Ronduit 12

8
Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM 36e jaargang no. 16 18 maart 2015 Waalweg 15, 5305 TC Zuilichem. Ook degenen die nog nooit onze koffie- middag hebben bezocht nodigen wij van harte uit om kennis te komen maken met het werk van De Zonnebloem in uw regio Voor informatie: 671837 Zuilichem leeft Een aantal inwoners van Zuilichem willen het initiatief nemen om het dorp weer le- vendiger te maken. Het dorpshuis moet weer voor jong en oud het centrum van het dorp worden. Er zijn genoeg ideeën. Daar hebben we echter mensen voor no- dig om dat te kunnen uitvoeren. De afgelopen jaren zijn in Zuilichem de sociale activiteiten langzamerhand afge- nomen. De leefbaarheid komt in de knel. De (gemeentelijke) overheid wil steeds minder en de kerken kunnen steeds min- der bijdragen aan de leefbaarheid van de samenleving. Wij zullen als inwoners van Zuilichem zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Wij zoeken mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes in Zuilichem die mee willen denken en mee willen werken om die nieuwe activiteiten vorm te geven. U kunt reageren naar zuilichemleeft@gmail. com of 0418-640617. Aalst 55+ Bingo Woensdag 25 maart is er Bingo in Senio- ren Centrum Emmahof aanvang 14.00 uur. Onlangs is bij uitgeverij gebr. Koster in Barneveld een leesboekje uitgekomen over de brand van Brakel. De schrijfster Ditteke den Haan heeft op een avond in het Koetsiershuis met enkele werkgroep- leden inspiratie opgedaan voor het schrij- ven van dit boekje, gericht op kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Het boekje met de titel “de brand van Brakel” vertelt het verhaal van Lena en haar zieke man Egbert die gespaard blijven voor de brand. Zelfs prins Hendrik komt een kijkje nemen in het dorp. Het boekje is fraai geïllustreerd door de tekenaar Adri Burghout. Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakel tel. 06-24237650 - www.vierheerlijkheden.nl Psalmzangavond in Poederoijen De Hersteld Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein organiseert op DV zaterdag 21 maart een Psalm- zangavond die geleid zal worden door de plaatselijke predikant ds. M. van Sligten- horst. Het thema van deze avond is "het Onze Vader". Bij elke bede van dit gebed zijn bijpassende psalmen gezocht die zullen worden gezongen. We hopen op een leerzame en fijne zangavond die be- gint om 19.30 uur en omstreeks 21.00 uur afgelopen zal zijn. De Psalmen worden gezongen onder begeleiding van diverse instrumenten zoals orgel, panfluit, dwars- fluit en klarinet. Na afloop is er koffie en fris te verkrijgen. De toegang is vrij, maar er zal één collecte worden gehouden die bestemd is voor de nieuwe activiteiten- ruimte. Iedereen is hartelijk welkom. De Zonnebloem Afdeling Brakel e.o. Uitnodiging Woensdag 25 maart 2015 van 14:00 tot 16:30 uur organiseren wij weer onze kof- fie- middag met Bingo Een gezellig sa- menzijn onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje. De eigen bijdrage voor deze middag is 6 euro p.p. In “De Heeren van Suylichem”, Maas Administratieve Dienstverleners & Fiscaal Juristen Burg. Hobolaan 6 5305 CR Zuilichem (t) 0418 67 3473 www.wijnenadvies.nl [email protected]

description

De Ronduit van 18 maart 2015

Transcript of Ronduit 12

Page 1: Ronduit 12

Drukkerij Kaasjager ZaltbommelPostbus 95300 AA ZaltbommelTel. 0418-514088Fax 0418-680626E-mail: [email protected]: www.kaasjager.nl

Huis-aan-huis weekbladWORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

36e jaargang no. 16 18 maart 2015

Waalweg 15, 5305 TC Zuilichem.Ook degenen die nog nooit onze koffie-middag hebben bezocht nodigen wij van harte uit om kennis te komen maken met het werk van De Zonnebloem in uw regioVoor informatie: 671837

Zuilichem leeft

Een aantal inwoners van Zuilichem willen het initiatief nemen om het dorp weer le-vendiger te maken. Het dorpshuis moet weer voor jong en oud het centrum van het dorp worden. Er zijn genoeg ideeën. Daar hebben we echter mensen voor no-dig om dat te kunnen uitvoeren.De afgelopen jaren zijn in Zuilichem de sociale activiteiten langzamerhand afge-nomen. De leefbaarheid komt in de knel. De (gemeentelijke) overheid wil steeds minder en de kerken kunnen steeds min-der bijdragen aan de leefbaarheid van de samenleving. Wij zullen als inwoners van Zuilichem zelf de handen uit de mouwen moeten steken.Wij zoeken mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes in Zuilichem die mee willen denken en mee willen werken om die nieuwe activiteiten vorm te geven. U kunt reageren naar [email protected] of 0418-640617.

Aalst 55+ Bingo

Woensdag 25 maart is er Bingo in Senio-ren Centrum Emmahof aanvang 14.00 uur.

Onlangs is bij uitgeverij gebr. Koster in Barneveld een leesboekje uitgekomen over de brand van Brakel. De schrijfster Ditteke den Haan heeft op een avond in

het Koetsiershuis met enkele werkgroep-leden inspiratie opgedaan voor het schrij-ven van dit boekje, gericht op kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Het boekje met de titel “de brand van Brakel” vertelt het verhaal van Lena en haar zieke man Egbert die gespaard blijven voor de brand. Zelfs prins Hendrik komt een kijkje nemen in het dorp. Het boekje is fraai geïllustreerd door de tekenaar Adri Burghout.

Historische WerkgroepStichtingDe Vier Heerlijkheden

Secretariaat: Flegelstraat 1 - 5306 AW Brakeltel. 06-24237650 - www.vierheerlijkheden.nl

Psalmzangavond in Poederoijen

De Hersteld Hervormde Gemeente van Poederoijen en Loevestein organiseert op DV zaterdag 21 maart een Psalm-zangavond die geleid zal worden door de plaatselijke predikant ds. M. van Sligten-horst. Het thema van deze avond is "het Onze Vader". Bij elke bede van dit gebed zijn bijpassende psalmen gezocht die zullen worden gezongen. We hopen op een leerzame en fijne zangavond die be-gint om 19.30 uur en omstreeks 21.00 uur afgelopen zal zijn. De Psalmen worden gezongen onder begeleiding van diverse instrumenten zoals orgel, panfluit, dwars-fluit en klarinet. Na afloop is er koffie en

fris te verkrijgen. De toegang is vrij, maar er zal één collecte worden gehouden die bestemd is voor de nieuwe activiteiten-ruimte. Iedereen is hartelijk welkom.

De ZonnebloemAfdeling Brakel e.o.

UitnodigingWoensdag 25 maart 2015 van 14:00 tot 16:30 uur organiseren wij weer onze kof-fie- middag met Bingo Een gezellig sa-menzijn onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje. De eigen bijdrage voor deze middag is 6 euro p.p.In “De Heeren van Suylichem”, Maas

Administratieve Dienstverleners & Fiscaal Juristen

Burg. Hobolaan 65305 CR Zuilichem

(t) 0418 67 3473

[email protected]

Page 2: Ronduit 12

RONDUIT

Colofon

Oplage: 3.500 exemplarenAdvertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2

Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl

Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Kopij:Dient ingeleverd te zijn op maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager: Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel.

Digitaal aanleveren:Tekst: als Word-doc of rtf-tekst.Beeld: foto’s als jpeg-bestand met vol-doende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden.

Drukkerij Kaasjager is nooit verant-woordelijk voor onjuiste aanlevering

van documenten!

Scherpe groenteprijzen en veilingvers!

Verse Spinazie Per kilo ....................................1.99Malse Sla ............................ 0.99Holl. Komkommer ........... 0.99Samen .....................................1.50Veldsla Per doos .................................1.50Frambozen Per doos .......... 1.99Bosbessen Per doos .......... 1.99Samen .....................................3.50Witlof Per kilo ....................................1.50Aardappels Frieslanders en Bildstar vastkokend Per kist (20 kilo) .......................8.95Raapstelen Per bos ...................................0.99Worteltjes Per bos ...................................0.99

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

Specialiteit: Fruitmanden en FruitschalenWeitjesweg 54 - Brakel

Telefoon: 06 - 53 43 95 95

Modeshow / Verkoop in Wilhelminahof Brakel

Woensdag 25 maart om 10.15 uur bent u weer van harte welkom in het atrium van “De Wilhelminahof” (Wilhelminalaan 13 te Brakel ) De modellen van Vander Klooster Mode showen dan voor u een uitgebreide, fleurige collectie voorjaarsmode voor 50 plussers. Natuurlijk zullen de u welbe-kende merken niet ontbreken. Aansluitend is er tot ± 15.00 uur de mogelijkheid de geshowde kleding en nog vele andere sportieve en/of geklede kledingstukken te passen en te kopen in het tot modewinkel omgeturnde Binnenhof. Er kan ook ge-pind worden. De toegang is gratis, u wordt koffie met wat lekkers aangebo-den, en onder de aanwezigen worden een paar leuke prijsjes verloot. iedereen van harte welkom!

Tweedehands kledingverkoop Aalst

Op vrijdag 20 maart a.s. houden wij weer een tweedehands kledingverkoop in Herv. Centrum 't Kruispunt te Aalst. Vanaf 14.00 uur kunt u terecht om uw gardero-be voordelig aan te vullen. Keurig gesor-teerde kleding in alle soorten en maten. Dames-, heren-, kinder- en babykleding, voor elk wat wils. Maar is er niets voor u bij, dan is er altijd nog een bakkie troost met iets lekkers. We sluiten onze deuren om 20.00 uur. Kleding inleveren kan bij Ada Hofmans, Kamillestraat 14 in Aalst.

Begrafenisvereniging “Aalst”

Op donderdag 2 april 2015 zal de jaarlijk-se ledenvergadering gehouden worden.Deze vergadering zal plaats vinden in dorpshuis ’t Gement en zal aanvangen om 19.30 uur. U wordt beleefd uitgeno-digd hierbij aanwezig te zijn.

Agenda1. Opening door de voorzitter2. Notulen secretaris3. Verslag penningmeester4. Verslag kascontrolecommissie5. Verkiezing kascontrolecommissielid6. Bestuursverkiezing7. Rondvraag8. Sluiting door de voorzitter

Poeliersbedrijf van HemertWeitjesweg 52 b5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911tel. 0418 - 673435info@poeliersbedrijfvanhemert.nlwww.poeliersbedrijfvanhemert.nl

Kant en klare kip in heerlijke saus:• Theriaky• Pilaf• Pangang• OriëntalPer zakje ........................................€ 2.954 zakjes naar keuze ...............€ 10.00 Div. soorten kip snitselsPer st. .............................................€ 1.25 Deze week 6 st. voor .................€ 5.50 Grote goed gevulde kip loempia’sNormaal 2 st. voor .....................€ 4.00Nu 3 st. voor ................................€ 5.00In de oven op 180* 15 min.

Gegrilde bouten 4 st. voor .......................................€ 5.00Vers uit de grill

Elke vrijdagmiddag op de markt in Brakel

KERKDIENSTEN

Gereformeerde KerkGameren / ZuilichemDiensten D.V. 22 maart

09.30 uur: ds. A.L. v. Zouwen-v. Haaften, Sleeuwijk18.30 uur: ds. J. Koster, Nieuw-Vennep

Herv. GemeentePoederoijen en LoevesteinDiensten D.V. 22 maart

09.30 uur: ds. A.B. van Campen, 18.30 uur: ds. A. Hamstra, Broek op Langedijk

Evangelische Gemeente BommelerwaardIn Pand9 (voormalige L.T.S.)

aan de Van Heemstraweg west 9a te Zaltbommel

Diensten D.V. 22 maart, Collecte Agape

10.00 uur: Eigen sprekerfacebook.com/kaasjager

Page 3: Ronduit 12

RONDUIT

Paardensportvereniging “De Bommelerwaard”

Afgelopen zaterdag startte Jolanda Schreuders met haar paard Citske van Plexat in Utrecht, dit was een wedstrijd voor barokke paarden en koudbloeden.Jolanda behaalde daar in de klasse L2, 188 punten en een gedeelde 2e prijs en in de andere proef behaalde ze een 1e prijs met 189 punten.Ook India van Steenbergen heeft met haar paard Fado 2x een 1e prijs behaald. Zij reed afgelopen zaterdag op manage de Hartenhoeve in Deil. Zij reed in de klasse B paarden 193 en 192 punten bij elkaar.Nienke Bambacht startte met haar pony Sophie ook in Deil. Ze behaalde een 2e prijs met 187 punten in de klasse B pony’s. Zondag reed Hugo Lambooy ook in Deil met zijn paard Belle Blonde in de klasse Z1 behaalde hij een eerste prijs met 206 punten

V.V. Zuilichem

Zaterdag 21 maart 201514:30..................................Barca 1 - Zuilichem 114:30 Roda Boys Bommelerwaard 4 - Zuilichem 312:30................................ BZC'14 A1 - Theole A29:00............................GRC-14 D2 - Zuilichem D110:00...........................Zuilichem E1 - MEC'07 E110:00.......................... Zuilichem E2 - Almkerk E110:00.................................TEC F1 - Zuilichem F1 Dinsdag 24 maart 201519:30.................................... Zuilichem 1 - BLC 1

Roda Boys Bommelerwaard

Zaterdag 21 maartWijzigingen voorbehouden14:30.......................... Roda Boys/Bom. 2 - LRC 314:30................. Roda Boys/Bom. 4 - Zuilichem 311:30.................Roda Boys/Bom. A1 - Ameide A110:00..................... Roda Boys/Bom. C1 - GDC C109:30........ Roda Boys/Bom. MC1 - Peursum MC108:30...............Roda Boys/Bom. E2G - SV BLC E508:30................ Roda Boys/Bom. F2M - Altena F211:00.............. Roda Boys/Bom. MP1G - GVV MP115:00................... DTS Ede 1 - Roda Boys/Bom. 1

14:30.......................... GVV 3 - Roda Boys/Bom. 312:30......... Sparta'30 VR1 - Roda Boys/Bom. VR115:00..................Theole B3 - Roda Boys/Bom. B111:45.....................ODC D3 - Roda Boys/Bom. D109:00...Vlijmense Boys E1G - Roda Boys/Bom. E108:30...........Nivo Sparta F3 - Roda Boys/Bom. F1

V.V. Brakel

Zaterdag 21 maart9:00.......................Brakel E2 - Kozakken Boys E39:00................................ Brakel MP3 - Arkel MP29:30.......................Dussense Boys F1 - Brakel F110:15............................ Beesd MP1 - Brakel MP110:30..................................Brakel E1 - RKTVC E210:30............................... Brakel MD1 - BZS MD110:30............................Lekvogels D1 - Brakel D110:30............ Vlijmense Boys MP2G - Brakel MP212:15........................ Lekvogels VR1 - Brakel VR112:30.............. BZC'14 A1 (Zuilichem) - Theole A212:30................................. Vuren B1 - BZC'14 B113:00..............................Emplina C6 - BZC'14 C213:00...........................RKDVC MB1 - Brakel MB114:30.....................................Brakel 2 - GVV'63 314:30............................ Brakel VE1 - Haaften VE114:30....................................GRC-14 5 - Brakel 414:30.....................................GVV'63 4 - Brakel 315:00.....................................Raptim 1 - Brakel 1 KlaverjassenOp vrijdag 20 maart a.s. in de kantine bij de V.V. Brakel, aanvang 20:00 uur.

WSV Well

Zaterdag 21 maartVianen 1 - Well 1 ........................................15:00Well 2 - Wilhelmina'26 3 .............................14:30NOAD'32 3 - Well 3 .....................................14:30WNC 4 - Well 4 ...........................................14:30ASH VE1 - Well VE1 .....................................14:30SV Capelle C2 - Well C1 ..............................10:30SV BLC MC2 - Well MC1 ...............................9:30Ophemert D1 - Well D1G .............................13:00Well E1 - Kerkwijk E1 ...................................9:00Well ME1 - FC Engelen ME1 ........................11:00Well F1 - Rhelico F1 ......................................9:30Sparta'30 F2 - Well F2 ..................................9:00OSC'45 MP1 - Well MP1 .............................10:30Nivo Sparta MP5 - Well MP2 .......................10:30

Voor invullen van uw Belastingaangiftes en

Belastingadviesen naar:

Mob. 0629-020192-

Tel. 0418-648740

Page 4: Ronduit 12

RONDUIT

Sparen voor korting met de stempelkaart

www.kapsalon-caroline.nl

Like us on facebook

Jeugd Volleybalvereniging Podarwic bereidt zich voor op komend seizoen

Het lopende volleybalseizoen is nog in volle gang, toch worden de eerste voor-bereidingen voor het komende seizoen al weer getroffen. Volleybalvereniging Podarwic heeft een zeer actieve jeugdaf-deling met een eigen afvaardiging in het bestuur. Podarwic heeft maar liefst 12 jeugdteams waarin jeugd in de leeftijd vanaf 6 tot 18 jaar wedstrijden speelt.

Daarnaast zijn er volop senioren teams waar de jeugd naar kan doorstromen, vanaf de derde t/m promotieklasse. De jeugd traint (afhankelijk van niveau) één of twee keer in de week en speelt wedstrij-den op zaterdag. De jeugdleden komen uit de verre omtrek van Aalst. Zo hebben we o.a. leden uit Veen, Brakel, Poeder-oijen, Zuilichem, Nieuwaal, Zaltbommel, Nederhemert, Wellseind, Kerkwijk, Heus-den en natuurlijk Aalst zelf. Momenteel worden de nieuwe teams voor seizoen 2015-2016 ingedeeld. Vanaf de zomer 2015 gaan we in de nieuwe sa-menstelling trainen en wedstrijden spe-len. Podarwic heeft nog plaats voor nieu-we jeugdleden (op alle niveaus, zowel jongens als meisjes). We nodigen jeugd uit om op proef en dus gratis te komen meetrainen (maximaal 4 keer). Wie weet sta je komend seizoen ook wel in het vol-leybalveld met een gesponsord shirt aan. Podarwic heeft namelijk ook zeer actieve sponsors die we daarvoor hartelijk willen danken. Zo is recent het jongensteam CMV5 weer voorzien van nieuwe shirts door de sponsor M. van Honk Transport uit Poederoijen. Wil je meer weten en/of een keer gratis meetrainen?De jeugdcommissie staat je graag te woord op telefoonnummer 06 11118215

Tweedehands kledingverkoop Aalst

Op vrijdag 20 maart a.s. houden wij weer een tweedehands kledingverkoop in Herv. Centrum 't Kruispunt te Aalst. Vanaf 14.00 uur kunt u terecht om uw gardero-be voordelig aan te vullen. Keurig gesor-teerde kleding in alle soorten en maten. Dames-, heren-, kinder- en babykleding, voor elk wat wils. Maar is er niets voor u bij, dan is er altijd nog een bakkie troost met iets lekkers. We sluiten onze deuren om 20.00 uur. Kleding inleveren kan bij Ada Hofmans, Kamillestraat 14 in Aalst.

Paaseieren zoeken Poederoijen Op zaterdag 4 april gaan we weer paas-eieren zoeken met de jeugd van Poede-roijen. De onderbouw (t/m groep 4) ver-zamelt bij het speeltuintje in de Juliana van Stolbergstraat. De bovenbouw (vanaf groep 5) komt bij elkaar in de schuur van Hans Bok, dorpsweg 14. De beide groe-pen starten om 14.00u en zijn rond 15:30u weer klaar. Jongens en meisjes, we hopen dat jullie er allemaal weer bij zijn! Oranjevereniging “Juliana” te Poederoijen

facebook.com/kaasjager

Nederhemert ruimt!

NEDERHEMERT – Zwerfvuil opruimen in Nederhemert is geen pretje meer.De vrijwilligers hebben dat geweten afge-lopen zaterdagmorgen.Verschillende vrijwilligers ( waaronder ook vele kinderen) waren, na een oproep van de Dorpsraad, gekomen om zwerfvuil mee op te ruimen. Op sommige stukken, Zietfordseweg, Nieuwstraat, Maasdijk nabij het Sterrenbos was het raak daar lag heel veel zwerfvuil.Ook waren op verschillende plaatsen af-valzakken gewoon gedumpt, van de dijk gegooid, die ook opgeruimd werden. Dank aan al die vrijwilligers want zonder hun inzet was dit resultaat nooit behaald.Ook raadsleden uit Nederhemert maakte deel uit van de vrijwilligers en daar zijn wij als Dorpsraad blij mee, Bouwbedrijf Gerrit Robbemondt stelde een bus ter .beschikking waar het zwerfvuil mee op-gehaald werd en er moest verschillende keren gereden worden zoveel zwerfvuil, gedumpte zakken, plastik emmers en kuipen te gek om op te noemen. In sep-tember zal er weer een opruim zwerfvuil actie gehouden worden.

Vieze auto?

Heel veel mensen gaven gehoor aan deze oproep. Er zijn heel wat auto’s naar het Marktplein gebracht zaterdag 14 maart. Fijn dat u op deze manier het Jeugdwerk van de Hervormde gemeente van Brakel heeft gesteund. Bedankt! Ook een spe-ciaal woord van dank aan alle jeugdwer-kers die zich enorm hebben ingezet om alle auto’s schoon te maken. Geweldig! Er zijn 55 auto’s gewassen en gezeemd! De netto opbrengst van de actie voor het jeugdwerk is € 477,50! Allemaal hartelijk bedankt!

Oud papier Poederoijen Op DV zaterdag 21 maart wordt het oud papier weer opgehaald. U word verzocht de containers voor 8.30 uur aan de weg te zetten. LET OP om veiligheidsredenen van de AVRI mag er geen los papier dat naast de container staat worden meege-

Page 5: Ronduit 12

RONDUIT

Klop Meubel- en WoningstofferingTel. 06-21564240 | www.laatjestoelstofferen.nl

HUP NAAR BUITEN KINDERSCHOENEN Op ZATERDAG 21 MAART Van 9.00 uur tot 15.00 uur

organiseert Hup naar Buiten:

VANDAAG IS HET LENTE! In onze winkel aan de burg. Posweg 7 in Brakel de hele dag:

• Presentatie van de voorjaarscollectie kinderschoenen. • Verkoop van tassen, sierraden en andere hebbedingen voor kids en mama’s van Heelergleuk.nl • Bij elke aankoop een leuk presentje voor de kids. • Alleen op deze dag:

5% extra korting op een paar schoenen en 10% extra korting op twee of meer paar (over alle paren) • Ook in de middag open!

Kom dus langs voor kinderschoenen van grote merken voor een kleine prijs!

w w w . h u p n a a r b u i t e n . n l

nomen. Dit kunt u in de container aan de Hoekseweg brengen die elke zaterdag is geopend. Ziet u geen mogelijkheid om dit daar te brengen dan kunt u contact op-nemen met het nummer 674079. Alvast bedankt.

Kind-op-schoot 29 maart 2015

Papa’s en mama’s opgelet! Op zondag-middag 29 maart is er om 15.30 uur weer een Kind-op-schoot moment in de Her-vormde Kerk in Brakel. Het verhaal zal gaan over Zacheus en wordt speciaal toegespitst op de belevingswereld van kinderen van 0 tot 4 jaar. Uiteraard zijn broertjes / zusjes en andere belangstel-lenden ook van harte welkom! Zet u het alvast in de agenda?

Brakel bedankt, Emté bedankt

Op donderdag 5 maart zijn de laatste volle spaarkaarten van de Emté voor de boodschappendozen ingeleverd en ook door de Voedselbank opgehaald. Het to-taal komt op het prachtige aantal van 135 dozen, elk met een waarde van € 50,00. Dat geeft een totaal van € 6.750,00. Liep het in de beginperiode heel langzaam, de laatste weken waren fantastisch één week 46 volle kaarten en in de week na afloop nog eens 35 kaarten. Geweldig.En dan dienen ook de giften te worden vermeld, één keer € 1,05 en één keer € 20,00. Ook hiervoor en voor de zeer geslaagde actie iedereen heel hartelijk dank. Wim van der Kooij

Vijf turnsters van Hamarithi in de prijzen

Tijdens de tweede rayonvoorronde op 14 maart 2015 hebben vijf turnsters van S.V. Hamarithi een medaille in ontvangst mogen nemen. Prijs was er voor Marieke van den Broek, Iris van de Werken, Vale-rie Brandsma, Emma Burghout en Rosa-lie 't Lam.In de eerste wedstrijdronde turnde Jeugd D2 turnster Marieke van den Broek ver-rassend naar een gouden medaille. Ma-rieke was overall erg stabiel, maar blonk uit op het toestel vloer. Ze behaalde hier met alle bonuselementen een 14.100. Ook Charlyse Uleman, die haar eerste voorronde turnde onder Hamarithi, deed in hetzelfde niveau goed mee. Op burg

behaalde zij zelfs één van de hoogste cijfers, een 14.050. In het grote deelne-mersveld werd zij uiteindelijk knap 9e. Ook de pupillen 1 en 2 met N3 niveau mochten in de ochtend turnen. De jong-ste meiden Iris van de Werken en Vale-rie Brandsma begonnen beiden sterk op balk. Ze hielden zich staande en zetten mooie cijfers neer. Ook op vloer zijn de dames gewaagd aan elkaar. Valerie be-haalde hier een 14.400 en Iris een 14.150. Het was dan ook geen verrassing dat bei-de turnsters op het podium plaats moch-ten nemen. Iris nam de bronzen medaille mee naar huis en Valerie kreeg zilver voor haar prestatie.Emma Groeneveld, Amber Groeneveld en Emma Burghout zijn één jaar ouder en turnen ook op N3. De turnsters moesten helaas beginnen met wat tegenvallende balkcijfers, die ook de trainsters niet aan zagen komen. Amber liet zien haar brugoefening helemaal onder de knie te hebben en ook haar tweelingzus Emma blonk uit op dit toestel. Emma Burghout wist met een mooie sprong en vloer knap beslag te leggen op de bronzen medaille voor de vierde plaats.

In de middagronde turnden Jeugd N4 turnsters Vera Westervoort, Fleur Danklof en Diede Everaars. Zij lieten grote ver-beteringen zien op het toestel sprong en behaalden mooie punten. Ook op brug werd netjes geturnd. Helaas moesten er op balk wat vallen geïncasseerd worden. Diede werd achtste, Fleur zevende en Vera behaalde de vijfde plaats.Ook D1 turnsters Angelica Westerlaken en Rosalie 't Lam hadden een goede wedstrijd. Angelica behaalde een score van 13.600 op balk, wat uitzonderlijk hoog is te noemen. Zij turnde verder stabiel en werd vijfde. Rosalie kreeg een monsterscore van 14.600 voor haar vloeroefening. Ook op brug liet zij grote verbetering zien. Voor haar was de zilve-ren medaille.In de laatste wedstrijd was het de beurt aan Jeugd D1 turnster Rachelle van Leeu-wen. Zij turnde een mooie wedstrijd. Op vloer behaalde ze een score van 13.300. Verbeterpunten liggen vooral op het toe-stel brug en balk. Rachelle werd achtste. Marieke, Angelica en Rosalie zijn met hun prestatie al verzekerd van een plaats in de regiofinale op 25 april in Amsterdam.

Page 6: Ronduit 12

RONDUIT

FIETS GEZELLIG

EVENLANGS

VRIJDAG 20 MAART VAN 10:00 TOT 22:00 UUR &

ZATERDAG 21 MAART VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

LOKATIE: ATRIUM WILHELMINAHOF BRAKEL

KOM SFEER PROEVEN!DE KOFFIE STAAT KLAAR!

www.DIJKHOF TWEEWIELERS.nl

ivm de show is de winkel vrijdagavond en zaterdag gesloten.

VOORJAARSSHOWVRIJDAG 20 EN

ZATERDAG 21 MAART

Concert in de Gevleugelde Ezel

Concert op 21 maart om 20.00 uur in de Gevleugelde Ezel. Maasdijk 76 in Poede-roijen door Primos del NorteErminia Fernández Córdoba zangArturo Ramón gitaarUdo Demandt percussiePrimos del Norte spelen traditionele en moderne Flamenco op een hoog muzi-kaal niveau.De mooie doordringende stem van Ermi-nia Fernández Córdoba wordt meesterlijk begeleid door het virtuoze gitaarspel van Arturo Ramón. De precieze Flamenco-ritmiek wordt nog eens verdiept door per-cussionist Udo Demandt.Het samenspel is soepel, spontaan, vurig en magisch !

Het concert begint om 20.00 uur. De prijs is, inclusief koffie in de pauze en een licht souper na afloop, € 35,-In verband met de voorbereidingen is reserveren via telefoon 0418 673597 of [email protected] gewenst, liefst voor donderdagavond.ERMINIA FERNÁNDEZ CÓRDOBA is een van de meest gevraagde flamenco-zangeressen in Nederland, die met haar rijkgeschakeerde stem een breed publiek heeft bereikt. In de afgelopen jaren heeft zij meegewerkt aan verschillende cd's en opgetreden in de meeste Nederlandse theaters.Ze werd in 1980 geboren in La Plata, Ar-gentinië en heeft een Nederlandse moe-der en Argentijnse vader. Een jaar later verhuisde ze naar Alicante waar ze op-

groeide tot haar 18e.Daarna latin zang aan het Rotterdams conservatorium waar ze afstudeerde in 2006. In het jaar 2000 begon ze met fla-mencozang en vrijwel meteen begon ze optredens te verzorgen in dit genre sa-men met haar man, flamencogitarist Ar-turo Ramón.Ze heeft opgetreden met onder andere: Primos del Norte, La Primavera, Algo Así, NL Mundo, Imetlaâ, Samba Salad, Labry-enco, Het Internationaal Danstheater, Het Brabants Orkest, Het Metropole orkest en De Uitdaging.ARTURO RAMÓN is geboren in Den Haag in 1981 als zoon van een Neder-landse moeder en een Spaanse vader. Op zijn elfde begon hij met gitaar spelen en op zijn vijftiende ging hij naar het Ko-ninklijk Conservatorium in Den Haag om klassiek gitaar te studeren. Al snel daarna maakte hij contact met de flamenco en verdiepte hij zich in deze stijl. Zijn eerste lessen nam hij bij Johan Frauenfelder. Na twee jaar studeren in Den Haag besloot hij zich volledig te wijden aan de flamen-cogitaar, en vervolgde hij zijn studie bij Paco Peña, Ricardo Mendeville en Hans van Gogh aan het Rotterdams Conserva-torium, waar hij in mei 2003 afstudeerde. Tijdens zijn studie volgde hij masterclas-ses bij o.a. de gitaristen Paco Serrano en Moraíto en de zangers David Pino en José Parrondo.Al tijdens zijn studie begon Arturo met optreden, niet alleen als sologitarist, maar ook als begeleider van flamencozang en -dans met groepen als: Primos del Norte, NL Mundo, Algo Así, Flamenkika en The Hungry Gods. Met hen heeft hij opgetre-den in de meeste West-Europese landen en ook in Turkije, Marroko, Ethiopië en Argentinië. Daarnaast heeft hij zich toe-gelegd op de studio-techniek en meege-werkt aan verschillende cd's als gitarist, technicus en producent. In 2005 bracht hij zijn debuutalbum uit als sologitarist, getiteld Matices, en drie jaar later bracht hij de cd/dvd Doce Meses uit met Primos del Norte, met Udo Demandt en Erminia Fernández Córdoba.UDO DEMANDT is geboren en getogen in Duitsland en begon toen hij 8 jaar was te drummen op dorpsevenementen met zijn zus op orgel en zijn broer op accor-deon. Later speelde hij in de plaatselijke fanfares Polka en Walsen, Folk en Swing. In de volgende jaren speelde hij allerlei stijlen zoals Rock, New Wave, en later Jazz en Latin. Hij raakte zo gefascineerd door Latijns-Amerikaanse muziek dat hij besloot drums en percussie te gaan stu-deren aan het Rotterdams Conservato-rium en woont sindsdien in Nederland. In de zomer van 2000 rondde hij zijn studie af met een diploma in World Music.In de jaren daarna concentreerde hij zich op Flamenco, Braziliaanse muziek, en vele andere cross-over stijlen. Om nieu-we klanken te vinden begon hij met het gebruik van hybride opstellingen waarin

Page 7: Ronduit 12

RONDUIT

drums en percussie worden gecombi-neerd. De laatste tijd breidt hij zijn reper-toire uit met oosterse ritmes.Udo trad op met onder anderen Mon-sieur Dubois, het Metropole Orkest, Li-lian Vieira's Samba Soul, Ntjam Rosie, Flamenkika,Tango Extremo, Izaline Calis-ter, Julya Lo'ko, Frafra Sound en Sensuál.

Passiegloriedienst in Zuilichem

Zondagavond 15 maart a.s. om 18.30 uur wordt er een Passiegloriedienst gehouden in de Gereformeerde Kerk van Gameren-Zuilichem, Zijlstraat 1 te Zuilichem.Het thema van deze Passiegloriedienst is: ‘ONDERWEG NAAR PASEN’In deze dienst zal kinderkoor Eigenwijs enkele liederen zingen en zullen de lie-deren begeleid worden door organist Jan Ockers. Mevr. M. de Bruin uit Molenaars-graaf hoopt in deze dienst voor te gaan.We nodigen iedereen van harte uit om met ons te komen zingen en luisteren op zondag 15 maart! Iedereen, jong en oud, van harte welkom.

Gratis tennisles

Bij TV De Molenwiek, Langerakseweg 2 te Brakel. Vrijdag 20 maart van 16.00 u - 18.00 u Doe je mee? Dan krijg je ook nog een lekkere verrassing. Gratis racket in bruikleen. Neem je vriendjes / vriendin-netjes mee!! Wil je meedoen? Schrijf je in via: www.tennisenfun.nl

Computerlessen voor beginners

Voor vrouwen en mannen die willen leren werken met de computer 6 Bijeenkom-sten: Dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 24 en 31 maart, 13 en 20 april, 11 en 18 mei 2015 Lessen voor beginners: Ba-sisvaardigheden, omgaan met de com-puter. Oefening met Windows – Word – Excel, leren over internet – informatie zoeken en E-mails schrijven. Begelei-ding: Carla Smith Kosten: € 12.00 voor 6 lessen, de eerste les contant betalen! Plaats: Stichting Kompas, Brede school de Waluwe, Portage Zaltbommel. Ingang: Prins Bernhardweg, Voor aanmelding en informatie: Joke Verkuijlen: [email protected], tel. 0418 512656 of 06-44614237

Buitenbieb Brakel

Binnenkort wordt in Brakel de buitenbieb in gebruik genomen. De buitenbieb is een initiatief van Xandra van Tuijl. Voor haar woning aan de Molenkampweg heeft ze een telefooncel laten plaatsen. Een paar vragen:

Hoe kwam je op het idee een buitenbieb te laten plaatsen? Ik wilde graag wat betekenen voor de maatschappij, maar omdat ik een druk gezin heb en er met het bedrijf erbij weinig tijd overblijft voor vrijwilligerswerk zocht ik iets anders. In Brakel komt geen biblio-theekbus meer, zodoende kwam ik op het idee om iets te maken wat geschikt is om boeken te ruilen, en wat buiten kan staan. Toen ik een oude Engelse telefooncel zag begon het idee vorm te krijgen.

Wie betaalt de telefooncel en de boeken?Via www.altenamarkt.nl kocht ik een par-tij boeken die we zijn gaan verkopen. We hebben bij de Rabobank subsidie aange-vraagd en gekregen. Ook de dorpsraad heeft daaraan bijgedragen en met elkaar kwam er voldoende geld om de telefoon-cel te laten komen.

Hoe werkt zo'n buitenbieb?Iedereen uit Brakel (en omgeving) mag een boek komen halen, op voorwaarde dat men er een boek voor terugzet. Boe-ken voor volwassenen, kinderboeken en tijdschriften zijn beschikbaar. Wel vragen we mensen om boeken met een goede achtergrond te ruilen, dus geen vulgaire lectuur. Men kan de gehele dag terecht.(niet op zondag) Op die manier hebben we steeds een wisselend aanbod van boeken en tijdschriften.Van harte welkom aan de Molenkamp-weg 16 in Brakel.

Broer en zus winnen zilver in voorwedstrijd turnen

Dana en Abel Jooren winnen zilver bij voorwedstrijd turnen.

Aalst/Ochten: Bij de tweede voorwed-strijd van de vijfde divisie heeft Dana Jooren de zilveren medaille weten te bemachtigen bij de categorie instap D2. Ook de eerste voorronde bleek zij al suc-cesvol te zijn en goed om te kunnen gaan met de spanning. Bij het eerste onder-deel, sprong, turnde ze tweemaal een mooie handstandplatval. De ene mooier uitgevoerd dan de ander. Op brug wist ze de hoogste score te verdienen door strak te turnen. Als enige van de 30 turnsters wist zij alle plus elementen te turnen op balk. Hierdoor wist ze ook hier hoge ogen te gooien. Zelfs met een val bij de kop-rol, die we overigens niet gewend zijn van Dana, behaalde ze de tweede plaats op dit toestel met 13,100 punten. Het onder-deel vloer ging ook netjes, maar er kan nog verbeterd worden op de overslag en de rechte benen. Hier scoorde zij 13,800 punten. De komende periode gaat Dana trainen voor de teamwedstrijd en finales. Ook Tannya Pareira Brites kwam in actie, maar dan bij de pupillen 2. Bij haar ging het onderdeel sprong erg goed. Ze kreeg hiervoor dan ook de tweede plaats toe-gewezen op dit toestel met 13,175. De onderdelen brug en vloer kan Tannya nog flink op trainen. Balk ging wel goed, on-danks een onnodige val toch nog 13,200 punten. Ze werd uiteindelijk 13e van de 39 turnsters.Aalst/Wijk bij Duurstede: Abel Jooren, de oudere broer van Dana, mocht het spits afbijten in Wijk bij Duurstede. De turner is ook lid bij Sport Balans in Culemborg, om daar samen met Koen Hermes en Mike van den Broek hoger op te komen in het heren turnen. Abel turnt dit jaar zijn eerste jaar KNGU wedstrijden bij de pupillen in de vijfde divisie.

www.kaasjager.nl

Heeft u klachten over de bezorging van de Ronduit?

Dan kunt u contact op nemen met

Van der Meer Verspreiding(voor meer informatie

zie de colofon)

Page 8: Ronduit 12

RONDUIT

al 15 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Het thuis verzorgenvan een ernstig ziek

familielid is zwaarVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden

Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen:de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120www.vptz-bommelerwaard.nl

Ook voor diabetesAangesloten bij zorggroep BB

en KRP geregistreerd.Lid van Provoet.

Goudenregenlaan 45 Aalst

06-57210557

Ronduit start een nieuwe rubriek:

Onder-onsjesLeuk om oma te feliciteren met haar tachtigste verjaardag, een vriend succes te

wensen met zijn examen of om iemand in het zonnetje te zetten. Ook die stapel

stoeptegels waar je al zo lang van af wilt, kun je hier aanbieden.

Kortom: al je persoonlijke berichtjes kun je hier voor een zacht prijsje plaatsen.

De spelregels:

• Insturen via de mail [email protected]

• Onder vermelding van "Onder-onsje"

• Voor vrijdag 15.00 uur ingeleverd

• Voorzien van factuuradres

• Min. 2 regels - max. 6 regels (1 kolom)

• Niet voor commerciële doeleinden

• Kaasjager behoudt zich het recht plaatsingen te weigeren

Kosten• 2 regels: € 4,00**

• Elke volgende regel + € 1,00**

• Foto van 2 x 2cm met max. 4 regels tekst € 10,00**