linden

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Familie van der Linden

Gortstraat 8Brakel, november 2015

draagt goede voeding bij aan de levens-kwaliteit van mensen met dementie?Over deze vragen spreekt vanavond Spe-cialist Ouderengeneeskunde Annemarie de Man. Annemarie de Man is werkzaam als Spe-cialist Ouderengeneeskunde bij Brabant-Zorg op de locatie Het Zonnelied.Gespreksleiders, Ingrid van Kempen en Irene Vermeulen Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. Kom gerust kijken. De toegang is gratis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Ingrid van Kempen en Irene Vermeulen, psychologen, Tel. 073 611 9170Saskia Cornelissen, mantelzorgconsu-lent, Tel. 0418 634 231

Basiscursus Bommellogie bij Museum Stadskasteel Zaltbommel

Voor mensen die alles willen weten over het ontstaan van Zaltbommel, de Bom-melerwaard en de strijd tegen het water organiseert Museum Stadskasteel Zalt-bommel een nieuwe basiscursus Bom-mellogie. De cursus wordt gegeven op de maandagen 30 november en 7 en 14 december, zowel in de ochtend als in de avond. Sprekers zijn Sherry van der Vel-den, voorzitter van de Historische Kring Bommelerwaard, Peter Schippers, voor-malig conservator van het Stadsmuseum en Jan Buylinckx, archivaris van het Re-gionaal Archief Rivierenland. Ook een stadswandeling met gids maakt deel uit van de cursus. De kosten bedragen 40 euro. U kunt zich aanmelden via [email protected] o.v.v. naam, telefoonnummer en voorkeur voor de ochtend- of avondcursus.

Delkant 8 - 5311 CJ GamerenTel. 0418 - 56 21 74

Voor Leerdam en omstrekenJ.H. van Panhuis 06 - 51 52 31 03

* Voor een stijlvolle begrafenis

* Persoonlijke begeleiding,

geheel volgens uw wensen.

Wij verzorgen geen crematies

www.begrafenisondernemingdekloe.nl

Delkant 8 - 5311 CJ GamerenTel. 0418 - 56 21 74

*Voor een stijlvolle begrafenis

*Persoonlijke begeleiding,

geheel volgens uw wensen.

*Wij verzorgen geen crematies

*www.begrafenisondernemingdekloe.nl

Kosten noodopvang vluchtelingen

Op 5 november stuurde het college een totaal overzicht van de kosten van de noodopvang van vluchtelingen. Het to-tale bedrag van bijna € 90.000,- voor 3 dagen crisisopvang van 50 mensen roept bij velen vragen op. En dat doet afbreuk aan het broze draagvlak binnen onze ge-meente voor de (crisis)opvang van vluch-telingen en statushouders. Daarom wil de fractie Frits van der Schans inzicht in de kosten, zodat meer duidelijkheid kan worden gegeven waarom deze kosten zijn gemaakt. In alle openheid en realiteit kan dan worden teruggeblikt op deze cri-sisopvang en worden gesproken over het eventueel bieden van opvang c.q. huis-vesting in de nabije toekomst.

• Kan het college een gespecificeerd overzicht geven van de ‘personele’ kosten? Zo ja, een uitsplitsing naar:

• Totaal personele kosten medewer-kers van de gemeente, gespecifi-ceerd naar: i. Aantal uren per tariefgroep ii. Totaal overwerk toeslagen

• Totaal reiskosten van medewerkers van de gemeente c. Totaal overige kosten van mede-werkers van de gemeente (mocht dit meer zijn dan 10% van de totale ‘personele’ kosten, dan verder uit-splitsen)

1. Kan het college een gespecificeerd overzicht geven van de ‘personele’ kosten? Zo ja, een uitsplitsing naar: a. Totaal kosten huur Dorpshuis Aalst b. Totaal kosten verzorging vluchte-lingen (eten, drinken, etc.) c. Totaal kosten tolken d. Totaal kosten beveiliging

• Totaal overige kosten (mocht dit meer zijn dan 10% van de totale ‘materiele’ kosten, dan verder uit-splitsen)

• Het college geeft aan dat bij een eventuele nieuwe crisisopvang met minder ambtelijke capaciteit kan worden volstaan.

• Kan het college een indicatie geven van ‘hoeveel minder ambtelijke ca-paciteit nodig is?

• Bij deze noodopvang van vluchtelin-gen waren ook heel veel vrijwilligers betrokken.

• Kan het college aangeven hoeveel vrijwilligers zich substantieel (meer dan een ½ werkdag c.q. 4 uur) heb-ben ingezet? En zo ja, hoeveel uur inzet hebben deze vrijwilligers gele-verd?

Frits van der Schans

Seniorenmiddag

Voor de kerstdagen een leuk kerstukje op tafel is altijd mooi. Kom gezellig naar de Nijenburcht of de Nieuwenaar om samen te knutselen en er een leuke middag van te maken.

Locatie : de Nijenburcht, Koperwiek 51 te Rijswijk. Datum: woensdag 9 december tussen 14.00 – 16.00 uur

Locatie: de Nieuwenaar, Antonialaan te Almkerk. Datum: donderdag 10 decem-ber tussen 14.00 -16.00 uur

Kosten: € 7,- inclusief koffie of thee met koek. Bijzonderheden: zelf een kleine schaal of vaas meebrengen, wij zorgen voor de materialen.

Aanmelden:Dat kan via de aanmeldknop op onze website www.stichtingdevleet.nl of stuur een mail naar [email protected] . U kunt ook bellen tel. 0183-301710, bij voorkeur op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur. facebook.com/kaasjager

Page 6: Ronduit 46

RONDUIT

Stichting Vrienden Voedselbank BommelerwaardAppelweg 1, 5306 AE BrakelTel: 0418-670788E-mail [email protected]: R.I.S.N 853.302.145Bank: NL74 RABO 0134 9103 97

JA, ik wilJa, ik wil (wij willen) de Voedselbank Bommelerwaard fi nancieël steunen zo-dat die in staat blijft haar prachtige werk voort te zetten. Ik wil (wij willen) vriend(en) worden van de Stichting Vrienden Voedselbank Bomme-lerwaard en als vriend(en) deze stichting structureel ondersteunen met een jaar-lijks bedrag van:

€............Voor een periode van ....... jaar

Betaling vindt plaats:

� in één keer per jaar

� in …. termijnen per jaar

naar bankrekening NL74 RABO 0134 9103 97 ten name van Stichting Vrien-den Voedselbank Bommelerwaard Onze stichting heeft een ANBI-status en daar-om zijn uw giften fi scaal aftrekbaar.

Naam: ..................................................................

Bedrijf: .................................................................

Adres: ..................................................................

Postcode/Plaats: ..................................................

Telefoon ...............................................................

E-mailadres: ........................................................

Datum: ................................................................

Handtekening

............................................................................

Let wel, bij giften vanaf € 300,00 per jaar, zijn wij graag bereid om een logovan uw bedrijf, indien u dit op prijs stelt, als teken van dankbaarheid op de web-site van de Vrienden Voedselbank Bom-melerwaard te plaatsen.Indien u het op prijs stelt, willen we u ook middels mailbrieven op de hoogte hou-den van ons reilen en zeilen. Ik/wij wil/willen uw mailbrief wel/niet ontvangen. Voor uw bijdrage zijn we u zeer erkentelijk.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard:

G. Amsing (voorzitter)W.F. van der Kooij (penningmeester)L. de Bruijn-‘t Lam (secretaris)

Waspik/Aalst: S.v. Hamarithi uit Aalst/Ne-derhemert kwam op zaterdag 7 november met twee teams in actie bij de kwalifi catie NK teams. Enorm veel teams hadden zich ingeschreven voor de wedstrijd. Uit de ruim 30 tot 40 teams per categorie stro-men alleen de beste teams door naar het NK team turnen. De pupillen 1 Nationaal 2 bestond uit Valérie Brandsma, Nayinthe van den Heu-vel, Hannah van Boggelen en Iris van de Werken. De dames startten op sprong. Er werden goede overslagen en arabier fl ik-fl akken geturnd. Valérie en Nayinthe wisten zelfs beide 13 punten te scoren. Op rek lie-ten de meiden mooie lange zwaaien en lij-nen zien. Helaas werden niet alle opzwaai-en geteld, want deze dienen ruim boven horizontaal te zijn. Fraaie reusjes werden er geturnd door Valérie en Iris en door Han-nah werd er een bonuselement geturnd, de losom. 13,200 scoorde Hannah voor rek en 12,350 voor Valérie. Het onderdeel balk zorgt altijd voor de nodige zenuwen. Iris van de Werken ging de uitdaging aan om te beginnen op dit toestel. Zij turnde voor het eerst een boogje op de balk en radslag salto er van af en verdiende 10,867 punten. Valérie had wat pech met haar boogje en moest het toestel één keer verlaten. Han-nah zette een dijk van een oefening neer en turnde voor het eerst de tiktak. Hannah ontving 12,833. Bij het laatste toestel vloer probeerde iedereen zo netjes mogelijk te turnen. Jammer genoeg ging het bij Nayin-the op vloer niet zo goed. Gelukkig voor het team dat de beste twee oefeningen per toestel mee telde in de eindscore. Valérie turnde de beste oefening met voor het eerst een losse radslag en kreeg hiervoor 12,567 punten. Het teamtotaal kwam op 99,967 punten met een 6e plaats. Dit was net niet genoeg om door te stromen naar het NK. De beste 4 teams gingen door. Tessa van Dalen, Kim van Wijk, Nadine

Vervoorn en Diede Everaars vormden het team keuze supplement D in de 2e en 3e divisie. De meiden gaven aan erg veel zin te hebben in de wedstrijd en dat was ook duidelijk zichtbaar. Nadine begon sterk op sprong met voor haar een half in, heel uit over de pegasus te turnen. De jury vond de draai niet volledig en de sprong werd afge-waardeerd. Desondanks scoorde ze voor de netheid 8,100 punten. Tessa wilde het te goed doen, maar viel hierdoor helaas. Haar score werd niet mee genomen in de uitslag. Kim turnde daarentegen een fan-tastische half in, heel uit over de pegasus. Deze werd ruimschoots beloond door de jury. Zij behaalde 12,125 punten. Op brug turnde Nadine de hoogste moeilijkheids-waarde, maar Tessa ging in score voorbij door haar nette oefening. Tessa scoorde 11,350 punten en Nadine 11,100 punten. Tessa turnde voor het eerst salto ½ draai. Kim turnde ook een goede oefening maar de opzwaaien waren net niet hoog genoeg. Op balk werd er super goed geturnd. Ieder-een bleef staan en dat is een hele prestatie. Diede turnde een plaatje van een balkoefe-ning en durfde het aan om voor het eerst wisselspagaat en arabier salto te turnen. De balkoefening van Tessa ging goed, met enkele wiebeltjes. Nadine turnde een van haar beste oefeningen. Ook zij turnde voor het eerst nieuwe elementen zoals wissel-spagaat en zelfs arabier schroef van balk. Ze kreeg hiervoor 11,433. Het team werd op brug en balk 2e en op vloer en sprong 3e. Allround eindigden ze op plaats 3 met 91,392 punten. De beste 2 teams gingen door. Het was dus nét geen NK fi nale voor deze dames. Ze hebben het wel uitstekend gedaan. Het team jeugd Nationaal 3 is al gekwa-lifi ceerd en komt in het weekend van 21 november in actie in Prinsenbeek. Emma Groeneveld, Emma Burghout, Fleur Danklof en Vera Westervoort.

Zeer goede start voor Hamarithi in kwalifi catie NK team turnen

Page 7: Ronduit 46

RONDUIT

al 15 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Het thuis verzorgenvan een ernstig ziek

familielid is zwaarVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden

Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen:de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120www.vptz-bommelerwaard.nl

Klop Meubel- en WoningstofferingTel. 06-21564240 | www.laatjestoelstofferen.nl

Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel0418 - 514 088

kaasjager.nlfacebook.com/kaasjager

Schriftelijke vragen

Datum:6 november 2015Aan de voorzitter van de raadOnderwerp: status voormalig terrein transportbedrijf Vos Nederhemert

Vragen:Het college van burgemeester en wet-houders wordt verzocht de volgende vra-gen te beantwoorden:1. Wat is de actuele status van het

voormalig terrein van transportbe-drijf Vos aan de Kapelstraat te Ne-derhemert?

2. Zijn de oorspronkelijke woning-bouwplannen voor dit terrein nog steeds van kracht?

3. Zo neen, welke (gewijzigde) plannen heeft uw college in voorbereiding?

4. Waarom heeft u nog steeds geen antwoord gegeven op vragen van inwoners en raadsleden tijdens de Raad on Tour van 5 maanden gele-den en via ingekomen stukken van de raad van 1 oktober jl.?

5. Is uw college bereid op korte termijn aan de inwoners van Nederhemert nadere duidelijkheid te verschaffen door middel van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst?

Toelichting:• Tijdens de Raad on Tour in Nederhe-

mert op 11 juni jl. zijn door inwoners vragen gesteld over de status van het voormalig terrein van transport-bedrijf Vos aan de Kapelstraat in Ne-derhemert. Geruime tijd geleden zijn voor deze locatie grootschalige wo-ningbouwplannen gepresenteerd.

• In de raadscarrousel van 18 juni jl. is dit onderwerp door raadsleden na-drukkelijk aangestipt en in de raads-vergadering van 1 oktober jl. is dit opnieuw gedaan nav een ingekomen stuk van een omwonende.

• Het is zaak dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van deze lo-catie.

En het is betreurenswaardig, dat het col-lege zo lang wacht met het geven van in-formatie die bij herhaling door inwoners is gevraagd.

Opbrengst Actieavond TF verTAALwerk

Zaterdag 31 Oktober vond de Actieavond van het TF verTAALwerk plaats. We kijken dankbaar terug op deze gezellige en ge-slaagde avond. Het stamppottenbuffet en de dienstenveiling leverde het prach-tige bedrag van totaal € 1.873,09 op.We zijn op de eerste plaats God dankbaar voor Zijn leiding en nabijheid in alles. Ook hartelijk dank aan iedereen die op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze actieavond en opbrengst! St. TF verTAALwerk

www.kaasjager.nl

Page 8: Ronduit 46

RONDUIT

Herfstvakantie! 14 t/m 22 november

Tel. 06 20 49 61 80 [email protected]

Ook voor diabetesAangesloten bij zorggroep BB

en KRP geregistreerd.Lid van Provoet.

Goudenregenlaan 45 Aalst

06-57210557

Onder-onsjesLeuk om oma te feliciteren met haar tachtigste verjaardag, een vriend succes te wensen met zijn examen of om iemand in het zonnetje te zetten. Ook die stapel stoeptegels waar je al zo lang van af wilt, kun je hier aanbieden. Kortom: al je persoonlijke berichtjes kun je hier voor een zacht prijsje plaatsen.

De spelregels:• Insturen via de mail [email protected] • Onder vermelding van "Onder-onsje"• Voor vrijdag 15.00 uur

ingeleverd • Voorzien van factuuradres• Min. 2 regels - max. 6 regels (1 kolom)• Niet voor commerciële doeleinden• Kaasjager behoudt zich het recht plaatsingen te weigeren

Kosten• 2 regels: € 4,00• Elke volgende regel + € 1,00• Foto van 2 x 2cm met max. 4 regels tekst € 10,00