Download - Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Transcript
Page 1: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup
Page 2: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Eén van de belangrijkste beheertaken bestaat uit het maken van backups.

De systeembeheerder moet voorkomen dat gegevensverlies voorkomt. Denk maar aan het wissen of beschadigen van bestanden of mappen, of stuk gaan van een harde schijf. Het werk van verschillende dagen kunnen verloren gaan.

Windows Server Backup 2

Page 3: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

De bescherming van het individueel gebruik van harde schijfsystemen, zoals RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) is ook niet voldoende. Het RAID-systeem zelf kan bijvoorbeeld ook falen.

Backup procedures worden een stuk vereenvoudigd als alle gebruikers hun documenten op een fileserver of dataserver bewaren in plaats van op hun werkstations.

Windows Server Backup 3

Page 4: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Harde schijven.Hierbij kunnen in RAID-diskarrays of enkelvoudige schijven worden gebruikt.

CD- en DVD writers.CD-R of CD-Recordables zijn geschikt voor eenmalig gebruik.CD-RW of CD-ReWritables kunnen meermaals worden herschreven.DVD R(W) zijn herschrijfbare Digitale video Discs.

WORM.Write Once Read Many wordt gebruikt in jukeboxen. Kan tot 7 TB worden opgeslagen bij een transfertsnelheid van 4,4 MB/s schrijven en 8 MB/s lezen.

Windows Server Backup 4

Page 5: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

RAID-1 (ook bekend als "mirroring") kopieert de gegevens van disk 1 identiek naar disk 2. Als een disk uitvalt, zal het computer systeem dit niet merken en gewoon blijven verder werken.

Hoewel RAID-1 de minst efficiënte manier van data beveiliging is, en voor conventionele SCSI RAID systemen ook een erg dure oplossing is, biedt dit voor IDE oplossingen een simpele maar erg betrouwbare oplossing als het om veiligheid gaat.

Windows Server Backup 5

Page 6: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Bij RAID-5 systemen maken we gebruik van 3 of meer schijven om de data op te slaan.

Anders dan bij Raid 1 wordt de data niet naar alle schijven gespiegeld, maar wordt data gelijkmatig verdeeld over de schijven en wordt er extra informatie weggeschreven die het mogelijk maakt om verloren data van 1 schijf te herconstrueren.

Raid 5 gaat om die reden ook efficienter met de totale schijfcapaciteit om.

Windows Server Backup 6

Page 7: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

We beschouwen RAID-1 en RAID-5 als een bijkomend beveiligingssysteem en niet als een backupsysteem.

Windows Server Backup 7

Page 8: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Hier maken we gebruik van in het geval dat er echt gegevensverlies is.

Dit kan ontstaan door een defect van een harde schijf of het slecht functioneren van een computersysteem, wissen van het bestand, brand, enz…

Windows Server Backup 8

Page 9: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Windows Server Backup is een functie in Windows Server 2008 die beschikt over een aantal wizards en andere hulpprogramma's waarmee u back-up- en hersteltaken kunt uitvoeren.

De functie Windows Server Backup in Windows Server 2008 bestaat uit een MMC-module en opdrachtregelprogramma's die samen een complete oplossing vormen voor het maken en terugzetten van back-ups.

Windows Server Backup 9

Page 10: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Er zijn vier wizards die u kunt gebruiken om back-ups te maken en gegevens te herstellen. ◦ Met Windows Server Backup kunt u een back-up

maken van een volledige server (alle volumes), geselecteerde volumes of de systeemstatus.

◦ U kunt backups maken en beheren voor een lokale of een externe computer.

Windows Server Backup 10

Page 11: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

◦ U kunt volumes, mappen, bestanden, bepaalde toepassingen en de systeemstatus herstellen. In een noodgeval, bijvoorbeeld als een vaste schijf uitvalt, kunt u uw volledige systeem op een nieuwe vaste schijf terugzetten met behulp van een volledige server backup en de Windows Herstelomgeving.

◦ Ook kunt u back-ups automatisch volgens een schema laten uitvoeren.

Windows Server Backup 11

Page 12: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Windows Server Backup is beschikbaar in alle edities van Windows Server 2008 (zoals 32-bits als 64-bits versies).

De module Windows Server Backup is echter niet beschikbaar voor de Server Core-installatieoptie van Windows Server 2008.

Windows Server Backup 12

Page 13: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Windows Server Backup maakt gebruik van Volume Shadow Copy Services (VSS) en daardoor is het mogelijk om niet alleen bestanden, mappen en systeemstatus terug te zetten, maar ook applicaties die VSS herkennen, zoals SQL Server,.

Windows Server Backup 13

Page 14: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

U moet lid zijn van de groep Administrators of de groep Backupoperators als u Windows Server Backup wilt gebruiken.

Windows Server Backup 14

Page 15: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

In Windows Server 2008 is de firewall standaard ingeschakeld. Als u met de module Windows Server Backup backups van een andere computer beheert, kan dit van invloed zijn op de verbinding met de externe computer. Dit kan worden opgelost door de firewallregels te wijzigen. Voor het werken op een lokale computer heeft dit geen gevolgen.

Windows Server Backup 15

Page 16: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Windows Server Backup is standaard niet geïnstalleerd. We moeten dus eerst Windows Server Backup installeren op de Fileserver.

Start de wizard Add Features Wizard via Server Manager, Add Features.

Windows Server Backup 16

Page 17: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer Windows Server Backup Features en klik op Next.

Windows Server Backup 17

Page 18: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Bij het installeren van de Windows Server Backup features moet ook Windows Powershell worden geïnstalleerd. Windows Powershell wordt automatisch geselecteerd.

Windows Server Backup 18

Page 19: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Klik op Install om de installatie te starten.

Windows Server Backup 19

Page 20: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

De installatie wordt gestart.

Windows Server Backup 20

Page 21: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

U bekomt een samenvatting van de installatie.

Windows Server Backup 21

Page 22: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Op een server waarop Windows Server Backup wordt uitgevoerd, kunt u met de wizard Backupschema geplande backups maken die automatisch een keer of vaker per dag of per week worden uitgevoerd.

Windows Server Backup 22

Page 23: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

U kunt ook geplande backups maken en configureren met de opdracht Wbadmin enable backup.

Windows Server Backup 23

Page 24: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Voor u start met de configuratie, moet u eerst een plan maken.◦ Hoe vaak per dag en op welke tijden u backups

wilt maken;◦ Of u één schijf of meerdere schijven wilt

gebruiken om de backups op te slaan;◦ Van welke volumes u backups wilt maken en of de

backups moeten kunnen worden gebruikt voor systeemherstel.

Windows Server Backup 24

Page 25: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

De naam zegt het al, dit is een volledige backup. Van elk bestand wordt een backup gemaakt, zonder aanvullende voorwaarden. Een volledige backup kan eenvoudig worden teruggeplaatst (restore). Er zijn geen organisatieproblemen zoals bij een incrementele backup.

Windows Server Backup 25

Page 26: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Dit is een backup van alleen de bestanden die gewijzigd zijn sinds de laatste volledige backup.

Windows Server Backup 26

Page 27: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Dit is een backup van geselecteerde bestanden of volgens geselecteerde voorwaarden.

Windows Server Backup 27

Page 28: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Start Windows Server Backup via Start/ Administrative tools/Windows Server Backup.

Windows Server Backup 28

Page 29: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Het programma wordt gestart. U krijgt een bericht dat er nog geen backup is geconfigureerd. De configuratie start met de prestatie-instellingen.

Windows Server Backup 29

Page 30: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Klik in het venster Windows Server Backup op Action en selecteer Configure Performance Settings.

Windows Server Backup 30

Page 31: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

In het venster Optimize Backup Performance geeft u per volume aan of u een volledige, een incrementele, of een aangepaste backup wilt.

Windows Server Backup 31

Page 32: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer Custom. Bij Backup Options kiest u voor Full backup en vervolgens klikt u op OK.

Windows Server Backup 32

Page 33: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Klik in het volgende venster op de map Action en selecteer Backup Scheduler, of klik op de snelkoppeling Backup Scheduler in het deelvenster rechts.

Windows Server Backup 33

Page 34: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer Custom en klik vervolgens op Next.

Windows Server Backup 34

Page 35: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

U kunt een volledige backup maken of een backup van bepaalde harde schijven.

Windows Server Backup 35

Page 36: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Zet een vinkje aan C: en klik vervolgens op Next.

Windows Server Backup 36

Page 37: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Wijzig Select time of day in 23:00 uur en klik vervolgens op Next.

Windows Server Backup 37

Page 38: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Na het instellen van het schema moet het medium worden opgegeven.

Standaard toont Windows externe schijven die beschikbaar zijn maar het is ook mogelijk een interne disk te selecteren. Opgelet de disk die wordt geselecteerd wordt wel gewist. Dit is natuurlijk wel van belang als er nog belangrijke data op de schijven staat.

Windows Server Backup 38

Page 39: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer het medium (Externe schijf) en klik vervolgens op Next.

Geef de backup een naam (Label) bijvoorbeeld Dagelijkse backup.

Bevestig de instellingen en klik op Finish.

Windows Server Backup 39

Page 40: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Er wordt nu dagelijks om 23:00 uur een backup gemaakt volgens de instellingen.

Windows Server Backup 40

Page 41: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Soms is het noodzakelijk om een manuele of handmatige backup op te starten. Dat kan het geval zijn na omvangrijke wijzigingen in de software of de hardware.

Windows Server Backup 41

Page 42: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Klik op Action en selecteer Backup Once…of gebruik de snelkoppeling in het rechter panel.

Windows Server Backup 42

Page 43: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Klik in het volgende venster op Next. Standaard is de optie Full server aangevinkt. Laat dit ongewijzigd en klik op Next

Windows Server Backup 43

Page 44: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Normaal wordt een backup op een externe schijf bewaard. Indien u niet in bezit bent van een externe vaste schijf, kunt u een backup maken naar een andere server.

Windows Server Backup 44

Page 45: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Maak, als u over een externe schijf beschikt, een gedeelde map aan en noem die Backup. Maak, als u geen externe harde schijf bezit, een gedeelde map \Backup aan op de hoofdserver.

Doorgaans maakt u een backup maken op een externe schijf, maar voor het doel van deze oefening voldoet een lokale schijf.

Windows Server Backup 45

Page 46: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Omdat de data voor de backup zich niet op de hoofdserver bevindt, selecteert u Remote shared folder.

Windows Server Backup 46

Page 47: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Typ het pad van de map Backup. We nemen in het vak Access Control het toegangsbeheer niet over en laten Inherit aangevinkt.

Windows Server Backup 47

Page 48: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Nu moet u een geavanceerde optie specificeren. Er zijn twee mogelijkheden:◦ VSS copy backup(recommended);◦ VSS Full backup.

Windows Server Backup 48

Page 49: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

VSS copy backup.Deze mogelijkheid gebruikt u als u een anderbackupprogramma gebruikt voor het naken van een backup van toepassingen opvolumes die deel uitmaken van de huidige backup.

Windows Server Backup 49

Page 50: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

VSS Full backup.Deze mogelijkheid wordt gebruikt als u geen ander backupproduct gebruikt voor het maken van backups van toepassingen.

Windows Server Backup 50

Page 51: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer VSS full backup en klik vervolgens op Next. Klik op Backup om de backup te starten.

Windows Server Backup 51

Page 52: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Een backup wordt gebruikt als er iets ernstig is misgegaan met gegevens of bestanden.

Beschadigde, foutieve of ten onrechte verwijderde bestanden moeten kunnen worden hersteld of worden opgehaald. Daarvoor dient de functie restore, waarbij de bestanden uit een backup worden teruggeplaatst.

Windows Server Backup 52

Page 53: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Open Action en selecteer Recover.

Windows Server Backup 53

Page 54: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer This server. Het is mogelijk om data van een andere server terug te plaatsen

Windows Server Backup 54

Page 55: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer datum en tijd van de backup die u wilt terugplaatsen. Standaard is de laatste backup aangeduid. Klik Next.

Windows Server Backup 55

Page 56: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer wat u wilt terugzetten (‘restoren’), het volledige volume of data. Kies Files and folders om data te restoren en klik op Next.

Windows Server Backup 56

Page 57: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer de bestanden of mappen die u wilt terugzetten.

Windows Server Backup 57

Page 58: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Nu moet de bestemming nog worden ingegeven. Meestal wordt een restore naar de oorspronkelijke bestemming gedaan.

Windows Server Backup 58

Page 59: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Selecteer Original location en Overwrite existing files with recovered files om dezelfde bestanden en mappen te overschrijven

Windows Server Backup 59

Page 60: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Bevestig de instellingen en start de restore met een klik op Recover.

Windows Server Backup 60

Page 61: Hoofdstuk 9: Windows Server Backup

Windows Server Backup 61