Ronduit 14

8
Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM 36e jaargang no. 18 1 april 2015 weer gehouden en de eerste € 500,00 zijn bestemd voor de MAF, verder voor de SDOK vervolgde christenen en voor kerk en school. U kunt uw kleding voor jong en oud weer inleveren als mede hoeden, linnengoed e.d., alles is heel erg welkom. Adressen om af te geven zijn: Gijsje van Veen, Julianastraat 20, Aalst Corrie van Driel, Wilhelminastraat 1a, Aalst Dicky van Boggelen, Nederhemertse- kade 5, Nederhemert Inlichtingen: tel: 0418 67 2350 Paaszangavond Hervormde kerk Well Op zaterdag 4 april 2015 is er een Paas- zangavond in de Hervormde kerk te Well aanvang 19.30 uur. Aan deze avond wordt medewerking verleend door Jon- gerenkoor Rejoice uit Haaften o.l.v. Ar- jaan van Eck en het Hervormde Kerkkoor Well-Ammerzoden o.l.v. Ton Nagel Ook zal er deze avond veel samenzang zijn. De entree is gratis, aan de uitgang zal een collecte gehouden worden voor de gemaakte onkosten. We zijn op schoolreis met de Juliana van Stolbergschool uit Poederoijen en zien hier van links naar rechts: Rianne Beuk- hof, Arjan van de Anker, Jan van der Ven, Andre van Klinken, Marc Duijzer en Rean Bok. Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakel tel. 06-24237650 - www.vierheerlijkheden.nl Paasdiner bij “lekker (uit)eten Brakel” Op dinsdag 7 april maken we er in de Wil- helminahof een soort 3e paasdag van. We houden dan weer een open eettafel,en deze keer zal het diner een paas tintje hebben. Zoals gewoonlijk kunnen alle 55-plussers uit de Bommelerwaard te- recht v.a. 11.30 uur voor een drankje en een praatje en vanaf 12.00 uur gaan we aan tafel voor ons heerlijke paasdiner dat we afsluiten met een bakje koffie en een paasverrassing. Wilt u ook genieten van een heerlijke, gezellige maaltijd, meldt of even aan op onderstaand telefoonnum- mer en u bent van harte welkom! Voor het diner incl. drankje betaald u een eigen bijdrage van 6,00. Let op! Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 3 april 12.00 uur opgeven bij Dicky van Dalen tel.nr. 0418 672412 of via email dicky59@ gmail.com Vaste deelnemers die niet aan- wezig kunnen zijn, graag even afmelden. Autowassen op de Verkoopdag Hervormde Kerk Zuilichem U hoeft uw auto niet te wassen in de week van 11 april, want dat wordt voor maar 5 euro voor u gedaan door OJW op het Kerkplein van de Hervormde Kerk in Zuili- chem. En terwijl uw auto gewassen wordt, kunt u ondertussen leuke dingen kopen, lekkere dingen eten en misschien wel een prijsje winnen op onze Verkoopdag! U en jij zijn van harte welkom op onze verkoop- dag DV zaterdag 11 april van 9.30 uur tot 14.30 uur in Verenigingsgebouw De Poort, Poortwegje 7a. 2e hands kledingmarkt Nederhemert goede doel. We zijn weer gebruikte kleding aan het inzamelen voor de bekende kledingmarkt voor het goede doel in Nederhemert. Op dinsdag 14 april a.s. wordt deze markt Administratieve Dienstverleners & Fiscaal Juristen Burg. Hobolaan 6 5305 CR Zuilichem (t) 0418 67 3473 www.wijnenadvies.nl [email protected]

description

De Ronduit van 1 april 2015

Transcript of Ronduit 14

Page 1: Ronduit 14

Drukkerij Kaasjager ZaltbommelPostbus 95300 AA ZaltbommelTel. 0418-514088Fax 0418-680626E-mail: [email protected]: www.kaasjager.nl

Huis-aan-huis weekbladWORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

36e jaargang no. 18 1 april 2015

weer gehouden en de eerste € 500,00 zijn bestemd voor de MAF, verder voor de SDOK vervolgde christenen en voor kerk en school.U kunt uw kleding voor jong en oud weer inleveren als mede hoeden, linnengoed e.d., alles is heel erg welkom.Adressen om af te geven zijn:• Gijsje van Veen, Julianastraat 20, Aalst• Corrie van Driel, Wilhelminastraat 1a,

Aalst• Dicky van Boggelen, Nederhemertse-

kade 5, Nederhemert Inlichtingen: tel: 0418 67 2350

Paaszangavond Hervormde kerk Well

Op zaterdag 4 april 2015 is er een Paas-zangavond in de Hervormde kerk te Well aanvang 19.30 uur. Aan deze avond wordt medewerking verleend door Jon-gerenkoor Rejoice uit Haaften o.l.v. Ar-jaan van Eck en het Hervormde Kerkkoor Well-Ammerzoden o.l.v. Ton Nagel Ook zal er deze avond veel samenzang zijn.De entree is gratis, aan de uitgang zal een collecte gehouden worden voor de gemaakte onkosten.

We zijn op schoolreis met de Juliana van Stolbergschool uit Poederoijen en zien hier van links naar rechts: Rianne Beuk-hof, Arjan van de Anker, Jan van der Ven, Andre van Klinken, Marc Duijzer en Rean Bok.

Historische WerkgroepStichtingDe Vier Heerlijkheden

Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakeltel. 06-24237650 - www.vierheerlijkheden.nl

Paasdiner bij “lekker (uit)eten Brakel”

Op dinsdag 7 april maken we er in de Wil-helminahof een soort 3e paasdag van.We houden dan weer een open eettafel,en deze keer zal het diner een paas tintje hebben. Zoals gewoonlijk kunnen alle 55-plussers uit de Bommelerwaard te-recht v.a. 11.30 uur voor een drankje en een praatje en vanaf 12.00 uur gaan we aan tafel voor ons heerlijke paasdiner dat we afsluiten met een bakje koffie en een paasverrassing. Wilt u ook genieten van een heerlijke, gezellige maaltijd, meldt of even aan op onderstaand telefoonnum-mer en u bent van harte welkom! Voor het diner incl. drankje betaald u een eigen bijdrage van € 6,00. Let op! Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 3 april 12.00 uur opgeven bij Dicky van Dalen tel.nr. 0418 672412 of via email [email protected] Vaste deelnemers die niet aan-wezig kunnen zijn, graag even afmelden.

Autowassen op de Verkoopdag Hervormde Kerk Zuilichem

U hoeft uw auto niet te wassen in de week van 11 april, want dat wordt voor maar 5 euro voor u gedaan door OJW op het Kerkplein van de Hervormde Kerk in Zuili-chem. En terwijl uw auto gewassen wordt, kunt u ondertussen leuke dingen kopen, lekkere dingen eten en misschien wel een prijsje winnen op onze Verkoopdag! U en jij zijn van harte welkom op onze verkoop-dag DV zaterdag 11 april van 9.30 uur tot 14.30 uur in Verenigingsgebouw De Poort, Poortwegje 7a.

2e hands kledingmarktNederhemert goede doel.

We zijn weer gebruikte kleding aan het inzamelen voor de bekende kledingmarkt voor het goede doel in Nederhemert. Op dinsdag 14 april a.s. wordt deze markt

Administratieve Dienstverleners & Fiscaal Juristen

Burg. Hobolaan 65305 CR Zuilichem

(t) 0418 67 3473

[email protected]

Page 2: Ronduit 14

RONDUIT

Colofon

Oplage: 3.500 exemplarenAdvertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2

Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl

Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Kopij:Dient ingeleverd te zijn op maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager: Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel.

Digitaal aanleveren:Tekst: als Word-doc of rtf-tekst.Beeld: foto’s als jpeg-bestand met vol-doende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden.

Drukkerij Kaasjager is nooit verant-woordelijk voor onjuiste aanlevering van documenten!

Broccoli500 gram .................................0.89

Heerlijke zoete Mandarijnen zonder pit 15 voor ....................................3.99

Uien 3 kilo .......................................0.99

Hollandse Andijvie Per kilo ....................................1.99

Bleekselderij Per krop ..................................0.99

Aardappels Frieslanders en Bildstar vastkokendPer kist (20 kilo) .......................8.95

Druiven zonder pit 500 gram .................................1.99

Heerlijke zoete Blauwe Druiven500 gram .................................1.99

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

Specialiteit: Fruitmanden en FruitschalenWeitjesweg 54 - Brakel

Telefoon: 06 - 53 43 95 95

Uitnodiging Seniorenmiddag Onze vaste dinsdagmiddag a.s.7 april willen wij een bezoek brengen aan groep 8 van basisschool “De WEGWIJZER” Juf Huttinga zal ons een uitleg en toelichting geven over de onderwijsmethoden in de huidige tijd. Wellicht is er voor handenar-beid ook wel even tijd, breng gerust de breinaalden mee. We worden ‘s middags om 14.00 uur verwacht.Hebt U vervoer of andere problemen bel dan, Judith 552312 of Gerrit 552131 Het comité

Uitnodiging open eettafel:

Senioren comité Nederhemert nodigt U uit voor de open eettafel DV a.s.woensdag 8 april. U bent van harte welkom in Dorps-huis “De Gaarde”. Vanaf 11.30 uur. Het eten wordt opgediend om 12.30 uur. Voor vervoer c.q. inlichtingen tel 0418 552131 en 0418 5512312

Schaaknieuws

Op zaterdag 4 april 2015, de zaterdag voor Pasen, vindt bij restaurant de Ver-draagzaamheid aan de Waalkade in Zaltbommel een grote schaakhappening plaats. Iedereen met belangstelling voor denksporten kan dan tussen 11.30 uur en 14.30 uur kennismaken met diverse facetten van de schaaksport.Er wordt simultaan gegeven: een speler speelt dan tegen een aantal spelers tege-lijkertijd, er is een oploswedstrijd waarbij u een schaakprobleem mag proberen op te lossen, u kunt een partijtje schaken en als u altijd al eens u krachten had willen meten met een ervaren schaker dan kunt u “vechten met de paashaas!”een variant op het “vechten met de beer”. U speelt dan tegen een speler van de organiseren-de vereniging, de Zaltbommel Zuilichem Combinatie, Deze krijgt dan beperkte be-denktijd. Ook zullen er regelmatig tussen-door demonstraties snelschaken worden gegeven waarbij de spelers maximaal 3 minuten bedenktijd krijgen.Er zijn diverse prijzen te verdienen die alle te maken hebben met Pasen.Voor inlichtingen kumt u contact opne-men met Wim van Riessen op telefoon-numer 0418 – 672061 of via email [email protected]

Paaszangdienst Hervormde Kerk Andel

Op tweede Paasdag wordt er in de Her-vormde Kerk in Andel een Paaszang-dienst georganiseerd. Het thema van deze dienst is “gastvrijheid”. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor Barechja en de meditatie zal dit jaar verzorgd worden door Dhr.

Poeliersbedrijf van HemertWeitjesweg 52 b5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911tel. 0418 - 673435info@poeliersbedrijfvanhemert.nlwww.poeliersbedrijfvanhemert.nl

Kip dijenfilet1 kg .................................................€ 5.95

Konijnenbouten1 kg .............................................€ 12.95

Kalkoen filet1 kg .................................................€ 8.95

Diverse borrelsnacks van kip100 gr. ...........................................€ 1.50

Kipkluifjes vers uit de grill

500 gr. grote bak .......................€ 5.00

Elke vrijdagmiddag op de markt in Brakel

KERKDIENSTEN

Gereformeerde KerkGameren / ZuilichemDienst D.V. 2 april

19.30 uur: ds. L. Aangeenburg, Well/AmmerzodenDienst D.V. 3 april

19.30 uur: ds. de Goede, Werkendam Dienst D.V. 4 april

20.00 uur: ds. I. Eckhardt, IngenDiensten D.V. 5 april

10.00 uur: ds. E.P. v.d. Veen, Nunspeet18.30 uur: dhr. D. Muurling, Barneveld

Evangelische Gemeente BommelerwaardIn Pand9 (voormalige L.T.S.)

aan de Van Heemstraweg west 9a te Zaltbommel

Dienst D.V. 3 april

10.00 uur: Eigen sprekerDienst D.V. 5 april

10.00 uur: Rene Holvast

Page 3: Ronduit 14

RONDUIT

Corné Platschorre. Hij werkt bij “tot Heil des volks”. Dit is een christelijke koepel-organisatie uit Amsterdam die zich bezig houdt met evangelisatie en hulpverlening. De collecte is ook bestemd voor “tot Heil des volks”. Aanvang van deze dienst is 10.00 uur. Al-len van harte welkom!

V.V. Zuilichem

Zaterdag 4 april 201514:30............................Zuilichem 1 - Sparta'30 114:30...........................Zuilichem 2 - Oranje Wit 711:00...................... BZC'14 C1 - SV Meerkerk C111:30..........................MEC'07 D2 - Zuilichem D19:45..........................Sleeuwijk E1 - Zuilichem E110:00........................Zuilichem E2 - Sparta'30 E110:00............................Zuilichem F1 - GVV'63 F1

Maandag 6 april 2015 (2e paasdag) 15:30....................... The Gunners 1 - Zuilichem 114:30.................................. Tricht 3 - Zuilichem 2

Woensdag 8 april 201519:00.......................... GRC'14 D2 - Zuilichem D1

V.V. Brakel

Zaterdag 4 april9:00...........................Brakel E2 - FC Engelen E109:00........................Brakel F1 - SV Noordeloos F19:00...................... Brakel MP2 - Nivo Sparta MP29:30.........................Brakel MP1 - Ophemert MP110:00..........................HRC'14 MD1 - Brakel MD110:30..........................Wadenoijen E1 - Brakel E110:45.......................Woudrichem B1 - BZC'14 B111:00..... BZC'14 C1(Zuilichem) - SV Meerkerk C111:00................................BZC'14 C2 - SVSSS C412:00................................SCO/TOFS 3 - Brakel 312:15........................ Heukelum VR1 - Brakel VR113:00.................................... TGG A1 - BZC'14 A114:30......................................... Well 1 - Brakel 114:30................................... Brakel 2 - Rijsoord 814:30..............................Nivo Sparta 9 - Brakel 414:30.................................. Brakel VE1 - ASH VE1

Maandag 6 april14:30......................................... ASH 1 - Brakel 114:30.....................................Brakel 3 - GVV'63 414:30....................................Brakel 4 - Haaften 3

11:00.............................Brakel VR1 - SVS'65 VR1Dinsdag 7 april19:45..........................Wilhelmina'26 3 - Brakel 2 Woensdag 8 april19:30...................Brakel MB1 - Zwaluw VFC MB2 KlaverjassenOp vrijdag 3 april a.s. in de kantine bij de V.V. Brakel, aanvang 20:00 uur.

Roda Boys Bommelerwaard

Zaterdag 4 april14:30.......................... Roda Boys/Bom. 1 - SVL 114:30...............Roda Boys/Bom. 2 - Nivo Sparta 211:30........Roda Boys/Bom. VR1 - SV Capelle VR111:30...............Roda Boys/Bom. A1 - Herovina A110:00......................Roda Boys/Bom. E1 - DSC E210:00........... Roda Boys/Bom. F1 - Sparta'30 F1G15:00.................. NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 312:30.................. NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 411:30.................... WNC B1 - Roda Boys/Bom. B112:30.......RKsv RCD MC1 - Roda Boys/Bom. MC111:00........ Essche Boys D1 - Roda Boys/Bom. D109:00 OJC ROSMALEN E15 - Roda Boys/Bom. E2G09:30................... Well F2 - Roda Boys/Bom. F2M08:30.. Nivo Sparta MP1 - Roda Boys/Bom. MP1G Maandag 6 april14:30.............. Roda Boys/Bom. 2 - Hardinxveld 214:30.................. Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4

11:00......Roda Boys/Bom. A1 - Groot-Ammers A115:00....................VVZ '49 1 0 Roda Boys/Bom. 1

WSV Well

Zaterdag 4 aprilWell 1 - Brakel 1 .........................................14:30ISC 2 - Well 2 ..............................................15:00Well VE1 - SC Everstein VE1 ........................14:30Well VR1 - Oosterhout VR1 ..........................12:00Well C1 - Boxtel C3 .....................................10:30Well MC1 - Nivo Sparta MC1 .......................12:00Well D1G - GRC-14 D2 ..................................9:00Well E1 - HHC'09 E1 .....................................9:00OJC ROSMALEN ME2 - Well ME1 ..................9:00Jan van Arckel F1 - Well F1...........................9:00Well F2 - Roda Boys/Bom. F2M .....................9:30Well MP1 - SV BLC MP2..............................11:00FC Engelen MP3 - Well MP2 ........................11:00

Paardensportvereniging “De Bommelerwaard”

Afgelopen zaterdag startte Melissa van Lit met haar paard Ballerina Bo-deux in de Velddriel Zij reed in de klasse M2 en werd hier 2 de met 184 en 3 de met 188 punten.

www.kaasjager.nl

Page 4: Ronduit 14

RONDUIT

Sparen voor korting met de stempelkaart

www.kapsalon-caroline.nl

Like us on facebook

Ledenvergadering“Trouw aan Oranje” Aalst

Hierbij nodigen wij onze leden donderdag 2 april a.s. uit tot het bijwonen van de jaar-lijkse algemene ledenvergadering in het dorpshuis ’t Gement. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA1. Opening.2. Jaarverslag door de voorzitter.3. Notulen.4. Financieel verslag.5. Verslag kascontrolecommissie.6. Benoeming kascontrolecommissie.7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Wilma Loef en Esther Exalto. Tegenkandidaten kunnen zich uiter-lijk 24 uur voor aanvang van de ver-gadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat p/a Pr. Hendrikstraat 26 Aalst.

8. Activiteiten 2015.9. Rondvraag.10. Sluiting.Met vriendelijke groet, Het bestuur

facebook.com/kaasjager

De jeugd van vv Roda Boys heeft de be-schikking gekregen over 7 gloednieuwe trainingsdoeltjes! Hierbij willen zij de volgende sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage: Hoveniersbedrijf Jarno van Veen; Hans Oomen bestrating; BBQ

kampioen; Garage bedrijf Aart vd Linden; Wout Loef bestratingen; Klussenbedrijf v Tilborg; Schildersbedrijf Tonnie Keine-mans; MN stoffen Nederland; Autorij-school Rien Deutekom; Stichting Stofwis-selingskracht

Nieuwe trainingsdoeltjes voor de jeugd van V.V. Roda Boys

Aalst, Brakel, Poederoijen en Zuilichem bedankt!

Het Reumafonds heeft in :Aalst ..........................................€ 955,00Brakel .....................................€ 1250,00Poederoijen ...............................€ 390,30Zuilichem ..................................€ 620,00opgehaald tijdens de jaarlijkse collec-teweek. Met dit geld kan het fonds nóg meer onderzoek doen naar de bestrijding van reuma, zeker nu uit onderzoek in sa-menwerking met TNO blijkt dat reuma een “volksepidemie”dreigt te worden. Eén op de vijf mensen in Nederland bo-ven de twintig jaar heeft last van een vorm van reuma. Alle vrijwilligers die in de regio hebben meegeholpen tijdens de collecte bedankt het Reumafonds hierbij hartelijk.

De Watervogel

Het is twintig jaar geleden dat De Water-vogel de galerie open stelde voor publiek. 20 jaar! En wat is er in die tijd veel veran-derd. Wij waren gespecialiseerd in antiek en moderne kunst en de beeldentuin be-stond nog niet.Nu zijn de beeldentuinen een grote trek-pleister, met een gevarieerd aanbod van beelden van Nederlandse kunstenaars, stenen beelden uit Zimbabwe en bronzen uit Burkina Faso.Het antiek heeft voor het grootste deel plaats moeten maken voor onze grote passie: etnografica. Oude beelden en voorwerpen van steen, brons en hout uit

verschillende West-Afrikaanse landen. Maar onze expositie van het werk van Ben Hoezen handhaven we natuurlijk.Pasen valt dit jaar op 5 april en volgens de traditie vindt de opening van het nieu-we seizoen plaats op zaterdag 4 april vanaf 11.00 uur.Voor mensen die vinden dat hun tuin na de zachte winter toe aan een verrassing of die in hun huis een lege plek hebben waar beslist een mooi stuk etnografica moet komen te staan (of een schilderij moet komen te hangen) of die hun paas-ontbijt dit jaar willen serveren op een mooi antiek servies is een bezoek aan de galerie/beeldentuin een aanrader.De uitverkoop antiek met 50% wordt ook dit jaar weer gehandhaafd. De openingstijden blijven: 7 dagen per week van 11.00 tot 17.00 uur.Website: www.dewatervogel.nlEen groot deel van de inkomsten gaat naar de projecten van de Stichting Vrien-den van Burkina Faso .

Rommelmarktactie Bruchem

De activiteitencommissie van de Her-vormde Gemeente in Bruchem organi-seert a.s. zaterdag 4 april 2015 de maan-delijkse verkoop- en inzamelingsactie. Aan de Middelstraat 2 te Bruchem is de schuur geopend vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Daar vindt u van alles voor uw interieur en ook kleding, boeken, glaswerk, fietsen en elektrische apparatuur e.d.

Page 5: Ronduit 14

RONDUIT

Klop Meubel- en WoningstofferingTel. 06-21564240 | www.laatjestoelstofferen.nl

Voor het aanbieden van spullen kunt u op bovenstaande datum, tijd en adres terecht (geen grote wandmeubels, elek-tronische orgels); ook kunt u tot vrijdag-avond contact opnemen met de speciale ophaalservice: Gera 06-40945618 of Ge-rard 06-15695428. Meer info: www.rommelmarkt-bruchem.nl

Dichter Thom Ummels op Poezietour tijdens Bevrijdingsevenement

De Nederhemertse dichter Thom Ummels gaat tijdens het Bevrijdingsevenement op poëzietour langs de Waal. Hij zal tijdens de grote picknick op een viertal locaties aan de zuidkant van de Waal voordrach-ten houden van eigen gedichten en pas-sende gedichten van andere Nederlands-talige dichters. Centraal thema van de voordrachten is "Vrijheid".Thom Ummels roept andere dichters in de regio op met hem mee te gaan op deze poëzietour. "Het lijkt me mooi om met andere dichtbroeders en -zusters invulling te geven aan dit bijzondere eve-nement. Mijn bedoeling is om die middag als "Waaldichters" en groupe acte de pre-sence te geven in Gameren, Zaltbommel, Rossum en Fort Sint Andries. Dat geeft een bijzonder effect en kan tot een mooie manifestatie leiden", aldus Ummels. Dit alles in het kader van het bevrij-dingsevenement Rood-Weit-Blauw & Wittebrood.Belangstellende dichters kunnen zich tot 14 april a.s. bij Thom Ummels melden. Daarna zal hij met de aangemelde dich-ters het programma voor 5 mei (middag) gaan voorbereiden.Aanmelden kan op het emailadres: [email protected]

De oudervereniging van OBS den Boog-erd in Aalst is samen met de school gestart met opknappen van het school-plein. Er is een ontwerp gekozen door de ouders en kinderen. Hoveniersbedrijf Jarno van Veen en MBI hebben de eerste stappen gezet. Er is al meer kleur aange-bracht. Bedankt hiervoor! De volgende stap is een pannaveld. De ruimte hiervoor is al gemaakt, nu nog de aanschaf. Om dit te kunnen bekostigen zoeken wij nog sponsoren. Heeft u een bedrijf, en vindt u het ook belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen in een uitdagende en na-

tuurlijke omgeving, dan is uw bijdrage van harte welkom! U kunt contact opnemen met Marieke Spruijt van OBS den Boog-erd telefoonnummer 0418-672626.Ook de kinderen werken hard voor hun schoolplein, op 2 april organiseert OBS den Boogerd een voorjaarsmarkt op en rond het schoolplein van 17.00 tot 19.00 uur. Op de markt zal er een verkoop zijn van zelfgemaakte producten en ook zijn er prijzen te winnen bij verschillende ac-tiviteiten. Ook lekkere broodjes en drank-jes ontbreken niet. De opbrengst zal ten goede komen aan het schoolplein.

OBS den Boogerd in actie

Bommelerwaardgids.nl

Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel0418 - 514 088

kaasjager.nlfacebook.com/kaasjager

Page 6: Ronduit 14

RONDUIT

Koekoek 5, Brakel

Ma, di, vrij open. 's Avonds ook geopend

tot 21.00 uur.

Bel voor een afspraak 06 466 11 799

www.serajashairfashion.nl

Wandelen en ontmoeten Voor wie? Voor mantelzorgers en degene waar ze voor zorgen.

Op woensdag 8 april gaan we weer wan-delen. Dit keer vanuit Gameren. Casemanagers Dementie, Brabantzorg en Stichting Welzijn Bommelerwaard, hebben voor u als mantelzorger en de-gene waar u voor zorgt, weer een wan-delmiddag georganiseerd. De wandeling is weer fantastisch uitgezet door Jelle en Marianne Grim.

Programma voor de middag: We gaan verzamelen bij ’t Ouwe Mes-tershuis, Waalbandijk 3, 5311 AG in Ga-meren om 13.30. Na een wandeling van maximaal 4 kilometer sluiten we af in ’ t Mestershuis met een kop koffie of thee. Al wandelend kunt u even uw hoofd leeg maken en anderen ontmoeten die in de-zelfde situatie zitten. Verhalen delen is soms zorgen verminderen.Dankzij de samenwerking met Brabant-zorg, Ketenzorg dementie en Stichting Welzijn Bommelerwaard zijn deskundigen aanwezig op het gebied van mantelzorg, ouderen en dementie. U kunt op alle gebied informatie krijgen. Geeft u zorg, of heeft u zorg nodig dan bent u van harte welkom. We gaan met elkaar in gesprek over de zaken waar u als mantelzorger of verzorgende mee te maken krijgt. Bij héél slecht weer zijn we welkom in ’ t Ouwe Mesterhuis. Anders wordt er gewoon gewandeld met eventu-eel de regenlaarzen aan.Wandelt u mee? Geef dit dan even aan bij Welzijn Bommelerwaard via tel. 0418-634231 tussen 9.00 uur en 11.30 uur of via mail naar [email protected] kunnen we ook met u meedenken als u een vervoersvraag heeft.Tijd: woensdsag 8 april van 13.30 tot maximaal 15.30 uur.Plaats : ‘tOuwe Mestershuis, Waalbandijk 3, 5311 AG in Gameren

Kosten: gratis – met uitzondering van ei-gen consumpties.Parkeren: de Delkant tegenover de hoofdingang van de PKN-Kerk

Tweede paasdag: Autopuzzelrit

Komt u op maandag 6 april meerijden met een autopuzzelrit voor het goede doel? Dit jaar hebben we weer een geheel nieuwe route uitgezet door onze prach-tige omgeving. De puzzelrit is deze keer uitgebreid met vragen voor de medepas-sagiers, zij kunnen ook meepuzzelen voor het goede antwoord. We starten bij het ijsclubgebouw “Juliana”,Broeksestraat 70a, 4269 VD Babylonienbroek tussen 13.00u. en 15.00u. Deze middag willen we rond 17.00u. afsluiten. Bij de tussen-stop is er koffie/ thee/ fris met wat lekkers en voor de kinderen is er een springkus-sen. Aan het eind kunt u uw antwoorden inleveren en meedingen naar 3 mooie prijzen. Kosten: €10,- per auto (incl. kof-fie/thee en fris) Opbrengst is voor de St. Ontmoeting ( hulp aan dak- en thuislozen) Voor meer info: Anet Pruissers tel. 0416 -353 323 of [email protected].

Al het moois dat de stad te bieden heeft op één site: beleefzaltbommel.nl

Op 27 maart lanceren ondernemers uit de binnenstad, de Rabobank Bommeler-waard en de gemeente Zaltbommel de website beleefzaltbommel.nl. Op deze site vindt u alles wat er in de historische binnenstad van Zaltbommel te zien, te proeven en te beleven is. Winkeltijden, parkeerszones en een ka-lender, u vindt het allemaal op beleefzalt-bommel.nl. Alle informatie over winkels, het theater, restaurants, kunstroutes, musea, en parkeergelegenheden en nog veel meer wordt op beleefzaltbommel.nl centraal aangeboden. Bezoekers hoeven niet langer alle afzonderlijke websites af te speuren. Beleefzaltbommel is vanaf 27 maart ook actief op twitter (@beleefbom-mel) en facebook (beleefzaltbommel) Beleefzaltbommel.nl is een initiatief van ondernemers uit de binnenstad, de Ra-bobank Bommelerwaard en de gemeente Zaltbommel, die verenigd zijn in de Kop-groep. “De binnenstad van Zaltbom-mel heeft veel te bieden. Niet alleen een prachtig pallet aan kunst en cultuur, maar ook leuke winkels, geweldige restau-rants, historische gevels en eeuwen oude stadswallen en –muren. Dat alles zorgt ervoor dat een bezoek aan Zaltbommel altijd een belevenis is.” , aldus Jaap Breu-gem, voorzitter van de kopgroep

Stichting Vrienden Voedselbank BommelerwaardAppelweg 1, 5306 AE BrakelTel: 0418-670788E-mail [email protected]: R.I.S.N 853.302.145Bank: NL74 RABO 0134 9103 97

JA, ik wilJa, ik wil (wij willen) de Voedselbank Bommelerwaard financieël steunen zo-dat die in staat blijft haar prachtige werk voort te zetten. Ik wil (wij willen) vriend(en) worden van de Stichting Vrienden Voedselbank Bomme-lerwaard en als vriend(en) deze stichting structureel ondersteunen met een jaar-lijks bedrag van:

€............Voor een periode van ....... jaar

Betaling vindt plaats:

in één keer per jaar

in …. termijnen per jaar

naar bankrekening NL74 RABO 0134 9103 97 ten name van Stichting Vrien-den Voedselbank Bommelerwaard Onze stichting heeft een ANBI-status en daar-om zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Naam: ..................................................................

Bedrijf: .................................................................

Adres: ..................................................................

Postcode/Plaats: ..................................................

Telefoon ...............................................................

E-mailadres: ........................................................

Datum: ................................................................

Handtekening

............................................................................

Let wel, bij giften vanaf € 300,00 per jaar, zijn wij graag bereid om een logovan uw bedrijf, indien u dit op prijs stelt, als teken van dankbaarheid op de web-site van de Vrienden Voedselbank Bom-melerwaard te plaatsen.Indien u het op prijs stelt, willen we u ook middels mailbrieven op de hoogte hou-den van ons reilen en zeilen. Ik/wij wil/willen uw mailbrief wel/niet ontvangen. Voor uw bijdrage zijn we u zeer erkentelijk.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard:

G. Amsing (voorzitter)W.F. van der Kooij (penningmeester)L. de Bruijn-‘t Lam (secretaris)

facebook.com/kaasjager

Page 7: Ronduit 14

RONDUIT

BESTEL NU VOOR DE PAASDAGEN:Overheerlijk Slagroomtaart 8 pers. ................................Geen 14.50 maar 10.95Harde broodjes ................................. 4 stuks 0.99Roomboter croissants ................... per stuk 0.55Paasstol vers uit de oven .................1000 gr 8.95

Vrijdag en zaterdag AKTIE BROODDAG: 5 halen 4 betalen!

Bakkerij - ATTENT VAN GENDEREN

Burg. Hobolaan 6a - Telefoon 0418-671360 - Zuilichem

Gastouder/oppas gezocht

Voor onze 2 kindjes zijn we op zoeknaar oppas (met christelijke identiteit), op vrijdag van 7.45 uur tot 17.45 uur.

Plaats: Nederhemert.

Heeft u interesse? Bel 0418-723081,

of mail naar [email protected]

Hamarithi grijpt naar brons op clubteams

Op 28 maart reisden vijf teams van S.V. Hamarithi Nederhemert-Aalst af naar Hooglanderveen voor de clubteamwed-strijd. Tijdens deze wedstrijd wordt er niet individueel geturnd, maar in teams. Teams bestaan maximaal uit vijf turn-sters, waarvan er vier per toestel mogen turnen. De beste drie scores per toestel worden meegeteld voor het eindtotaal.In de ochtend mochten de oudste meis-jes en de jongste meisjes van Hamarithi het spits afbijten. Het jonge team be-stond uit instap D1 turnsters Dana Joo-ren en Angelica Westerlaken, instap N1 turnster Hannah van Boggelen en pupil 1 N3 turnsters Valérie Brandsma en Iris van de Werken. De turnsters begonnen op sprong met mooie overslagen over de pegasus. Ook op brug werden mooie oefeningen geturnd, maar de uitschieters van het team lagen op balk en vloer. An-gelica behaalde met een prachtige bal-koefening met handstand en koprol een 13,550. Valérie wist de hoogste score van de wedstrijdronde te behalen op vloer. Zij behaalde met een beheerste flikflakken-serie en sprongen van 180 graden maar-liefst een 15,350 op het toestel. Het team greep uiteindelijk net naast het podium en werd vierde.De oudere turnsters in niveau D behaal-den wel een podiumplek. Het team be-

staande uit Tessa van Dalen, Kim van Wijk, Hai Xi Wiegmans en Pernille Klop draaide een stabiele wedstrijd. Pernille deed twee toestellen mee, waardoor de prestaties van de andere turnsters op de andere toestellen heel belangrijk waren. Zij zouden alle drie meetellen voor het puntentotaal. De turnsters lieten zien dat dit geen probleem voor ze is en dat zij ook met zijn drieën prima meedraaien in het niveau D. Het team mocht uiteindelijk op de derde plaats op het podium gaan staan en kreeg de bronzen beker mee naar huis.In de middagronde was het de beurt aan twee teams in de voorgeschreven oefen-stof. Fleur Danklof, Diede Everaars, Vera Westervoort en Nadine Vervoorn turnden op Jeugd N3. Voor de eerste drie turn-sters was dit zelfs de eerste wedstrijd op dit hoge niveau. De turnsters hebben veel nieuwe elementen laten zien. Diede turn-de een nieuwe opsprong op balk, Fleur had een prachtige overslag salto op vloer, Nadine probeerde een nieuwe sprong uit en Vera deed voor het eerst een flikflak op de balk. Al deze mooie prestaties zorg-den voor een mooie negende plaats voor het team. Pupil 2 N3 turnsters Emma Groeneveld, Amber Groeneveld en Emma Burghout turnden samen met Pupil 2 D1 turnster Rosalie 't Lam en Jeugd D1 turnster Ma-rieke van den Broek ook een prima wed-strijd. Ze begonnen op vloer met hoge scores. Emma Burghout scoorde zelfs een 15,450. Op brug sprong Rosalie er bovenuit. Zij behaalde met een hoge op-zwaai en een mooie salto een 13,433. Het team moest met 0,3 punten verschil met het podium genoegen nemen met een vierde plaats.Het laatste team, dat uitkwam op het ni-veau E, bestond uit Hamarithi turnsters Laura Koolhaas, Juliëtte van der Zalm, Sam Glaubitz en gastturnster Jet Rijk-sen van GVG Geldermalsen. De turnsters

begonnen sterk op balk en vloer, waar zij beheerste oefeningen neerzetten. Laura behaalde zelfs een 12,300 op vloer. Jet turnde een nette overslag over de pega-sus, wat de hoogste score opleverde op sprong. Het team behaalde een mooie vijfde plaats.

Stichting AmivediBij stichting Amivedi zijn de volgende meldingen binnen gekomen: Meldpunt 0880063316 E-mail: [email protected]

VermistKat, cypers/grijs, 13 jr, 24 mrt, Klop-persakker, Zaltbommel.Kat, zwart, wit befje, 23 mrt, Bolstraat, Aalst.Kat, zwart, gele ogen, 22 mrt, Hogenhof-straat, Hedel.Kat, grijs/wit, 20 mrt, Waaldijk, Hurwe-nen.Kat, zwart, wit befje/sokken, 13 mrt, Kerkwegje, Zuilichem. GevondenKat, cypers/rood/wit, 24 mrt, Steenweg, ZaltbommelKat, zwart, witte kin/snorharen/sokjes, 23 mrt, Burg. Vedegaalhof, AmmerzodenKat, grijs, witte buik, dike start, 17 mrt,Heemstraweg HeerewaardenKat, , cypers/bruin, vlooienband,16 mrt, Waaldijk, Zuilichem.Kat, grijs/wit, 23 mrt, De Eng, Delwijnen.Poes, schildpadkleur met wit, 23 mrt, Jachthaven, Aalst.

Voor gratis informatie of registratie bel 0880063316. Al uw meldingen binnen 24 uur op www.amivedi.nl. Ook meldingen van dode huisdieren worden verwerkt.

Page 8: Ronduit 14

RONDUIT

al 15 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Het thuis verzorgenvan een ernstig ziek

familielid is zwaarVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden

Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen:de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120www.vptz-bommelerwaard.nl

Ronduit start een nieuwe rubriek:

Onder-onsjesLeuk om oma te feliciteren met haar tachtigste verjaardag, een vriend succes te

wensen met zijn examen of om iemand in het zonnetje te zetten. Ook die stapel

stoeptegels waar je al zo lang van af wilt, kun je hier aanbieden.

Kortom: al je persoonlijke berichtjes kun je hier voor een zacht prijsje plaatsen.

De spelregels:

• Insturen via de mail [email protected]

• Onder vermelding van "Onder-onsje"

• Voor vrijdag 15.00 uur ingeleverd

• Voorzien van factuuradres

• Min. 2 regels - max. 6 regels (1 kolom)

• Niet voor commerciële doeleinden

• Kaasjager behoudt zich het recht plaatsingen te weigeren

Kosten• 2 regels: € 4,00**

• Elke volgende regel + € 1,00**

• Foto van 2 x 2cm met max. 4 regels tekst € 10,00**

Ook voor diabetesAangesloten bij zorggroep BB

en KRP geregistreerd.Lid van Provoet.

Goudenregenlaan 45 Aalst

06-57210557

Voor volledige voetverzorging

Speciaal voor diabetische en reumatische voetzorg en nagelbeugeltechnieken voor ingroeiende nagels.

Pedicure bij u thuis/ambulantGreetje HanegraafTel. 06-12 64 39 97Aangesloten bij zorggroep Beter in de Bommelerwaard

Heeft u klachten over de bezorging van de Ronduit?

Dan kunt u contact op nemen met Van der Meer Verspreiding

(voor meer informatie zie de colofon)