Download - Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Transcript
Page 1: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Koning Boudewijnstichting- Itinera InstituteFilantropie- index/trend

Ivan Van de Cloot,Itinera Institute

Fondation Roi Baudouin- Itinera InstituteIndex/Tendances de la philanthropie

Page 2: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Filantropie-trendEnquête door Ipsos Public Affairs

Verricht in 2011Laatste trend

Representatief staalPer telefoon

We selecteren een aantal criteria voor in de Filantropie-trend

Page 3: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Perception impact crise économique

N: 1.000 répondants

3

KBS/FRB – ItineraTendances

Plus favorable

18%Moins favorable

60% Autant favorable

17%

Ne se prononcent

pas5%

“Pensez-vous que le contexte économique est actuellement plus ou moins favorable pour la philanthropie qu'il y a douze mois ? ”

Page 4: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Perceptie Belgen als donateurs

16%

47%

25%

12%

14%

39%

38%

9%

Meer donaties

Minder donaties

Evenveel donaties

WHN / Geen antwoord

In de afgelopen 12 maanden

In de komende 12 maanden

Denkt u dat de Belgen in de afgelopen 12 maanden meer, minder of evenveel donaties deden dan 12 maanden daarvoor?

Denkt u dat de Belgen in de komende 12 maanden >, < of = donaties zullen doen dan in de afgelopen 12 maanden?

N: 1.000 respondenten

18-34 26%65+ 13%

KBS/FRB – Itinera trend

Page 5: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Les dons, plus ou moins et combien ?

“Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait plus de dons, moins de dons ou autant de dons qu'au cours des 12 mois précédents? ”“Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l'intention de faire > dons, < dons ou = dons qu'au cours des 12 derniers mois ? ”

N: 516 répondants qui ont fait un don au cours des 12 derniers mois

18%

14%

66%

2%

7%

9%

77%

6%

Plus

Moins

Autant

Ne sait pas/ Pasde réponse

Au cours des 12 derniers mois

Dans les 12 prochains mois

5

KBS/FRB – Itinera Tendances

Page 6: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Goede doelen in testament

“Heeft u reeds uw testament opgemaakt?”

N: 1.000 respondenten

Heeft u in uw testament een gift opgenomen voor een goed doel of een vereniging?”

20%80%

Ja Nee

N: 200 respondenten die al testament hebben opgemaakt

22%

78%

Nee, testament omvat geen gift voor goed doel, vereniging

Ja, testament omvat gift voor goed doel, vereniging

JA

KBS/FRB – Itinera trend

Page 7: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

PERCEPTION DE LA PHILANTHROPIE

Base : échantillon total

Importante mais pas

essentielle51%

Essentielle23%

Secondaire21%

Ne se prononcent

pas5%

KBS/FRB – ItineraTendances

“Vous, personnellement, quelle est votre position à l'égard de la philanthropie ? Diriez-vous que face aux enjeux du monde actuel, la philanthropie est…”  %

Page 8: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Naar welke goede doelen gaat de voorkeur van de Belg?

“Ik ga een aantal goede doelen voorlezen. Kan u me zeggen voor welke doelen u schenkt of bij voorkeur zou schenken?”

N: 1.000 respondenten

39%

20%

19%

9%

7%

2%

1%

2%

Gezondheid en medisch onderzoek

Hulp aan minderbedeelden

Humanitaire acties en steun aan arme landen

Milieubescherming

Toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen

Een ander doel, geen van deze

Culturele vorming en bescherming cultureel patrimonium

WHN/GA

Page 9: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Non44%

Oui53%

Ne se prononcent pas3%

Quel lien entre fiscalité et philanthropie ?

N: 1.000 répondants

9

DES MESURES FISCALES PLUS AVANTAGEUSES INCITERAIENT-ELLES À PLUS DE DONS ?

Page 10: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

62%

49%

72%Contribuer à rendre le

monde meilleur

Pallier au manqued'action du monde

politique

Obligation morale en tantque citoyen

LES RAISONS POUR DONNER

Les plus jeunes

Les donateurs

La philanthropie est essentielle

Les donateurs

Base : échantillon totalKBS/FRB – ItineraTendances

KBS/FRB – Itinera Tendances

Page 11: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Sur quel critère choisir une cause ?

“Si demain, vous décidiez de faire un don, sur quel critère choisiriez-vous une œuvre plutôt qu'une autre ? Vous choisiriez plutôt en fonction de la cause défendue ou en fonction des résultats obtenus ? ”

N: 1.000 répondants

11

Les résultats obtenus

44%La cause défendue

52%

Ne se prononcent pas4%

Page 12: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Structurele steun of steun na ramp

“Indien u een goed doel zou moeten steunen, zou dat dan op lange termijn zijn of zou het een reactie zijn op een grote ramp zoals een natuurramp?”

N: 1.000 respondenten

54%39%

7%

Structurele steun op lange termijn Steun bij ramp Weet niet/GA

Lage sk 42%Primaire opl 45%Geen donateur 47%

Hoge sk 67%Hogere opl. 71%Donateur 61%

STEUN BIJ RAMP STRUCTURELE STEUN OP LANGE TERMIJN

Page 13: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Besoins d'information

“Diriez-vous que vous avez suffisamment d'informations pour choisir à quelle(s) organisations(s) ou à quelle(s) causes(s) donner ? ”

N: 1.000 répondants

4%

23%

29%

35%

10%

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

NSP / Sans réponse

% NON % OUI

2011 2011 63%33%

18-34 40%65+ 28%Classe inf. 35%Classe sup. 26%Education sup. 24%Primaire 48%Donateur 22%Non donateur 47%Bonne cause 30%Résultats 37%

13

KBS/FRB – Itinera Tendances

Page 14: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Rationele sensibilisering versus emotionele sensibilisering

Op welke manier moeten verenigingen volgens u steun krijgen?"

14

4%

63%23%

10%

Via duidelijke, precieze informatie over hun werking en doelstellingen

Via sterke beeldenVia duidelijke informatie én sterke beelden

Weet niet/GA

NL 27%18-34 29%Lage sk 25%Mannen 26%Primaire opl 29%Geen donateur 27%

EMOTIONELE SENSIBILISERING

55-64 70%Vrouwen 66%Hoge sk 69%Donateur 67%

RATIONELE SENSIBILISERING

N: 1.000 respondenten

Page 15: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Filantropie-trend

Page 16: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Filantropie-Trends

IN VERGELIJKING MET 12 LAATSTE MAANDEN EN DE VOLGENDE 12 MAANDEN ?

Meer + Evenveel = 84% Meer + Evenveel = 84%

Stabilisatie geefklimaat

Stabilisation du climat de générosité

Page 17: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Philantropie-Tendances

Plus + autant = 41% Plus + autant = 52%

Moins 47%

Plus 16%

Autant25%

Ne se prononcent

pas12%

LE DON AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Moins 39%

Plus 14%

Autant38%

Ne se prononcent

pas9%

LE DON AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Verbetering geefbereidheid

Amélioration de la disposition au don

Page 18: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Filantropie-indexObjectieve data

Social profitinstellingenGegevens IZW van de Nationale Bank

Giften volgens budget-enquêteData Ministerie van Economische Zaken

Stichtingen en fondsenStichting van openbaar nut/ Fondsen opgericht binnen de

Koning Boudewijnstichting

Fiscale attestenData van Ministerie van Financiën

Page 19: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Secteur associatifBNB

Données du bilanNombre et moyenne du total bilantaire

Page 20: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Social profitinstellingenNBB

ResultatenrekeningLidgeld, schenkingen, legaten

Page 21: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Donations selon l’enquête-budgetMinistère de l’économie

Enquête-budgetNombre de personnes qui donne et don moyen

Page 22: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Stichtingen en fondsenStaatsblad en Koning Boudewijnstichting

Stichting van openbaar nut/ Fondsen opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting

Page 23: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Attestation fiscaleMinistère des finances

Nombre et montant moyen

Page 24: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Filantropie-indexObjectieve data samengebracht in één cijferMeeste componenten namen sterk toe van 2007 tot 2008

Tussen 2008 en 2009 was er een kleine daling

Page 25: Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend

Conclusie/Conclusions

Filantropie-indexDe harde cijfers over de filantropie in actie tonen een sterke toename

tussen 2007 en 2008 en een kleine daling in 2009

Index de la philanthropieLes données quantitatives sur la philanthropie nous montrent une forte

augmentation entre 2007 et 2008 et une diminution modérée en 2009

FilantropietrendHet sentiment tegenover filantropie lijkt af te zwakken en heeft een

nieuwe stimulans nodig. Een kleinere groep zegt dat ze de komende twaalf maanden meer zal geven.

Tendances de la philanthropieL’intérêt pour la philanthropie apparaît affaibli et a besoin d’un nouveau

stimulant. Un groupe plus restreint affirme qu’ils donneront davantage dans les douze mois à venir.