Download - Gids weber 2015

Transcript
Page 1: Gids weber 2015

nv Saint-Gobain Weber BelgiumOostvaartdijk 10

B-1850 GrimbergenTel. : +32 (0) 2 254 78 54Fax : +32 (0) 2 254 78 [email protected]

le guide weber est aussi disponible en français

Bij Weber geven we om mensen en hun omgeving.

2015

Wij geven om het welzijn van mensen.

Wij geven om wat belangrijk is voor mensen.

Wij geven om onze lange termijn

verantwoordelijkheid.

Empathie

Langdurig

Welzijn

STEMPEL HANDELAAR

Ver

koo

p v

erb

od

en

Gids 2015

• Voorbereiden van vloeren• Plaatsen van tegels• Primers en toeslagstoffen• Technische oplossingen• Constructiemortels• Muren en gevels*

we

geve

n er

omGi

ds

Page 2: Gids weber 2015

www.weber-belgium.bewww.weber-belgium.be

Index producten

Keuzegidsen

Diagnose van de ondergrond

Werfoplossingen

Productfiches

Kleurenkaarten

Hoe de gids weber gebruiken ?

Is uw gids bij het terugvinden van de technische fiche van het product van uw keuze

Helpen u te bepalen welk product u dient te gebruiken, afhankelijk van welbepaalde factoren (ondergrond, tegel, tegelformaat, ...)

Leggen stap-voor-stap uit hoe de diagnose van de bestaande ondergrond dient te gebeuren, alvorens een (nieuwe) bekleding aan te brengen

Beschrijven enkele vaak voorkomende werfproblemen in detail, gevolgd door de beste oplossing

Bevatten de technische gegevens m.b.t. het product, leggen het voorbereiden van de ondergrond en het aanbrengen van het product uit

Geven een indicatie van de beschikbare kleuren van de producten weer

www.weber-belgium.be390

1965* 301 103

207 279 318 283

202 203 005

006 104 081 012 009 323

083 1966 010 1960 327 080

1964 303 017 1958 330 092

1967 345* 041 1961 343 315

341* 015

weber.lite G, weber.lite F, weber.lite P

KLE

UR

ENK

AA

RTEN

Minerale sierpleisters

De afgedrukte kleuren zijn slechts indicatief. Onze stalen raadplegen

* deze referenties zijn geschikt voor de uitvoering van decoratie elementen

122 www.weber-belgium.be

weber.col plus

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

• weber.col plus niet gebruiken : - op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag (< 3 mm) - op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...) : weber.joint poxy

gebruiken - op weinig cohesieve ondergronden of andere niet-vermelde

ondergronden - voor het kleven van harsgebonden tegels (ons raadplegen) - voor het kleven van natuursteen : weber.col plus wit of

weber.col plus E-CO2 gebruiken - voor het kleven van tegels > 60 x 60 cm : weber.col gres TB in

mortelbed gebruiken - voor het kleven van tegels > 60 x 60 cm en ≤ 100 x 100 cm :

weber.col plus Comfort (in dubbele verlijming) gebruiken - voor het kleven van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden :

weber.joint poxy gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

• levensduur van het mengsel : 4 uren• praktische open tijd : 30 minuten• versteltijd : 20 minuten• wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren• wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : van 24 tot 48 urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen• zetdikte : van 2 tot 10 mm

IDENTIFICATIE

• middelbedkleefmortel met gemengde bindmiddelen• samenstelling : wit of grijs cement, kwartszanden en specifi eke

toeslagstoffen

PRESTATIES

• fl exibele kleefmortel met hoge afglijdingsweerstand en met verlengde open tijd, van klasse C2ET

• initiële hechting : ≥ 1 N/mm2

• hechting na inwerking van warmte : ≥ 1 N/mm2

• hechting na inwerking van water : ≥ 1 N/mm2

• hechting na vorst/dooi cycli : ≥ 1 N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REFERENTIEDOCUMENTEN

• getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing• DoP-BESGWT-001-0713

AANBEVELINGEN

• voor het kleven van tegelwerken die gevoegd worden met een witte of lichte voegmortel of natuursteen : weber.col plus wit gebruiken

• voor vlekgevoelige natuursteen, een lijmoverdracht van 100% voorzien en dubbele verlijming toepassen door op de rugzijde van de tegels vóór het plaatsen een dunne laag weber.col plus wit uit te strijken. De technische fi che van de natuursteen en de Technische Voorlichting (TV) 228 van het WTCB raadplegen

• tevens de Technische Voorlichting (TV) 237 en 213 van het WTCB raadplegen

• op gevels : met weber.joint fl ex voegen

GEBRUIK

TOEPASSINGSDOMEINEN• plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein

tot zeer groot formaat, op muren en vloeren binnen en buiten, bijnieuwbouw en renovatie

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

BINNENMUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN

MAXIMUMTEGELFORMAAT

(cm2)

beton, cement- of bastaardbepleistering 3600 verlijmde kalkzandsteenblokken * en cellenbeton * 2000 gipsbepleistering *, gipsblokken * 1200 gipskartonplaten (waterwerend of niet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond) 2000 houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB ** 1100 beklede geëxtrudeerde PS-platen (type weber.sys board) 1200 terracotta (op cementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering, beton 3600 terracotta, betegeling (op cementondergrond) 2000 systeem ter bescherming tegen water onder tegels weber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan (type weber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering, beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat, cementdekvloer 3600 vloerverwarming met warm water of elektrische vloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer * 3600 lichtbeton * en -dekvloer * (densiteit > 0,65) 2000 vloeregalisatiemortel op cementondergrond 3600 vloeregalisatiemortel op houten ondergrond 450 betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond 3600 hard vinyl op cementondergrond ** 3600 houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of type OSB ** 1100 oud verlijmd mozaïekparket ** 1100 gezandstraalde asfaltdekvloer ** 1100 beklede geëxtrudeerde PS-platen (type weber.sys board) 1100 gipsvloerplaten * 2000

BUITENVLOEREN

betonplaat, cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortel op cementondergrond 3600

BUITENMUREN

beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter) ----- beton (tegels tot 28 meter) 1100 cementbepleistering (tegels tot 28 meter) 1100

ZWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS

betonplaat, cementdekvloer 1100 cementbepleistering, beton 1100 weber.dry enduit / weber.dry plus (privé-zwembad) 1100

* na grondlaag weber.prim tac

** na grondlaag weber.prim bond mono

Hoogperformante, fl exibeleen stofvrije kleefmortel voor tegels

www.weber-belgium.be 391

204 1963 1955 001 277 211

000 016 276 091 1956 272

1968 1959 1957 1969 101 311

268 1962

weber.lite G, weber.lite F, weber.lite P

KLEU

REN

KA

ARTEN

Minerale sierpleisters

De afgedrukte kleuren zijn slechts indicatief. Onze stalen raadplegen

84 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Industrieel geproduceerde tegels hebben naargelang het type erg verschillende waarden inzake wateropzuiging

Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?

1. Tegels worden geklasseerd aan de hand van het percentage watergewicht dat ze theoretisch kunnen absorberen

2. De evolutie in productietechnieken van keramische tegels leidt tot een sterke verlaging van hun porositeit

3. De geperste volledig verglaasde grestegels (ook laagporeuze tegels of porcelanato genoemd) hebben meestal een absorptievermogen lager dan 0,5%

1. Cement alleen volstaat niet om een goede hechting te verzekeren voor niet-poreuze materialen, noch bij een traditionele noch bij een verlijmde plaatsing

2. Bij een traditionele plaatsing dient men een aangepaste, met harsen verrijkte cementpap aan te brengen

3. Bij een verlijmde plaatsing dient men een hoogperformante tegellijm, type kleefmortel met verbeterde hechting (C2/C2S) te gebruiken

Hechting van kleefmortels en cementpap

Waterabsorptie door keramische tegels

TECHNISCHE PROBLEMEN

De werfoplossingen

123www.weber-belgium.be

weber.col plus

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

• de ondergronden dienen steeds droog, zuiver, stevig, stabiel, gezond en cohesief te zijn

• alle sporen van vet, oliën en cementmelk verwijderen• ontstoffen (door stofzuigen)• dunne uitvlaklagen (dunner dan 3 mm) afsteken• gipsondergronden dienen droog (vochtgehalte < 1%), niet gepolijst en

stofvrij te zijn. Indien nodig, deze krabben of schuren om de polijstfi lm te verwijderen

• op anhydrietdekvloer (geschuurd en ontstoft) en lichtbeton, op te poreuze cementondergronden en gips, eerst de grondlaag weber.prim tac aanbrengen. 1 tot 4 uren laten drogen

• in geval van gaten of belangrijke oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het verlijmen opvullen of uitvlakken. Plaatselijk uitvlakken tot 10 mm kan met weber.col plus uitgevoerd worden

• op houten ondergronden (houten platen, oud verlijmd mozaïekparket) en hard vinyl de grondlaag weber.prim bond mono aanbrengen. 1 tot 3 uren laten drogen. weber.prim bond mono blijft licht kleverig

• bestaande geglazuurde tegels met grove korrel schuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

• gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C• niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle

zon of op warme ondergronden, op vloerverwarming in werking(48 uren voordien de verwarming uitschakelen)

AANBRENGEN

• aanmaken met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 5 tot 6,5 l zuiver water per zak van 25 kg of 1,2 l voor 5 kg. 5 minuten laten rusten

• weber.col plus op de ondergrond aanbrengen, vervolgens in een gelijke laagdikte, met een aan het tegelformaat en de vlakheid van deondergrond aangepaste getande spaan,uitkammen

• voor tegels van groot formaat en bij weinig vlakke ondergronden, dubbele verlijming toepassen door op de rugzijde van de tegel vóór het plaatsen een dunne laag weber.col plusuit te strijken

• om een goede overdracht onder de tegels te verzekeren en alle lucht te verdrijven, deze aankloppen of goed aandrukken

• naarmate het werk vordert, sporen van weber.col plus op de tegels met een vochtige

spons verwijderen (in het bijzonder bijterracotta)

Hoe natuursteentegels plaatsen ? 82Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ? 84Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding ? 90 Hoe tegels plaatsen op houten platen ? 94Hoe tegels plaatsen op vloerverwarming ? 96Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren ? 102

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSINGEN

ONDERWERP PAG.

Stofvrije formule

Veiligheid en gemak in plaatsing : zonder grondlaag opbestaande betegeling, verlengde open tijd,

hoge afglijdingsweerstand

Voor een maximum aan toepassingen : terras, gevel, zwaar verkeer, zwembad

Voor het plaatsen van tegels van zeer groot formaat en

natuursteen (kalksteen, marmer, graniet) metalle porositeiten

VERKOOPEENHEDENzak van 25 kg (volledige pallet van 42 zakken, hetzij 1050 kg)

verpakking onder folie van 4 x 5 kg, (volledige pallet van 54 verpakkingen onder krimpfolie, hetzij 1080 kg)

PALLETFORMAAT80 x 120 cm

VERBRUIKafhankelijk van het formaat en van het reliëf van de tegel,

van de verlijmingswijze en van de getande spaan :- tegels ≤ 900 cm², enkele verlijming ; van 2,5 tot 3 kg/m²- tegels > 900 cm², dubbele verlijming ; van 6 tot 7 kg/m²

KLEURENwit en grijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac : 150 tot 250 g/m² (emmer van 4 en 15 kg)weber.prim bond mono : 100 g/m² (emmer van 1 en 5 kg)

GEREEDSCHAPtruweel, getande spaan, traagdraaiende elektrische menger

BEWARING1 jaar vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking,

te beschermen tegen vocht

Plaatsen van tegels ennatuursteen : • binnen, op muren en vloeren

bij nieuwbouw en renovatie• buiten, op muren en vloeren

bij nieuwbouw• buiten, op bestaande vloeren (ons raadplegen)

Hoogperformante, fl exibeleen stofvrije kleefmortel voor tegels

85www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.color comfort

weber.color perfect

plus E-CO2

weber.col plus E-CO2 Comfort

plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

TRADITIONELE PLAATSING

• ofwel, de tegels op de uitgekamde brij weber.col chape plaatsen• vanaf 900 cm², een laag weber.col chape op de rugzijde van de tegel aanbrengen• ofwel, de fl exibele dikbedmortel weber.col gres TB gebruiken voor het plaatsen in een

mortelbed, in een dikte variërend tussen 5 en 35 mm

VERLIJMDE PLAATSING

• weber.col plus, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col gres of weber.col gres TB gebruiken. Bij tegelformaten boven de 900 cm² op vloeren binnen en vanaf 100 cm² op vloeren buiten dubbele verlijming toepassen

Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?

OPLOSSINGEN

PRODUCTFICHES

PRODUCT VERBRUIK PAG.

Voorbereiden van de ondergrond

Plaatsing

Voegen

• voor het voegen een aangepaste voegmortel gebruiken : weber.joint large, weber.joint pro, weber.color comfort of weber.color perfect in functie van de gewenste voegbreedte en het type tegel (zie de keuzegids van de tegelvoegen op pag. 73 en de technische productfi ches)

• de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 (of Ottoseal S70 voor natuursteen) opkitten

1. de klasse waartoe een tegel behoort aan de hand van de door de tegelfabrikant opgegeven informatie op de verpakking nagaan

2. de cohesie van de ondergrond met de hamer nagaan, holklinkende delen verwijderen en indien nodig herstellingen uitvoeren

3. cementmelk, vetten en vuil door hogedrukreiniging verwijderen

ongeveer 5 kg/m² 122

ongeveer 5 kg/m² 126

ongeveer 3,5 kg/m² 128

ongeveer 3,5 tot 4 kg/m² 132

ongeveer 5 kg/m² 136

ongeveer 1,5 kg/m²/mm dikte 138

1,5 tot 3 kg/m² 150

0,2 tot 1,5 kg/m², afhankelijk van het 158 tegelformaat, de voegbreedte en de voegdiepte

0,2 tot 1,5 kg/m², afhankelijk van het 160 tegelformaat, de voegbreedte en de voegdiepte

0,2 tot 2 kg/m², afhankelijk van het 162 tegelformaat, de voegbreedte en de voegdiepte

0,5 tot 2 kg/m², afhankelijk van het 164 tegelformaat, de voegbreedte en de voegdiepte

Ottoseal S100 408

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 75)en de technische productfi ches van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

of

ofofof of

of of of

of

De werfoplossingen

74 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe de benodigde hoeveelheid voegmortel voor tegels berekenen ?

=

(tegellengte (mm) + tegelbreedte (mm))x

voegbreedte (mm)x

voegdiepte (mm)x

densiteit voegmortel*

tegellengte (mm) x tegelbreedte (mm)

* densiteit van de pasta of de uitgeharde mortel

Voorbeeld :

Netto hoeveelheid voegmortel nodig/m2 (kg) = = = 0,77 kg/m2

tegellengte (250 mm)

tegelbreedte(250 mm)

Opmerking : Hou bij de berekening rekening met ± 10 % verlies

voegbreedte (6 mm)

voegdiepte (10 mm)

tegellijm

48.000

62.500

(250 + 250) x 6 x 10 x 1,6

(250 x 250)

Densiteit van de pasta of de uitgeharde mortel van de verschillende voegmortels :

- weber.joint poxy : 1,6- weber.joint pro : 1,6- weber.color comfort : 1,6- weber.color perfect : 1,8 - weber.joint large : 2,0- weber.joint fl ex : 1,8- weber.joint HR : 2,2

Deze berekeningsformule staat ook op onze website www.weber-belgium.be. Dankzij deze tool kunt u snel en eenvoudig de hoeveelheid voegmortel berekenen die u nodig heeft

netto hoeveelheid voegmortelnodig per m2 (kg)

75www.weber-belgium.be

1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Diagnose van de ondergrond

De 7 noodzakelijke stappenDe hechting van de tegel hangt af van de kwalitatieve voorbereiding van de ondergrond en van de vooraf gemaakte diagnose. Hierbij de middelen om de diagnose uit te voeren. Een goede ondergrond dient steeds vlak, hard, stabiel, cohesief, zuiver, droog en voldoende poreus te zijn

HOE DE VLAKHEID VAN EEN ONDERGROND CONTROLEREN ?

HOE DE HARDHEID VAN EEN ONDERGROND CONTROLEREN ?

HOE DE STABILITEIT VAN DE ONDERGROND CONTROLEREN ?

De vlakheid van de ondergrond wordt met een regel van 2 m gecontroleerd. Om een rechtstreekse plaatsing met tegellijm toe te laten, mogen de oneffenheden de 4 mm niet overschrijden onder de regel van 2 m

Om op vloeren esthetische fouten en schade aan het tegelwerk te voorkomen, dient de ondergrond vlak te zijn (vlak en horizontaal niet verwarren : de ondergrond kan vlak zijn zonder horizontaal te zijn)

De ondergrond dient hard en resistent te zijn, om scheurvorming en later loskomen van de tegels te vermijden

De ondergrond dient stabiel te zijn om een latere beschadiging van de betegeling te vermijden

De hardheid van de ondergrond testen door met een puntig voorwerp op meerdere plaatsen te krassen. De krassen mogen niet meer dan oppervlakkig zijn

Het gaat hier vooral over plankenvloeren of houten platen geplaatst op vloerbalken en in mindere mate over wanden

Als de oneffenheden, in een doorlopend oppervlak van maximum 1 m², geen 20% van het totale oppervlak uitmaken,worden ze als plaatselijk beschouwd

Tevens de hardheid van oude dekvloeren (magere, verbrande, ...) of gipsondergronden op de totale dikte onderzoeken

De vloerplanken of houten platen mogen niet bewegen wanneer erop gelopen wordt. De wanden mogen niet trillen of vervormen bij druk uitgeoefend met de hand

Indien de oneffenheden dit oppervlak overschrijden, wordt de ondergrond als niet vlak beschouwd

Indien de ondergrond niet hard genoeg is, deze verwijderen om een nieuwe ondergrond te kunnen realiseren

Bij gebrek aan stabiliteit, de vloerplanken vastvijzen en indien nodig op de vloer houten platen aanbrengen. Vervormbare wanden stabiel maken

VLAKHEID HARDHEID STABILITEIT

4 www.weber-belgium.be

weber.accélérateur

weber.dress

weber.accrochage

weber.ad

weber.cel

weber.col

weber.dress HP

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.dress light

weber.dress light E

weber.dress N

weber.dress W

weber.cel

weber.ad

weber.ad

weber.ad

weber.ad

weber.ad bond

weber.cel bloc

weber.cel easy

weber.col chape

weber.col dis

weber.col plus 3D

weber.col gres

weber.col gres R

weber.col gres TB

weber.col plus

weber.col plus Comfort

weber.col plus E-CO2

weber.col plus E-CO2 Comfort

weber.col primo

feu

weber.cel HP

weber.ad bond SB

cret

mics T

mics W

vit L

374

370

364

366

362

368

372

200

304

308

150

134

146

136

140

130

138

122

124

128

126

132

144

306

310

302

198

205

202

203

204

weber.color

160

162

weber.col pro

weber.col tradi

142

148

weber.cel prefab

weber.col anhydrite2weber monocoucheaccélérateur

webermonocouche

accrochage

weber.xerm 849

TOESLAGHARS VOOR BASISPLEISTERS PAG.

TOESLAGSTOFFEN VOOR MORTELS EN BETON PAG.

MONTAGE- EN VERANKERINGSMORTELS PAG.

POEDERLIJMEN VOOR TEGELS PAG.

BASISPLEISTERS VOOR GEVELS PAG.

VERSNELLER VOOR MINERALE SIERPLEISTERS PAG.

GEKLEURDE VOEGMORTELS VOOR TEGELS PAG.

Index producten

STOFVRIJ

N I E U W

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

5www.weber-belgium.be

weber.lite

weber.lite F

weber.lite G

weber.lite P

weber.klin protect

weber.klin protect A

338

334

342

weber.dry

weber.fi x

weber.fi xateur

weber.klin

weber.dry BV

weber.fi x plus

weber.dry enduit

weber.dry plus

232

152

373

380

382

236

234

weber.fl oor

weber.fl oor 4040

weber.fl oor 4712

weber.fl oor 4715

weber.fl oor 4736

weber.fl oor 4917

weber.fl oor 4793

36

52

34

54

57

56

34weber.fl oor Wellenverbinder

weber.joint

weber.joint fl ex

weber.joint HR

weber.joint large

weber.joint poxy

weber.joint pro

166

168

164

154

158

weber monocouchefi xateur

WATERDICHTINGEN PAG.

PASTALIJM VOOR TEGELS PAG.

HECHTGRONDLAAG VOOR MINERALE SIERPLEISTERS PAG.

HYDROFUGES VOOR GEVELS PAG.

MINERALE SIERPLEISTERS VOOR GEVELS PAG.

Index producten

DESIGNVLOEREN EN COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN PAG.

NIEUWE KLEUR

STOFVRIJ

VOEGMORTELS VOOR TEGELS PAG.

68 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

69www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren

Droge of halfvochtige lokalen (inkomhallen, keukens, badkamers, ...)

TE PLAATSEN TEGELS (zie pag. 63)

TE bEkLEdEN oNdErGroNd

Cementbepleisteringbastaardbepleistering

betOn

gipsbepleisteringgipsblOkken

gipskartOnplaten

terraCOtta(op cementondergrond)

CellenbetOnkalkzandsteenblOkken

beklede geëxtrudeerde ps-platen (type weber.sys board)

HOuten platen :multiplex Wbp, spaanplaat type b

of Osb

bestaande betegelingafgesCHuurde verf

(op cementondergrond)

vezelCementplaten

tegels met een pOrOsiteit > 0,5%(faïence, geëmailleerd gres, terracotta, ...)

tegels met lage pOrOsiteit ≤ 0,5%(keramische en fijnverglaasde gres, ...)

natuursteen(marmer, graniet, kalksteen, ...)

* na grondlaag weber.prim tac

** na grondlaag weber.prim bond mono

de technische nota’s van de producten raadplegen • het vermelde tegelformaat is uitgedrukt in cm

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 40) weber.col plus e-CO2 * (30 x 40)weber.col plus Comfort * (30 x 40)weber.col plus 3d * (30 x 40)weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort ** (30 x 30)weber.col plus 3d ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40)weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 40) weber.col plus e-CO2* (30 x 40)weber.col plus Comfort * (30 x 40)weber.col plus 3d * (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort ** (30 x 30)weber.col plus 3d ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3d wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3d wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit * (30 x 40) weber.col plus e-CO2 * (30 x 40) weber.col plus Comfort wit * (30 x 40)weber.col plus 3d wit * (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres wit * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3d wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres wit (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort wit ** (30 x 30)weber.col plus 3d wit ** (30 x 30) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3d wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

plaatsen van tegels.indd 69 22/10/13 15:25

Hoe een tegellijm kiezen ?

De tegellijmen die voorgesteld worden zijn het best aangepast aan de werfsituatie.Bijkomende informatie staat toe de uiteindelijke keuze van het product te maken :• het eventuele gebruik van een grondlaag,• het maximaal toegestane tegelformaat (bvb : 60 x 60 cm)

De technische nota’s van de producten raadplegen, voor volledige informatie over het gebruik van elk product.

Voor het voegen, zich wenden tot de keuzegids van de voegen pag. 73

De keuzegids van de tegellijmen, in tabelvorm op pag. 69 tot 72, laat toe rekening te houden met de drie basiscriteria. Deze bepalen de te gebruiken lijm, in functie van het uit te voeren werk

De ondergrond : - wat is de aard van de te bekleden ondergrond ? (nieuwe ondergrond : cementbepleistering, beton, gips, ... oude ondergrond : bestaande betegeling, verf, ...)

Het lokaal : - waar dienen de tegels geplaatst te worden ? (muur, vloer, binnen, buiten, ...)- wat is het gebruik van dit lokaal ? (vochtbelasting, verkeer, ...)

De tegels :- wat is hun aard ? hun porositeit ? hun formaat ?

N.B. : op muren, is de plaatsing toegestaan met een maximumgewicht van 40 kg/m²

69www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren

Droge of halfvochtige lokalen (inkomhallen, keukens, badkamers, ...)

TE PLAATSEN TEGELS (zie pag. 63)

TE BEKLEDEN ONDERGROND

CEMENTBEPLEISTERINGBASTAARDBEPLEISTERING

BETON

GIPSBEPLEISTERINGGIPSBLOKKEN

GIPSKARTONPLATEN

TERRACOTTA(op cementondergrond)

CELLENBETONKALKZANDSTEENBLOKKEN

BEKLEDE GEËXTRUDEERDE PS-PLATEN (type weber.sys board)

HOUTEN PLATEN :MULTIPLEX WBP, SPAANPLAAT TYPE B

of OSB

BESTAANDE BETEGELINGAFGESCHUURDE VERF

(op cementondergrond)

VEZELCEMENTPLATEN

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence, geëmailleerd gres, terracotta, ...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramische en fi jnverglaasde gres, ...)

NATUURSTEEN(marmer, graniet, kalksteen, ...)

* na grondlaag weber.prim tac

** na grondlaag weber.prim bond mono

de technische nota’s van de producten raadplegen • het vermelde tegelformaat is uitgedrukt in cm

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3D (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3D (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 40)weber.col plus E-CO2 * (30 x 40)weber.col plus Comfort * (30 x 40)weber.col plus 3D * (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres * (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60)weber.col plus E-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D * (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3D (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort ** (30 x 30)weber.col plus 3D ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fi x plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3D (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3D (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3D (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 40)weber.col plus E-CO2* (30 x 40)weber.col plus Comfort * (30 x 40)weber.col plus 3D * (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres * (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60)weber.col plus E-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D * (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3D (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort ** (30 x 30)weber.col plus 3D ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fi x plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3D (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3D (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3D wit (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60)weber.col plus E-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3D wit (60 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit * (30 x 40)weber.col plus E-CO2 * (30 x 40)weber.col plus Comfort wit * (30 x 40)weber.col plus 3D wit * (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 40)weber.col gres wit * (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3D wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3D wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 30)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus wit * (30 x 60)weber.col plus E-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3D wit * (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus wit (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3D wit (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres wit (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 30)

weber.col plus wit ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2 ** (30 x 30)weber.col plus Comfort wit ** (30 x 30)weber.col plus 3D wit ** (30 x 30)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30 x 30)weber.fi x plus (20 x 20)

weber.col plus wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3D wit (30 x 60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit ** (30 x 60)weber.fi x plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 40)weber.col plus E-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3D wit (30 x 40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fi x plus (30 x 40)

gids weber gerealiseerd en uitgegeven door Saint-Gobain Weber Belgium nvMaatschappelijke zetel : Oostvaartdijk 10, B-1850 GrimbergenVerantwoordelijke uitgever : P. Remy, Oostvaartdijk 10, B-1850 GrimbergenProductie : GBL Communication - Tekeningen : Pistache et Cl. Soyer - Clichés : diapotheek Weber, FEFLEX et A. TENDERLO© Saint-Gobain Weber Belgium nv – Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing voorbehouden voor alle landen

De EU-GHS, ofwel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en de verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengels. Met deze wetgeving wordt in de gehele EU een nieuw systeem geïntroduceerd voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN GHS).

De uniforme doelstellingen van de EU-GHS is de Europese harmonisatie van de regelgeving inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze regels moeten ertoe leiden dat leveranciers van chemische stoffen en mengels de gevaren hiervan op de juiste manier kunnen identificeren en communiceren.

Er zijn andere criteria voor de indeling (classificatie) van stoffen en mengels/preparaten op basis van hun gevaarseigenschappen. Ook verdwijnen met de invoering van de EU-GHS de huidige oranje pictogramman en de R- en S-zinnen. Zij worden vervangen door nieuwe pictogrammen, H- en P-zinnen en de signaalwoorden “gevaar” en “waarschuwing”. De leveranciers van chemische stoffen en mengsels moeten hun producten opnieuw indelen, etiketteren en verpakken volgens de nieuwe eisen.

Naargelang de gevaren ervan wordt een stof of mengsel van stoffen ingedeeld in één of meer gevarenklassen. Er zijn drie soorten gevarenklassen: • Fysico-chemische gevaren (bv. ontplofbaar, ontvlambaar, oxiderend); • Gevaren voor de gezondheid (bv. giftig, kankerverwekkend): • Gevaren voor het milieu (bv. giftig voor waterorganismen).

De klassen zijn op hun beurt onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of ernst van het gevaar

Acuut gevaarIrriterend of schadelijk voor ogen, ademhalingswegen en huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Corrosieve stoffenProducten die bij contact of projectie levende weefsels vernietigt. Is bij inademing bijtend voor de slijmvliezen van de neus, keel en luchtwegen. Kan ook materialen aantasten

Gevaar aquatisch milieuKan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

OntvlambaarVloeibare stoffen met een vlampunt 23°C ≤ vlampunt ≤ 60°C (Ontvlambare vloeistof – klasse 3)

Voor mengsels hebben de bedrijven tijd tot 1 juni 2015 om zich in regel te stellen met deze nieuwe wetgeving. U zult bovenstaande veiligheidspictogrammen dus binnenkort op de verpakkingen van de betrokken producten zien verschijnen.

Raadpleeg de MSDS op de website voor de per product geldende gevarensymbolen en de te nemen voorzorgsmaatregelen

VEREISTE SYMBOOL VERKLARING

Overzicht veiligheidspictogrammen van toepassing op de Weber-producten :

Duurzaam Europees milieubeleid

Page 3: Gids weber 2015

1www.weber-belgium.bewww.weber-belgium.be

Editoriaal

Beste klant, beste partner,

U staat op het punt de gids weber 2015 te ontdekken !

Deze nieuwe gids weber is samengesteld om u dagdagelijks te kunnen begeleiden bij uw projecten. Het is een waardevolle hulp bij het kiezen en toepassen van de beste oplossingen voor uw werven.

We hebben voor 2015 efficiënte en performante oplossingen ontwikkeld, afgestemd op uw behoeften en de verschillende werfomstandigheden : we delen, met u, de vereiste voor het afleveren van kwaliteit, met respect voor de regels van de kunst en het esthetische. Ik nodig u uit om deze nieuwigheden voor 2015 te ontdekken op pagina 8 en 9 van deze gids.

We zetten de ingeslagen weg naar innovatie, in nauwe samenwerking met onze klanten, verder om te kunnen anticiperen op toekomstige verwachtingen op de werf. Het hele Weber team staat steeds voor u klaar om uw vragen te beantwoorden, om u te begeleiden bij uw werven en om u bij te staan bij de ontwikkeling van uw activiteit.

Bedankt voor uw vertrouwen en veel leesplezier !

Pascal REMY Algemeen Directeur

Welkom in de nieuwe gids weber 2015

* we geven erom

Page 4: Gids weber 2015

2 www.weber-belgium.be

16

62

192

208

240

314

386403

Voorbereiden van vloeren• Realiserenvandekvloeren• Egaliserenvanvloeren• Aanbrengenvaneendecoratievebekleding

• Verlijmenvantegels• Voegenvantegels• Beschermentegenwaterondertegels• Akoestischisolerenondertegels

• Voorbereidenvaneenondergrond• Toeslagstoffentoevoegenaaneenmortelofbeton

• Uitvlakkenvanbeton• Herstellenvanbeschadigdbeton• Waterdichtmakenvanondergrondsemuren

• Verbindenenverankeren• Optrekkenvanmetselwerken

• Opvoegenvanmetselwerk• Cementerenvanmurenengevels• Aanbrengenvaneendecoratievebekleding• Vochtwerendmakenvangevels

Overzicht

Plaatsen van tegels

Primers en toeslagstoffen

Technische oplossingen

Constructiemortels

Muren en gevels

Kleurenkaarten

Gereedschap en toebehoren

Page 5: Gids weber 2015

3www.weber-belgium.be

22 23 26 32

PAG.

73 77 82 126

194 195

210 212 226

245 246 258 264

320 321 322 330 336

De keuzegids van de vloermortels Types vloerconstructies De werfoplossingen De productdocumentatie

De keuzegids van de tegellijmenDe keuzegids van de tegelvoegen De werfoplossingen De productdocumentatie

De keuzegids van de vloeibare toeslagstoffen voor traditionele mortels en beton De productdocumentatie

De keuzegids van de waterdichtingen De werfoplossingen De productdocumentatie

De keuzegids van de mortels voor metselwerk PraktijktipsDe werfoplossingen De productdocumentatie

De keuzegids van de minerale sierpleisters De keuzegids van de cementeringen De keuzegids van de organische sierpleisters De werfoplossingen De productdocumentatie

Overzicht

Page 6: Gids weber 2015

4 www.weber-belgium.be

weber.accélérateur

weber.dress

weber.accrochage

weber.ad

weber.cel

weber.col

weber.dress HP

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.dress light

weber.dress light E

weber.dress N

weber.dress W

weber.cel

weber.ad

weber.ad

weber.ad

weber.ad

weber.ad bond

weber.cel bloc

weber.cel easy

weber.col chape

weber.col dis

weber.col plus 3D

weber.col gres

weber.col gres R

weber.col gres TB

weber.col plus

weber.col plus Comfort

weber.col plus E-CO2

weber.col plus E-CO2 Comfort

weber.col primo

feu

weber.cel HP

weber.ad bond SB

cret

mics T

mics W

vit L

376

372

366

368

364

370

374

202

306

310

152

136

148

138

142

140

126

128

132

130

134

146

308

312

304

200

207

204

205

206

weber.color

162

164

weber.col pro

weber.col tradi

144

150

weber.cel prefab

weber.col anhydrite2weber monocoucheaccélérateur

webermonocouche

accrochage

TOEslAgHARsVOORBAsisplEisTERs pAg.

TOEslAgsTOffEnVOORmORTElsEnBETOn pAg.

mOnTAgE-EnVERAnkERingsmORTEls pAg.

pOEdERlijmEnVOORTEgEls pAg.

BAsisplEisTERsVOORgEVEls pAg.

VERsnEllERVOORminERAlEsiERplEisTERs pAg.

gEklEURdEVOEgmORTElsVOORTEgEls pAg.

Index producten

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Stofvrij

Page 7: Gids weber 2015

5www.weber-belgium.be

weber.lite

weber.lite F

weber.lite G

weber.lite P

weber.klin protect

weber.klin protect A

340

336

344

weber.dry

weber.fix

weber.epox

weber.fixateur

weber.klin

weber.dry BV

weber.fix plus

weber.dry enduit

weber.dry plus

234

154

156

375

382

384

238

236

weber.floor

weber.floor 4040

weber.floor 4712

weber.floor 4715

weber.floor 4736

weber.floor 4793

34

56

32

54

58

50

52

60

32weber.floor Wellenverbinder

weber.joint

weber.joint flex

weber.joint HR

weber.joint large

weber.joint pro

168

170

166

160

weber monocouchefixateur

weber.epox easy

weber floor design

weber floor protect

weber floor 4716

WATERdiCHTingEn pAg.

pAsTAlijmVOORTEgEls pAg.

EpOXYklEEf-EnVOEgmORTElVOORTEgEls pAg.

HECHTgROndlAAgVOORminERAlEsiERplEisTERs pAg.

HYdROfUgEsVOORgEVEls pAg.

minERAlEsiERplEisTERsVOORgEVEls pAg.

Index producten

dEsignVlOEREnEnCOmplEmEnTAiREpROdUCTEn pAg.

Stofvrij

VOEgmORTElsVOORTEgEls pAg.

n i E U W

n i E U W

n i E U W

n i E U W

Page 8: Gids weber 2015

6 www.weber-belgium.be

weber.mix

weber.mix beton

weber.mix MC 391

weber.mix MC 392

weber.mix MF 351

weber.mix MF 352

MM 301 all dayweber.mix

weber.mix MM 301 E

MM 301 freezeweber.mix

MM 302 all dayweber.mix

MM 302 Eweber.mix

MM 302 freezeweber.mix

MM 303weber.mix

MM 304weber.mix

MM 305weber.mix

weber.mix MR 341

weber.mix MM 319 color

weber.mix MM 319

weber.mix MR 342

weber.mix MR 343

302

274

276

270

272

280

278

282

286

284

288

290

292

294

264

298

296

266

268 weber.prim

weber.prim bond mono

weber.prim joint

weber.prim tac

198

380

162

196

weber.niv

weber.pigment

weber.pas

weber.plast

weber.pigment

weber.niv

weber.niv

weber.niv

weber.niv

weber.niv chape CBI

weber.niv chape CFL

weber.niv chape CMI

ext

flex

pro

weber.plast souple

reno

40

195

362

352

38

36

48

46

42

44

weber.pas 481

weber.prim 403

COnsTRUCTiEmORTEls pAg.

HECHTings-EnBEsCHERmingspRimERs pAg.

EgAlisATiEmORTElsEndEkVlOEREn pAg.

siliCOnEnsiERplEisTER pAg.

klEURpigmEnT pAg.

ORgAnisCHEsiERplEisTERVOORgEVEls pAg.

Stofvrij

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEnniEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

Index producten

Page 9: Gids weber 2015

7www.weber-belgium.be

weber.régulateur

weber.rep

weber.retardateur

weber.sys

weber.tene

weber.ter

weber.ton

weber.therm

weber régulateur

weber.rep beton

weber.sys acoustic

weber.tene SG

weber.tene XL+

weber.ter brick

weber.ton 411

weber.therm 301

weber.therm 304

weber.therm plus ultra

weber.sys dry

weber.sys dry corner I

weber.sys dry corner O

weber.sys dry roll

weber.sys dry tube

weber.sys

weber.sys

flex band

flex roll

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.rep fer

378

226

377

184

350

348

300

356

358

360

354

172

177

177

174

177

178

177

180

188

230

232

228

weber monocoucheretardateur

weber.sys flex mono

weber.sys impact

De eigenschappen, informaties en aanbevelingen uit deze gids zijn het resultaat van onze kennis van de voorgestelde materialen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele latere wijzigingen. Indien er wijzigingen zouden gebeuren na uitgifte van deze gids, kan u de meest recente informatie steeds terugvindenoponzewebsitewww.weber-belgium.be

pOROsiTEiTsREgElEndEgROndlAAg pAg.

HERsTEllingsmORTEls pAg.

VERTRAgERVOORminERAlEsiERplEisTERs pAg.

sYsTEmEnOndERTEgElWERk pAg.

ORgAnisCHEsiERplEisTERsVOORgEVEls pAg.

gEklEURdEVOEgmORTElVOORgEVEls pAg.

minERAlElijm-EnWApEningsmORTElsVOORETiCs pAg.

WATERAfsTOTEndEmUURVERfO.B.V.siliCOnEnHARs pAg.

niEUWE KLEUrEn

niEUWE KLEUrEn

niEUWE forMULE + KLEUrEn

n i E U W

Index producten

Page 10: Gids weber 2015

8 www.weber-belgium.be

pag. 50

pag. 54

pag. 52

weber floor design

weber floor protect

weber floor 4716

Nieuwigheden

VOORBEREIDEN VAN VLOEREN

Stofvrije decoratieve, gekleurde en zelfnivellerende cementgebonden gietvloermortel

•snelbeloopbaar•hogeslijtageweerstand•zelfnivellerend•lagekrimp•mineraalaspect:beschikbaarin6standaardkleuren•mogelijkheidomkleuren1op1temengen:eengrotediversiteitaankleuren(uniekevloer)

Universele, geconcentreerde porositeitsregelende hechtprimer voor weber.floor design

•1-component•universeel:geschiktvoorporeuzeennietporeuzeondergronden•verbeterthethechtvermogenvandevloermortel•dringtgemakkelijkindeondergrond•niettoxisch,nietontvlambaar•emissiearm(EC1)

Beschermlaag voor cementgebonden, industriële, gekleurde gietvloermortels

•mataspect•langdurigebeschermingtegenvlekvorming•UV-bestendig

Ontdek de nieuwigheden voor 2015Bij Weber doen wij er alles aan om u steeds innoverende producten en oplossingen te bieden met een hoge performantie, die op gebied van leefmilieu voldoen aan de uitdagingen van vandaag én van morgen. 1 Weber product op 5 bestond 5 jaar geleden niet. Dat is het bewijs van onze wil om steeds innoverende oplossingen voor te stellen, die het werk op de werf vergemakkelijken, zekerheid bieden, gemakkelijk toe te passen zijn, respectvol voor hetmilieuéndemogelijkheidbiedenomheelcreatieftezijn.Ontdekhierdenieuwigheden voor 2015 …

bESchiKbaarvanaf zoMEr 2015

bESchiKbaarvanaf zoMEr 2015

bESchiKbaarvanaf zoMEr 2015

Page 11: Gids weber 2015

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

9www.weber-belgium.be

pag. 156

pag. 188

weber.epox easy

weber.sys impact

Nieuwigheden

PLAATSEN VAN TEGELS

CONSTRUCTIEMORTELS

MUREN EN GEVELS

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

•uitgebreidkleurengamma,metmogelijkheidtotspecialeeffectendoortoevoegingvanweber.silver effect of weber.gold effect glitters•speciaalgeschiktvoorhetdecoratiefvoegenvanglasmozaïek•uitstekendeverwerkingenonmiddellijktereinigenmetwater•zeerlangeverwerkingstijd•flexibelevoeg•weerstaataanzwaarverkeerenhogedrukreiniging

nieuwkleurengammavoorweber.tene XL+, weber.plast souple en weber.tene SG

dekleurengamma’szijnaangepastaandenieuwetrendkleuren.Ontdekdenieuwemogelijkhedenenlaatuwcreativiteit de vrije loop …

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels

•uitzonderlijkeakoestischeprestaties:∆lw*=20dB•snel:onmiddellijkplaatsenvantegels•lichteplatenengemakkelijktesnijden•zeerdunsysteem:8mmdik•geschiktvoornieuwbouwenrenovatie•beschikbaarinvolledigekittenvan5m²en20m²•ontkoppelingsfunctie

Uitgebreide werfoplossing “Hoe een te betegelen vloer isoleren tegen contactgeluid ?

We hebben weber.sys impact,hetplaatsysteemvoorakoestischeisolatietegencontactgeluidenondertegels,geïntegreerdindewerfoplossing“Hoeeentebetegelenvloerisolerentegencontactgeluid?”.Zoheeftuinéénoogopslageenzichtopdewerkwijzevoorakoestischisolerenmetplatenénmethetsysteemoprol,weber.sys acoustic

Harmonisering van de speciale constructiemortels

Zowelvoorbredealsvoorsmallevoegen,biedenwijunuéénkleurengamma:deWeberdoorstrijk-,voeg-,dun-enlijmmortelszijnallevierverkrijgbaarindezelfde26standaardkleuren.Bovendienzijnzeallenuitbloeiingsarmenwaterwerend.

De voegmortel weber.ter brick is door zijn aangepaste formule gemakkelijker verwerkbaar

Page 12: Gids weber 2015

Als wereldleider in industriële mortels, met bij benadering 10.000

werknemers in meer dan 50 landen, kan Weber snel beroep doen op een

zeer rijke kennis over heel de wereld. Dit laat ons toe om betere en snellere

oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten, waar zij zich ook bevinden.

Bij Weber geven we om het welzijn van

mensen, of ze nu onze producten gebruiken, of wonen

in de gebouwen die met onze producten gemaakt zijn.

Onzeoplossingenendienstenhebbenalsdoelonze

klanten tijd te laten besparen en hen zelfverzekerd en

comfortabel te laten voelen.

Bij Weber geven we om onze lange termijn

verantwoordelijkheid. Doordat we in de bouwindustrie

werken, zijn onze oplossingen ontwikkeld om te

blijvenbestaan.Onzeproductenencomponenten

zijn zorgvuldig gekozen met oog op de gezondheid en

veiligheid van mensen.

Bij Weber geven we om wat belangrijk is

voor mensen. We hebben een sterke kennis van de

job van onze klanten, zodat we beter aan hun vraag

tegemoet kunnen komen en hen kunnen helpen om

succesvolenbetrouwbaartezijn.naastperformantie

en betrouwbaarheid, bieden we opleidingen en

ondersteuning met de bedoeling om van elke werf een

succes te maken.

Bij Weber geloven wij dat wat het meest van belang is in de bouwsector geven om mensen en hun omgeving is.

Welzijn

Empathie

Langdurig

Page 13: Gids weber 2015

Weber is trots om één van de belangrijkste merken van Saint-Gobain,

de wereldleider in het aanbieden van hoog performante materialen

en bouwoplossingen, te zijn. In 2015 nodigen we onze klanten uit

om samen met ons een heel speciale mijlpaal te vieren : de 350ste

verjaardag van Saint-Gobain.

sindshaarontstaanin1665makendematerialenvansaint-gobaindeeluitvanbijzonderebouwprojecteninelkehoekvandewereld,vanhetpaleisvanVersaillestotdewereldbekerstadiainBrazilië.deeluitmakenvansaint-gobainlaatWebertoeombeter voor haar klanten te zorgen.

• Expertise in materialen die 350 jaar terug gaat :saint-gobainwordtaanzienalséénvandewereldtop100leidersinvernieuwing*.WeberkanputtenuitdeR&dcapaciteitvansaint-gobainenhaarlangeervaringindeontwikkelingvanmaterialen die sterker, gemakkelijk te gebruiken, duurzaam en efficiënt zijn.

• Duurzaam en betrouwbaar : saint-gobaininvesteertoplangetermijninhaar merken, klanten weten dus dat ze ook in de toekomst op Weber kunnen rekenen

• Een grote en sterke industriële groep : De Weber klanten genieten van het engagementdatsaint-gobainaangaatvoorhetbereikenvanindustriëleexcellentie,productkwaliteitendienstverlening,overdegeneratiesheen.

• Een wereldwijde groep die lokale oplossingen aanbiedt : Hetflexibele,gedecentraliseerdebedrijfsmodelvansaint-gobainlaatWebertoehaarklanten in elke markt op de beste manier te bedienen.

• Investeren in de toekomst : deeluitmakenvansaint-gobaingeeftWebertoegangtotprogramma’salsmulti-Comfort,eenreeksexperimentelebouwprojecten die Weber toelaten om een leidende rol te spelen bij het ontwerp van gebouwen.

* Thomson Reuters Global Index

Page 14: Gids weber 2015

https://www.facebook.com/saintgobainweberbelgium

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-weber-belgium?trk=company_logo

https://www.youtube.com/channel/UC_MLYZbmFpTlRtaspm9kmLA

12 www.weber-belgium.be

Weber digitaal

De Weber websitemeteennieuweengebruiksvriendelijkelayout en met nieuwe tools is de website van Weber up-to-dateenklaarvoordetoekomst.Hethart van de website is het uitgebreide menu, dat altijd directe toegang biedt tot alle productgroepen. In een paar klikken ben je op de plaats van bestemming voor productinformatie, -toepassingenof-vergelijkingen.demeestinhet oog springende innovatie is echter de sectie “documentatiedownloads”.dezeisvanafelkepagina te bereiken en geeft toegang tot een ware bibliotheek aan informatie : van technische productinformatie(nominaalenneutraal),over veiligheidsfiches tot DoP's. De informatie is daarnaast eenvoudig te downloaden of per mail te versturen. En, de bezoeker komt nu ook gemakkelijk en snel te weten waar hij de Weber producten kan aankopen.

De Weber.app voor android en IOSMet de gratis Weber.app heeft u direct toegang tot gedetailleerde informatie over de Weber producten die voor u interessant zijn of die u dagdagelijks toepast, of waar u deze producten kan aankopen.

Ofgebruikhemvoorhetaanmakenvanuweigenprojectportfolio.Uwklantenzullenverbaasd staan...

Weber op social mediaBentuookactiefopdesocialemedia?Wel,Weberisnuookaanwezigopfacebook,linkedinenYouTube.Uvindterhetallerlaatstenieuwsover onze organisatie, onze producten en acties, enopYouTubeooktoepassingsvideo’svanonzeproducten.

Wilt u ook op de hoogte blijven over het laatste nieuws van WeberBelgië?Volgonsdanop:

Page 15: Gids weber 2015

13www.weber-belgium.be

www.weber-belgium.be

Volg ons op :

Zij roeien in harmonie voor uw gemak !Doorstrijk-, dun-, lijm- en voegmortel van Weber : 4 waterwerende en

uitbloeiingsarme producten, één kleurengamma. Zowel voor brede als voor

smalle voegen kunt u voortaan kiezen uit één uitgebreid kleurengamma van

26 kleuren om al uw projecten te realiseren. Deze kleuren zijn gebundeld in een

handige stalendoos en kleurenwaaier. Surf naar www.weber-belgium.be voor

meer gedetailleerde informatie en de kleurenkaart.

Page 16: Gids weber 2015

14 www.weber-belgium.be

U technisch advies over deWeber-producten te geven

U stalen van de Weber-producten voor te stellen

U informatie over de voorradige Weber-producten te geven

Een bestelling vooru te plaatsen bij Weber

Uw handelaar helpt u graag door ...

Tot uw dienst

Page 17: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be

Volg ons op :

* ∆Lw : verbetering van de isolatie tegen contactgeluiden

weber.sys impact, meer impact, minder geluid !De eerste indruk van uw project wordt, net als bij een eerste ontmoeting,

grotendeels bepaald door het esthetische. Het is echter de tweede indruk die

bepalend is en het meest impact heeft : het wooncomfort van de mensen die

erin leven. weber.sys impact, het systeem voor contactgeluidsisolatie onder

tegels, zorgt voor een reductie van 20 dB (∆Lw*). Met dit dun systeem van 8 mm,

geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, kan iedereen gerust slapen.

Page 18: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be16

18

22

2419

23

2021

26

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

De Europese Norm EN 13813

De keuzegids van de vloermortels

Diagnose van de ondergrond

Het dauwpunt

Types vloerconstructies

Het weber.niv-gamma

Het weber.floor-gamma

De werfoplossingen

-Hoescheurenineencement-enbetonvloerduurzaamherstellen?

-Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaandeplankenvloer?

-Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaandevloerbekleding?

26

28

30

Page 19: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 17

32weber.floor 4715

weber.floor Wellenverbinder

weber.floor 4040

weber.niv chape CMI

weber.niv chape CFL

weber.niv chape CBI

weber.niv pro

weber.niv reno

weber.niv flex

weber.niv ext

weber.floor design

weber.floor protect

weber.floor 4716

weber.floor 4712

weber.floor 4736

weber.floor 4793

32

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

VoorBErEIDEN VaN VLoErEN

De productdocumentatie

STOFVRIJ

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Page 20: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be18

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

De Europese Norm EN 13813

Een Europese Norm voor dekvloermortels en dekvloeren werd opgemaakt en gestemd als zijnde de norm EN 13813. Deze norm definieert de classificatie van dekvloeren

De dekvloermortels zijn ingedeeld volgens :

HUN aarD• CT : cementdekvloer• CA : calciumsulfaatdekvloer• AS : asfaltdekvloer• MA : magnesietdekvloer• SR : kunstharsdekvloer

HUN PrESTaTIES• Druksterkte (C)• Buigtreksterkte (F)• “BCA” slijtageweerstand (AR)

Druksterkteklasse voor dekvloeren :

Klasse C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Druksterkte (N/mm²) 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Buigtreksterkteklasse voor dekvloeren :

Klasse F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Buigtreksterkte (N/mm²) 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

"BCa" slijtageweerstandklasse voor dekvloeren :

Klasse ar6 ar4 ar2 ar1 ar0,5

Slijtageweerstand (max. weerstand diepte in µm) 600 400 200 100 50

Voorbeeld :Een gietvloer met klasse CT-C25F7AR0,5 is een cementgebonden dekvloer met een druksterkte van 25 N/mm², een buigtreksterkte van 7 N/mm² en een slijtageweerstand van 50 μm

Dekvloermortels en dekvloeren

Page 21: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 19

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Dedauwpunttabelgeeftaanbijwelkeoppervlaktetemperatuurerdauwwatergevormdwordt.Ditisafhankelijkvandeluchttemperatuurenderelatieveluchtvochtigheid.

Bvb.bijeenluchttemperatuurvan20°Ceneenrelatieveluchtvochtigheidvan70%,ontstaatercondensatie-dauwpuntwaterbijeenoppervlaktemeteenoppervlaktetemperatuuronder14,4°C.

Omdewerkenuittevoeren,dientdetemperatuurvandeondergrondtenminste3°Chogertezijndanhetdauwpunt

Luchttemperatuur in °C Dauwpunt in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

2 -7,70 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 0,47 1,20

4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 0,78 1,62 2,44 3,20

6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62 4,48 5,38

8 -2,69 -1,61 0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 7,32

10 -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65 8,45 9,31

12 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33

14 2,20 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36

15 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42

16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54

17 5,00 6,48 7,62 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19

18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25

19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22

20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18

21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19

22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22

23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23

24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18

25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22

26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16

27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10

28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18

29 15,85 15,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18

30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09

32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 60,16 31,17

34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11

36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06

Het dauwpunt

Page 22: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be20

pag. 42 pag. 44

pag. 48pag. 46

pag. 36

pag. 38

pag. 40

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Het weber.niv-gamma

•voordunnedekvloerenvan5tot25mm•voorlokalenmetmatigofintensverkeer•bekleedbaarmettegelsna2uur

•voorhechtende,niet-hechtendeofzwevendedekvloerentot10cmdikte

•voorvloerenbinnen•voorlokalenmetmatigofintensverkeer•snelbekleedbaar•vloeibaarproduct

•snelbindmiddel•voorhechtendeofniet-hechtendedekvloeren

tot10cmdikte•voorvloerenbinnenenbuiten•snelbekleedbaar

EgalisatiemortelsDekvloermortels

•meteendoorlopendelaagdiktevan1tot10mm•voorvloerenbinnen•meteensnelleuitharding•zelfvloeiend•voorlokalenmetmatigofintensverkeer

+ookvoorrenovatiewerkzaamheden+geschiktvoormoeilijkeondergronden:

oudetegelvloer,oudeverflaag,dekvloermetlijmresten,lichtbeton,...

+voorvloerenbuiten+meteendoorlopendelaagdiktevan3tot

15mm+magonbekleedblijven

+meteendoorlopendelaagdiktevan3tot30mm

+snelbekleedbaar+bijzondergeschiktvoorhoutenvloeren

Page 23: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 21

pag. 34

floor 4040

pag. 58

floor 4736

floor 4793

pag. 60 pag. 50 pag. 52

weber floor design weber floor protect

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Het weber.floor-gamma

Herstellingsmortel Epoxyverf

Bescherming van weber.floor epoxyvloeren

Cementgebonden designvloeren

PU-beschermlaag voor cementgebonden designvloeren

•meteenlaagdiktevan0,2tot0,3mm•voorbinnenvloeren•ookvoorhetaanbrengenvaneen

onderhoudslaag(anti-stof)•solventvrijenzeerlaaggehaltevluchtige

organischestoffen(VOS):EC1•decoratiefaspect:beschikbaarinalle

RAL-kleuren

•vloeremulsie•duurzaamengoedbestandtegenslijtage•kortedroogtijd•transparanteafwerking

•meteenlaagdiktevan5tot10mm•zelfnivellerend•decoratiefaspect:beschikbaarin

6standaardkleuren•voorbinnenvloeren

•watergedragenPU-coating•mataspect•UV-bestendig•langdurigebescherming

•sneluithardend•meteenlaagdiktevan1tot50mm•voorvloerenbinnenenbuiten•toepasbaarindubbeleconsistentie:

aardvochtigofvloeibaar•uitvoeringinhellingmogelijk•zeerlaaggehaltevluchtigeorganischestoffen

(VOS):EC1PLUS

NIEUW NIEUW

Page 24: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be22

1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 40 50 100

weber.niv reno *

weber.niv pro *

weber.niv ext *

weber.niv chape CMI *

weber.niv flex *

weber.niv chape CBI

weber.niv chape CFL

weber.floor 4040 *

weber.niv reno *

weber.niv pro *

weber.niv ext *

weber.niv chape CMI *

weber.niv flex *

weber.niv chape CBI

weber.niv chape CFL

weber.floor 4040 *

weber.niv reno *

weber.niv pro *

weber.niv ext *

weber.niv chape CMI *

weber.niv flex *

weber.niv chape CBI

weber.niv chape CFL

weber.floor 4040 *

weber.niv reno *weber.niv flex *

weber.niv reno *

weber.niv flex *

weber.niv reno *

weber.niv flex *

weber.floor 4040 *

weber.niv reno **

weber.niv flex **

weber.niv flex **

weber.niv flex **

weber.niv reno **

weber.niv flex **

weber.niv chape CMI **

weber.floor 4040 **

weber.niv reno **

weber.niv flex **

weber.niv chape CMI **

weber.niv reno **

weber.niv flex **

weber.niv chape CMI **

weber.niv reno *

weber.niv chape CMI *

weber.niv flex *

1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 40 50 100

weber.niv ext *

weber.niv chape CBI

weber.floor 4040 *

weber.niv ext *

weber.niv chape CBI

weber.floor 4040 *

weber.niv ext *

weber.niv chape CBI

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

De keuzegids van de vloermortels Types vloerconstructies

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

raaDGEVINGEN BIJ DE KEUZEGIDS :•opteporeuzecementgebondenondergronden,vóórhetegaliserenofnivellerenvandevloeren,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen•vóórhetaanbrengenvanhetgekozenproduct,detechnischenotavanhetproductraadplegen

Het beantwoorden van volgende vragen laat toe het aangepaste product te kiezen :•Opwelkeondergronddienthetproductaangebrachtteworden?•Waargebeurtdeplaatsing(binnenofbuiten)?•Aanwelkegebruikseisenishetlokaalonderhevig(water,lichtverkeer,rollendmaterieel,...)?•Welktypevloerbekledingwordteropgeplaatst?•Welkelaagdiktedienteraangebrachtteworden?

BIN

NEN

BU

ITEN

te bekleden ondergronddoorloPende lAAgdIkteS (mm)

Cementdekvloer

Betonplaat

Prefabbeton

Gipsvloerplaat

Lichtbeton/welfsels

Anhydrietdekvloer(geschuurd)

Asfaltdekvloer(gezandstraald)

Waterbestendigehoutenplaten

Stevigeplankenvloer

Bestaandetegels

Vloerverf

Hardvinyl

Polybeton(zondercuring)

te bekleden ondergronddoorloPende lAAgdIkteS (mm)

Cementdekvloer

Betonplaat

Prefabbeton

Page 25: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 23

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Types vloerconstructies

Eenvloerconstructie(vloeropbouw)behoorttotdemeestbelasteonderdelenvaneengebouw.Devloeropbouwbestaatgewoonlijkuitvolgendeelementen(vanondernaarboven):- eendraagvloer(gewapendebetonplaat)- éénofmeerderetussenlagen(scheidings-ofisolatielaag)- eenvloerafwerkingbestaandeuiteenvloerbedekkingendevoordeplaatsingvereistelagen

Dekvloeren worden in verschillende types onderverdeeld :• Hechtende dekvloer

Dekvloerdiedoorzijnsamenstellingenuitvoeringaandedraagvloerhecht.Deondergronddientabsoluutvast,stevig,vet-enscheurvrij,droogenzuivertezijn.Steedseenrandontkoppeling(kantstroken)vanongeveer10mmdiktelangsdemuren,ronddekolommenenanderevasteelementenvoorzien

• Niet-hechtende dekvloer

Dekvloerdievandedraagvloergescheidenisdoormiddelvaneenscheidingslaag(polyethyleenfolie-visqueen0,2mmdikte).Bijeenniet-hechtendedekvloerdientmensteedseenrandontkoppeling(kantstroken)vanongeveer10mmdiktelangsdemuren,ronddekolommenenanderevasteelemententevoorzien.Dittypedekvloerwordt,indiennodig,gewapendmeteendraadnet

• Zwevende dekvloer

Dekvloergestortopeenminofmeersamendrukbareisolatielaag(akoestischen/ofthermisch)waardoorhijbepaaldebewegingenkanondergaan.Bijeenniet-hechtendedekvloerdientmensteedseenrandontkoppeling(kantstroken)vanongeveer10mmdiktetevoorzien.Dittypedekvloerwordt,indiennodig,gewapendmeteendraadnet

• Dekvloer in combinatie met vloerverwarming

Dekvloer,ofwelaangebrachtopeenisolatie,meteventueletussenplaatsingvaneenscheidingslaageninwerkingvanvloerverwarmingselementen,ofwelgestortoponderliggendeverwarmingselementen,diezelfopofindeisolatierusten.Steedseenrandontkoppeling(kantstroken)vanongeveer10mmdiktelangsdemuren,ronddekolommenenanderevasteelementenvoorzien.Dittypedekvloerwordt,indiennodig,gewapendmeteendraadnet,datbovendeverwarmingselementenwordtgeplaatst

Page 26: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be24

21

1

2

3

1 1

2 2

3

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Diagnose van de ondergrond

HoE DE GoEDE HECHTING VaN DE BESTaaNDE BEKLEDING CoNTroLErEN ?HoE DE HarDHEID VaN DE oNDErGroND CoNTroLErEN ?

De hechting van de dekvloer-, de egalisatiemortel of de designvloer hangt af van de goede voorbereiding van de ondergrond en de vooraf gemaakte diagnose. We zetten de middelen om de diagnose uit te voeren op een rij: de ondergrond dient steeds hard, cohesief, stabiel, zuiver, droog en voldoende poreus te zijn

Dehechtingvandebestaandetegelsofhardvinylmethamerofplamuurmesonderzoeken

Omdehechtingvaneenverftetesten,eenkruisproefuitvoerendoormeteenmesofcutterindeverftekerven

Alleholklinkendedelenverwijderenof(bijtegels)herkleven

Vakjesvan2x2mmkervenopeentotaleoppervlaktevan10x10cm

Deverfwordtalshechtendbeschouwdindien80%vandevierkantjesblijvenhechten.Zoniet,deverfschurenofuitkappen

Dehardheidvandeondergrondtestendoormeteennagelopmeerdereplaatsentekrassen.Dekrassenmogennietmeerdanoppervlakkigzijn

Tevensdehardheidvandebestaandedekvloeren(magere,verbrandedekvloer,...)opdetotaledikteonderzoeken.Dedekvloerdientcohesieftezijn

Indiendeondergrondniethardgenoegis,dezeverwijderenomopeentoegelatenonderlaaguittekomen

De 5 noodzakelijke stappen

BestaandebekledingendienenvolledigtehechtenomloskomentevoorkomenDeondergronddienthardenresistenttezijnomscheurvormingenloskomenvandetegelstevermijden

Verlijmde of in de mortel gelegde bekledingen Verf

HecHtIngHArdHeId

Page 27: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 25

3 4 5

1

2

3

1

2

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Diagnose van de ondergrond

HoE DE oNDErGroND rEINIGEN EN VoorBErEIDEN ?

Hetgaathiervooralomhoutenplankenvloerenofhoutenplaten,geplaatstopvloerbalken

Deondergrondontstoffen(doorstofzuigen).Meteenweinigwaterdeondergrondbevochtigen

Gipssporenmeteenplamuurmesverwijderen.Zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)ennadien:-degrondlaagweber.prim bond monoop

tegels,verf,hout,hardvinylaanbrengen-degrondlaagweber.prim tac opeente

poreuzecementondergrondenpolybetonaanbrengen

Devloerplankenofhoutenplatenmogennietbewegenwanneereropgelopenwordt

Indienhetwaterbinnendeminuutgeabsorbeerdwordt,beschouwtmendeondergrondalsteporeus.Inditgevaldeondergrondmetdegrondlaagweber.prim tac behandelen

Lijmrestenverwijderenzodatzegeendunlaagjemeervormen,maarenkeleenverkleuringvanhetoppervlakgeven.Metzorgontstoffen(doorstofzuigen).Opacryl-ofneopreenlijmrestenweber.prim tac aanbrengen.Opepoxy-ofbitumenlijmrestenweber.prim bond mono aanbrengen

Bijgebrekaanstabiliteit,devloerplankenvastvijzenenindiennodigwaterbestendigehoutenplatenaanbrengen.Dedraagstructuureventueelverstevigen.Nakijkenoferaandezijdevanofonderdeplankenvloerverluchtingmogelijkisomschadeaanhethouttevoorkomen

Vernisofboenwasverwijderen.Verfreinigen.Zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)endegrondlaag weber.prim bond monoaanbrengen

Deondergronddientstabieltezijnomscheurenindevloermortel,dieeenzwellingofhetloskomenvandedunnebekledingmetzichmeebrengen,tevoorkomen

Decementgebondenondergronddientnormaalporeustezijnomluchtbelvormingindevloermorteleneentesnelleuitdrogingtevermijden

Deondergronddientzuivertezijnomeengoedehechtingvandevloermorteltoetelaten

Lijmresten

Vernis, boenwas, verf

Gipssporen

HoE DE STaBILITEIT VaN DE oNDErGroND CoNTroLErEN ?

HoE DE PoroSITEIT VaN CEMENTGEBoNDEN oNDErGroNDEN CoNTroLErEN ?

StAbIlIteIt PoroSIteIt ZUIVerHeId

Page 28: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be26

1

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

De werfoplossingen

Hoe scheuren in een cement- en betonvloer duurzaam herstellen ?

De meeste oorzaken van scheurvorming in cement- en betondekvloeren zijn van verschillende aard. Ze kunnen veroorzaakt worden door : een overmatige luchtcirculatie tijdens het drogen en uitharden van de cement- of betondekvloer, een te snelle droging (te snelle waterverdamping uit de cement- of betondekvloer) bij hoge temperatuur, of bij te grote temperatuursverschillen tijdens het uithardingsproces. Een gescheurde ondergrond dient voldoende hersteld te worden, zodat het droog- en hechtingsvermogen optimaal worden. Dankzij zijn hoge prestaties, biedt weber.floor 4715 de nodige zekerheid om de scheuren zorgvuldig te dichten

1.Descheuroverzijnhelelengteuitslijpeneniedere25cmeendwarssnedeinslijpen,opeendieptegelijkaan2/3vandecement-ofbetondekvloer(opgeletvoordeleidingen)

2.Nagrondigstofzuigenennahetverwijderenvanandereonzuiverhedendiedehechtingvanweber.floor 4715negatiefkunnenbeïnvloeden,deweber.floor Wellenverbinder verankeringshakenindedwarssnedenplaatsen

tecHnIScHe ProbleMen

Voorbereiding van de ondergrond

Page 29: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 27

floor 4715

floor Wellenverbinder

2

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

•onmiddellijknahetaanbrengen,droogkwartszand (0,5-1mm)instrooienomlatereengoedehechtingvandevloermortelstebekomen.Navolledigeuitharding(24u),hetovertolligezandverwijderen

De werfoplossingen

Hoe scheuren in een cement- en betonvloer duurzaam herstellen ?

oPloSSIng

•metweber.floor 4715,descheur(enookdedwarssneden),totverzadigingdichtgieten

•opgelet :indienhetmengselindescheursnelverdwijnt,30minutenwachtenendaarnahetvullenvandebarstentotsaturatieherbeginnen

afhankelijkvandedikte,deporositeitvande ondergrondendebreedtevandescheuren 32

iedere25cmoverdehelelengtevandescheur 32

• vóór het uitslijpen, de aanwezigheid van leidingen in de ondergrond controleren

• de "diagnose van de ondergrond" (pag. 24) en de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AAnbeVelIngen

ProDUCT VErBrUIK PaG.

ProdUctFIcHeS

aanbrengen

Page 30: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be28

1

2

1

1

2

2

3

3

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

om een vloerbekleding op een bestaande plankenvloer aan te brengen

De werfoplossingen

Hoe een nieuwe vloerbekleding plaatsen op een bestaande plankenvloer ?

1.Deoudeplankenvloerteverwijderen

2.Eenhoutenplatenvloeraantebrengenengoedtebevestigenomterugeenvlakkeondergrondoptebouwen

3.Ofweleennieuwedekvloertegieten

1.Omvangrijkewerkenmetveelvuiloverlast,afgezienvanhetfeitdatdezeoplossingennietaltijdhetgewensteresultaatgeven

2.Derechtstreekseplaatsingvaneendunnebekledingophoutenplatenkanaanleidinggeventotopzwellenvanhethoutentotvervuilingterhoogtevandevoegentussendeplaten

3.Hetaanbrengenvaneenzwaredekvloeropeenplankenvloer(diehiervoornietontworpenis)kandebasisstructuuroverbelasten

Deze oplossingen hebben als nadeel

Diende men vroeger

tecHnIScHe ProbleMen

Page 31: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 29

1

2

3

1

2

3

weber.prim bond mono

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Voorbereiden van de ondergrond

De werfoplossingen

Hoe een nieuwe vloerbekleding plaatsen op een bestaande plankenvloer ?

aanbrengen van de primer

aanbrengen van de egalisatie

•metderoldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen

•weber.niv flex aanmakenmet5,5lzuiverwaterperzakvan25kgineenhogeensmallekuipmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)gedurende1minuut

•2minutenlatenrusten•deaangemaaktemortelopdevloeruitgieteneneventueelgoedaandrukkenomde

oneffenhedenvandeondergrondoptevullen•weber.niv flexiszelfvloeiend.Dedikteregelenmeteenvlakspaan,minimaal3mm•indienereen2delaagaangebrachtdientteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.

Bijhetaanbrengenvaneen2delaagna24uren,dienteersteenlaagweber.prim tacopde1stelaagaangebrachtteworden

•latenuitharden•vasttapijtoftegel(max.formaat30x30cm)aanbrengennaminimaal2tot4uren

•omdestabiliteitteverbeteren,deloszittendeplankenbijvoorkeurvastvijzen•schuren,omallesporenvanboenwas,vernis,verfofcementmelkteverwijderen.Stofzuigen•indiendeplankenvloergeverfdis,degoedehechtingvandeverfcontroleren•terhoogtevandeplinten,kolommenenrondallevasteelementen,doormiddelvaneensoepel

materiaal(bvb.polystyreen),eenrandvoegvan±5mmdiktevoorzien

• het systeem niet toepassen in vochtige lokalen (keukens en stortbaden van collectiviteiten, ...)

• de onderkant van de plankenvloer ventileren

• directe zonnestralen op de vloermortel tijdens de eerste uren van zijn uitharding vermijden

• de droogtijden bij lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 24) en de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

ProdUctFIcHeS

AAnbeVelIngen

1,7kg/m²/mmdikte(min.3mm) 46

100g/m² 198

ProDUCT VErBrUIK PaG.

oPloSSIng

Page 32: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be30

1

2

1

1

2

2

3

3

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

De werfoplossingen

Hoe een nieuwe vloerbekleding plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?

op een bestaande vloerbekleding (tegels, hard vinyl, geverfde cementvloer) is het rechtstreeks aanbrengen van een nieuwe vloerbekleding niet altijd mogelijk

1.Deplaatsingimmersomeenvlakke,resistenteondergrond,verenigbaarmetdeverschillendelijmsoorten,vraagt

2.Ditnietaltijdhetgevalisbijoudeondergrondendiedikwijlsoneffenhedenvertonen

3.Ditleidttotesthetischefoutenenrisico’sopeenslechtehechting

1.Hetuitbrekenvandebestaandetegelsenhetaanbrengenvaneennieuwedekvloer

2.Hetverwijderenvanhethardvinyl

3.Hetdecaperenvandeverf

Bij renovatie bestond de gebruikelijke oplossing uit

omwille van het feit dat

tecHnIScHe ProbleMen

Page 33: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 31

1

2

3

1

2

3

weber.niv reno

weber.floor 4040

weber.prim bond mono

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

De werfoplossingen

Hoe een nieuwe vloerbekleding plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?

AAnbeVelIngen

• zich van de stabiliteit en de stevigheid van de bestaande ondergrond verzekeren vóór de aanvang van de werken. bij twijfel, ons raadplegen

• het systeem is niet bestemd om industriële vloeren te herstellen : werkplaatsen, magazijnen, grootwarenhuizen, ...

• directe zonnestralen op de vloermortel tijdens de eerste uren van zijn uitharding

vermijden• de droogtijden bij lage temperaturen en

hoge vochtigheid verlengen• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 24)

en de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

Voorbereiden van de ondergrond

aanbrengen van de primer

aanbrengen van de egalisatie

•metderoldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen

•weber.niv renoaanmakenmet6lzuiverwaterperzakvan25kgineenhogeensmallekuipmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)en1minuutmengen

•2minutenlatenrusten•deaangemaaktemortelopdevloeruitgieteneneventueelgoedaandrukkenomde

oneffehedenvandeondergrondoptevullen•weber.niv renoiszelfvloeiend.Dedikteregelenmeteeninoxvlakspaan(overalminimum3mm)•latenuitharden.Lichtverkeerismogelijkna3uren.Inprivé-lokalenmetmatigverkeerkan

weber.niv renoonbedektblijvenofgeschilderdworden•omvasttapijtoftegelsteplaatsen,8tot12urenwachten•omparketofvinyltelijmen,48urenwachten

•dehechtingvandetegelsofdebestaandebekledingonderzoeken•lossetegelsherkleven•losgekomenhardvinylverwijderen•eventuelegatenmetweber.floor 4040 opvullen•afgebladderdeenafschilferendeverfschuren•allesporenvanvetenonderhoudsproductendoorreinigenverwijderen.Spoelenenlaten

drogen

ProDUCT VErBrUIK PaG.

1,6kg/m²/mmdikte 34

1,5kg/m²/mmdikte(min.3mm) 44

100g/m² 198

ProdUctFIcHeS

oPloSSIng

Page 34: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be32

floor Wellenverbinder

weber floor 4715

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

2 componenten sneluithardendeepoxyreparatiekit voor het herstellenvan barsten en scheuren in cementdekvloeren en beton

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4715 nietgebruiken: -opmetaal -opflexibeleondergronden(hout,…) -opandereniet-vermeldeondergronden

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:-15tot20minutenbij+20°C-30tot35minutenbij+10°C•droogtijd:2uren•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:12uren•wachttijdvóórintensverkeer:7dagendeze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij ventilatie•reactieopbrand:Efl

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:epoxyhars

aaNBEVELINGEN

•weber.floor 4715nietaanbrengeningevalvanregen(buitentoepassing)

•weber.floor 4715nietmetanderematerialendande2componentenmengen

•weber.floor 4715nietaanbrengenopcement-enbetondekvloerenmetrestvochtgroterdan4%(CM)

•vóórhetuitslijpenvandescheuren,deaanwezigheidvandeleidingenindeondergrondcontroleren(dewerfverantwoordelijkeraadplegen)

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetherstellenvanbarstenenscheurenincementgebonden

dekvloeren

toegelAten ondergronden

GEBrUIK

•verankeringshakenvoorhetherstellenvanbarstenenscheuren.Tegebruikenbijhetaanbrengenvanweber.floor 4715

aaNBrENGEN

•weber.floor Wellenverbindernahetinslijpenvandeondergrondindedwarssnedenplaatsen

VErKooPEENHEID

•zakjevan100stuks

VErBrUIK

•iedere25cmoverdehelelengtevandescheur

BINNEN- EN BUITENVLoErEN

cementdekvloerbetonplaat

Page 35: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 33

weber floor 4715

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

2 componenten sneluithardendeepoxyreparatiekit voor het herstellenvan barsten en scheuren in cementdekvloeren en beton

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenproper,hard,cohesief(>1,5MPa)enzuivertezijn

•oudeniet-resistenteondergronden(afbladderendeverf,lijmenvanplasticvloerbekledingen,betonslib,...)schuren

•vuilverwijderen(gipssporen)•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•descheurop±5mmbreedtetot2/3vandediktevandeondergrond

(opgeletvoorleidingen)uitslijpen•stofenniet-hechtendedelend.m.v.stofzuigenverwijderen•omde20tot25cmdeondergrondtot2/3vandediktehaaksopde

scheurinslijpen•deverankeringshakenweber.floor Wellenverbinderopdebodemvan

deslijpvoegenplaatsen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+10°Ctot+30°C(luchtenondergrond)•relatieveluchtvochtigheid:<75%

aaNBrENGEN

•dekitomvat2bovenelkaargeplaatsterecipiënten,diedeverharderenhetharsbevatten

•de2recipiëntenvanelkaarscheidenenopenen.Detotaliteitvandeverharderinhetharsgedeeltegieten

•de2componentenzorgvuldigmengenzodateenegalekleurontstaat

•zodrahetmengselbereidis,ditbinnende20minutengebruiken

•descheurenmetweber.floor 4715volledig(totsaturatie)opvullen

•opgelet :indienhetmengselindescheursnelverdwijnt,30minutenwachtenendaarnahetopvullenvandebarstentotsaturatieherbeginnen

•devolledigehersteldeoppervlaktemetdroogkwartszand(0,5-1mm)instrooien.Bijbredescheuren,debehandelingenherhalentothetingestrooidezandnietmeerzakt

•24ulatendrogenenhetovertolligezandstofzuigen

Sneluithardend : 2 tot 3 uur

Krachtige hersteller bij scheurvorming

Voor binnen- en buitentoepassingen

Gemakkelijk aan te brengen : klaargemaakte kit van 1 kg

VErKooPEENHEIDkitvan1kg(doosvan4x1kg)

PaLLETForMaaT-

VErBrUIKafhankelijkvandedikte,deporositeitvandeondergronden

debreedtevandescheuren

KLEUrtransparant

aaNVErWaNT ProDUCTweber.floor Wellenverbinder:5stuksperlopendemeter

(zakjevan100stuks)

GErEEDSCHaPplattespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Sneluithardende epoxyreparatiekit voor scheuren en barsten, vóór het aanbrengen van Weber vloermortels

rAAdPleeg ook Volgende werFoPloSSIng

Hoescheurenineencement-enbetonvloerduurzaamherstellen? 26

oNDErWErP PaG.

Page 36: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be34

weber floor 4040

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Snelle herstellingsmortel, 1 tot 50 mm, voor het opvullen en uitvlakken van binnen- en buitenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4040 nietgebruikenop:- vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht- brokkeligeofniet-stabieleondergronden- industriëlevloeren- versuitgegravenondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden•weber.floor 4040heeftgeenconstructievefunctie•weber.floor 4040nietalsplintgebruikenopniet-hechtendeof

zwevendedekvloerenenopdekvloerenmetvloerverwarming:weber.floor 4712gebruiken

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•consistentie:aardvochtigofvloeibaar•levensduurvanhetmengsel:15minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:1tot3uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels,egalisatiemortels:2tot12uren -epoxybekleding(plint):24uren -parketenlaminaat:7dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C30F7•treksterkteopbeton:>1N/mm2

•buigtreksterkte:>7N/mm2

•druksterkte:>30N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

•reactieopbrand:A2fls1•EMICODEklasse(VOS):EC1PLUS

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWF-008-0713

aaNBEVELINGEN

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•bijaanmaakvanweber.floor 4040geentoeslagstofofadditieven

toevoegen•versaangebrachtevlakkentegenzonenwarmtebeschermen•nietopwarme,bevrorenofontdooiendeondergrondenofinvollezon

aanbrengen•weber.floor 4040nietmeteenmengpompaanbrengen•rekeninghoudendmetdeuithardingssnelheid,weber.floor 4040in

kleinehoeveelhedenaanmaken

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetuitvoerenvanhellingen•voorhetopvullenvangaten,gleuvenenuitsparingen•voorhetuitvlakkenvannieuweofoudebinnen-enbuitenvloeren,vóór

hetplaatsenvaneendekvloermortel•voorhetrealiserenvandebasisondergrondvoorhetoptrekkenvan

plintenvoorweber.floor epoxyvloeren

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•van1tot50mminéénenkelelaag

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,egalisatiemortels,verlijmdofzwevendparket,

epoxybekleding(plint)•weber.floor 4040magnietonbekleedblijven

VerenIgbAre lIJMen•weber.floor 4040isverenigbaarmetdelijmenvandehierboven

vermeldevloerbekledingen•flexibeleofhoogperformantekleefmortel(C2ofC2S)type weber.col plus, weber.col plus Comfortofweber.col plus 3Dvoorhet

plaatsenvantegels

cementdekvloer*betonplaat*,elementeninprefabbeton*anhydrietdekvloer*(geschuurd)tegels**(geschuurd)

cementdekvloer*betonplaat*

NIEUWE oF oUDE BINNENVLoErEN

NIEUWE oF oUDE BUITENVLoErEN

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Page 37: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 35

weber floor 4040

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Bijzonder geschikt voor snelle herstellingen, binnen en buiten

In een dikte van 1 tot 50 mm aan te brengen

Zeer laag gehalte vluchtige

organische stoffen (VoS) : EC 1 PLUS

Kan vloeibaar of aardvochtig aangemaakt worden

Uitvoering van hellingen mogelijk

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan42zakken,hetzij1050kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,6kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.prim tac :150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono :100g/m²(emmervan1en5kg)

GErEEDSCHaPschapenvachtrol,borstel,metalenvlakspaan,

traagdraaiendeelektrischemenger

BEWarING6maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenoriginele

verpakking,tebeschermentegenvocht

Uitvoeren van hellingen, opvullen van gaten en uitvlakken van nieuwe en oude binnen- en buitenvloeren

Snelle herstellingsmortel, 1 tot 50 mm, voor het opvullen en uitvlakken van binnen- en buitenvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,hard,stevig(>1N/mm2)enzuivertezijn

•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorschurenverwijderen

•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•bestaandetegelsmetgrovekorrelschuren•degrondlaagweber.prim tacmeteenrolofeenborstelopde

ondergrondaanbrengen.1tot4urenlatendrogen•opbestaandetegels,weber.prim bond monoaanbrengen.1tot3uren

latendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+10°Ctot+25°C(luchtenondergrond)•ophetogenblikvanhetaanbrengenvanweber.floor 4040dientde

ondergronddroogtezijn•afhankelijkvandeoppervlaktegrootte,denodigehoeveelheid

weber.floor 4040 aanmaken

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareofaardvochtigehomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met,afhankelijkvandegewensteconsistentie,5(aardvochtig)tot7l(vloeibaar)zuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•deaangemaaktemortelopdeondergrondaanbrengenenmeteeninoxspaanuitvlakken

•weber.floor 4040isnietzelfnivellerend

Page 38: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be36

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Snelle mortel voor het uitvoeren van dunne cementdekvloeren, op binnenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv chape CMI nietgebruikenop: -vloerendievoortdurendnatofonderhevigaanopstijgendvochtzijn -brokkeligeofniet-stabieleondergronden -industriëlevloeren -buitenvloeren -houtenondergronden

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:2minuten•levensduurvanhetmengsel:10tot20minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:van2tot4uren•wachttijdvóóreventueelschuren:4uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels:van2tot4uren -egalisatiemortel:van4tot6uren -parket:24uren -vloerverf:72urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:1,3•korrelgrootte:tot1,6mm

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C30F6•hechtingopbeton:>1N/mm2•buigtreksterkte:8N/mm2

•druksterkte:35N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWN-001-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•ingevalvanplaatsingvantegelsinhalfvochtigelokalen(badkamers,

privatekeukens)ishetmogelijkomdesystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesondertegelsweber.sys dryofweber.sys dry rollopweber.niv chape CMI toetepassen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetuitvoerenvandunnecementdekvloerenopnieuweenoude

binnenvloeren,vóórhetaanbrengenvaneenbekleding,inlokalenmetmatigenintensverkeer

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•van5tot25mminéénenkelelaag•plaatselijktot50mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,verlijmdofzwevendparket•egalisatiemortelvóórhetplaatsenvanvasttapijt,soepel,halfhardof

hardvinyl,vloerverf

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv chape CMIisverenigbaarmetdelijmenvandehierboven

vermeldevloerbekledingen

cementdekvloer,metofzondervloerverwarming(warmwater)*betonplaat*,elementeninprefabbeton*

tegels**,hardvinyl**verf**(epoxy,polyurethaan,acryl)cementgebondenondergrondmetacryllijmsporen*cementgebondenondergrondmetbitumineuzeofepoxylijmsporen**

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

NIEUWE BINNENVLoErEN

oUDE BINNENVLoErEN

Page 39: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 37

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Snelle mortel voor het uitvoeren van dunne cementdekvloeren, op binnenvloeren

Geschikt voor het uitvoeren van een dunne dekvloer van 5 tot 25 mm

reeds na 2 uren met tegels bekleedbaar

Geschikt voor lokalen met intens verkeer

Gemakkelijk af te reien

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,8kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GErEEDSCHaPinoxvlakspaan,schapenvachtrol,borstel,traagdraaiende

elektrischemenger,ontluchtingsrol

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Uitvoeren van dunne cementdekvloeren op nieuwe en oude binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,hard,stevigenzuivertezijn•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorkrabben

verwijderen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•eenrandvoegvanongeveer5mmvoorziendienadienopgevuldwordt

meteensamendrukbaarmateriaalopalleondergrondenindiendediktevandemortel>10mmis

•opniet-absorberende,sterkporeuze(waterdruppelbinnendeminuutgeabsorbeerd)ofheelgladdecementgebondenondergronden(polybetonzondercuring),eengrondlaagweber.prim tacmetderolofdeborstelaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•vooroudeondergronden,de“keuzegids”endebetrokken“werfoplossingen”inde gids weberraadplegen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(deverwarming

48urenvoordienuitschakelenenminimum48urennahetaanbrengenvanweber.niv chape CMIteruginschakelen)

•ophetogenblikvanhetaanbrengenvanweber.niv chape CMIdientdeondergronddroogtezijn

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareenhomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met4tot4,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•2minutenlatenrusten

•deaangemaaktemortelopdeondergronduitgieten

•metderegelafreienenuitvlakkenzoalsbijeentraditioneledekvloer

•ingevaldatereen2delaagaangebrachtdientteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.Bijwachttijdenlangerdan24urentussende2lagen,eersteengrondlaagweber.prim tac opde1stelaagaanbrengen

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,deluchtbellenalvorderendmeteenontluchtingsrolverwijderen

rAAdPleeg ook Volgende werFoPloSSIng

Hoetegelsplaatsenineenkortetijdspanne? 90

oNDErWErP PaG.

Page 40: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be38

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Vezelversterkte, cementgebonden vloeimortel voor het uitvoeren vandekvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv chape CFLnietgebruikenop: -vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht -brokkeligeofniet-stabielevloeren -industriëlevloeren -buitenvloeren•weber.niv chape CFLkannietaangebrachtwordenopeenhelling

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:3minuten•levensduurvanhetmengsel:60minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:ongeveer5uren•wachttijdvóóreventueelschuren:van5tot8uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels:8uren -vinyl,vasttapijt:24uren -parket,vloerverf:72urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen,mineralevezels

•densiteitvanhetpoeder:1,1

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C25F5

1 dag 7 dagen 28 dagen

Buigtreksterkte 3N/mm2 4N/mm2 5N/mm2

Druksterkte 20N/mm2 25N/mm2 30N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•SOCOTECHX0830•DoP-BESGWN-002-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindebetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•verdelingsvoegen(maximaaloppervlakzondervoegen): -hechtendedekvloer:500m² -niet-hechtendedekvloer:400m² -zwevendedekvloer:400m²•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•ingevalvanbekledingmetparketofvloerverfweber.niv chape CFL

voorafschuren•omeenregelmatigebevoorradingvandemengpompteverzekeren,de

zakkenbijdemengpompopslaan•deTechnischeVoorlichtingen(TV)189en193vanhetWTCBraadplegen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetuitvoerenvanhechtende,niet-hechtendeofzwevende

cementdekvloeren,opbinnenvloeren,vóórhetplaatsenvaneenbekleding,inlokalenmetmatig,intensofzwaarverkeer,metsnelleheringebruikname

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•alshechtendedekvloer:10tot100mm

(inlokalentotenmetklasseU4P4SE3)•alsniet-hechtendedekvloer:30tot100mm

(inlokalentenhoogstemetklasseU4P3E3)•alszwevendedekvloer:40tot100mm

(inlokalentenhoogstemetklasseU4P3E3)

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,vasttapijt,soepel,halfhardofhardvinyl,verlijmdofzwevend

parket,vloerverf

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv chape CFLisverenigbaarmetallelijmenvoorhetplaatsen

vandehierbovenvermeldevloerbekledingen

cementdekvloer*betonplaat,elementeninprefabbeton*isolatieplaten(voorzwevendedekvloeren)weber.niv chape CFL kanaangewendwordenvoorhetinwerkenvanvloerverwarmingssystemen(warmwater)

BINNENVLoErEN

* nagrondlaagweber.prim tac

Page 41: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 39

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Vezelversterkte, cementgebonden vloeimortel voor het uitvoeren vandekvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenzuiver,droogenstabieltezijn,envoorhechtendedekvloeren,vrijgemaaktvanalleonzuiverhedendiedehechtingvanweber.niv chape CFL kunnenbemoeilijken

•maatregelenmoetenwordengenomenomhetinsijpelenvanweber.niv chape CFLbijvloerkanalen,indevoegentussendeisolatiepanelenenbijdenadenvandeontkoppelingsfilmtebeletten

•eenrandontkoppeling(min.5mmdik)langsmuren,rondkolommenenanderevasteelementenvoorzien

•omde1,5meterdriepotenplaatsenenhunhoogtemetbehulpvaneenlaserofpasdarmafstellenomhetgewensteniveauvandedekvloertebepalen

hechtende dekvloeren•eengrondlaagweber.prim tacmetderolofborstelaanbrengen.

1tot4urenlatendrogen.Aangepasteverdelingsvoegenvoorziendaarwaarhetlokaalin-enuitspringtenbijoppervlakten>500m²

niet-hechtende dekvloeren•eenwaterdichtefolie(bvb.polyethyleenfolie0,2mmdik)rimpelvrij

envolkomenvlakaanbrengen,inkuipvorm(opgetrokkentotbovenhetuiteindelijkeniveauvandedekvloer).Dewaterdichtefolieminstensmet10cmlatenoverlappenendenadenwaterdichtkleven.Aangepasteverdelingsvoegenvoorziendaarwaarhetlokaalin-ofuitspringtenbijoppervlakten>400m²

zwevende dekvloeren•vloerisolatieplaten(bvb.polystyreenplaten)boordaanboordopde

draagvloerplaatsen.Opdeisolatieplateneenwaterdichtefolievan0,2mmdikteplaatsen(rimpelvrijenvolkomenvlak),inkuipvorm(opgetrokkentotbovenhetuiteindelijkeniveauvandedekvloer).Dewaterdichtefolieminstensmet10cmlatenoverlappenendenadenwaterdichtkleven.Aangepasteverdelingsvoegenvoorziendaarwaarhetlokaalin-enuitspringtenbijzeergroteoppervlakten>400m²

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelenenminimum48urennahetaanbrengenvanweber.niv chape CFL teruginschakelen)

•nietaanbrengenopwarme,bevrorenofontdooiendeondergrondeneninvollezon

aaNBrENGEN

•aanmaken met een discontinue of continue pomp : weber.niv chape CFLmet3,8tot4,2literzuiverwaterperzakvan25kg(waterdebiet:40l/min)ineenmeng-enpompinstallatieaanmaken

•aanmaken met de hand : voorkleinereoppervlakken, weber.niv chape CFL aanmakenineenkuipmeteentraagdraaiendeelektrischemenger.Bijvoorkeureendiepekuipmeteenkleinediameter(min.inhoud50liter)gebruiken.Deinhoudvan1zakvan25kg,ondervoortdurendroeren,strooieninca.3,8tot4,2literzuiverwater.Aangemaakte weber.niv chape CFLdientsteedsvloeibaar,homogeenenklontvrijtezijn

•nahetmengenweber.niv chape CFLverpompenofuitgietentotophetgewenstehoogtepeil

•dedriepotenwegnemennaargelangdevorderingvanhetwerk

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,deluchtbellenmeteendrijfreiuit weber.niv chape CFL verwijderen

Vloeibaar product

Snelle bekleding en heringebruikname

Kan tot 10 cm dikte aangebracht worden

Geschikt voor lokalen met intens verkeer

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT107x107cm

VErBrUIKongeveer1,8kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNT ProDUCTweber.prim tac:emmervan4en15kg

GErEEDSCHaPdriepoten,drijfrei,mortelpomp,traagdraaiendeelektrischemenger

ToEBEHorENrandvoegen,verdelingsvoegen,plastiekenstelvoetjes,

vloeistop15x15mmof30x30mm,dikte-driepoot(ziepag.404)

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende cementdekvloeren, op binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig, intens of zwaar verkeer, met snelle heringebruikname

Page 42: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be40

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Snelbindmiddel voorcementdekvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv chape CBInietgebruikenop: -vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht -brokkeligeofniet-stabieleondergronden•weber.niv chape CBIisnietbestemdvoorhetuitvoerenvanindustriële

dekvloeren,slijtlagenofzwevendedekvloeren

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:60minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:ongeveer8uren•wachttijdvóóreventueelschuren:ongeveer8uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels:12uren -vinyl,vasttapijt,parket:minimum3dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:specialecementen,specifieketoeslagstoffen•densiteitvanhetpoeder:1,4

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C16F4•buigtreksterkte:7N/mm2

•druksterkte:30N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•buiten,eenhellingvoorzientegenhetstagnerenvanregenwater•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•weber.niv chape CBI nietmetcementofmeteenanderbindmiddel

mengen•deTechnischeVoorlichtingen(TV)189en193vanhetWTCBraadplegen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetuitvoerenvanhechtendeofniet-hechtendecementdekvloeren,

opbinnen-enbuitenvloeren,vóórhetplaatsenvaneenbekleding,inlokalenmetmatigofintensverkeer

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•maximumdikte:100mm•minimumdiktealshechtendedekvloer:20mm•minimumdiktealsniet-hechtendedekvloer:35mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,vasttapijt,soepel,halfhardofhardvinyl,verlijmdofzwevend

parket

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv chape CBI isverenigbaarmetdelijmenvandehierboven

vermeldevloerbekledingen

cementdekvloer,betonplaat,elementeninprefabbeton

BINNEN- EN BUITENVLoErEN

rAAdPleeg ook Volgende werFoPloSSIng

Hoeeenbalkonofeenbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen? 116

oNDErWErP PaG.

Page 43: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 41

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Snelbindmiddel voorcementdekvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenzuiver,droogenstabieltezijn,en,voorhechtendedekvloeren,vrijgemaaktvanalleonzuiverhedendiedehechtingvanweber.niv chape CBI kunnenbemoeilijken

•mossenenkorstmossenonderhogedrukverwijderen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•maatregelenmoetenwordengenomenomhetinsijpelenvan

weber.niv chape CBI bijvloerkanalen,indevoegentussendeisolatiepanelenenbijdenadenvandeontkoppelingsfilmtebeletten

•eenrandontkoppeling(min.5mmdik)langsmuren,rondkolommenenanderevasteelementenvoorzien

hechtende dekvloer•poreuzeondergrondeneerstmeteengrondlaag weber.prim tac

bevochtigen.30minutenlatendrogen•metdeborsteleenhechtingslaagbestaandeuiteenmengselvan

1volumeweber.ad bond SB+1volumezuiverwater+1volumecement+1volumefijnzandaanbrengen.Dedekvloeropdezeversehechtingslaagbinnende20minutenaanbrengen

niet-hechtende dekvloer•eenwaterdichtefolie(bvb.polyethyleenfolie0,2mmdik,...)rimpelvrij

envolkomenvlakaanbrengen,inkuipvorm(opgetrokkentotbovenhetuiteindelijkeniveauvandedekvloer).Vooreenoverlappingvantenminste10cmzorgenendenadenwaterdichtkleven

•soepelerandvoegen(dikte4tot8mm)langsdemurenenronddekolommenplaatsenenaangepasteverdelingsvoegenvoorziendaarwaarhetlokaalin-ofuitspringtenbijoppervlakten>40m²oflengtesvanmeerdan8m

gebruik van wapeningsnetten•vooralledekvloeren,terhoogtevandikteverminderingen(bvb.doorde

aanwezigheidvanleidingenofkokers)enbijniet-hechtendedekvloerenoverhetheleoppervlakeenwapeningsnet(bvb.50x50x2mmof38x38x1mm)voorzien

•hetwapeningsnetopdehelftvandediktevandedekvloerplaatsen(omhuldmetminimum15mmdekvloer)

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopwarme,bevrorenofontdooiendeondergrondenen

invollezon

aaNBrENGEN

•350tot450kgweber.niv chape CBImet1m³droogrivier-ofgroefzandmetgelijkmatigekorrelgroottevan0-7mmmengen,

- hetzij:1zakvan25kgweber.niv chape CBIvoor110tot112,5kgzand met6tot9lzuiverwaternaargelangdevochtigheidvanhetzand

- of:1volumeweber.niv chape CBIvoor3tot 3,5volumeszandmet0,3tot0,5volumezuiver waternaargelangdevochtigheidvanhetzand

•dedekvloermortelineenbetonmolen,eendiscontinuemortelpompofeendekvloerpompaanmaken

•eersteendeelvanhetzand,vervolgenshetwaterendaarnaweber.niv chape CBItoevoegen.Metderestvanhetzandaanvullen

•deuiteindelijkeconsistentievandemortel,na3minutenmengen,regelendooreventueelwatertoetevoegenomeenaardvochtigeconsistentietebekomen(geenvloeibaremortel)

•aanbrengenendedikteregelenzoalsbijeentraditioneledekvloer

•meteeninoxvlakspaanafstrijkenofmetdehelicopteruitvlakken(gladmaken)

Snelle uitharding : vermindert de wachttijd vóór ingebruikname

Snelle droging : laat het afwerken toe zonder wachten

Gecompenseerde en gecontroleerde krimp : vermindert het

risico op scheuren en loskomen

aangepast aan vloerverwarming

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT107x107cm

VErBrUIKongeveer2,5tot3,5kg/m²/cmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNT ProDUCTweber.prim tac:emmervan4en15kg

GErEEDSCHaPbetonmolenofmortel-ofdekvloerpomp,regel,vlakspaan

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Uitvoeren van hechtende of niet-hechtende cementdekvloeren, op binnen- en buitenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Page 44: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be42

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Mortel voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv pronietgebruikenop:-vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht-brokkeligeofniet-stabieleondergronden-industriëlevloeren-buitenvloeren-oudeondergronden-houtenondergronden-elektrischevloerverwarming

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:2minuten•levensduurvanhetmengsel:20minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:van2tot3uren•wachttijdvóóreventueelschuren:4uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels,vasttapijt:6tot8uren -vinyl:24uren -parket:48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:1,1•korrelgrootte:tot0,5mm

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C20F5•treksterkteopbeton:>1N/mm2

•buigtreksterkte:5N/mm2

•druksterkte:20N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWN-004-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•ingevalvanplaatsingvantegelsinhalfvochtigelokalen(badkamers,

privatekeukens)ishetmogelijkomdesystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesondertegelsweber.sys dryofweber.sys dry rollopweber.niv pro toetepassen

•weber.niv prokanookaangebrachtwordenmeteencontinuemengpomp:hetwaterdebietendedrukvolgensderichtlijnenvandefabrikantvandemachineregelen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetegaliserenenuitvlakkenvanbinnenvloeren,vóórhetplaatsen

vaneenbekleding,inlokalenmetmatigofintensverkeer

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•lokalenmetmatigverkeer:van1tot10mm•lokalenmetintensverkeerofondereenbetegeling:van3tot10mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,vasttapijt,soepel,halfhardofhardvinyl,verlijmdofzwevend

parket•weber.niv promagnietonbekleedblijven

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv proisverenigbaarmetdelijmenvandehierbovenvermelde

vloerbekledingen

BINNENVLoErEN

cementdekvloer,metofzondervloerverwarming(warmwater)*betonplaat*,elementeninprefabbeton*

*nagrondlaagweber.prim tac

Page 45: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 43

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Mortel voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,hard,stevigenzuivertezijn•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorkrabben

verwijderen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•eengrondlaagweber.prim tacmetderolofdeborstelaanbrengen.

1tot4urenlatendrogen•opsterkporeuzeondergrondeneen2delaagweber.prim tacaanbrengen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(deverwarming

48urenvoordienuitschakelenenminimum48urennahetaanbrengenvanweber.niv proteruginschakelen)

•ophetogenblikvanhetaanbrengenvanweber.niv prodientdeondergronddroogtezijn

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareenhomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5,8tot6,2lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•2minutenlatenrusten

•deaangemaaktemortelopdeondergronduitgieten

•een1stelaagaanbrengenenop“nul”trekkenomdeporiënvandeondergrondoptevullen

•weber.niv proiszelfvloeiend.Dehoogtemeteeninoxvlakspaanregelen

•ingevaldatereen2delaagdientaangebrachtteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.Bijwachttijdenlangerdan24urentussende2lagen,opde1stelaageersteengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,deluchtbellenalvorderendmeteenontluchtingsrolverwijderen

Egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Snel bekleedbaar

Zelfvloeiend, gemakkelijk aan te brengen

Geschikt voor lokalen met intens verkeer

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,5kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs-roze

aaNVErWaNT ProDUCTweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)

GErEEDSCHaPinoxvlakspaan,schapenvachtrol,borstel,

traagdraaiendeelektrischemenger,ontluchtingsrol

ToEBEHorENplastiekenstelvoetjes,vloeistop15x15mmof30x30mm,

dikte-driepoot(ziepag.404)

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Page 46: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be44

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Mortel “speciaal voor renovatie” voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv renonietgebruikenop:-vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht-brokkeligeofniet-stabieleondergronden-industriëlevloeren-buitenvloeren-houtenondergronden-elektrischevloerverwarming

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:2minuten•levensduurvanhetmengsel:20minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:ongeveer3uren•wachttijdvóóreventueelschuren:van3tot8uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels,vasttapijt:12uren -parket,vinyl:48uren -vloerverf:72urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:1,1•korrelgrootte:tot0,5mm

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C30F6RWA20•treksterkteopbeton:>1N/mm2

•buigtreksterkte:9N/mm2

•druksterkte:35N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWN-005-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•ingevalvanplaatsingvantegelsinhalfvochtigelokalen(badkamers,

privatekeukens)ishetmogelijkomdesystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesondertegelsweber.sys dryofweber.sys dry rollopweber.niv reno toetepassen

•weber.niv renokanookaangebrachtwordenmeteencontinuemengpomp:hetwaterdebietendedrukvolgensderichtlijnenvandefabrikantvandemachineregelen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetegaliserenenuitvlakkenvannieuweenoudebinnenvloeren,

vóórhetplaatsenvaneenbekleding,inlokalenmetmatigofintensverkeer

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•lokalenmetmatigverkeer:van1tot10mm•lokalenmetintensverkeer:van3tot10mm•plaatselijktot20mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,vasttapijt,soepel,halfhardofhardvinyl,verlijmdofzwevend

parket,vloerverf•weber.niv renomagonbekleedblijven(inlokalenmetmatigverkeeren

nietopvloerverwarming)

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv renoisverenigbaarmetdelijmenvandehierbovenvermelde

vloerbekledingen

cementdekvloer,metofzondervloerverwarming(warmwater)*betonplaat*,elementeninprefabbeton*lichtbeton*asfaltdekvloer**anhydrietdekvloer*(geschuurd)gipsvloerplaten*

tegels**,hardvinyl**verf**(epoxy,polyurethaan,acryl)cementgebondenondergrondmetacryllijmsporen*cementgebondenondergrondmetbitumineuzeofepoxylijmsporen**

NIEUWE BINNENVLoErEN

oUDE BINNENVLoErEN

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Page 47: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 45

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Mortel “speciaal voor renovatie” voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,hard,stevigenzuivertezijn•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorkrabben

verwijderen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•opniet-absorberende,normaleofsterkporeuze(waterdruppel

binnendeminuutgeabsorbeerd)ofheelgladdecementgebondenondergronden(polybetonzondercuring),eengrondlaagweber.prim tacmetderolofdeborstelaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•vooroudeondergronden,de“keuzegids”endebetrokken“werfoplossingen”inde gids weberraadplegen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(deverwarming

48urenvoordienuitschakelenenminimum48urennahetaanbrengenvanweber.niv renoteruginschakelen)

•ophetogenblikvanhetaanbrengenvanweber.niv renodientdeondergronddroogtezijn

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareenhomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met6lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•2minutenlatenrusten

•deaangemaaktemortelopdeondergronduitgieten

•een1stelaagaanbrengenenop”nul”trekkenomdeporiënvandeondergrondoptevullen

•weber.niv renoiszelfvloeiend.Dehoogtemeteeninoxvlakspaanregelen

•ingevaldatereen2delaagdientaangebrachtteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.Bijwachttijdenlangerdan24urentussende2lagen,opde1stelaageersteengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,deluchtbellenalvorderendmeteenontluchtingsrolverwijderen

Bijzonder geschikt voor de renovatie van oude bekledingen

Geschikt voor lokalen met intens verkeer

Zelfvloeiend, gemakkelijk aan te brengen

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,5kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GErEEDSCHaPinoxvlakspaan,schapenvachtrol,borstel,

traagdraaiendeelektrischemenger,ontluchtingsrol

ToEBEHorENplastiekenstelvoetjes,vloeistop15x15mmof30x30mm,

dikte-driepoot(ziepag.404)

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Egaliseren en uitvlakken van nieuwe en oude binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaande vloerbekleding? 30

rAAdPleeg ook Volgende werFoPloSSIng

oNDErWErP PaG.

Page 48: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be46

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

“Hoogperformante”, vezelversterkte mortel voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv flexnietgebruikenop: -vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht -brokkeligeofniet-stabieleondergronden -industriëlevloeren -buitenvloeren

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:2minuten•levensduurvanhetmengsel:30minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:ongeveer3uren•wachttijdvóóreventueelschuren:4uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels,vasttapijt:2-4uren -vinyl:6uren -parket:24uren -vloerverfenepoxybekleding:72urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen,mineralevezels

•densiteitvanhetpoeder:1,1•korrelgrootte:tot1,2mm

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C30F5RWA10•treksterkteopbeton:>1N/mm2

•buigtreksterkte:10N/mm2

•druksterkte:35N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWN-007-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•ingevalvanplaatsingvantegelsinhalfvochtigelokalen(badkamers,

privatekeukens)ishetmogelijkomdesystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesondertegelsweber.sys dryenweber.sys dry rollopweber.niv flex toetepassen

•iniedergeval,zichoverdegoedeventilatieonderdeplankenvloervergewissen

•weber.niv flexkanookaangebrachtwordenmeteencontinuemengpomp:hetwaterdebietendedrukvolgensderichtlijnenvandefabrikantvandemachineregelen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetegaliserenenuitvlakkenvannieuweenoudebinnenvloeren,

vóórhetplaatsenvaneenbekleding,inlokalenmetmatigofintensverkeer

toegelAten ondergronden

cementdekvloer,metofzondervloerverwarming(warmwaterofelektrisch)*betonplaat*,elementeninprefabbeton*lichtbeton*asfaltdekvloer**anhydrietdekvloer*(geschuurd)gipsvloerplaten*waterbestendigehoutenplaten**(multiplexWBPofspaanplaattypeB)

tegels**,hardvinyl**verf**(epoxy,polyurethaan,acryl)stevigeplankenvloer**cementgebondenondergrondmetacryllijmsporen*cementgebondenondergrondmetbitumineuzeofepoxylijmsporen**

NIEUWE BINNENVLoErEN

oUDE BINNENVLoErEN

AAn te brengen dIkteS•van3tot30mminéénenkelelaag•plaatselijktot50mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels(geplaatstopstevigeplankenvloerenopwaterbestendige

houtenplaten:max.formaat30x30cm),vasttapijt,soepel,halfhardofhardvinyl,verlijmdofzwevendparket,vloerverf,epoxybekleding(onsraadplegen)

•weber.niv flexmagonbekleedblijven(inlokalenmetmatigverkeer)

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv flexisverenigbaarmetdelijmenvandehierbovenvermelde

vloerbekledingen•flexibeleofhoogperformantekleefmortel(C2ofC2S)type

weber.col plus,weber.col plus Comfort ofweber.col plus 3Dvoorhetplaatsenvantegels

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Page 49: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 47

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

“Hoogperformante”, vezelversterkte mortel voor het egaliseren en uitvlakken van binnenvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,hard,stevigenzuivertezijn•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorkrabben

verwijderen•omelkebewegingtevermijden,deplankenvanhetparketofdehouten

panelenvastvijzen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•devoegentussendeplatenmeteenstrookglasvliesnetvan20cm

bedekken•eenrandvoegvanongeveer5mmvoorziendienadienopgevuldwordt

meteensamendrukbaarmateriaal,iniedergevalopeenhoutenondergrondenopalleandereondergrondenindiendediktevandemortel>10mmis

•opniet-absorberende,normaalofsterkporeuze(waterdruppelbinnendeminuutgeabsorbeerd)ofheelgladdecementgebondenondergronden(polybetonzondercuring),eengrondlaagweber.prim tacmetderolofdeborstelaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•vooroudeondergronden,de“keuzegids”endebetrokken“werfoplossingen”inde gids weberraadplegen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(deverwarming

48urenvoordienuitschakelenenminimum48urennahetaanbrengenvanweber.niv flex teruginschakelen)

•ophetogenblikvanhetaanbrengenvanweber.niv flex dientdeondergronddroogtezijn

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareenhomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•2minutenlatenrusten

•deaangemaaktemortelopdeondergronduitgieten

•een1stelaagaanbrengenenop“nul”trekkenomdeporiënvandeondergrondoptevullen

•weber.niv flexiszelfvloeiend.Dehoogtemeteeninoxvlakspaanregelen

•ingevaldatereen2delaagdientaangebrachtteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.Bijwachttijdenlangerdan24urentussende2lagen,opde1stelaageersteengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,deluchtbellenalvorderendmeteenontluchtingsrolverwijderen

Stofvrije formule

Geschikt voor moeilijke ondergronden (harde oude bekledingen, hout, ...) : vezelversterkte mortel

Bijzonder geschikt voor de renovatie van oude bekledingen

Geschikt voor lokalen met intens verkeer

reeds na 2 uren met tegels bekleedbaar

Zelfvloeiend, gemakkelijk aan te brengen

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,7kg/m²/mmdikte

KLEUrgrijs

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GErEEDSCHaPinoxvlakspaan,schapenvachtrol,borstel,

traagdraaiendeelektrischemenger,ontluchtingsrol

ToEBEHorEN glasvliesnet,plastiekenstelvoetjes,vloeistop15x15mm

of30x30mm,diktedriepoot(ziepag.404)

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Egaliseren en uitvlakken van nieuwe en oude binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaande plankenvloer? 28

rAAdPleeg ook Volgende werFoPloSSIng

oNDErWErP PaG.

Page 50: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be48

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Mortel voor het egaliseren en uitvlakken van nieuwe binnen- en buitenvloeren

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.niv extnietgebruikenop:-vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht-brokkeligeofniet-stabieleondergronden-industriëlevloeren-oudeondergronden-houtenondergronden-vloerendiegeenafwateringvanregenwatermogelijkmaken

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdvóórhetuitstrijken:2minuten•levensduurvanhetmengsel:20tot30minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:van2tot4uren•wachttijdvóóreventueelschuren:van2tot8uren•droogtijdvóórhetaanbrengenvaneenbekleding: -tegels:van8tot12uren -vloerverf:72urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:cement,herdisperseerbaarhars,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:1,3•korrelgrootte:tot1,6mm

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C16F4RWA20•treksterkteopbeton:>1N/mm2

•buigtreksterkte:>5N/mm2

•druksterkte:>16N/mm2

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactieopbrand:A1(onbrandbaar)

rEFErENTIEDoCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)•DoP-BESGWN-006-0713

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Plasticprofielenaangepastaandediktevandeaangebrachtemortelgebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterrespecteren•deondergronddienteenlichtehellingtehebbenvoordeafwatering

buiten•weber.niv extkanookaangebrachtwordenmeteencontinue

mengpomp:hetwaterdebietendedrukvolgensderichtlijnenvandefabrikantvandemachineregelen

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetegaliserenenuitvlakkenvannieuwebinnen-enbuitenvloeren,

vóórhetplaatsenvaneenbekleding

toegelAten ondergronden

AAn te brengen dIkteS•van3tot15mminéénenkelelaag•plaatselijktot20mm

toegelAten VloerbekledIngen•tegels,vloerverf•weber.niv extmagonbekleedblijven

VerenIgbAre lIJMen•weber.niv extisverenigbaarmettegellijmen

NIEUWE BINNEN- EN BUITENVLoErEN

cementdekvloer*betonplaat*,elementeninprefabbeton*

* nagrondlaagweber.prim tac

Page 51: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 49

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

Mortel voor het egaliseren en uitvlakken van nieuwe binnen- en buitenvloeren

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledighard,stevigenzuivertezijn•weber.niv ext magaangebrachtwordenopeenvochtigeondergrond,

vrijvanstromendofstagnerendwater•sporenvanverf,gips,cementmelkenlijmsporendoorkrabben

verwijderen•mossenenkorstmossenonderhogedrukverwijderen•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•eenrandvoegvanongeveer5mmvoorzien,dienadienopgevuld

wordtmeteensamendrukbaarmateriaal,indiendediktevandemortel>10mmis

•eengrondlaagweber.prim tacmetderolofdeborstelaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•dehellingsvormvandeondergrondrespecteren•nietaanbrengenopbevrorenofwarmeondergronden,invollezonofbij

drogewind

aaNBrENGEN

•gedurendetenminste1minuut,tothetbekomenvaneenvloeibareenhomogenemortel,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met4tot4,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken

•2minutenlatenrusten

•deaangemaaktemortelopdeondergronduitgieten

•een1stelaagaanbrengenenop“nul”trekkenomdeporiënvandeondergrondoptevullen

•weber.niv extiszelfvloeiend.Dehoogtemeteeninoxvlakspaanregelen

•ingevalereen2delaagdientaangebrachtteworden,dezeaanbrengenzodrade1stehardis.Bijwachttijdenlangerdan24urentussende2lagen,opde1stelaageersteengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•éénmaaldegewenstehoogtebereikt,omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,deluchtbellenalvorderendmeteenontluchtingsrolverwijderen

•indieneenhellingnodigis,kandezeuitgevoerdwordenmetweber.niv ext,zondermeertezijndan1%.Omeenhellingtemaken,een1stelaagmortelaanbrengen,gemengdmet4lzuiverwaterperzakvan25kgendegewenstehellingcreëren.Wanneerdeze1stelaagbegintuitteharden,deoppervlaktemeteenratelkrabbenomdehechtingvandeafwerkingslaagteverbeteren.Deze2delaagvóórdevolledigeuithardingvande1stelaagaanbrengen

Bijzonder geschikt voor buitenvloeren

reeds na 2 uren beloopbaar

Zelfvloeiend, gemakkelijk aan te brengen

Mag onbekleed blijven

VErKooPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKongeveer1,8kg/m²/mmdikte

KLEUrlichtgrijs

aaNVErWaNT ProDUCTweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)

GErEEDSCHaPinoxvlakspaan,schapenvachtrol,borstel,

traagdraaiendeelektrischemenger,ontluchtingsrol

ToEBEHorENplastiekenstelvoetjes,vloeistop15x15mmof30x30mm,

dikte-driepoot(ziepag.404)

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Egaliseren en uitvlakken van nieuwe binnen- en buitenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding

Page 52: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be50

weber floor design

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Gekleurde, zelfnivellerende en stofvrijecementgebonden gietvloermortel

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetuitvoerenvangekleurdebinnenvloerenvoorcommercieelen

residentieelgebruik•voorvloerenmetvoetgangersverkeer•voorhetuitvoerenvanmineralevloerenmettalrijke

kleurencombinaties

toegelAten ondergronden

andereondergronden:onsraadplegen

AAn te brengen dIkteS•van5tot10mminéénenkelelaag

toegelAten VloerbekledIngen•weber.floor designenkelmetdewatergedragenPU-beschermlaag

weber.floor protect afwerken

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor designnietgebruikenop:-vloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaanopstijgendvocht-brokkeligeofniet-stabieleondergronden-buitenvloeren-industriëlevloeren

•weber.floor designheeftgeenconstructievefunctie

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:15tot20minuten•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:24uren•wachttijdvóórbehandelingmetweber.floor protect:24tot48uren

(devloerdientmax.48urennahetaanbrengenbehandeldteworden)•wachttijdvóórvolledigedroging:7dagen

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht

cementdekvloer,metofzondervloerverwarming(warmwaterofelektrisch)*betonplaat,elementeninprefabbeton*lichtbeton*anhydrietdekvloer*(geschuurd)tegels*

BINNENVLoErEN

* nagrondlaagweber.floor 4716

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:hydraulischebindmiddelen,polymeerharsen,glasvezels,organischeenanorganischeadditievenenmineralepigmenten

PrESTaTIES

•geklasseerdvolgensEN13813:CT-C30F7RWA1•hechting:>2N/mm²•buigtreksterkte:7,5N/mm²•druksterkte:>32N/mm²•slijtageweerstand:100μm•krimp:<0,04%•reactieopbrand:A2fls1•pH:ca.11

aaNBEVELINGEN

•eengoedevoorbereidingenwerfplanning(voldoendeaanvoervanaangemaaktproduct)isnodigvooreensuccesvolresultaat.Hierdoorradenweaanomditproductsteeds door een professionele verwerker te laten toepassen

•weber.floor designiseenmineraalproduct.Hierdoorkanhetaspectvanhetvloeroppervlak(tintverschillen,wolkvorming,slagvaneenspaanetc.)variëren

•deuitzet-ofverdelingsvoegenindedekvloerofbetonplatenrespecteren.Aandelaagdiktevandemortelaangepasteplasticprofielengebruiken

•dehoeveelheidaanmaakwaterstriktrespecteren,zodatdetechnischeenesthetischekarakteristiekenvandemortelnietbeïnvloedworden

•deversgegotenvloernietbetredenzonderwegwerphoezenoverdeschoenentetrekken

•omeenduurzaamesthetischaspecttegaranderen,radenwijaanomdepotenvanhetmeubilair,alsookallescherpepoten,doormiddelvanzelfklevendeviltjestebeschermen

•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen•hetaanbrengenvaneenbeschermlaagvervangtniethetdagelijks

onderhoudvandevloer•weber.floor designsteedshechtendplaatsen

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledighard(druksterkte>15N/mm²),stevig,droog,zuiverenvrijvananderematerialendiedehechtingvan

weber.floor designzoudenkunnenbenadelen,tezijn•indiennodigdeondergrondenmechanischvoorbereidenenzorgvuldig

stofzuigen•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•eventuelescheurenmetweber.floor 4715behandelen•maatregelenmoetenwordengenomenomhetinsijpelenvan

weber.floor designbijvloerkanalentebeletten•eenrandontkoppeling(randstrookvanmin.5mmdik)langsmuren,

rondkolommenenanderevasteelementenvoorzien,dienadienmeteensamendrukbaarmateriaalopgevuldwordt

•steedsdegeconcentreerdeprimerweber.floor 4716 afhankelijkvanhettypeondergrondverdunnen(ziepag.54)

•demaximalewachttijdtussenhetaanbrengenvandeprimerenhetgietenvandevloermagnietmeerdan48uurbedragen

NIEUW

Page 53: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 51

weber floor design

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:+10°Ctot+25°C(luchtenondergrond)•relatieveluchtvochtigheid:<60%•eentemperatuurvanmin.+10°Ceneenrelatieveluchtvochtigheid

<60%gedurendedevolgende7dagen,nahetaanbrengenvanweber.floor designaanhouden

•nietaanbrengenopondergrondenmetvloerverwarminginwerking(devloerverwarming48urenopvoorhanduitzettenen7dagennadeplaatsingvanweber.floor designopeenprogressievemanieropnieuwaanzetten,volgensdeaanbevelingenvandefabrikantvanhetvloerverwarmingssysteem),opwarmeondergrondenofondergrondeninvollezon

•tijdensdewerkendienttochtvermedenteworden.Nadewerkenmaghetlokaalverluchtworden

•deaangebrachtemorteltegentocht,directeenfellezonnestralenbeschermen

aaNBrENGEN

Handmatige verwerking•gedurendetenminste2minuten,tothetbekomenvaneenvloeibare

enhomogenemortel,aanmakenmeteen4-armigeofovaletraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met3,3lzuiverwaterperzakvan15kg.Hetmengselineenpropereemmerofkuipuitgieten.1minuutlatenrustenenopnieuwmengen.Demengkopdientsteedsvolledigindemorteltezitten

•deaangemaaktemortelineenlaagdiktevan5tot10mm(met1zakvan15kgkan2m²opeengemiddeldevan5mmgegotenworden)opdeondergronduitgietenzodanigdatdevloeibanenelkaaroverlappenomzoeenhomogenelaagtebekomen

•directnahetgieten,degietmortelmeteeninoxvlakspaanuitvlakkenineenvloeiende,continuebewegingophetgewensteniveaubrengen.Omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,steedsdegietvloeralvorderendmetdezelfdeinoxvlakspaanoppervlakkigafreien

opgelet:deinoxvlakspaannietnodeloosuitdeafgewerktegietvloerverwijderenoferinlatenliggen,omeenesthetischaspecttebehouden.Afhankelijkvandebewegingenvandeinoxvlakspaankandevloereenverschillendfinaalaspectvertonen

Machinale verwerking •machinaalaanbrengenmeteenmengpomptypeM-tecDuomix2000.

Regelmatigdewaterdosering(22%)controlerendoorhetnemenvaneenvloeimaat(245-250mmmetvloeiring:Ø68mm,h=35mm,inh127cm³)

•deaangemaaktemortelineenlaagdiktevan5tot10mmopdeondergronduitgietenzodanigdatdevloeibanenelkaaroverlappenomzoeenhomogenelaagtebekomen

•directnahetgieten,degietmortelmeteeninoxvlakspaanineenvloeiende,continuebewegingophetgewensteniveaubrengen.Omeennogvlakkereafwerkingtebekomen,degietvloersteedsalvorderendmetdezelfdeinoxvlakspaanoppervlakkigafreien

opgelet:deinoxvlakspaannietnodeloosuitdeafgewerktegietvloerverwijderen,oferinlatenliggen,omeenesthetischaspecttebehouden.Afhankelijkvandebewegingenvandeinoxvlakspaan,kandevloereenverschillendfinaalaspectvertonen

•nahetaanbrengen,weber floor designmetweber floor protectbeschermen

Gekleurde, zelfnivellerende en stofvrijecementgebonden gietvloermortel

Mineraal aspect : beschikbaar in 6 standaardkleuren

Mogelijkheid om kleuren 1 op 1 te mengen : vele mogelijkheden en een grote diversiteit aan kleuren (unieke vloer)

Snel beloopbaar : zelfdrogend

Hoge slijtageweerstand

Zelfnivellerend : hoge vlakheid

VErKooPEENHEIDzakvan15kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan40zakken,hetzij600kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIK1,7kg/mm/m²

KLEUrsand,ash,graphite,gold,pearl,white

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.floor 4716 :0,2tot0,4l/m2

weber.floor protect :35tot50m²/kitvan5kg

GErEEDSCHaPvoorbereiding:borstel

verwerking:inoxspaan,vlakkespaan,vierarmigeofovaletraagdraaiendeelektrischemenger,kuipen

BEWarING9maandenvanaffabricatiedatum,

ingeslotenorigineleverpakking,tebeschermentegenvocht

Gekleurde, zelfnivellerende en stofvrije cementgebonden gietvloermortel

beschikbaarvanaf zomer 2015

Page 54: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be52

weber floor protect

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Beschermlaag voor gekleurde cementgebonden gietvloermortels

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•beschermenvandecoratievecementgebondengietvloermortels

weber.floor design

toegelAten ondergronden

weber.floor design

BINNENVLoErEN

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor protectnietgebruiken:-opvochtigeondergronden- buiten

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:1uur•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:12uren•wachttijdvóórhetaanbrengenvaneen2delaag:minstens2uren•wachttijdvóórvolledigedroging:72uren•wachttijdvóóroptimaleefficiëntie:7dagen

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht

IDENTIFICaTIE

weber.floor protect prim•aspect:monocomponentvloeistof•samenstelling:solventen,specifieketoeslagstoffenopwaterbasis

weber.floor protect•aspect:2-componentenvloeistof•samenstelling:solventen,specifieketoeslagstoffenopwaterbasis

PrESTaTIES

weber.floor protect prim•densiteit:1,05•pH:6,5

weber.floor protect•densiteit:1,05•pH:8

aaNBEVELINGEN

•weber.floor protect primnietrechtstreeksopdeondergronduitgieten.Eenopvangbakgebruiken

•hetmengselnietverdunnen•delokalenvóórennaaanbrengenventileren•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen•devloeronderhoudenmeteenvochtigedoek(neutraaldetergent,

zonderammoniak)•hetaanbrengenvaneenbeschermlaagvervangtniethetdagelijks

onderhoudvandevloer

Page 55: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 53

weber floor protect

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,zuiverenvrijvananderematerialendiedehechtingvanweber.floor protectzoudenkunnenbenadelen,tezijn

•deondergrondenzorgvuldigstofzuigenofmeteendroogsynthetischdoekreinigen

•degietvloermortelweber.floor designdientminstens24urenopvoorhand,innormaledrogingscondities,geplaatsttezijnalvorensweber.floor protect aantebrengen

•steedsschoenhoezendragenteneindedevloerniettevervuilen•weber.floor protect primminstens1tot2urenopvoorhand

aanbrengenvóórdeondergrondtebeschermenmet weber.floor protect

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:+15°Ctot+25°C(luchtenondergrond)•relatieveluchtvochtigheid:<60%•nietaanbrengenopondergrondenmetvloerverwarminginwerking

(devloerverwarming48urenopvoorhanduitzetten),opwarmeondergrondenofondergrondeninvollezon

•tijdensdewerkendienttochtvermedenteworden•wanneerdebeschermlaagdroogaanvoelt(2tot4uren),delokalen

verluchten

aaNBrENGEN

weber.floor protect prim•steedsschoenhoezendragen•dejerrycangoedschudden•weber.floor protect primineenopvangbakgieten•weber.floor protect primmeteenmohairrolin1gekruistelaag

aanbrengen•natinnatwerkenomstrepenenandereonregelmatigheden

tevoorkomen•naargelangdewerfomstandigheden1tot2urenlatendrogen•nadrogingkanhetoppervlakmetweber.floor protectbehandeld

worden

weber.floor protect•steedsschoenhoezendragen•dejerrycans(componentAencomponentB)goedschuddenvoor

gebruik•componentBindejerrycanvancomponentAgietenengoedmengen

omeenhomogenevloeistoftebekomen.Hetmengsel10minutenlatenstaanvóóraanbrengen

•voorkleinereoppervlaktes,componentAenBineenverhoudingvan4:1mengen.Eendoseerunitgebruiken

•hetmengseldientbinnenhetuurgebruiktteworden•weber.floor protectmeteenmohairrolin1gekruistelaagaanbrengen•inlokalenmetintensverkeereen2delaagminstens2urennade

1stelaagentijdensdezelfdedag,aanbrengen•12urenlatendrogenvóórhetlokaaltebetreden•72urenlatendrogenvóórhetmeubilairteplaatsen•deoptimaleprestatieswordenna7dagenbereikt

Beschermlaag voor gekleurde cementgebonden gietvloermortels

Mat aspect

Langdurige bescherming tegen vlekvorming

UV-bestendig

VErKooPEENHEIDkitvan5litermet2,5literprimer

(weber.floor protect prim),2literverglazeren0,5literverharder(volledigepalletonderkrimpfolievan75kartons,hetzij435kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKprimer:0,05l/m²

bescherming:0,05tot0,08l/m²perkit:35tot50m²

KLEUrdoorschijnendnadroging

GErEEDSCHaPmohairrol,opvangbak,schoenhoezen

BEWarING12maandenvanaffabricatiedatum,

ingeslotenorigineleverpakking,tebeschermentegenvocht

Beschermlaag voor gekleurde cementgebonden gietvloermortels

beschikbaarvanaf zomer 2015

Page 56: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be54

weber floor 4716

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Universele, geconcentreerde porositeitsregelende hechtprimer voor weber.floor design

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetverbeterenvandeporositeitendehechtingvanenop

ondergronden,vóórhetaanbrengenvanweber.floor design

toegelAten ondergronden

vooralleandereondergronden,onsraadplegen

cementdekvloerbetonplaatanhydrietdekvloer(calciumsulfaatgebonden)lichtgewichtbetonhoutenvloerentegels

BINNENVLoErEN

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4716nietgebruiken:-ombrokkeligeondergrondenteverstevigen-buiten

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•drogingstijd:1tot4uren,afhankelijkvandetemperatuurendeporositeitvandeondergrond

•bedekking:naminimum1uur(weber.floor 4716dientdroogtezijn)

ondergrondVerhouding

primer/waterVerbruik

(g/m²) aantal lagen

cementdekvloer 1:3 150 1/2

beton 1:3 100 1/2

lichtgewicht beton 1:3 150 1/2

anhydrietdekvloer 1:1 200 1

houten vloeren 1:1 200 1

tegels 1:1 150 1

droge, poreuze oppervlakken1:5(1stelaag)1:3(2delaag)

250250

22

industriële vloeren - poreus1:5(1stelaag)1:3(2delaag)

200-400200-400

22

industriële vloeren - dicht 1:3 150 1

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of ventilatie

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:synthetischeharseninwaterdispersieenspecifieketoeslagstoffen

•verdunner:water

aaNBEVELINGEN

•detechnischenotavanweber.floor designraadplegen•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen•steedsdegeconcentreerdeprimerweber.floor 4716afhankelijk

vanhettypeondergrondverdunnen(ziehiervoordetabelbij‘verwerkingseigenschappen’)

•hetgebruikvanweber.floor 4716sluitdereinigingvandeondergrondnietuit(ontstoffen,schuren,...)

NIEUW

Page 57: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 55

weber floor 4716

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenhard,zuiver,droog,cohesief(woningbouw>1N/mm²,industriebouw>1,5N/mm²)enniet-brokkeligtezijn

•niet-resistenteondergrondenschuren(afbladderendeverf,betonslib,oudelijmrestenvanvasttapijtenvinylbekleding,gips).Delijmsporenverwijderen,zodatzeenkelnogeenfilmvormen.Enkelkleurrestenophetoppervlakmogenzichtbaarblijven

•opbestaandegeglazuurdetegelsenophoutenvloerenmetgrovekorrelschuren

•curingcompounddoorkogelstralenverwijderen(bijindustrieelbeton)•eventueleopeningenafdichtenomlekkagetevoorkomen•dekvloerenopbasisvananhydrietdienenoverdetotaleoppervlakte

geschuurdtewordenomdeoppervlaktefilmteverwijderen•ontstoffendoorstofzuigen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•relatieveluchtvochtigheid:<75%•deondergrondendienenvolkomendroogtezijn•voorlichteventilatietijdensennahetaanbrengenvandevloerprimer

zorgen

aaNBrENGEN

•weber.floor 4716steedsverdunnen•goedopmengen,nadieneenuniformelaagmeteenschapenvachtrol,

eengietermetfijnesproeikopofborstelaanbrengen•bijsterkzuigendeondergrondenkaneen2delaagweber.floor 4716

dienenaangebrachtteworden•deprimerlatendrogentotdatverfilmingoptreedt,herkenbaaraande

transparanteglans•hetbehandeldeoppervlakzuiverhouden•omeenoptimaledrogingtebekomen,tijdenshetaanbrengenen

onmiddellijknadien,eengoedeverluchting(geentocht)voorzien

Universele, geconcentreerde porositeitsregelende hechtprimer voor weber.floor design

1-component

Universeel : geschikt voor poreuze en niet poreuze ondergronden

Verbetert het hechtvermogen van de vloermortel

Dringt gemakkelijk in de ondergrond

Niet toxisch, niet ontvlambaar

Emissiearm (EC1)

VErKooPEENHEIDjerrycanvan5l

(volledigepalletonderkrimpfolievan90emmers,hetzij450kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIK0,2tot0,4l/m²afhankelijkvandeporositeitvandeondergrond

KLEUrwit

GErEEDSCHaPschapenvachtrol,gietermetfijnesproeikopofplatteborstel

BEWarING12maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Universele porositeitsregelende hechtprimer, vóór het aanbrengen van weber.floor design

beschikbaarvanaf zomer 2015

Page 58: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be56

weber floor 4712

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetvoorbereidenvandeondergrondvóórhetaanbrengenvande

weber.floorepoxyvloeren•voorhetherstellenvanbeschadigdeondergronden•voorhetrealiserenvanbasisondergrondenvoorhetopmakenvan

plintenvoorweber.floorepoxyvloeren

toegelAten ondergronden

andereondergronden:onsraadplegen

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4712nietgebruiken:-opschuimbeton-onderwater-omdewaterdichtingvanwatergevoeligeondergrondeninvochtige

lokalenteverzekeren-ombrokkeligeondergrondenteverstevigen GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•verwerkingstijdvanhetmengsel(alsprimer):-15minutenbij+30°C-30minutenbij+20°C-40minutenbij+15°C•verwerkingstijdvanhetmengsel(alsreparatiemortel):-25minutenbij+30°C-35minutenbij+20°C-60minutenbij+15°C•droogtijd:12tot24uren•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:24uren

deze tijden verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of ventilatie•reactieopbrand:Efl

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:epoxyharsen

aaNBEVELINGEN

•detechnischenota’svandeweber.floor vloermortelsraadplegen•nietaanbrengenopcementdekvloerofbetonmeteenrestvochtgehalte

groterdan5%(CM)•weber.floor 4712nietmetandereproductendande2componenten

mengen•nahetmengenonstaatereenexothermischereactie(vrijkomen

vanwarmte).Derestenvanhetmengselkoudbewarenenmetzandmengenomrookontwikkelingtevermijden

•decomponentendienenbijhetmengeneenminimumtemperatuurvan+15°Ctehebben

Waterwerende, 2 componenten epoxyprimer

cementdekvloerbetonplaat,elementeninprefabbetonvloeregalisatiemorteloudevloerverfofepoxybekleding

BINNENVLoErEN

Page 59: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 57

weber floor 4712

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenproper,hard,cohesief(hechtsterkewoningbouw>1N/mm2,industriebouw>1,5N/mm2)enzuivertezijn

•allesporenvanverf,gips,cementmelk,curingenlijmbijvoorkeurdoorzandstralen,schurenofkogelstralenverwijderen

•gladdeondergrondenzoalsmetaaloftegelsschuren•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•gestabiliseerdescheurenenbarstenmetweber.floor 4715herstellen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:+15°Ctot+30°C(lucht)•detemperatuurvandeondergronddienttenminste3°Chogertezijn

danhetdauwpunt(zietabelpag.19)•relatieveluchtvochtigheid:<75%•debetonondergrondenmogenvochtig(<5%CM)zijn,maarnietnat•delokalengoedverluchtenbijhetaanbrengenvandehechtprimer

aaNBrENGEN

•zorgvuldighethars(componentA)metdeverharder(componentB)meteentraagdraaiendeelektrischemengerinhuntotaliteit,tothetbekomenvaneenhomogeenenvloeibaarmengsel,mengen

•hetgemengdeproductineenpropereemmerovergietenendaarnanogeensopmengen

aanbrengen als hechtprimer •hetmengselmeteenmohairrol,meteen

verbruikvan300tot500g/m²,aanbrengen.Eroplettendatoveraleengelijkmatige,uniformefilmdiktebekomenwordt.Op(zeer)zuigendeondergrond,onmiddellijknahetaanbrengenvande1stelaag,een2delaagkruisgewijsaanbrengen

•indenognattegrondlaag,hetkwartszand(onsraadplegen)volledigengelijkmatigmeteenverbruikvan2tot2,5kg/m²instrooien

•na24urenhetovertolligezandstofzuigen

aanbrengen als reparatiemortel•aanhetklaargemaaktemengsel,kwartszandtoevoegenineen

mengverhoudingvan1gewichtsdeelweber.floor 4712met2tot3gewichtsdelenkwartszandenmengen,meteentraagdraaiendeelektrischemenger,tothetbekomenvaneenhomogeneepoxymortel

•eersteenlaaghechtprimerweber.floor 4712puuraanbrengenvooraleerhetmengsel(weber.floor 4712+kwartszand)aantebrengenmeteenmetalenplakspaan.Denodigeherstellingenuitvoeren

•hetoppervlakmethetkwartszandvolledigengelijkmatiginstrooienindienhetoppervlaknietbinnende24uurwordtbehandeld.Na24uurhetniet-hechtendezandstofzuigen

Met geringe viscositeit en goed indringingsvermogen

Gebruiksveilig : de twee componenten zijn voorgedoseerd

Zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen (VoS) : EC 1

Krachtige hersteller bij scheurvorming

Epoxyprimer

Waterwerende, 2 componenten epoxyprimer

VErKooPEENHEIDkitvan10kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan30emmers,hetzij300kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIK300tot500g/m²

KLEUrtransparant

GErEEDSCHaPmohairrol,plakspaan,traagdraaiendeelektrischemenger,

stukadoorstruweelmetrechtuiteinde

BEWarING2jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Page 60: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be58

weber floor 4736

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

2 componenten gekleurde dunne epoxyverf, op waterbasis, voor binnenvloeren

PrESTaTIES

•brandklasse:E1fl

aaNBEVELINGEN

•deuitzet-ofverdelingsvoegenaanwezigindeondergrondrespecteren•nietaanbrengenopeencementdekvloerofbetonmeteen

restvochtgehaltegroterdan4%(CM)•weber.floor 4736nietmetandereproductendande2componenten

mengen•nahetmengenontstaatereenexothermischereactie(vrijkomen

vanwarmte).Derestjesvanhetmengselkoudbewarenenmetzandmengenomrookontwikkelingtevermijden

•decomponentenmoetentijdenshetmengeneenminimumtemperatuurvan+15°Chebben

•aangrenzendeoppervlakkenmethetzelfdeproductiebatchnummeruitvoeren(zieetiketopdeverpakking)

•geziendegevoeligheidvanepoxyharsenaanUVenweersomstandigheden,weber.floor 4736nahetaanbrengenpreventiefbehandelenmetdebeschermlaagweber.floor 4793omeenversneldekleurverouderingtegentegaan

•voldoendeventilatievandelokalentijdenshetaanbrengenendepolymerisatievanweber.floor 4736voorzienomkleurverschillenendrogingsproblemenvanhetharstevermijden

•doordespecifieketechniekenhetmateriaalnodigvoordetoepassing,wordtaangeradenditproductenkeldoorprofessionelegebruikerstelatentoepassen

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigcohesief(hechtsterkte>1,5N/mm2),droog(<4%CM),stevig(druksterkte>30N/mm2),hard,zuiver,zonderscheuren,zonderrisicovanopstijgendvochtenontdaantezijnvanallematerialendiedehechtingvanweber.floor 4736zoudenkunnenbenadelen

•allesporenvanverf,gips,cementmelk,curingenlijmsporenbijvoorkeurdoorzandstralen,schurenofkogelstralenverwijderen

•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•deanhydrietdekvloeren(geschuurd)endekvloerenopbasisvan

magnesiumdienenvolledigdroogtezijnenmogennahetaanbrengenvandeverfweber.floor 4736 nietopnieuwvochtigworden(opstijgendvocht)

•dehechtsterktevandebestaandevloerverfofepoxybekledingen(hechtsterkte>1,5N/mm2)controleren,dezeschurenomeenruwenmatoppervlaktebekomenvóórtoepassingvanweber.floor 4736

•gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.floor 4040opvullen•eventuelekleineonvolkomenhedeninhetoppervlak(bvb.nahet

zandstralen)uitvlakkenmetweber.floor 4712gemengdmethetkwartszand(korrelgrootte0,1-0,4mm)ineenmengverhoudingvan1gewichtsdeelweber.floor 4712met2tot3gewichtsdelenkwartszandomeenafwerkingzonderkleurverschilleninhetoppervlaktebekomen.Eersteenlaaghechtprimerweber.floor 4712puuraanbrengenvooraleerhetmengsel(weber.floor 4712+kwartszand)aantebrengenmetbehulpvaneenplakspaan.8uurlatendrogen.Hetoppervlakmetkwartszandvolledigengelijkmatiginstrooienindienhetoppervlaknietbinnende24uurwordtbehandeld.Na24uurhetovertolligezandstofzuigen

•zuigendeondergrondenbehandelendooreenimpregnatielaagaantebrengenvanweber.floor 4736verdundmet5tot10%water.2tot4uurlatendrogen

•denodigevoorzorgennemenomdeinfiltratievanweber.floor 4736aanvloerleidingentevermijden

AAn te brengen dIkteS•0,2tot0,3mm

VerenIgbAre AFwerkIngen •weber.floor 4736afwerkenmetdebeschermlaagweber.floor 4793 GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4736nietgebruiken:- opvloerendievoortdurendnatzijnofonderhevigaan

opstijgendvocht- opbrokkeligeofniet-stabieleondergronden- opindustriëlevloerenonderworpenaanzwarebelastingen- buiten

GEBrUIKSVoorZorGEN

•dereglementaireetiketteringopdeverpakkingnaleven

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•verwerkingstijdvanhetmengsel:- 15minutenaan+30°C- 45minutenaan+20°C- 90minutenaan+10°C

•wachttijdtussendelagen(droogtijdtussendelagen):- 4uaan+30°C(maximum16u)- 8uaan+20°C(maximum24u)- 8uaan+10°C(maximum24u)

•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:- 4uaan+30°C- 8uaan+20°C- 48uaan+10°C

•wachttijdvóórlichtverkeer:- 24uaan+30°C- 48uaan+20°C- 72uaan+10°C

deze tijden verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of ventilatie

IDENTIFICaTIE

•samenstelling:epoxyharsopwaterbasis•verhoudingvanhetmengselA/B=21,5/78,5•dichtheid(mengsel):1,30

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeInen•voorhetvervenvanvloerenonderworpenaanlichtemechanische

belasting•voorhetaanbrengenvaneenonderhoudslaag(anti-stof)opoude

epoxyharsondergronden

toegelAten ondergronden

BINNENVLoErEN

cementdekvloerbetonplaat,elementeninprefabbetonvloeregalisatiemortels(typeweber.niv flex)anhydrietdekvloer(geschuurd)dekvloeropbasisvanmagnesiumoudevloerverfofepoxybekleding

Page 61: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 59

weber floor 4736

vo

or

ber

eiden

vA

n v

Loer

en

2 componenten gekleurde dunne epoxyverf, op waterbasis, voor binnenvloeren

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•deondergronddientdroogtezijnbijhetaanbrengen(<4%CMbijcementgebondenvloerenen<0,4%bijcalciumsulfaatgebondenvloeren)

•gebruikstemperatuur:+10°Ctot+30°C(lucht)•detemperatuurvandeondergronddienttenminste3°Chogertezijn

danhetdauwpunt(zietabelpag.19)•relatieveluchtvochtigheidvan<75%•eenrelatieveluchtvochtigheid<75%aanhoudentotminstens

24unahetaanbrengenvandeverfweber.floor 4736•nietaanbrengenopwarme,bevrorenofontdooiendeondergrondenof

invollezon

aaNBrENGEN

•hethars(componentA)volledigindeverharder(componentB)gietenende2componentenzorgvuldiginhuntotaliteitmengenmetbehulpvaneentraagdraaiendeelektrischemenger,tothetbekomenvaneenhomogeenenvloeibaarmengsel

•hetmengselineenpropereemmergietenenopnieuwmengen

aanbrengen als verf op een minerale ondergrond : 2 lagen•hetmengselmeteenrubberenaftrekkerzo

gelijkmatigmogelijkopdevloeraanbrengen•onmiddellijkdaarna,deverfkruisgewijs

egaliserenmetbehulpvaneenmohairrolomelkkleurverschilenaanzettevermijden

•8uurlatendrogenenopdezelfdemaniereen2delaagaanbrengen

•opzeerzuigendeondergronden,de1stelaagweber.floor 4736,verdundmet5tot10%water,aanbrengen

•desporenvanweber.floor 4736alvorderendverwijderenenhetgereedschapmetwaterreinigen

aanbrengen als onderhoudslaag op een oude epoxybekleding : 2 lagen•weber.floor 4736in2lagenonverdund,zoalseerderbeschreven,

aanbrengen

Epoxy vloerverf

Decoratief aspect

Zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen (VoS) : EC 1

Geringe geur

Laat een snelle ingebruikname toe

Beschikbaar in alle raL-kleuren

VErKooPEENHEIDkitvan10kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan30emmers,hetzij300kg)

PaLLETForMaaT80x120cm

VErBrUIKhangtafvandestaatvandeondergrond:

150tot250g/m²/laag

KLEUrENstandaardkleuren:RAL1001,1015,3009,5014,6011,7001,7015,

7023,7030,7032,7035,7040(ziekleurenkaartpag.402)andereRAL-kleurenbeschikbaaropaanvraag

aaNVErWaNTE ProDUCTENweber.floor 4712(kitvan10kg)

weber.floor 4793 :20tot40ml/m²(jerrycanvan5l)

GErEEDSCHaPrubberenaftrekker,mohairrol,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Page 62: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be60

weber floor 4793

vo

or

ber

eid

en v

An

vLo

eren

Vloeremulsie voor weber.floor epoxyvloeren

Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage

Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd

Uitstekende verlijming van de polymeerlagen

Goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen

VErKooPEENHEID jerrycanvan5l(verpakkingvan2x5l)

PaLLETForMaaT-

VErBrUIK20tot40ml/m²

KLEUrwit(transparantnaaanbrengen)

GErEEDSCHaPschapenvachtdoek

BEWarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

GEBrUIK

toePASSIngSdoMeIn•voorhetafwerkenvandeepoxyvloerweber.floor 4736

toegelAten ondergronden•weber.floor 4736

GEBrUIKSLIMIETEN

•weber.floor 4793nietgebruiken:-opvloerenmetreliëfenongelakthoutofkurk-alsoppervlakteverhardervankunstharsgebondencoatingsystemen-ombrokkeligeondergrondenteverstevigen-innatteruimten-buiten

VErWErKINGSEIGENSCHaPPEN

•wachttijdtussen2lagen:1tot1u30•droogtijd:12uur•wachttijdvóórvoetgangersverkeer:24uur•volledigbelastbaar:na7dagendeze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of ventilatie

IDENTIFICaTIE

•aspect:melkachtigewittevloeistof•densiteitvandevloeistof:1,02•pH:8,2-8,7•doorlaatbaarheid:waterdampopen

aaNBEVELINGEN

•deproductfichesvandeepoxyvloerweber.floor 4736•weber.floor 4793nietmengenmetandereproducten•bijhetaanbrengenvanweber.floor 4793,deschoenenSTEEDSmet

wegwerphoezenbeschermen•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen•omgladheidenstrepentevoorkomen,altijdminimaal20ml/m²per

laagaanbrengen

VoorBErEIDEN VaN DE oNDErGroNDEN

•deondergrondendienenvolledigdroog,zuiverenontdaantezijnvanallematerialendiedehechtingvanweber.floor 4793zoudenkunnenbenadelen

•zorgvuldigontstoffen

ToEPaSSINGSVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:+5°Ctot+30°C(luchtenondergrond)

aaNBrENGEN

•weber.floor 4793isgebruiksklaar•dejerrycanweber.floor 4793vóórgebruikzeergoedschudden•weber.floor 4793meteennatteschapenvachtdoekgelijkmatigoverde

vloerverdelen(innognatteoverlappendebanenvan1-1,5m)•minimaal2lagenweber.floor 4793aanbrengen

Vloeremulsie voor epoxyvloeren uit het weber.floor assortiment

www.weber-belgium.be

weber.fl oor design,Mineral creativity !

Volgonsop:

Creativiteit gaat verder dan het kiezen van een bijzondere look. Creativiteit is zoeken naar oplossingen die een voordeel bieden ten opzichte van andere producten. Met weber.fl oor design combineert u strakheid, snelheid en comfort. Met het uitzicht en het marmereffect van een polybeton, maar door zijn geringe dikte van 5 mm, is deze minerale vloer zowel toepasbaar in nieuwbouw als in renovatie. Bovendien is weber.fl oor design verkrijgbaar in verschillende kleuren, die bovendien ook onderling gemengd kunnen worden. Dát is pas creatief zijn …

Page 63: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be

weber.fl oor design,Mineral creativity !

Volgonsop:

Creativiteit gaat verder dan het kiezen van een bijzondere look. Creativiteit is zoeken naar oplossingen die een voordeel bieden ten opzichte van andere producten. Met weber.fl oor design combineert u strakheid, snelheid en comfort. Met het uitzicht en het marmereffect van een polybeton, maar door zijn geringe dikte van 5 mm, is deze minerale vloer zowel toepasbaar in nieuwbouw als in renovatie. Bovendien is weber.fl oor design verkrijgbaar in verschillende kleuren, die bovendien ook onderling gemengd kunnen worden. Dát is pas creatief zijn …

Page 64: Gids weber 2015

62 www.weber-belgium.be

64

6766

78

68

79

71

82

727377

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De Europese Normen EN 12004 en EN 12002 : kleefstoffen voor tegels

UPEC - Keramische tegels ennatuursteen

Hoe de benodigde hoeveelheid voegmortel voor tegels berekenen ?

Het weber.col-gamma

Diagnose van de ondergrond

Het weber.joint/weber.color-gamma

De werfoplossingen

Hoe een tegellijm kiezen ?

De keuzegids van de tegellijmen

De keuzegids van de tegelvoegen

-Hoekeramische-ofnatuursteentegelsplaatsenopeenoneffenondergrond?

-Hoenatuursteentegelsplaatsen?

-Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren?

-Hoetegelsplaatsenineenkortetijdspanne?

-Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren?

-Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding?

-Hoetegelsplaatsenopeenreedsbetegeldeofgeschilderdebinnenmuur?

-Hoetegelsplaatsenophoutenplaten?

-Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming?

-Hoetegelsplaatsenopeenanhydrietdekvloer(dekvloeropbasisvancalciumsulfaat)?

-Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren?

-Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren?

-Hoetegelsplaatsenopgevels?

-Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen?

-Hoeeentebetegelenvloerisolerentegencontactgeluid?

-Hoeeenbalkonofeenbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen?

-Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen?

-Desystemenondertegels

NIEUWEOPLOSSING

82

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

114

116

122

124

EMICODE®

Page 65: Gids weber 2015

63www.weber-belgium.be

126126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

160

162

162

164

166

168

170

172

174

weber.col plus

weber.col plus 3D

weber.col plus E-CO2

weber.col plus Comfort

weber.col plus E-CO2 Comfort

weber.col anhydrite2

weber.col gres

weber.col gres TB

weber.col gres R

weber.col pro

weber.col primo

weber.col dis

weber.col tradi

weber.col chape

weber.fix plus

weber.epox easy

weber.joint pro

weber.color comfort

weber.prim joint

weber.color perfect

weber.joint large

weber.joint flex

weber.joint HR

weber.sys dry

weber.sys dry roll

weber.sys dry tube

weber.sys dry corner I

weber.sys dry corner O

weber.sys flex band

weber.sys flex mono

weber.sys flex roll

weber.sys acoustic

weber.sys impact

177

177

177

177

178

180

184

188

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

PLAATSEN VAN TEGELS

De productdocumentatie

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ + E-CO2

STOFVRIJ + E-CO2

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

STOFVRIJ

NIEUW

NIEUW

Page 66: Gids weber 2015

64 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De Europese Normen EN 12004 - EN 12002

Kleefstoffen voor tegels

DE KLEEfSTOffEN zIjN INGEDEELD VOLGENS

hun aard klasse•kleefmortels C

poedersmetwaterofeenvloeibaremengstofaantemaken voorhetgebruik

•kleefpasta’s dgebruiksklarekleefpasta’s

hun prestaties en hun verwerkingskarakteristieken,gemeten volgens de europese testnormen :europese testnormen :

enkele voorbeelden•EenproductmetklasseC1Tiseenkleefmortelmetnormalehechting

eneenhogeafglijdingsweerstand•EenproductmetklasseC2ETiseenkleefmortelmetverbeterde

hechting,eenverlengdeopentijdenmeteenhogeafglijdingsweestand

PRESTATIEGEBONDEN CLASSIfICATIE VOOR KLEEfPASTA’S

PRESTATIEGEBONDEN CLASSIfICATIE VOOR KLEEfMORTELS

TESTNORMOMSCHRIjVINGAfKORTING

EN1324finaleprestaties EN1348 2 kleefstofmetverbeterdehechting EN1324finaleprestaties EN1348 f kleefstofmetsnellebinding EN1348verwerkings- T kleefstofmethogeafglijdingsweerstand EN1308karakteristieken E kleefstofmetverlengdeopentijd EN1346

D1:normalehechting T:hogeafglijdingsweerstandD2:verbeterdehechting E:verlengdeopentijd(hogevochtweerstand)

OPTIONELE VERWERKINGSKARAKTERISTIEKENPRESTATIEKLASSEN

OPTIONELE VERWERKINGSKARAKTERISTIEKENPRESTATIEKLASSEN

C1:normalehechting f:snellebinding T:hogeafglijdingsweerstand

C2:verbeterdehechting E:verlengdeopentijd

Europese Norm EN 12004EenEuropeseNormKleefstoffenvoortegelswerdopgemaaktengestemdalszijndedenormEN12004.Dezenormdefinieertdeclassificatievantegellijmen

1 kleefstofmetnormalehechting

enkele voorbeelden•EenproductmetklasseD2ET iseenkleefpastameteenhoge vochtweerstand,eenverlengdeopentijdenmeteenhoge afglijdingsweerstand•EenproductmetklasseD1ETiseenkleefpastameteenverlengde opentijdeneenhogeafglijdingsweerstand

Deoptionelekarakteristiekenf,TenEzijnnietgebondenaanhetgebruik(toepassingsdomeinenentoegelatenondergronden)vandeproducten,maaraanhunverwerkingsomstandigheden:

f =snellebinding •plaatsingbijkoudweer •verkortewachttijd(opvoegen-ingebruikname)

T =hogeafglijdingsweerstand •opmuren:zwaretegels/groteformaten •opmuren:plaatsingvanbovennaaronder

E =verlengdeopentijd •plaatsingbijwarmweer •verlijmingvangroteoppervlakten

DeclassificatievandeWeber-productenvoorhetplaatsenvantegelsisvermeldonderhethoofdstuk“prestaties”indetechnischeproductfiches

Page 67: Gids weber 2015

65www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Europese Norm EN 12002DeEuropeseNormEN12002bepaaltdetransversalevervorming(vervormbaarheid)vankleefstoffenvoortegelsenisalleenvantoepassingvoordetegellijmenvanklasseC2.

DezenormEN12002isniettoepasbaarvoortegellijmmetelastischeeigenschappenzoals2componententegellijmopbasisvanvloeibarehars

De Europese Normen EN 12004 - EN 12002

Kleefstoffen voor tegels

DE KLEEfSTOffEN zIjN INGEDEELD VOLGENS

hun vervormbaarheid klasse•vervormbare tegellijmenmeteentransversalevervorming(vervormbaarheid) ≥2,5mmen<5mm C2s1

•zeer vervormbare tegellijmenmeteentransversalevervorming(vervormbaarheid) ≥5mm C2s2

Hetgebruikvan(sterk)vervormbaretegellijmen(C2S1/C2S2)isbvb.aanbevolenvoorvolgendewerkzaamheden: -plaatsingopelektrischevloerverwarming -plaatsinginlokalenmetzwaarverkeer -plaatsingopbalkonsenterrassen -plaatsingopgevels -plaatsingophoutenvloerenenanderevervormbareondergronden

Page 68: Gids weber 2015

66 www.weber-belgium.be

EMICODE®

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

EMICODE® is een kwaliteitslabel voor bouwproducten met een lage uitstoot

Deproductenmeteenlageuitstoot,gelabeldEMICODEEC1,winnenvandaagdedagaanbelanginmeerdereEuropeselanden.GeleidelijkaanwordenmeerenmeerproductentoegevoegdaanhetEMICODEprogramma

Wat betekent EMICODE® ?

EMICODE®iseengedeponeerdmerkvooreenclassificatiesysteemwaarinplaatsingsproducten,lijmenenbouwmaterialengeklasseerdwordenvolgenshunuitstootgedrag

Er bestaan 3 uitstootklassen:

•EMICODE EC 2:lageuitstoot

• EMICODE EC 1:zeerlageuitstoot

•EMICODE EC 1 PLUS:zeerlageuitstootPLUS

TVOS* : Totaal Vluchtige Organische Stoffen

DeEMICODE®classificatieisgebaseerdopanalytischemetingenenconcreteklasseringscriteria,gemetenvolgenseengedefinieerdecontrolemethode.Aangezienhetconceptvan“metlageuitstoot”opzichzelfnochgenormaliseerdnochduidelijkgedefinieerdis,biedtdeEMICODE®classificatieeenserieuzebasisvoordeevaluatieendeselectievandeplaatsingsproducten,lijmenenbouwmaterialen

Het label garandeert ook de afwezigheid van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen

Dekleefmortelsvoortegels,devoegmortels,deegalisatie-enchapemortels,deprimersalsookdemembranenofdesystemenondertegels,zelfsalzijnzesolventvrij,kunnenoplangetermijnVluchtigeOrganischeStoffenuitstoten

Weber beschermt de levenskwaliteit binnen de leefomgeving

Wespenderengemiddeld50tot70%vanonzetijdingebouwendoor.IndecontinuïteitvandeE-CO2 technologie,

heeftWeberhettothaarmissiegemaaktomoptermijndeVluchtigeOrganischeStoffen(VOS)inhaarproductentoteenminimumteverminderen/tebeperken.Weber biedtzodoendeinhaargammaprimersentoeslagstoffen,voorbereidenvanvloerenenhetplaatsenvantegelseenassortimentproductenmeteenzeerlageuitstoot,geklasseerdalsEC 1ofEC 1 PLUS.DeproductendieaandezeclassificatiebeantwoordenzijnherkenbaaraandeEC 1ofEC 1 PLUSstempelindeproductfiche

μg/m³ EC 1 PLUS EC 1 EC 2

TVOS* na 3 dagen 750 1000 3000

TVOS* na 28 dagen 60 100 300

Page 69: Gids weber 2015

67www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

UPEC - Keramische tegels en natuursteen

Keramische tegelsEMICODE® is een kwaliteitslabel voor bouwproducten met een lage uitstoot

Natuursteen

Keramischetegelszijnindustriëleproductenmetregelmatigeengecontroleerdemechanischeeigenschappendewelkeafhangenvanhunaard(gres,faïence,terracotta)enhunwijzevanvervaardigen(gepersteofgetrokkentegels)

Het UPEC-klassement van de lokalen en de tegelsHetUPEC-klassementvandelokalenduidthetniveauvandebelastingaanvanwoon-,administratieve-encommerciëlegebouwen,hotels,scholenenziekenhuizen:

Hetbetrefthierperdefinitienatuurlijkematerialendewelkeuiterstverschillendefysischeeigenschappenkunnenvertonen(deaanwijzingenvandefabrikantraadplegen)enhetgebruikvanaangepasteproductenvoordeplaatsingvragen:

- vlekgevoeligheid en gevoeligheid aan zouten:voorlichtenatuursteenenkeldewittekleefmortelsweber.col dis, weber.col gres, weber.col gres TB, weber.col plus, weber.col plus E-CO

2, weber.col plus Comfort, weber.col anhydrite2,weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO

2 Comfortofweber.fix plus

(enkelopmuren)gebruiken

- porositeit:voornatuursteenmetlageporositeit(<5%:graniet,hardemarmers,...)weber.col gres, weber.col gres TB, weber.col plus,weber.col plus E-CO

2,weber.col plus Comfort, weber.col anhydrite2, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO

2 Comfort gebruiken

Enkele voorbeelden van lokaalclassificaties :•kameropverdiepingvaneenééngezinswoning:U2,P2,E1,C0•gangvaneenappartementsgebouw:U3,P2,E1,C0•hypermarkt:U4,P4s,E3,C2

Keuze van de tegels : EenaangepastebekledingdientopzijnminstdezelfdeUPEC-classificatietehebbenalsdezevanhetlokaal.HetUPEC-klassementvandelokalensteltsomsbijkomendevoorwaardenaandebekleding

Classificatie van de tegels volgens hun porositeit :DeBelgischenormNBN-EN14411deeltdetegelsinvolgenshunproductiewijze(klasseA:getrokkentegels,klasseB:geperstetegels)envolgenshunpercentagewaterabsorbtievermogen:

U Slijtagedoorbelopen aanduidingen2-2s-3-3s-4

P Puntbelastingdoorstatischeofmobielelasten aanduidingen2-3-4-4s

E Waterbestendigheid aanduidingen1-2-3

C Scheikundigestoffen aanduidingen0-1-2-3

Fijnverglaasdekeramischegres

KeramischegresEmauxdeBriare

GeëmailleerdegresGetrokkengresTerracottaGepersteterracottaGeëmailleerdeglasmozaïek

GetrokkengresTerracottaGepersteterracotta

GetrokkengresTerracottaGeëmailleerdefaïence

B  a

B  bB  b

B  aA  aA  aB  aB  aA  bA  bB  bA  A  B  

E≤0,5%

0,5%<E≤3%

3%<E≤6%

6%<E≤10%

E>10%

porositeit

LAGE EN zEER LAGE POROSITEIT

GEMIDDELDE POROSITEIT

HOGE POROSITEIT

waterabsorptievoornaamste

Corresponderende tegelsClassifiCatie

Page 70: Gids weber 2015

68 www.weber-belgium.be

pag. 126

pag. 128

pag. 130

pag. 132

pag. 134

plus 3D

plus E-CO2 Comfortplus E-CO2

plus Comfort

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

•plaatsenvantegelsmetalleporositeiten,vankleinetotzeergroteformaten•opnieuweenoudeondergronden•toegelatenopvloerverwarming•metvariabelezetdiktetot10mm

+voorvloerenenmurenbinnenenbuiten+verlengdeopentijd+plaatsenvannatuursteen(wit)

+voorvloerenenmurenbinnenenbuiten+sterkevervormbaarheid(C2S1)+2lijmenin1:vloeibareofnormale

consistentie+verlengdeopentijd+zeergroteweerstandtegenthermische

schokken(vloerverwarming,balkons,terrassen)

+plaatsenvantegelsinlokalenmetzwaarverkeer

+plaatsenvannatuursteen(wit)+metvariabelezetdiktetot15mm

+voorvloerenenmurenbinnenenbuiten+verlaagdeCO

2uitstoot:respectvolvoorhet

klimaatenhetmilieu+nietirriterendvoordehuid+verlengdeopentijd+plaatsenvannatuursteen+sterkevervormbaarheid(C2S1)

+voorvloerenenmurenbinnenenbuiten+lichtgewicht:30%minderlijmverbruik+zakvan15kgmethandvat:geschiktvoor

moeilijktoegankelijkewerven+verlengdeopentijd+snelopvoegbaar(minimum10unahet

plaatsenvandetegels)+plaatsenvannatuursteen+sterkevervormbaarheid(C2S1)+metvariabelezetdiktetot15mm+laathetplaatsenvantegelstot1mx1mtoe

+voorvloerenenmurenbinnenenbuiten+verlaagdeCO

2uitstoot:respectvolvoorhet

klimaatenhetmilieu+nietirriterendvoordehuid+lichtgewicht:30%minderlijmverbruik+zakvan15kgmethandvat:geschiktvoor

moeilijktoegankelijkewerven+verlengdeopentijd+sterkevervormbaarheid(C2S1)+plaatsenvannatuursteen+metvariabelezetdiktetot15mm

HOOGPERFORMANTE KLEEFMORTELS

Kleefmortels

KLASSiEK E-CO2 COMFORT TECHNOLOGiE

Het weber.col-gamma

Page 71: Gids weber 2015

69www.weber-belgium.be

pag. 136

pag. 140

pag. 142

pag. 138 pag. 148pag. 144

pag. 146

pag. 154

plus E-CO2 Comfort

anhydrite2

primo

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

•plaatsenvantegelsmetalleporositeiten,vangrotetotzeergroteformaten

•voorvloerenbinnenenbuiten•opnieuweenoudeondergronden•toegelatenopvloerverwarming

+voorvloerenbinnen+zonderhechtprimeropanhydrietdekvloer+sterkevervormbaarheid(≈S1)+geschiktvoormoeilijktoegankelijkewerven

(zakvan15kgmethandvat)+vloeibareconsistentie:enkeleverlijmingtot

60x60cm+snelopvoegbaar(minimum4unahet

plaatsenvandetegels)+plaatsenvannatuursteen

+plaatsenvannatuursteen+dikbedlijm:meteenvariabelezetdiktevan

5tot35mm+laateengoedebeheersingvandevlakheid

vandeafgewerktebetegelingtoe,zelfsoponeffenondergronden

+ooktoepasbaarvolgensdetraditioneleplaatsingsingstechniekenopeenversedekvloer

+snelleingebruiknamevandelokalen+opmurenbinnen

+opmurenbinnen

KLEEFMORTELS MET VERBETERDE HECHTiNG

Kleefmortels

•plaatsenvantegelsmetalleporositeitenenvanallecouranteformaten

•plaatsenvannatuursteen(wit)•opnieuweenoudevloerenenmurenbinnen•opnieuwevloerenbuiten•metvariabelezetdiktetot10mm

•plaatsenvantegelsmetalleporositeiten,vankleine,middelgroteengroteformaten

•voormurenbinnen•opnieuweenoudeondergronden•methogevochtweerstand

•plaatsenvantegelsmetnormaleporositeit (E>0,5%),vankleinenmiddelgrootformaat•voorvloerenenmurenbinnen,bijnieuwbouw•opbuitenvloeren•inzwembaden•plaatsenvannatuursteen(wit)

GEMODiFiCEERDE KLEEFMORTELS

GEBRUiKSKLARE KLEEFPASTA

KLEEFMORTEL

KLEEFMORTEL SPECiAAL VOOR ANHyDRiET

Kleefpasta

Het weber.col-gamma

Page 72: Gids weber 2015

70 www.weber-belgium.be

pag. 152 pag. 150

weber.prim tac

weber.prim bond mono

weber.sys flex mono

weber.sys flex roll

weber.sys dry

weber.sys dry roll

weber.sys acoustic

weber.sys impact

pag. 156

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

•plaatsenvantegelsmetalleporositeiten,vangroottotzeergrootformaat

•voorvloerenbinnenenbuiten

•voorhetplaatsenvannatuursteenenporeuzetegelsvangrotetotzeergroteformaten

•metvariabelezetdiktevan5tot35mm•opnieuwevloerenbinnenenbuiten•laateengoedebeheersingvandevlakheid

vandeafgewerktebekledingtoe,zelfsoponeffenondergronden

•ooktoepasbaarvolgensdetraditioneleplaatsingstechniekenopeenversedekvloer

Dikbed legmortelCementlijm voorplaatsing op verse dekvloer

systeemtegenwaterinfiltratiesondertegels 172

flexibelwaterdichtingsmembraamendampschermondertegels 174

systeemvoorontkoppelingenwaterdichtingondertegels 178

flexibelontkoppelings-enwaterdichtingsmembraamondertegels 180

systeemvoorakoestischeislolatieondertegels 184

plaatsysteemvoorakoestischeisolatietegen 188contactgeluidenondertegels

porositeitsregelendegrondlaag 196

waterwerendehechtgrondlaag 198

plaatsen van tegels : Complementaire oplossingen

PRODUCT OMSCHRIjVING PAG.

Het weber.col-gamma

•epoxykleef-envoegmortelvoortegels•voormurenenvloeren,binnenenbuiten•bestandtegenchemischeproducten•weerstaataanhogedrukreiniging

Epoxy kleef- en voegmortel

NIEUW

NIEUW

Page 73: Gids weber 2015

71www.weber-belgium.be

pag. 160 pag. 166 pag. 168

pag. 170

pag. 156

weber.joint flexweber.joint largeweber.joint pro

weber.epox easy

weber.joint HR

pag. 162 pag. 164

weber.color comfort weber.color perfect

weber.prim joint

HY

DR

OFU G AT I O N R E NFO

RC

ÉE

VE

RH

OO

GDE WATERWEREND

HE

ID

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOEGMORTEL VOOR SMALLE TEGELVOEGEN (tot 6 mm)

DECORATiEVE VOEGMORTEL VOOR SMALLE TEGELVOEGEN (tot 6 mm)

VOEGMORTEL VOOR BREDE TEGELVOEGEN (van 3 tot 20 mm)

DECORATiEVE VOEGMORTEL VOOR BREDE TEGELVOEGEN (van 2 tot 20 mm)

FLEXiBELE VOEGMORTEL

VOEGMORTELS MET HOGE WEERSTAND

•voorhetvoegenvanvloerenenmurenbinnen•waterwerend,weiniggevoeligvoorvervuiling•gladuitzicht

•voorhetvoegenvantegelsopvloerenenmurenbinnenenvloerenbuiten

waterwerend,beschermttegenvervuiling•flexibel:geschiktvoorveeleisende

ondergronden(vloerverwarming,houtenvloer)

•uitgebreidkleurassortiment:30tinten•parelendeffect

•voorhetvoegenvanvloeren,binnenenbuitenenmurenbinnen

•waterwerend,weiniggevoeligvoorvervuiling•traditioneeluitzicht

•voorhetvoegenvanvloerenenmuren, binnenenbuiten•waterwerend,weiniggevoeligvoorvervuiling•voorveeleisendeondergronden

(vloerverwarming,houtenvloer,gevel,...)•voegbreedtevan3tot12mm

•voorhetvoegenvanvloerenbinnenenbuitenenmurenbinnen

•weerstaataanintensievegebruiksbelasting•goedemechanischeenchemischeweerstand

(pH>3)•voegbreedtevan2tot10mm•prestatiesaangepastaanzwembaden

+klevenenvoegenvantegelsonderworpenaanhogechemischeenbacteriologischebelasting

+voegbreedtevan1tot10mm+murenbuiten+gemakkelijkereiniging+uitgebreidkleurassortiment:8tinten+

variantmetglitters

Het weber.joint/weber.color-gamma

Courante voegmortels

Decoratieve voegmortels

Technische voegmortels

•voorhetvoegenvantegelsopvloerenenmurenbinnenenbuiten

•waterwerend,beschermttegenvervuiling•flexibel:geschiktvoorveeleisende

ondergronden(vloerverwarming,houtenvloer)

•uitgebreidkleurassortiment:30tinten•hogeslijtweerstand•parelendeffect

beschermingvoorporeuzetegelsbijhetvoegen 162

PRODUCT OMSCHRIjVING PAG.

voegen van tegels : Complementaire oplossing

NIEUW

Page 74: Gids weber 2015

72 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

73www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren

Droge of halfvochtige lokalen (inkomhallen, keukens, badkamers, ...)

TE PLAATSEN TEGELS (zie pag. 67)

TE bEkLEdEN oNdErGroNd

Cementbepleisteringbastaardbepleistering

betOn

gipsbepleisteringgipsblOkken

gipskartOnplaten

terraCOtta(op cementondergrond)

CellenbetOnkalkzandsteenblOkken

beklede geëxtrudeerde ps-platen

HOuten platen :multiplex Wbp, spaanplaat type b

of Osb

bestaande betegelingafgesCHuurde verf

(op cementondergrond)

vezelCementplaten

tegels met een pOrOsiteit > 0,5%(faïence, geëmailleerd gres, terracotta, ...)

tegels met lage pOrOsiteit ≤ 0,5%(keramische en fijnverglaasde gres, ...)

natuursteen(marmer, graniet, kalksteen, ...)

* na grondlaag weber.prim tac

** na grondlaag weber.prim bond mono

de technische nota’s van de producten raadplegen • het vermelde tegelformaat is uitgedrukt in cm

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort * (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.col gres * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 40)weber.col plus Comfort ** (30 x 40)weber.col plus 3d ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 40)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40)weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60)weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort (60 x 60)weber.col plus 3d (60 x 60)weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2* (30 x 60)weber.col plus Comfort * (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.col gres * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 40)weber.col plus Comfort ** (30 x 40)weber.col plus 3d ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 40)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort (30 x 60)weber.col plus 3d (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort (30 x 40)weber.col plus 3d (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3d wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2 (60 x 60)weber.col plus Comfort wit (60 x 60)weber.col plus 3d wit (60 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (60 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60) weber.col plus Comfort wit * (30 x 60)weber.col plus 3d wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.col gres wit * (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit (30 x 30)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2 * (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit * (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort * (30 x 60)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3d wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.col gres wit (30 x 40)weber.fix plus (30 x 30)

weber.col plus wit ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2 ** (30 x 40)weber.col plus Comfort wit ** (30 x 40)weber.col plus 3d wit ** (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort ** (30 x 40)weber.fix plus (20 x 20)

weber.col plus wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2 (30 x 60)weber.col plus Comfort wit (30 x 60)weber.col plus 3d wit (30 x 60) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 60)weber.col gres wit ** (30 x 60)weber.fix plus (30 x 40)

weber.col plus wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2 (30 x 40)weber.col plus Comfort wit (30 x 40)weber.col plus 3d wit (30 x 40) weber.col plus e-CO2

Comfort (30 x 40)weber.fix plus (30 x 40)

03 plaatsen van tegels.indd 73 31/10/14 09:08

Hoe een tegellijm kiezen ?

Detegellijmendievoorgesteldwordenzijnhetbestaangepastaandewerfsituatie.Bijkomendeinformatiestaattoedeuiteindelijkekeuzevanhetproducttemaken:•heteventuelegebruikvaneengrondlaag,•hetmaximaaltoegestanetegelformaat(bvb:60x60cm)

Detechnischenota’svandeproductenraadplegen,voorvolledigeinformatieoverhetgebruikvanelkproduct.

Voorhetvoegen,zichwendentotdekeuzegidsvandevoegenpag.77

De keuzegids van de tegellijmen, in tabelvorm op pag. 73 tot 76, laat toe rekening te houden met de drie basiscriteria. Deze bepalen de te gebruiken lijm, in functie van het uit te voeren werk

De ondergrond : -watisdeaardvandetebekleden ondergrond?(nieuweondergrond: cementbepleistering,beton,gips,... oudeondergrond:bestaandebetegeling, verf,...)

Het lokaal : -waardienendetegelsgeplaatstteworden? (muur,vloer,binnen,buiten,...)-watishetgebruikvanditlokaal? (vochtbelasting,verkeer,...)

De tegels :-watishunaard?hunporositeit?hun formaat? N.B.:opmuren,isdeplaatsingtoegestaan meteenmaximumgewichtvan40kg/m²

Page 75: Gids weber 2015

73www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren

Droge of halfvochtige lokalen (inkomhallen, keukens, badkamers, ...)

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

te bekleden ondergrond

CEMENTBEPLEISTERINGBASTAARDBEPLEISTERING

BETON

GIPSBEPLEISTERINGGIPSBLOKKEN

GIPSKARTONPLATEN

TERRACOTTA(op cementondergrond)

CELLENBETONKALKzANDSTEENBLOKKEN

BEKLEDE GEëxTRUDEERDE PS-PLATEN

HOUTEN PLATEN :MULTIPLEx WBP, SPAANPLAAT TyPE B

of OSB

BESTAANDE BETEGELINGAfGESCHUURDE VERf

(op cementondergrond)

VEzELCEMENTPLATEN

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence,geëmailleerdgres,terracotta,...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

NATUURSTEEN(marmer,graniet,kalksteen,...)

* nagrondlaagweber.prim tac

** nagrondlaagweber.prim bond mono

detechnischenota’svandeproductenraadplegen•hetvermeldetegelformaatisuitgedruktincm

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus * (30x60)weber.col plus E-CO2 * (30x60)weber.col plus Comfort * (30x60)weber.col plus 3D * (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.col gres * (30x40)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres (30x30)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus * (30x60)weber.col plus E-CO2 * (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D * (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.col gres (30x40)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40)weber.col plus Comfort ** (30x40)weber.col plus 3D ** (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30x40)weber.fix plus (20x20)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres ** (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus * (30x60)weber.col plus E-CO2* (30x60)weber.col plus Comfort * (30x60)weber.col plus 3D * (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.col gres * (30x40)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres (30x30)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus * (30x60)weber.col plus E-CO2 * (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D * (30x60) weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.col gres (30x40)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40)weber.col plus Comfort ** (30x40)weber.col plus 3D ** (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30x40)weber.fix plus (20x20)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres ** (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit * (30x60) weber.col plus E-CO2 * (30x60) weber.col plus Comfort wit * (30x60)weber.col plus 3D wit * (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.col gres wit * (30x40)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres wit (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres wit (30x30)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus wit * (30x60)weber.col plus E-CO2 * (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit * (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort * (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus wit (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort wit (30x40)weber.col plus 3D wit (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.col greswit (30x40)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus wit ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40)weber.col plus Comfort wit ** (30x40)weber.col plus 3D wit ** (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort ** (30x40)weber.fix plus (20x20)

weber.col plus wit (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit (30x60)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x60)weber.col gres wit ** (30x60)weber.fix plus (30x40)

weber.col plus wit (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort wit (30x40)weber.col plus 3D wit (30x40)weber.col plus E-CO2

Comfort (30x40)weber.fix plus (30x40)

Page 76: Gids weber 2015

74 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren

Vochtige lokalen (privé : douchecellen, sauna, ... en gemeenschappelijk : douchecellen, sanitair, …)

Zeer vochtige lokalen (waterpretparken, industriële wasserijen, …)

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

te bekleden ondergrond

te bekleden ondergrond

CEMENTBEPLEISTERING

CEMENTBEPLEISTERING

BETON

BETON

WATERWERENDE GIPSBLOKKEN

TERRACOTTA(op cementondergrond)

BESTAANDE BETEGELINGAfGESCHUURDE VERf

(op cementondergrond)

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence,geëmailleerdgres,terracotta,...)

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence,geëmailleerdgres,terracotta,...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

NATUURSTEEN(marmer,graniet,kalksteen,...)

NATUURSTEEN(marmer,graniet,kalksteen,...)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)

weber.col gres R (tot30x60)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60) weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)

weber.col gres R (tot30x60)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)

weber.col plus wit (60x60) weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)

** nagrondlaagweber.prim bond mono

desystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesweber.sys dryenweber.sys dry roll gebruiken.Ziepag.172en174

desystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesweber.sys dryenweber.sys dry rollgebruiken.Ziepag.172en174detechnischenota’svandeproductenraadplegen•hetvermeldetegelformaatisuitgedruktincm

SNELLE INGEBRUIKNAME (ondergronden:zichwendentot

detechnischenotapag.142)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.fix plus (20x30)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres (30x30)weber.fix plus (20x30)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres ** (30x30)weber.fix plus (20x30)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.fix plus (20x30)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres (30x30)weber.fix plus (20x30)

weber.col plus (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres ** (30x30)weber.fix plus (20x30)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres wit (30x60)weber.fix plus (30x30)

weber.fix plus (20x30)

weber.col plus wit (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres wit (30x30)weber.fix plus (20x30)

weber.col plus wit (30x60)weber.col plus E-CO2 (30x60)weber.col plus Comfort wit (30x60)weber.col plus 3D wit (30x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60)weber.col gres wit ** (30x30)weber.fix plus (20x30)

Page 77: Gids weber 2015

75www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

te bekleden ondergrond

CEMENTDEKVLOERBETONPLAAT

(zonder curing compound)

VLOEREGALISATIEMORTEL OP CEMENTONDERGROND

LICHTBETON- EN DEKVLOER(densiteit > 0,65)

ANHyDRIETDEKVLOER

GESTABILISEERD zAND(150 kg cement/m³ zand)

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING

HOUTEN PLATEN :MULTIPLEx WBP, SPAANPLAAT TyPE B,OSB, OUD VERLIjMD MOzAÏEKPARKET

VLOERVERWARMINGMET WARM WATER

VLOEREGALISATIEMORTEL OPHOUTEN ONDERGROND

BETEGELING, VERf Of HARSVLOER OP CEMENTONDERGROND

HARD VINyL OP CEMENTONDERGROND

GEzANDSTRAALDE ASfALTDEKVLOER

ONTKOPPELINGSSySTEMEN(type weber.sys flex mono en

weber.sys flex roll)

BEKLEDE GEëxTRUDEERDE PS-PLATEN

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence,geëmailleerdgres,terracotta,...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

NATUURSTEEN(marmer,graniet,kalksteen,...)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (100x100)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus * (60x60) weber.col plus E-CO2 * (60x60)weber.col plus Comfort * (100x100)weber.col plus 3D * (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort * (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres * (30x30)

weber.col plus * (45x45) weber.col plus E-CO2 * (45x45)weber.col plus Comfort * (45x45)weber.col plus 3D * (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort * (45x45)weber.col gres * (30x30)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(80%overdracht)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (100x100)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (45x45)

weber.col plus ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40)weber.col plus Comfort ** (30x40)weber.col plus 3D ** (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x40)

weber.col plus (20x20) weber.col plus E-CO2 (20x20) weber.col plus Comfort (20x20)weber.col plus 3D (20x20)weber.col plus E-CO2 Comfort (20x20)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres ** (40x40)

weber.col plus ** (60x60)weber.col plus E-CO2 ** (60x60)weber.col plus Comfort ** (60x60)weber.col plus 3D ** (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres ** (40x40)

weber.col plus ** (30x30)weber.col plus E-CO2 ** (30x30) weber.col plus Comfort ** (30x30)weber.col plus 3D ** (30x30) weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x30)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x40)weber.col gres (30x40)

weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (100x100)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus * (60x60) weber.col plus E-CO2 * (60x60)weber.col plus Comfort * (100x100)weber.col plus 3D * (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort * (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres * (30x30)

weber.col plus * (45x45) weber.col plus E-CO2 * (45x45)weber.col plus Comfort * (45x45)weber.col plus 3D * (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort * (45x45)weber.col gres * (30x30)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(80%overdracht)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (100x100)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (60x60)

weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (45x45)

weber.col plus ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40) weber.col plus Comfort ** (30x40)weber.col plus 3D ** (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x40)

weber.col plus (20x20)weber.col plus E-CO2 (20x20)weber.col plus Comfort (20x20)weber.col plus 3D (20x20)weber.col plus E-CO2 Comfort (20x20)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres ** (40x40)

weber.col plus ** (60x60)weber.col plus E-CO2 ** (60x60)weber.col plus Comfort ** (60x60)weber.col plus 3D ** (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres ** (40x40)

weber.col plus ** (30x30)weber.col plus E-CO2 ** (30x30)weber.col plus Comfort ** (30x30)weber.col plus 3D ** (30x30)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x30)

weber.col plus (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort (30x40)weber.col plus 3D (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x40)weber.col gres (30x40)

weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (100x100)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres wit (60x60)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres wit (60x60)

weber.col plus wit * (60x60) weber.col plus E-CO2 * (60x60)weber.col plus Comfort wit * (100x100)weber.col plus 3D wit * (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort * (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres wit * (30x30)

weber.col plus wit * (45x45) weber.col plus E-CO2 * (45x45)weber.col plus Comfort wit * (45x45)weber.col plus 3D wit * (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort * (45x45)weber.col gres wit * (30x30)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(80%overdracht)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (100x100)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (100x100)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres wit (60x60)

weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col anhydrite2 (45x45)

weber.col plus wit ** (30x40)weber.col plus E-CO2 ** (30x40)weber.col plus Comfort wit ** (30x40)weber.col plus 3D wit ** (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x40)

weber.col plus wit (20x20)weber.col plus E-CO2 ** (20x20)weber.col plus Comfort wit (20x20)weber.col plus 3D wit (20x20)weber.col plus E-CO2 Comfort (20x20)

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres wit ** (40x40)

weber.col plus wit ** (60x60)weber.col plus E-CO2 ** (60x60)weber.col plus Comfort wit ** (60x60)weber.col plus 3D wit ** (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (60x60)weber.col gres TB ** (60x60)weber.col gres wit ** (40x40)

weber.col plus wit ** (30x30)weber.col plus E-CO2 ** (30x30)weber.col plus Comfort wit ** (30x30)weber.col plus 3D wit ** (30x30)weber.col plus E-CO2 Comfort ** (30x30)

weber.col plus wit (30x40)weber.col plus E-CO2 (30x40)weber.col plus Comfort wit (30x40)weber.col plus 3D wit (30x40)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x40)weber.col gres wit (30x40)

weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)

* nagrondlaagweber.prim tac

** nagrondlaagweber.prim bond monoweber.col gres R (tot60x60)

weber.col chape (60x60)weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(80%overdracht)

weber.col gres R (tot60x60)

weber.col chape (60x60)weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(80%overdracht)

SNELLE INGEBRUIKNAME (ondergronden:zichwendentot

detechnischenotapag.142)

detechnischenota’svandeproductenraadplegen•hetvermeldetegelformaatisuitgedruktincm

VERSE CEMENTDEKVLOER MET Of zONDER VLOERVERWARMING (WARM WATER)

Page 78: Gids weber 2015

76 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De keuzegids van de tegellijmen

Vloeren en muren buiten, zwembaden

Buitenvloeren

Buitenmuren

Zwembad - Waterreservoir

te bekleden ondergrond

CEMENTDEKVLOER VLOEREGALISATIEMORTEL OP

CEMENTONDERGROND BETONPLAAT (zonder curing compound)

(helling>1,5cm/m,zonderopstijgendvocht)

PRIVÉ-zWEMBAD : CEMENTBEPLEISTERING BETON

weber.sys flex mono weber.dry enduit

weber.dry plus

PUBLIEK zWEMBAD : CEMENTBEPLEISTERING

BETON

BESTAANDE BETEGELING OP CEMENTONDERGROND

GESTABILISEERD zAND

ONTKOPPELINGSSySTEMEN(typeweber.sys flex mono

enweber.sys flex roll)

BESTAANDE BETEGELING

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(geëmailleerdeofgetrokkengres,terracotta,...)

weber.col plus (30x40) weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.col dis (20x20) glasdeeg(nietopnetgekleefd)enkeramische

mozaïekinprivé-zwembadeninbegrepen

weber.col plus (30x40) weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.epox easy (verlijmenenvoegenvankleineelementen,glasdeeg+chemischeweerstand)

weber.epox easy (verlijmenenvoegenvankleineelementen,glasdeeg+chemischeweerstand)

weber.col plus (30x40) weber.col plus Comfort (30x60)weber.col plus 3D (30x60)weber.epox easy (verlijmenenvoegenvankleineelementen, glasdeeg+chemischeweerstand)

detechnischenota’svandeproductenraadplegen•hetvermeldetegelformaatisuitgedruktincm

weber.col chape (60x60)weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(100%overdracht)

SNELLE INGEBRUIKNAME (ondergronden:zichwendentot

detechnischenotapag.142)

TEGELS MET EEN POROSITEIT > 0,5%(faïence,geëmailleerdgres,terracotta,...)

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

NATUURSTEEN(marmer,graniet,kalksteen,...)

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (40x40)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(100%overdracht)

weber.col plus Comfort (45x45)weber.col plus 3D (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort (45x45)

onsraadplegen

weber.col plus (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort (60x60)weber.col plus 3D (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres (40x40)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(100%overdracht)

weber.col plus Comfort (45x45)weber.col plus 3D (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort (45x45)

onsraadplegen

weber.col plus wit (60x60)weber.col plus E-CO2 (60x60)weber.col plus Comfort wit (60x60)weber.col plus 3D wit (60x60)weber.col plus E-CO2 Comfort (60x60)weber.col gres TB (60x60)weber.col gres wit (40x40)

weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(100%overdracht)

weber.col plus Comfort wit (45x45)weber.col plus 3D wit (45x45)weber.col plus E-CO2 Comfort (45x45)

onsraadplegen

weber.col gres R (tot45x45)

weber.col chape (60x60)weber.col gres TB plaatsinginmortelbed alleformaten(100%overdracht)

weber.col gres R (tot45x45)

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

te bekleden ondergrond

te bekleden ondergrond

CEMENTBEPLEISTERINGBETON

STEENSTRIPS (gebakkenaarde)

KERAMISCHE TEGELS

TEGELS MET LAGE POROSITEIT ≤ 0,5%(keramischeenfijnverglaasdegres,...)

weber.col plus (30x40,tot28m)weber.col plus E-CO2 (30x40,tot28m) weber.col plus Comfort (30x60,tot28m)weber.col plus 3D (30x60,tot28m)weber.col plus E-CO2 Comfort (30x60,tot28m)

andereondergronden:onsraadplegen

weber.col plus wit weber.col plus E-CO2 weber.col plus Comfort witweber.col plus 3D wit weber.col plus E-CO2 Comfort

30x40cmtot8m,tegelsmetporositeit>5%formaten>30x40cm:onsraadplegenandereondergronden:onsraadplegen

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

NATUURSTEEN

te plaatsen tegels (zie pag. 67)

VERSE CEMENTDEKVLOER

weber.col plus (tot28m) weber.col plus E-CO2 (tot28m) weber.col plus Comfort (tot28m)weber.col plus 3D (tot28m)weber.col plus E-CO2 Comfort (tot28m)weber.col gres (tot28m)

Page 79: Gids weber 2015

77www.weber-belgium.be

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20

weber.joint pro

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.joint large

weber.joint flex

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.joint flex

weber.joint flex

weber.joint large

weber.color perfect

weber.joint HR

weber.epox easy

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20

weber.joint HR

weber.joint flex

weber.joint large

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.joint flex

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20

weber.joint pro

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.joint large

weber.joint HR

weber.epox easy

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20

weber.joint flex

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20

weber.joint pro

weber.color perfect

weber.joint HR

weber.epox easy

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De keuzegids van de tegelvoegen

- Waardientgevoegdteworden(muur,vloer,binnen,buiten,zwembad)?- Aanwelkebelastingzijndevoegenonderhevig?- Watisdebreedtevandevoeg?

detechnischenota’svandeproductenraadplegen

binnenvoegbreedte (mm)

zonderspecifiekebelasting

bijvervormbaarheidvandeondergrond(plankenvloer,vloerverwarming)

weber.sys acoustic / weber.sys impact / weber.sys flex mono / weber.sys flex roll

onderhevigaanzwaarverkeer(industriëleencommerciëlelokalen)

bijintensievegebruiksbelasting

onderhevigaanchemischeofbacteriologischeaantasting(sterkezuren)

buiten

bijintensievegebruiksbelasting

zonderspecifiekebelasting

weber.sys flex mono/weber.sys flex roll

binnen

zonderspecifiekebelasting

bijintensievegebruiksbelasting

onderhevigaanchemischeofbacteriologischeaantasting(sterkezuren)

buiten

belastingeigenaanthermischeschokkenenvervorming(gevels)

zonderspecifiekebelasting(privé-zwembad)

bijintensievegebruiksbelasting

onderhevigaanchemischeofbacteriologischeaantasting(sterkezuren)

VLO

EREN

MU

REN

zWEM

BA

DEN

Het antwoord op de volgende vragen laat toe de meest geschikte voegmortel te kiezen in volgende tabellen :

Page 80: Gids weber 2015

78 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe de benodigde hoeveelheid voegmortel voor tegels berekenen ?

=

(tegellengte(mm)+tegelbreedte(mm))x

voegbreedte(mm)x

voegdiepte(mm)x

densiteitvoegmortel*

tegellengte(mm)xtegelbreedte(mm)

*densiteitvandepastaofdeuitgehardemortel

Voorbeeld :

Nettohoeveelheidvoegmortelnodig/m2(kg)===0,77kg/m2

tegellengte(250mm)

tegelbreedte(250mm)

Opmerking:Houbijdeberekeningrekeningmet±10%verlies

voegbreedte(6mm)

voegdiepte(10mm)

tegellijm

48.000

62.500

(250+250)x6x10x1,6

(250x250)

Densiteit van de pasta of de uitgeharde mortel van de verschillende voegmortels :

- weber.epox easy: 1,6- weber.joint pro: 1,6- weber.color comfort: 1,6- weber.color perfect: 1,8- weber.joint large: 2,0- weber.joint flex: 1,8- weber.joint HR: 2,2

Dezeberekeningsformulestaatookoponzewebsitewww.weber-belgium.be.Dankzijdezetoolkuntusneleneenvoudigdehoeveelheidvoegmortelberekenendieunodigheeft

nettohoeveelheidvoegmortelnodigperm2(kg)

Page 81: Gids weber 2015

79www.weber-belgium.be

1 2 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Diagnose van de ondergrond

De 7 noodzakelijke stappenDe hechting van de tegel hangt af van de kwalitatieve voorbereiding van de ondergrond en van de vooraf gemaakte diagnose. We zetten de middelen om de diagnose uit te voeren op een rij : een goede ondergrond dient steeds vlak, hard, stabiel, cohesief, zuiver, droog en voldoende poreus te zijn

HOE DE VLAKHEID VAN EEN ONDERGROND CONTROLEREN ?

HOE DE HARDHEID VAN EEN ONDERGROND CONTROLEREN ?

HOE DE STABILITEIT VAN DE ONDERGROND CONTROLEREN ?

Devlakheidvandeondergrondwordtmeteenregelvan2mgecontroleerd.Omeenrechtstreekseplaatsingmettegellijmtoetelaten,mogendeoneffenhedenonderderegelvan2mmde3tot4mmnietoverschrijden

Omopvloerenesthetischefoutenenschadeaanhettegelwerktevoorkomen,dientdeondergrondvlaktezijn(vlakenhorizontaalnietverwarren:deondergrondkanvlakzijnzonderhorizontaaltezijn)

Omscheurvormingenlaterloskomenvandetegelstevermijden,dientdeondergrondhardenresistenttezijn

Omeenlaterebeschadigingvandebetegelingtevermijden,dientdeondergrondstabieltezijn

Dehardheidvandeondergrondtestendoormeteenpuntigvoorwerpopmeerdereplaatsentekrassen.Dekrassenmogennietmeerdanoppervlakkigzijn

Hetgaathiervooraloverplankenvloerenofhoutenplatengeplaatstopvloerbalkeneninminderemateoverwanden

Alsdeoneffenheden,ineendoorlopendoppervlakvanmaximum1m²,geen20%vanhettotaleoppervlakuitmaken,wordenzealsplaatselijkbeschouwd

Tevensdehardheidvanoudedekvloeren(magere,verbrande,...)ofgipsondergrondenopdetotaledikteonderzoeken

Devloerplankenofhoutenplatenmogennietbewegenwanneereropgelopenwordt.Dewandenmogenniettrillenofvervormenbijdrukuitgeoefendmetdehand

Indiendeoneffenhedenditoppervlakoverschrijden,wordtdeondergrondalsnietvlakbeschouwd

Indiendeondergrondniethardgenoegis,dezeverwijderenomeennieuweondergrondtekunnenrealiseren

Bijgebrekaanstabiliteit,devloerplankenvastvijzenenindiennodigopdevloerhoutenplatenaanbrengen.Vervormbarewandenstabielmaken

vlakheid hardheid stabiliteit

Page 82: Gids weber 2015

80 www.weber-belgium.be

4 5

1 1 4

2 2 5

3 6

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Diagnose van de ondergrond

HOE DE POROSITEIT VAN CEMENTGEBONDENONDERGRONDEN CONTROLEREN ?

HOE DE HECHTING VAN EEN BESTAANDE BEKLEDING CONTROLEREN ?

porositeit

Deondergrondontstoffen(doorstofzuigen).Meteenweinigwaterdeondergrondbevochtigen

Dehechtingvanbestaandetegelsofhardvinylopverschillendeplaatsenmeteenhamerofeensteekmescontroleren

Omdehechtingvaneenverftetesten,eenkruisproefuitvoerendoormeteenmesofcutterindeverftekerven

Omeentesnelledrogingvandekleefmorteltevermijdenenomdeoverdrachttebevorderen,dienendecementgebondenondergrondennormaalporeustezijn

Omlaterloskomentevoorkomen,dienenbestaandebekledingenvolledigtehechten

Indienhetwaterbinnendeminuutgeabsorbeerdwordt,dientdeondergrondalssterkporeusbeschouwdteworden.Degrondlaagweber.prim tacaanbrengen

Alleholklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderen...

Opeentotaleoppervlaktevan10x10cmvakjesvan2x2mmkerven

...endezevervangendoorgelijksoortigematerialen,ofdeondergrondmeteenaangepastproductherstellenofopvullen(ziekeuzegids)

Deverfwordtalshechtendbeschouwdindien80%vandevakjesblijvenhechten.Zoniet,deverfschurenofdecaperen

heChting

Page 83: Gids weber 2015

81www.weber-belgium.be

76

11 3

22 4

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Diagnose van de ondergrond

HOE CONTROLEREN Of DE ONDERGROND DROOG IS ?

HOE DE ONDERGROND REINIGEN ?

voChtigheidzuiverheid

Ondergrondenmogengeenvochtuitzweten

Gipssporenverwijderenmeteensteekmes.Zorgvuldigontstoffenennadien: - optegels,verf,hout,hardvinylde

grondlaagweber.prim bond mono aanbrengen

-opeenteporeuzecementgebonden ondergrondofopgipsdegrondlaag

weber.prim tacaanbrengen

Bijhetbehoudenvaneenbestaandebekledingvernisofboenwasdoorschurenofkrabbenverwijderen.Verfreinigen.Zorgvuldigontstoffenendegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen

Omeengoedehechtingvandetegellijmtoetelaten,dientdeondergrondzuivertezijn

Hetrestvochtingipsondergrondenenanhydrietdekvloerenmagbijhetbetegelentenhoogste0,5%bedragen

Ingevalvaneenweggenomenoudebekleding,delijmsporenopdiewijzeverwijderendatergeenfilmmaarslechtseenoppervlakkigeverkleuringoverblijft.

Opacryl-ofneopreenlijmresten,overdeheleoppervlakte,degrondlaagweber.prim tac aanbrengen.

Opepoxy-ofbitumenlijmrestendegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen

Opbeton,alwatdehechtingnadeligbeïnvloedtdoorhogedrukreinigingofzandstralenverwijderen(cementmelk,olie,waterwerendeimpregnatielagen)

Page 84: Gids weber 2015

82 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Om op vloeren esthetische fouten en schade aan het tegelwerk te voorkomen, dient de ondergrond vlak te zijn. Een oneffen ondergrond kan meerdere problemen veroorzaken, zoals :

Hoe keramische- of natuursteentegels plaatsen op een oneffen ondergrond ?

1. De moeilijkheid om een goede vlakheid van de afgewerkte bekleding te verkrijgen Bijhetaanbrengenvandekleefmortelmeteengetandespaan,vastgehoudenineenzelfde

hellingshoek,wordtdemortelineenuniformedikteopdeondergrondverdeeld.Alsdeondergrondechternietvlakgenoegis,ishetmoeilijkeenafgewerktevloerteverkrijgendiezichbinnendevlakheidtolerantiesbevindt(3tot4mmonderderegelvan2m)

2. Het opvullen van gaten en het plaatselijk herstellen van oneffenheden in de ondergrond vraagt extra tijd vóór het aanbrengen van de bekleding

Eenklassiekekleefmortelkaninhetalgemeenaangebrachtwordenineenvariërendediktevan2totmaximum10mm.Plaatselijkeoneffenhedentotmaximum10mmkunnenmetdittypekleefmorteluitgevlaktworden.

Plaatselijkegatenenoneffenhedenvanmeerdan10mmvereisendaarentegeneenopvullingofuitvlakkingmeteengeschiktemortelvóórhetverlijmenvandebekleding

3. De heterogeniteit van oude ondergronden Inbepaaldegevallen,bvb.bijhetplaatsenvantegelsopeenbestaandebetegeling,ishet

somsmogelijkdat,naonderzoekvandeondergrond,bestaandeniet-hechtendetegelsverwijderddienenteworden,metalsgevolgdatdealdusontstaneoneffenhedenvandeondergrondophunbeurteengeschiktebehandelingvereisen

4. Sommige natuursteentegels zijn niet gecalibreerd Sommigenatuursteentegelshebbeneenverschillendedikte.Hetdikteverschilkanindetegel

zelfoftussendetegelsonderlingoptreden.Dezetegelsdienenverlijmdtewordenmeteenkleefmorteldieineengrote,variabelezetdikteaangebrachtkanworden,teneindeeengoedeoverdrachttussendeondergrondendebekledingteverkrijgen

Page 85: Gids weber 2015

83www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

oplossingen

oplossing 1

De werfoplossingen

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de te plaatsen bekleding

Hoe keramische- of natuursteentegels plaatsen op een oneffen ondergrond ?

Het gebruik van een egalisatie- of nivelleringsmortel ter voorbereiding van de ondergrond, vooraleer debekleding te plaatsen

Een egalisatie- of nivelleringsmortel laat een voorbereiding van de te bekleden ondergrond en een uitvlakking van oneffenheden over de ganse oppervlakte toe :

•devoortebereidenondergronddientdroog,zuiver,stevig,stabielencohesieftezijn.Doorkrabbenallesporenvanverf,gips,vet,oliën,cementmelkoflijmverwijderen.Bestaandebekledingendienenvoldoendetehechtenomhetlaterloskomenvanhetgeheeltevoorkomen.Alleholklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderen

•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)

•opsterkporeuzeondergronden(eendruppelwaterwordtinminderdan1minuutopgenomen)ofopzeergladdeondergronden(polybetonzondercuring)eerst,metderolofdeborstel,eengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•opoudehechtendeenstevigeondergrondenzoalstegels,nareiniging(ontvetten),metderolofdeborsteleengrondlaagweber.prim bond mono aanbrengen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•eengeschikteegalisatie-ofnivelleringsmortelaanbrengen(dekeuzegidsvandeproductenvoorhetvoorbereidenvanvloerenoppag.22endetechnischeproductfichesraadplegen)

•ervoorzorgendatdebewegingsvoegenvandeconstructieindevloermortelevenalsindebekledingovergenomenworden

•detegelsmeteengeschiktekleefmortelplaatsen(dekeuzegidsvandetegellijmenoppag.73endetechnischeproductfichesraadplegen)

•hettegeloppervlaknadienmeteengeschiktevoegmortel(dekeuzegidsvandevoegenoppag.77endetechnischeproductfichesraadplegen),nahetinachtnemenvandewachttijd,voegen

•omeensterkeenresistentevoegtebekomen,dientdedieptevandevoegminstensdebreedtevandevoegtebedragen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtype Ottoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

Page 86: Gids weber 2015

84 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe keramische- of natuursteentegels plaatsen op een oneffen ondergrond ?

Het gebruik van een dikbed kleefmortel

Door zijn samenstelling en zetdikte laat een dikbed kleefmortel toe om, in één beweging,keramische tegels (zelfs gerectificeerde) en natuursteen (al dan niet gecalibreerd) te plaatsen en/of oneffenheden van de ondergrond uit te vlakken

•hettebetegelenoppervlakdientdroog,zuiver,stevig,stabielencohesieftezijn.Doorkrabbenallesporenvanverf,gips,vet,oliën,cementmelkoflijmverwijderen

•bestaandebekledingendienenvoldoendetehechtenomhetlaterloskomenvanhetgeheelvanhetbetegeldeoppervlaktevoorkomen.Alleholklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderen

•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)

•opsterkporeuzeondergronden(eendruppelwaterwordtinminderdan1minuutopgenomen)ofopzeergladdeondergronden(polybetonzondercuring)eerst,metderolofdeborstel,eengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•opoude,hechtendeenstevigeondergrondenzoalstegels,nareiniging(ontvetten),metderolofdeborsteleengrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•weber.col gres TBalvorderendaanbrengenennivellerenomeenmortelbedvariërendvan5tot35mmteverkrijgen,afhankelijkvandeaardvandeondergrondendebekleding.Detechnischeproductfichevanweber.col gres TBoppag.140raadplegen

•hettegeloppervlaknadienmetdegeschiktevoegmortel(dekeuzegidsvandevoegenoppag.77endetechnischeproductfichesraadplegen),nahetinachtnemenvanminimum48unahetverlijmenvandetegels,voegen

•omeensterkeenresistentevoegtebekomen,dientdedieptevandevoegminstensdebreedtevandevoegtebedragen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

oplossing 2

De werfoplossingen

Page 87: Gids weber 2015

85www.weber-belgium.be

weber.rep beton

weber.floor 4040

weber.prim bond mono

weber.prim tac

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

1,6kg/m2/mmdikte 34

ongeveer1,5kg/m2/mmdikte 140

150tot250g/m2 196

100g/m2 198

1,9kgpoedervoor1ltevullenvolume 226

Ottoseal S100 408

Hoe keramische- of natuursteentegels plaatsen op een oneffen ondergrond ?

Het gebruik van een herstellingsmortel voor het voorbereiden van de ondergrond, vooraleer de bekleding te plaatsen

Het gebruik van een herstellingsmortels kan nodig zijn voor het opvullen van groteplaatselijke gaten (tot 100 mm) in een overigens vlakke ondergrond, vooraleer een bekleding te plaatsen

In dat geval kan het gebruik van de herstellingsmortels weber.rep beton of weber.floor 4040 nodig zijn :

•deondergrondendienenhard,zuiver,cohesiefenruwtezijn.Holklinkendeenslechthechtendedelenmetdebeitelzoverwijderendatscherperandenopdezijkantenvandeteherstellenoppervlakkenbekomenworden

•deondergrondontstoffen(doorstofzuigen)enzorgvuldigreinigen

•deondergrondovervloedigbevochtigenenlatenuitdruipen.Bijgebruikvanweber.floor 4040, degrondlaagweber.prim tac of weber.prim bond mono,afhankelijkvandeaardvande

ondergrond,aanbrengen.Latendrogen.

•degatenmetdeherstellingsmortelweber.rep betonofweber.floor 4040opvullen(detechnischeproductficheoppag.226en36raadplegen)

•dewachttijdvóórhetbekledenrespecteren

•detegelsmeteengeschiktekleefmortelplaatsen(dekeuzegidsvandetegellijmenoppag.73endetechnischeproductfichesraadplegen)

•hettegeloppervlaknadienmeteengeschiktevoegmortel(dekeuzegidsvandevoegenoppag.77endetechnischeproductfichesraadplegen),nahetinachtnemenvandewachttijd,voegen

•omeensterkeenresistentevoegtebekomen,dientdedieptevandevoegminstensdebreedtetebedragen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

oplossing 3

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

aanbeveling

De werfoplossingen

Page 88: Gids weber 2015

86 www.weber-belgium.be

weber.prim bond mono

weber.prim tac

weber.col plus 3D

plus E-CO2

plus Comfort

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.col plus E-CO2 Comfort

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe natuursteentegels plaatsen ?

teChnisChe problemen

produCtfiChes

aanbeveling

PRODUCT VERBRUIK PAG.

wit ongeveer5kg/m² 126

wit ongeveer5kg/m² 128

ongeveer5kg/m2 130

wit ongeveer3,5kg/m² 132

ongeveer3,5kg/m2 134

ongeveer1,5kg/m²/mmdikte 140

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

150tot250g/m² 196

100g/m² 198

Ieder type natuursteen heeft zijn eigen technische en esthetische eigenschappen. Hun samenstelling verschilt bijgevolg sterk in vergelijking met keramische tegels. Een aangepaste plaatsingstechniek is dus soms vereist. Een goede diagnose van de ondergrond en van de te plaatsen natuursteen is essentieel om een correcte plaatsing te bekomen

1.Niet iedere natuursteen heeft dezelfde eigenschappen Demechanischeeigenschappen,dehardheid,decohesieendeaardvannatuursteen

verschillennaargelanghettype,hetgeengroteverschilleninporositeitenspanningenkanteweegbrengen.Eennauwkeurigeidentificatievandeteplaatsennatuursteenisbijgevolgnoodzakelijk(ziedeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCB)

2.Het is soms moeilijk om een goede vlakheid van de afgewerkte bekleding te verkrijgen Afhankelijkvandeaardvandeondergrondendeeventueledikteverschillenvande natuursteentegelsishetsomsmoeilijkomeengoedevlakheidvandebekledeoppervlakte

teverkrijgen.Deplaatsingvandittypenatuursteenvereisteendikbedkleefmorteldietoepasbaarisineenmortelbedmetvariërendezetdikteomdeoneffenhedenvandeondergrondendedikteverschillenvandenietgecalibreerdenatuursteentegelsoptevangen

3.Sommige lichtgekleurde natuurstenen vragen bijzondere aandacht Sommigelichtgekleurdenatuurstenen(zoalskalksteenenmarmer)zijndikwijlsonderhevig

aankleurverschillen(schaduwaspect)en/ofvlekvormingen

Dezegebrekenzijnmeestaltewijtenaaneenslechteoverdrachtvandekleefmorteltussendeondergrondendenatuursteenen/ofaanhetgebruikvaneengrijzekleefmortel,dewelkeeennatuurlijkechemischereactiekanteweegbrengendoordeinhetcementaanwezigealkaliën

Omdezeproblementevermijdenishetaangewezenomeenwittekleefmorteltegebruikeneneenvolledigeoverdrachttevoorzienvandekleefmorteltussendeondergrondendeteplaatsennatuursteen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

De werfoplossingen

Page 89: Gids weber 2015

87www.weber-belgium.be

+

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe natuursteentegels plaatsen ?

oplossingen

In functie van de aard en de vlakheid van de ondergrond alsook het type natuursteen (gecalibreerd of niet gecalibreerd) kunnen 2 plaatsingstechnieken aangewend worden :

weber.col plus wit of weber.col plus E-CO2 of weber.col plus Comfort wit of weber.col plus 3D wit of weber.col plus E-CO2 Comfort

of weber.col gres TB+

weber.joint pro of weber.color comfort ofweber.color perfect of weber.joint large

•detebetegelenoppervlaktedientdroog(uitgezonderdvoorversedekvloerenenbeddingenvangestabiliseerdzandbijhetgebruikvanweber.col gres TB),zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn,ongeachtdevooropgesteldeplaatsingstechniek

•doorkrabbenallesporenvanverf,gips,vet,oliën,cementmelkoflijmverwijderen

•bestaandebekledingendienengoedtehechtenomhetlaterloskomenvanhetgeheelvanhetbetegeldeoppervlaktevoorkomen

•alleholklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderen

•zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)

•opporeuzeondergronden(eendruppelwaterwordtinminderdan1minuutopgenomen)ofopzeergladdeondergronden(polybetonzondercuring)eerst,metderolofdeborstel,eengrondlaagweber.prim tacaanbrengen

•opoude,hechtendeenstevigeondergrondenzoalstegels,nareiniging(ontvetten),metderolofdeborsteleengrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bijhetplaatsenineenmortelbed,weber.col gres TBalvorderendaanbrengenennivellerenomeenmortelbedvariërendvan5tot35mmteverkrijgen,afhankelijkvandeaardvandeondergrondendebekleding

•bijverlijmen,weber.col gres TB, weber.col plus E-CO2, weber.col plus 3D wit, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col plus Comfort wit ofweber.col plus witopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegel,vóórhetplaatsen,eendunnelaagkleefmorteluittestrijkenomeenbetereoverdrachtteverkrijgen

•omeengoedeoverdrachtondertetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,detegelsaankloppenofgoedaandrukken.Naarmatehetwerkvordert,sporenvandekleefmortelopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen

•hettegeloppervlaknadienmetweber.joint pro, weber.color comfort, weber.color perfectof weber.joint large(ziedekeuzegidsvandetegelvoegenoppag.77endetechnischeproductfiches),nahetinachtnemenvandewachttijd,voegen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S70opkitten

- Verlijmde plaatsing(zetdiktetussen3en10tot15mm):weber.col plus wit, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort wit,weber.col plus 3D wit,weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col gres TB(ziekeuzegidsvandetegellijmenoppag.73endetechnischeproductfiches)gebruiken,of

- Plaatsing in een mortelbed(diktevanhetmortelbedtussen5en35mm):weber.col gres TB(ziedetechnischeproductficheoppag.140)gebruiken

of

of

of

De werfoplossingen

Page 90: Gids weber 2015

88 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Industrieel geproduceerde tegels hebben naargelang het type erg verschillende waarden inzake wateropzuiging

Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?

1.Tegelswordengeklasseerdaandehandvanhetpercentagewatergewichtdatzetheoretischkunnenabsorberen

2.Deevolutieinproductietechniekenvankeramischetegelsleidttoteensterkeverlagingvanhunporositeit

3.Degeperstevolledigverglaasdegrestegels(ooklaagporeuzetegelsofporcelanatogenoemd)hebbenmeestaleenabsorptievermogenlagerdan0,5%

1.Cementalleenvolstaatnietomeengoedehechtingteverzekerenvoorniet-poreuzematerialen,nochbijeentraditionelenochbijeenverlijmdeplaatsing

2.Bijeentraditioneleplaatsingdientmeneenaangepaste,metharsenverrijktecementpapaantebrengen

3.Bijeenverlijmdeplaatsingdientmeneenhoogperformantetegellijm,typekleefmortelmetverbeterdehechting(C2/C2S)tegebruiken

Hechting van kleefmortels en cementpap

Waterabsorptie door keramische tegels

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 91: Gids weber 2015

89www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.color comfort

weber.color perfect

plus E-CO2

weber.col plus E-CO2 Comfort

plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

TRADITIONELE PLAATSING

•ofwel,detegelsopdeuitgekamdebrijweber.col chapeplaatsen•vanaf900cm²,eenlaagweber.col chapeopderugzijdevandetegelaanbrengen•ofwel,deflexibeledikbedmortelweber.col gres TBgebruikenvoorhetplaatsenineen

mortelbed,ineendiktevariërendtussen5en35mm

VERLIjMDE PLAATSING

•weber.col plus, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col gresofweber.col gres TBgebruiken.Bijtegelformatenbovende900cm²opvloerenbinnenenopvloerenbuitendubbeleverlijmingtoepassen

Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?

oplossingen

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

Voorbereiden van de ondergrond

Plaatsing

Voegen

•voorhetvoegeneenaangepastevoegmortelgebruiken:weber.joint large,weber.joint pro, weber.color comfort of weber.color perfectinfunctievandegewenstevoegbreedteenhettypetegel(ziedekeuzegidsvandetegelvoegenoppag.77endetechnischeproductfiches)

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoeg typeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

1.deklassewaartoeeentegelbehoortaandehandvandedoordetegelfabrikantopgegeveninformatieopdeverpakkingnagaan

2.decohesievandeondergrondmetdehamernagaan,holklinkendedelenverwijderenenindiennodigherstellingenuitvoeren

3.cementmelk,vettenenvuildoorhogedrukreinigingverwijderen

ongeveer5kg/m² 126

ongeveer5kg/m² 130

ongeveer3,5kg/m² 132

ongeveer3,5tot4kg/m² 134

ongeveer5kg/m² 138

ongeveer1,5kg/m²/mmdikte 140

1,5tot3kg/m² 152

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

Ottoseal S100 408

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

aanbeveling

of

ofofof of

of of of

of

De werfoplossingen

Page 92: Gids weber 2015

90 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Werfverplichtingen vereisen in vele gevallen korte opleveringstermijnen in nieuwbouw en renovatie

Hoe tegels plaatsen in een korte tijdspanne ?

1.Veelbelopenzones:gangen,trappen,…dienensnelterugingebruiktekunnengenomenwordenomhetgoedewerfverloopniettevertragen

2.Bijkleineplaatsen(badkamers,toiletten,…)dezelfdedagkunnenverlijmenenopvoegenmaakteenoptimalewerforganisatiemogelijk

3.Bijrenovatie,inbewoondegebouwenenwinkelsinvolleactiviteit,…isdesnelheidvanterugingebruiknamevaneenbetegeldevloereensystematischevereiste

1. Debestaandebekledingteverwijderen

2. Of,plaatselijkherstellingenofvolledigeuitvlakkingvandeondergronduittevoeren

Bij renovatie dwingt de klassieke oplossing

Snelheid van ingebruikname

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 93: Gids weber 2015

91www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.prim bond mono

weber.floor 4040

+

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen in een korte tijdspanne ?

oplossingen

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

Voorbereiden van de ondergrond

Verlijming

Voegen

•detegelsmetweber.col gres R verlijmen.Delijmopdeondergrondaanbrengenenvervolgensdediktemeteengetandespaanregelen

•vanafeentegelformaatgroterdan900cm²opbinnen-enbuitenvloeren,dubbeleverlijmingtoepassen

•detegelszorgvuldigaankloppenomeenvolledigeoverdrachtteverzekeren

•hettegeloppervlak2urennadebetegelingmetweber.joint largeof weber.joint pro voegen•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoeg typeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

1.desamenhangvandeondergrondmetdehamernakijkenentwijfelachtigedelenverwijderen

2.alwatdehechtingkanbenadelendoorhogedrukreinigingverwijderen

3.bijrenovatie,detegelsofdebestaandebekledingmetdehamernakijken

4. losgekomendelenverwijderen

5.allesporenvanvetenschoonmaakproductenafwassen

6.naspoelenenlatendrogen

7. ingevalvanonvolkomenheidinvlakheidtot30mm,weber.prim bond mono+weber.niv flex gebruiken

8. ingevalvanplaatselijkuitvullen(tot50mmvoorplaatselijkeuitvulling),weber.floor 4040 ofweber.prim bond mono+weber.niv chape CMIgebruiken

1,6kg/m²/mmdikte 34

1,8kg/m²/mmdikte 36

1,7kg/m²/mmdikte 46

ongeveer5tot6kg/m² 142

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

100g/m² 198

Ottoseal S100 408

• voor het uitvoeren van de werkzaamheden zich van de stabiliteit en de stevigheid van de ondergrond verzekeren

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

of

De werfoplossingen

of

Page 94: Gids weber 2015

92 www.weber-belgium.be

1

2

3

4

5

6

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

In grootwarenhuizen worden betegelde vloeren onderworpen aan erg zware belastingen. De renovatie van dit tegelwerk met een zware belasting maakt korte termijnen en hoge performanties noodzakelijk

Hoe tegels plaatsen op zwaarbelaste vloeren ?

De vloer van grote commerciële oppervlakken

1.Ondergaatzwarebelastingen:drukspanningen,schuifspanningendoorzwaarverkeer (heftrucks,transpalletten,...)

2.Wordtonderworpenaanpuntbelastingendoorhetgewichtvandewinkelrekken

3.Ondergaatregelmatigschokbelastingentijdenshetbevoorradenvanderekken

4. Ishetonderwerpvanonderhoudmetdetergentenofagressieveproducten

5.Betegeldeoppervlakkenkrijgenhetzwaarteverdurenmetloskomendetegelsalsgevolg

6.Devoegenendetegelrandenondergaangeregeldonesthetischebeschadigingen

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 95: Gids weber 2015

93www.weber-belgium.be

1

2

3

1

s

32 4

plus 3D

plus E-CO2 Comfort

plus Comfort

HR

perfect

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op zwaarbelaste vloeren ?

oplossingen

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

•detegelsmetweber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfortverlijmen.Voegentussendetegels(minimum5mmbreed)enlangsdewandenenkolommen(ongeveer5mmbreed)voorzien

•detegelszorgvuldigaankloppenomeenvolledigeoverdrachtteverzekeren•minimum24urenlatendrogen

•dekleefmorteluitdevoegenverwijderenomeenuniformekleurvanvoegtebekomen•hettegeloppervlakmet weber.joint large,weber.color perfect, weber.joint flex(voor

vervormbareondergronden),weber.joint HR of weber.epox easy (bijchemischeofbacteriologischeaantasting)voegen.Ervoorzorgendevoegentijdenshetreinigennietuittediepen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

•wachttijdvoorverkeer: -lichtverkeer:24urennahetvoegen -normaalverkeer:4dagennahetvoegen,7dagenbijtemperatuur<10°C

ongeveer5tot6kg/m² 128

ongeveer3,5tot4kg/m² 132

ongeveer3,5tot4kg/m² 134

1tot4kg/m² 156

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,3tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 170 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

Ottoseal S100 408

1.devlakheidvandeondergrondnagaan.Bijalgemeneoneffenhedenbovende4mmonderderegelvan2mvoorafweber.niv reno of weber.niv flexaanbrengen

2.decohesievandeondergrondnagaan.Cementmelkmeteenhogedrukreinigerverwijderenenzorgvuldigreinigen

3.hettegeloppervlakinvlakkenvan36m²verdelen(maximum6mindelengte)

4.hetlegpatroonmetdeuitzetvoegenvandebetonplaatlatensamenvallen

5.deuitzetvoegenmetaangepastmateriaaluitvoeren(profielen)

6.deverdelingvanhetoppervlakverwezenlijkenmetaangepastemetalenprofielen,ingebedinweber.col plus Comfort,weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.epox easyopdeondergrond

7.ersteedsvoorzorgendatdebovenkantvanhetprofielgelijkligtmethettegeloppervlak

• tegels gebruiken waarvan de classificatie aangepast is aan het lokaal en aanbevolen wordt door de tegelfabricant voor deze toepassing (u4p4s volgens upeC-classificatie)

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

S bestaandebetegelingofbetonplaat1 vervormbarekleefmortelvoortegels

(weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO

2 Comfort)

2 soepeleuitzetvoeg3 nieuwebetegeling(tegelstypeU4P4S)4 voegmortelvoortegels(weber.joint flex,

weber.joint large,weber.color perfect, weber.joint HRofweber.epox easy)

of of

of

Voorbereiden van de ondergrond

Verlijming

Voegen

of

of

De werfoplossingen

Page 96: Gids weber 2015

94 www.weber-belgium.be

1

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Na verloop van tijd verslijten vloerbekledingen (tegels, hard vinyl, verven) door gebruik, zijn ze beschadigd of uit de mode. Slijtage is een normaal fenomeen dat zich voordoet door belasting en herhaaldelijk reinigen. Beschadigingen worden dikwijls veroorzaakt door toevallige schokken.Tot op heden diende men, voor het vervangen van de bekleding, de oorspronkelijke ondergrond vrij te maken

teChnisChe problemen

Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?

De traditionele oplossingen

1. Hetbestaandetegelwerkopbreken

2. Hethardvinylsamenmetdelijmverwijderen

3. Deverfdecaperen

De werfoplossingen

Page 97: Gids weber 2015

95www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.prim bond mono

weber.col plus 3D

weber.col plus E-CO2 Comfort

plus Comfort

HR

weber.floor 4040

plus E-CO2

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?

Verlijming

Voegen

•denieuwetegelsmetweber.col plus,weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort,

weber.col plus 3Dofweber.col plus E-CO2 Comfort verlijmen,doormiddelvandubbele

verlijmingvoorformatengroterdan30x30cmofinenkeleverlijmingmetweber.col plus 3Daangebrachtinvloeibareconsistentie

•devoegenmetweber.joint pro,weber.joint large ofweber.joint HRopvullen.Lichtverkeerismogelijkvanaf8tot24urennahetvoegen

•vooreennormaalgebruikvanhetlokaal4dagenwachten•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoeg

typeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

1.degoedehechtingvandebestaandebekledingcontroleren: -dehechtingvantegelsmetdehamer -dehechtingvanhardvinylmeteensteekmes -dehechtingvanverfmeteencutter(kruisproef)

2.deniet-hechtendedelenverwijderen.Bladerendeofafschilferendeverfafkrabben

3.bestaandetegelsofoudevervenopruwendoorteschuren

4.ontstoffen(doorstofzuigen)envetsporenverwijderendoorreiniging.Spoelenenlatendrogen

5.eventueleonvolkomenhedeninvlakheiduitvullenengatenopvullenmetdekleefmortel.Ingevalvanbelangrijkegaten(dieptegroterdan10mm)deherstellingsmortelsweber.rep beton ofweber.floor 4040 gebruiken.Dewachttijdvóórhetbekledenrespecteren

6.vóórhetplaatsenvantegelsmetweber.col gres,degrondlaagweber.prim bond monometderolaanbrengen.1tot3urenlatendrogen,weber.prim bond monoblijftlichtkleverig.Vóórhetplaatsenvantegelsmetweber.col plus,weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus 3Dofweber.col plus E-CO2 Comfortishetaanbrengenvanweber.prim bond mononietnoodzakelijk,tenzijophardvinyl

of of

of of of of

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

• deze oplossingen zijn niet bestemd voor de renovatie van industriële of commerciële vloeren, ateliers, stockeerruimtes en grootwarenhuizen

• vóór het uitvoeren van de werken zich van de stabiliteit en de stevigheid van de bestaande ondergrond verzekeren

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

1,6kg/m²/mmdikte 34

ongeveer4tot6kg/m² 126

ongeveer5kg/m² 128

ongeveer5kg/m² 130

ongeveer3,5kg/m² 132

ongeveer3,5kg/m² 134

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,3tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 170 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

100g/m² 198

Ottoseal S100 408

Voorbereiden van de ondergrond

oplossingen

De werfoplossingen

Page 98: Gids weber 2015

96 www.weber-belgium.be

1

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde binnenmuur ?

teChnisChe problemen

Het plaatsen van tegels in een reeds betegelde of geschilderde zone kan zware werken met zich meebrengen door het verwijderen van de bestaande bekleding en de herstelling. In bepaalde situaties gaat het sneller door de bestaande ondergrond te bekleden. Deze voorgestelde oplossingen zijn nietgeschikt om toe te passen op buitenmuren, industriële en commerciële vloeren, werkplekken, stapelplaatsen, grootwarenhuizen, ...

Voordien werd

1. Debestaandebetegelingverwijderdendemuurvollediguitgevlakt

2. Deverfgedecapeerd

3. ...omdatdezeondergrondentegladenonvoldoendeporeuswarenomeengoedehechting metklassiekelijmentoetelaten

De werfoplossingen

Page 99: Gids weber 2015

97www.weber-belgium.be

1

2

3

1

2s

HR

weber.color comfort

weber.color perfect

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde binnenmuur ?

oplossingen

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.aanbevelingen

Voorbereiden van de ondergrond

Verlijming

Voegen

•opdebestaandebetegelingeen1steuitvlaklaagweber.fix plusvan1tot2mmaanbrengen•2tot3urenlatendrogen•vervolgensmeteenaanhettegelformaataangepastegetandespaaneen2delaag weber.fix plusaanbrengen•voortegelsgroterdan450cm²dubbeleverlijmingtoepassen

•dekleefmorteluitdevoegenverwijderenomeenuniformekleurvanvoegtebekomen

•hettegeloppervlakdevolgendedagmetweber.joint pro,weber.color comfort,weber.color perfect ofweber.joint HRvoegen

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

ongeveer4kg/m² 154

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,3tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 170 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

Ottoseal S100 408

1.Bij een oude betegeling: Dehechtingvandetegelscontroleren.Delossetegelsterugplaatsenofdegatenmeteen

aandeondergrondaangepastemortelopvullen

2.Bij verf : Zichverzekerenvandegoedehechting,cohesieenwaterbestendigheid.Hetoppervlak

schuren

3. In beide situaties : Vetsporenenstofverwijderendoorreiniging,spoelenenlatendrogen

• de nieuw te plaatsen tegels dienen een porositeit hoger dan 3% te hebben (bvb. faïence)

• in stortbaden en rond het bad bij voorkeur de voegmortel weber.joint HR gebruiken (zie de technische documentatie van het product pag. 170)

• het maximum tegelformaat is 1200 cm²• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79)

en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

S bestaandebekleding1 kleefpasta2 nieuwebetegeling

ofof of

De werfoplossingen

Page 100: Gids weber 2015

98 www.weber-belgium.be

1

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Houten vloeren en keramische tegels zijn van nature verschillende materialen. Tegels zijn hard, breekbaar en worden beschouwd als onbeweeglijk. Hout daarentegen is een hard, maar beweeglijk materiaal.Het verbinden van beide materialen vraagt dus enkele voorzorgsmaatregelen. Deze voorgestelde oplossingen zijn niet geschikt om toe te passen op industriële en commerciële vloeren, werkplekken, stapelplaatsen, grootwarenhuizen, ...

Hoe tegels plaatsen op houten platen ?

Bijzondere kenmerken van een houten vloer (multiplex WBP, OSB of spaanplaat type B)

1.Hethoutzweltdoorcontactmethetaanmaakwatervandekleefmortel,waardoordetegelslaterkunnenloskomen

2.Bijeenbelastingvervormtdeondergrondmakkelijkenwateenbreukinhethechtoppervlakvandetegellijmtotresultaatkanhebben

3.Devoegentussendeplatenzijnrisicozonesvoorbreukenenbarsten

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 101: Gids weber 2015

99www.weber-belgium.be

1

2

3

1 2

4

3

s

weber.prim bond mono

weber.col plus 3D

plus E-CO2

plus Comfort

weber.col plus E-CO2 Comfort

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.sys flex roll

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Voorbereiden van de ondergrond

Hoe tegels plaatsen op houten platen ?

ongeveer5kg/m² 126

ongeveer5kg/m² 128

ongeveer5kg/m² 130

ongeveer3,5kg/m² 132

ongeveer3,5kg/m² 134

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

1,00m2/m2 180

100g/m² 198

Ottoseal S100 408

• lokalen groter dan 20 m² vermijden• het formaat van de tegels mag niet groter

zijn dan 1200 cm²• houten platen van minimum 19 mm dikte gebruiken. de afstand tussen de vloerbalken mag de 50 cm niet overschrijden• indien het lokaal onderhevig is aan vocht

(badkamer, keuken, …) de systemen onder tegelwerk ter bescherming tegen water weber.sys dry, weber.sys dry roll of weber.sys flex roll gebruiken (zie de technische productfiches pag. 172, 174 en 180)

• zorgen voor ventilatie aan de onderkant van de platen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

Verlijming (op de vloer)

Voegen

•detegelsmetweber.col plus,weber.col plus E-CO2,weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfort kleven.Voortegelsgroterdan20x20cmdubbeleverlijmingtoepassen

•eenrandvoegvanongeveer5mmvoorzien

•opgelet:vooreennogveiligereplaatsing,ishetaangeradenvóórhetverlijmenvandetegelsophoutenplateneersthetflexibelontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex rolltegebruiken,enditvooralbijhetplaatsenvantegelsinvochtigeruimtes

•devolgendedag,naminimum24urenderandvoegenmetsiliconentypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

•hiernahettegeloppervlakmetweber.joint flex, weber.color comfortof weber.color perfect voegen

•wachttijdvoorverkeer: -lichtverkeer:24uren -normaalverkeer:min.4dagen

1.devlakheidendestabiliteitvandeplatencontroleren

2.voegentussendeplatenenrandvoegen(ongeveer5mm)voorzienenvervolgensmetsiliconenopkitten

3.deondergrondontstoffen(doorstofzuigen)

4.degrondlaagweber.prim bond monometderolaanbrengenen1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

5.devoegentussendeplatenmeteenstrookglasvliesnetvan20cmbedekken

6.hetglasvliesnetinweber.col plus, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfortinbedden

S houtenondergrond(multiplexWBP,OSBofspaanplaattypeB)

1 grondlaagweber.prim bond mono2 glasvliesnet3 kleefmortelvoortegelsweber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfort

4 randvoeg

oplossingen

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.aanbevelingen

ofof of enof

of of

De werfoplossingen

Page 102: Gids weber 2015

100 www.weber-belgium.be

1

2

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Vloerverwarming met warm water of elektrische vloerverwarming onderwerpen de ondergrond en de betegelde oppervlakte aan erg zware beproevingen. Het gebruik van hoogperformante tegellijmen en voegmortels is noodzakelijk om een duurzame kwaliteit van het tegeloppervlak te bekomen

Hoe tegels plaatsen op vloerverwarming (met warm water of elektrische vloerverwarming) ?

Beproevingen van de betegelde oppervlakte

Om de duurzaamheid van de betegeling te verzekeren, moet men

Devloerverwarmingonderwerptdebetegeldeoppervlakteaanzwarebeproevingendietewijtenzijnaandeuitzettingendekrimpvandeondergond,dieofweldrukspannigeninhettegeloppervlakofweltrekspanningenindevoegmortelveroorzaken

1.Dedekvloerelke40m²(meteenmaximalelengtevan8lopendemeter)verdelen.Deuitvoeringvandedekvloerenmetvloerverwarmingzalconformzijnaandevoorschriftenvandedekvloerfabrikanten,defabrikantenvandevloerverwarmingen/ofdeTechnischeVoorlichtingenTV179,TV189enTV193vanhetWTCB

2.Eensoepeleuitzettingsvoegvanminimum10mmdiktetegendeverticaleoppervlakken(muren,kolommen,…)aanbrengen(randvoegen)

3.Dedekvloer1weekpercmdiktelatendrogen,meteenminimaledroogtijdvan28dagen,vooraleerdezegeleidelijkoptewarmen(5°Cper24uur).Minimum3volledigecycli(opwarmen/afkoelen)uitvoeren,vertrekkendevandelaagstetotdemaximalewerkingstemperatuur.Dezeminstens3dagenaanhouden.Deterugkeernaardebegintemperatuurdienteveneenssystematischtegebeuren

4.Devloerverwarming48uurvóórhetplaatsenvandetegelsuitschakelenendittotdevolledigedrogingvandebetegeldeoppervlakte(min.3wekenwaarvan48uurnahetopvoegen)teneindedekwaliteitvanallegebruikteproductentebehouden

5.Eentegellijmeneenvoegmortelgebruikendiezichtegendezedimensioneleschommelingenkunnenverzetten

teChnisChe problemen

48 uren

max. 8 mof max. 40m 2

De werfoplossingen

Page 103: Gids weber 2015

101www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.col plus 3D

weber.col plus E-CO2 Comfort

weber.prim tac

weber.joint flex

weber.color comfort

weber.color perfect

anhydrite2

plus E-CO2

plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Voorbereiden van de ondergrond

Verlijming

Voegen

Vloerverwarming met warm water•hetgebruikvanweber.col pro, weber.col gres,weber.col gres TBofweber.col plusismogelijkopvloerverwarmingmetwarmwater•opgelet:vooreennogveiligereplaatsing,ishetaangeradendevervormbaretegellijmweber.col plus 3D,weber.col plus E-CO2 Comfort,

weber.col plus Comfort, weber.col plus E-CO2 of weber.col anhydrite2(enkelopanhydrietdekvloer)tegebruiken•dehomogeenaangemaaktetegellijmineenregelmatigelaagdikteaanbrengen•meteengetandespaanmetvierkantetanden9x9x9mm(voormiddelgrotetegels)ofeengetandehalvemaanspaan(voorgrotetegels)

uitkammen.Dezetdikteregelen•naargelanghetwerkvordert,detegelsaanbrengenengoedaandrukken.Dubbeleverlijmingtoepassenomeenvolledigeoverdrachtvande

kleefmorteltebekomen.Eenrandvoegvan10mmvoorzientussendeverticaleoppervlakken(muur,kolommen,vasteelementen)endelaatsterijtegels

•eenvoegbreedtetussendetegelsvanmin.5mmvoorzien

Elektrische vloerverwarming•hetverlijmengebeurtopdezelfdewijzealsopvloerverwarmingmetwarmwater.Bijvoorkeur,weber.col plus 3D,weber.col plus E-CO2 Comfort,

weber.col plus E-CO2,weber.col plus Comfort of weber.col anhydrite2 (enkelopanhydrietdekvloer)gebruiken•eenvoegbreedtetussendetegelsvanmin.5mmvoorzien•opgelet:vooreennogveiligereplaatsing,ishetaangeradenvóórhetverlijmenvandetegelsopvloerverwarminginhetalgemeen,hetflexibel

ontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanondertegelsweber.sys flex rolltegebruiken

• hettegeloppervlakminimum24urennahetbetegelenmet weber.joint flex, weber.color comfortof weber.color perfectvoegen,deuitzet-enverdelingsvoegenrespecteren

• derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

1.destevigheidendecohesievandedekvloercontroleren2.oneffenhedenmogen3tot4mmonderderegelvan2mnietoverschrijden.Plaatselijkeoneffenhedentot10mmkunnen,tenminste

48urenvóórhetverlijmen,metweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col plus Comfort,weber.col plus E-CO2of weber.col plusopgevuldofuitgevlaktworden

3.zorgvuldigreinigenenontstoffen(doorstofzuigen)vóórhetbetegelen4.bijzeerporeuzeondergronden,eengrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

• in geval van een anhydriet gietvloer, de chape goed schuren en zorgvuldig ontstoffen. vóór het betegelen, de grondlaag weber.prim tac aanbrengen. 1 tot 4 uur laten drogen of weber.col anhydrite2 rechtstreeks op de ondergrond aanbrengen (zonder grondlaag)

• uitzet- en verdelingsvoegen in het tegelwerk hernemen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 75) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

• de vloerverwarming zal verplicht stopgezet worden tijdens het betegelen en minimum 7 dagen daarna. het systeem mag vervolgens op laag regime werken (op een temperatuur van 5 tot 10°C). dan minstens 3 weken wachten alvorens de vloerverwarming naar normaal regime te brengen (met stappen van 5°C per dag)

• bij het plaatsen van tegels in halfsteenverband op vloerverwarming vooraf steeds het ontkoppelingsmembraan weber.sys flex roll voorzien

Hoe tegels plaatsen op vloerverwarming (met warm water of elektrische vloerverwarming) ?

ongeveer5tot6kg/m² 126

ongeveer5tot6kg/m² 128

ongeveer5tot6kg/m² 130

ongeveer3,5tot4kg/m² 132

ongeveer3,5tot4kg/m² 134

ongeveer3tot4kg/m² 136

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

150tot250g/m² 196

Ottoseal S100 408

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

oplossingen

De werfoplossingen

Page 104: Gids weber 2015

102 www.weber-belgium.be

1

2

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Het plaatsen van tegels op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) is moeilijk en vereist een strikte naleving van de plaatsingsvoorschriften

Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?

Droging van de dekvloer

Behandeling van het oppervlak

1.Doorzijnvloeibarekarakter,elimineertdeanhydrietdekvloerhetwaterheellangzaam.Hijkandrooglijkenaanhetoppervlak,maarindekerneenrestvochtgehaltebehoudendatbovendemaximaaltoegestanewaardeligt(0,5%voorhetplaatsenvantegels)

2.Denalevingvaneenindicatievedroogtijdisnietvoldoendeomhetrestvochttebepalen.Verschillendefactorenzoalsdeventilatievanderuimte,dekamertemperatuurofdeaanwezigheidvaneenvloerverwarmingssysteembeïnvloedenhetdrogenvandedekvloer

3.Naeenindicatievedrogingstermijnvan1weekpercentimeterdikteen2wekenbovende4cm,hetrestvocht,datmindermoetzijndanofgelijkaandemaximaaltoegestanewaarde,opeenaantalplaatsencontroleren

4.Dezemetingenmetbehulpvaneencarbidefles(CMmeting),doorstaalnameindevolledigediktevandedekvloer,uitvoeren

1.Erverschijntaltijdcementmelkaanhetoppervlakvandeanhydrietdekvloer.Dezeoppervlakkigelaagispoederachtig,nietstevigenbeletdegoedemechanischehechtingvandekleefmortel.Zemoetd.m.v.schurenvolledigverwijderdwordenenhetoppervlakdienthiernazorgvuldigontstoft(doorstofzuigen)teworden

2.Hetgebruikvaneenkleefmortelopcementbasisvoorhetplaatsenvantegelsopeenanhydrietdekvloervereisthetaanbrengenvaneengrondlaagomdehechtingvandetegelsopdedekvloertebevorderen

3. Insommigegevallenkanhettoepassenvandegrondlaagwordenvoorkomendoorhetgebruikvaneentegellijmwaarvandesamenstellingzeervergelijkbaarismetdievandeanhydrietdekvloer

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 105: Gids weber 2015

103www.weber-belgium.be

2

3

1

weber.color comfort

weber.color perfect

anhydrite2

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?

Verlijming

Voegen

• bij vloerverwarming, de aanbevelingen van de fabrikant van de dekvloer volgen en voornamelijk betreffende de richtlijnen van de opwarmprocedure, de drogingstermijnen voor het plaatsen van de tegels en voor de ingebruikname van de vloer

• op vloerverwarming, met weber.joint flex, weber.color comfort of weber.color perfect opvoegen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

• bij het plaatsen van tegels in halfsteenverband op vloerverwarming vooraf steeds het ontkoppelingsmembraan weber.sys flex roll voorzien

Dankzij zijn samenstelling en zijn vloeibare consistentie laat weber.col anhydrite² het kleven van grootformaattegels in enkele verlijming toe, zonder voorafgaande toepassing van een grondlaag

Voorbereiden van de ondergrond

•decohesievandeondergrondmetdehameronderzoekenenniet-hechtendedelenverwijderen•hetrestvochtgehaltevandedekvloersystematischmetenmetdecarbidefles(CMmeting),enditoverdevolledigediktevandedekvloer.Het

klevenvandetegelsisalleenmogelijkalsdegemetenwaardekleinerisdanofgelijkaanhetmaximum,nl.0,5%.Demetingminstens3keerherhalen

•deanhydrietdekvloermetgrovekorrelschurenomdecementmelkvolledigteverwijderen•hetgeschuurdeoppervlakzorgvuldigontstoffendoorstofzuigen

•weber.col anhydrite²opdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•N.B.:hetgebruikvandekleefmortelsweber.col plus, weber.col plus E-CO2,weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2Comfort enweber.col gres,nahetaanbrengenvandegeschiktegrondlaagweber.prim taciseveneensmogelijkopeenanhydrietdekvloer.Detechnischeproductfichesraadplegen

•detegelstotformaat60x60cmmetweber.col anhydrite²inenkeleverlijmingkleven•detegelsgoedaandrukkenomeenvolledigeoverdrachtvandekleefmorteltebekomen•opvloerverwarming,eenvoegbreedtetussendetegelsvanminimum5mmvoorzien•naarmatehetwerkvordert,sporenvankleefmortelopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderenendevoegen

tussendetegelspropermakenomvoldoendedieptevoorhetvoegentebekomen•minimum4urenlatendrogen

•dekleefmorteluitdevoegenverwijderenvóórhetopvullenvandevoegenomeenuniformekleurvandevoegtebekomen

•hettegeloppervlakminimum4urennahetbetegelenmetweber.joint pro,weber.joint large,weber.joint flex,weber.color comfortofweber.color perfectvoegen.Deuitzet-enverdelingsvoegenrespecteren

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

3tot4kg/m² 136

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 166 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

Ottoseal S100 408

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

oplossingen

of of of of

aanbevelingen

De werfoplossingen

Page 106: Gids weber 2015

104 www.weber-belgium.be

1

2

3

4

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De werfoplossingen

De keramische industrie zet haar technische vooruitgang door en produceert tegels waarvan de formaten steeds groter en groter worden. Voor de tegelzetter is het plaatsen van tegels van zeer grote formaten niet eenvoudig. Het vereist aangepaste snij- en plaatsingsgereedschappen, een andere werforganisatie (plaatsing door 2 personen), specifieke tegels en andere aan dit type tegels aangepaste vereisten (breedte van de voegen, ...)

De voorbereiding van de ondergrond en, meer bepaald, de naleving van de vlakheidstoleranties zijn van essentieel belang. Daarom vereist het plaatsen van tegels van zeer groot formaat een beter dan gemiddelde vakkennis

Hoe tegels van zeer groot formaat plaatsen op vloeren ? (tegels waarvan de breedte of de lengte tussen 60 cm en 100 cm zijn inbegrepen volgens de definitie opgenomen in de TV 237)

Beproevingen

1.Eenzorgvuldigwerkbegintmeteenkwaliteitvolleondergrond.Hetplaatsenvantegelsvanzeergrootformaatvereisteenperfectstevigeenvlakkeondergrond.Devlakheidstolerantiedientkleinerofgelijktezijnaan3mmonderderegelvan2m

teChnisChe problemen

4.Omhetgeringeaantalvoegen(gezienhetgrotetegelformaat)endedimensionaleschommelingenvandetegelsendeondergrondoptevangen,ishetnoodzakelijkomeenvervormbarekleefmortel(C2S1)tegebruikeneneenminimalevoegbreedtevan5mmterespecteren.Opvloerverwarmingisenkelhetplaatsenvantegelsvangrootformaatopvloerverwarmingmetwarmwateraangeraden

3.Omhoogteverschilleninhettegelwerkmaximaaltebeperken,ishetplaatsenvanrechtevoegenaanbevolen

2.Eenzorgvuldigwerkvereistookeentegelmetgeringedimensionalebewegingen.GebruikdaaromeengecertificeerdeUPECtegelwaarvandedimensionaletolerantieslagerzijndandezeopgenomenindenormNBNEN14411(ziedeTechnischeVoorlichtingTV237vanhetWTCB)

Page 107: Gids weber 2015

105www.weber-belgium.be

2

3

1

weber.color comfort

weber.color perfect

anhydrite2

weber.floor 4040

plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De werfoplossingen

Hoe tegels van zeer groot formaat plaatsen op vloeren ? (tegels waarvan de breedte of de lengte tussen 60 cm en 100 cm zijn inbegrepen volgens de definitie opgenomen in de TV 237)

Verlijming

Voegen

• zuignappen gebruiken om het transport en het plaatsen van de tegels te vergemakkelijken

• aangepaste snijdingsgereedschappen voorzien

• bij vloerverwarming met warm water, de aanbevelingen van de fabrikant van de dekvloer naleven en voornamelijk wat betreft de richtlijnen van het schuren, de opwarmprocedure, de drogingstermijnen voor het plaatsen van de tegels en de ingebruikname van de vloer

• in alle geval, een randvoeg van minimum 5 mm respecteren

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

Voorbereiden van de ondergrond

1.decohesievandeondergrondmetdehamernagaan,holklinkendedelenverwijderen2.alwatdehechtingkanbenadelendoorhogedrukreinigingverwijderen,naspoelenenlatendrogen3.indiennodig,herstellingenmetweber.floor 4040uitvoeren4.devlakheidvandeondergrondnagaan:oneffenhedenmogende3mmonderderegelvan2m

nietoverschrijden.Bijalgemeneoneffenhedenvanmeerdan3mmonderderegelvan2m,voorafdeondergrondegaliserenmetweber.niv reno ofweber.niv flex nahetaanbrengenvandegeschiktegrondlaag.Plaatselijke,kleineoneffenhedentot10mmkunnen,tenminste48urenvóórhetverlijmenvandetegels,metweber.col plus Comfort ofweber.col anhydrite²uitgevlaktworden

5.vóórhetplaatsenvandetegels,zorgvuldigreinigenenontstoffen(doorstofzuigen)

Ondergrond op cementbasis •tegelsmetweber.col plus Comfortverlijmen

Ondergrond op basis van calciumsulfaat (anhydriet)•tegelsmetweber.col anhydrite²verlijmen

In beide gevallen •detegelsindubbeleverlijmingplaatsen(verplicht)metbehulpvaneengetandehalvemaanspaan

metdiameter20mmx8mmeneenvoegbreedtevanminimum5mmtussendetegelsvoorzien•detegelséénvooréénmetzuignappenplaatsenenzeergoedaandrukkenomeenvolledige

overdracht(100%)vandekleefmortelopderugzijdevandetegelstebekomen.Zorgvuldigdeaanwezigheidvankleefmortelopdehoekenvantegelscontroleren

•naarmatehetwerkvordert,sporenvankleefmortelopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen•regelmatigdehoogteverschillenendeuitlijningvanhettegelwerkcontroleren

•dekleefmorteluitdevoegenverwijderenvóórhetopvullenvandevoegen,omeenuniformekleurvanvoegtebekomen

•nahetbetegelenhettegeloppervlakmetweber.color comfort,weber.color perfectofweber.joint flexvoegen.Deuitzet-enverdelingsvoegenrespecteren

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

1,6kg/m²/mmdikte 34

ongeveer5kg/m² 132

3tot4kg/m² 136

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,detegelbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,detegelbreedteendevoegdiepte

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,detegelbreedteendevoegdiepte

Ottoseal S100 408

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

oplossingen

aanbevelingen

Page 108: Gids weber 2015

106 www.weber-belgium.be

1

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

teChnisChe problemen

Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren ?

In een zwembad zijn de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden zeer streng. Om een duurzame betegeling te verzekeren, dient een kleefmortel sterke hechtingskarakteristieken te hebben en de voegen bestand te zijn tegen diverse aantastingen

Drukverschillen

Voegbelasting

Onderhoudsvoorwaarden

Bijpermanenteonderdompelingondergaandetegelsdewaterdrukendetegendrukwanneerhetbadleegis.

Detegellijmdientdusvoldoendeweerstandtehebbentegenwaterenvorstomeengoedeenduurzamehechtingvandetegelstewaarborgen

Hetchloorgehalte,inminofmeerderemateaanwezignaargelanghetgebruikvanhetzwembad(privéofpubliek),belastdevoegeninhogemate

Dezwembadzoneszijneveneensonderworpenaanstrengeonderhoudsbelasting: -onderhoudsproducten -reinigingonderhogedruk -waterbehandeling -klimatologischeomstandigheden

CHLOOR

De werfoplossingen

Page 109: Gids weber 2015

107www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.col plus 3D

weber.joint HR

weber.joint pro

weber.color perfect

plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

oplossingen

Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren ?

ongeveer4tot6kg/m² 126

ongeveer5kg/m² 128

ongeveer3,5tot4kg/m² 132

voegen:van1tot4kg/m² 156 verlijmenenvoegenvanmozaïek:van2tot3kg/m²

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,3tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 170 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

Voorbereiden van de ondergrond

•voorbuitenzwembaden,controlerenofdetegelsvorstvrijzijn•detegelsmetweber.col plus, weber.col plus Comfortof weber.col plus 3Dverlijmen•detegelszorgvuldigaankloppenomeenvolledigeoverdrachtteverzekeren•24urenlatendrogen•opgelet:opnettengekleefdglasmozaïekdientmetweber.epox easygekleefden

gevoegdteworden

•omeenuniformekleurvandevoegentegaranderen,deresterendelijmrestenuitdevoegenverwijderenalvorensdezetevoegen

Privé-zwembad•metbehulpvaneenrubberenspaandevoegenmetweber.joint pro,weber.color perfectof

weber.joint HRopvullen

Publiek zwembad•voorvoegenonderhevigaanaantastingenaanchemischeproducten,weber.joint HRof weber.epox easygebruiken•peroppervlakvanmaximum25m²dientereenverdelingsvoegvanminimum5mmvoorziente

worden•indehoekenenbijdeaansluitingenmetdeaanvoerofafvoerisdevoegbreedteminimum5mm•devoegen,navoorafdemortelrestenverwijderdtehebben,meteenaangepastesiliconenkit

opvullen

1.desamenhangvandeondergrondnakijkenenniet-hechtendedelenverwijderen2.cementmelk,curingsproductenenontkistingsoliedoorhogedrukreinigingverwijderen3.onvolkomenhedeninvlakheidvanmeerdan5mmuitvullen.Gatenopvullenmetdemortel weber.rep beton.Latendrogen

OPTIE : waterdichting : omdewaterdichtingvankuipenuittevoeren,demortelsweber.sys flex mono, weber.dry plus

ofweber.dry enduitgebruiken

• voor zwembaden buiten, de vorstbestendigheid van tegels nagaan• 15 dagen wachten alvorens het zwembad

met water te vullen• weber.joint HR wit en parelgrijs,

weber.joint pro zuiver wit en weber.color perfect niet gebruiken in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé

• de "diagnose van de ondergrond" (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

• tegels geplaatst met weber.epox easy dienen met weber.epox easy gevoegd te worden

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

of

of

Verlijming

Voegen

of of of

De werfoplossingen

Page 110: Gids weber 2015

108 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op gevels ?

Keramische bekledingen en natuursteen bieden een aantrekkelijke oplossing als afwerking van gevels, maar de duurzaamheid van de tegelwerken is pas gegarandeerd wanneer een juiste uitvoering plaatsvindt en wanneer een performante technische oplossing wordt gekozen. De belasting waar het tegeloppervlak aan onderworpen wordt, vereist nl. het gebruik van een hoogwaardige en performante tegellijm en voegmortel

Moeilijkheden bij verlijming

1.Klimatologischeinvloeden(regen,vorst,zon)onderwerpenhettegelwerkaanthermischeschokkenenpermanentedimensionalevervormingen

1.Dehardevoegmorteldraagtbijtothetopvangenvanspanningeninhettegelwerk.Hoebrederdevoeg,hoebeterdespanningenopgevangenkunnenworden!

2.Mechanischebelastingen(schokken,trillingen)incombinatiemetderelatievevervormingenvandeondergrond(zettingen,kruip,krimpvanbetonofcementbepleistering),vereisenhetgebruikvaneenvervormbarekleefmortel(C2S)

2.Devoegmorteldientookhettegelwerktegenwaterinfiltratietebeschermeneneenesthetischuitzichttegaranderen.Hetgebruikvaneenperformantevoegmortelzalaandezeeisenvoldoen

3.Bekledingenvangrootformaatgenererenmindervoegen,diemeeinstaanvoorhetopvangenvandespanningen.Hoemindervoegeninhettegelwerk,hoeminderdespanningendoordevoegmortelopgevangenkunnenworden

Moeilijkheden bij het voegen

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 111: Gids weber 2015

109www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.col plus 3D

weber.col plus E-CO2 Comfort

plus Comfort

weber.rep beton

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe tegels plaatsen op gevels ?

Voorbereiden van de ondergrond

Verlijming

Voegen

•detegelsmetweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col plus Comfort verlijmen(ziehoogteenmaximaaltegelformaatindetechnischeproductfichevandekleefmortels)

•naargelanghetwerkvordert,detegelsaanbrengenengoedaandrukken.Dubbeleverlijmingtoepassenomeenvolledigeoverdrachtvandekleefmorteltebekomen

•eenvoegbreedtetussendetegelsvanminimum5mmvoorzien,ookinallehoeken

•hettegeloppervlakminimum24urennahetbetegelenmetweber.joint flexvoegen.Deuitzet-enverdelingsvoegenrespecteren

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

•alletegelrandenvandelaatsterijmetrand-enhoekprofielenbeschermen

1.decohesievandeondergrondmetdehameronderzoekenenniet-hechtendedelenverwijderen.Cementmelk,curingsproducten,ontkistingsolieofanderebehandelingsproductendoorhogedrukreinigingverwijderen

2.gatenenplaatselijkeoneffenhedenopvullenmetweber.rep beton.Latendrogen

3.zorgvuldigreinigenenontstoffen(doorstofzuigen)vóórhetbetegelen

4.hettegeloppervlakinvlakkenvanmaximum60m²(bvb.6mhoogtebij10mbreedte)verdelenenverdelingsvoegenvanminimum5mmvoorzien

5.debestaandeuitzettingsvoegeninhettegelwerkhernemenenmetaangepastmateriaaluitvoeren(profielen)

• het maximaal tegelformaat en de maximum hoogte wordt in de technische productfiche van de kleefmortels vermeld• het plaatsen van tegels bij regen of in volle zon vermijden• opgelet : de wind verkort de open tijd van de kleefmortel• vorstvrije tegels, geschikt voor buiten, gebruiken• voor natuursteen, weber.col plus 3D wit, weber.col plus E-CO2 Comfort of weber.col plus Comfort wit gebruiken• weber.joint flex niet gebruiken indien het oppervlak onder hoge druk gereinigd wordt (ons raadplegen)• vóór het plaatsen, controleren of de betonondergrond ouder is dan 6 maanden • dunne uitvlaklagen (kleiner dan 3 mm) verwijderen• het maximaal toegelaten gewicht van de tegels bedraagt 40 kg/m², voor het plaatsen van grootformaattegels (meer dan 40 kg/m²), een extra

mechanische verankering voorzien • uitzettings- en verdelingsvoegen in het tegelwerk hernemen• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

ongeveer5tot7kg/m² 128

ongeveer3,5tot4kg/m² 132

ongeveer3,5tot4kg/m² 134

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

1,9kgpoedervoor1ltevullenvolume 226

Ottoseal S100 408

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen

oplossingen

ofof

De werfoplossingen

Page 112: Gids weber 2015

110 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?

Tegels zijn uitermate geschikt voor het gebruik in vochtige lokalen. Nochtans is een tegelwerk niet waterdicht. Deze voorgestelde oplossingen zijn niet geschikt om toe te passen op industriële en commerciële vloeren, werkplekken, stapelplaatsen, grootwarenhuizen of op ondergronden buiten

Waterinfiltratie

1.Devoegentussendetegels,zelfsalzijnzewaterwerend,latenhetwaterinzekerematedoor

1.Waterinfiltratieinvloerenenwandenheeftinonderliggendeenaangrenzendekamersbeschadigingtotgevolg

2.Verbindingentussenwanden(vloer/muur,muur/muur)zijnonderhevigaanspanningenenvertonendikwijlsscheurendiewaterinfiltratiemogelijkmaken

2.Waterinfiltratieinwatergevoeligemuren(gips,hout,cellenbeton,...)leidttotonherroepelijkeschade

3.Enleidtoptermijntothetloskomenvandetegels

Mogelijke schade

teChnisChe problemen

3.Hetzelfdegeldtvoorspecifiekeplaatsen(buizen,kraanaansluitingen,sifons,...)

De werfoplossingen

Page 113: Gids weber 2015

111www.weber-belgium.be

1

2

3

5

s

6

23

4

1

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Verlijming

Voegen

•minimum12urenlatendrogenalvorensdetegelsmetweber.col plus, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col grestekleven.Omweber.sys drytijdenshetleggenvandevloertegelsniettebeschadigen,hetoppervlak(metbvb.polystyreenplaten)beschermen

•devolgendedagvoegenmetdeaangepastevoegmortel: - weber.joint pro - weber.color comfort - weber.color perfect•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegen meteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70

voornatuursteen)opkitten

of

of of

ofof

Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?

A. Op een oude ondergrond :• dehechtingvandebestaandebekledingnagaan: -deafgeschilferdeverfafkrabben -holklinkendetegelsherkleven• allesporenvanonderhoudsproducten(boenwas,...)ofvetverwijderen.Spoelenenlatendrogen• opbestaandetegels,verfofhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monogebruikenen

1tot3urenlatendrogen

B. Op een nieuwe ondergrond :• deondergrondontstoffen(doorstofzuigen)• opcement-ofgipsondergronden:degrondlaagweber.prim tacmetderolaanbrengen.

2urenlatendrogen

C. In beide gevallen :• terhoogtevandebinnen-enbuitenhoekendevoorgevormdebinnenhoeken

weber.sys dry corner Ienbuitenhoekenweber.sys dry corner O in eenlaagweber.sys dry,aangebrachtmeteenplatteborstel,plaatsen.Devoorgevormdehoekenindeweber.sys dryaandrukkenenafstrijken

• indehoekaansluitingen(aansluitingmuur/muur,muur/vloer),opscheuren(gestabiliseerdensmallerdan2mm)enopdevoegentussenhoutenplateneenlaagweber.sys drymeteenplatteborstelaanbrengen.Dewaterdichtingsbandweber.sys flex bandindeweber.sys dryaandrukkenenafstrijken

• despecifiekeplaatsen(doorvoervanbuizen,sifons)metdebuismanchettenweber.sys dry tube 32-55 mmofdeafvoermanchettenweber.sys dry tube 100-130 mmopdezelfdemanierbehandelen

• een1stelaagweber.sys dryovervloedigmetderolaanbrengen(600tot700g/m²)• zodrade1stelaagdroogis(nietmeerkleeft),een2delaag(600tot700g/m²)kruisgewijs

aanbrengenomeendrogefilmvanongeveer1mmtotalediktetebekomen

ofof

oplossing 1

Voorbereiden van de ondergrond en behandeling van specifieke plaatsen

oplossingen

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de werfomstandigheden en de gewoonten van de tegelzetter

Het gebruik van een systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder de vorm van een vloeibare pasta : weber.sys dry

S deondergrond1 voorgevormdehoeken:weber.sys dry corner I en weber.sys dry corner O 2 waterdichtingsbandweber.sys flex band3 buismanchette:weber.sys dry tube4 tweelagenweber.sys dry(kruisgewijs)5 weber.col plus, weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort of weber.col gres6 weber.joint pro, weber.color comfort,

weber.color perfect, weber.joint HRofweber.epox easy

- weber.joint HR - weber.epox easy

De werfoplossingen

Page 114: Gids weber 2015

112 www.weber-belgium.be

1

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?

A. Op een oude ondergrond :• dehechtingvandebestaandebekledingnagaan: -deafgeschilferdeverfafkrabben -deholklinkendetegelsherkleven -debestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren -devloerelementenopdedraagstructuurvastvijzen• sporenvanonderhoudsproducten,vet,oliënencementmelkverwijderen.Spoelenenlatendrogen• ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmen,opvullenof

uitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetdegebruiktekleefmorteluitgevoerdworden• afhankelijkvanhettypeondergrondenvandegebruiktekleefmortel,indiennodigdegrondlaag

weber.prim tacofweber.prim bond monometderolopdeondergrondaanbrengen.Degrondlaaglatendrogen

B. Op een nieuwe ondergrond :• deondergrondontstoffen(doorstofzuigen)• afhankelijkvanhettypeondergrondenvandegebruiktekleefmortel,indiennodigdegrondlaag

weber.prim tacofweber.prim bond monometderolopdeondergrondaanbrengen(deproductfichevandegebruiktekleefmortelraadplegen).Degrondlaaglatendrogen

C. In beide gevallen :• terhoogtevandebinnen-enbuitenhoekeneerstdevoorgevormdebinnenhoeken weber.sys dry corner Ienbuitenhoekenweber.sys dry corner Oopdeondergrondmeteenkleefmortel

uithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proverlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

• dehoekaansluitingen(aansluitingmuur/muur,muur/vloer)eerstbedekkenmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex banddoordezeopdeondergrondteverlijmenmetdegebruiktekleefmortel.Meteenkleintruweelgladstrijken

• ingevalvanplaatsingvanhetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry roll opmuurenvloer, weber.sys dry roll eerstopdevloerverlijmen(volgensdehiernavermeldeverlijmingsmethode)alvorensdehoekaansluiting(muur/vloer)metdewaterdichtingsbandweber.sys flex band tebedekken.Vervolgenshetwaterdichtingsmembraanopdemuurenookopdewaterdichtingsbandverlijmen(zieschemaproductfichepag.177)

• eenlaagkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col prometeengetandespaanvanformaat4x4x4mmopdeondergrondaanbrengen

• destrokenweber.sys dry roll,opvoorhandopmaatgeknipt,rimpelvrijindeversekleefmortelplaatsenendestrokennauwkeurigmetdegladdekantvandegetandespaanofmeteenplattespatelaandrukkenomeenoverdrachtvan100%tebekomenmetdeachterzijdevanhetmembraan.Devormingvanluchtbellenvermijden.Destrokenweber.sys dry rollminstens5cmlatenoverlappen

• bijgebruikinzeervochtigelokalen(industriëlekeukens,aquapretparken,wellness,sauna’s),destrokenweber.sys dry rollboordtegenboordplaatsenzonderteoverlappen(volgensdehiervoorvermeldeverlijmingsmethode).Devormingvanluchtbellenvermijden.Opdenaden,dewaterdichtingsbandweber.sys flexbandmetweber.epox easyverlijmen,deweber.sys flex bandindeverseepoxymortelaandrukkenenovervloedigmetzand(0,1-0,5mm)bestrooien.Nadroginghetteveelaanzandverwijderen

Behandelen van de uitzetvoegen• terhoogtevandeuitzetvoegen,hetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollnietopspannen.Indeuitzetvoegeenlusmakenmethet

waterdichtingsmembraanweber.sys dry roll(eenvouwlatenvolgensdeingecalculeerdeuitzettingen).Indeplooionderaaneenrondschuimaangepastaandediameterinwerken(typeOtto Rondsnoer PUR-H);deuitzetvoegopnieuwmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex bandbedekkenenverlijmenmetdezelfdekleefmortel.Eensdetegelsgeplaatstzijn,deuitzetvoegmeteensiliconenkit(typeOttoseal S100 of

Ottoseal S70voornatuursteen)opkitten

Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen• ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) : deafvoermanchetteweber.sys dry tube 100 - 130 mm(ofeenmanchetteuithetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollopdejuiste

afmetingengesneden)opdevasteverbindingmetweber.epox easy verlijmenenlatendrogen.Hetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollopdeafvoermanchetteverlijmenmetdekleefmorteleninwerkenmeteenkleintruweel.Degewenstediameterinhetmembraanterhoogtevandevloeraflopenuitsnijdenenvervolgensdeafneembareverbindingopdevasteverbindingvastschroeven.Deaangrenzendestrookweber.sys dry rolltotopmin.20cmvandevloerafloopverlijmen

• ter hoogte van de leidingen : deomtrekvandeleidingenwaterdichtmakendoordevoorzienebuismanchetteweber.sys dry tube 32-55 mmophet

waterdichtingsmembraanteverlijmenmetdekleefmortelenmeteenkleintruweelinwerken

Voorbereiden van de ondergrond

Het gebruik van een systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder de vorm van een flexibel waterdichtingsmembraan (mat) en dampscherm : weber.sys dry roll

oplossing 2

ofof

De werfoplossingen

Page 115: Gids weber 2015

113www.weber-belgium.be

2

weber.joint pro

weber.color comfort

weber.color perfect

weber.joint

weber.prim tac

weber.prim bond mono

weber.sys dry

weber.sys dry roll

weber.sys dry corner I

weber.sys dry corner O

weber.sys dry tube

weber.sys flex band

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

aanbevelingen• weber.sys dry roll dient verplicht met

de producten behorend tot het systeem gebruikt te worden

• erop letten het waterdichtingsmembraan weber.sys dry roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren

• het maximale tegelformaat wordt in de technische productfiche van de kleefmortels vermeld

• de uitzet- en verdelingsvoegen behandelen en ze ter hoogte van het tegelwerk hernemen

• weber.sys dry en weber.sys dry roll niet op vochtige ondergronden plaatsen

• zich ervan vergewissen dat er op de ondergrond geen risico op staand water bestaat (een helling of afwatering voorzien)

• in ieder geval, voor ventilatie aan de onderkant van houten platen zorgen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

• opmuren:onmiddellijknadeplaatsingvanhetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry roll,detegelsmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col pro verlijmen

• opvloeren:±12urenlatendrogenvooraleerdetegelsteverlijmen(wachtentotdeuithardingvandekleefmortel)

• hettegeloppervlakdevolgendedagmeteenvoegmorteluithetgammaweber.colorofweber.jointvoegen,rekeninghoudendmetdegekozenvoegbreedteinfunctievanhetgebruiktetegelformaatenhettoepassingsdomein

• derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100 (ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

Verlijmen en voegen van de tegels

ongeveer5kg/m² 126

voegen:van1tot4kg/m² 156 verlijmenenvoegenvanmozaïek:van2tot3kg/m2

0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 160 tegelformaat,devoegbreedteenvoegdiepte

ongeveer0,2tot1,5kg/m²,afhankelijkvanhet 162 tegelformaat,devoegbreedteenvoegdiepte

ongeveer0,2tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 164 tegelformaat,devoegbreedteenvoegdiepte

ongeveer0,3tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 170 tegelformaat,devoegbreedteenvoegdiepte

1,2tot1,4kg/m² 172 vooreengemiddeldediktevan1mmdrogefilm

1,05m²/m² 174

perstuk 177

perstuk 177

perstuk 177

rolvan12cmx20m 177

150tot250g/m² 196

100g/m² 198

Ottoseal S100 408

of

ofof

De werfoplossingen

Page 116: Gids weber 2015

114 www.weber-belgium.be

2

1

1

2

2

3

3

1

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe een te betegelen vloer isoleren tegen contactgeluid ?

Het beperken van contactgeluiden beantwoordt aan een vereiste bij nieuwbouw en renovatie

teChnisChe problemen

1.Contactgeluiden(kloppen,voetstappen,...)wordenviadetussenliggendevloeren(draagvloer)endewandendoorgegeven

2.BijafgewerktewoongebouwenwordtdeakoestischeisolatietegencontactgeluidbeschrevenindeNormNBNS01-400-1“Akoestieschecriteriavoorwoongebouwen”diedevereistenwaaraanafgewerktegebouwenmoetenvoldoenophetvlakvancontactgeluidsisolatiebepaalt

3.Voorbetegeldevloereninappartementsgebouwenencollectievegebouweniseenakoestischeisolatietegencontactgeluidonmisbaar,zowelinnieuwbouwalsinrenovatie

1.Bijrenovatievandevloerbekledingdientmeneroptelettendatdeakoestischeisolatienietslechterwordt

2.Bijhetvervangenvaneenzachtevloerbekleding(vasttapijt,vinyl)ofeenlaminaatvloerdoortegelsiseenakoestischeisolatieonontbeerlijk

3. Iniedergevaldwingengemakkelijkheidinplaatsingenbeperkingindiktestothetzoekenvandunneisolatiesystemen

Akoestische isolatie

Contactgeluiden

De werfoplossingen

NIEUWE OPLOSSING

Page 117: Gids weber 2015

115www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.sys acoustic

weber.sys impact

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe een te betegelen vloer isoleren tegen contactgeluid ?

oplossingen

Voorbereiden van de ondergrond

Aanbrengen

Verpakking / Verbruik

- metbehulpvaneenrolofeenlijmkameenlaagweber.sys acoustic(ongeveer200g/m²)aanbrengen

- hetteveelaanlijmverwijderen

Optie 1:aanbrengenvanweber.sys acoustic- deakoestischeonderlaag,voorafinstrokenopdejuistemaatvanderuimtesnijden- devoorafgesnedenstrokenzoalsvasttapijtopdeingelijmdeondergrondplaatsen- deoverbruggingsbandenvoordeverbindingenendebandBP50voorderandafwerkingen

specifiekepuntenzijnzelfklevend,netzoalsdedikteregelaarsdietoestaandevezelversterkteuitvlakmortelweber.sys acousticeenvoudigindikteteregelen

Optie 2:aanbrengenvanweber.sys impact- deplatenboordaanboordmetdewittezijdeopdeverlijmdeondergrondaanbrengen.De

plateninverbandplaatsen.Dezwartezijdezaldoordetegelsbedektworden- indiennodig,despatievan2tot4mmtussendeplatenmetdeoverbruggingsbandBP25N

overbruggen- debandvoorrandafwerkingaanderandenvanhetlokaalenopspecifiekepuntenplaatsen.

Dezemeteenlengtevan1cmopdeakoestischeplaattegendemuurlatenoplopen

Verlijmen van de tegels- indesystemenvoorakoestischeisolatiewordtdeaangepastekleefmortelvoorzien,de

productfichevanweber.sys acousticofweber.sys impactraadplegen- nadedroogtijdvandeaangebrachtekleefmortel(zieproductfiche),metweber.joint flex

opvoegen

Hetcompleetsysteemvancontactgeluidsisolatie(kloppen,voetstappen)geleverdinkitissamengestelduit:- lijmweber.sys acoustic- akoestischerol+deuitvlakmortelmetweber.sys acousticofakoestischeplatenmetweber.sys impact- kleefmortelweber.col flexingevalvanweber.sys acousticenweber.col gres R(weber.col rapid)ofweber.col fluidingevalvan

weber.sys impact- flexibelevoegmortelweber.joint flex

- deondergronddientvlak,glad,stabielenzorgvuldigontstoft(doorstofzuigen)tezijn- devlakheidsoneffenhedenmetdebestaandeondergrondenaandedikteaangepasteuitvlakmorteluithetweber.niv gammacorrigeren(het

gebruikvandeuitvlakmortelweber.sys acousticisookmogelijk).Dekeuzegidsvandevloermortelsoppagina22raadplegen

• de akoestische onderlaag weber.sys acoustic of weber.sys impact mag enkel met de producten die deel uitmaken van het systeem geplaatst worden

• de hoeveelheid aanmaakwater van de uitvlakmortel weber.sys acoustic respecteren (5 l zuiver water per zak van 25 kg)

• de tegels dienen volgens het upeC-classement minstens p3 te bedragen

aanbevelingen

onderlaag:1,05m2/m2 184 lijmweber.sys acoustic :200tot300g/m2

onderlaag:1,05m2/m2 188 lijmweber.sys acoustic :150tot300g/m2

produCtfiChes

PRODUCT VERBRUIK PAG.

De werfoplossingen

of

Page 118: Gids weber 2015

116 www.weber-belgium.be

1

2

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

Balkons en buitenterrassen zijn vaak onderhevig aan belangrijke en strenge thermische eisen. Teneinde de duurzaamheid van het tegelwerk te verzekeren, moet de uitvoering van het tegelwerk in de meest optimale omstandigheden gebeuren

1.Klimatologischeinvloeden(regen,vorst,zon)onderwerpendetegels,dekleefmortel,devoegenendeondergrondaanpermanentedimensionalevervormingen.Dezematerialenzettennl.nietopdezelfdemanieruitenhettegelwerkkan,wanneerdeuitzettingverhinderdwordt,barstenenzelfsloskomen

2.Regenwaterplassen,somsgepaardgaandmetvorst,kunnenoptermijninfiltrerenindevloeropbouwen,naverloopvantijd,hetloskomenvandetegelsveroorzaken,zekerwanneerdevoegentussendetegelsnietwaterwerendzijn

3. Inoudegebouwenkanhetgebruikendenatuurlijkeslijtagevandematerialendewaterdichtheidvaneenbalkonofeenterrasschadenenaanleidinggeventotinfiltratievanwaterwaarvandeoorsprongsomsmoeilijktelokaliserenis

teChnisChe problemen

De werfoplossingen

Page 119: Gids weber 2015

117www.weber-belgium.be

1

2

+

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

of

ofof

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

Teneindedespanningentussendeondergrondendetegelsmaximaalteneutraliseren,zalhetaanbrengenvaneenontkoppelingsmembraannoodzakelijkzijnomdezespanningen(bvb.veroorzaaktdoordekrimpvandedekvloer,…)beterteoverbruggenennietovertedragennaarhettegelwerk

Dewaterdichtingsfunctievanditmembraanzalhettegelwerkeveneensbeschermentegenvocht,waterdoorstromingvermijdenenaldusdebeschadigingvanbalkonsenterrassenverhinderen

Om een duurzame betegeling te bekomen, dient men :

- eenperfectstevigeenstabieleondergrondtehebben,meteenhellingvanminstens 1,5%dieeenvoldoendeafwateringgeeft

- deondergrondteontkoppelenenwaterdichttemakenmeteenontkoppelings-enwaterdichtingssysteemzoalsweber.sys flex monoofweber.sys flex roll

- eendubbeleverlijming(100%lijmoverdracht)vandetegelsmeteenvervormbarekleefmortel(C2S)typeweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col plus Comforttevoorzien

- detegelsoptevoegenmeteenwaterwerendevoegmorteltypeweber.joint flex(min.voegbreedte5mm),ontkoppeldvanhardeverticaleoppervlakken

- derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

dewerkwijzeoppag.118-121raadplegen

Ontkoppelen

Waterdichten

oplossingen

De werfoplossingen

Page 120: Gids weber 2015

118 www.weber-belgium.be

1

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

1. destevigheidendecohesievandeondergrondmetdehamercontroleren.Opeenoudetegelvloerdehechtingvandebestaandebekledingnagaan,holklinkendetegelsherklevenofgatenmetweber.rep betonofweber.floor 4040 opvullen

2. plaatselijkeoneffenhedentot10mmkunnenmetweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2Comfort ofweber.col plus Comfortopgevuldofuitgevlaktworden

3. hetbestaanvaneenhellingvanmin.1,5%(1,5cm/m)nagaan.Zoniet,metweber.niv chape CBI(min.diktevoorhechtendechape:20mm)opniveaubrengennaaanbrengenvandegeschiktegrondlaag.Minimum12urenlatendrogen

4. zorgvuldigreinigenenontstoffen(doorstofzuigen)vóórhetaanbrengenvandeontkoppelingsmortelweber.sys flex mono

5. opzeerporeuzeondergrond,deondergrondlichtmetwaterbevochtigen

6. eensoepeleuitzettingsvoegvanmin.6mmtegendeverticaleoppervlakkenvoorzien

7. indehoekaansluitingen(aansluitingmuur/vloer),opscheuren(gestabiliseerdensmallerdan2mm)eenlaagweber.sys flex monometeenplatteborstelaanbrengen

8. dewaterdichtingsbandweber.sys flex bandindelaagweber.sys flex monoaandrukkenen

afstrijken

9. debinnen-enbuitenhoekenopdezelfdemanierbehandelen,metgebruikvandevoorgevormdebinnenhoekenweber.sys dry corner I enbuitenhoekenweber.sys dry corner O

10.devoorgevormdehoekenindelaagweber.sys flex monoaandrukkenenafstrijken

11.despecifiekeplaatsen(doorvoervanbuizen,sifons)metdebuismanchettenweber.sys dry tube 32-55 mmofdeafvoermanchettenweber.sys dry tube 100-130 mmopdezelfdemanierbehandelen

12.voorgrotetegeloppervlakten,dezeinoppervlakkenvan30m²verdelenmitshetplaatsenvanverdelingsvoegenofverdelingsprofielen

oplossing 1

Voorbereiden van de ondergrond en behandeling van specifieke plaatsen

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

oplossingen

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de werfomstandigheden en de gewoonten van de tegelzetter

Het gebruik van een ontkoppelings- en waterdichtingsmortel : weber.sys flex mono

De werfoplossingen

Page 121: Gids weber 2015

119www.weber-belgium.be

3

2

+

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

ditsysteemkanookgebruiktwordenopeenbestaandebetegelingbinnenenbuiten.Voormeerinformatie:onsraadplegen

1.weber.sys flexmonometeentraagdraaiendeelektrischemixer,tothetbekomenvaneenhomogeneenklontvrijepasta,mengen

2.een1stelaagweber.sys flex monoopdeondergrond,meteengetandespaan4x4x4mm,aanbrengen

3.hetwapeningsnet(maasbreedte2x2mmof4x4mm)zonderplooieninde1steverselaagweber.sys flex monoaandrukkenenafstrijkenmetbehulpvaneenvlakspaan.Destroken5cmoverlappen.4urenlatendrogen

4.een2delaag,meteenvlakspaanindezelfderichtingvanderillengevormddoorde1stelaag,aanbrengen.Minstens20urenlatendrogenalvorenstebetegelen

Aanbrengen van de ontkoppelingsmortel weber.sys flex mono

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

1.tegels,indubbeleverlijming,metweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col plus Comfortklevenomeenvolledigeoverdrachtvandekleefmorteltebekomen

2.hettegeloppervlakmetweber.joint flex(min.voegbreedte:5mm)voegen.Deuitzet-enverdelingsvoegenrespecteren

3.derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

Verlijmen en voegen van tegels

ofof

De werfoplossingen

Page 122: Gids weber 2015

120 www.weber-belgium.be

1

2

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

1.destevigheidendecohesievandeondergrondmetdehamercontroleren.Opeenoudetegelvloer:dehechtingvandebestaandebekledingnagaan,holklinkendetegelsherklevenofgatenmetweber.rep betonofweber.floor 4040opvullen

2. gatenofbelangrijkeoneffenhedenmetweber.rep betonopvullen,plaatselijkeoneffenhedentot10mmkunnenmetweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col plus Comfortopgevuldofuitgevlaktworden

3. hetbestaanvaneenhellingvanmin.1,5%(1,5cm/m)nagaan.Zoniet,metweber.niv chape CBI(min.diktevoorhechtendechape:20mm)opniveaubrengennaaanbrengenvandegeschiktegrondlaag.Minimum12urenlatendrogen

4.sporenvanonderhoudsproducten,vet,oliënencementmelkverwijderen.Spoelenenlatendrogen5. zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)6.opzeerporeuzeondergrond,degrondlaagweber.prim tacaanbrengen

1. Verlijmen van het membraan •eenlaagkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col prometbehulpvaneen getandespaanvanformaat4x4x4mm,aanbrengen

•destrokenweber.sys flex roll(blauwezijdenaarbovengericht),opvoorhandopmaatgeknipt,boordtegen boord(metnaden)rimpelvrijindeversekleefmortelplaatsen,bijvoorkeurinderichtingvandestroming

vanhetwater.Destrokennauwkeurigmetdegladdekantvandegetandespaanofmeteenplattespatel aandrukkenomeenlijmoverdrachtvan100%tebekomenmetdeachterzijdevandestroken.Devorming vanluchtbellenvermijden.Ingevalvanplaatsingopbalkonsenterrassen,destrokentotdeaansluitingvande afwerkingsprofielenopdebalkon-ofterrasboordplaatsen

2. Behandelen van de naden•dewaterdichtingsbandweber.sys flex bandopdestrokenweber.sys flex rolmetdegebruiktekleefmortel opdenadenvandestrokenverlijmen,dewaterdichtingsbandweber.sys flex bandindeversekleefmortel aandrukken.Meteenkleintruweelgladstrijken

3. Afwerking van de boorden•deafwerkingsprofielenbevestigen.Hetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex roll ontrollentotaandeaansluitingvanhetafwerkingsprofielenverlijmenmetdegebruiktekleefmortel.De aansluitingtussenhetmembraanenhetafwerkingsprofieluitvoerendoordewaterdichtingsband weber.sys flex bandoverlappendteverlijmenmetweber.epox easy

4. Behandelen van de uitzetvoegen en de hoekaansluitingen•destrookweber.sys flex rollterhoogtevandeuitzetvoegenafknippen.Indeuitzetvoeg,eenlusmakenmetdewaterdichtingsband weber.sys flex band(eenvouwlatenvolgensdeingecalculeerdeuitzettingen).Indeplooionderaaneenrondschuimaangepastaandediameter typeOtto Rondsnoer PE(buitentoepassing)inwerken;deuitzetvoegopnieuwmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex bandbedekkenen verlijmenmetdezelfdekleefmortel.Eensdetegelsgeplaatstzijn,deuitzetvoegmeteensiliconenkit(typeOttoseal S100ofOttoseal S70voor natuursteen)opkitten•dehoekaansluitingen(aansluitingmuur/vloer)afwerkenmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex banddoordezeophetontkoppelings-en waterdichtingsmembraanweber.sys flex rollmetdegebruiktekleefmortelteverlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken•terhoogtevandebinnen-enbuitenhoekendevoorgevormdebinnenhoekenweber.sys dry corner Ienbuitenhoekenweber.sys dry corner Oop hetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex roll,metdegebruiktekleefmortel,verlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

5. Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen•ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) : nauitsnijdeninhetmembraanvandegewenstebuitendiametervandevloeraflopen,hetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraan weber.sys flex rollronddeafvoerverlijmenmetdegebruiktekleefmorteleninwerkenmeteenkleintruweel.Deafvoermanchette weber.sys dry tube100 - 130 mmmetweber.epox easyopdevasteverbindingendusookophetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraan weber.sys flex rollverlijmenenlatendrogen.Vervolgensdeafneembareverbindingopdevasteverbindingvastschroeven.Deaangrenzende strookweber.sys flex rolltotopmin.20cmvandevloerafloopverlijmen

•ter hoogte van de leidingen : deomtrekvandeleidingenwaterdichtmakendoordevoorzienebuismanchetteweber.sys dry tube 32 - 55 mmophetontkoppelings-en

waterdichtingsmembraanweber.sys flex rollteverlijmenmetdegebruiktekleefmortelenmeteenkleintruweelinwerken

oplossing 2

Voorbereiden van de ondergrond

Aanbrengen van het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll

Het gebruik van een flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan (mat) weber.sys flex roll

De werfoplossingen

Page 123: Gids weber 2015

121www.weber-belgium.be

3

+

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen ?

1.nadeuithardingvandekleefmortelonderhetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex roll,detegelsmetweber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfortofweber.col plus Comfortverlijmen.Hettegelformaattot2000cm2beperken

2.hettegeloppervlakdevolgendedagmetweber.joint flex(min.voegbreedte:5mm)voegen

3.derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

Verlijmen en voegen van de tegels

1,6kg/m2/mmdikte 34

ongeveer2,5tot3,5kg/m2/cmdikte 40

ongeveer5tot7kg/m² 128

ongeveer3,5tot5kg/m² 132

ongeveer3,5tot5kg/m² 134

0,5tot2kg/m²,afhankelijkvanhet 168 tegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

perstuk 177

perstuk 177

perstuk 177

rolvan12cmx20m 177

ongeveer3tot4,2kg/m2 178

1,00m2/m2 180

150tot250g/m2 196

1,9kgpoedervoor1ltevullenvolume 226

wapeningsnet weber.sys flex mono 404

Ottoseal S100 408

• weber.sys flex mono en weber.sys flex roll dienen uitsluitend met alle andere producten in het systeem gebruikt te worden

• weber.sys flex mono en weber.sys flex roll niet aanbrengen op bevroren ondergrond, in volle zon, op een aan wind blootgestelde ondergrond, op warme ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

• erop letten het membraan weber.sys flex mono en weber.sys flex roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren

• het maximale tegelformaat wordt in de technische productfiche van de kleefmortels vermeld

• het tegelwerk 24 u tot 48 u na de plaatsing tegen regen beschermen

• uitzettings- en verdelingsvoegen in het tegelwerk hernemen

• de “diagnose van de ondergrond” (pag. 79 ) en de technische productfiches van de gebruikte producten raadplegen

• bij het aanbrengen van weber.sys flex roll, de kleefmortel afhankelijk van de ondergrond kiezen

produCtfiChesaanbevelingen PRODUCT VERBRUIK PAG.

ofof

De werfoplossingen

Page 124: Gids weber 2015

122 www.weber-belgium.be

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De kans op verkleuring, door kalkuitbloeiing, is vrijwel altijd het gevolg van onregelmatige afbinding (droging) van de voegmortel. Tijdens zijn hydratatie geeft cement kalk vrij. Door de ongunstige afbinding van de mortel (omwille van de hygrothermische omstandigheden) wordt het kalktransport niet gestopt en verschijnt de kalk aan de oppervlakte van de mortel. De voegmortel blijft dus te lang in contact met water, hetgeen de afbindingstijd verlengt. Deze witte film is het meest zichtbaar bij (donker) gekleurde voegmortels

Kalkuitbloeiingkomtvoornamelijkvoorbij:

- hetvoegenintekoudeomstandigheden:detemperatuurvandeomgevingendeondergrondislagerdan+5°C(+10°Cvoorgekleurdevoegspecie)➝gevolg:deafbindingstijdvandevoegmortelverlengtbij(te)lagetemperaturen

- hetvoegenintevochtigeomstandigheden(bouwvocht,hogevochtigheid)➝gevolg:deafbindingstijdvande(voeg)mortelverlengtbijeen(te)hogerelatieveluchtvochtigheid

- hetaanmakenvandevoegmortelmethardwater(sterkkalkhoudendwater)➝gevolg:dekalkwordtgeëvacueerddoordevoegmortelenverschijntaandeoppervlakte,waardezeuithardteneenwittefilmachterlaat

- hetgebruikvanteveelaanmaakwater➝gevolg:deafbindingstijdvande(voeg)mortelverlengtbijhetgebruikvanteveelaanmaakwater

- hettesnelvoegennahetplaatsenvandetegelsm.a.w.werkenopeennietvoldoendeuitgehardeondergrond(nogteveelrestvochtindeondergrond)➝gevolg:deafbindingstijdvandevoegmortelverlengtbijeentehogeconcentratiebouwvochtinhetbetegeldeoppervlakkomendevandedekvloer,delegmortelofdetegellijm

- hetreinigenvandetegelsmetteveelwater➝gevolg:deafbindingstijdvandevoegmortelverlengtwanneerhetdrogingsprocesonderbrokenwordtdooreenheropnamevanwatertijdenshetreinigen

- Onesthetischtegelwerk,alsgevolgvankleurverschilleninhetvoegwerk

- Minderperformantevoegeigenschappen,alsgevolgvaneentegrotewateropnamevandevoegmortel

De voegmortel dient dus met de grootste zorg aangebracht te worden, volgens de regels van de kunst en conform de technische productfiches

Wat zijn de oorzaken van kalkuitbloeiing ?

Mogelijke schade

teChnisChe problemen

Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen?

De werfoplossingen

Page 125: Gids weber 2015

123www.weber-belgium.be

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen?

•vóórhetaanbrengenvandevoegen,dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer,legmorteloftegellijm)terespecterenenhetrestvochtgehaltetecontroleren

•devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzakehydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheid)aantebrengen

•deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterterespecteren

•voldoendetewachtenvooraleertereinigen.Devoegmortelvoldoendelatenuitharden,zodateentegrotewater(her)opnamevermedenwordt

•optelettendevoegenbijhetreinigenniettenattemaken.Voorkeurwordtgegevenaanhetdroogreinigen

Om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden, dient men …

oplossingen

De werfoplossingen

Page 126: Gids weber 2015

124 www.weber-belgium.be

1

3

2

4 5

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

De systemen onder tegels

Systeem voor waterdichting onder tegels weber.sys dry

weber.prim tac ofweber.prim bond mono

afdichtingsbandweber.sys flex band

weber.sys dry weber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort ofweber.col gres

weber.sys dry

Page 127: Gids weber 2015

125www.weber-belgium.be

• weber.sys acoustic

• weber.sys impact

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

De systemen onder tegels

Systeem voor akoestische isolatie onder tegels weber.sys acoustic / weber.sys impact

uitvlakmortelweber.sys acoustic

onderlaagweber.sys acoustic

lijmweber.sys acoustic

weber.joint flex

weber.col plus

weber.joint flex

platenweber.sys impact

lijmweber.sys acoustic

weber.col gres Rof weber.col fluid

Page 128: Gids weber 2015

126 www.weber-belgium.be

weber.col plus

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col plusnietgebruiken: -opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -opbetonplaatmetcuringcompound -voorhetklevenvannatuursteen:weber.col plus wit of

weber.col plus E-CO2gebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plus Comfort(indubbeleverlijming)gebruiken -voorhetklevenvanopnettengekleefdglasmozaïekinzwembaden:

weber.epox easygebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:20minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witofgrijscement,kwartszandenenspecifieke

toeslagstoffen

PRESTATIES

•flexibelekleefmortelmethogeafglijdingsweerstandenmetverlengdeopentijd,vanklasseC2ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-001-0713

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofnatuursteen:weber.col plus witgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•deTechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•opgevels:metweber.joint flexvoegen

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vanklein

totzeergrootformaat,opmurenenvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

beton,cement-ofbastaardbepleistering 3600 verlijmdekalkzandsteenblokken*encellenbeton* 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1800 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond) 2000 houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**ofOSB** 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600 terracotta,betegeling(opcementondergrond) 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan(typeweber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloerverwarmingmetwarmwaterofelektrischevloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer* 3600 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 vloeregalisatiemortelophoutenondergrond 450 betegeling,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 oudverlijmdmozaïekparket** 1200 gezandstraaldeasfaltdekvloer** 1100 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) ----- beton(tegelstot28meter) 1200 cementbepleistering(tegelstot28meter) 1200

zWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS

betonplaat,cementdekvloer 1200 cementbepleistering,beton 1200 weber.sys flex mono, weber.dry enduit/weber.dry plus 1200 (privé-zwembad)

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Hoogperformante, flexibeleen stofvrije kleefmortel voor tegels

Page 129: Gids weber 2015

127www.weber-belgium.be

weber.col plus

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col plusuitgevoerdworden

•ophoutenondergronden(houtenplaten,oudverlijmdmozaïekparket)enhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot6,5lzuiverwaterperzakvan25kgof1,2lvoor5kg.5minutenlatenrusten

•weber.col plusopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plusuittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvan weber.col plusopdetegelsmeteenvochtige

sponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Stofvrije formule

Veiligheid en gemak in plaatsing : zonder grondlaag op bestaande betegeling

Verlengde open tijd

Hoge afglijdingsweerstand

VERKOOPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

verpakkingonderfolievan4x5kg,(volledigepalletvan50verpakkingenonderkrimpfolie,hetzij1000kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels ennatuursteen : •binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmurenenvloeren

bijnieuwbouw•buiten,opbestaandevloeren (onsraadplegen)

Hoogperformante, flexibeleen stofvrije kleefmortel voor tegels

Page 130: Gids weber 2015

128 www.weber-belgium.be

weber.col plus 3D

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col plus 3Dnietgebruiken: -opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -opbetonplaatmetcuringcompound

-voorhetklevenvannatuursteen:weber.col plus 3D wit gebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plusComfort(indubbeleverlijming)gebruiken -voorhetklevenvanopnettengekleefdglasmozaïekinzwembaden:

weber.epox easygebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:40minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot15mm

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-002-0713

PRESTATIES

•vervormbarekleefmortelmethogeafglijdingsweerstand,metverlengdeopentijd,vanklasseC2S1ET

•kanookinvloeibareconsistentieaangebrachtworden•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

•transversalevervorming:>2,5mmdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofnatuursteen:weber.col plus 3Dwitgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus 3D wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•opgevels:metweber.joint flexvoegen•bijgebruikinvloeibareconsistentieopvloerverwarming,steeds100%

lijmoverdrachtvoorzien

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vanklein

totzeergrootformaat,opmurenenvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

beton,cement-ofbastaardbepleistering 3600 verlijmdekalkzandsteenblokken*encellenbeton* 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1800 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond) 2000 houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**ofOSB** 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600 terracotta,betegeling(opcementondergrond) 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan(typeweber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 vloerverwarmingmetwarmwaterofelektrischevloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer* 3600 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 vloeregalisatiemortelophoutenondergrond 450 betegeling,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 oudverlijmdmozaïekparket** 1200 gezandstraaldeasfaltdekvloer** 1100 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 3600 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 3600 (typeweber.sys flex roll)

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 2000 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 2000 (typeweber.sys flex roll)

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) ----- beton,cementbepleistering(tegelstot28meter) 2000 beton,cementbepleistering(natuursteentot28meter) 1200

zWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS

betonplaat,cementdekvloer 2000 cementbepleistering,beton 2000 weber.sys flex mono, weber.dry enduit/weber.dry plus 2000 (privé-zwembad)

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Hoogperformante, vervormbare en stofvrije kleefmortel met dubbele consistentie voor tegels

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106Hoetegelsplaatsenopgevels? 108Hoeeenbalkonofbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen? 116

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witofgrijscement,kwartszandenenspecifieke

toeslagstoffen

Page 131: Gids weber 2015

129www.weber-belgium.be

weber.col plus 3D

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoogperformante, vervormbare en stofvrije kleefmortel met dubbele consistentie voor tegels

Stofvrije formule

2 lijmen in 1 : vloeibare of normale consistentie

In vloeibare consistentie enkel verlijming tot 3600 m2 (60 x 60 cm)

Sterke vervormbaarheid (S1) : zeer grote weerstand tegen thermische schokken (vloerverwarming, tegels blootgesteld aan directe zonnestralen)

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,de

verlijmingswijzeenvandegetandespaan:

Normale consistentie : -tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3,5kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7,5kg/m²

Vloeibare consistentie (enkele verlijming op vloer) :-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3,5kg/m²-tegels>900cm²,enkeleverlijming;van5,5tot6kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac :150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono :100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen :•binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmurenenvloeren

bijnieuwbouw•buiten,opbestaandevloeren,

(incombinatiemetdeweber.sys flex systemen)

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmen,opvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col plus 3Duitgevoerdworden

•ophoutenondergronden(houtenplaten,oudverlijmdmozaïekparket)enhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5,1tot5,5lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col plus 3Dopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus 3Duittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col plus 3Dopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Vloeibare consistentie voor gebruik op vloeren•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrische

menger(500tpm)met6,5tot7lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col plus 3Dopdeondergrondgieten,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen.Detegelsinenkeleverlijmingplaatsen

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col plus 3Dopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Page 132: Gids weber 2015

130 www.weber-belgium.be

weber.col plus E-CO2

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col plus E-CO2 nietgebruiken:-inzwembadenenwaterreservoirs:weber.col plus,

weber.col plus Comfortofweber.col plus 3Dgebruiken-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm)-opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken-opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden-opbetonplaatmetcuringcompound-voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen)-voorhetklevenvantegelsoppermanentvochtigeondergrondenof

ondergrondenpermanentonderwater-voorhetklevenvandoorzichtigetegelsenmozaïekinvochtigeofzeer

vochtigelokalen:weber.col plus Comfort witgebruiken-voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gres TBin

mortelbedgebruiken-voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plus Comfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:2uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:20minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:mineralebindmiddelen,kwartszandenenspecifieke

toeslagstoffen

PRESTATIES

•vervormbarekleefmortelmethogeafglijdingsweerstandenmetverlengdeopentijd,vanklasseC2S1ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

•transversalevervorming:>2,5mmdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-003-0713

AANBEVELINGEN

•opvloerverwarming,minimum3wekennahetvoegenwachtenvooraleerdevloerverwarminggeleidelijkoptestarten

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus E-CO2uittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•opgevels:metweber.joint flexvoegen

De technologie E-CO2 Comfort combineert het respect voor het milieu en het comfort bij het aanbrengen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vanklein

totzeergrootformaat,opmurenenvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALENMAxIMUM

TEGELfORMAAT(cm2)

beton,cement-ofbastaardbepleistering 3600 verlijmdekalkzandsteenblokken*encellenbeton* 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1800 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond) 2000 houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**ofOSB** 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600 terracotta,betegeling(opcementondergrond) 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan(typeweber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloerverwarmingmetwarmwaterofelektrischevloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer* 3600 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 vloeregalisatiemortelophoutenondergrond 450 betegeling,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600 houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 oudverlijmdmozaïekparket** 1200 gezandstraaldeasfaltdekvloer** 1100 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) ----- beton,cementbepleistering(tegelstot28meter) 1200 beton,cementbepleistering(natuursteentot28meter) 1200

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Hoogperformante, vervormbare, stofvrije en met verlaagde CO2-uitstoot, kleefmortel voor tegels

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 133: Gids weber 2015

131www.weber-belgium.be

weber.col plus E-CO2

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoogperformante, vervormbare, stofvrije en met verlaagde CO2-uitstoot, kleefmortel voor tegels

Stofvrije formule

Verlaagde CO2-uitstoot : respectvol voor het klimaat en het milieu

Niet irriterend voor de huid

Veiligheid en gemak in plaatsing :

zonder grondlaag op bestaande betegeling

Verlengde open tijd

Sterke vervormbaarheid (S1)

Hoge afglijdingsweerstand

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7kg/m²

KLEURwit

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac :150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono :100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen :•binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmurenenvloeren

bijnieuwbouw•buiten,opbestaandevloeren,

(onsraadplegen)

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col plus E-CO2uitgevoerdworden

•ophoutenondergronden(houtenplaten,oudverlijmdmozaïekparket)enhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen),opondergrondenpermanentonderwater

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met6tot6,5lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrustenenopnieuw1minuutmengen

•weber.col plus E-CO2opdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus E-CO2uittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col plus E-CO2opdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 134: Gids weber 2015

132 www.weber-belgium.be

weber.col plus Comfort

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col plus Comfortnietgebruiken: -opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -opbetonplaatmetcuringcompound -voorhetklevenvannatuursteenendoorzichtigmozaïek:

weber.col plus Comfort witgebruiken -voorhetklevenvantegels>100x100cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvanopnettengekleefdglasmozaïekinzwembaden:

weber.epox easygebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:3uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:20minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum10uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum10urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot15mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,lichtevulstoffenen

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•vervormbarekleefmortelmethogeafglijdingsweerstand,metverlengdeopentijdenmetsnelleafbinding,vanklasseC2S1ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

•transversalevervorming:>2,5mmdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-004-0713

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortel:weber.col plus Comfort witgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus Comfortuittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•opgevels:metweber.joint flexvoegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vankleinetot

zeergroteformaten,opmurenenvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

beton,cement-ofbastaardbepleistering 3600 verlijmdekalkzandsteenblokkenencellenbeton 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1800 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond) 2000houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600 terracotta,betegeling(opcementondergrond) 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000

waterdichtingsmembraan(typeweber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 10000 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 vloerverwarmingmetwarmwater 10000 elektrischevloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer* 10000 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 vloeregalisatiemortelophoutenondergrond 450 betegeling,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 oudverlijmdmozaïekparket** 1200 gezandstraaldeasfaltdekvloer** 1100 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 3600 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 3600 (typeweber.sys flex roll)

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 2000 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 2000 (typeweber.sys flex roll)

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) ----- beton,cementbepleistering(tegelstot28meter) 2000 beton,cementbepleistering(natuursteentot28meter) 1200

zWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS

betonplaat,cementdekvloer 2000 cementbepleistering,beton 2000 weber.sys flex mono,weber.dry enduit/weber.dry plus 2000 (privé-zwembad)

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Hoogperformante, lichtgewicht, vervormbare en stofvrije kleefmortel voor tegels

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 135: Gids weber 2015

133www.weber-belgium.be

weber.col plus Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

■ VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col plus Comfortuitgevoerdworden

•ophoutenondergronden(houtenplaten,oudverlijmdmozaïekparket)enhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met6,75tot7,8lzuiverwaterperzakvan15kg.5minutenlatenrusten

•weber.col plus Comfortopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,

uitkammen•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakke

ondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus Comfortuittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col plus Comfortopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Stofvrije formule

Lichtgewicht : 30% minder lijmverbruik

zak van 15 kg met handvat : handig op moeilijk toegankelijke werven

Voor het plaatsen van tegels tot 10000 cm² (1 m x 1 m)

zeer fijne structuur waardoor bijzonder geschikt voor

het plaatsen van doorzichtig mozaïek

Sterke vervormbaarheid (S1)

Met een variabele zetdikte tot 15 mm : ook geschikt voor niet vlakke ondergronden (voornamelijk in renovatie)

VERKOOPEENHEIDzakvan15kg(volledigepalletvan48zakken,hetzij720kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,

deverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van1,8tot2,1kg/m²

-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van4,2tot4,9kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen : •binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmurenenvloeren

bijnieuwbouw•buiten,opbestaandevloeren (incombinatiemetde weber.sys flex systemen)

Hoogperformante, lichtgewicht, vervormbare en stofvrije kleefmortel voor tegels

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren? 104Hoetegelsplaatsenopgevels? 108Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110Hoeeenbalkonofbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen? 116

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 136: Gids weber 2015

134 www.weber-belgium.be

weber.col plus E-CO2 Comfort

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col plus E-CO2 Comfort nietgebruiken:-inzwembadenenwaterreservoirs:weber.col plus 3D,

weber.col plus Comfortofweber.col plusgebruiken-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm)-opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken-opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden-voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen)-opbetonplaatmetcuringcompound-voorhetklevenvantegelsoppermanentvochtigeondergrondenof

ondergrondenpermanentonderwater-voorhetklevenvandoorzichtigetegelsenmozaïekinvochtigeofzeer

vochtigelokalen:weber.col plus Comfort witgebruiken-voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plus Comfort(indubbeleverlijming)gebruiken-voorhetklevenvantegels>100x100cm:weber.col gres TBin

mortelbedgebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:2uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:20minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot15mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:mineralebindmiddelen,kwartszanden,lichtevulstoffen

enspecifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•vervormbarekleefmortelmethogeafglijdingsweerstand,metverlengdeopentijd,vanklasseC2S1ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

•transversalevervorming:>2,5mmdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-005-0713

AANBEVELINGEN

•opvloerverwarming,minimum3wekennahetvoegenwachtenvooraleerdevloerverwarminggeleidelijkoptestarten

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus E-CO2Comfort uittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•opgevels:metweber.joint flexvoegen

De technologie E-CO2 Comfort combineert het respect voor het milieu en het comfort bij het aanbrengen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vanklein

totzeergrootformaat,opmurenenvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

Hoogperformante, lichtgewicht, vervormbare, stofvrije en met verlaagde CO2-uitstoot, kleefmortel voor tegels

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

beton,cement-ofbastaardbepleistering 3600 verlijmdekalkzandsteenblokken*encellenbeton* 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1800 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 vezelcementplaten 1200 afgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond) 2000 houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**ofOSB** 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600 terracotta,betegeling(opcementondergrond) 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan(typeweber.sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 3600

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 vloerverwarmingmetwarmwater 3600 elektrischevloerverwarming 3600 anhydrietdekvloer* 3600 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 vloeregalisatiemortelophoutenondergrond 450 betegeling,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600houtenplaten:multiplexWBP**,spaanplaattypeB**oftypeOSB** 1200 oudverlijmdmozaïekparket** 1200 gezandstraaldeasfaltdekvloer** 1100 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 3600 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 3600 (typeweber.sys flex roll)

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 flexibeleontkoppelingsmortel(typeweber.sys flex mono) 2000 flexibelwaterdichtings-enontkoppelingsmembraan 2000 (typeweber.sys flex roll)

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) ----- beton,cementbepleistering(tegelstot28meter) 2000 beton,cementbepleistering(natuursteentot28meter) 1200

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 137: Gids weber 2015

135www.weber-belgium.be

weber.col plus E-CO2 Comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoogperformante, lichtgewicht, vervormbare, stofvrije en met verlaagde CO2-uitstoot, kleefmortel voor tegels

Stofvrije formule

Verlaagde CO2-uitstoot : respectvol voor het klimaat en het milieu

Niet irriterend voor de huid

Lichtgewicht : 30% minder lijmverbruik

zak van 15 kg met handvat :

handig op moeilijk toegankelijke werven

Sterke vervormbaarheid (S1)

VERKOOPEENHEIDzakvan15kg(volledigepalletvan48zakken,hetzij720kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van1,8tot2,1kg/m²

-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van4,2tot4,9kg/m²

KLEURwit

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac :150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono :100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen :•binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmurenenvloeren

bijnieuwbouw•buiten,opbestaandevloeren,

(onsraadplegen)

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmen,opvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col plus E-CO

2 Comfortuitgevoerdworden

•ophoutenondergronden(houtenplaten,oudverlijmdmozaïekparket)enhardvinyldegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

•bestaandegeglazuurdetegelsmetgrovekorrelschuren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen),opondergrondenpermanentonderwater

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met6tot6,5lzuiverwaterperzakvan15kg.5minutenlatenrustenenopnieuw1minuutmengen

•weber.col plus E-CO2 Comfortopdeondergrond

aanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col plus E-CO

2 Comfortuitte

strijken•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtte

verdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col plus E-CO

2 Comfort

opdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoetegelsplaatsenopgevels? 108Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110Hoeeenbalkonofbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen? 116

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 138: Gids weber 2015

136 www.weber-belgium.be

weber.col anhydrite2

10000

2000

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSVOORzORGEN

• devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col anhydrite2nietgebruiken:-opweinigcohesieveondergrondenofandereondergrondendandeze opbasisvancalciumsulfaat-buiten

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:1uur•praktischeopentijd:20minuten•versteltijd:15minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum4uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:4urennahetvoegen•zetdikte:van3tot10mmdeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIfICATIE

•samenstelling:calciumsulfaat,kwartszanden,cellulosederivaten,lichtevulstoffenenspecifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•vervormbareenvloeibarekleefmortelmetsnelleafbinding•initiëlehechtingna24uren:≥0,5N/mm2

•initiëlehechtingna28dagen:≥1,5N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1,5N/mm2

•transversalevervorming:>2,5mmdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•temperatuurweerstand:-30°Ctot+70°C

REfERENTIEDOCUMENTEN

•technischegoedkeuringweber.col anhydrite2nr13/09-1048•gecertificeerddoorhetCSTB

AANBEVELINGEN

•ingevalvanvloerverwarming,derichtlijnenvermeldopdetechnischedocumentatievandefabrikantvandeanhydrietdekvloervolgenenvoornamelijkmetbetrekkingtotdeopwarmprocedure,dedroogtijdvóórhetplaatsenvandetegelsendewachttijdvóórdeingebruiknamevandevloer

•hetrestvochtvandeanhydrietdekvloermetbehulpvaneencarbidefles(CM)systematischcontroleren.Demaximaaltoelaatbarewaardevanhetrestvochtvermeldopdetechnischedocumentatievandefabrikantrespecteren

•hetaanmaakwaterrespecteren•detechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting

(TV)228vanhetWTCBraadplegen•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vankleintot

zeergrootformaat,inenkelverlijming,opbinnenvloerenopbasisvancalciumsulfaat(anhydrietdekvloer)

toegelaten ondergronden

BINNENVLOEREN

Vloeibare, lichtgewicht en vervormbare kleefmortel voor het plaatsen van tegels op anhydrietdekvloeren

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

anhydrietdekvloer,metofzondervloerverwarmingmetwarmwater

anhydrietdekvloermetelektrischevloerverwarming*

*decompatibiliteitvandeelektrischevloerverwarmingmetdeanhydrietdekvloernagaan

Page 139: Gids weber 2015

137www.weber-belgium.be

weber.col anhydrite2

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Vloeibare, lichtgewicht en vervormbare kleefmortel voor het plaatsen van tegels op anhydrietdekvloeren

■ VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvetenoliënverwijderen•depolijstfilmvandeanhydrietdekvloerdoorschurenverwijderenen

zorgvuldigontstoffen(doorstofzuigen)•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste24urenvóór

hetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col anhydrite2uitgevoerdworden

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,opwarme

ondergronden•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met6tot6,5lzuiverwaterperzakvan15kg.10minutenlatenrusten

•weber.col anhydrite2opdeondergrondgieten,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•detegelstot3600cm2inenkeleverlijmingplaatsen.Voorhetklevenvantegels

>60x60cmen≤100x100cm,dubbeleverlijmingtoepassen

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col anhydrite2opdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Geen grondlaag nodig

Vervormbaar : veilige plaatsing op vloerverwarming

Lichtgewicht : zak van 15 kg met handvat

Vloeibare consistentie : enkele verlijming tot 3600 cm² (60 x 60 cm)

Snel opvoegbaar : na minimum 4 uren

VERKOOPEENHEIDzakvan15kg(volledigepalletvan48zakken,hetzij720kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,

deverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤1200cm²,enkeleverlijming;3kg/m²-tegels>1200cm²,enkeleverlijming;4kg/m²

KLEURlichtgrijs

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING6maandenvanaffabricatiedatumingesloten

origineleverpakking,tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen : •opcalciumsulfaatgebonden

binnenvloeren,bijnieuwbouwenrenovatie

Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoetegelsplaatsenopeenanhydrietdekvloer? 102Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren? 104

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 140: Gids weber 2015

138 www.weber-belgium.be

weber.col gres

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Flexibele en stofvrije kleefmortel voor tegels

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col gresnietgebruiken: -opgevels:weber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opvloerenmetelektrischevloerverwarming:weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken

-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opbetonplaatmetcuringcompound -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -voorhetklevenvannatuursteen:weber.col gres witgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plusComfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:20minuten•versteltijd:15minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten,

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•flexibelekleefmortelmethogeafglijdingsweerstand,vanklasseC2T•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-006-0713

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofvoorhetklevenvannatuursteen:weber.col gres witgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col gres wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vangroottot

zeergrootformaat,opnieuweenoudemurenenvloerenbinnenennieuwevloerenbuiten

toegelaten ondergronden

beton,cement-ofbastaardbepleistering 2000 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1200 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 afgeschuurdeverf**ofbetegeling**(opcementondergrond) 2000 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 900

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 2000 terracotta(opcementondergrond) 900 betegeling**(opcementondergrond) 900 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 1200 waterdichtingsmembraan(typeweber sys dry roll) 1200

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 2000

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloerverwarmingmetwarmwater 3600 anhydrietdekvloer*,lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 1100 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 betegeling**,vloerverf**ofharsvloeren**opcementondergrond 1600 hardvinyl**opcementondergrond 1600 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 1200

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 1600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 1600

BUITENMUREN

beton,cementbepleistering(steenstripstot28meter) -----* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 141: Gids weber 2015

139www.weber-belgium.be

weber.col gres

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibele en stofvrije kleefmortel voor tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enoplichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col gres uitgevoerdworden

•opoudeondergronden(betegeling,verf,harsvloeren,hardvinyl)degrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond mono blijftlichtkleverig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot6,5lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col gresopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col gresuittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col gresopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Stofvrije formule

Voor het plaatsen van keramische tegels met zeer lage porositeit tot 3600 cm² (60 x 60 cm) en natuursteen

Voor het plaatsen van tegels bij renovatie op

een bestaande bekleding op muren en vloeren binnen

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,

deverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Plaatsen vantegels en natuursteen : •buiten,opvloerenbij

nieuwbouw•binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie•buiten,opmuren:plaatsen

vansteenstripsinterracotta

Page 142: Gids weber 2015

140 www.weber-belgium.be

3600

3600

weber.col gres TB

360036003600360036003600

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col gres TBnietgebruiken: -opmurenbinnenenbuiten:onsraadplegen -opgevels:weber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort, weber.col plus 3Dof weber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken

-opbetonplaatmetcuringcompound -opvloerenmetelektrischevloerverwarming:weber.col plus Comfort,

weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken -opspecialeondergronden(metaal,polyester,…): weber.epox easy

voorkeramischetegelsenterracottagebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden:onsraadplegen -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen)

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:20minuten•versteltijd:15minuten•wachttijdvóórhetvoegen:-verlijming:minimum24uren-plaatsinginmortelbed:minimum48uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:-verlijming:minimum24uren-plaatsinginmortelbed:minimum48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van5tot35mm

IDENTIfICATIE

•dikbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witcement,kwartszanden,cellulosederivatenen

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•flexibelekleefmortelvanklasseC2•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-007-0713

AANBEVELINGEN

•voorvlekgevoeligenatuursteentegels,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col gres TBuittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeiten,vankleintot

zeergrootformaat,opvloerenbinnenenbuiten,bijnieuwbouwenrenovatie

toegelaten ondergronden

Verlijming :maximum

tegelformaat(cm2)

Plaatsing in mortelbed :

alle tegelformaten

BINNENVLOEREN

BUITENVLOEREN

betonplaat,uitgehardeofversecementdekvloergestabiliseerdzand(150kgcement/m³zand)

vloerverwarmingmetwarmwatervloeregalisatiemortelopcementdekvloer

betegeling**,vloerverf**ofharsvloeren**opcementondergrondhardvinylopcementondergrond**

betonplaat,uitgehardeofversecementdekvloer,gestabiliseerdzand

vloeregalisatiemortelopcementdekvloer

Eenoverdrachtvan100%voorzien

**nagrondlaagweber.prim bond mono

Eenoverdracht

vanminimum

80%voorzien

Flexibele en stofvrije dikbedkleefmortel voor tegels

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 143: Gids weber 2015

141www.weber-belgium.be

weber.col gres TB

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienendroog(uitgezonderdvoorversedekvloerenenbeddingenvangestabiliseerdzand),zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•opteporeuzecementondergronden,eersteengrondlaag

weber.prim tac aanbrengen.1tot4urenlatendrogen•ingevalvanbelangrijkegaten,tenminste48urenvóórhetplaatsenvan

debekleding,metweber.rep betonofweber.floor 4040opvullen•opoudeondergronden(betegeling,verf,harsvloeren,hardvinyl)eerst

degrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot5,5lzuiverwaterperzakvan25kg.Deconsistentievandekleefmortelvolgensdeplaatsingstechniekendezetdikteregelen.5minutenlatenrusten

verlijmen :•weber.col gres TBopdedrogeondergrond

aanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col gres TBuittestrijken

plaatsen in een mortelbed :•weber.col gres TBalvorderendaanbrengenennivellerenomeen

mortelbedvariërendvan5tot35mmdikteteverkrijgen,afhankelijkvandeaardvandeondergrondendeteplaatsenbekleding

•voortegelsvangrootformaat,debovenlaagvanhetmortelbeduitkammenomeenbetereoverdrachtteverkrijgen

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,detegelsaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col gres TBopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijbekledingenbestaandeuitterracotta)

Flexibele en stofvrije dikbedkleefmortel voor tegels

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Hoekeramische-ofnatuursteentegelsplaatsenopeen oneffenondergrond? 82

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100

Stofvrije formule

Laat een goede controle van de vlakheid van de afgewerkte betegeling toe, zelfs op oneffen ondergronden

Ook toepasbaar volgens de traditionele plaatsingstechniek en op een verse dekvloer

Met een variabele zetdikte van 5 tot 35 mm

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKongeveer1,5kg/m²/mmdikte

KLEURwit

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)weber.rep beton:1,9kgpoedervoor1ltevullenvolume

(zakvan25kg)weber.floor 4040 :1,6kg/m²/mmdikte(zakvan25kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen, gecalibreerd of niet-gecalibreerd : •invariabelediktevan

5tot35mm•opvlakkeofoneffen

ondergronden•opvloerenbinnenenbuiten•bijnieuwbouwenrenovatie

Page 144: Gids weber 2015

142 www.weber-belgium.be

weber.col gres R

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Flexibele snelkleefmortel voor tegels

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col gres Rnietgebruiken: -opgevels:weber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken

-opvloerenmetelektrischevloerverwarming:weber.col plus Comfort,weber.col plus 3Dofweber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken

-opbetonplaatmetcuringcompound -opgips:weber.fix plusgebruiken -opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvannatuursteen:weber.col plus wit,

weber.col plus E-CO2,weber.col plus 3D wit,weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col plus Comfort witofweber.col gres TBgebruiken

-voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBinmortelbedgebruiken

-voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:weber.col plusComfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:30minuten•praktischeopentijd:15tot20minuten•versteltijd:10minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum2uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloernahetvoegen: -lichtverkeer:1uur -normaalverkeer:3uren -intensverkeer:8urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen,metsnelleafbinding

•samenstelling:cement,kwartszanden,cellulosederivaten,specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•flexibelekleefmortelmetsnelleafbinding,vanklasseC2F•initiëlehechtingna6uren:≥0,5N/mm2

•initiëlehechtingna28dagen:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-008-0713

AANBEVELINGEN

•rekeninghoudendmetdepraktischeopentijdweber.col gres Rinkleinehoeveelhedenaanmaken

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsmetalleporositeit,vangrootenzeergroot formaat,opmurenenvloerenbinnenenvloerenbuiten,bijnieuwbouw

enrenovatie

toegelaten ondergronden

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

beton,cement-ofbastaardbepleistering 2000 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 2000 afgeschuurdeverf**ofbetegeling(opcementondergrond)** 2000 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 2000 betegeling(opcementondergrond)** 2000 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 2000 waterdichtingsmembraan(typeweber sys dry roll) 2000

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 2000

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloerverwarmingmetwarmwater 3600 lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 2000 anhydrietdekvloer* 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 betegeling**,vloerverfofharsvloerenopcementondergrond** 3600 hardvinylopcementondergrond** 3600 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 2000

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 2000 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 2000

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 145: Gids weber 2015

143www.weber-belgium.be

weber.col gres R

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibele snelkleefmortel voor tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft),oplichtbetonenopte

poreuzecementondergronden,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col gres Ruitgevoerdworden

•opoudeondergronden(betegeling,verf,harsvloeren,hardvinyl)degrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot5,5lzuiverwaterperzakvan25kg.3minutenlatenrusten

•weber.col gres Ropdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col gres Ruittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col gres Ropdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Voor het volledig realiseren van kleine ruimten in één enkele dag, voegen mogelijk na 2 uren

Voor het plaatsen van tegels bij renovatie in lokalen die

een snelle ingebruikname vereisen : bewoonde ruimtes, verkeer, ...

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan48zakken,hetzij1200kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7kg/m²

KLEURgrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Hoetegelsplaatsenineenkortetijdspanne? 90

Plaatsen van tegels met alle porositeit : •opvloerenbinnenenbuiten•opmurenbinnen•metsnelleingebruikname

Page 146: Gids weber 2015

144 www.weber-belgium.be

weber.col pro

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col pro nietgebruiken: -opgevels: weber.col plus, weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opvloerenmetelektrischevloerverwarming:weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,…):weber.epox easy

gebruiken -opbetonplaatmetcuringcompound -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -voorhetklevenvannatuursteen:weber.col pro witgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plusComfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:15minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddelen•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten,

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•gemodificeerdekleefmortelmethogeafglijdingsweerstandenverlengdeopentijd,vanklasseC2ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-009-0713

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofvoorhetklevenvannatuursteen:weber.col pro witgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col pro wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vangrooten

zeergrootformaat,opnieuweenoudemurenenvloerenbinnenennieuwevloerenbuiten

toegelaten ondergronden

Flexibele en stofvrije kleefmortel voor tegels van alle courante formaten

beton,cement-ofbastaardbepleistering 1200 gipsbepleistering*,gipsblokken* 1200 gipskartonplaten(waterwerendofniet) 1200 afgeschuurdeverf**ofbetegeling**(opcementondergrond) 1200 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 terracotta(opcementondergrond) 900

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 1200 terracotta(opcementondergronden) 900 betegeling(opcementondergrond)** 900 systeemterbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry 1200 waterdichtingsmembraan(typeweber sys dry roll) 1200

BINNENMUREN / zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering,beton 1200

BINNENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 3600 vloerverwarmingmetwarmwater 3600 anhydrietdekvloer*,lichtbeton*en-dekvloer*(densiteit>0,65) 1100 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 2000 betegeling**,vloerverf**ofharsvloeren**opcementondergrond 1600 hardvinyl**opcementondergrond 1600 bekledegeëxtrudeerdePS-platen 1200 gipsvloerplaten* 1200

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 1600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 1600

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 147: Gids weber 2015

145www.weber-belgium.be

weber.col pro

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft)enlichtbeton,opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col prouitgevoerdworden

•opoudeondergronden(betegeling,verf,harsvloeren,hardvinyl)degrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden,opvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot6,5lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col proopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col prouittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col proopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Stofvrije formule

Voor het plaatsen van alle soorten keramische tegels(zelfs met heel lage porositeit) en natuursteen

Voor het plaatsen van tegels van alle courante formaten

Met een variabele zetdikte tot 10 mm

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van6tot7kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen : •buiten,opvloerenbij

nieuwbouw•binnen,opmurenenvloeren

bijnieuwbouwenrenovatie

Flexibele en stofvrije kleefmortel voor tegels van alle courante formaten

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100

Page 148: Gids weber 2015

146 www.weber-belgium.be

weber.col primo

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col primo nietgebruiken: -opgevels: weber.col plus, weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opvloerenmetelektrischevloerverwarming:weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opvervormbarevloeren:weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D ofweber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opbetonplaatmetcuringcompound-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm)-opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken-opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden-voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen)-voorhetklevenvannatuursteen:weber.col primo witgebruiken-voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gres TBin

mortelbedgebruiken-voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm: weber.col plus Comfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:20minuten•wachttijdvoorhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvooringebruiknamevandevloer:van24tot48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•verbeterdemiddelbedkleefmortelmetgemengdebindmiddel•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten,

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•verbeterdekleefmortelmethogeafglijdingsweerstanden verlengdeopentijd,vanklasseC2TE•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtsterktenainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtsterktenainwerkingvanwater:≥1N/mm2

•hechtsterktenavorst/dooicycli:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-015-0114

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vangrooten

zeergrootformaat,opmurenenvloerenbinnenenvloerenbuiten

toegelaten ondergronden

Flexibele kleefmortel voor tegels

cementbepleistering 1200 bastaardbepleistering 1200 gipsbepleistering* 1200 gipsblokken*(nietwaterwerend) 1200 gipskartonplaten(nietwaterwerend) 1200

BINNENMUREN / VOCHTIGE EN zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering 1200

BINNENVLOEREN

cementdekvloermetofzondervloerverwarmingmetwarmwater 3600 betonplaat 3600 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 3600 anhydrietdekvloer* 900 betegelingopcementondergrond** 900

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 1600

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 149: Gids weber 2015

147www.weber-belgium.be

weber.col primo

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibele kleefmortel voor tegels

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendieopgevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofvoorhetverlijmenvannatuursteen:

weber.col primo wit gebruiken•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenoverdrachtvan100%voorzienen

dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col primo wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•tevensdeTechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,olienencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•opanhydrietdekvloer(geschuurdenontstoft),opteporeuze

cementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijstenstofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col primouitgevoerdworden

•opoudebetegelingdegrondlaagweber.prim bond monoaanbrengen.1tot3urenlatendrogen.weber.prim bond monoblijftlichtkleverig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5,5tot6lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col primoopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvoorhetplaatseneendunnelaagweber.col primouittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col primoopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Gemak in plaatsing, goed behoud van zetdikte

flexibele kleefmortel : voor het plaatsen van alle soorten keramische tegels en natuursteen

Uitgebreide toepassingen : binnenmuren en -vloeren in droge en vochtige lokalen, buitenvloeren

Met een variabele zetdikte tot 10 mm

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,vande

verlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm2,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m2

-tegels>900cm2,dubbeleverlijming;van5,5tot6kg/m2

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m2(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m2(emmervan1en5kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van tegels en natuursteen :•opnieuweondergronden•opmurenenvloerenbinnen•opvloerenbuiten

Page 150: Gids weber 2015

148 www.weber-belgium.be

weber.col dis

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col dis nietgebruiken: -opgevelsofopvloerverwarming:weber.col plus,

weber.col plus E-CO2,weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfort gebruiken -opvervormbarevloeren:weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of

weber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken -opbetonplaatmetcuringcompound -opeenzwevendedekvloer:weber.col plus, weber.col plus E-CO2of

weber.col gresgebruiken -opmureninbeton,vloerenmetzwaarverkeer:weber.col plus,

weber.col plus E-CO2,weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfortgebruiken

-opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -voorhetklevenvannatuursteen:weber.col dis witgebruiken -voorhetklevenvantegelsmetlageporositeit(porcelanato,...):

weber.col plus ofweber.col plus E-CO2 gebruiken -opbuitenvloerenbijwarmen/ofvochtigweer:onsraadplegen -voorhetklevenvantegels>60x60cm:weber.col gresTBin

mortelbedgebruiken -voorhetklevenvantegels>60x60cmen≤100x100cm:

weber.col plusComfort(indubbeleverlijming)gebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:4uren•praktischeopentijd:20minuten•versteltijd:15minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum12tot24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van2tot10mm,15mmplaatselijk

IDENTIfICATIE

•middelbedkleefmortel•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten,

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•kleefmortelmethogeafglijdingsweerstand,vanklasseC1T•initiëlehechting:≥0,5N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥0,5N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥0,5N/mm2

•hechtingnavorst/dooicycli:≥0,5N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-010-0713

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsmetnormaleporositeit(>0,5%)ennatuursteen

(porositeit>5%),opmurenenvloerenbinnen,vloerenbuiteneninprivé-zwembadenofwaterreservoirs

toegelaten ondergronden

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering 1200 bastaardbepleistering 1200 gipsbepleistering* 1200 gipsblokken*(nietwaterwerend) 1200 gipskartonplaten(nietwaterwerend) 2000

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN EN zEER VOCHTIGE LOKALEN

cementbepleistering 1200

BINNENVLOEREN

cementdekvloerzondervloerverwarming 2000 betonplaat 2000 vloeregalisatiemortelopcementondergrond 2000

BUITENVLOEREN

betonplaat,cementdekvloer 1600

PRIVÉ-zWEMBADEN EN WATERRESERVOIRS

betonplaat,cementdekvloer 400 cementbepleistering,beton 400 weber.dry enduit / weber.dry plus (privé-zwembad) 400

* nagrondlaagweber.prim tac

Kleefmortel voor tegels

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 151: Gids weber 2015

149www.weber-belgium.be

weber.col dis

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Kleefmortel voor tegels

AANBEVELINGEN

•voorhetklevenvantegelwerkendiegevoegdwordenmeteenwitteoflichtevoegmortelofvoorhetverlijmenvannatuursteen:weber.col dis witgebruiken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col dis wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•tevensdeTechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCB raadplegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dunneuitvlaklagen(dunnerdan3mm)afsteken•gipsondergrondendienendroog(vochtgehalte<1%),nietgepolijsten

stofvrijtezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•opteporeuzecementondergrondenengips,eerstdegrondlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóórhetverlijmenopvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetweber.col dis uitgevoerdworden

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met5tot6,5lzuiverwaterperzakvan25kg.5minutenlatenrusten

•weber.col disopdeondergrondaanbrengen,vervolgensineengelijkelaagdikte,meteenaanhettegelformaatendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,uitkammen

•voortegelsvangrootformaatenbijweinigvlakkeondergronden,dubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col disuittestrijken

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,dezeaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col disopdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen

Verbeterd gebruiksgemak : gemak in aanbrengen, behoud van zetdikte

Uitgebreide toepassingen : muren en vloeren in droge en vochtige lokalen, buitenvloeren, zwembaden en

waterreservoirs

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenvanhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤900cm²,enkeleverlijming;van2,5tot3kg/m²

-tegels>900cm²,dubbeleverlijming;van5,5tot6kg/m²

KLEURENwitengrijs

AANVERWANT PRODUCTweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van normaal poreuzetegels en natuursteen : •opnieuweondergronden•opmurenenvloerenbinnen•opvloerenbuiten•inprivé-zwembaden

Page 152: Gids weber 2015

150 www.weber-belgium.be

weber.col tradi

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Dikbed legmortel voor natuursteen en poreuze tegels

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col tradi nietgebruiken: -opmurenbinnenenbuiten -opvloerverwarming:weber.col plus,weber.col plus E-CO2,

weber.col plus Comfort,weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col gresofweber.col gres TB gebruiken

-opbetonplaatmetcuringcompound -opspecialeondergronden(metaal,polyester,…):weber.epox easy

voorkeramischetegelsenterracottagebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -voorhetklevenvannatuursteen: weber.col tradi witgebruiken -voorhetklevenvanniet-poreuzetegels:onsraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:2uren•wachttijdvóórhetvoegen:minimum48uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum48urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van5tot35mm

IDENTIfICATIE

•dikbedlegmortel•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten

enspecifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•initiëlehechting:≥0,2N/mm2

•druksterkte:≥10N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-011-0713

AANBEVELINGEN

•voorvlekgevoeligenatuursteentegels,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.col tradi wituittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen•sterkporeuzetegelsvóórdeplaatsingverzadigenmetzuiverwater

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsen,ineenmortelbed,vannatuursteenenporeuzetegels,op

nieuwevloeren,binnenenbuiten

toegelaten ondergronden

Plaatsing in mortelbed :alle tegelformaten BINNENVLOEREN

BUITENVLOEREN

betonplaat,uitgehardeofversecementdekvloergestabiliseerdzand(150kgcement/m³zand)

vloeregalisatiemortelopcementdekvloer

betonplaat,uitgehardeofversecementdekvloervloeregalisatiemortelopcementdekvloer

Eenoverdrachtvanminimum80%voorzien

Eenoverdrachtvan100%voorzien

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

Page 153: Gids weber 2015

151www.weber-belgium.be

weber.col tradi

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Dikbed legmortel voor natuursteen en poreuze tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienendroog(uitgezonderdvoorversedekvloerenenbeddingenvangestabiliseerdzand),zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•opteporeuzecementondergronden,eersteengrondlaag

weber.prim tac aanbrengen.1tot4urenlatendrogen•ingevalvanbelangrijkegaten,dezetenminste48urenvóórhet

plaatsenvandebekleding,metweber.rep beton of weber.floor 4040opvullen

•opgladdeofweinigabsorberendeondergronden(zwakkemechanischehechting),eersteenhechtingslaagvanweber.col tradi mettoevoegingvanweber.ad bond SB(1deelweber.ad bond SBvoor2delenwater)aanbrengen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met4tot5lzuiverwaterperzakvan25kg.Deconsistentievandemortelvolgensdezetdikteregelen.5minutenlatenrusten

•weber.col tradi alvorderendaanbrengenennivellerenomeenmortelbedvariërendtussen5en35mmdiktetebekomen,afhankelijkvandeaardvandeondergrondendeteplaatsenbekleding

•voortegelsvangrootformaat,hetoppervlakvanhetmortelbeduitkammenomeenbetereoverdrachttebekomen

•omeengoedeoverdrachtonderdetegelsteverzekerenenalleluchtteverdrijven,detegelsaankloppenofgoedaandrukken

•naarmatehetwerkvordert,sporenvanweber.col tradi opdetegelsmeteenvochtigesponsverwijderen(inhetbijzonderbijterracotta)

Voor het plaatsen van natuursteen en tegels van grote tot zeer grote formaten

Laat een goede beheersing van de vlakheid van de afgewerkte bekleding toe, zelfs op oneffen ondergronden

Ook toepasbaar volgens de traditionele plaatsingstechniek en op verse dekvloer

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKongeveer15kg/m²/cmdikte

KLEURENwitengrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)

weber.ad bond SB:alshechtinglaag,1deelweber.ad bond SBvoor2delenwater(plastiekenflesvan1l,

plastiekenbusvan5,10en20l)weber.rep beton:1,9kgpoedervoor1ltevullenvolume

(zakvan25kg)weber.floor 4040 :1,6kg/m²/mmdikte(zakvan25kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Plaatsen van natuursteen en poreuze tegels, gecalibreerd of niet-gecalibreerd :•invariabelediktevan5tot

35mm•opvlakkeofoneffen

ondergronden•opnieuwevloerenbinnen

enbuiten

Page 154: Gids weber 2015

152 www.weber-belgium.be

weber.col chape

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.col chape nietgebruiken: -voorhetplaatsenvantegelsopeenhardedekvloer,opmurenenals

voegmortel -voorhetplaatsenvannatuursteen

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:1uur30•praktischeopentijd:1uur•versteltijd:20minuten•wachttijdvóórhetvoegen:minimum6uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloernahetvoegen:12tot24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van1tot3mmineenononderbrokenlaag

(plaatselijktot5mm)

IDENTIfICATIE

•cementlijm•samenstelling:cement,herdispergeerbaarhars,fijnekwartszanden,

specifieketoeslagstoffen

PRESTATIES

•weerstandaanhetlostrekkenvandetegels(alsbrijaangebracht): -invochtigetoestand:ongeveer1,5N/mm2

-indrogetoestand:ongeveer1,2N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

AANBEVELINGEN

•bijplaatsingvanporeuzetegelsgevoeligvoorvlekken,degebruikelijkevoorzorgennemen

•ingevaldathetbovenvlakvandetegelbesmeurdwordt,onmiddellijkmetzuiverwaterreinigen

•TechnischeVoorlichting(TV)189en193vanhetWTCBraadplegen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsmetalleporositeit,vangrootenzeergrootformaat,

opeenversedekvloer,opvloerenbinnenenbuiten

toegelaten ondergronden•versecementdekvloerbinnenofbuiten(volgensTV189en193,WTCB),

correctgedoseerd,aangebrachtenaangedrukt

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2) BINNENVLOEREN

BUITENVLOEREN

versecementdekvloermetofzondervloerverwarming(warmwater) 3600

3600versecementdekvloer

Page 155: Gids weber 2015

153www.weber-belgium.be

weber.col chape

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•weber.col chapewordtaangebrachtopeenversecementdekvloerwaarvandedoseringenuitvoeringconformzijnaandeTV189en193(WTCB)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden

AANBRENGEN

•aanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met12lzuiverwaterperzakvan25kgbijhetaanbrengenalsuitgevlaktebrijen11lzuiverwaterperzakvan25kgbijhetaanbrengenalsgekamdebrij

•mengentothetbekomenvaneenvloeibare,homogeneenklontervrijemassa.Ongeveer1minuutlatenrusten

•lichthermengenvóórhetaanbrengen

tegels tot 450 Cm² aanbrengen als uitgevlakte brij•devloeibarebrij(12lwaterperzak)opde

versedekvloeruitgieten,daarnameteenmetalenvlakspaanuitvlakkenomeendunne,regelmatigelaagmeteenuniformaspecttebekomen

tegels groter dan 450 Cm²aanbrengen als uitgekamde brij•weber.col chapeopdeversedekvloeraanbrengenineendikkebrij

(11lwaterperzak)•dedikteregelenmeteengetandespaan: -6x6x6mm(tegelformaattot900cm²) -9x9x9mm(tegelformaattot3600cm²)•achteruitgaandopdedekvloer,detegelsplaatsenendezealrichtend

aankloppenofgoedaandrukken

tegels tot 900 Cm²aanbrengen door uitstrooiing•dedrogeweber.col chapeopdeversedekvloerineendoorlopendelaag

zondertekortenofopeenhopingen,uitstrooien•hetpoedergoednatmakenmetvoldoendewaterdoorbegietenof

besprenkelentotuitzweten,vóórhetplaatsenvandetegelseneenteveelaanwatervermijden

•vervolgens,zoalsgebruikelijk,detegelsplaatsen•detegels,naarmatehetwerkvordert,meteenvochtigesponsreinigen.

Uitgehardeweber.col chapeismoeilijkteverwijderen

Veilig plaatsen van tegels op een verse dekvloer :- hechting verdubbelt bij het strooien

- hechting verdriedubbelt bij gebruik als brij vergelekenmet gestrooide cement

Ook geschikt voor tegels met geringe porositeiten tegels van groot formaat

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIK1,5tot3kg/m²

KLEURgrijs

GEREEDSCHAPtraagdraaiendeelektrischemenger,inoxvlakspaan,

getandespaan

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Cementlijm voor het plaatsen van laagporeuze tegels op verse dekvloer

Page 156: Gids weber 2015

154 www.weber-belgium.be

900600600

1200900

1200120012001200

450900900

weber.fix plus

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

BINNENMUREN / DROGE Of HALfVOCHTIGE LOKALEN

BINNENMUREN / VOCHTIGE LOKALEN

beton,cement-ofbastaardbepleisteringverlijmdekalkzandsteenblokkenencellenbeton

gipsbepleistering,gipsblokkengipskartonplaten(waterwerendofniet)

vezelcementplatenafgeschuurdeverfofbetegeling(opcementondergrond)

houtenplaten:multiplexWBPofspaanplaattypeBbekledegeëxtrudeerdePS-platen

terracotta(opcementondergrond)

beton,cementbepleisteringgipsblokken(waterwerend)

terracotta,betegelingopcementondergrond

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•plaatsenvantegelsennatuursteenmetalleporositeit,vankleinetot

groteformaten,opmurenbinnen,afdruipvlakken,tafelsenwerkbladen

toegelaten ondergronden

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.fix plus nietgebruiken: -opvloerenbinnenenbuitenenopbuitenmuren -inzeervochtigelokalen(zwembaden,industriëlewasserijen,...) -opmurenbedektmeteendunneuitvlaklaag(<3mm) -opspecialeondergronden(metaal,polyester,...):weber.epox easy

gebruiken -opweinigcohesieveondergrondenofandereniet-vermelde

ondergronden -voorhetklevenvanharsgebondentegels(onsraadplegen) -voorhetplaatsenvanweinigporeuzetegels(<3%)opniet-zuigende

ondergronden(bvb.glasmozaïekopgrestegels).weber.fix pluszal traaguitdrogen(moeilijkeverwijderingvanhetbevattewater): weber.col plus ofweber.col plus E-CO2 gebruiken

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•praktischeopentijd:30minuten•versteltijd:30minuten•wachttijdvóórhetvoegen:van12tot24urenminimum•totaleuitharding:8tot15dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:1tot4mm(enkeleofdubbeleverlijming)•afglijdingsweerstandvandetegels:30kg/m²

IDENTIfICATIE

•kleefpasta•samenstelling:acrylharseninwaterdispersie,kwartszanden,specifieke

toeslagstoffen

PRESTATIES

•kleefpastamethogevochtweerstandenmetverlengdeopentijd,vanklasseD2ET

•initiëlehechting:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwarmte:≥1N/mm2

•hechtingnainwerkingvanwater:≥1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWT-013-0713

AANBEVELINGEN

•opweinigresistenteondergronden(gipsplaten,houtenplaten,...)hetgewichtvandetegeltot20kg/m²beperken

•voorvlekgevoeligenatuursteen,eenlijmoverdrachtvan100%voorzienendubbeleverlijmingtoepassendooropderugzijdevandetegelsvóórhetplaatseneendunnelaagweber.fix plusuittestrijken.DetechnischefichevandenatuursteenendeTechnischeVoorlichting(TV)228vanhetWTCBraadplegen

•TechnischeVoorlichting(TV)237en213vanhetWTCBraadplegen

Hoogperformante kleefpasta voor tegels

MAxIMUMTEGELfORMAAT

(cm2)

Page 157: Gids weber 2015

155www.weber-belgium.be

weber.fix plus

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoogperformante kleefpasta voor tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,zuiver,stevig,stabiel,gezondencohesieftezijn

•allesporenvanvet,oliënofcementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•gladdeverf(lakverven,...)krabbenofschuren•allesporenvanreinigingsproductenverwijderen•opbrokkeligeensterkporeuze(oudegips)ofvochtgevoelige

ondergronden(hout)eenlaagweber.prim tacaanbrengen.1tot4urenlatendrogen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergrondenofop

warmeondergronden

AANBRENGEN

•omdeverwerkbaarheidenhetuitstrijkentevergemakkelijken,weber.fix plusopmengen

•opeenbestaandebetegelingofgeschuurdeverf,eendunnelaagweber.fix plusaanbrengen.Dezelaag2tot3urenlatendrogen.Ditvergemakkelijktnadienhetklevenvandetegels

•weber.fix plusmeteengetandespaanopdeondergronduitstrijken.Dezelaagindenodigediktemeteengetandespaanuitkammen(afmetingvandetandenaangepastaanhettegelformaatenaandevlakheidvandeondergrond)

•voortegels>450cm²,derugzijdevandetegelvollediginsmerenmeteendunnelaagomdubbeleverlijmingtoetepassen

•detegelsgoedaandrukkenofaankloppenomeenoptimaleoverdrachttebekomen

Gebruiksklaar

Hoge vochtweerstand : aangepast aan het plaatsen van tegels in keukens, badkamers en vochtige lokalen

Laat de rechtstreekse plaatsing (zonder grondlaag) van tegels

toe op gips en bestaande bekledingen (verf, tegels, ...)

VERKOOPEENHEDENkartonvan8emmersvan2kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan160emmers,hetzij320kg)emmervan8kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan75emmers,hetzij600kg)emmervan15kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan44emmers,hetzij660kg)emmervan25kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan32emmers,hetzij800kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKafhankelijkvanhetformaatenhetreliëfvandetegel,

vandeverlijmingswijzeenvandegetandespaan:-tegels≤450cm²,enkeleverlijming;van2tot3kg/m²

-tegels>450cm²,dubbeleverlijming;van3,5tot4kg/m²

KLEURwit

AANVERWANT PRODUCTweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)

GEREEDSCHAPtruweel,getandelijmkamofspaan

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Plaatsen van tegels ennatuursteen van kleine tot grote formaten, op nieuwe of oude ondergronden, binnen

Hoetegelsplaatsenopeenreedsbetegeldeofgeschilderdebinnenmuur? 96

ONDERWERP PAG.

raadpleeg ook volgende werfoplossing

Page 158: Gids weber 2015

156 www.weber-belgium.be

weber.epox easy

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•voegenvantegelsenkeramischebekledingenbestandtegen

chemischeproducten•klevenenvoegenvanmozaïekinzwembadenopbetonof

cementbepleistering•klevenenvoegenvanmozaïekgekleefdopnet•klevenopspecialeondergronden(metaal,polyester,...)•herstellenvanbeschadigdetegelvoegen•vooranderemogelijketoepassingen:onsraadplegen

toegelaten ondergronden•murenenvloeren,binnenofbuiten

lokalenchemische industrie•laboratoria,productiewerkplaatsenenopslagruimtes,papier-,verf-en

ledernijverheid,...

voedingsnijverheid•slachthuizen,conservenfabrieken,bottelarijen,melkerijen,

brouwerijen,...

ziekenhuizen•operatiezalen,keukens,badkamersendouches,sanitaireinstallaties,...

zwembaden, thermen•zwembadenenhunomgeving,douches,badenmetthermaalwaterof

zeewater,Wellness,...

diversen•garages,batterijlokalen,openbaretoiletten,stallen,

waterzuiveringsstations,...

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.epox easynietgebruiken:-voorhetklevenenvoegenvannatuursteen(marmer,graniet,...)-inzwembadengefilterddooreenelectrofysischprocedékoper/zilver•delijstvandebelangrijksteproductenwaaraanweber.epox easy

weerstaat,oppag. 158raadplegen,voorniet-vermeldeproducten,onsraadplegen

GEBRUIKSVOORzORGEN

•schadelijkproduct,bijgebruikdebijhetproductmeegeleverdevoorzorgsmaatregelennaleven

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot90minutenbij+20°C

als kleefmortel•wachttijdvoorverharding:12tot24uren•optimaleuithardingenchemischeweerstand:-4dagenbij+20°C-8dagenbij+10°C•praktischeopentijd:20tot30minutendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•zetdikte:van3tot5mm(enkeleofdubbeleverlijming)

als voegmortel•wachttijdvóórhetvoegen:minimum24uren•wachttijdvóórhetvoegeninzwembad:minimum72uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer(lichtverkeer):

12tot24uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer(zwaarverkeer):

minimum72uren•wachttijdvóórvolledigechemischeweerstand:7dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van1tot10mm

IDENTIfICATIE

•pasta,2componententemengen(A:4kg+B:1kg=5kg)of(A:2kg+B:0,5kg=2,5kg)

•samenstelling:epoxyharsenverharder,kwartszanden•densiteitvandepasta:1,6•pH:10tot11

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:RG•geklasseerdvolgensEN12004:R2

mechanische eigenschappen•treksterkteopbeton:-drogetoestand:>3N/mm²-vochtigetoestand:>3N/mm²deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

temperatuurweerstand•van-30°Ctot+100°C

NIEUW - UITGEBREID KLEURENGAMMA

Page 159: Gids weber 2015

157www.weber-belgium.be

weber.epox easy

---

0,60,9

-

0,60,91,4

0,40,61,0

0,30,50,5

235

---

0,60,9

-

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

AANBEVELINGEN

•tegelsgeplaatstmetweber.epox easydienenmetweber.epox easygevoegdteworden

•vlekgevoeligetegelsbeschermen(gepolijstetegels,gestructureerdetegels,...),voorafeentestuitvoeren

•hetteveelaanweber.epox easybijhetplaatsensystematischverwijderen(uitgehardeweber.epox easyisnietmeerteverwijderen)

•nagebruikgereedschapentegelsonmiddellijkreinigenmetlauwwater•steedsweber.epox easygebruikenwaarvandetemperatuurhogeris

dan+10°C(opwarmenaubain-marieofstockerenineenverwarmd•voorhetopvoegeninrenovatiewerken,steedseenminimumvoegdikte

van3mmvoorzien•steedsweber.epox easygebruikenvoorhetverlijmenenhetopvoegen

vanglasmozaïekgekleefdopnet•steedsdeverdelings-enuitzettingsvoegenrespecteren•kleurveranderingentengevolgevanUV-stralingzijnnietuitgesloten

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•bij verlijming :deondergrondendienenstevig,stabiel,droogenzuivertezijn;voorafstofzuigen,schurenofwassen.Ingevalvanoneffenhedenengaten,minimum48urenvóórdeverlijmingmeteenaandeondergrondaangepastproduct,tothetbekomenvaneenstevigeondergrond,opvullenenuitvlakken

•bij voegen :detegellijmdientvolledigdroogtezijnvóórhetvoegen.Inzwembadenminimum3dagenwachtenvóórhetvoegen.Devoegendienendroog,zuiverenvrijvancementoftegellijmtezijn

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+10°Ctot+30°C•tijdenshetuithardenvanhetproductdientdetemperatuursteeds

min.+10°Ctebedragen•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden

VOORBEREIDEN VAN DE MORTEL

•hetgeheelvande2componentenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(100tpm)mengen,tothetbekomenvaneensoepeleenhomogenegekleurdepasta.Geenwatertoevoegenendecomponenteninhuntotaliteitmengen

•omdeverlijmingtevergemakkelijken,indiennodigtot10%fijngedroogdkwartszand(typeMol,0-0,2)toevoegen

•bijtemperaturenlagerdan+10°Cweber.epox easydaagsvoordienineenverwarmdlokaalplaatsen.Hierdoorzaldezevloeibaarderenmakkelijkertemengenenteverwerkenzijn

AANBRENGEN BIj VERLIjMING

•weber.epox easymetdespaanaanbrengen,vervolgensmeteenaanhetformaatvandetegelendevlakheidvandeondergrondaangepastegetandespaan,dedikteregelen

•naargelanghetwerkvordert,detegelsaanbrengenengoedaandrukkenofaankloppenomeenoptimaleoverdrachttebekomen

•naargelanghetwerkvordert,desporenvanweber.epox easy opdetegelsonmiddellijkmeteenvochtigesponsverwijderen

VERBRUIK BIj VERLIjMING

AANBRENGEN BIj VOEGEN

•voorkleineoppervlakken,weber.epox easy manueelmeteenhardrubberenspaandiagonaaluitstrijkenomvollevoegentebekomen

•voorgroteoppervlakkeneenpneumatischpistoolgebruiken•devoegengladstrijkenenmeteenhardrubberenspaanhetteveel

verwijderen•naargelanghetvoegenvordert,hetoppervlakmetzuiverwarm

watermeteenherhaaldelijkgespoeldeschuursponsofeenschoonmaakmachinereinigen

•reinigenmetwarmproperwatereneenzachtespons(viscose).Desponsregelmatigdesponsuitspoelen

•droogmakenmeteenrubberen,zachteaftrekkerofeenviscosespons•eroptoeziendathettegeloppervlakvóórhetvollediguitharden

perfectproperis(geenepoxyfilmophettegeloppervlak).Ingevalvaneenuitgehardeepoxyfilmweber.epox easy,kandezemetdespecialereinigingsgellithofin resin-ex verwijderdworden.Degebruiksaanwijzingenopwww.tegeldokter.beraadplegen

Uitvoeren van speciale effecten met weber.gold effect en weber.silver effect•aandeinitiëlemengelingeenzakjevan50gweber.gold effect of

weber.silver effectvoor2,5kgweber.epox easytoevoegen(of2zakjesvoor5kg),terugmengenomdeglittersopeenhomogenemanieroverhetmengselteverdelen

VERBRUIK BIj VOEGEN

afhankelijkvan:•hetformaatvandetegels(AxBincm)•detegeldikte(Dinmm)•devoegbreedte(Brinmm)

TEGEL GETANDE SPAAN GEMIDDELD VERBRUIK

<100cm²>100cm²

tanden7x7x10mmtanden6x6x6mm

enkeleverlijming1,5kg/m²enkeleverlijming3kg/m²

N.B.:ombestendigevoegentebekomenmoetdevoegbreedtekleinerzijndandevoegdiepte

•bijhetplaatsenvankleineglasdeegelementengebeurthetklevenenhetvoegentegelijkertijd.Verbruikvan2tot3kg/m²

voorbeeldenvanverbruikinkg/m²:

V(kg/m²)=0,16xDxBrxA+B

____ AxB

VOEGBREEDTE

(in mm) Br

TEGELfORMAAT (in cm)

A x BD

5 x 55 mm

10 x 109 mm

15 x 1510 mm

20 x 2010 mm

A x BD

5 x 55 mm

10 x 109 mm

15 x 1510 mm

20 x 2010 mm

Page 160: Gids weber 2015

158 www.weber-belgium.be

weber.epox easy

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

WEERSTAND AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

betekenisvandesymbolen:+weber.epox easyisongevoeligvoorhetvermeldproduct(+)weber.epox easyweerstaatgedurendekortetijdaanhetproduct.

Binnenenkeleurennacontact,hetcorrosiefproductverwijderendoorreinigen

-weber.epox easywordtdoorhetproductaangetast

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

WEERSTAND AAN zUREN

WEERSTAND AAN ALKALIëN EN zOUTOPLOSSINGEN

WEERSTAND AAN SOLVENTEN

WEERSTAND AAN OLIëN, VETTEN EN BRANDSTOffEN

aard van het product concentratiefrequente

blootstellingtijdelijke

blootstelling

+20°C +50°C +20°C +50°C

azijnzuur

acrylzuur

2,5%10,0%

2,5%10,0%

(+)+

(+)-

(+)-

(+)-

++

(+)-

(+)(+)(+)-

waterstofchloridechroomzuurcitroenzuur

37,0%20,0%10,0%40,0%

+(+)++

(+)-+-

++++

(+)-++

fluorwaterstofzuur 5,0% + - + (+)

mierenzuur

melkzuur

salpeterzuur

2,5%10,0%

2,5%10,0%25,0%50,0%

+++++-

(+)-

(+)(+)--

++++-+

+(+)-

(+)(+)-

oleïnezuur(zuiver)fosforzuur

50,0%75,0%

++-

-(+)-

++

(+)

-(+)-

zwavelzuur 1,5%50,0%75,0%

++-

+(+)-

++-

+(+)-

looizuurwijnsteenzuurmaleïnezuururinezuuroxaalzuurhumuszuur

10,0%10,0%

10,0%

++++++

++++-+

++++++

++++

(+)+

aard van het product concentratiefrequente

blootstellingtijdelijke

blootstelling

+20°C +50°C +20°C +50°C

ammoniakaleoplossingennatriumhydroxidekaliumhydroxide

25,0%50,0%29,0%

+++

+++

+++

+(+)+

natriumhypochloriet(bleekwater)(6,428gactievechloor/lopl.)natriumhypochloriet(162,3gactievechloor/lopl.)

+

-

-

-

+

-

(+)

-

natriumhyposulfiet(verzadigdeopl.bij+20°C)incalciumchlorideinijzerchlorideinnatriumchlorideinnatriumchromaatinsuiker

+

++++-

(+)

-(+)(+)--

+

++++-

+

(+)+

(+)(+)-

waterstofperoxydezuurstofwaterkalium-enaluminiumsulfaat

1,0%10,0%

+++

(+)-+

+++

+(+)+

calciumsulfaat

kaliumpermanganaat

natriumchloraat

5,0%10,0%

-+

(+)+

+--+

++

(+)+

+(+)-+

aard van het productfrequente

blootstellingtijdelijke

blootstelling

+20°C +50°C +20°C +50°C

aceton

ethyleenglycol

-

+

-

+

(+)

+

-

+

glycerine

methanol

methylcellosolve

+

+

-

+

(+)

-

+

+

-

+

+

-

perchloorethyleen

2-methylpyridine

tetrachloormethaan

+

-

(+)

-

-

-

+

-

+

-

-

-

trichloorethyleen

dibutylftalaat

fenol(1%inwater)

(+)

+

+

-

(+)

-

+

+

+

-

+

(+)

formol

tolueen

dichloorethaan

+

+

-

-

-

-

+

+

-

(+)

(+)

-

toluol

methylisobutylenethylethylketon

+

(+)

-

-

+

+

(+)

(+)

aard van het productfrequente

blootstellingtijdelijke

blootstelling

+20°C +50°C +20°C +50°C

benzine

terpentijnolie

dieselbrandstof

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

(+)

+

arachideolie

teerolie

dierlijkeoliën

+

(+)

+

+

-

+

+

(+)

+

+

-

+

motorolie

olijfolie

lichtestookolie

zwarestookolie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

petroleum

whitespirit

+

+

+

+

+

+

+

+

Page 161: Gids weber 2015

159www.weber-belgium.be

weber.epox easy

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Uitgebreid kleurgamma, met mogelijkheid tot speciale effecten door toevoeging van de weber.gold effect of weber.silver effect

Speciaal geschikt voor een decoratieve opvoegen van glasmozaïek

Uitstekende verwerking

zeer gemakkelijke reiniging

zeer lange verwerkingstijd

Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging

VERKOOPEENHEDENemmervan5kg(2componentenA+B),

(volledigepalletvan120emmers,hetzij600kg)emmervan2,5kg(2componentenA+B),

(volledigepalletvan192emmers,hetzij480kg)

PALLETfORMAAT100x120cm

VERBRUIKbijkleven:1tot4kg/m²(zietabelpag.157)

bijvoegen:zietabelpag.157

KLEURENpurewhite,white,cream,pearlgrey,cementgrey,chocolate,

steelgrey,black(ziekleurenkaartpag.389)

GEREEDSCHAPtraagdraaiendeelektrischemenger,pneumatischpistool,

epoxyvoegspaan,schoonmaakspaan,schoonmaakpad

BEWARING2jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvochtraadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

Kleven en voegen van tegels onderworpen aan chemische, bacteriologische belastingen of aan zwaar verkeer

Page 162: Gids weber 2015

160 www.weber-belgium.be

weber.joint pro

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Waterwerende mortelvoor smalle tegelvoegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.joint pro nietgebruiken: -opvloerenonderworpenaanzwaarverkeer,opgevels,op

vloerverwarming,ophoutenplatenofopeenplankenvloerbedekt meteenegalisatiemortel:weber.joint flex gebruiken -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk(≥80bars),aan

agressieveproducten(zuren,detergenten,...)ofinlokalen onderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne: weber.epox easy of weber.joint HRgebruiken

-weber.joint pro zuiver wit of beigenietgebruikeninzwembaden gefilterddooreenelectrofysischprocédé,weber.joint procementgrijs, parelgrijs ofstaalgrijsgebruiken

-voorhetvoegenvanopnettengekleefdglasmozaïekinzwembaden: weber.epox easygebruiken

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot2uren•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum12uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van1tot6mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:witofgrijscement,mineralevulstoffen,cellulosederivaten,waterwerendemiddelen

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2WAr•densiteitvandeuitgehardemortel:1,6•druksterkte:ongeveer23N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetzuiverwittevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•voorhetvoegenvanvlekgevoeligenatuursteen,weber.joint prozuiver witofbeigegebruiken(eersteentestuitvoeren)

•omdereinigingvanporeuzetegelstevergemakkelijken, weber.prim joint(ziepag.162)gebruikenvóórhetaanbrengenvan

weber.joint pro (eersteentestuitvoeren)•omuitbloeiingenvandevoegmortelmaximaaltevermijden:

- dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofdetegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhetrestvochtgehaltecontroleren

- devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzakehydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhetlokaalendeondergrond)aanbrengen

- deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren- demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegente

reinigen.Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhetvoegoppervlaktevertonen

- devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvantegelvoegenvan1tot6mmbreedte:voegenvan

faïence,marmer,natuursteen,keramischetegelsenglasdeeg

toegelaten ondergronden•vloerenenmurenbinnen•privé-zwembaden

Page 163: Gids weber 2015

161www.weber-belgium.be

weber.joint pro

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Waterwerende mortelvoor smalle tegelvoegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels

AANBRENGEN

•aanmaken,bijvoorkeurmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm),metzuiverwater:

-weber.joint procementgrijs,staalgrijs: 7,5lperzakvan25kgen1,5lperzakvan5kg

-weber.joint prozuiver wit,parelgrijs, beige: 7,75lperzakvan25kgen1,5lperzakvan5kg

•weber.joint prodiagonaalopdetegelsuitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)ofeenrubberenaftrekker(opvloeren)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendroogdoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86

Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94

Hoetegelsplaatsenopeenreedsbetegeldeofgeschilderdebinnenmuur? 96

Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen? 122

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

fijne voeg, glad uitzicht

Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling

Maakt geen krassen op faïence dankzij zijnschuurvrije vulstoffen

VERKOOPEENHEDENzakvan25kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan48zakken,hetzij1200kg)verpakkingonderfolievan4x5kg(behalvebeige)

(volledigepalletonderkrimpfolievan50eenheden,hetzij1000kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIKvan0,2tot1,5kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

voegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30

2 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2

5 1,3 0,7 0,9 0,7 0,6

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEURENcementgrijs,staalgrijs,parelgrijs,beige,zuiverwit

(ziekleurenkaartpag.389)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Realiseren van tegelvoegen,van 1 tot 6 mm breedte,op muren en vloeren binnen

Page 164: Gids weber 2015

162 www.weber-belgium.be

weber.color comfort

weber.prim joint

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Waterwerende, gekleurde en flexibele mortel voor smalle tegelvoegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.color comfort nietgebruiken: -opvloerenonderworpenaanzwaarverkeer:weber.joint flexof

weber.color perfectgebruiken -opgevels:weber.joint flexgebruiken -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk(≥80bars)ofaan

agressieveproducten(zuren,detergenten,...)ofinlokalen onderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne: weber.epox easyofweber.joint HRgebruiken

-inzwembaden

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot1uur•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum12uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van1tot6mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:witcement,mineralevulstoffen,cellulosederivaten,waterwerendemiddelen,pigmenten

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2W•densiteitvandeuitgehardemortel:1,6•buigsterktena28dagen:≥3,5N/mm²•druksterktena28dagen:≥15N/mm²•waterabsorptiena30min.blootstelling:≤2g•waterabsorptiena240min.blootstelling:≤5gdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetwitteoflichtgekleurdevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•voorhetvoegenvanvlekgevoeligenatuursteen,weber.color comfortmeteenlichtekleurgebruiken(eersteentestuitvoeren)

•omdereinigingvanporeuzetegelstevergemakkelijken,weber.prim joint(ziehiernaast)gebruikenvóórhetaanbrengenvanweber.color comfort(eersteentestuitvoeren)

•omuitbloeiingenvandemortelmaximaaltevermijden: -dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofde

tegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhet restvochtgehaltecontroleren

- devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzake hydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhet lokaalendeondergrond)aanbrengen

-deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren -demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegentereinigen.

Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhetvoegoppervlakte vertonen

- devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvangekleurdetegelvoegenvan1tot6mmbreedte:voegen

vanfaïence,marmer,natuursteen,keramischetegelsenglasdeeg•prestatiesbijzondergeschiktvoorgebruikinbadkamers,douchesen

individuelekeukens

toegelaten ondergronden•vloerenenmurenbinnen,vloerenbuiten•prestatiesgeschiktopvloerverwarming(warmwaterofelektrisch)en ophoutenvloeren

GEBRUIK

•voorhetbeschermenvanporeuzetegels(zelfszeerlicht)tegenindringingvandevoegmortelkleurbijhetvoegenvanhevigeofdonkerekleuren

AANBRENGEN

•weber.prim jointmeteenvochtigdoek,intweelagen,meteenwachttijdvan10minutentussenelkelaagopdetegelsaanbrengen

•10minutennadiendetegelsvoegenmetweber.color comfort, weber.color perfect ofdeandereWebervoegmortelsvoortegels

•navolledigeafwerkinghetgeheelvandetegelsmetlauwwaterreinigen

VERKOOPEENHEID

•doosvan6x0,5l

VERBRUIK

•35ml/m2

BEWARING

•1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenenorigineleverpakking,tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Page 165: Gids weber 2015

163www.weber-belgium.be

weber.color comfort

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Waterwerende, gekleurde en flexibele mortel voor smalle tegelvoegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•geleidelijkaanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met1,5lzuiverwatervoor5kg(ofmet30%aanmaakwaterafhankelijkvandehoeveelheidpoeder),tothetbekomenvaneensoepele,voldoendedikkepasta

•weber.color comfortdiagonaalopdetegelsuitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendroogdoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Realiseren van gekleurdeflexibele tegelvoegen, van 1 tot 6 mm breedte, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten

Waterwerend, beschermt tegen vervuiling

flexibel : geschikt voor veeleisende ondergronden(vloerverwarming, houten vloer)

Beschikbaar in 30 tinten in harmonie met de tegels

Maakt geen krassen op faïence dankzij zijn schuurvrijevulstoffen

Bijzonder geschikt voor badkamers, douches enindividuele keukens

VERKOOPEENHEIDplastiekenzakvan5kg(verpaktperkartonnendoosvan4x5kg,

volledigepalletonderkrimpfolievan36dozen,hetzij720kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKvan0,2tot1,5kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

voegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

2 x 2 5 x 5 10 x 10 20 x 20 20 x 25 33 x 33

2 1,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

5 - 1,3 1 0,5 0,4 0,4

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEUREN30tintenbeschikbaar(ziekleurenkaartpag.388)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING2jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvochtHoenatuursteentegelsplaatsen? 86

Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Hoetegelsplaatsenopeenreedsbetegeldeofgeschilderdebinnenmuur? 96

Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren? 104

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen? 122

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 166: Gids weber 2015

164 www.weber-belgium.be

weber.color perfect

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Hoogperformante, gekleurde, flexibele en waterwerende mortel voor brede tegelvoegen

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot1uur•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum12uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van2tot20mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:witcement,herdispergeerbaarhars,kwartszanden,cellulosederivaten,waterwerendemiddelen,pigmenten

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2WAr•densiteitvandeuitgehardemortel:1,8•slijtweerstand:≤1000mm³•buigsterktena28dagen:≥3,5N/mm²•druksterktena28dagen:≥15N/mm²•waterabsorptiena30min.blootstelling:≤2g•waterabsorptiena240min.blootstelling:≤5gdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetwitteoflichtgekleurdevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•voorhetvoegenvanvlekgevoeligenatuursteen,weber.color perfectmeteenlichtekleurgebruiken(eersteentestuitvoeren)

•omdereinigingvanporeuzetegelstevergemakkelijken,weber.prim joint(ziepag.162)gebruikenvóórhetaanbrengenvan

weber.color perfect(eersteentestuitvoeren)•inkleinehoeveelhedenmengenenperkleinehoeveelhedenuitvoeren•hetvoegenvantegelsmetweber.color perfectvereisteenonmiddellijke

enverzorgdereiniging•omuitbloeiingenvandemortelmaximaaltevermijden: -dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofde

tegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhet restvochtgehaltecontroleren

-devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzake hydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhetlokaal endeondergrond)aanbrengen

-deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren -demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegentereinigen.

Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhetvoegoppervlakte vertonen

-devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvanhoogperformantevoegenvantegelsofkeramische

bekledingenvan2tot20mmbreedte:voegenvanmarmer,natuursteen,keramischetegels,terracottaenfaïence

•prestatiesbijzondergeschiktvoorgebruikinbadkamers,douchesindividuelekeukenseninlokalenonderworpenaanreinigingmetgeconcentreerdereinigingsproducten(solventenvoorhuishoudelijkgebruik)

toegelaten ondergronden•vloerenenmuren,binnenenbuiten•commerciëlevloerenonderworpenaanintensiefvoetgangersverkeer•privé-zwembaden•prestatiesgeschiktvoorgebruikophoutenvloeren,vloerverwarming

(warmwaterofelektrisch),betegelingopcementondergrondofhout

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.color perfect nietgebruiken: -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk(≥80bars),

aanagressieveproducten(zuren,sterkedetergenten,...)ofinlokalen onderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne: weber.epox easyofweber.joint HRgebruiken

-opzeerporeuzetegels -inpubliekezwembaden:weber.epox easyofweber.joint HRgebruiken -inzwembadengefilterddooreenelectrofysischprocédé

-voorhetvoegenvanopnettengekleefdglasmozaïekin zwembaden:weber.epox easy gebruiken

Page 167: Gids weber 2015

165www.weber-belgium.be

weber.color perfect

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Hoogperformante, gekleurde, flexibele en waterwerende mortel voor brede tegelvoegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•geleidelijkaanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met1lzuiverwatervoor5kg(ofmet20%aanmaakwaterafhankelijkvandehoeveelheidpoeder),tothetbekomenvaneensoepele,voldoendedikkepasta

•weber.color perfectdiagonaalopdetegelsuitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)ofeenrubberenaftrekker(opvloeren)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendroogdoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Realiseren van gekleurde en flexibele tegelvoegen, van 2 tot 20 mm breedte, op muren en vloeren, binnen en buiten

Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling

flexibel : geschikt voor veeleisende ondergronden (vloerverwarming, houten vloer)

Beschikbaar in 30 tinten in harmonie met de tegels

Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij een hoge slijtweerstand

VERKOOPEENHEIDplastiekenemmervan5kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan72emmers,hetzij360kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKvan0,2tot2kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

voegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

2 x 2 5 x 5 10 x 10 20 x 20 20 x 25 33 x 33

2 1,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2

5 - 1,3 1 0,5 0,4 0,4

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEUREN30tintenbeschikbaar(ziekleurenkaartpag.388)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING2jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92

Hoetegelsplaatsenopeenreedsbetegeldeofgeschilderdebinnenmuur? 96

Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98

Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100

Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren? 104

Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen? 122

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 168: Gids weber 2015

166 www.weber-belgium.be

weber.joint large

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.joint large nietgebruiken: -opgevels,ophoutenplatenofopeenplankenvoerbedektmeteen

egalisatiemortel:weber.joint flexgebruiken -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk(≥80bars),aan

agressieveproducten(zuren,detergenten,...)ofinlokalen onderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne: weber.epox easy of weber.joint HR gebruiken

-inzwembaden

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot1uur•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum12uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van3tot20mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:witofgrijscement,kwartszanden,cellulosederivaten,waterwerendemiddelen,mineralepigmenten

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2WAr•densiteitvandeuitgehardemortel:2,0•druksterkte:ongeveer45N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetblekevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•voorhetopvoegenvanvlekgevoeligenatuursteen,weber.joint large beigegebruiken(eersteentestuitvoeren)

•omdereinigingvanporeuzetegelstevergemakkelijkenofbijgebruikvanweber.joint large antraciet,weber.prim joint(ziepag.162)gebruikenvóórhetaanbrengenvan weber.joint large(eersteentestuitvoeren)

•omzeerhardevoegentebekomenofbijwarmweer,hetproductdaagsnahetaanbrengenlichtjesbevochtigen

•omuitbloeiingenvandevoegmortelmaximaaltevermijden: - dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofde

tegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhet restvochtgehaltecontroleren

- devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzake hydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhetlokaal endeondergrond)aanbrengen

- deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren - demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegentereinigen.

Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhetvoegoppervlakte vertonen

- devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvantegelvoegenvan3tot20mmbreedte:voegenvan

marmer,natuursteen,keramischetegelsenterracotta

toegelaten ondergronden•vloerenenmurenbinnen•vloerenbuiten•prestatiesgeschiktvoorgebruikopvloerverwarmingmetwarmwater

Page 169: Gids weber 2015

167www.weber-belgium.be

weber.joint large

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels

AANBRENGEN

•aanmaken,bijvoorkeurmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm),met5lzuiverwaterperzakvan25kg

•weber.joint largediagonaalopdetegelsuitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)ofeenrubberenaftrekker(opvloeren)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendroogdoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Realiseren van tegelvoegen,van 3 tot 20 mm breedte, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten

Stofvrije formule

Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling

Met versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen

Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)

VERKOOPEENHEIDzakvan25kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan48zakken,hetzij1200kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIKvan0,5tot2kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

voegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

15 x 15 20 x 20 30 x 30

5 1,0 0,8 0,5

8 - 1,2 0,8

10 - 1,5 1,0

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEURENcementgrijs,staalgrijs,parelgrijs,antraciet,beige

(ziekleurenkaartpag.389)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Hoenatuursteentegelsplaatsen? 86

Hoelaagporeuzetegelsplaatsenopvloeren? 88

Hoetegelsplaatsenineenkortetijdspanne? 90

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92

Hoetegelsplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 94

Hoetegelsplaatsenopeenanhydrietdekvloer? 102Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen? 122

Page 170: Gids weber 2015

168 www.weber-belgium.be

weber.joint flex

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Flexibele, waterwerende mortel voor tegelvoegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.joint flex nietgebruiken: -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk(≥80bars),

aanagressieveproducten(zuren,detergenten,...)ofinlokalen onderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne: weber.epox easyofweber.joint HRgebruiken

-opzeerporeuzetegels

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot45minuten•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum12uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van3tot12mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:witofgrijscement,herdispergeerbaarhars,kwartszanden,cellulosederivaten,waterwerendemiddelen

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2WAr•densiteitvandeuitgehardemortel:1,8•druksterkte:ongeveer30N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetwittevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•inkleinehoeveelhedenmengenenperkleinehoeveelhedenuitvoeren•hetvoegenvantegelsmet weber.joint flex vereisteenonmiddellijkeen

verzorgdereiniging•omdereinigingvanporeuzetegelstevergemakkelijkenofbijgebruik

vanweber.joint flex antraciet,weber.prim joint(ziepag.162)gebruikenvóórhetaanbrengenvan weber.joint flex(eersteentestuitvoeren)

•omuitbloeiingenvandevoegmortelmaximaaltevermijden: - dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofde

tegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhet restvochtgehaltecontroleren

- devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzake hydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhetlokaal endeondergrond)aanbrengen

- deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren - demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegentereinigen.

Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhetvoegoppervlakte vertonen

- devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvanvoegenvantegelsofkeramischebekledingenvan

3tot12mmbreedteopmoeilijkeondergronden

toegelaten ondergronden•vloerenenmuren,binnenenbuiten•prestatiesbijzondergeschiktvoorgebruikophoutenvloeren,

vloerverwarming,gevels,terrassen,betegelingopcementondergrond ofhout

•systemenvoordeakoestischeisolatieondertegels:weber.sys acoustic,weber.sys impact

•industriëleofcommerciëlevloerenonderworpenaanzwaarverkeer

Page 171: Gids weber 2015

169www.weber-belgium.be

weber.joint flex

HY

DR

OFU G AT I O N R E NFO

RC

ÉE

VE

RH

OO

GDE WATERWEREND

HE

ID

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibele, waterwerende mortel voor tegelvoegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)

AANBRENGEN

•aanmaken,bijvoorkeurmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm),metzuiverwater:

-4,3lperzakvan25kg -0,9lperzakvan5kg•weber.joint flexdiagonaalopdetegels

uitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)ofeenrubberenaftrekker(opvloeren)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendroogdoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Realiseren van flexibele tegelvoegen, van 3 tot 12 mm breedte, op muren en vloeren, binnen en buiten

Bijzonder geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloerverwarming, gevels, terrassen, ...

Verhoogde waterwerendheid waardoor

weinig gevoelig voor vervuiling

zeer gemakkelijke reiniging van de tegels

VERKOOPEENHEDENzakvan25kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan48zakken,hetzij1200kg)verpakkingonderfolievan4x5kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan50eenheden,hetzij1000kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIKvan0,5tot2kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

voegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

15 x 15 20 x 20 30 x 30

5 1,0 0,8 0,5

8 - 1,2 0,8

10 - 1,5 1,0

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEURENantraciet,cementgrijs,parelgrijs,beige,wit,chocolade

(ziekleurenkaartpag.389)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92

Hoetegelsplaatsenophoutenplaten? 98

Hoetegelsplaatsenopvloerverwarming? 100

Hoetegelsplaatsenopeenanhydrietdekvloer? 102

Hoetegelsvanzeergrootformaatplaatsenopvloeren? 104

Hoetegelsplaatsenopgevels? 108

Hoeeentebetegelenvloerisolerentegencontactgeluid? 114Hoeeenbalkonofbuitenterraswaterdichtmaken

enbetegelen? 116Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen? 122

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 172: Gids weber 2015

170 www.weber-belgium.be

weber.joint HR

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:tot1uur•wachttijdvóórvolledigeuitharding:minimum8uren•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24uren•wachttijdvoorhetmetwatervullenvanzwembaden:7dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:van2tot10mm

IDENTIfICATIE

•samenstelling:specialecementen,kwartszanden,waterwerendemiddelen,specifieketoeslagstoffen

•pH:11

PRESTATIES

•geklasseerdvolgensEN13888:CG2WAr•densiteitvandeuitgehardemortel:2,2•druksterkte:ongeveer55N/mm2

•buigsterkte:ongeveer7N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•temperatuurweerstand:van-40°Ctot+100°C•chemischeweerstand: -chloorwater: ++ -NaOH2g/l: ++ -bleekwater: ++ -NaOH10g/l: ++ -melkzuur2%:++ -waterstofchloride2%:+ -melkzuur5%:+ -waterstofchloride5%:0 (++=zeergoedeweerstand;+=gemiddeldeweerstand;0=geenweerstand)

REfERENTIEDOCUMENT

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

AANBEVELINGEN

•bijhetvoegenmetwittevoegmortel,hettegelwerkmetwittekleefmortelverlijmen

•inkleinehoeveelhedenmengenenperkleinehoeveelhedenuitvoeren•hetvoegenvantegelsmetweber.joint HRvereisteenonmiddellijkeen

verzorgdereiniging•omuitbloeiingenvandevoegmortelmaximaaltevermijden: - dedroogtijdenvandeondergrond(dekvloer),delegmortelofde

tegellijmvóórhetaanbrengenvandevoegenrespecterenenhet restvochtgehaltecontroleren

- devoegenbinnendevooropgesteldetoepassingsvoorwaardeninzake hydrothermischeindicatoren(temperatuur,vochtigheidvanhetlokaal endeondergrond)aanbrengen

- deaangegevenhoeveelheidaanmaakwaterrespecteren - demortelvoldoendelatenaantrekkenvooraleerdevoegente

reinigen.Devoegmorteldienteenafbindingsfilmaanhet voegoppervlaktevertonen

- devoegenniettenatmakentijdenshetreinigen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•realiserenvan“hoogperformante”voegenvantegelsvan2tot10mm

breedte:voegenvanfaïence,keramischetegels(antislipofniet)englasdeeg

•prestatiesbijzondergeschiktvoorgebruikinprivateencollectievezwembaden,waterreservoirs,grootkeukens,publiekebadenenvochtigelokalenonderworpenaanbelangrijkegebruiksbelastingenenfrequentereinigingenmetgeconcentreerdereinigingsproducten(uitgezonderdzurenmetpH≤3)

toegelaten ondergronden•vloerenenmurenbinnen•vloerenbuiten•zwembaden

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.joint HR nietgebruiken: - opgevels,opvloerverwarming,ophoutenplatenofopeen

plankenvloerbedektmeteenegalisatiemortel:weber.joint flex gebruiken

- inlokalenonderhevigaanzeeragressieveproducten(sterkezurenmetpH≤3)ofinlokalenonderworpenaanspecifiekevoorschrifteninzakehygiëne:weber.epox easygebruiken

- weber.joint HR witenparelgrijsnietgebruikeninzwembadengefilterddooreenelectrofysischprocédé,weber.joint HR grijsgebruiken

- voorhetvoegenvanopnettengekleefdglasmozaïekinzwembaden:weber.epox easygebruiken

“Hoogperformante” waterwerende mortel voor tegelvoegen

Page 173: Gids weber 2015

171www.weber-belgium.be

weber.joint HR

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•ervoorzorgendatderuimtebestemdvoorhetvoegendroogenvrijvanlijmis

•indiennodig,dooruitkrabbenreinigenomeengoedehechting,eengelijkmatigedrogingeneenhomogenekleurvandevoegteverzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezonofopwarmetegels

AANBRENGEN

•aanmaken,bijvoorkeurmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm),metzuiverwater:

-850mlperzakvan5kg,bijgebruikopmuren -1lperzakvan5kg,bijgebruikopvloeren•weber.joint HRdiagonaalopdetegels

uitsmerenenmetdevoegspaan(rubberenpad)ofeenrubberenaftrekker(opvloeren)devoegenvolledigvullen

•hetteveelaanvoegmortelmetdevoegspaan,vastgehoudenineenmeerverticalehellingshoek(45°),verwijderen

•vóóruithardingmeteenherhaaldelijkgespoeldevochtigesponsofeensponsspaandetegelsdiagonaalreinigen

•eroplettendevoegennietuittehollenomdetegelboordenachterafniettebeschadigen

•nahetdrogenvandemortel,detegelsmeteendrogedoekofmetdewitteschoonmaakpadafdrogen

Realiseren van tegelvoegen met hoge weerstand, van 2 tot 10 mm breedte, op muren en vloeren binnen en vloeren buiten

Weerstaat aan chemische agressies :schoonmaakproducten, basen en zuren (pH > 3)

Prestaties aangepast aan zwembaden

VERKOOPEENHEIDemmervan20kg,4zakkenvan5kgbevattend

(volledigepalletonderkrimpfolievan24emmers,hetzij480kg)

PALLETfORMAAT80x120cm

VERBRUIKvan0,3tot2kg/m²afhankelijkvandevoegbreedte,

devoegdiepteenhettegelformaatvoorbeeldenvanverbruik(kg/m²):

VOEG-BREEDTE(in mm)

TEGELfORMAAT (in cm)

15 x 15 20 x 20 30 x 30

2 0,4 0,3 0,3

5 1,0 0,8 0,5

8 - 1,2 0,8

10 - 1,5 1,0

consulteerdeberekeningsformuleopwww.weber-belgium.be

KLEURENgrijs,parelgrijs,wit

(ziekleurenkaartpag.389)

GEREEDSCHAPsponsspaan,rubberenvoegspaan,

witteschoonmaakpad

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoetegelsplaatsenopzwaarbelastevloeren? 92

Hoeeenduurzamebetegelingineenzwembaduitvoeren? 106

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

Hoedevormingvankalkuitbloeiingbijvoegmortelsvoorkomen?122

“Hoogperformante” waterwerende mortel voor tegelvoegen

raadpleeg ook volgende werfoplossingen

ONDERWERP PAG.

Page 174: Gids weber 2015

172 www.weber-belgium.be

weber.sys dry

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.sys dry nietgebruiken: -omdewaterdichtingvangevels,zwembadenofwaterreservoirs,

vloereninindustriëlelokalen,dakterrassenofvanonstabiele ondergrondenteverzekeren

N.B.:hetmaximumformaatvandetegelswordtbepaalddoordetabellenvandetechnischenota’svandeproductenweber.col plus,weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfort enweber.col gres

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•wachttijdtussen2lagenweber.sys dry:minimum2tot4uren•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegels:minimum12uren

(weber.sys drymagnietmeerkleverigzijn)•laagdikte:gemiddeld1mm

IDENTIfICATIE

•onderlaag:vloeibarepasta•samenstelling:synthetischeharsen,fijnemineralevulstoffen,

specifieketoeslagstoffen•densiteit:1,5

PRESTATIES

•initiëlehechting:≥1,5N/mm2

•hechtingnawaterinwerking:≥1,2N/mm2

•uitrekkingtotbreuk:≥200%deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnengevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•waterdoorlaatbaarheid:geen

REfERENTIEDOCUMENT

•technischegoedkeuringgebruiktmetweber.sys acoustic•technischegoedkeuringgebruiktmetweber.sys impact

AANBEVELINGEN

•weber.sys dryalszijndeeenbeschermonderlaagtegenwatervaneenvolledigsysteem,dientverplichtmetdeandereproductenvanhetweber.sys drysysteemgebruiktteworden

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•beschermentegenwaterinfiltratiesvanmurenenvloerenin

vochtigelokalen(sanitair,douches,keukensvangebouwenmetgemeenschappelijkgebruik)eninzeervochtigelokalen(balneotherapiecentra,aquapretparken,...)

aard van de toegelaten ondergronden naargelang de lokalen•detechnischegoedkeuringofonsraadplegen

ondergrondheel vochtige

lokalenvochtigelokalen

cementbepleistering*,beton*,vezelcementplaat

ja ja

gipskartonplaat(grondlaagopdevoegen*)terracotta*(opcementondergrond)

NEENja

uitgezonderdbijhogedrukreiniging

waterwerendegipskartonplaat*,gipsblokken*(waterwerendofniet),gipsbepleistering*

NEEN ja

houtenplaten(spaanplaattypeB,multiplexWBP)

NEEN ja

bekledegeëxtrudeerdePS-plaat ja ja

cellenbetonblokken* NEEN ja

bestaandehechtendebekledingen:verf**,tegels**

deonderliggendeondergrondbepaalthetgebruiksdomein(onsraadplegen)

cementdekvloer*betonplaat*

ja ja

bestaandebekledingenopcementgebondenondergronden:hardvinyl**,hechtendeverf**,bestaandetegels**

NEEN ja

bekledegeëxtrudeerdePS-plaat ja ja

voorgevormdvloerelementvoorinloopdouches ja ja

houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)

NEENja

(voorlokalen<10m²)

BINNENMUREN

BINNENVLOEREN

* nagrondlaagweber.prim tac

**nagrondlaagweber.prim bond mono

andere ondergronden:onsraadplegen

Systeem ter bescherming tegenwaterinfiltraties onder tegels

Page 175: Gids weber 2015

173www.weber-belgium.be

weber.sys dry

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondenafwassenenontstoffen•allesporenvanonderhoudsproducten(boenwas,...)ofvetverwijderen.

Spoelenenlatendrogen•dehechtingvandebestaandebekledingcontroleren: -afgeschilferdeverfverwijderen -holklinkendetegelsherkleven•afhankelijkvanhettypeondergrond,indiennodig(tabelhiernaast

raadplegen)degrondlaagweber.prim tacofweber.prim bond monometderolopdeondergrondaanbrengen

•weber.prim tac1tot4urenlatendrogen,weber.prim bond mono1tot3uren(weber.prim bond monoblijftlichtkleverig)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)•deondergronddientvolledigdroogtezijn,vrijvanopstijgendvocht

AANBRENGEN

•eenlaagweber.sys drymeteenplatteborstelindehoeken,opscheurensmallerdan2mmenopdevoegentussenhoutenplaten,aanbrengen

•terhoogtevandebinnen-enbuitenhoekeneerstdevoorgevormdebinnenhoekenweber.sys dry corner Ienbuitenhoekenweber.sys dry corner Oinweber.sys dryverlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

•dehoekaansluitingen(aansluitingmuur/muur,muur/wand)bedekkenmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex banddoordezeinweber.sys dryteverlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

•een1stelaagweber.sys dryovervloedigmetdeschapenvachtrolaanbrengen(600tot700g/m²)opdegeheleoppervlakte

•zodrade1stelaagdroogis(nietmeerkleeft),een2delaagkruiselingsaanbrengenomeenfilmvanongeveer1mmtotaledikteteverkrijgen

•minimum12urenlatendrogenalvorensdetegelsmetweber.col plus, weber.col plus E-CO2, weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfort, weber.col gresofweber.col protekleven

•devolgendedagmetdeaangepastevoegmortelvoegen:weber.joint pro, weber.color comfort, weber.color perfect,weber.joint large, weber.joint flex of weber.epox easyenrandvoegenmeteensanitairsiliconenvoegtypeOttoseal S100(Ottoseal S70voornatuursteen)opkitten

Systeem ter bescherming tegen water voor muren en vloeren van vochtige en zeer vochtige lokalen vóór het plaatsen van tegels

Verzekert een volledige bescherming vande ondergrond tegen water

Gebruiksklaar, aan te brengen met de rol

Reiniging van het gereedschap met water

VERKOOPEENHEIDemmervan7kg

(volledigepalletonderkrimpfolievan60emmers,hetzij420kg)

PALLETfORMAAT100x120cm

VERBRUIK1,2tot1,4kg/m²(vooreendrogefilmvangemiddeld1mmdikte)

KLEURblauw

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

weber.sys flex band(rolvan20m)weber.sys dry corner I/weber.sys dry corner O(doosvan25stuks)

weber.sys dry tube32-55 mm/weber.sys dry tube100-130 mm(doosvan25stuks)

siliconenkitOttoseal S100(kokervan300ml)

GEREEDSCHAPschapenvachtrolvoorhetbehandelenvandevlakkedelen,platte

borstelvoorhetbehandelenvandehoeken,kleintruweel,schaarvoorhetinknippenvandewaterdichtingsband

weber.sys flex band

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Systeem ter bescherming tegenwaterinfiltraties onder tegels

Page 176: Gids weber 2015

174 www.weber-belgium.be

weber.sys dry roll

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Flexibel waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•beschermentegenwaterinfiltratiesvanmurenenvloereninvochtige

lokalen(sanitair,badkamers,douches,keukensvangebouwenmetgemeenschappelijkgebruik)eninzeervochtigelokalen(balneotherapiecentra,aquapretparken,wellness,industriëlekeukens,…)

•tegebruikenalsdampschermopplaatsenmeteenhoogwaterdampgehalte(bvb.sauna’s)

toegelaten ondergronden (*)

toegelaten bekleding•tegels

verenigbare lijmen•dekleefmortelsuithetgammaweber.col plus,weber.col gresen

weber.col pro(keuzeafhankelijkvanhettypeondergrond)

(*) Het gebruik vooraf van de grondlagen weber.prim tac en weber.prim bond mono wordt bepaald door de karakteristieken van de gebruikte kleefmortels. Eerst de productfiches van de te gebruiken kleefmortels raadplegen

voorandereondergronden:onsraadplegen

ondergrond (*)vochtigelokalen

zeer vochtigelokalen

cementbepleistering,beton,vezelcementplaat

ja ja

waterwerendegipskartonplaat,gipsbepleistering,gipsblokken(waterwerendofniet)

jauitgezonderdbij

hogedrukreinigingneen

verlijmdekalkzandsteenblokkenencellenbetonblokken

jaons

raadplegen

houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)

ja neen

bestaandehechtendebekledingen(opcementondergrond):verf,tegels

ja ja

geëxtrudeerdePS-plaat ja ja

ondergrond (*)vochtigelokalen

zeer vochtigelokalen

cementdekvloer,betonplaat(metofzondervloerverwarming)

ja ja

bestaandehechtendebekledingen(opcementondergrond):hardvinyl,hechtendeverf,bestaandetegels

ja ja

houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)

ja neen

bekledegeëxtrudeerdePS-plaat ja ja

voorgevormdvloerelementvoorinloopdouches ja ja

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.sys dry roll nietgebruiken: -buiten -omdewaterdichtingvangevels,zwembadenofwaterreservoirs,

balkons,terrassen,dakterrassenteverzekeren -oponstabieleondergronden -opbitumineuzemembranenofondergrondenopbasisvanbitumen -inlokalenonderhevigaanreinigingonderhogedruk N.B.:hetmaximumformaatvandetegelswordtbepaalddoorde

tabellenvandetechnischenota’svandegebruiktekleefmortels

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegels: -toepassingopmuren:onmiddellijk -toepassingopvloeren:±12uren(wachtentotdeuithardingvande

kleefmortelonderhetwaterdichtingsmembraan)deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIfICATIE

•samenstelling:membraanopbasisvanpolypropyleen,aanbeidezijdenbekleedmeteenvliesweefsel

•dikte:0,5mm•gewicht:250g/m²•breedte:1m

PRESTATIES

•waterdampweerstand(Sd):60m•waterdoorlaatbaarheid:geen•brandklasse:B2•temperatuurweerstand:van-30°Ctot+90°C•EMICODEklasse(VOS):EC1PLUS

AANBEVELINGEN

•deuitzet-enverdelingsvoegenmetbehulpvandewaterdichtingsbandweber.sys flex bandbehandelen(zie“Behandelenvandeuitzetvoegen”,hierna)enzehernementerhoogtevanhettegelwerk

•opvoorhanddetechnischefichesvandegebruikteproductenincombinatiemethetsysteemraadplegen

•eroplettenhetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollnahetaanbrengenniettebeschadigenofteperforeren.Hetmembraanbeschermenindoorgangs-enstockagezonesmetbehulpvanplanken

•invochtigelokalen,altijdeenhellingvanminimum1,5%(1,5cm/m)voorzien

•weber.sys dry rollalszijndeeenvolledigwaterdichtingssysteem,dientverplichtmetdeproductenbehorendtothetsysteemweber.sys dry roll gebruiktteworden

•bijgebruikvanweber.col gres TB,dezetdiktetot10mmbeperken

BINNENMUREN

BINNENVLOEREN

Page 177: Gids weber 2015

175www.weber-belgium.be

weber.sys dry roll

3

21

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibel waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,effen,zuiver,stevig,stabiel,gezond,scheurvrijencohesieftezijn

•ontstoffen(doorstofzuigen)•sporenvanonderhoudsproducten,vet,oliënencementmelk

verwijderen.Spoelenenlatendrogen•afbladerendeverfverwijderen•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóór

hetverlijmen,metbehulpvaneenvloermorteluithetgammaweber.niv,opvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetdegebruiktekleefmorteluitgevoerdworden

•houtenvloerplankenopdedraagstructuurvastschroevenomelkebewegingtevermijden.Oneffenhedenophoutenondergrondenmetweber.niv flex,nahetaanbrengenvandegrondlaagweber.prim bond mono,uitvlakken

•dehechtingvandebestaandebekledingcontroleren.Holklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderenenvervangenofdeondergrondmeteenaangepastproductherstellenofopvullen

•bestaandegeglazuurdetegels,metgrovekorrelschuren•afhankelijkvanhettypeondergrondenvandegebruiktekleefmortel,

indiennodigdegrondlaagweber.prim tacofweber.prim bond monometderolopdeondergrondaanbrengen(deproductfichevandegebruiktekleefmortelraadplegen),vóórhetplaatsenvanweber.sys dry roll.Degrondlaaglatendrogen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,involle

zonofopwarmeondergronden•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiende

verwarminguitschakelen)•deondergronddientvolledigdroog,envrijvanopstijgendvochttezijn

AANBRENGEN

Behandelen van de hoekaansluitingen •terhoogtevandebinnen-enbuitenhoeken,eerstdevoorgevormde

binnenhoekenweber.sys dry corner I enbuitenhoekenweber.sys dry corner Oopdeondergrond,metdegebruiktekleefmortel,verlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

•dehoekaansluitingen(aansluitingmuur/muur,muur/vloer)eerstbedekkenmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex banddoordezeopdeondergrondteverlijmenmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col pro.Meteenkleintruweelgladstrijken

•Ingevalvanplaatsingvanhetwaterdichtingsmembraan weber.sys dry roll opmuurenvloer, weber.sys dry roll eerstop

devloerverlijmen(volgensdehiernavermeldeverlijmingsmethode)alvorensdehoekaansluiting(muur/vloer)metdewaterdichtingsbandweber.sys flex band tebedekken.Vervolgenshetwaterdichtingsmembraanopdemuurenookopdewaterdichtingsbandverlijmen(zieschemahiernaast)

Verlijmen van het waterdichtingsmembraan weber.sys dry roll•eenlaagkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresof

weber.col pro,metbehulpvaneengetandespaanvanformaat4x4x4mm,opdeondergrondaanbrengen

•destrokenweber.sys dry roll,opvoorhandopmaatgeknipt,rimpelvrijindeversekleefmortelplaatsenendestrokennauwkeurigmetdegladdekantvandegetandespaanofmeteenplattespatelaandrukkenomeenoverdrachtvan100%tebekomenopdeachterzijdevanhetmembraan.Devormingvanluchtbellenvermijden.Destrokenweber.sys dry roll minstens5cmlatenoverlappen

Gebruik in zeer vochtige lokalen : industriële keukens, aquapretparken,wellness, sauna’s•destrokenweber.sys dry roll,opvoorhandopmaatgeknipt,rimpelvrij

indeversekleefmortelplaatsenendestrokennauwkeurigmetdegladdekantvandegetandespaanofmeteenplattespatelaandrukkenomeenlijmoverdrachtvan100%tebekomenopdeachterzijdevanhetmembraan.Destrokenweber.sys dry rollboordtegenboordmetnadenplaatsenzonderteoverlappen.Devormingvanluchtbellenvermijden

•opdenaden,dewaterdichtingsbandweber.sys flex band metweber.epox easyverlijmen,debandindeverseepoxymortelaandrukkenenovervloedigmetzand(0,1-0,5mm)bestrooien.Nadroginghetteveelaanzandverwijderen

Mu

ur

Vloer1 weber.sys dry roll (opvloer)2 weber.sys flex band3 weber.sys dry roll (opmuur)

Page 178: Gids weber 2015

176 www.weber-belgium.be

weber.sys dry roll

2

1

3

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Behandelen van de uitzetvoegen•terhoogtevandeuitzetvoegen: -hetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollnietopspannen -indeuitzetvoegeenlusmakenmethetwaterdichtingsmembraan

weber.sys dry roll (eenvouwlatenvolgensdeingecalculeerde uitzettingen)

-indeplooionderaaneenrondschuim(typeOtto Rondsnoer PUR-H), aangepastaandediameter,inwerken;deuitzetvoegopnieuwmetde waterdichtingsbandweber.sys flex bandbedekkenenverlijmenmet dekleefmortel-eensdetegelsgeplaatstzijn,deuitzetvoegmetbehulpvaneen

siliconenvoeg(typeOttoseal S100ofOttoseal S70voornatuursteen) opkitten

Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen•terhoogtevandevloeraflopen(meteenverlengstukenmetvasteof

afneembareverbinding): -deafvoermanchetteweber.sys dry tube 100 - 130 mm(ofeen

manchetteuithetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry roll gesnedenopdejuisteafmetingen)opdevasteverbinding,metweber.epox easy verlijmenenlatendrogen

-hetwaterdichtingsmembraanweber.sys dry rollopdeafvoermanchetteverlijmenmeteenkleefmorteluithetgamma weber.col plus,weber.col gresofweber.col proeninwerkenmeteenkleintruweel

-degewenstediameterinhetmembraanterhoogtevandevloeraflopenuitsnijdenenvervolgensdeafneembareverbindingopdevasteverbindingvastschroeven

-deaangrenzendestrookweber.sys dry rolltotopmin.20cmvandevloerafloopverlijmen

•terhoogtevandeleidingen: -deomtrekvandeleidingenwaterdichtmakendoordevoorziene buismanchetteweber.sys dry tube 32 - 55 mmophet

waterdichtingsmembraanteverlijmenmeteenkleefmorteluithet gammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proeninwerken meteenkleintruweel

Flexibel waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

1 weber.sys dry roll2 rondschuim3 weber.sys flex band

Hoewatergevoeligeondergrondenbeschermen? 110

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Verlijmen en opvoegen van de tegels•opmuren:onmiddellijknadeplaatsingvanhet

waterdichtingsmembraanweber.sys dry roll,detegelsverlijmenmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col pro

•opvloeren:±12urenlatendrogenvooraleerdetegelsteverlijmen(wachtentotdeuithardingvandekleefmortel)

•devolgendedagmeteenvoegmorteluithetgammaweber.colorofweber.jointvoegen,rekeninghoudendmetdegekozenvoegbreedteinfunctievanhetgebruiktetegelformaatenhettoepassingsdomein

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(Ottoseal S70voornatuursteen)opkitten

Page 179: Gids weber 2015

177www.weber-belgium.be

weber.sys flex band

weber.sys dry tube

weber.sys

weber.sys

dry corner I

dry corner O

weber.sys dry roll

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

GEBRUIK

•flexibelewaterdichtingsbandvoorhetwaterdichtmakenvandenaad-enhoekaansluitingen(aansluitingmuur/muur,muur/vloer)endebehandelingvandeuitzetvoegenbijhetaanbrengenvandesystementerbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry,weber.sys dry roll,weber.sys flex monoenweber.sys flex roll

AfMETING

•rolvan12cmx20m

VERKOOPEENHEDEN

•kartonnendoosvan6rollenvan20m•rolvan20m

GEBRUIK

•afvoer-enbuismanchettenvoorhetwaterdichtmakenvanvloeraflopenenbuisdoorvoeringenbijhetaanbrengenvandesystementerbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry,weber.sys dry roll,weber.sys flex mono enweber.sys flex roll

TyPE

•weber.sys dry tube 32 - 55 mmvoordebuisdoorvoeringenweber.sys dry tube 100 - 130 mmvoordevloeraflopen

VERKOOPEENHEID

•kartonnendoosvan25stuks

GEBRUIK

•voorgevormdebinnen-(weber.sys dry corner I)enbuitenhoeken(weber.sys dry corner O)(90°)voorhetwaterdichtmakenvanbinnen-enbuitenhoekenbijhetaanbrengenvandesystementerbeschermingtegenwaterondertegelsweber.sys dry,weber.sys dry roll,weber.sys flex monoenweber.sys flex roll

VERKOOPEENHEID

•kartonnendoosvan25stuks

Flexibel waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

Waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels

Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand,

betere hechting van kleefmortels

flexibel : scheuroverbruggend

zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) : EC 1 PLUS

Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar

VERKOOPEENHEDENrolvan5m(volledigegefilmeerdepalletvan140rollen)rolvan30m(volledigegefilmeerdepalletvan35rollen)

VERBRUIK1,05m²/m²

KLEURblauw

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac :150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono :100g/m²(emmervan1en5kg)

kleefmortelsuithetgammaweber.col plus, weber.col gres of weber.col pro (zakvan5en/of25kg)

voegmortelsuithetgammaweber.color of weber.joint (zakvan5en/of25kg)

weber.sys flex band (rolvan20m)weber.sys dry corner I / weber.sys dry corner O (doosvan25stuks)weber.sys dry tube 32-55 mm / weber.sys dry tube 100-130 mm

(doosvan25stuks)siliconenkit Ottoseal S100 (kokervan300ml)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger,schaar

BEWARING2jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,te

beschermentegenvochtenzon

Page 180: Gids weber 2015

178 www.weber-belgium.be

weber.sys flex mono

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

IDENTIfICATIE

•samenstelling:cement,mineralevulstoffenenspecifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:1,0•densiteitvandenattemortel:1,25

PRESTATIES

•initiëlehechtsterkte:≥1,6N/mm²•waterdampdoorlaatbaarheidµ:25deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•waterdoorlaatbaarheid:geen

REfERENTIEDOCUMENTEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-PT-4252[1]-01

AANBEVELINGEN

•weber.sys flex monoalszijndeeenwaterdichtings-enontkoppelingsmortelvaneenvolledigsysteem,dientverplichtmetdeproductenbehorendtothetweber.sys flex monosysteemgebruiktteworden

•eensaangebrachtalswaterdichtingssysteemvoordefunderingsmurenendeondergrondsedelenvangebouwen, weber.sys flex monosteedstegenmechanischedegradatiebeschermen

•overaleenconstantediktevanmin.2mmenmax.3tot4mmbewaren VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedsdroog,vlak,effen,zuiver,stevig,stabiel,gezond,scheurvrijencohesieftezijn

•allesporenvanvet,olieencementmelkverwijderen•ontstoffen(doorstofzuigen)•dehechtingvandebestaandetegelscontroleren:-holklinkendetegelsherkleven-allesporenvanonderhoudsproducten,vet,…verwijderen-spoelenenlatendrogen•detediepevoegeninmetselwerkeerstmetweber.floor 4040opvullen

enlatendrogen•allebelangrijkeoneffenheden,diemoeilijkhedenbijhetaanbrengen

ofhetbekomenvaneentegrotezetdiktekunnenveroorzaken,doorkrabbenofbeitelenverwijderen

•deniet-hechtendedelenverwijderen.Ingevalvanbelangrijkegatenofoneffenheden,tenminste48urenvóórhetplaatsenvandeontkoppelingsmortel,metweber.floor 4040opvullenofuitvlakken

•opbestaandegeglazuurdetegels,metgrovekorrelschuren•opoudetegelvloeren,devoegentussendetegelseerstmet weber.floor 4040ofmetdegebruiktekleefmortelopvullenof

uitvlakken.Latendrogen•iniedergeval,despecifiekeplaatsen(doorvoervanbuizen,sifons,

binnen-enbuitenhoeken)metdemanchetteweber.sys dry tube,devoorgevormdehoekenweber.sys dry corner I/weber.sys dry corner Oendewaterdichtingsbandweber.sys flex band,aangedruktenafgestrekenineenlaagweber.sys flex mono,behandelen

•deuitzet-enverdelingsvoegenmetdewaterdichtingsband weber.sys flex bandbehandelenendezeinhettegelwerkhernemen

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•ontkoppelenenbeschermentegenwaterinfiltratiesvantebetegelen

vloerenopbalkonsenterrassen•ontkoppelenenbeschermentegenwaterinfiltratiesvantegelwerken

invochtigeenzeervochtigelokalenzoals(groot)keukens,douches,sanitairvangebouwenmetgemeenschappelijkgebruikentechnischelokalen

•waterdichtmakenvanzwembadenenwaterreservoirsinbetonmetprivéofpubliekgebruik

•waterdichtmakenvanondergrondsemurenvangebouwenbuiten

toegelaten ondergronden binnenvloeren•beton•cementdekvloer(metofzondervloerverwarming)•vloeregalisatiemortelopcementondergrond•betegelingopcementondergrond

binnenmuren•cementbepleistering•betegelingopcementondergrond

buitenvloeren•beton•cementdekvloer•betegelingopcementondergrond

buitenmuren•metselwerkvanholleofvollebetonblokken•cementering

voorhetwaterdichtmakenvanzwembadenenwaterreservoirszijnenkelbekistingsblokkenenbetontoegelaten

voorandereondergronden:onsraadplegen

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.sys flex mononietgebruiken:- bijdiktegroterdan2mmperlaag- opbitumineuzemembranenofondergrondenopbasisvanbitumen

inhetalgemeen- voorhetwaterdichtmakenvanondergrondenonderhevigaan

watertegendruk-voorhetwaterdichtmakenvanbovengrondsemuren

N.B.:hetmaximumformaatvandetegelswordtbepaalddoor detabellenvandetechnischenota’svandeproducten weber.col plus Comfort,weber.col plus 3Den weber.col plus E-CO

2 Comfort

GEBRUIKSVOORzORGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•levensduurvanhetmengsel:45tot60minuten•wachttijdtussen2lagen:4uren•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegels:20uren•wachttijdvóórhetvullenvanhetzwembadofwaterreservoirmet

water:7dagen•wachttijdvóóraanaarden:min.7dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•laagdikte:3tot4mm(1,5tot2mmperlaag,in2lagenaante

brengen)

1 component flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsmortel onder tegels

Page 181: Gids weber 2015

179www.weber-belgium.be

weber.sys flex mono

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

1 component flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsmortel onder tegels

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,invollezon,

opwarmeondergronden,opondergrondenblootgesteldaanwindofbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

•bijwarmweerofbijteporeuzeondergrondeneerstdeondergrondlichtmetwaterbevochtigen

•eroplettenweber.sys flex mononahetaanbrengenniettebeschadigenofteperforeren

•iniedergeval,hettegelwerk,24tot48urennahetplaatsen,tegenregenbeschermen

•steedsingoedverluchtelokalenwerken•geenwater,zandofcementaanhetmengseltoevoegen

AANBRENGEN

•weber.sys flex monometeentraagdraaiendeelektrischemenger (500tpm)met5tot5,4lzuiverwaterperzakvan20kgaanmakentothet

bekomenvaneensoepeleenhomogene(klontvrij)samenstelling•eenlaagweber.sys flex monometeenplatteborstelindehoeken

aanbrengen•dewaterdichtingsbandweber.sys flexbandmeteenschaarinknippen,

zodanigdatdehoekenenobstakelsgoedbedektworden•dewaterdichtingsbandmetweber.sys flex monoinstrijken.Meteen

kleintruweelofeenborstelafstrijken•een1stelaagweber.sys flex monoopdeondergrond,meteengetande

spaan(3x3x3mm),aanbrengen•hetwapeningsnet(maasbreedte4x4mm)opmaatvandete

behandelenondergronduitknippen.Hetwapeningsnetzonderplooieninde1steverselaagweber.sys flex monoaandrukkenenafstrijkenmetbehulpvaneenvlakspaan.Destrokenop5cmoverlappen

•nadrogingvande1stelaag,een2delaagmeteenvlakspaanindezelfderichtingvanderillen,gevormddoorde1stelaag,aanbrengen

•20urenlatendrogenalvorensdetegelsmetweber.col plus Comfort,weber.col plus 3Dofweber.col plus E-CO

2 Comforttekleven

•devolgendedagmetweber.joint flex(min.voegbreedte:5mm)voegen.Derandvoegen,verdelings-enuitzetvoegenmetdegeschikteproductenbehandelen

1 component flexibele ontkoppelings -en waterdichtingsmortel voor het plaatsen van tegels op balkons, terrassen en in zeer vochtige lokalen

1 component mortel

Snel bekleedbaar : plaatsen van tegels mogelijk na 20 uren

zeer flexibele mortel : scheuroverbruggend

Polyvalent : ook geschikt voor het waterdicht maken van zwembaden, ondergrondse muren

VERKOOPEENHEIDzakvan20kg(volledigepalletvan30zakken,hetzij600kg)

PALLETfORMAAT107x107cm

VERBRUIK3tot4,2kg/m2

KLEURgrijs

AANVERWANTE PRODUCTENweber.sys flex band(rolvan20m)

weber.sys dry corner I/weber.sys dry corner O(doosvan25stuks)weber.sys dry tube 32-55 mm/weber.sys dry tube 100-130 mm

(doosvan25stuks)glasvliesnetweber.sys flex mono(rolvan25m)

weber.col plus Comfort(zakvan15kg)weber.col plus 3D(zakvan25kg)

weber.col plus E-CO2 Comfort(zakvan15kg)

weber.joint flex(zakvan5en25kg)

GEREEDSCHAPvlakspaan,truweel,getaandespaan3x3x3mm,borstel

BEWARING9maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Hoeeenbalkonofeenbuitenterraswaterdichtmakenenbetegelen? 116

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Page 182: Gids weber 2015

180 www.weber-belgium.be

weber.sys flex roll

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•weber.sys flex rollnietgebruiken: -omdewaterdichtingvangevels,zwembadenofwaterreservoirs,

vloereninindustriëlelokalen(belasting>2KN/m²)teverzekeren -oponstabieleondergronden -opbitumineuzemembranenofondergrondenopbasisvanbitumen N.B.:hetmaximumformaatvandetegelswordtbepaalddoorde

tabellenvandetechnischenota’svandegebruiktekleefmortel VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegels:±12uren(wachtentotdeuithardingvandekleefmortelonderhetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraan)

deze tijd bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIfICATIE

•samenstelling:membraanopbasisvanpolypropyleen,aanbeidezijdenbekleedmeteenvliesweefsel

•dikte:1,5mm•gewicht:430g/m²•breedte:1m

PRESTATIES

•waterdampweerstand(Sd):90m•waterdoorlaatbaarheid:geen•brandklasse:B2•temperatuurweerstand:van-30°Ctot+90°C•EMICODEklasse(VOS):EC1PLUS

REfERENTIEDOCUMENTEN

•TechnischeVoorlichtingen(TV)189,193en196(WTCB)

AANBEVELINGEN

•deuitzet-enverdelingsvoegenmetbehulpvandewaterdichtingsbandweber.sys flex bandbehandelen(zie“Behandelenvandeuitzetvoegen”,hierna)enzeterhoogtevanhettegelwerkhernemen

•opvoorhanddetechnischefichesvandegebruikteproductenincombinatiemethetsysteemraadplegen

•eroplettenhetwaterdichtingsmembraanweber.sys flex rollnahetaanbrengenniettebeschadigenofteperforeren.Hetmembraanindoorgangs-enstockagezonesmetbehulpvanplankenbeschermen

•iniedergeval,zichoverdegoedeventilatieonderdeplankenvloerofhoutenplatenvergewissen

•opbalkons,terrasseneninvochtigelokalen,altijdeenhellingvanminimum1,5%(1,5cm/m)voorzien

•weber.sys flex rollalszijndeeenvolledigwaterdichtingssysteem,dientverplichtmetdeproductenbehorendtothetsysteemweber.sys flex rollgebruiktteworden

•bijgebruikvanweber.col gres TB,dezetdiktetot10mmbeperken

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•ontkoppelenenbeschermentegenwaterinfiltratiesvantebetegelen

vloerenopbalkonsenterrassen•ontkoppelenenbeschermentegenwaterinfiltratiesvantegelwerken

invochtigeenzeervochtigelokalenzoalsbadkamers,(groot)keukens,douches,sanitairvangebouwenmetgemeenschappelijkgebruikeninlokalenmetintensverkeer

•ontkoppelenvantegelwerkenopondergrondenonderhevigaandimensionaleschommelingen(houtenvloer,vloerverwarming)

toegelaten ondergronden (*) binnenvloeren•cementdekvloer,betonplaat•vloerverwarmingmetwarmwaterofelektrischevloerverwarming•betegelingopcementondergrond•vloeregalisatiemortelopcementondergrond•bestaandehechtendebekledingenopcementondergrond:hardvinyl,

verf,bestaandebetegeling•plankenvloer,houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)

(indrogeofhalfvochtigelokalen)

buitenvloeren•cementdekvloer,betonplaat•betegelingopcementondergrond

(*) Het gebruik vooraf van de grondlagen weber.prim tac en weber.prim bond mono wordt bepaald door de karakteristieken van de gebruikte kleefmortels. Eerst de productfiches van de te gebruiken kleefmortels raadplegen

voorandereondergronden:onsraadplegen

toegelaten bekleding•tegels

verenigbare lijmen•dekleefmortelsuithetgammaweber.col plus,weber.col gresen

weber.col pro(keuzeafhankelijkvanhettypeondergrond)

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

Page 183: Gids weber 2015

181www.weber-belgium.be

weber.sys flex roll

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

•deondergrondendienensteedseffen,zuiver,stevig,stabiel,gezond,scheurvrijencohesieftezijn

•ontstoffen(doorstofzuigen)•sporenvanonderhoudsproductenvoortegels,vet,oliënencementmelk

verwijderen.Spoelenenlatendrogen•afbladerendeverfverwijderen•ingevalvangatenofbelangrijkeoneffenheden,tenminste48urenvóór

hetaanbrengenvanweber.sys flex roll,metbehulpvaneenvloermorteluithetgammaweber.niv,opvullenofuitvlakken.Plaatselijkuitvlakkentot10mmkanmetdegebruiktekleefmorteluitgevoerdworden

•houtenvloerplankenopdedraagstructuurvastschroevenomelkebewegingtevermijden.Oneffenhedenophoutenondergrondenmetweber.niv flex, nahetaanbrengenvandegrondlaagweber.prim bond mono,uitvlakken

•dehechtingvandebestaandebekledingcontroleren.Holklinkendeofzwakhechtendedelenverwijderenenvervangen,ofdeondergrondmeteenaangepastproductherstellenofopvullen

•bestaandegeglazuurdetegels,metgrovekorrelschuren•afhankelijkvanhettypeondergrondenvandegebruiktekleefmortel,

indiennodigdegrondlaagweber.prim tacofweber.prim bond monometderolopdeondergrondaanbrengen(deproductfichevandegebruiktekleefmortelraadplegen),vóórhetplaatsenvanweber.sys flex roll.Degrondlaaglatendrogen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden,invollezon,

opondergrondenblootgesteldaanwind,opwarmeondergrondenofbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

•nietaanbrengenopvloerverwarminginwerking(48urenvoordiendeverwarminguitschakelen)

•weber.sys flex rollmagopdekvloerenvanbalkonsenterrassengeplaatstwordenvanafdatdezebeloopbaarzijn

AANBRENGEN

verlijmen van het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll•eenlaagkleefmorteluithetgamma

weber.col plus,weber.col gresofweber.col prometbehulpvaneengetandespaanvanformaat4x4x4mm,aanbrengen

•destrokenweber.sys flex roll(blauwezijdenaarbovengericht),opvoorhandopmaatgeknipt,boordtegenboord(metnaden),rimpelvrijindeversekleefmortelplaatsen,bijvoorkeurinderichtingvandestromingvanhetwater.Destrokennauwkeurigmetdegladdekantvandegetandespaanofmeteenplattespatelaandrukkenomeenlijmoverdrachtvan100%tebekomenmetdeachterzijdevandestroken.Devormingvanluchtbellenvermijden.Ingevalvanplaatsingopbalkonsenterrassen,destrokentotdeaansluitingvandeafwerkingsprofielenopdebalkon-ofterrasboordplaatsen

behandelen van de naden•dewaterdichtingsbandweber.sys flex band

metbehulpvaneenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proopdenadenverlijmen,dewaterdichtingsbandindeversekleefmortelaandrukken.Meteenkleintruweelgladstrijken

afwerking van de boorden•deafwerkingsprofielenbevestigen(schroeven).Hetontkoppelings-en

waterdichtingsmembraanweber.sys flex rollontrollentotaandeaansluitingvanhetafwerkingsprofielenverlijmenmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col pro.Deverbindingtussenhetmembraanendeaansluitingvanhetafwerkingsprofieluitvoerendoordewaterdichtingsbandweber.sys flexband metweber.epox easy teverlijmen

Page 184: Gids weber 2015

182 www.weber-belgium.be

13

1

2

4

weber.sys flex roll

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

behandelen van de uitzetvoegen en de hoekaansluitingen•destrookweber.sys flexrollterhoogtevandeuitzetvoegenafknippen•indeuitzetvoegeenlusmakenmetdewaterdichtingsband weber.sys flexband(eenvouwlatenvolgensdeingecalculeerde

uitzettingen)•indeplooionderaaneenrondschuim(typeOtto Rondsnoer PUR-H

(binnentoepassing)ofPE(buitentoepassing))aangepastaandediameterinwerken;deuitzetvoegopnieuwmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex bandbedekkenenmetdekleefmortelverlijmen

•eensdetegelsgeplaatstzijn,deuitzetvoegmetbehulpvaneensiliconenvoeg(typeOttoseal S100ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

•dehoekaansluitingen(aansluitingmuur/vloer)bedekkenmetdewaterdichtingsbandweber.sys flex banddoordezeophetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex rollmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proteverlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

•terhoogtevandebinnen-enbuitenhoeken,devoorgevormdebinnenhoekenweber.sys dry corner I enbuitenhoekenweber.sys dry corner Oophetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex roll,metdegebruiktekleefmortel,verlijmen.Meteenkleintruweelgladstrijken

behandelen van de vloeraflopen en de leidingen•terhoogtevandevloeraflopen(meteenverlengstukenmetvasteof

afneembareverbinding): -nahetuitsnijdenvandegewenstebuitendiametervandevloeraflopen

inhetmembraan,hetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex rollronddeafvoerverlijmenmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proenmeteenkleintruweelinwerken

-deafvoermanchetteweber.sys dry tube 100 - 130 mm metweber.epox easyopdevasteverbindingendusookophetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex rollverlijmenenlatendrogen

-vervolgensdeafneembareverbindingopdevasteverbindingvastschroeven

-deaangrenzendestrookweber.sys flex roll totopmin.20cmvandevloerafloopverlijmen

•terhoogtevandeleidingen: -deomtrekvandeleidingenwaterdichtmakendoordevoorziene

buismanchetteweber.sys dry tube 32 - 55 mmophetontkoppelings-enwaterdichtingsmembraan weber.sys flex rollteverlijmenmeteenkleefmorteluithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col proeninwerkenmeteenkleintruweel

verlijmen en voegen van de tegels•nadeuithardingvandekleefmortelonderhet

ontkoppelings-enwaterdichtingsmembraanweber.sys flex roll,detegelsverlijmenmetweber.col plus 3D,weber.col plus E-CO2 Comfort ofweber.col plus Comfort.Voorbuitentoepassingen(balkon,terras)hettegelformaattot2000cm2beperken

•devolgendedagmeteenvoegmorteluithetgammaweber.colorofmetweber.jointflex voegen,rekeninghoudendmetdegekozenvoegbreedteinfunctievanhetgebruiktetegelformaatenhettoepassingsdomein

•derandvoegen,deverdelingsvoegenendeuitzetvoegenmeteensiliconenvoegtypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

1 weber.sys flex roll2 weber.sys flex band3 rondschuim4 weber.sys flex band

Page 185: Gids weber 2015

183www.weber-belgium.be

weber.sys flex roll

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

Dun systeem : 1,5 mm dik

Snel bekleedbaar : tijdswinst

zonder noppen : minder lijmverbruik

Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand,

betere hechting van kleefmortels

zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) : EC 1 PLUS

Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar

VERKOOPEENHEIDrolvan15m(volledigegefilmeerdepalletvan35rollen)

VERBRUIK1,00m²/m²

KLEURblauw/zwart

AANVERWANTE PRODUCTENweber.prim tac:150tot250g/m²(emmervan4en15kg)weber.prim bond mono:100g/m²(emmervan1en5kg)

kleefmortelsuithetgammaweber.col plus,weber.col gresofweber.col pro(zakvan5en/of25kg)

voegmortelsuithetgammaweber.colorofweber.joint(zakvan5en/of25kg)

weber.sys flex band(rolvan20m)weber.sys dry corner I/weber.sys dry corner O(doosvan25stuks)

weber.sys dry tube 32-55 mm/weber.sys dry tube 100-130 mm(doosvan25stuks)

siliconenkitOttoseal S100(kokervan300ml)

GEREEDSCHAPtruweel,getandespaan,traagdraaiendeelektrischemenger,schaar

BEWARING2jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,te

beschermentegenvochtenzon

flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan vóór het plaatsen van tegels

Hoeeenbalkonofeenbuitenterraswaterdichtmakenen betegelen? 116

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Page 186: Gids weber 2015

184 www.weber-belgium.be

weber.sys acoustic

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•hetgebruikvanhetsysteemisbeperkttotlokalenU4P3(volgensUPEC-classificatie)

•weber.sys acoustic nietopvloerverwarminggebruiken

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•wachttijdvandeweber.sys acousticlijm:5minutenbij+20°C,opeennormaalporeuzeondergrond

•wachttijdvóórlichtverkeeropdeuitvlakmortelweber.sys acoustic:minimum4uren

•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegelsopdeuitvlakmortelweber.sys acoustic:minimum4uren

•wachttijdvóórhetvoegen:24urenminimumdeze tijden bij +20°C en 65% relatieve vochtigheid verhogen bij lagere en verlengen bij lagere temperaturen •minimalediktevandeuitvlakmortelweber.sys acoustic:5mm

(opdeonderlaag)

IDENTIfICATIE

•volledigsysteembestaandeuit:

lijm weber.sys acoustic•aard:gebruiksklarepasta•samenstelling:harsinwaterdispersiemetfijnevulstoffen•densiteit:1,1±0,1

onderlaag weber.sys acoustic•aard:rolvan15m²•afmetingen:1mx15m•gewichtvanderollen:9kgvoorderolvan15m²•dikte:5mm

toebehoren (onderlaag inbegrepen)•overbruggingsband -aard:rolvan20m -breedte:25mm•bandvoorrandafwerking -aard:rolvan20m -breedte:50mm -dikte:3mm•dikteregelaars -zelfklevenderondjes -afmetingen:10x10mm -dikte:5mm

PRESTATIES

•ΔLw(volgensgenormaliseerdecontactgeluidmetingen): -tegel30x30cm/ΔLw=20dB

REfERENTIEDOCUMENTEN

•PVvanakoestischemetingenCSTB•PVvanmechanischemetingenCSTB•PVvanthermischemetingenCSTB•technischegoedkeuringenvoordesamenstellendeproductenvanhet

systeem

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•akoestischeisolatieonderbetegeldevloerenvanverdiepingen•hetsysteembestaatuit: -weber.sys acoustic:akoestischeonderlaag(polyestervliesbedektmet

eenafdichtlaag)dewelkeeengeluidswerendebekuipingverzekert -uitvlakmortelweber.sys acousticvezelsversterkt,snelen

zelfnivellerendopbasisvanhydraulischebindmiddelen -deproductenvoorhetplaatsenvandevloerbekleding(tegels)•deplaatsingvandetegelsgebeurtsteedsindubbeleverlijmingdoor

middelvaneentegellijmmetgemengdebindmiddelen:weber.col flex•hetweber.sys acousticvoorzietwerkeninlokalenmetklasseP2ofP3toegelaten ondergronden •cementdekvloer*•betonplaat*•prefabbetonelementen*•houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)ofeenoude

parketvloer(diktemin.22mm)*•anhydrietdekvloer•betegeling,hardvinyl,vloerverf:onsraadplegen•verlijmdparket(onsraadplegen)

*voorafvoorzienvaneenuitvlaklaagbehalveindienhetoppervlakvollediggladisendezegeenfouteninvlakheidgroterdan3tot4mmondereenregelvan2mvertoont

toegelaten vloertegels •tegelsennatuursteen(onsraadplegen)metminimaalklasseP3in

lokalenmetklasseP2•detegelshebbenminimaalklasseP4inlokalenmetklasseP3•tegelformaten: -formateninlokalenmetklasseP2:tot3600cm2opeen

cementdekvloerofeenhoutenvloer -formateninlokalenmetklasseP3:tot2500cm2opeen

cementdekvloer(tegeldikte≥8mm) -groterformaat:onsraadplegen

Systeem voor de akoestische isolatie onder tegels

Page 187: Gids weber 2015

185www.weber-belgium.be

weber.sys acoustic

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

AANBEVELINGEN

•deonderlaagweber.sys acousticmagenkelsamenmetdeandereproductenvanhetsysteemgebruiktworden

•dewittezijdevandeonderlaagopdeondergrondplaatsen•dehoeveelheidaanmaakwatervandeuitvlakmortelweber.sys acoustic

(5lwaterperzakvan25kg)respecteren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•deondergrondendienenvolledigdroogenzuivertezijn•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C

AANBRENGEN VAN DE ONDERLAAG

•metbehulpvaneenschaarofeencutterdebanenvolgensdeafmetingenvanhetlokaalafsnijden(omdeversnijdingtevereenvoudigen,deonderlaagm.b.h.v.eenregelopheffen)

•vooreensnelleversnijding,eenaangepastelektrischgereedschapgebruiken

•delijmweber.sys acousticopdeondergrondmetbehulpvaneenschapenvachtrolofeengetandespaanmeteenverbruikvan200tot300g/m²aanbrengen

•zonderde30minutenteoverschrijden,delijmlatenwerken(rijpen)vóórhetplaatsenvandebanen

•debanenmetdewittezijdeopdeverlijmdeondergrondaanbrengenomzevervolgenszorgvuldig(meteenslaghout)zodanigaantedrukkenzodatalleluchtverdrevenwordteneenverlijmingopdetotaliteitvanhetoppervlakverzekertis

•deverbindingtussendebanenmetdeoverbruggingsbandoverbruggen

•debandvoorrandafwerkingaanderandenvanhetlokaalplaatsen.Dezemeteenlengtevan1cmopdeakoestischeonderlaagtegendemuurlatenoplopen

•hetisookmogelijkdeonderlaag5cmtelatenoplopen

BEHANDELING VAN ENKELE PUNTEN

•teneindeakoestischebruggentevermijdeneveneensdebandvoorrandafwerkingaanbrengen:buizen,sanitairetoestellen,deurlijsten,...

•voordedorpelsbijdeuropeningen,aangepasteprofielengebruiken

Systeem voor de akoestische isolatie onder tegels

Page 188: Gids weber 2015

186 www.weber-belgium.be

weber.sys acoustic

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Systeem voor de akoestische isolatie onder tegels

AANBRENGEN VAN DE UITVLAKMORTEL

•omhetwerkoppervlakaftebakenen,tweediktesvandebandvoorrandafwerkingopelkaarofeendorpelprofielaanbrengen

•indiendeuitvlakmortelnietdezelfdedagwordtaangebracht,deonderlaagtegenbeschadigingbeschermen

•dezelfklevendedikteregelaarsaanbrengen

•deuitvlakmortelweber.sys acoustic mechanischmengen.Dehoeveelheidaanmaakwaterzijnde5literperzakvan25kgeerbiedigen.Uitgietenendedikteopderandenvandedikteregelaarsregelen.Teneindeeendiktevan5mmteverzekeren,isopdeomtrekvandeplaatsdebandvoorrandafwerkingmet2mmbedekt

•deuitvlakmortelweber.sys acousticminimum4urenlatendrogen

VERLIjMEN EN VOEGEN VAN DE TEGELS

•detegelsindubbeleverlijmingmetweber.col flexverlijmen

•voegenvanminimum3mmvoorzien.24urenwachtenvoorhetvoegen

•weber.joint flex met5tot6lwatermechanischmengen.Devoegenmeteenvoegspaanofmeteenrubberenaftrekkervullen.Meteenvochtigesponsofeensponsspaanreinigen

behandeling van de plinten•debandvoorrandafwerkingafknippen

•deplintenverlijmeneneenvoegvan3mmdoormiddelvanwiggenvoorzien

•devoegenmetsiliconentypeOttoseal S100(ofOttoseal S70voornatuursteen)opkitten

•lichtverkeerismogelijkna12urenennormaalverkeer24urennahetvoegen

SySTEEM WEBER.SyS ACOUSTIC

producten verbruik gereedschap verpakking samenstelling kit

15 m2 60 m2

Onderlaagweber.sys acoustic(+randafwerkingsband,overbruggingsband,dikteregelaars)

1,05m2/m2 regel,winkelhaak,cutter rolvan15m2 1 4

Lijmvooronderlaagweber.sys acoustic

200tot300g/m2 lijmkamweber.sys acousticemmervan5kg 1

emmervan18kg 1

Uitvlakmortelweber.sys acoustic 9tot10kg/m2 plakspaan zakvan25kg 6 25

Kleefmortelweber.col flex 4tot6kg/m2 getandespaanhalvemaan20x8mm

zakvan25kg 3 10

Voegmortelweber.joint flex 0,5tot2kg/m2 voegspaan zakvan25kg 1 2

Dehoeveelhedenkleefmortelenuitvlakmortelzijnberekendopeenstandaardverbruik,devoorbereidingvandeondergrondishiernietinopgenomen

SAMENSTELLING WEBER.SyS ACOUSTIC KITTEN

Page 189: Gids weber 2015

187www.weber-belgium.be

weber.sys acoustic

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Systeem voor de akoestische isolatie onder tegels

Conform de nieuwe akoestische reglementering NRA 2000 (frankrijk)

Snelle en eenvoudige plaatsing : lichte rollen,eenvoudig versnijdbaar, zelfnivellerende uitvlakmortel

Geringe totale dikte : 11 mm, zonder tegels

VERKOOPEENHEDENvolledigekitvoor15m²metbijhorendeaccessoiresvolledigekitvoor60m²metbijhorendeaccessoires

PALLETfORMAAT

107X107cm

VERBRUIKonderlaagweber.sys acoustic:1,05m²/m²lijmweber.sys acoustic:200tot300g/m²

KLEURENonderlaagweber.sys acoustic:wit/zwart

lijmweber.sys acoustic:wit

BEWARING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Akoestische isolatie op rol voor contactgeluiden

Hoeeentebetegelenvloerisolerentegencontactgeluid? 114

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Of

Page 190: Gids weber 2015

188 www.weber-belgium.be

weber.sys impact

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

GEBRUIKSLIMIETEN

•hetgebruikvanhetsysteemisbeperkttotlokalenU4P3(volgensUPEC-classificatie)

•weber.sys impact nietopvloerverwarminggebruiken

GEBRUIKSVOORzORGEN

•omditsysteeminalleveiligheidtoetepassen,terbeschermingvanuwgezondheidenhetmilieu,devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingraadplegen

•deveiligheidsinstructiesvoorcorrectgebruikzijnbeschikbaaropdeveiligheidsfiche

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

•wachttijdvandeweber.sys acousticlijm:5minutenbij+20°C,opeennormaalporeuzeondergrond

•wachttijdvóórhetplaatsenvandetegels:onmiddellijknahetplaatsenvandeplaten

•wachttijdvóórhetvoegen:16urenminimum•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:24tot48urennahet

opvoegendeze tijden bij +20°C en 65% relatieve vochtigheid verhogen bij lagere en verlengen bij lagere temperaturen

IDENTIfICATIE

lijm weber.sys acoustic•aard:gebruiksklarepasta•samenstelling:harsinwaterdispersiemetfijnevulstoffen•densiteit:1,1+/-0,1

platen weber.sys impact•soepeleplaatvan0,5x1m•gewicht:1,6kg/m²•dikte:8mm

toebehoren•overbruggingsband(inbegrepenmetdeplatenweber.sys impact)-breedte:25mm

•bandvoorrandafwerking-aard:rolvan10en20m-breedte:50mm-dikte:3mm

•getandespaan(ofschapenvachtrol)voorhetaanbrengenvandelijmweber.sys acoustic

PRESTATIES

•akoestischeprestatiestegencontactgeluidΔLw=20dB(volgensgenormaliseerdecontactgeluidmetingen)

•gehaltevluchtigeorganischestoffen(VOS):A+

REfERENTIEDOCUMENTEN

•PVvanakoestischemetingenCSTB•technischegoedkeuringingenvoordesamenstellendeproductenvan

hetsysteem

GEBRUIK

toepassingsdomeinen•akoestischecontactgeluidsisolatieonderbetegeldevloerenvan

verdiepingen•hetsysteemweber.sys impactbestaatuit:

-deakoestischeplatendewelkeeengeluidswerendebekuipingenhet mechanischweerstandverzekert-deproductenvoorhetplaatsenvandevloerbekleding(tegels)

•deplaatsingvandetegelsgebeurt:-indubbeleverlijmingmetweber.col gres R(weber.col rapid)-inenkelverlijmingmetweber.col fluid

•weber.sys impactverzekertookeenontkoppelingsfunctievandetegelsopdelicateondergronden(houtenvloeren)

toegelaten ondergronden •cementdekvloer*•betonplaat*•prefabbetonelementen*•houtenplaten(multiplexWBPofspaanplaattypeB)ofeenoude

parketvloer(diktemin.22mm)*•anhydrietdekvloer•betegeling,hardvinyl,vloerverf(onsraadplegen)

*voorafvoorzienvaneenuitvlaklaagbehalveindienhetoppervlakvollediggladisendezegeenfouteninvlakheidgroterdan3tot4mmondereenregelvan2mvertoont

toegelaten vloerbekledingen •tegelsennatuursteen(onsraadplegen)metminimaalklasseP3en

formaattot2500cm²(voorgrotereformaten:onsraadplegen)•verlijmdparket:onsraadplegen

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels

NIEUW

Page 191: Gids weber 2015

189www.weber-belgium.be

weber.sys impact

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

AANBEVELINGEN

•deweber.sys impactplatenmogenenkelsamenmetdeandereproductenvanhetsysteemgebruiktworden

•dewittezijdevandeplatenopdeondergrondplaatsen•allescheidingswandendienengeplaatsttezijnalvorens

weber.sys impactaantebrengen

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

•hetoppervlakmetweber.niv pro,weber.niv renoofweber.niv flexafhankelijkvandeaardvandeondergrondegaliseren,behalveindienhetoppervlakvollediggladisendezegeenfouteninvlakheidgroterdan3tot4mmondereenregelvan2mvertoont

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

•deondergrondendienenvolledigdroogenzuivertezijn•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+35°C

AANBRENGEN VAN DE PLATEN

•metbehulpvaneencutterdeweber.sys impactplatenvolgensdeafmetingenvanhetlokaalafsnijden(omhetversnijdentevereenvoudigen,deonderlaagm.b.h.v.eenregelopheffen)

•delijmweber.sys acousticgelijkmatigmetbehulpvaneenschapenvachtrolofeenfijnelijmkammeteenverbruikvan150tot200g/m²opdeondergrondaanbrengen.Hetteveelaanlijmverwijderen

•zonderde15minutenteoverschrijden,delijmlatenwerken(rijpen)vóórhetplaatsenvandeplaten

•deplatenboordaanboordmetdewittezijdeopdeverlijmdeondergrondaanbrengen.Deplateninverbandplaatsen.Dezwartezijdezaldoordetegelsbedektworden

•deweber.sys impactplatenzorgvuldigmeteenslaghoutofeenplakspaanaandrukkenzodatalleluchtverwijderdwordteneenhechtingopdetotaliteitvanhetoppervlakverzekertis

•indiennodig,despatievan2tot4mmtussendeplatenmetdezelfklevendeoverbruggingsbandoverbruggen.Indiengroterdan4mm,despatiemetstukkenvandeplatenopvullen

•debandvoorrandafwerkingaanderandenvanhetlokaalplaatsen.Dezemeteenlengtevan1cmopdeakoestischeplaattegendemuurlatenoplopen

BEHANDELING VAN ENKELE PUNTEN

•teneindeakoestischebruggentevermijdendebandvoorrandafwerkingeveneensaanbuizen,sanitairetoestellen,deurlijsten,...aanbrengen

•voordedorpelsbijdeuropeningen,aangepasteprofielengebruiken

•indienhettegelwerkineenaangrenzenderuimtemeteenoppervlakte≥6m²doorloopt,eenverdelingsvoegaanbrengen

•elke40m²metaangepasteprofieleneenverdelingsvoeginhettegelwerkaanbrengen

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels

Page 192: Gids weber 2015

190 www.weber-belgium.be

weber.sys impact

PLA

ATSE

N V

AN

TEG

ELS

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels

VERLIjMEN EN VOEGEN VAN DE TEGELS

•detegelsindubbeleverlijmingmetweber.col gres R(weber.col rapid)gemengdmet5,5lwaterperzakvan25kgofinenkeleverlijmingmet weber.col fluidgemengdmet6lwaterperzakvan25kgverlijmen.Hetgebruikvaneenhalvemaanspaan20x8mmofeengetandespaan9x9x9mm(dubbeleverlijming)isnoodzakelijkomeenlijmverbruikvan7kg/m²tebekomen

•dehellingvandespaanverminderenomhetnoodzakelijkeverbruikvan7kg/m²terespecteren

•voegenvanminimum3mmvoorzien.16urenwachtenvóórhetvoegen

•weber.joint flexmet4tot4,5lwaterperzakvan25kgmechanischmengen.Devoegenmeteenvoegspaanofmeteenrubberenaftrekkervullen.Meteenvochtigesponsofeensponsspaanreinigen

behandeling van de plinten

•debandvoorrandafwerkingafknippen

•deplintenverlijmeneneenvoegvan3mmdoormiddelvanwiggenvoorzien(ofdebandvoorrandafwerkingonderdeplintensteken)

•devoegenmetsiliconentypeOttoseal S100(of Ottoseal S70voornatuursteen)opkitten

•lichtverkeerismogelijkna24urenennormaalverkeer48urennahetvoegen

SySTEEM WEBER.SyS IMPACT

producten verbruik gereedschap verpakkingsamenstelling kit

(per verkoopseenheid)

5 m2 20 m2

lijmweber.sys acoustic 150tot200g/m2 lijmkamweber.sys acousticofschapenvachtrol

emmervan1,5kg 1

emmervan5kg 1

plaatweber.sys impact (+overbruggingsband)

1,05m2/m2 regel,winkelhaak,cutter,plakspaankartonnendoosvan5m2(10platen)

1 4

randafwerkingsband 1m/m cutterrolvan10m 1 1

rolvan20m 1

kleefmortelweber.col gres R(weber.col rapid)dubbeleverlijming 7kg/m2

getandevierkantespaan9x9x9mm

zakvan25kg 2 6

kleefmortelweber.col fluidenkeleverlijming

getandespaanhalvemaan20x8mm

voegmortelweber.joint flex 0,5tot2kg/m2 rubberenvoegspaanzakvan5kg 1

zakvan25kg 1

SAMENSTELLING WEBER.SyS IMPACT KITTEN

Page 193: Gids weber 2015

191www.weber-belgium.be

weber.sys impact

PLAATSEN

VA

N TEG

ELS

Plaatsysteem voor akoestische isolatie tegen contactgeluiden onder tegels

Uitzonderlijke akoestische prestaties : ∆Lw* = 20 dB (*∆Lw : verbetering van de contactgeluidsisolatie)

Snel : onmiddellijk plaatsen van tegels

Lichte platen en gemakkelijk te snijden

zeer dun systeem : 8 mm dik

Geschikt voor in nieuwbouw en renovatie

Beschikbaar in volledige kitten van 5 m² en 20 m²

Ontkoppelingsfunctie

VERKOOPEENHEDENvolledigekitvan5m2metbijbehorendeaccessoires

volledigekitvan20m2metbijbehorendeaccessoires

VERBRUIK1,05m²/m²

Akoestische isolatie in plaat tegen contactgeluiden

Hoeeentebetegelenvloerisolerentegencontactgeluid? 114

raadpleeg ook volgende werfoplossing

ONDERWERP PAG.

Page 194: Gids weber 2015

192 www.weber-belgium.be

194

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

De keuzegidsvan de toeslagstoffen

Page 195: Gids weber 2015

193www.weber-belgium.be

195195

196

198

200

202

204

205

206

207

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

Primers en toeslagstoffen

De productdocumentatie

weber.pigment

weber.prim tac

weber.prim bond mono

weber.ad bond sB

weber.ad bond

weber.ad mics t

weber.ad mics W

weber.ad vit l

weber.ad cret

Page 196: Gids weber 2015

194 www.weber-belgium.be

➚ ➚

❄ ❄

✚✚

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

De keuzegids van de toeslagstoffen

web

er.a

d v

it l

web

er.a

d m

ics

W

web

er.a

d m

ics

t

web

er.a

d b

ond

web

er.a

d b

ond

sB

PRODUCTEN

verWerkBaarheiD

afvloeiing en verPomPBaarheiD

uitstrijking en Plasticiteit

afBinDingstijD

ontkistingstijD

klimatologische omstanDigheDen

verBeterDe mechanische WeerstanDen

WeerstanD tegen slijtage

WeerstanD tegen vorst en Dooi

hechting

WaterDichting

AANGEPASTE EIGENSCHAPPEN

ver

Wer

kin

gPr

esta

ties

belangrijkstefunctiesvanhetproduct

versnelt

bijkoudweer

Page 197: Gids weber 2015

195www.weber-belgium.be

weber.pigment

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

Kleurstof voor mortels en beton

geBruik

TOEPASSINGSDOMEINEN•kleurenvanmortelsenbeton

iDentificatie

•samenstelling:mineralekleurstof•densiteitvanhetpoeder:0,9

aanBevelingen

•voorafeentestuitvoerenomdegewenstekleurvandemorteltebepalen.Dehoeveelheidkleurstofhieraanaanpassen

•eenmaaldepigmenteringsverhoudingvastgesteld,steedsdezelfdeverhoudingweber.pigmentenwaterhanteren,alsookdemengtijdaanhoudenteneindekleurverschillentevermijden

toePassingsvoorWaarDe

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C

aanmaken

•weber.pigmentuitstrooienenmengenmethetdrogemortelpoeder•hetaanmaakwateraandemorteltoevoegenenmengentothet

bekomenvaneenmortelmeteenhomogenekleur

BeschikBare kleuren

wit

blauw

zwart

geel

rood

groen

bruin

verkooPeenheDen

witblauwbruingeel

doosvan0,5kg(volledige pallet onder krimpfolie van 40 dozen van 12 x 0,5 kg, hetzij 240 kg)

zwartroodgroen

doosvan1kg(volledige pallet onder krimpfolie van 40 dozen van 12 x 1 kg, hetzij 480 kg)

Palletformaat80x120cm

verBruikongeveer2kgvoor50kgcement,naargelangdegewenstekleur

kleurenblauw,bruin,geel,groen,rood,wit,zwart

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

kleurstof voor mortels en beton

Beschikbaar in 7 kleuren

uitsluitend samengesteld uit minerale pigmenten

Page 198: Gids weber 2015

196 www.weber-belgium.be

weber.prim tac

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

Porositeitsregelende grondlaagvoor vloeregalisatiemortelsen kleefmortels

geBruikslimieten

•weber.prim tacnietgebruiken: -opbestaandeoudebekledingen(keramischetegels,hardvinyl,

plankenvloer):weber.prim bondgebruiken -ombrokkeligeondergrondenteverstevigen

•hetgebruikvanweber.prim tacsluitdereinigingvandeondergrondnietuit(ontstoffen,afkrabbenvanlijm,...)

verWerkingseigenschaPPen

•drogingstijd:1tot4urenafhankelijkvandetemperatuurendeporositeitvandeondergrond

•bedekking:naminimum1uur(weber.prim tacdientdroogtezijn)deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht

iDentificatie

•samenstelling:synthetischeharseninwaterdispersieenspecifieketoeslagstoffen

•verdunner:water•densiteitvandevloeistof:1,05•pH:8

aanBevelingen

•detechnischenota’svandevloeregalisatie-,nivellerings-enkleefmortelsraadplegen

•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen

geBruik

TOEPASSINGSDOMEINEN•voorhetvoorbereidenvandeondergrondenvóórhetaanbrengen

vankleefmortelsvoorhetplaatsenvantegels,vanegalisatie-ennivelleringsmortelsvoorvloerenofsystementerbeschermingtegenwaterinfiltratiesondertegelsweber.sys dry

TOEGELATEN ONDERGRONDENbinnenmuren•gipsbepleistering•gipsblokken,waterwerendofniet•cementbepleistering •beton•gipsplaten,waterwerendofniet•cellenbetonblokken•kalkzandsteenblokken

binnenvloeren•cementdekvloer •betonplaat •anhydrietdekvloer(geschuurd)•lichtbetonopdezeondergrondenmogenenkelrestsporenindevormvanoppervlakkigeverkleuringvangips,neopreen-,acryl-envinyllijmenofverfvoorkomen

buitenvloeren •cementdekvloer •betonplaatvooralleandereondergronden,onsraadplegen

teporeusofnietporeus

teporeusofnietporeus

teporeusofnietporeus

Page 199: Gids weber 2015

197www.weber-belgium.be

weber.prim tac

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

Porositeitsregelende grondlaagvoor vloeregalisatiemortelsen kleefmortels

voorBereiDen van De onDergronDen

•deondergrondendienenhard,zuiver,droogennietbrokkeligtezijn•niet-resistenteondergrondenkrabben(afbladderendeverf,betonslib,

oudelijmenvanvasttapijtenvinylbekleding,gips).Delijmsporenverwijderen,zodatzeenkelnogeenfilmvormen.Enkelkleurrestenophetoppervlakmogenzichtbaarblijven

•steedsweber.prim tacaanbrengenopgipsondergrondenenpolybeton(zondercuring)vóórhetplaatsenvandetegelsmeteenkleefmortelopbasisvancement.Degipsondergrondendienendroog(<1%restvocht),stofvrijennietgepolijsttezijn.Indiennodig,dezekrabbenofschurenomdepolijstfilmteverwijderen

•dekvloerenopbasisvananhydrietdienenoverdetotaleoppervlaktegeschuurdtewordenomdeoppervlaktefilmteverwijderen

•ontstoffendoortestofzuigenofzorgvuldigteborstelen

toePassingsvoorWaarDen

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•deondergrondendienenvolkomendroogtezijn

aanBrengen

•weber.prim tacisgebruiksklaar•lichtopmengen,nadieneenuniformelaag

meteenschapenvachtrolofeenplatteborstelaanbrengen

•1tot4urenlatendrogen

verkooPeenheDenemmervan15kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 24 emmers, hetzij 360 kg)

emmervan4kg(volledige pallet onder krimpfolie van 75 emmers, hetzij 300 kg)

Palletformaat100x120cm

verBruik150tot250g/m²afhankelijkvandeporositeitvandeondergrond

kleurlichtgroen

gereeDschaPschapenvachtrolofplatteborstel

BeWaring1jaarvanafdeproductiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Poriënvuller van zeer poreuze ondergronden vóór het aanbrengen van kleef- en vloeregalisatiemortels

verbetert de hechting van mortels op gladde ondergronden (glanzend beton) of ondergrondenmet restsporen van gips, neopreen-, acryl- en vinyllijmen of verf

regelt de porositeit van de ondergrond

vermijdt luchtbellen en kleurschakeringen bij het plaatsen van vloeregalisatiemortels

versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergronden en

verbetert de hechting

gebruiksklaar

niet toxisch, niet ontvlambaar

Page 200: Gids weber 2015

198 www.weber-belgium.be

weber.prim bond mono

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

Waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels

geBruikslimieten

•weber.prim bond mono nietgebruiken: -buitenofonderwater,opgipskartonplatenenanhydrietdekvloeren -omdewaterdichtingvanwatergevoeligeondergrondeninvochtige

lokalenteverzekeren -opoudelijmrestenoplosbaarmetwater

verWerkingseigenschaPPen

•drogingstijd:1tot3urendeze tijd bij +20°C verlengt bij lagere en verkort bij hogere temperaturen of bij tocht•nadrogingvormtweber.prim bond monoeendoorschijnende

rozefilmdielichtkleverigblijftomeengoedehechtingmethetbekledingsmateriaaltewaarborgen

iDentificatie

•samenstelling:kunststofharseninwaterdispersie•vaststofgehaltevanhetmengsel:62%•verdunner:water•densiteitvandevloeistof:1,15

Prestaties

•temperatuurweerstand:van-10°Ctot+70°Cdeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

aanBevelingen

•detechnischenota’svandevloeregalisatie-,nivellerings-enkleefmortelsraadplegen

•nietverdunnen•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen•weber.prim bond mononietbevuilenvóórhetaanbrengenvande

mortelsomhunhechtingnietteschaden(plankenofstijveplatenterbeschermingplaatsen)

•allelijmrestenoplosbaarmetwaterzorgvuldigvóórhetaanbrengenvanweber.prim bond mono verwijderen

geBruik

TOEPASSINGSDOMEINEN•waterwerendehechtgrondlaagvoorvloeregalisatiemortelsenkleefmortelsopoudeondergronden

TOEGELATEN ONDERGRONDENbinnenmuren•allesoortentegels•resistenteverven(alkyd,epoxy,PU,...)

binnenvloeren•allesoortentegels(inbegrepengeglazuurdetegels)•hardvinyl•resistentevloerverven(epoxy,polyurethaan,...)•cementdekvloerenmetepoxyofbitumineuzelijmresten•waterbestendigehoutenplaten:multiplexWBP,spaanplaattypeBof

typeOSB•asfaltdekvloeren•plankenvloerenopsteunbalken

vooralleandereondergronden,onsraadplegen

Page 201: Gids weber 2015

199www.weber-belgium.be

weber.prim bond mono

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

RAADPLEEG OOk vOLGENDE wERfOPLOSSINGEN

Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaandeplankenvloer? 30Hoeeennieuwevloerbekledingplaatsenopeenbestaandevloerbekleding? 32

onDerWerP Pag.

voorBereiDen van De onDergronDen

•deondergrondendienendroog,hard,cohesiefenzuivertezijn•oudeniet-resistenteondergronden(afbladderendeverf,lijmenvan

vinylvloerbekledingen,betonslib,...)krabben•vuilverwijderen(gipssporen)•deondergrondenreinigenomallesporenvanveten

onderhoudsproducten(boenwas,...)teverwijderen•tegels,behandeldmeteenwaterwerendmiddel,ruwmaken•overvloedigspoelenenlatendrogen•geboenwastparketdroogschuren•zorgvuldigontstoffen

toePassingsvoorWaarDen

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•deondergrondendienenvolkomendroogtezijn

aanBrengen

•debusofdeemmerweber.prim bond monovóórgebruikzeergoedschudden

•dehechtprimermeteenschapenvachtrolofeenplatteborstelaanbrengen.Eroplettenoveraleengelijkmatige,uniformefilmdiktetebekomen

•1tot3urenlatendrogen

•weber.prim bond monobinnende48urenmetdeegalisatieproductenofkleefmortelsbedekken

Waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortelsen kleefmortels

verkooPeenheDenbusvan1kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 40 dozen van 12 x 1 kg, hetzij 480 kg)

emmervan5kg(volledige pallet onder krimpfolie van 60 emmers, hetzij 300 kg)

Palletformaat100x120cm

verBruikongeveer100g/m²

kleurlichtrood

gereeDschaPschapenvachtrolofplatteborstel

BeWaring1jaarvanafdeproductiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Waterwerende hechtgrondlaag vóór het aanbrengen van vloeregalisatiemortels en kleefmortels

1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar

hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van de nivelleringsmortels

uit het weber.niv gamma en de kleefmortels uit het gamma weber.col

solventvrij

Zeer laag gehalte vluchtige organische stoffen (vos) :

ec 1 Plus

sneldrogend

Page 202: Gids weber 2015

200 www.weber-belgium.be

weber.ad bond SB

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

Universele polymeer toeslagstof voor hechting en waterdichting van mortels en beton

geBruikslimieten

• weber.ad bond sBnietgebruiken: -alsgrondlaag(onsraadplegen) -onverdund(steedsinhetaanmaakwaterverdunnen) -bijvorst

iDentificatie

•samenstelling:dispersievansynthetischeharsen•densiteit:1,0•pH:10•vaststofgehalte:45%

aanBeveling

•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen

geBruik

EIGENSCHAPPEN•verbetertdehechtingenvermindertderisico’soploskomen•verhoogtdemechanischeweerstanden•verbetertdewaterdichting•verbetertdeverwerkbaarheid•verbetertdehardheidendeweerstandtegenslijtage

TOEPASSINGSDOMEINEN•vloeibaarharstoetevoegenaanhetaanmaakwatervanbetonen

mortelsopbasisvancementenaantewendenals:

hechtlaag of cementbrij•hechtingopbeton,cementondergrond,natuursteen•aanbrandlaagofhechtlaagtussenuitgehardenversbeton

vloer- of dekvloermortel•egalisatiemortelenslijtlagen:herstellenvanbeschadigdevloeren•dikkeenslijtvastecementdekvloeren

metselmortel•metselmortelvoorbakstenen,betonblokken,natuursteen

herstellingsmortel•mortelvoorhetopvullenvanbeton,gatenofoneffenheden:trappen,

gevels,terrassen,...

inDicatieve Dosering

toepassing dikte in mm dosering van

weber.ad bond sBin l per 50 kg cement

mengverhouding in volumedelen

cement in volumedeel vulstoffen dosering

weber.ad bond sB/water volumedeel soort

hechtlaag 1-2 10 1 1 fijnzand 1:1

cementdekvloer

50

100

>100

5

4

3,5

1

1

1

2

2,5

3

zand

1:2

1:2

1:3

egalisatiemortelenslijtlagen1-2

3-5

10

51

1

1,5zand

1:1

1:2

dooizout-resistentevloermortel 20-30 10 1 3 zand 1:1

opvulmortelvoorbeton,gatenofoneffenheden<10

≥10

10

5

1

1

2

3zand

1:1

1:2

hechtbrugtussenuitgehardenversbeton

50

100

150

5

5

3,5

1

1

1

3

3

3

zand

en/of

grind

1:2

1:2

1:3

metselmortel 10 3 1 3 zand 1:4

Page 203: Gids weber 2015

201www.weber-belgium.be

weber.ad bond SB

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

Universele polymeer toeslagstof voor hechting en waterdichting van mortels en beton

voorBereiDen van De onDergronDen

•deondergrondendienenzuiver,stofvrij,stevigencohesieftezijn•deondergrondenvoorbevochtigen

toePassingsvoorWaarDe

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C(luchtenondergrond) aanBrengen

•weber.ad bond sBinhetaanmaakwatervandemortelverdunnenvolgensdeindicatieveverhoudingenvermeldindetabeloppagina200

•weber.ad bond sBvervangtevenredigdehoeveelheidaanmaakwaterindemortelmeteenplastificerendeffect

•goedmengenomeenwittemelkachtige,perfecthomogenevloeistoftebekomen

•nauithardingisdekleurvandemortelonveranderd

verkooPeenheDenplastiekenbusvan10l

(volledige pallet onder krimpfolie van 60 bussen, hetzij 600 l)plastiekenbusvan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 bussen, hetzij 480 l)plastiekenflesvan1l

(volledige pallet onder krimpfolie van 72 kartons van 6 flessen, hetzij 432 l)

Palletformaat80x120cm

verBruikzietabelmetdeindicatievedoseringenoppagina200

kleurwit

gereeDschaPemmer,maatbeker

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

vloeibaar toeslaghars voor mortels en beton op basis van cement

verhoogt de mechanische weerstanden

verbetert de hechting

maakt waterdicht

Page 204: Gids weber 2015

202 www.weber-belgium.be

weber.ad bond

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

Hechtingsverhogend polymeervoor mortels

geBruikslimieten

• weber.ad bondnietgebruiken: -alsgrondlaag -onverdund(steedsinhetaanmaakwaterverdunnen) -inbeton:weber.ad bond sBgebruiken

-bijvorst

iDentificatie

•samenstelling:dispersievansynthetischeharsen•densiteit:1,1•pH:5,5•vaststofgehalte:45%

aanBeveling

•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen

geBruik

EIGENSCHAPPEN•verbetertdehechtingenvermindertderisico’soploskomen•verhoogtdemechanischeweerstanden•verbetertdeverwerkbaarheid•verbetertdehardheidendeweerstandtegenslijtage

TOEPASSINGSDOMEINEN•vloeibaarharstoetevoegenaanhetaanmaakwatervanmortelsop

basisvancementenaantewendenals:

hechtlaag of cementbrij•hechtingopbeton,cementondergrond,natuursteen

vloer- of dekvloermortel•egalisatiemortelenslijtlagen:herstellenvanbeschadigdevloeren•dikkeenslijtvastecementdekvloeren

metselmortel•metselmortelvoorbakstenen,betonblokken,natuursteen

herstellingsmortel•mortelvoorhetopvullenvanbeton,gatenofoneffenheden:

trappen,gevels,terrassen,...

inDicatieve Dosering

toepassing dikte in mm dosering van

weber.ad bondin l per 50 kg cement

mengverhouding in volumedelen

cement in volumedeel vulstoffen dosering

weber.ad bond/water volumedeel soort

hechtlaag 1-2 13 1 1 fijnzand 1:1

cementdekvloer

50

100

>100

6,5

5

4,5

1

1

1

2

2,5

3

zand

1:2

1:2

1:3

egalisatiemortelenslijtlagen1-2

3-5

13

4,51

1

1,5zand

1:1

1:2

dooizout-resistentevloermortel 20-30 13 1 3 zand 1:1

opvulmortelvoorbeton,gatenofoneffenheden

<10

≥10

13

6,5

1

1

2

3zand

1:1

1:2

metselmortel 10 4 1 3 zand 1:4

Page 205: Gids weber 2015

203www.weber-belgium.be

weber.ad bond

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

Hechtingsverhogend polymeervoor mortels

voorBereiDen van De onDergronDen

•deondergrondendienenzuiver,stofvrij,stevigencohesieftezijn•deondergrondenvoorbevochtigen

toePassingsvoorWaarDe

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C(luchtenondergrond) aanBrengen

•weber.ad bondinhetaanmaakwatervandemortelverdunnenvolgensdeindicatieveverhoudingenvermeldindetabeloppagina202

•weber.ad bondvervangtevenredigdehoeveelheidaanmaakwaterindemortelmeteenplastificerendeffect

•goedmengenomeenwittemelkachtige,perfecthomogenevloeistoftebekomen

•nauithardingisdekleurvandemortelonveranderd

verkooPeenheiDplastiekenbusvan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 bussen, hetzij 480 l)

Palletformaat80x120cm

verBruikzietabelmetdeindicatievedoseringenoppagina202

kleurwit

gereeDschaPemmer,maatbeker

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

toeslagstof voor mortels op basis van cement

verhoogt de mechanische weerstanden

verbetert de hechting

Page 206: Gids weber 2015

204 www.weber-belgium.be

weber.ad mics T

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

Transparante waterreducerendeluchtbelvormer en plastificeerdervoor mortels

geBruik

EIGENSCHAPPENtoepassing•verbetertdeverwerkbaarheidvanmortelsopbasisvancement,zonder

verhogingvandehoeveelheidaanmaakwater(plastificerendeffect)

prestatie•verhogingvandemechanischeweerstandenenvandebescherming

vanuitgehardemortelsdieblootgesteldwordenaanvorst-dooicycli

TOEPASSINGSDOMEINEN•allewerkzaamhedenuitgevoerdmetmortelsopbasisvancement•verbeterenvanmortelsopbasisvanwitcementvoorhetplaatsenvan

natuursteen

geBruikslimieten

•weber.ad mics tisnietgeschiktvoordekant-en-klareenmengklareoplossingenvanWeber.Dezebevattenreedsdenodigespecifieketoeslagstoffen

geBruiksvoorZorgen

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

iDentificatie

•samenstelling:organischeensynthetischeharsen•pH:7,9•vaststofgehalte:6,5%

aanBevelingen

•deefficiëntievanweber.ad mics thangtafvanhetgebruiktetypecementenvandesamenstellingvandemortels.Hetisdusaanbevoleneentestuittevoerenindewerfomstandigheden,teneindededoseringtebepalendiehetbestmethetgewensteresultaatovereenstemt

•bijkoudweerkanweber.ad vit laandemetweber.ad mics tgemengdemorteltoegevoegdworden

toePassingsvoorWaarDe

•gebruikstemperatuur:tussen+5°Cen+30°C(lucht)

aanBrengen

DOSERING•varieerttussen0,1en0,5%vanhetcementgewichtindetebehandelen

mortel,hetzijgemiddeld: -van0,1tot0,5lper100kgcement -van0,05tot0,25lperzakvan50kgcement

vOORbEREIDING•denodigehoeveelheidweber.ad mics ttoevoegenaanhet

aanmaakwater.Mengentothetbekomenvaneenhomogeneoplossing•eenverminderingvanhetaanmaakwatervanongeveer5%voorzien

omeengoedeverwerkbaarheidvandevoortebereidenmorteltebehouden

verkooPeenheDenplastiekenbusvan20l

(volledige pallet onder krimpfolie van 26 bussen, hetzij 520 l)plastiekenbusvan10l

(volledige pallet onder krimpfolie van 60 bussen, hetzij 600 l)plastiekenbusvan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 bussen, hetzij 480 l)plastiekenflesvan1l

(volledige pallet onder krimpfolie van 72 kartons van 6 flessen, hetzij 432 l)

Palletformaat80x120cm

verBruikvan0,1tot0,5lvoor100kgcement

van0,05tot0,25lperzakvan50kgcement

kleurkleurloos

gereeDschaPemmer,maatbeker

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

transparante waterreducerende luchtbelvormer en plastificeerder voor mortels

gemakkelijk doseerbaar en polyvalent

Bijzonder geschikt voor het verbeteren van mortels op basis van wit cement voor het plaatsen van natuursteen

verhoogt de plasticiteit van de mortel

Beschermt de uitgeharde mortels tegen vorst-dooi cycli

Page 207: Gids weber 2015

205www.weber-belgium.be

weber.ad mics Tweber.ad mics W

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

verkooPeenheiDplastiekenbusvan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 bussen, hetzij 480 l)

Palletformaat80x120cm

verBruikzieverhoudingstabelhiernaast

kleurkleurloos

gereeDschaPemmer,maatbeker

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

vloeibare, chloridevrije versneller en plastificeerder voor mortels en beton

Vloeibare, chloridevrije versneller en plastificeerder voor mortels en beton

vergemakkelijkt de werkzaamheden tijdens koude periodes

verhoogt de plasticiteit van de mortel

verbetert de vorstweerstand tijdens de uithardingvan mortels en beton

toepasbaar tot een omgevingstemperatuur van -10°c

geBruik

EIGENSCHAPPEN•verminderingvandebindingstijdvanmortelsenbeton•verhogingvandevorstweerstandtijdenshetuithardenvanmortelsen

beton•verhogingvandeplasticiteitvandemortel,zonderverhogingvande

hoeveelheidaanmaakwater

TOEPASSINGSDOMEINEN•allewerkzaamhedenuitgevoerdmettraditionelemortelsenbeton•uitvoeringvansterkbewapendbeton•werkzaamhedenbijkoudweerofmeteenkortetijdspanne

geBruikslimieten

•weber.ad mics Wisnietgeschiktvoor: -hetversnellenvandeuithardingvansnelcement -hetversnellenvandemineralepleistersvanWeber:

weber.accélérateur monocouchegebruiken

geBruiksvoorZorgen

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

iDentificatie

•samenstelling:ethaandiol<1,5%•densiteit:1,0

Prestaties

•voorbeeldenvandelevensduurvanhetmengselvolgensdosering:

levensduur van het mengsel einde afbinding

doseringweber.ad mics W

voor 50 kg cementdosering

aanmaakwater

15min 50min 15l 7,5l

20min 1u30 12,5l 10l

30min 2u 10l 12,5l

45min 4u 9l 13,5l

60min 6u 8l 14,5l

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen

aanBeveling

•deefficiëntievanweber.ad mics Whangtafvanhetgebruiktetypecementenvandetemperatuuropdewerf.Hetisdusaanbevolenomeentestuittevoerenindewerfomstandigheden,teneindededoseringtebepalendiehetbestmetdevooropgestelderesultatenovereenstemt

toePassingsvoorWaarDen

•gebruikstemperatuur:van-10°Ctot+30°C(lucht)•hetgebruikvanweber.ad mics Wneemtnietwegdatde

gebruiksvoorwaardenvoorbetonneringenencementeringentijdenskoudeperiodesgerespecteerddienenteworden

aanBrengen

•denodigehoeveelheidweber.ad mics Wmethetaanmaakwatermengen,volgensdeindicatieveverhoudingenindetabelhieronder,tothetbekomenvaneenhomogeenmengsel

omgevingstemperatuur dosering weber.ad mics W in l voor 50 kg cement

+5°Cofmeer 0,25l

van+5°Ctot0°C 0,50l

van0°Ctot-4°C 2,50l

van-4°Ctot-10°C 5l

Page 208: Gids weber 2015

206 www.weber-belgium.be

weber.ad vit L

PRIM

ERS

EN T

OES

LAG

STO

FFEN

geBruik

EIGENSCHAPPEN•verkortenvandeafbindingstijdvanmortelsenbeton•verkortenvandeontkistings-enheringebruiknametijd•verhogingvandemechanischeweerstandenopkortetermijn

TOEPASSINGSDOMEINEN•allewerkenuitgevoerdmetmortelsenniet-gewapendbeton•werkentijdenskoudeperiodes•werkenineenkortetijdspanne

geBruikslimieten

•weber.ad vit lnietgebruikenvoorgewapendbeton:weber.ad mics Wgebruiken

•weber.ad vit lisnietgeschiktvoor:-hetversnellenvandeuithardingvansnelcement-hetversnellenvandemineralepleistersvanWeber:

weber.accélérateur monocouchegebruiken

geBruiksvoorZorgen

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

toePassingsvoorWaarDen

•gebruikstemperatuur:van-10°Ctot+30°C(lucht)•hetgebruikvanweber.ad vit lneemtnietwegdatde

gebruiksvoorwaardenvoorbetonneringenencementeringentijdenskoudeperiodesgerespecteerddienenteworden

iDentificatie

•samenstelling:oplossingopbasisvancalciumchloride•densiteit:1,3•bevriezingstemperatuur:-15°C

aanBeveling

•deefficiëntievanweber.ad vit lhangtafvanhetgebruiktetypecementenvandetemperatuuropdewerf.Hetisdusaanbevolenomeentestuittevoerenindewerfomstandigheden,teneindededoseringtebepalendiehetbestmetdevooropgestelderesultatenovereenstemt

aanBrengen

•weber.ad vit lmethetaanmaakwatermengenvolgensdeindicatieveverhoudingenvermeldindetabelhieronder:

omgevingstemperatuur dosering weber.ad vit L in l voor 50 kg cement

+5°Cofmeer 0,25l

van+5°Ctot0°C 0,50l

van0°Ctot-4°C 2,50l

van-4°Ctot-10°C 5l

verkooPeenheiDplastiekenbusvan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 bussen, hetzij 480 l)

Palletformaat80x120cm

verBruikzietabelmetdeverhoudingenhiernaast

kleurkleurloos

gereeDschaPemmer,maatbeker

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

vloeibare versnellervoor mortels enniet-gewapend beton

verkort de uitvoeringstijd van de werken

vergemakkelijkt de werken tijdens koude periodes

verhoogt de mechanische weerstand op korte termijn

chloridehoudend

Vloeibare versneller voor mortels en niet-gewapend beton

Page 209: Gids weber 2015

207www.weber-belgium.be

weber.ad cret

PRIM

ERS EN

TOESLA

GSTO

FFEN

verkooPeenheDenplastiekenbusvan20l

(volledige pallet onder krimpfolie van 26 bussen, hetzij 520 l)

metalenbusvan5l(volledige pallet onder krimpfolie van 126 bussen, hetzij 630 l)

Palletformaat80x120cm

verBruik1literlaattoeomtussen30en40m2teontkisten

(volgens de porositeit van de bekisting)

kleurgeel

gereeDschaPborstel,penseel,schapenvachtrol,verstuiver

BeWaring1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Polyvalent ontkistingsmiddel

Polyvalent ontkistingsmiddel

geBruik

TOEPASSINGSDOMEIN•ontvormingenontkistingvanallebekistemortelsenbeton

geBruikslimieten

•weber.ad cretnietgebruiken: -voorgestoomdbetonopmeerdan+60°C -opbevrorenofontdooiendeondergronden

iDentificatie

•samenstelling:mineraleolie•densiteit:0,85(aan+20°C)•vlampunt:>60°C

aanBevelingen

•teneindedebesteresultatentebekomen,druipsporenbijhetaanbrengenvoorkomenenhetteveelaanproductwegnemen

toePassingsvoorWaarDe

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C

aanBrengen

DOSERING•1literlaattoeomtussen30en40m²bekistingtebehandelen,

afhankelijkvandeporositeitvandeondergrond,hetzijtussen600en800m²perbusvan20lof150en200m²perbusvan5l

TOEPASSING•weber.ad cretmeteenverstuiverofmanueel(borstel,penseel,

schapenvachtrol)ineenuniformedunnelaagenzonderoverdaadopdebekistingaanbrengen

aangepast aan alle bekistingstypes

Beschermt de bekistingen tegen roestvorming

ontkisting zonder afval

RAADPLEEG OOk vOLGENDE wERfOPLOSSINGEN

Hoeeengewapendeofongewapendebetonfunderingmaken? 262

onDerWerP Pag.

Page 210: Gids weber 2015

208 www.weber-belgium.be

210 212

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

-Hoeeenoudeliftkokerwaterdichtmaken?

-Hoeeenzwembadwaterdichtmakenenduurzaambetegelen?

-Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken?

-Hoeeenkelderverdiepinguitmetselwerkwaterdichtmaken?

-Hoelangsdebuitenzijdeondergrondsemurenwaterdichtmaken?

-Hoesteunmurenwaterdichtmaken?

-Hoebeschadigdbetonrenoveren?

De keuzegids van de waterdichtingen

212

214

216

218

220

222

224

Page 211: Gids weber 2015

209www.weber-belgium.be

226226

228

230

232

234

236

238

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De productdocumentatie

weber.rep beton

weber.rep fer

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.dry BV

weber.dry plus

weber.dry enduit

TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Page 212: Gids weber 2015

210 www.weber-belgium.be

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De keuzegids van de waterdichtingen

Waterdichting van ondergrondse murenDemortelsvanhetweber.dry-gammamakenbinnen-enbuitenmurenwaterdicht,innieuwbouwenrenovatie

Inhetgevaldatdemurenzichtijdelijkofpermanentonderhetwaterniveaubevinden,ofalshetrisicohiertoebestaat,ishetnoodzakelijk(opbeton)eenafdichtingmetweber.dry enduit teverwezenlijken

AARD VAN DE ONDERGROND

waTErDICHTING DOOr HyDrauLISCHE mOrTEL

(binnen of buiten)

waTErDICHTING DOOr BITumINEuzE VErf

(buiten)

afDICHTING VaN waTErINfILTraTIES

dunnelaag(dikte2-3mm)

in2of3lagen

weber.dry plus

cementbepleistering+

weber.dry BVweber.dry BV

weber.dry enduit

weber.rep chronoofweber.rep fast

dikkelaag(dikte≥5mm)

HOLLE Of VOLLE BETONBLOkkEN BEkISTINGSBETON VOLLE OPGEVOEGDE BakSTENEN

PAG.

236

234

230en232

238

Page 213: Gids weber 2015

211www.weber-belgium.be

236

236

238

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De keuzegids van de waterdichtingen

Waterdichting van zwembadenDehierondervernoemdebekledingenverzekereneenaanvullingopdewaterdichtingvandewerkenuitgevoerdvolgensderegelsvandekunst.Zijdienenechterbekleedtewordenmettegelsofmeteendaartoebestemdeverf

AARD VAN DE ONDERGROND

waTErDICHTING DOOr mINEraLISaTIE(dikte2-3mm)

waTErDICHTING DOOr mINEraLISaTIE(dikte2-3mm)

waTErDICHTING DOOr DIkkE mOrTEL(minimaledikte5mm)

weber.dry plus

weber.dry plus

weber.dry enduit

BEkISTINGSBLOkkEN (verticale muren)PRIVATE ZWEMBADEN

PUBLIEKE ZWEMBADEN

BETON

BETON

PAG.

Page 214: Gids weber 2015

212 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

In liftkokers komt regelmatig waterinfiltratie voor, in sommige gevallen blijft het water zelfs staan

Hoe een oude liftkoker waterdicht maken ?

1.Deonderzijdevandeliftkokerbevindtzichmeestalindelaagstezonevanhetgebouw,waarookdeschommelingenvandefreatischewaterlaag(=de1stewaterlaagindebodemvandegrond)optreden

2.Liftkokersmetvochtigheidsproblemenvertonenregelmatigscheuren,oferzijngrindnesteninhetbetonzichtbaar

3.Demetalenstructuren,verankerdindemuren,wordeninveelgevallenonvoldoendebeschermd

1. Indiendewaterdichtingonvoldoendeis,zullendezemetalenstructurennaverloopvantijdaangetastworden

2.Traditioneleoplossingen,zoalsbitumenverven,weerstaannietaandetegendrukvanhetwater

3.Eendegelijkewaterdichtinghoudthetvolgendein:- terhoogtevandeverankeringvandemetalenstructuurwordtaandachtgeschonkenaan

eengoedeafdichting- dewaterdichtingslaagbiedtvoldoendeweerstandtegendewaterdruk

De gevolgen

TECHNISCHE PROBLEMEN

Schade aan liftkokers

Page 215: Gids weber 2015

213www.weber-belgium.be

1

2

weber.dry plus

weber.rep beton

weber.rep chrono

weber.rep fast

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe een oude liftkoker waterdicht maken ?

Voorbereiding

aanbrengen

•elkspoorvanvervuilingenstofverwijderen•deverbrokkeldedelenvandeondergrondverwijderen•weber.dry plusmengenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(onderde500tpm)of

meteenbetonmolenmet7tot8,5lzuiverwaterperzakvan25kgtoteenhomogeenensoepelmengselbekomenwordt

•deondergrondovervloedignatmakenenweber.dry plusopdeverticalewandenaanbrengenenlatendrogen

•een2delaagkruiselingsaanbrengen•vooreengladdeafwerking,eeninoxspaangebruiken•deminimalediktedientoveral2mmenmaximaal3mmtezijn

•descheurenindehoekenmeteenslijpschijfbredermaken.Nadienmeteenaangepastproducttypeweber.rep betonopvullen

•deverankeringvandemetalenonderdelendientvoorafbestudeerdteworden.Nareiniging,eenaangepasteverankeringsmorteltypeweber.rep betonaanbrengen

•opdeplaatsenwaarzichwaterinfiltratievoordoet,hetgatvergrotentoteenminimaalenregelmatigoppervlakvan3x3cm

•vervolgensmetdezeersnelleafdichtingsmortelweber.rep chronoofweber.rep fastafdichten

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

2kg/tevullenliter 226

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

3,5tot4kg/m²/2mmlaagdikte 236

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

Page 216: Gids weber 2015

214 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

TECHNISCHE PROBLEMEN

De werfoplossingen

Hoe een zwembad waterdicht maken en duurzaam betegelen ?

1.Specifiekeplaatsenzoalsdeafvoer,dewateraanvoerofdekijkgatenzijnpotentieelplaatsenwaardewaterdichtingnietvoldoendeis

2.Doorzijnsamenstellingenopbouwheefteenbetonstructuurzwakkepuntenzoalsdeaansluitingentussendehorizontaleendeverticalevlakken,eventueelporeuzezonesofplaatsenwaarin2ofmeerderekerengebetonneerdwerd(hernemingen)

3.Devoegentussendeblokkenonderlingenindehoekenzijnzwakkeplaatsenindestructuurwaarlekkenkunnenontstaan

1.Tegels,voegenenkleefmortelsdieneninvoldoendemateresistenttezijntegenchemischeproductenenreinigingstechniekenvoorzwembaden

2.Bijpermanenteonderdompelingondergaandetegelsdewaterdruk,ofdetegendrukwanneerhetbadleegis.Detegelsbuitenzijnindewinteronderhevigaanvorst(ondergrondverzadigdmetwater)

3.Omeenduurzameplaatsingtebekomen,dienteenkleefmortelgebruikttewordendiebestandistegenwater,vorstendieweerstaataanspanningenveroorzaaktdoordrukentegendrukcycli.Devoegendienenbestandtezijntegenchemischagressievestoffenenmogengeenbacteriëleverontreiniginglatenontstaan

Het plaatsen van tegels in een zwembad vraagt de nodige aandacht

Betonnen wanden of bekistingsblokken bieden onvoldoende bescherming tegen waterindringing of lekken

Page 217: Gids weber 2015

215www.weber-belgium.be

1

2

3

weber.dry plus

weber.dry enduit

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.joint HR

weber.epox easy

weber.joint pro

weber.color perfect

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

De werfoplossingen

Hoe een zwembad waterdicht maken en duurzaam betegelen ?

Voorbereiding

aanbrengen

Plaatsen van tegels in een zwembad

•opeenondergrondinbeton,dezevoorafovervloedignatmaken.Demortelweber.dry plusin2gekruistelagenaanbrengen.Zoweldeverticalewandenalsdevloerenwordenbehandeld,deminimalediktedientoveral2mmtezijn(maximaal3mm)

•opeenstructuurinbekistingsblokken(ofopbeton)wordtweber.dry enduitmanueelofmachinaalaangebrachtnavoorafdeondergrondtehebbenbevochtigd.Delaagweber.dry enduitdienteendiktevan20mm(verticaal)enminimum15mm(horizontaal)tehebben(in2lagenwerken)

•deoppervlakteafwerkingvandewaterdichtingsmortelhangtafvandeeindbekleding: -ondereenlinerdientdeafwerkinggladendehoekenafgerondtezijn -ondertegels,weber.dry plusmeteenborstelafwerkenenweber.dry enduitlichtjesmetde

spaanschuren

•vooraleertegelsteplaatsen,ongeachthetformaat,dekeuzegidsvandetegellijmenendevoegmortelsindezegidsraadplegen

•minimaal3mmvoegbreedtevoorzientussendetegelsendevoegennaslechts24uurdrogenmetweber.epox easy,weber.joint Hr ofineenprivé-zwembadmetweber.joint proofweber.color perfectopvullen

•bijkleinetegels,typeglasdeeg,hetklevenenhetvoegentegelijkuitvoerenmetweber.epox easy•peroppervlakvanmaximum25m²dienteenverdelingsvoegvanminimum5mmvoorziente

worden•indehoekenenbijdeaansluitingenmetdeaanvoerofafvoerdientdevoegbreedteminimum

5mmtezijn•nademortelrestenverwijderdtehebben,meteenaangepastesiliconenkit,devoegenopvullen

•despecifiekeplaatsenzoalsaanvoerenafvoereneventueelkijkgatenwordeninovereenstemmingmetdetechnischespecificatiesbehandeld

•teneindedecontinuïteitendegoedeaansluitingvandewaterdichtingslaagindehoeken(horizontaalenverticaal)teverzekeren,metweber.dry enduiteengroefopdebekistingsblokkenuitvoeren

•terhoogtevandewaterinfiltratie,deopeningtoteensectievanminimum3x3cmvergroten•deopeningmetdesnelleafdichtingsmortelweber.rep chronoofweber.rep fastafdichten

of

of

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

voegen:van1tot4kg/m²verlijmenen 156 voegenvanmozaïek:van2tot3kg/m²

0,2tot1,5kg/m² 160 afhankelijkvanhettegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,2tot2kg/m² 164 afhankelijkvanhettegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

0,3tot2kg/m² 170 afhankelijkvanhettegelformaat,devoegbreedteendevoegdiepte

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

3,5tot4kg/m²/2mmlaagdikte 236

10kg/m²/5mmdikte 238

Page 218: Gids weber 2015

216 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

Hoe een kelderverdieping uit beton waterdicht maken ?

1.Eenoudebetonnenwandisnietnoodzakelijknogwaterdicht,inbepaaldegevallenwerddewaterdichtinglangsdebuitenzijdeonvoldoendeuitgevoerd

2.Betonkanscheuren,erkunnenhernemingenzijnoferkunnenplaatselijkgrindnestenaanwezigzijn,hetwaterzalbijvoorkeuropdezeplaatsenbinnendringen

3.Doorcorrosievandewapeningkanhetbetonbarsten

1.Deweerstandaandedoorgangvanwatervandewandintegendrukisnietaltijdvoldoendegroot,inhetbijzonderdaarwaardewateraanvoertijdelijkis

2.Hetbinnenoppervlakvandebetonnenwandwordtvochtig,deaanwezigebekledingwordtbeschadigdenertreedtzoutuitslagop

3.Omdezeproblemenoptelossen,isereenwaterdichtinglangsdebinnenzijdenodig

De gevolgen

kelders of ondergrondse ruimtes uitgevoerd in beton, zijn vaak vochtig of er is zelfs een waterinfiltratie aanwezig

TECHNISCHE PROBLEMEN

Page 219: Gids weber 2015

217www.weber-belgium.be

1

2

weber.dry plus

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.rep beton

weber.rep fer

weber.dry enduit

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe een kelderverdieping uit beton waterdicht maken ?

Voorbereiding

aanbrengen

•weber.dry plusmengenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(onderde500tpm),met7tot8,5lzuiverwaterperzakvan25kgtothetbekomenvaneensoepelenhomogeenmengsel

•deondergrondovervloedignatmakenenweber.dry plusopdeverticalewandenaanbrengenenlatendrogen

•een2delaagkruiselingsaanbrengen•vooreengladdeafwerking,eeninoxspaangebruiken•deminimalediktedientoveral2mmenmaximaal3mmtezijn•inhetgevaldatdemurenzichtijdelijkofpermanentonderhetwaterniveaubevinden,ofals

hetrisicohiertoebestaat,ishetnoodzakelijk(opbeton)eenafdichtingmetweber.dry enduitteverwezenlijken

•vuilenstofonderhogedruk(100bar)verwijderen•beschadigdbetonmetweber.rep betonherstellenendeijzersmetweber.rep ferbehandelen•teneindedecontinuïteitendegoedeaansluitingvandewaterdichtingslaagindehoeken

(horizontaalenverticaal)teverzekeren,eengroefmetweber.rep beton of weber.dry enduituitvoeren

•terhoogtevandewaterinfiltratie,deopeningtoteensectievan3x3cmvergroten•deopeningmetdezeersnelleafdichtingsmortelweber.rep chronoofweber.rep fastafdichten

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

of

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

2kg/tevullenliter 226

ongeveer300g/m² 228

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

3,5tot4kg/m²/2mmlaagdikte 236

10kg/m²/5mmdikte 238

Page 220: Gids weber 2015

218 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

Hoe een kelderverdieping uit metselwerk waterdicht maken ?

TECHNISCHE PROBLEMEN

1.Debuitenzijdevandezeondergrondsemurenwerdnietvoldoendetegendeaanvoervanwaterbeschermd

2.Devoegenzijninhetalgemeenzwakkeplaatsenm.b.t.dewaterdichting,bovendienwordendeverticalevoegenmeestalnietvolledigopgevuld

3.Doorscheurvorminginhetmetselwerkwordtdewaterinfiltratienogbevorderd

1.Hetwaterlostdeindebodemaanwezigezoutenopendezewordennadieninhetmetselwerkafgezet

2.Wanneermurenregelmatigvochtigworden,krijgtmenuitbloeiingenaanhetoppervlakvanhetmetselwerk

3.Omdezeproblemenoptelossen,dientdebinnenzijdevanhetmetselwerkbekleedtewordenmeteenwaterdichtemorteldie:

-weerstandbiedtaandedrukvanhetwater -involdoendedikteaangebrachtkanwordenzodanigdatereenegaleenvlakkeafwerking

ontstaat

De gevolgen

Ondergrondse gemetselde muren zijn vaak vochtig. Hier zijn verschillende oorzaken voor :

Page 221: Gids weber 2015

219www.weber-belgium.be

1

2

weber.dry enduit

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.rep beton

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe een kelderverdieping uit metselwerk waterdicht maken ?

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

Voorbereiding

aanbrengen

•weber.dry enduitmengenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(onderde500tpm)ofmeteenbetonmolenmet4tot4,5lzuiverwaterperzaktoteenhomogeenensoepelmengselbekomenwordt

•deondergrondbevochtigenenweber.dry enduit metdespaanineenminimalediktevanoveral5mmaanbrengen

•indiendeminimalediktegroterdan10mmdienttezijn,dezein2werkgangenaanbrengen•weber.dry enduitkaneveneensmetdemortelpompaangebrachtworden•metdespaangelijktrekkenengladstrijkenteneindeeenvlakenregelmatigoppervlakte

bekomen

•meteenbeiteldezoutafzettingenoudebekledingenverwijderen.Hetoppervlakafwassenennadienafkrabbenteneindeeendroge,zuivereencohesieveondergrondtebekomen

•inhetgevalvanwaterinfiltratie,hetgatverderopenenzodanigdateenregelmatigevormbekomenwordtenhetnadienmetdezeersnelleafdichtingsmortelweber.rep chrono ofweber.rep fastopvullen

•voegendieinslechtestaatzijn,uitdiepen(totminimum2cm)enzenadienmet weber.rep beton, weber.rep chrono of weber.rep fastopvullen

2kg/tevullenliter 226

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

10kg/m²/5mmlaagdikte 238

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

Page 222: Gids weber 2015

220 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

Hoe langs de buitenzijde ondergrondse muren waterdicht maken ?

TECHNISCHE PROBLEMEN

metselwerk verzekert nooit de waterdichting van ondergrondse muren of wanden

1.Opmetselwerkvanbetonblokkendiedoorhunzeerporeuzeaardnietaandedrukofdetegendrukvanwaterweerstaan

2.Aanvoegenvangemetseldebetonblokkendiedewaterinfiltratiebevorderenen,bijafwezigheidvanafvoergleuven,bijmuur-vloerverbindingen

3.Aandeverankeringenofbijzwakkepuntenzoalsdedoorgangvanleidingen,diedewaterdoorsijpelingbevorderen

1.Dewaterdichtingkanuitgevoerdwordenindienaandetweevolgendevoorwaardenwerdvoldaan:

-hetlaagsteniveauwaaropdewaterdichtingwordtuitgevoerd,dientaltijdbovenhethoogstewaterpeilteliggen

-maatregelendienengenomentewordenomwaterophopinglangsdeperiferemuren(drainage,...)tevoorkomen

2.Dewaterdichtingdientteweerstaanaan: -dedrukendetegendrukvanwaterendeinsijpelingvanregen-ofgrondwater -deaanaardingen -deagressieveinvloedvanaardeengrondwater

3.Omaanaldezebelastingenteweerstaan,dientmentekiezenvoor: - eendunnebekledingdie,doorkristallisatie,allegatenenholleruimtesvandeondergrond

afsluitomwaterinsijpelingonmogelijktemaken,maartegelijkertijdhetademenvande murentoelaat:weber.dry plusaanbrengen

- ofvooreenmorteldieineenaanzienlijkelaagdiktewordtaangebrachtomdeoneffenheden vandeondergrondoptevangen:weber.dry enduitaanbrengen

Het is dus noodzakelijk een waterdichting uit te voeren

Bij gebrek aan een waterdichting kunnen zich verschillende problemen voordoen

2 tot 3 mm 5 tot 20 mm

Page 223: Gids weber 2015

221www.weber-belgium.be

1

2

weber.dry enduit

weber.dry plus

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.rep beton

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe langs de buitenzijde ondergrondse muren waterdicht maken ?

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

Voorbereiding

aanbrengen

OPLOSSING 1•indiendeondergrondgelijkmatigvlakismetvollediggoedgevuldevoegen,deondergrond

overvloedigbevochtigenentweelagenweber.dry plusmeteenblokborstelofmetdeplakspaanaanbrengen

•overhetgeheleoppervlakdientdelaagdikteweber.dry plus minimum2mmenmaximum3mmtebedragen

OPLOSSING 2•indienhetoppervlakonregelmatighedenvertoont,weber.dry enduitinéénoftweelagenmet

deplakspaanaanbrengen.Metderegelofeenmesuitvlakken•alsdelaagweber.dry enduitbegintaantetrekken,dezemeteenhollepvc-spaanofeen

polystyreenspaanschuren•deuniformelaagdikteweber.dry enduitdientminimum5mmenmaximum20mmte

bedragen•weber.dry enduitkanookmachinaalaangebrachtworden

•holklinkendeofbrokkeligedelenverwijderen•ontbrekendedelenengatenmetweber.rep beton of weber.dry enduitvullen•demuurvoetingzuivermaken•groevenofuithollingenindevoegenvanbetonblokkenmetweber.rep betonof

weber.dry enduitvullen•bijinsijpelendgrondwater,gatenwaarhetwaterinfiltreert,toteenminimumoppervlakte

van3x3cmvergroten•vervolgensdegatenmetdezeersnelleafdichtingsmortelweber.rep chronoofweber.rep fast

vullen

2kg/tevullenliter 226

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

3,5tot4kg/m²/2mmlaagdikte 236

10kg/m²/5mmlaagdikte 238

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

Page 224: Gids weber 2015

222 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

Hoe steunmuren waterdicht maken ?

TECHNISCHE PROBLEMEN

Een ondergrondse muur bestaande uit gewoon metselwerk kan onmogelijk op termijn voldoende afdichting tegen waterdoorsijpeling bieden

1.Afhankelijkvandegrootteendegeometrievandeondergrondsemurenkanerzicheenaanzienlijkemassawateropstapelendieeengrotedrukopdezemurenuitoefent

2.Metselwerkbestaandeuitbetonblokken,poreusvanstructuur,weerstaatnietaandedrukuitgeoefenddoorhetwater

3.Devoegenendeaansluitingenvanhetmetselwerkmetdevloer,hetplafondofandereverticalegedeeltenzijnkwetsbareplaatsenm.b.t.waterinsijpeling.Hetzelfdegeldtvoordeafdichtingterhoogtevandedoorgangenvanleidingen

1.Eenverticaledrainage(prefabofkiezel)inhetgevalvaneenweinigdoorlaatbarebodem,voerthetwaterafenneemtdedrukvanhetwaterweg

2.Hetwaterdientsteedsafgevoerdtewordenviaeenhiertoevoorzieneafvoerbuisincombinatie,indiennodig,methorizontaleafvoergoten

3. Inhetgevalvannieuwbouwwordtdewaterinsijpelingverhinderddooraandezijdewaardeaanaardingkomtweber.dry plusofweber.dry enduit aantebrengen.Indeanderegevallendezemortelsaandezichtbarezijdeaanbrengen

Het aanbrengen van een waterdichting in combinatie met drainagewerken is noodzakelijk

Het opgehoopte water zal na verloop van tijd de volgende problemen veroorzaken :

Page 225: Gids weber 2015

223www.weber-belgium.be

1

2

weber.dry enduit

weber.dry plus

weber.rep chrono

weber.rep fast

weber.rep beton

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe steunmuren waterdicht maken ?

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

Voorbereiding

aanbrengen

•hetmetselwerkwaarvandevoegeneerstwerdenopgevuld,voorafovervloedigbevochtigenendemortelweber.dry plus,meteenborstelofspaangekruistin2lagen,aanbrengen

•deminimalediktedientoveral2mmenmaximum3mmtezijn•indienhetoppervlakoneffenhedenvertoont,weber.dry enduitinéénofmeerderelagenmet

deplakspaanaanbrengen.Metderegelofhetpleistermesuitvlakken•weber.dry enduitlatenaantrekkenenmeteenhollePVC-spaanofeenpolystyreenspaan

verderafwerken•delaagweber.dry enduitdientoveraleenminimalediktevan5mmenmaximum20mmte

bedragen•weber.dry enduitkanookmachinaalaangebrachtworden

•degoedeplaatsingenwerkingvandedrainagebuizenenafvoerbuiscontroleren•teneindedecontinuïteitendegoedeaansluitingvandewaterdichtingslaagindehoeken

(horizontaalenverticaal)teverzekeren,eengroefmetweber.dry enduituitvoeren•devoegenmetweber.rep betonofweber.dry enduit opvullen•terhoogtevandewateraanvoer,deopeningtoteensectievanminimum3x3cmvergroten•deopeningmetdezeersnelleafdichtingsmortelweber.rep chrono of weber.rep fast afdichten

2kg/tevullenliter 226

ongeveer2kg/tevullenliter 230

ongeveer2kg/tevullenliter 232

3,5kgtot4kg/m²/2mmlaagdikte 236

10kg/m²/5mmlaagdikte 238

of

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

AANBEVELING

Page 226: Gids weber 2015

224 www.weber-belgium.be

1

2

1

1

2

2

3

3

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

De werfoplossingen

Hoe beschadigd beton renoveren ?

1.Doorzijnalkaliteit(pHrond12)beschermthetcementopnatuurlijkewijzedewapeningvanbeton.EendalingvandepHverhoogtprogressiefhetrisicoopcorrosievandewapening

2.Sommigeomgevingsfactorenzoalskooldioxide(vervuiling),zwaveldioxide(zureregen)enzuiverwaterveroorzakeneendalingvandepHvanhetbeton(carbonatatie,neutralisatie)enhetverdwijnenvandebeschermingvandewapening

3.Decarbonatatievanbetonverlooptlangzaamenniet-lineairindetijd.Vooreennormaalgedoseerdbeton(350kgcementperm³)isdedieptevandecarbonatatieindeordevan:

-4mmna2jaar -10mmna8jaar -20mmna25jaar

1.Wanneerhetstaalnietmeerbeschermdis,oxideerthetdoordeaanwezigheidvanwater.Ditoxidatieprocesveroorzaaktroestvorming,waarvanhetvolume4tot6maalgroterisdanhetvolumevanstaal.Ditzwellingsprocesdoethetbetonbarsten

2.Hetbeschadigingsprocesverlooptsnellerindien: -hetbetonvanbijdeaanvangporeusis,scheurenvertoont,slechtgedoseerdis,enz... -dewapeningzichdichttegenhetoppervlakbevindt(normaaldientdewapening minstens2cmdiepinhetbetonteliggen) -deatmosferischeomstandighedenagressiefzijn(aanzee,industriëleomgeving)

3.Deherstellingdientopnieuweenbeschermendeomgevingvoordewapeningtecreërennl.: -eenalkalischepH -eenbeschermingtegenwaterpenetratie -eenlaagdikte(2cmweber.rep betongeeftdezelfdebeschermingals6cmbeton)

De gevolgen

Veroudering van beton

Nieuw beton

Tijd

Vervuilingkooldioxide Strooizout

TECHNISCHE PROBLEMEN

Page 227: Gids weber 2015

225www.weber-belgium.be

1

2

weber.rep beton

weber.rep fer

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

De werfoplossingen

Hoe beschadigd beton renoveren ?

Voorbereiding

aanbrengen

•deteherstellendelenovervloedigbevochtigen.Latenuitzweten:hetbetondientvochtigtezijn,zondertedruipen

•weber.rep betonmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm)met4lzuiverwaterperzakvan25kgmengen

•omeengoedehechtingtebekomen,weber.rep betonbijhetaanbrengenstevigaandrukken.Voorbelangrijkelaagdiktes,opeenvolgendelagenvan2tot5cmaanbrengen

•metbehulpvaneenspaanafwerken•ongeveer2urenwachten,alvorensdebekistingteverwijderen

•hetteherstellenoppervlakafkloppenomholklinkende,weinigresistenteofniet-hechtendedelenoptesporen

•debeschadigdedelenverwijderen•scherperandenbehoudenomscheurvormingronddeherstellingtevoorkomen•degeoxideerdewapeningvolledigvrijmaken•hetroestdoorborstelen(meteenstalenborstel)ofbeterdoorzandstralenverwijderen•zorgvuldigontstoffenomeengoedehechtingvanderenovatiemorteltoetelaten•meteendunpenseel,enkelopdewapening,eendikkelaagweber.rep fer(anti-corrosielaag)

aanbrengen,zonderhetbetonteraken•ongeveer1uurlatendrogen.weber.rep ferdientdroogtezijnalvorensbedektteworden

2kg/tevullenliter 226

ongeveer300g/m² 228

• de levensduur van het mengsel is ongeveer 15 minuten. In overeenstemming aanmaken (voor 5 kg ongeveer 0,75 l)

• het zo herstelde beton kan onbedekt blijven of na droging van een beschermlaag voorzien worden

• de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

OPLOSSING

PRODUCTFICHES

PrODuCT VErBruIk PaG.

AANBEVELINGEN

Page 228: Gids weber 2015

226 www.weber-belgium.be

weber.rep beton

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Fijne betonrenovatiemortel

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•rusttijdnahetmengen:2minuten•levensduurvanhetmengsel:ongeveer15minuten•wachttijdvóórafschuren:maximum30minuten•wachttijdvóórontkisten:1tot2uren•wachttijdvóórbekleden: -metuitvlakkingsmortelopmuren,pleistersofhydraulischemortels:

24uren -metverf:24uren -metandereorganischebekledingoftegels:3dagen•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:minimum24uren(lichtverkeer)deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•minimumdikte:5mm•minimumdikteopdewapening:10mm•maximumdikteperlaag:50mm•totalemaximumdikte:100mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:specialecementen,kwartszanden,vezels,specifieketoeslagstoffen,synthetischhars

•densiteitvanhetpoeder:1,5•granulometrie:0-1,25mm

PrESTaTIES

•densiteitnauithardingvandemortel:ongeveer1,9•hechtingopbeton:≥2N/mm2

•hechtingopbetonnathermischecycli:≥1,5N/mm2

•buigtreksterktena28dagen:8N/mm2

•druksterktena28dagen:45N/mm2(klasseR3volgensEN1504-3)•waterdoorlaatbaarheid:0•dynamischeelasticiteitsmodulus:≥15000N/mm2

•schokweerstandnathermischecycli:geenschade•gewichtsverliesnathermischecyclibijaanwezigheidvandooizouten:

<50g/m2

•capillaireabsorptie:≤0,5kg.m- 2.h- 0,5

•weerstaataanzeewaterenwatermethoogsulfaatgehaltedeze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•reactiebijbrand:A1

rEfErENTIEDOCumENT

•EuropeseNormEN1504-3

aaNBEVELINGEN

•aanhoekenenaanboordenvanaanzienlijkelengtesofbijhetopvangenvanbelangrijkediktes,eenzuivereengladdebekistingd.m.v.plankenofpanelenaanbrengen

•bijtemperaturenlagerdan+12°C,omeensnelleuithardingtebekomen,ishetaangeradendemortelmetlauwwater(+25°C)aantemaken

•bijwarmweeroffellewind,omtesnelledrogingtevermijden,waterverstuiven

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•uitvoerenvanwerkzaamhedenopvloeren,murenenplafonds,binnen

enbuiten: - bijkunstwerkenenburgerlijkebouwkunde,inindustriëleof

commerciëlegebouwen,woongebouwenofgebouwenvande tertiairesector

- bijboven-ofondergrondsewerkenofonderwater - plaatselijkherstellenvanbetonbeschadigddoordecorrosievande

wapening - herstellenenopvullenvansteenschilfers,tredeneuzen,gaten,sleuven

enkernboringen - realisatievanbekistingen - couranteverankeringen:bevestigingshaken,hengselduimen,...TOEGELATEN ONDERGRONDEN•ondergrondenopcementbasis:beton,cementbepleistering,

metselwerkenvanbetonblokkenenvollebakstenen

VERENIGBARE BEKLEDINGEN•mineralesierpleisters,organischesierpleisters,verf,

anticarbonatatiebekledingen,tegels,waterwerendebekledingen

GEBruIkSLImIETEN

•weber.rep betonnietgebruiken: -opcellenbetonblokken -opgipsondergronden,geverfdeondergronden,ondergronden

bekleedmeteenorganischesierpleister,natuursteenofmetselwerkin natuursteen

-ophollebakstenen -voorhetherstellenvanindustriëlevloerenofvloerenonderhevigaan

zwaarverkeer.Inditgevaldientweber.rep betonvaneenaangepaste bekledingvoorzienteworden

•weber.rep betonweerstaatnietaan: -contactmetzuurhoudendeoplossingen(pH<6) -eventuelebewegingenvandestructuurvanhetgebouwofhetwerk. Inditgevalzijnscheurenonvermijdelijk

Page 229: Gids weber 2015

227www.weber-belgium.be

weber.rep beton

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Fijne betonrenovatiemortel

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

VOORBEREIDEN VAN HET BETON•deondergronddienthard,cohesief,zuiverenruwtezijn: - deteherstellenoppervlakkenmetdehameronderzoeken,omde

niet-hechtendezonesoptesporen -debeschadigdedelenmetdebeitelzoverwijderendaterscherpe

randenopdezijkantenvandeteherstellenoppervlakkenbekomen worden

BEHANDELING VAN DE WAPENING•degeoxideerdewapeningvolledigblootleggen•hetroestdoorzandstralenofmeteenstalenborstelverwijderen,

nadienzorgvuldigontstoffen•opdewapening,metbehulpvaneenpenseel,eendikkelaag

weber.rep feraanbrengen(weber.rep fernietophetbetonaanbrengen)

•ongeveer1uurlatendrogen(weber.rep ferdientgoeddroogtezijn)

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengeninvollezon,opbevrorenofontdooiendeondergronden

ofbijvorstrisicobinnende24uren

aaNBrENGEN

•weber.rep betonaanmakenmeteentruweelof,beternog,meteentraagdraaiendeelektrischemenger(500tpm),metongeveer4lzuiverwaterperzakvan25kg,tothetbekomenvaneensoepelenhomogeenmengsel.1tot2minutenlatenrusten

•deondergrondovervloedigbevochtigentotuitzweten(deondergronddientvochtigtezijnzonderwaterspiegel)

•weber.rep betonaanbrengenenstevigaandrukkeninopeenvolgendelaagdiktesvanmaximum5tot50mm(alvorensdevolgendelaagaantebrengen,hetaantrekkenvande1steafwachten)

•afwerkenmeteenhardepolystyreenspaanofPVC-spaan

VErkOOPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 24 zakken, hetzij 600 kg)

PaLLETfOrmaaT107x107cm

VErBruIk1,9kgpoederomhetvolumevan1ltevullen

kLEurlichtgrijs(beton)

aaNVErwaNT PrODuCTweber.rep fer:300g/m²/laag(emmervan2kg)

GErEEDSCHaPkuip,truweel,spaan,bekisting,traagdraaiendeelektrischemenger

BEwarING6maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Op vloer, muur en plafond binnen en buiten, voor hetherstellen van beschadigd betonen voor courante verankeringen

Hoeeenoudeliftkokerwaterdichtmaken? 212Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken? 216Hoeeenkelderverdiepinguitmetselwerkwaterdichtmaken? 218Hoelangsdebuitenzijdeondergrondsemurenwaterdichtmaken? 220Hoesteunmurenwaterdichtmaken? 222Hoebeschadigdbetonrenoveren? 224

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSING

ONDErwErP PaG.

Hoge hechting en weerstand

waterwerend

uitstekende weerstand aan slechte weersomstandigheden, atmosferische vervuiling en carbonatatie

Conform de Europese Norm EN 1504-3

1 component

Stofvrij

MET CE-MARKERING

Page 230: Gids weber 2015

228 www.weber-belgium.be

weber.rep fer

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Anticorrosie bekleding, roestwerende grondlaag

GEBruIkSLImIETEN

•weber.rep fernietgebruiken: -onderwater -alseindafwerking

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•drogingstijd:1uur(vóórhetaanbrengenvandebetonherstellingsmortelweber.rep beton)

•drogingstijdvóórhetbekleden:minimum4urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•gemiddeldelaagdikte:0,2mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:synthetischharsinwaterdispersie,corrosievertragendepigmenten,inertemineralevulstoffen

•schijnbaredensiteit:1,1•pH:8,5

PrESTaTIES

•hechtingopijzer:>0,5N/mm2

•weerstandaanalkaliën:totpH=12deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf aaNBEVELING

•hetgereedschapvóórdrogingmetwaterreinigen

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•beschermingvandewapeninginbeton(incombinatiemetde

herstellingsmortel weber.rep beton,metbetonmortelsenmetherstellings-enverstevigingsbeton)

•roestwerendegrondlaag,opwaterbasis,voorstaalenferrometalenopbeperkteoppervlakken,vóórhetaanbrengenvanverf

Page 231: Gids weber 2015

229www.weber-belgium.be

weber.rep fer

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Ongevoelig voor water

Gebruiksklaar

makkelijk en zeker in gebruik, vermijdt het risico op een verkeerde verdunning of dosering

Snelle droging

Gereedschap gemakkelijk met water te reinigen

Niet toxisch

Anticorrosie bekleding, roestwerende grondlaag

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

VOORBEREIDEN VAN HET BETON•deondergronddientcohesief,zuiverendroogtezijn•allebrokkeligeenniet-hechtendedelenvanhetbetonverwijderenen dewapeningvolledigvrijmaken

VOORBEREIDEN VAN DE WAPENING•hetroestmeteenstalenborstelofbeterdoorzandstralenverwijderen•ontstoffendoorborstelen•ontvetten

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenbijvorstrisicoofopvochtigeoppervlakken

aaNBrENGEN

•weber.rep ferisgebruiksklaar:vóórhetaanbrengenlichtopmengentothetverkrijgenvaneenhomogeenmengsel

ALS BESCHERMING VOOR DE WAPENING•weber.rep feropdewapeningineendikkelaag

meteenborstelofpenseelaanbrengen.weber.rep fernietophetbetonaanbrengen

aLS rOESTwErENDE GrONDLaaG•opmetalenoppervlakkenweber.rep fer

kruisgewijsmeteenborstelaanbrengen.Omeenverhoogdebeschermingtebekomenweber.rep ferintweelagenaanbrengen

VErkOOPEENHEIDemmervan2kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 96 emmers, hetzij 192 kg)

PaLLETfOrmaaT100x120cm

VErBruIkongeveer300g/m²/laag

kLEurroodbruin

GErEEDSCHaPpenseel,borstel

BEwarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvorstenhevigewarmte

Bescherming tegen corrosie van betonijzers van gewapend beton

Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken? 216Hoebeschadigdbetonrenoveren? 224

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSING

ONDErwErP PaG.

Page 232: Gids weber 2015

230 www.weber-belgium.be

weber.rep chrono

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Herstellings- en verankeringsmortel met ultrasnelle afbinding

GEBruIkSLImIETEN

•weber.rep chrononietgebruikenop: -gipsondergronden -geverfdeoppervlakken -kalksteenofvermetseldekalkstenen -cellenbeton -holleoflichtebakstenen -bitumineuzeondergrond•weber.rep chronoisnietgeschiktvoorhetherstellenvanindustriële

vloerenofvloerenonderhevigaanzwaarverkeer

GEBruIkSVOOrzOrGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:1minuut•eindevandeafbinding:2minuten•wachttijdvóórhetbekleden:5minuten•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:5minuten

(voetgangersverkeer)deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen•minimalelaagdikte:5mm•maximaledikteperlaag:25mm•maximaletotaledikte:50mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:specialecementen,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:2,1•granulometrie:0-0,5mm

aaNBEVELINGEN

•weber.rep chronoinkleinehoeveelhedenaanmaken•nagebruik,gereedschaponmiddellijkmetwaterreinigen

PrESTaTIES

•druksterktes:15minuten 6N/mm2

1uur 8N/mm2

28dagen 35N/mm2

•densiteitvandeuitgehardemortel:2,1

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•uitvoerenvanwerkzaamhedenopvloeren,murenenplafonds,binnen

enbuiten: - plaatselijkeherstellingvanbeschadigdbeton,dieeenultrasnelle

uithardingvergt - opvullingvanbeschadigingen,trapneuzen,gaten, - couranteverankeringen(bevestigingspoten,...) - afdichtingvanwaterinfiltraties(kelders,ondergrondsemuren,

putten,...)

TOEGELATEN ONDERGRONDEN•ondergrondenopcementbasis:beton,cementbepleistering,

metselwerkvanbeton-enbaksteenblokken

VERENIGBARE BEKLEDINGEN•mineralepleisterofcementering,waterwerendebekleding,verf,

organischepleister,tegels

Page 233: Gids weber 2015

231www.weber-belgium.be

weber.rep chrono

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Herstellings- en verankeringsmortel met ultrasnelle afbinding

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

•deondergrondendienenhard,zuiver,cohesiefenruwtezijn•debeschadigdedelenmetdebeitelzoverwijderendaterscherpe

randenopdezijkantenvandeteherstellenoppervlakkenbekomenworden

•deondergrondontstoffenenzorgvuldigreinigen•deondergrondovervloedigbevochtigenenlatendrogen•deteverankerenonderdelendienenzuiver,ontvetenroestvrijtezijn

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:tussen+5°Cen+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden

aaNBrENGEN

VOORBEREIDING•rekeninghoudendmetdeultrasnelleafbinding,

devoortebereidenhoeveelheidmortelaanpassen

•4delen weber.rep chronomanueelaanmakenmet1volumezuiverwater,tothetbekomenvaneenhomogenemortel

VERWERKING•opvloeren,weber.rep chronogelijkmatig

uitvullenengoedaandrukken•vooreenverticaleverankeringenopplafonds,

eenplastischemortelaanbrengenengoedaandrukken

•hetteverankerenonderdeeldirectnahetaanbrengenvandemortelplaatsen.Hetdientonbeweeglijkteblijventijdensdeafbindingvandemortel

VErkOOPEENHEDENplastiekenemmervan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 27 emmers, hetzij 675 kg)plastiekenemmervan12kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 44 emmers, hetzij 528 kg)plastiekenemmervan6kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 75 emmers, hetzij 450 kg)plastiekenemmervan1kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 30 kartons van 12 emmers,hetzij 360 kg)

PaLLETfOrmaaT80x120cm

VErBruIkongeveer2kgpoedervoor1litertevullenvolume

kLEurgrijs

GErEEDSCHaPtruweel,spaan

BEwarING6maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Herstellings- en verankeringsmortel met ultrasnelle afbinding

Onmiddellijke heringebruikname van de ruimte

Gemakkelijk verwerkbaar

ultrasnelle afbinding (1 minuut)

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSINGEN

ONDErwErP PaG.

Hoeeenoudeliftkokerwaterdichtmaken? 212Hoeeenzwembadwaterdichtmakenenduurzaambetegelen? 214Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken? 216Hoeeenkelderverdiepinguitmetselwerkwaterdichtmaken? 218Hoelangsdebuitenzijdeondergrondsemurenwaterdichtmaken? 220Hoesteunmurenwaterdichtmaken? 222

Page 234: Gids weber 2015

232 www.weber-belgium.be

weber.rep fast

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding

GEBruIkSLImIETEN

•weber.rep fastnietgebruikenop: -gipsondergronden -geverfdeoppervlakken -kalksteenofvermetseldekalksteen -cellenbeton -holleoflichtebakstenen -bitumineuzeondergrond•weber.rep fastisnietgeschiktvoorhetherstellenvanindustriële

vloerenofvloerenonderhevigaanzwaarverkeer

GEBruIkSVOOrzOrGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:5minuten•eindevandeafbinding:8minuten•wachttijdvóórhetbekleden:15minuten•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:15minuten

(voetgangersverkeer)deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen•minimalelaagdikte:5mm•maximaledikteperlaag:25mm•maximaletotaledikte:50mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:specialecementen,kwartszanden,vezels,specifieketoeslagstoffen

•densiteitvanhetpoeder:2,1•granulometrie:0-0,5mm

aaNBEVELINGEN

•weber.rep fastinkleinehoeveelhedenaanmaken•nagebruik,gereedschaponmiddellijkmetwaterreinigen

PrESTaTIES

•druksterktes:15minuten 2,2N/mm2

1uur 4N/mm2

28dagen 55N/mm2

•densiteitnauithardingvandemortel:2,1

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•uitvoerenvanwerkzaamhedenopvloeren,murenenplafonds,binnen

enbuiten: -plaatselijkeherstellingvanbeschadigdbetondieeenzeersnelle

uithardingvergt -opvullingvanbeschadigingen,trapneuzen,gaten,...

-couranteverankeringen(bevestigingspoten,...) -afdichtingvanwaterinfiltraties(kelders,ondergrondsemuren,

putten,...)

TOEGELATEN ONDERGRONDEN•ondergrondenopcementbasis:beton,cementbepleistering,

metselwerkvanbeton-enbaksteenblokken

VERENIGBARE BEKLEDINGEN•mineralepleisterofcementering,waterwerendebekleding,verf,

organischebekleding,tegels

Page 235: Gids weber 2015

233www.weber-belgium.be

weber.rep fast

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding

VErkOOPEENHEIDplastiekenemmervan12kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 44 emmers, hetzij 528 kg)

PaLLETfOrmaaT80x120cm

VErBruIkongeveer2kgpoedervoor1litertevullenvolume

kLEurgrijs

GErEEDSCHaPtruweel,spaan

BEwarING6maandenvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

•deondergrondendienenhard,zuiver,cohesiefenruwtezijn•debeschadigdedelenmetdebeitelzoverwijderendaterscherpe

randenopdezijkantenvandeteherstellenoppervlakkenbekomenworden

•deondergrondontstoffenenzorgvuldigreinigen•deondergrondovervloedigbevochtigenenlatendrogen•deteverankerenonderdelendienenzuiver,ontvetenroestvrijtezijn

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:tussen+5°Cen+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden

aaNBrENGEN

VOORBEREIDING•rekeninghoudendmetdezeersnelleafbinding,

devoortebereidenhoeveelheidmortelaanpassen

•4delen weber.rep fast manueelaanmakenmet1volumezuiverwater,tothetbekomenvaneenhomogenemortel

VERWERKING•opvloeren,weber.rep fastgelijkmatiguitvullen

engoedaandrukken•vooreenverticaleverankeringenopplafonds,

eenplastischemortelaanbrengenengoedaandrukken

•hetteverankerenonderdeeldirectnahetaanbrengenvandemortelplaatsen.Hetdientonbeweeglijkteblijventijdensdeafbindingvandemortel

Snelle heringebruikname van de ruimte

Gemakkelijk verwerkbaar

zeer snelle afbinding (5 minuten)

Page 236: Gids weber 2015

234 www.weber-belgium.be

weber.dry BV

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Bitumineuze verf voor funderingen

GEBruIkSLImIETEN

•weber.dry BVweerstaatnietaanscheurvormingvandeondergrond•weber.dry BVisnietbestemdvoorhetuitvoerenvaneenhorizontale

waterdichting(bvb.terras):weber.sys flex monoofweber.sys flexrollgebruiken

GEBruIkSVOOrzOrGEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•stofvrij:na1uur•aanrakingsdroog:tussen2en4uren

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:bitumeninoplossing•aspect:vloeibareverf•densiteit:0,8•vlampunt:>+21°C•vaststofgehalteingewicht:59%•vaststofgehalteinvolume:51%

aaNBEVELING

•nagebruikgereedschapmetwhite-spiritreinigen

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•beschermenenvochtwerendmakenvanfunderingenenondergrondse

muren

TOEGELATEN ONDERGRONDEN•beton,cementbepleistering•opgevoegdebakstenen

Page 237: Gids weber 2015

235www.weber-belgium.be

weber.dry BV

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Bitumineuze verf voor funderingen

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

•deondergrondendienengezond,droogenzuivertezijn(nietvet,nietverpulverd)

•devolledigeuitdrogingvanversbetonofmortelafwachten(minimum28dagen)

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C(luchtenondergrond)•nietaanbrengen: -opbevrorenofontdooiendeondergrondofbijvorstbinnende24uren -indiendeluchtvochtigheidhogerisdan90%

aaNBrENGEN

•hetaanbrengengebeurtmeteenborstel,eenschapenvachtrolofeenverstuiver

•een1stelaagaanbrengenomdeondergrondzorgvuldigteimpregneren

•vervolgens,een2dekruislingseofzelfseen3delaagaanbrengeninfunctievandeabsorptievandeondergrond

•bijtoepassingmeteenverstuiver,weber.dry BVmet5%white-spiritverdunnen

VErkOOPEENHEDENmetalenemmervan25l

(volledige pallet onder krimpfolie van 24 emmers, hetzij 600 l)metalenemmervan5l

(volledige pallet onder krimpfolie van 105 emmers, hetzij 525 l)

PaLLETfOrmaaT80x120cm

VErBruIkongeveer150ml/m²/laag(eenmeerverbruikvan20tot50%

voorzienbijsterkabsorberendeondergronden)

kLEurbitumenzwart

GErEEDSCHaPborstel,schapenvachtrol,verstuiver

BEwarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,te

beschermentegenhevigewarmte

Bitumineuze verf voor funderingen

Beschermt en maakt waterwerend

met borstel, schapenvachtrol of verstuiver aan te brengen

Page 238: Gids weber 2015

236 www.weber-belgium.be

weber.dry plus

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Waterdichtingsmortel door mineralisatie

GEBruIkSLImIETEN

•weber.dry plusnietgebruiken:- voorhetuitvoerenvanhorizontaleafdichtingen(terrassen):

weber.sys flex monoofweber.sys flex rollgebruiken- voorhetherstellenofuitvlakkenvanmuren- voorhetwaterdichtenvanbovengrondsemuren- opvoorbehandeldemuren- rechtstreeksopmetselwerkeninbakstenenofbreukstenen- voorbelopenvloerenzonderbescherming:

- voetgangersverkeer:vloerverf- voertuigenverkeer:dekvloer,tegels,industriëlevloerbekledingen

•weber.dry plusweerstaatnietaanscheurvormingvandeondergrond

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:40minuten•wachttijdvóórhetaanbrengenvande2delaag:minimum6uren•wachttijdvóórhetaanaardenenvóórcontactmetwater:minimum

7dagen•minimalewachttijdvóórhetbekledenmet: -chapeofpleistero.b.v.hydraulischebindmiddel:48uren -betegeling:7dagen -verfenorganischebekleding:15dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•laagdikteoveral:minimum2mm-maximum3mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:hydraulischebindmiddelen,kwartszanden,specifieketoeslagstoffen,actievezouten

•pHvandeaangemaaktemortel:12•densiteitvandenattemortel:1,8•granulometrie:tot0,4mm

PrESTaTIES

•hechtingopbetonblokken:>0,5N/mm2

•hechtingopbeton:>1,0N/mm2

•weerstandaandruk:>0,5N/mm2

•weerstandaantegendruk:>1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf•magincontactkomenmetdrinkbaarwater

rEfErENTIEDOCumENTEN

•EuropeseNormEN1504-2•waterdichtmakenvandebinnenzijdevanondergrondsemuren:bestek

SOCOTEC•waterdichtmakenvandebuitenzijdevanondergrondsemuren:bestek

SOCOTEC•waterdichtmakenvanhalfondergrondseenondergrondse

waterreservoirs:bestekSOCOTEC•bekuipenvanbeton:bestekSOCOTEC•DoP-BESGWS-004-0713

aaNBEVELING

•ingevalvangebruikvaneensoepelevloerbekleding,metdewaterdampdoorlaatbaarheidvanweber.dry plusrekeninghouden

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•hetwaterdichtmakenvanondergrondsemurenenvloerenvan

gebouwenbinnenenbuiten:kelders,steunmuren,stookruimtes,privé-garages,...

•hetcapillairafdichtenomwateropstijgingindemurentevoorkomen•hetwaterdichtmakenvanzwembadenenwaterreservoirsinbeton

TOEGELATEN ONDERGRONDEN•metselwerkenvanholleofvollebetonblokken•cementgebondenbasisbepleistering•beton

VERENIGBARE BEKLEDINGEN•verf,organischesierpleisters,mineralesierpleisters,tegels(gekleefd

metweber.col plus,weber.col plus comfort ofweber.col plus 3D)

Page 239: Gids weber 2015

237www.weber-belgium.be

weber.dry plus

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSINGEN

ONDErwErP PaG.

Hoeeenoudeliftkokerwaterdichtmaken? 212Hoeeenzwembadwaterdichtmakenenduurzaambetegelen? 214Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken? 216Hoelangsdebuitenzijdeondergrondsemurenwaterdichtmaken?220Hoesteunmurenwaterdichtmaken? 222

weerstaat aan de druk en tegendruk van het water

rechtstreeks op betonblokken aan te brengen

Geurvrij

mag bekleed worden

Conform de Europese Norm EN 1504-2

VErkOOPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETfOrmaaT107x107cm

VErBruIk3,5tot4kg/m²voor2mmlaagdikte,afhankelijkvandeporositeit

vandeondergrond

kLEurlichtgrijs

GErEEDSCHaPkuip,blokborstel,traagdraaiendeelektrischemenger,plakspaan

BEwarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

waterdicht maken in een dunne laag van de ondergrondse delen van gebouwen

uitvoeren van afdichtingen tegen opstijgend vocht

Waterdichtingsmortel door mineralisatie

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

•deondergrondendienengaaf,zuiver,cohesief,ontstoftenvrijvancementmelkenontkistingsoliëntezijn

•devoegenvandebetonblokkendienendegelijkopgevuldenvlaktezijn•degrindrestenvanhetbetonmetweber.rep betonopvullen•deinspringendehoekenendemuurvoetingenmetweber.rep beton

afronden•deondergrondovervloedigbegietenenwachtentotdewaterfilm

verdwenenis•debijzondereplaatsen(verankeringen,vereffeningslagen,doorvoervan

leidingen,muur/vloerverbindingen)dienenvoorbehandeldtewordenomdewaterdichtheidteverzekeren

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofopontdooiendeondergronden,bij

vorstrisicobinnende24uren,invollezonofopwarmeondergronden

aaNBrENGEN

•weber.dry plusaanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(300tpm),met7tot8,5lzuiverwaterperzakvan25kg,tothetbekomenvaneensoepeleenhomogenemortel

•deondergrondvolledigbedekkendooreen1stelaagvan2tot2,5kg/m²meteensynthetischeblokborstelaantebrengen.Minimum6urenlatendrogen

•indeloopvandezelfdedag,de2delaagvan1,5kg/m²kruiselingsaanbrengenopde1stelaag

•bijhetaanbrengenvande2delaagnameerdan12uren,de1stelaagherbevochtigen

•nauithardingovervloedigbevochtigen•omafdichtingentegenopstijgendvochtuittevoeren(waterdichte

vereffeningslagen):opdevolledigehorizontaleoppervlaktevandemuur2lagenweber.dry plus aanbrengenopminimum10cmbovendegrond

MET CE-MARKERING

Page 240: Gids weber 2015

238 www.weber-belgium.be

weber.dry enduit

TEC

HN

ISC

HE

OPL

OSS

ING

EN

Waterdichtingsmortel in dikke laag

GEBruIkSLImIETEN

•weber.dry enduitnietgebruiken:- voorhetuitvoerenvanhorizontaleafdichtingen(terrassen):

weber.sys flex monoofweber.sys flex roll gebruiken- voorhetwaterdichtmakenvanbovengrondsemuren- opindustriëlevloeren- rechtstreeksopmetselwerkenvanhollebakstenenofbreukstenen

•weber.dry enduitweerstaatnietaanscheurvormingvandeondergrond

VErwErkINGSEIGENSCHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:≤30minuten•wachttijdvóórhetaanbrengenvande2delaag:24tot48uren•wachttijdvóórhetaanaarden:minimum7dagen•wachttijdvóórhetbekleden:minimum7dagendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•aantebrengendiktes: -verticaal:5tot20mm -horizontaal:15tot20mm -opverticalewandeninzwembaden:20mm•minimalelaagdikteoveral:5mm(verticaal)en15mm(horizontaal)•maximalelaagdikte(enkel):10mm

IDENTIfICaTIE

•samenstelling:grijscement,mineralevulstoffen,specifieketoeslagstoffen•pHvanhetpoeder:12•densiteitvanhetpoeder:1,5•granulometrie:tot1,25mm

PrESTaTIES

•druksterkte:25N/mm2

•buigtreksterkte:6N/mm2

•hechtingopbetonblokken:1N/mm2

•hechtingopbeton:1N/mm2

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

rEfErENTIEDOCumENTEN

•waterdichtmakenvandebinnenzijdevandeondergrondsemuren:bestekSOCOTEC

•waterdichtmakenvandebuitenzijdevandeondergrondsemuren:bestekSOCOTEC

aaNBEVELING

•ingevalvanbekledingmeteenhydraulischepleister,eenhechtlaagvan2tot3mmdiktevandegekozenpleister,aangemaaktmetweber.accrochage monocouche,aanbrengen

VOOrBErEIDEN VaN DE ONDErGrONDEN

•deondergrondendienengaaf,zuiver,cohesief,ontstoftenvrijvancementmelkenontkistingsoliëntezijn

•ingevalvanlekken,dezemetweber.rep chronoofweber.rep fast dichten

•degrindnestenvanhetbetonmetweber.rep betonof weber.dry enduitopvullen

•deinspringendehoekenendemuurvoetingenmetweber.rep betonofweber.dry enduitafronden

•deondergrondbevochtigen•debijzondereplaatsen(verankeringen,vereffeningslagen,doorvoervan

leidingen,muur/vloerverbindingen)dienenvoorbehandeldtewordenomdewaterdichtheidteverzekeren(cf.bestek)

GEBruIk

TOEPASSINGSDOMEINEN•hetwaterdichtmakenineendikkelaagvanondergrondsemuren

envloerenvangebouwenbinnenenbuiten:kelders,steunmuren,stookruimtes,privé-garages

•hetverwezenlijkenvaneencapillaireafdichtingomwateropstijgingindemurentevoorkomen

•waterdichtmakenvanzwembadenenwaterreservoirsvoorprivégebruik(voorpubliekezwembaden:onsraadplegen)

TOEGELATEN ONDERGRONDEN•metselwerkenvanholleenvollebetonblokken•vollebakstenen•cementgebondenbasisbepleistering•beton•bekistingsblokken

enkelbekistingsblokkenenbetonzijnvoorhetwaterdichtmakenvanzwembadenenwaterreservoirsvoorprivégebruiktoegelaten

VERENIGBARE BEKLEDINGEN•verf,organischesierpleisters,mineralesierpleisters,tegels(gekleefd

metweber.col plus, weber.col plus comfort, weber.col plus 3D ofweber.joint poxy)

Page 241: Gids weber 2015

239www.weber-belgium.be

weber.dry enduit

TECH

NISC

HE O

PLOSSIN

GEN

Waterdichtingsmortel in dikke laag

TOEPaSSINGSVOOrwaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°C•nietaanbrengenopbevrorenofopontdooiendeondergronden,bij

vorstrisicobinnende24uren,invollezonofopwarmeondergronden

aaNBrENGEN

•weber.dry enduitaanmakenmeteenbetonmolenofmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(300tpm)met4tot4,5lzuiverwaterperzakvan25kg,tothetbekomenvaneensoepeleenhomogenemortel

MANUEEL AANBRENGEN•weber.dry enduitmetdeinoxplakspaanof

truweelineentotalediktevan5tot20mmaanbrengen(max.10mmperlaag).De1stelaaglatendrogenvooraleerde2delaagaantebrengen

MACHINAAL AANBRENGEN (PLEISTERPOMP)•depleisterpompmetwateropeendrukvan

14tot15barregelen,omeendrukvan24tot28barmetdenattemorteltebekomen

•despuitgangmeteenspuitkopvan12tot 16mmaanbrengen•metderegelen/ofhetpleistermesuitvlakken•zodraweber.dry enduitbegintaantetrekken,

dezemeteenhollePVC-spaanofeenpolystyreenspaanschuren

VOOR DE WATERDICHTING VAN VLOEREN•denetheidendeabsorptievandeondergrond

nagaan.Opweinigabsorberendbetondecementmelkenontkistingsoliënverwijderen(doorzand-ofkogelstralen)

•eenhechtbrugmet2lweber.ad bond SBen2,5tot3lwaterperzakvan25kgweber.dry enduitmaken

•vervolgensweber.dry enduit natinnataanbrengen.Dediktemoet15tot20mmbedragen.Lichtjesschuren

VOOR HET UITVOEREN VAN EEN CAPILLAIRE AFDICHTING•eenlaagweber.dry enduitalsmetselmortelaanbrengen(minimum

laagdiktevan10mm)

VErkOOPEENHEIDzakvan25kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)

PaLLETfOrmaaT107x107cm

VErBruIk10kg/m²/5mmdikte

kLEurlichtgrijs(cement)

GErEEDSCHaPkuip,inoxplakspaan,hollePVC-spaan,polystyreenspaan,

inoxtruweel,traagdraaiendeelektrischemengerbetonmolen,mortelpomp

BEwarING1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

waterdicht maken van ondergrondse delen van gebouwen

waterdicht maken van privé zwembaden en waterreservoirs

uitvoeren van capillaire afdichtingen

manueel of machinaal aan te brengen

weerstaat aan de agressieve invloeden van aanaardingen, grondwater en zeewater

Laat toe de oneffenheden van de ondergrond

op te vangen

In één bewerking aan te brengen

RAADPLEEG OOK VOLGENDE WERFOPLOSSINGEN

ONDErwErP PaG.

Hoeeenzwembadwaterdichtmakenenduurzaambetegelen? 214Hoeeenkelderverdiepinguitbetonwaterdichtmaken? 216Hoeeenkelderverdiepinguitmetselwerkwaterdichtmaken? 218Hoelangsdebuitenzijdeondergrondsemurenwaterdichtmaken?220Hoesteunmurenwaterdichtmaken? 222

Page 242: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be240

258258

260

262

246251252

242244245

con

str

uc

tiem

ort

els

De werfoplossingen

-Hoevoegenvaneengevelmetselwerkduurzaamherstellen?

-Hoeelementenverankeren?

-Hoeeengewapendeofongewapendebetonfunderingmaken?

De keuzegidsen voor mortels voor metselwerk

Praktijktips

Verbruiksberekening constructiemortels

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

Het Hallergetal

De Europese Normen en markeringen

Page 243: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 241

264264

266

268

270

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

con

stru

ctiem

ortels

De productdocumentatie

coNstructiEmortEls

weber.mix mr 341

weber.mix mr 342

weber.mix mr 343

weber.mix mF 351

weber.mix mF 352

weber.mix mc 391

weber.mix mc 392

weber.mix mm 301 E

weber.mix mm 301 all day

weber.mix mm 301 freeze

weber.mix mm 302 E

weber.mix mm 302 all day

weber.mix mm 302 freeze

weber.mix mm 303

weber.mix mm 304

weber.mix mm 305

weber.mix mm 319

weber.mix mm 319 color

weber.ter brick

weber.mix beton

weber.cel prefab

weber.cel bloc

weber.cel feu

weber.cel easy

weber.cel HP

uitbloeiingsarm

en

nieuw kleurengamma

nieuwe formuleen nieuwe kleuren

Page 244: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be242

con

str

uc

tiem

ort

els

De Europese Normen en markeringen

Mortels voor metselwerk

gEbruik

mortEltoEPassiNgstyPE Voor mEtsElWErk

systEEm

sPEciFiEkE toEPassiNg

kENmErkENsoort mortEl

symbool EigENscHaPPEN VoEgtyPE VoEgDiktE (V) iN mm

Europese Norm EN 998-2DenormEN998-2beschrijftdevereistendievantoepassingzijnopindustriëlemortels(metsel-,voeg-envulmortels)voorgebruikinmuren,kolommen,lateienenwandeninmetselwerk

Opbasisvandeeigenschappenen/ofhetgebruikwordendriemortelsoortenonderscheiden:

metselmortelszonderbijzonderekenmerken

performantemortelswaarvandedrogevolumiekemassaingehardetoestandkleinerdanofgelijkaan

eenspecifiekewaardeis

performantemortelswaarbijdemaximumafmetingenvande

korrelskleinerdanofgelijkaaneenspecifiekewaardezijn

buiten(vochtenvorst;waterkerendwerkenallewerkinweerenwind)

binnen(droogwerkbinnen;dragendeenniet-dragendewanden)

werkwaarbijzekerevervormingendoorhetmetselwerkopgenomenmoetenkunnenworden

Eenonpartijdigeexterneinstelling(CRIC-OCCNinBelgië)staatinvoordecertificatievandeproductiecontrolebijdefabrikant.Dezeinstelling

garandeertookdepermanentecontrole,evaluatieenconformiteitvandebetreffendeproducten

Interventievaneenexterneinstellingisnietvereist.Eeneenvoudigeconformiteitsverklaringdoordeproducentisvoldoende

A

B

C

2+

4

performanteindustriëlemortels

industriëlemetselmortelsopsamenstelling

mEtsElmortEls Voor couraNt gEbruik

licHtgEWicHt mEtsElmortEls

lijmmortEls VoorDuNNE VoEgEN

G

L

T

dunnemetselvoeg

mediummetselvoeg

dikkemetselvoeg

dunnelijmvoeg

dikkelijmvoeg

4<V≤8

8<V≤12

V>12

V≤3

3<V<6

Erwordendriemorteltoepassingstypenonderscheiden:

Erbestaantweesystemenvanconformiteitsverklaring,afhankelijkvandeconceptievandemortel:

Page 245: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 243

con

stru

ctiem

ortels

De Europese Normen en markeringen

kENmErkEN ProEFmEtHoDE

cHloriDEgEHaltE

DrukstErktE

HEcHtiNg

WatErabsorPtiE

WatErDamPDoorlatENDHEiD

WarmtEgElEiDbaarHEiD

VolumiEkE massa

DuurzaamHEiD

braNDrEactiE

EN1015-17ofgehalteberekendopbasisvanhetgehaltegemeteninchloride-ionenvandebestanddelenvandemortel

EN1015-11

EN1052-3

EN1015-18

EN1745

EN1745

EN1015-10

conformdegeldendelokalebepalingeninfunctievanhettypeenhetdoelvanhetbouwwerk

EN13501-1

Deverschillendetoetepassenkenmerkenenproefmethodeszijn:

cE

Sinds1februari2005isdeCE-markeringvoormetselmortels(volgensEN998-2)eenverplichtinggeworden.DecE-markering is een wettelijke markeringintoepassingvandeEuropeseBouwproductenrichtlijn,metalsdoeldehandelsbelemmeringen,diedenationalebouwregelgevingenveroorzaken,opteheffen.

DecE-markering dekt enkel de geharmoniseerde productkenmerken.DegeharmoniseerdeproductkenmerkenzijndekenmerkendierelevantzijnmetbetrekkingtothetvoldoenvandebouwproductenaandereglementairetechnischeeisendieindeEU-lidstatenaandebouwwerkengesteldworden,maarenkelbetreffende veiligheid en gezondheidvandeburgersdievandebouwwerkengebruikmaken.

Deminimumprestaties van de productkenmerkenmoeteninovereenstemmingzijnmetdebouwregelgevingvandeEU-lidstaatwaarzeopdemarktgebrachtworden.

DeCE-markeringwordtondersteunddoorcE-attesteringsprocedures.DitheefttotgevolgdatdeCE-markeringmeestal niet steunt op een productcertificatie,maaropeenfabrikantenverklaringdesgevallendaangevulddooreencertificatievandeproductiecontroleindefabriek.

DeCE-markeringisduseenmerkvanovereenkomstigheidengeenkwaliteitsmerk!

bENor EN komo

Het vrijwillig conformiteitsmerk bENor geeft een passend antwoord op de beperkingen van de cE-markering

DebENor-markeringwijsteropdateenproductaaneenbelgische kwaliteitsnorm voldoet.

Hetgaatomeenproductcertificaatwaarbij:- defabrikantdepermanenteconformiteitvanzijnproductvolgensde

technischespecificatiesopbasisvaneeninternecontroleindefabriek,“industriëlezelfcontrole”genoemd,garandeert

- eenexternecertificatie-instellingopbasisvaneenperiodiekeexternecontrolebevestigtdatdeconformiteitsverklaringvandeproducentopeenvoldoendevertrouwensniveaugewaarborgdis

Dekomo-markeringwijsteropdateenproductaaneenNederlandse kwaliteitsnormvoldoet

Page 246: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be244

con

str

uc

tiem

ort

els

Het Hallergetal

Wat is het Hallergetal en hoe wordt dit gemeten ?

Wat is het ?Bakstenenverlatendeovenkurkdroog,maarnaopslagopentransportnaardebouwplaats,bevattenbakstenenvocht.Deweersomstandighedenspelenhierookeengroterol.Vooreengoedeverwerkingenhechtingenhetvoorkomenvanwitteuitslagdooreenteveelaanwaterof,omgekeerd,het”verbranden”vandemorteldoorwatertekort,ishetbelangrijkeenbetrouwbareindicatievanhetzuiggedragvandebakstenentehebben.Daaromishetbelangrijkomopdebouwplaatseentestuittevoerenomtebeoordelenofdebakstenenteweinig,voldoendeoftesterkzuigenophetmomentvanverwerken.Metanderewoorden,ofzealdannietvoorbevochtigdmoetenworden.Bijdezetestwordtgemetenhoeveelwater(inkg)debakstenenin1minuutperm²opnemen.Hetresultaathiervannoemtmenhet Hallergetal

HetHallergetalisduseenmomentopnamevandevochtigheidstoestandvandebaksteenenkanvandagtotdagsterkverschillen

Hoe wordt het gemeten ?HetHallergetalwordtalsvolgtgemeten:

1. willekeurigeensteenvandehoopnemen2. desteenwegen(=gewichtAingram)3. desteengedurende1minuutmethetlegvlak1cmdiepineenbakjewaterplaatsen4. desteenna1minuut,naafdruppen,opnieuwwegen(=gewichtBingram)

Hallergetal = (B - A) : het legvlak van de baksteen = x [kg/m²/min]

Hetzuigkaraktervaneensteeniso.a.afhankelijkvan:•hetporiëngehalte•deporiestructuur•deafmetingenvandeporiën

iNitiËlE WatEroPzuigiNg

Deinitiëlewateropzuiging,gemeten aan de hand van een droge steen,wordtsinds2006inkg/m2/minuutuitgedruktwaardoordegetalleneenfactor10kleinerzijndanvoorheen,omdattoendeeenheiding/dm2/minuutuitgedruktwerd

VaNaF 2006Vóór 2006

initiële wateropzuiging(kg/m²/min)

initiële wateropzuiging(g/dm²/min)

<5

5tot15

15tot40

>40

<0,5

0,5tot1,5

1,5tot4

>4

Bron:Belgischebaksteenfederatie

*IW:initiëlewateropname,bepaaldvolgensEN772-11

Deinitiëlewateropzuigingwordtdoordebaksteenfabrikantengedeclareerd(CE-markering).Demortelkeuzewordthieropafgestemd(ziekeuzegidspag.245)

zEEr WEiNig zuigEND (klassE iW 1*)

matig zuigEND (klassE iW 2*)

Normaal zuigEND (klassE iW 3*)

stErk zuigEND (klassE iW 4*)

Page 247: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 245

con

stru

ctiem

ortels

De keuzegidsen voor mortels voor metselwerk

Metselwerk met brede voeg (traditioneel) : metsel- en doorstrijkmortel

Metselwerk met dunne voeg : dun- en lijmmortel

*IW:initiëlewateropzuiging

detechnischenota’svandeproductenraadplegen

zuiggEDrag VaN DE stEEN

EuroPEsEmortElklassE

stErk/NormaaliW* ≥ 1,5

matig/zEEr WEiNigiW* < 0,5 tot 1,5

m 10(minimaledruksterkte:

10N/mm2)weber.mix mF 351 weber.mix mF 352

m 15(minimaledruksterkte:

15N/mm2)weber.mix mc 391 weber.mix mc 392

*IW:initiëlewateropzuiging

zuiggEDrag VaN DE stEEN

EuroPEsEmortElklassE

stErkiW* > 4

stErk/NormaaliW* ≥ 1,5

Normaal/matigiW* 0,5 tot 4

matigiW* 0,5 tot 1,5

matig/zEEr WEiNigiW* < 0,5 tot 1,5

zEEr WEiNigiW* < 0,5

m 5(minimaledruksterkte:

5N/mm2)

weber.mix mm 319weber.mix mm 319 color

weber.mix mm 301 Eweber.mix mm 301 freezeweber.mix mm 301 all day

m 10(minimaledruksterkte:

10N/mm2)weber.mix mr 341

weber.mix mm 302 Eweber.mix mm 302 freezeweber.mix mm 302 all dayweber.mix mr 342

weber.mix mm 303weber.mix mr 343

m 15(minimaledruksterkte:

15N/mm2)

weber.mix mm 305(betonstenen)

m 20(minimaledruksterkte:

20N/mm2)

weber.mix mm 304(betonblokkenen-stenenmethogedrukweerstand)

Page 248: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be246

con

str

uc

tiem

ort

els

Praktijktips

Siloplaatsing

levertijd •3dewerkdagnadedagvanbestellingdoordegefactureerdeklant,indienbesteldvóór16uur

plAAts en ruimte•desiloenhetbijgeleverdeequipmentdienenopeenbeveiligde/afgeschermdeplaatsgeplaatstteworden•desilomagniettedichtbijgraafwerkzaamhedenstaan(funderingen,putten,etc.)wegensinstortingsgevaardoorde

drukdiedesiloopdegronduitoefent•hetgrondoppervlakvandesilois3,6mx3,6m•deminimalebreedte,nodigvoordesilowagen,bedraagt4,5m•desilowagenheefteenvrijehoogtenodigvan4,1m•alsdesilorechtopstaat,bedraagtzijnhoogte7,5m

wAterpAs•desilomoetwaterpasopeenzeerstabieleondergrondstaan•indiendeondergrondnietvanbetonis,een16-talhoutenbalkenvan70cmklaarleggenomdestabiliteitvandesiloop

degrondtegaranderen•eenvollesiloweegt30ton(+hetgewichtvandesilozelf)

Bijvullen•erwordtmetbijbestellingenvan24ton(meteenmargevan±1ton)gewerkt•deinhoudvanhettrechtergedeelteis6tonenkangecontroleerdwordendoorermeteenrubberenhameropte

kloppen•wanneerenkeldetrechternogvolis,kanereenbijbestellingvan24tongeplaatstworden•vandaagbestellenvóór16u,laateenleveringdevolgendewerkdagtoe•indiendewerkenbijnavoltooidzijnendesilonogbijgevuldmoetworden,omeensluitvrachtvragen.Zokandesiloop

heteindevandewerkenzekeropdevrachtwagengeladenworden•desilomagbijretournietzwaarderwegendan16ton•demaximalelosafstandvoordebulkwagensbedraagt15m

voorBereiding

BereikBAArHeid silo •dewegnaardesilomoetsteedsvrijenvoldoendeverhard/stabielzijnzodatdebulkwagen(ongeveer40ton)erdoorkan •nooitpakkenstenen,containerse.d.opdeaanrijroutenaardesiloplaatsen

Page 249: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 247

con

stru

ctiem

ortels

Praktijktips

wAtervoorziening •minimalewaterdruk:2,5barnormaaldebiet(stromendwater)•gepantserdewaterslangvan3/4’’•gebruiktekoppelingenvooraansluiting:Geka-koppelingen3/4’’

AAnsluiting op elektriciteitsnet•deaansluitingdientaltijdviaeendifferentieelofaardlekschakelaartegebeuren•voormonofase:aansluitkabelmetsectievanminimum2,5mm²enlengtevanmaximum35m•bijmonofase:wisselspanningmetkoppelcontactstopCEE-Form16A(rubberenkoppelcontactstop2polig+aarde)•bij3x400V:wisselspanningmetkoppelcontactstopCEE-Form16A,6H(3-polig+aard+N).DeaansluitingvandeNisnietnoodzakelijk•bij3x230V:wisselspanningmetkoppelcontactstopCEE-Form,16A,6H(3-polig+aard+N).DeaansluitingvandeNisnietnoodzakelijk•zekeringenindewerfkastbij3x400V:minimum16A•zekeringenindewerfkastbij3x230V:minimum20A•zekeringenindewerfkastbij1x230V:minimum16A•stroomgroep:12KVA(3fasen)•stroomgroep:8KVA(monofase)

lEt oP : de silo onder geen enkel beding zelf verplaatsen

•debesturingskastopdedaarvoorbestemdevoorzieningaandesilohangen•devoedingskabelopdevoedingscontactdoosaansluiten•vervolgensdestekkervandetriller(zwart)enmengermotor(rood)aansluiten•dehoofdschakelaaropdekastop1draaien(voorzijdekast,linksboven)•bij3fasigemengers:dedraairichtingcontroleren.Dedraairichtingmoetovereenkomenmetdeopdemengermotoraangegevengroenepijl.

Dezekangewijzijgdwordendoordezwartedraaiknop(voorzijdekast,rechtsboven)van1op2tedraaienofandersom•dewaterslangontluchtendoorerwater,eneventueelaanwezigvuil,uittelatenlopenendezeopdeGekakoppelingaandeonderzijdevande

kastaansluiten•de3meterslangopdelinkerbovenzijdevandekastendeanderezijdeopdemengbuisaansluiten•metdetijdklokindebesturingskastdedoorugewensteproductietijdinstellenendevlinderklepopenen•demengerstartendooropdegroenestartknoptedrukken(voorzijdekast,boven,midden)•eventueeldevereistewaterdoseringbijstellen(zwartedoseerkraan,linksopdeschakelkast)totdatdegewensteverwerkingsconsistentiewordt

bekomen

Afhankelijkvanhettypemengerkandebovenstaandeprocedureietsafwijken.Bijtwijfelonsaltijdcontacteren

te voorziene AAnsluitingen

Hoe AAnsluiten ?

stekker verwarmingselement

hoofdschakelaar

schakelaarreinigen/

in bedrijfomkeerschakelaar

aansluitingmengmotor

waterdoseer-kraan

waterafvoer

aansluitingtriller

aansluitingvoeding 400V

aansluitingvoeding 400V

watertoevoer waterfiltertijdsklok

zekering motor (Q1)

schakelaarverwarmingselement(R1)

aan/uit schakelaar

Page 250: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be248

con

str

uc

tiem

ort

els

Praktijktips

Menger D 20

Vóór iedere handeling het systeem spanningsvrij makenVóór het reinigen de stekker van de triller uittrekken en de siloklep sluiten

•dAgelijkse reinigingsprocedure : de siloklepsluiten;detrilmotoruittrekken(blauwestekker);demengerleegdraaientotdaterzuiverwateruitkomt;hetnattegedeeltedemonteren

•dAgelijkstereinigenonderdelen:- nat reinigen:demenger;demengbuis;dekniebochtopdemengbuis(voorwateraansluiting)

enhetkoplagerdeksel- droog reinigen:deuitloopvandedoseerkamer

•wekelijkstereinigenonderdelen:dedoseerkamer(bijvochtigweer2tot3keer/week);demotorkoppelingendedoseerschroef

•bijhetreinigenvandeuitloopvandedoseerkamerendedoseerkamerzelf,nooitwatergebruiken

BelAngrijke tips : •omluchtenvervuilingtevermijden,hetaankoppelenvandewatertoevoeraanhetsysteem,het

watergedurendeongeveer10secondendoordewaterslanglatenlopen•nooitwaterinhetdoorvoerstukvandedrogemengkamerspuiten•vooreengoedepassingvanmengerendoseerschroef,beideonderdelengoedreinigen•dekoplagerniettestraktegendemengerafstellen(ongeveer1tot2mm)•indiennodig,deboringvandedoseerschroefmeteenbetonijzerofeenruwevijlschoonmaken•bijvorst,deschakelkastineenvorstvrijeruimtebewaren

onderHoud d 20 mengers

Vóór iedere handeling, het systeem spanningsvrij maken

geen of onvoldoende wAter •hetzeefjeindedrukregelaarvandewatertoevoer(transparant

plastiekendeksel)controleren•dekniebochtopdemengbuisopverstoppingencontroleren•controlerenofhetwatercorrectisaangesloten•dediametervandewaterslang(3/4’’)controleren•demanometeropeenvoldoendewaterdruk(minimum2,5bar

stromendwater)controleren•controlerenofdewaterdoseerkraanopenstaat(regelen

waterdosering)

geen of onvoldoende morteltoevoer•debouwspanning(230Volt)controleren•controlerenofdehoofdschakelaaringeschakeldis•decorrectewerkingvandetrilmotorcontroleren•destekker(aansluiting)endeaansluitkabelcontroleren

menger vAlt uit •controlerenofdemengersgoedinelkaarzitten•dekoplagerafstellingtegendemengercontroleren(ermoet

ongeveer1tot2mmspelingzijn)•mengbuisendoseerkamermoetenvrijvanhardemortelzijn•dedikte(minimum2,5mm²)enlengte(maximum35m)vande

aansluitkabelcontroleren

voorkomende storingen

Page 251: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 249

con

stru

ctiem

ortels

Praktijktips

Menger D 40

Vóór iedere handeling het systeem spanningsvrij makenVóór het reinigen de stekker van de triller uittrekken en de siloklep sluiten

•dAgelijkse reinigingsprocedure : de siloklepsluiten;detrilmotoruittrekken(zwartestekker);demengerleegdraaientotdaterzuiverwateruitkomt(maximum1minuut);hetnattegedeeltedemonteren

•dAgelijkstereinigenonderdelen:- nat reinigen:demenger;demengbuis;dekniebochtopdemengbuis(voorwateraansluiting)

enhetkoplagerdeksel- droog reinigen:deuitloopvandedoseerkamer

•wekelijkstereinigenonderdelen:dedoseerkamer(bijvochtigweer2tot3keer/week);demotorkoppelingendedoseerschroef

•bijhetreinigenvandeuitloopvandedoseerkamerendedoseerkamerzelf,nooitwatergebruiken

BelAngrijke tips : •omluchtenvervuilingtevermijden,vóórhetaankoppelenvandewatertoevoeraanhetsysteem,

hetwatergedurendeongeveer10secondendoordewaterslanglatenlopen•nooitwaterinhetdoorvoerstukvandedrogemengkamerspuiten•vooreengoedepassingvanmengerendoseerschroef,beideonderdelengoedreinigen•koplagerniettestraktegenmengerafstellen(ongeveer1tot2mm )•indiennodig,deboringvandedoseerschroefmeteenbetonijzerofeenruwevijlschoonmaken•bijvorst,deschakelkastineenvorstvrijeruimtebewaren

Vóór iedere handeling, het systeem spanningsvrij maken

voorkomende storingen

geen of onvoldoende wAter •controlerenofhetwatercorrectisaangesloten(ingang:onderzijde

kast/uitgang:bovenzijdekast)•demanometeropeenvoldoendewaterdruk(minimum2,5bar

stromendwater)controleren•dediametervandewaterslang(3/4’’)controleren•controlerenofdewaterdoseerkraanopenstaat(regelen

waterdosering)•indienhetzeefjeverstoptis,omgekeerdspoelen(ziestickeropsilo)•dekniebochtopdemengbuisopverstoppingencontroleren

geen of onvoldoende morteltoevoer•controlerenofdesiloklepopenstaat•debouwspanningcontroleren(3fasen):400Volt•controlerenofdehoofdschakelaaringeschakeldis•decorrectewerkingvandetrilmotorcontroleren

•controlerenofdeomkeerschakelaarnietop0staat,afhankelijkvandedraairichtingop1of2zetten

•controlerenofdebeveiligingenindeschakelkastingeschakeldzijn•destekker(aansluiting)endeaansluitkabelcontroleren•controlerenofdekeuzeschakelaarop“inbedrijf”staat

zekeringen vAn de motorBeveiliging slAAn tHermiscH uit•debouwspanning(3fasen)controleren•controlerenofdemengersgoedinelkaarzitten•dekoplagerafstellingtegendemengercontroleren(ermoetongeveer

1tot2mmspelingzijn)•mengbuisendoseerkamermoetenvrijvanhardemortelzijn•dedraairichtingvandemengermotorcontroleren(zierichtingspijl)

onderHoud d 40 mengers

Page 252: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be250

con

str

uc

tiem

ort

els

Praktijktips

Vóór iedere handeling het systeem spanningsvrij maken

geen of onvoldoende wAter•controlerenofhetwatercorrectisaangesloten(ingang:onderzijdekast/uitgang:bovenzijdekast)•demanometeropeenvoldoendewaterdrukcontroleren(minimum2,5barstromendwater)•dediametervandewaterslang(3/4’’)controleren•controlerenofdewaterdoseerkraanopenstaat(regelenwaterdosering)•indienhetzeefjeverstoptis,omgekeerdspoelen(ziestickeropsilo)•dekniebochtopdemengbuisopverstoppingencontroleren

geen of onvoldoende morteltoevoer•controlerenofdesiloklepopenstaat•dewerkingvandetrilmotoropdesilotrechtercontroleren•debouwspanningcontroleren(3fasen):400Volt•controlerenofdehoofdschakelaaringeschakeldis•controlerenofdeomkeerschakelaarnietop0staat,afhankelijkvandedraairichtingop1of2zetten•controlerenofdebeveiligingenindeschakelkastingeschakeldzijn•destekker(aansluiting)endeaansluitingskabelcontroleren•deveiligheidsstekker(tussendrogeennattemenger),indienaanwezig,controleren•controlerenofdekeuzeschakelaarop“inbedrijf”staat

zekeringen vAn de motorBeveiliging slAAn tHermiscH uit •debouwspanning(3fasen)controleren•controlerenofdemengersgoedinelkaarzitten•mengbuisendoseerkamermoetenvrijvanhardemortelzijn•dedraairichtingvandemengermotor(zierichtingspijl)controleren

voorkomende storingen

Menger D 50

Vóór iedere handeling het systeem spanningsvrij makenVóór het reinigen de stekker van de triller uittrekken en de siloklep sluiten

•dAgelijkse reinigingsprocedure : de siloklepsluiten;detrilmotor(zwartestekker)uittrekken;demengerleegdraaientotdaterzuiverwateruitkomt(maximum1minuut)

•wekelijkstereinigenonderdelen:dedoseerkamer(bijvochtigweer2tot3keer/week);demotorkoppeling;dedoseerschroef;denattemenger;derubberenmengbuis(inclusiefdemorteluitgang)

•bijhetreinigenvandeuitloopvandedoseerkamerendedoseerkamerzelf,nooitwatergebruiken

BelAngrijke tips : •omluchtenvervuilingtevermijden,vóórhetaankoppelenvandewatertoevoeraanhetsysteem,

hetwatergedurendeongeveer10secondendoordewaterslanglatenlopen•nooitwaterinhetdoorvoerstukvandedrogemengkamerspuiten•vooreengoedepassingvanmengerendoseerschroefzorgendoorbeideonderdelengoedte

reinigen•indiennodig,deboringvandedoseerschroefmeteenbetonijzerofeenvijlschoonmaken•bijvorst,deschakelkastineenvorstvrijeruimtebewaren

onderHoud d 50 mengers

Page 253: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 251

con

stru

ctiem

ortels

Verbruiksberekening

Omhetverbruikvanmetsel-,doorstrijk-,dun-enlijmmortelstekennen,dienenonderstaandeformulesberekendteworden(zieooktoolopwww.weber-belgium.be).Letwel,hierbijwerdgeenrekeninggehoudenmeteventueleperforatiesenfroggen.Dezeberekeningenzijnnietgeschiktvoorhetverbruikvan“U”-en“L”-stenen

A = aantal stenen per m² - 1.000.000 / [(l + sV) * (h + lV)]

B = aantal liter per 1000 stenen - [(((l + sV) * b * lV) + (h * sV * b)) / 1000 stenen] * (1 + (verwerkingsverlies / 100))

C = liter per m² - (b / 1000) * (a)

D = kg per m² - c / (uitlevering mortel / 1000)

Waarbij: •L=lengtesteeninmm(zietechnischefichevandebaksteen) •SV=stootvoeginmm •b=breedtesteeninmm(zietechnischefichevandebaksteen) •LV=lintvoeginmm

•h=hoogtesteeninmm(zietechnischefichevandebaksteen) •verwerkingsverlies=tebepalendoorgebruiker •uitleveringmortel(zietechnischefichevandemortel)

rekenvoorbeeld :

L=188mm-b=88mm-h=48mm-SV=12mm-LV=12mmverwerkingsverlies=30(%)-uitleveringmortel=600(l/ton)

A=1.000.000/[(188+12)*(48+12)]=83,3 bakstenen per m²

B= [(((188+12)*88*12)+(48*12*88))/1000]*(1+(30/100))= (211.200+50.688)/1000*1,3=340,45 liter per 1000 stenen

C=(340,45/1000)*83,3=28,35 liter per m²

D=28,35/(600/1000)=28,35/0,6=47,25 kg / m²

tip :

Omeenconcreetideetekrijgenvanhetreëleverbruikvolgensdewerfsituatievanuwproject,radenwijuaanomeentestmuuroptezetteninovereenstemmingmetdewerfspecificaties

L

h

LV

SV

b

Page 254: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be252

1

con

str

uc

tiem

ort

els

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

Lijmmortel : weber.mix MC, dunmortel : weber.mix MF, doorstrijkmortel : weber.mix MR

A. Algemeen

Eenaantalwaardevolle“tipsentricks”vooreenbetereuitvoeringvangevelmetselwerk

gevelstenen

a) bakstenen BijhetvermetselenvangevelstenenwordtinBelgiëmeestalgebruikgemaaktvanbakstenen.Erbestaan3soortenbakstenen:

b) andere materialen• beton- en natuurstenen

Betonstenenennatuursteenzijnzeerstrakvanvorm,hardenweinigtotnietzuigend.Aandehandvanhetzuiggedragvanhettevermetselenmateriaal,wordtdeiw-waarde(inititiëlewateropname)bepaald.Dezewaardestaatoverhetalgemeenopdetechnischefichevandesteen.Opbasisvandezewaardekandeaangepastemortelbepaaldworden(ziepag.244)

tip :steedsdetechnischefichevandegekozenstenenraadplegenenvervolgensdejuistemortelbepalenviadekeuzegidspag.245

• Handvormstenen Eenhandvormsteenbestaatuittweeschonestrekken,tweeschonekoppenenvijfbezandekanten.Desteenisonregelmatigvanvormeniszachttotmatighard.Dezestenenzijnnormaaltotzeerzuigend

• VormbakstenenDezesteenheefttweeschonestrekkenentweeschonekoppen.Devormbaksteenheeftookvijfbezandekanten,iszachttotmatighardennormaaltotzeerzuigend.Integenstellingtotdehandvormsteenishijstrakvanvorm

• strengpersstenenDezesteenheeftéénschonestrekentweeschonekoppen,somszijnze(deels)bezand.Destenenzijnstrakvanvormenmeestalgeperforeerd.Dittypesteenishardenweinigtotnietzuigend

tip : handvorm-envormbakstenenzijndoorgaansbezand.Omeengoedehechtingtegaranderen,radenweaanomvóórdeverwerkinghetovertolligezandafteborstelen

Page 255: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 253

Koppenmaat

Lagenmaat trad. voeg Lagenmaat dunne voeg

Koppenmaat

Lagenmaat trad. voeg Lagenmaat dunne voeg

Koppenmaat

Lagenmaat trad. voeg Lagenmaat dunne voeg

3

2

con

stru

ctiem

ortels

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

bepalen van de koppenmaat

bepalen van de lagenmaat

Essentieelbijgevelmetselwerkishetbepalenvandejuistelagenmaat.Bijhetbepalenvandelagenmaatbijeen traditionele voegwordtalsvolgtgehandeld:

Voorhetbepalenvandelagenmaatbijdunne voegen(ongeachtgelijmdofgedunmorteld)wordtalsvolgtgehandeld:

Nahetbepalenvandelagenmaat,moetookdekoppenmaatalsvolgtbepaaldworden:

Maatvan10gestapeldestenen

Maatvan10indelengtegeplaatstestenen

Maatvan10getandestenen

10

10

10

+gewenstevoegbreedte=lagenmaat

+gewenstevoegbreedte=lagenmaat

lagenmaattraditionelevoeg

lagenmaatdunnevoeg

koppenmaat

+gewenstevoegbreedte=koppenmaat

Page 256: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be254

4

5

con

str

uc

tiem

ort

els

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

stellen van profielen

afdekken van vers metselwerk

Bijde3specialeconstructietechniekenwordtnooitnagevoegd.Ditbetekentdatdegevelonmiddellijkafgewerktwordtendatdevoegnahetaantrekkenverzorgdmoetwordenennietdedagnadien.Danisdemortelverhardwaardooreenkwalitatiefverzorgdevoegonmogelijkis.Eenobstakelbijhetafwerkenvandevoegenopdedagzelfishettraditioneelprofiel.

Daaromstellenwijbijdezetechniekensteedsvooromeendubbelprofieltestellen,eenvasteneenwegneembaarprofiel.Hetvastprofielwordtietsverdergezetdanbijhettraditioneelzettenvanprofielen.Aanhetvastprofielwordthetwegneembaarprofielbevestigd,waaropdelagenmaatisaangeduid,bv.meteenklem.Hetwegneembareprofielwordtophetmomentvanvoegafwerkingverwijderd

Omdekansopkalkuitbloeiingentoteenminimumtebeperken,ishetaangewezenomversmetselwerkdeeerste48uurtebeschermentegenweersinvloeden(ziedespecifieketechnischeproductfichesvandeconstructiemortelsvanafpag.264)

Lijmmortel : weber.mix MC, dunmortel : weber.mix MF, doorstrijkmortel : weber.mix MR

vastprofiel

wegneembaarprofiel

wegneembaarprofiel

vastprofiel

Page 257: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 255

1

con

stru

ctiem

ortels

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

B. specifieke verwerkingstecHnieken

Verlijmen

Eenverlijmdeverwerkingvangevelstenenheefttechnischevoordelentegenovertraditioneelmetselwerk.Buiteneenhogeredruksterkte,heefteenlijmmorteleenveelgroterehechtsterkte.Daardoorishetmogelijkomgrotereoverspanningenzonderlateiterealiseren.Hetgroteverschilisechteresthetisch.Doordetoepassingvaneendunnevoegkiestmenmeestalvooreen“modern”concept.Ditconceptzorgtvooreenmassieveregevelmetmeerkleurintensiteitvandegevelsteen.Waarbijtraditioneelmetselwerkdevoeg25-30%vandeoppervlakteinneemt,isditbijverlijmdeverwerkingslechts8-10%.Delijmwordtoverhetalgemeenterugliggendaangebracht.Het“ontbreken”vaneenvoegheefteengunstigeinvloedopdeverouderingvandegevel

frog

perforatie

• Voegdikte Hoevormvasterdeteverwerkensteen,hoedunnerdelijmmorteltoegepastkanworden.Intheoriekanbijhetgebruikvanlijmmorteleenvoegvan3mmtot6mmgerealiseerdworden.Indepraktijkwordtoverhetalgemeeneenvoegvan5mmnagestreefd

• spouwhaken Bijhetverlijmenvangevelstenensteedsgebruikmakenvanaangepasteroestvrije(inox)plattespouwhaken

• Froggen en perforaties Hetisaangewezenomdefrogvandesteen(uithollingaandeplattekant)steedsnaaronderteverwerken.Strengpersstenenzijndoorgaansgeperforeerd.Erbijdeverlijmingvoorzorgendatdeperforatiesvolledigmetlijmbedektzijnomeventuelevorstschadetevoorkomen

• aanbrengen met pomp of spuitzak Lijmmortelkanzowelmachinaalalsmeteenspuitzaktoegepastworden.Hetuiteindelijkeresultaatisidentiek.Wanneergebruikgemaaktwordtvaneentraditionelelijmpomp(typeM-tec),moetsteedseenbredestellinggebruiktworden.Dezepompwordtsteedsmeegenomenopdestelling.Delaatstejarenevolueerthetverwerkingsmateriaalenorm.Erzijnintussenmechanischesystemenopdemarktwaarbijgebruikgemaaktwordtvanluchtdruk,ofzijnersystemendieopeenboormachineaangeslotenkunnenworden

Page 258: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be256

sEptEm toEgEpast architectenburo loots³

sEptEm l verbanden + aandachtspunten

sEptEm – gevelmetselwerkdragers

plaatsing L-profiel:

con

str

uc

tiem

ort

els

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

• lateien en gevelmetselwerkdragers Bijdunnevoegenmoetrekeninggehoudenwordenmetdediktevanlateienengevelmetselwerkdragers.Overhetalgemeenzijndezeelementendikkerdandevoeg.Ditiseenesthetischprobleem.Ditprobleemkanop2manierenopgelostworden.Ofwelwordtdelateilinksenrechtsvandeopeninginhetgevelmetselwerkingewerkt.Hiervoorwordtdelaatsterijgevelstenenaandeopeningwaardelateimoetkomen,ingezaagd.Hierinwordtdelateiverwerkt.Nadeelisdatdelateiofgeveldragervrijzichtbaarblijft.Voordeelisdathetzaagwerkbeperktblijft.

Eentweedemanierbestaaterinderijgevelstenendieopdelateiwordenverwerkt,intezagen.Delateiisbijnaonzichtbaar.Dezemanierisechterarbeidsintensiever.Indiendelateivolledigonzichtbaarmoetworden,kandegevelsteensteedsaandelateiofgeveldragergekleefdworden.Hiervoorsteedseengeschikte1componentlijmopbasisvanhybride-polymeermetextreemhogeaanvangshechtingtypeOttocolHiTackgebruiken(onsraadplegen)

• Verwerken van de eerste laag Aangezienmeteendunnevoegwordtgewerkt,kunnendeverschilleninlintvoegbreedtenietopgevangenofgecompenseerdworden.Dit

betekentdatervanafdeeerstesteenperfecthorizontaalgewerktmoetworden.Inhetgevaldatervoorafeenplintsteen(bv.natuursteen)gezetwordt,isdebasiswaterpas.Indienonmiddellijkvandebetonplaatgestartwordt,wordtdeeerstelaagtraditioneelverwerkt,waardoordehoogteverschillenindebetonplaatopgevangenworden.Vanafdetweedelaagkanverlijmdworden

• Voegafwerking Bijhetverlijmenvangevelstenenishetdebedoelingdatdelijmterugliggendaangebrachtwordt.Alnaargelangdesteenbetekentditdat

erofwelmet1of2lijmrupsengewerktwordt.Ditkanbestopvoorhandgetestwordenbijhetoptrekkenvaneenproefmuur.Hierbijkanmentevenszienofdekleurvandelijmbijdegevelsteenpast.Belangrijk,ongeachthetaantallijmrupsen,ishetleggenvandestenen.Omtevoorkomendatdelijmaandezichtzijdeuitdegevelpuilt,wordtdegevelsteenbinnenwaartsgekanteld,waardoorhetteveelaanlijmaandespouwzijdewordtgeduwd.Indienertochlijmmortelzichtbaarwordt,dezebestvoldoendelatenverhardenomdezenaderhandmechanischteverwijderen.Bijhetverwijderenvantotaalverhardemortelnooitgebruikmakenvaneenslijpschijf.Ditleidtnl.toteenonuitwisbarewittestreepindevoeg

Lijmmortel : weber.mix MC, dunmortel : weber.mix MF, doorstrijkmortel : weber.mix MR

Page 259: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 257

2

3

con

stru

ctiem

ortels

Verwerkingsadviezen speciale constructiemortels

Dunmortelen

Doorstrijkmortel

Hetverschilmetlijmmortelzithemvoornamelijkindemaniervantoepassen.Bijhetgebruikvandunmortelbijgevelmetselwerkwordtdezemethettruweelaangebracht.Hierdoorkandeaannemertraditioneelmetselenentocheendunnevoegbekomen.

Derestvandeprincipesbijhetgebruikvandunmortelblijvenhetzelfdealsbijhetgebruikvanlijmmortel

• traditionele manier van werken Bijhetgebruikvandoorstrijkmortelwordtervolenzatgemetseld.Ditbetekentdatzoweldehorizontale(lint-)alsdeverticale(stoot-)voegvollediggevuldworden.Wanneerdemortelvoldoendeaangetrokkenis,kandevoegdoormiddelvaneenvoegrollerafgewerktworden.Voldoendeaangetrokkenbetekentdatdemortelkorreligdienttezijn.Erisvoldoendetijdtussenhetvermetselenenhetdoorstrijken.Indienbijhetdoorstrijkeneensmetlijnopdeplattekantvandegevelsteentezienis,werdertesneldoorgestrekenendientmennogtewachtenmetdoorstrijken

• meer mogelijkhedenBijhetgebruikvandoorstrijkmortelkangeopteerdwordenvoorverschillendeafwerkingen:

- doorstrijkenmeteendoorstrijkrollerofvoegijzer - nietdoorstrijken,maarruwborstelennaliptrekken - platvolofterugliggendafwerken,ofeencombinatievanbeide - metselwerkmetbaarden - ...

• Hoe doorstrijken?Hetisaangeradenomsteedseendoorstrijkblokjetegebruikendateen2-talmmkleinerisdandetoegepastevoeg.Hierdoorgeraaktdevoegrollernooittussen2stenengeklemd.Omtevermijdendatdeaanzettenindelintvoegtezienzijn,ishetbelangrijkeerstdestootvoegdoortestrijken

• uitvoeren van herstellingen Nahetverwijderenvandestellingdienendeverankeringsgatenindegevelhersteldteworden.Omdittedoenmetdoorstrijkmortel,dedoorstrijkmortelaanmakenendezevoldoendelatenaantrekken,bv.doorhemopdeplattekantvaneensteenteleggen.Hierdoorkandesteenhetwateruitdedoorstrijkmortelopnemen.Wanneerdedoorstrijkmortelvoldoendekorreligis,kunnendeherstellingenuitgevoerdworden.Gebruiknooittenatteofaardvochtigedoorstrijkmortel

raadpleeg de technische productfiches van de betrokken producten :• doorstrijkmortel:weber.mix mrvanafpag.264• dunmortel:weber.mix mFvanafpag.270• lijmmortel:weber.mix mcvanafpag.274

Page 260: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be258

1

2

3

con

str

uc

tiem

ort

els

De werfoplossingen

Hoe voegen van een gevelmetselwerk duurzaam herstellen ?

Na verloop van tijd verliezen voegen hun beschermende rol : ze geraken beschadigd en brokkelen af waardoor het water in de muren dringt

om opnieuw gezonde muren en duurzame voegen te hebben, heeft men :

•naverloopvantijdkunnendegevelstenenbartsen,uitgeholdgeraken,ofzelfsonthechten•hetvolstaatomdegevelsteentevervangenendezemeteenaangepastemortelteplaatsen

•devoegenvanbeschadigdegevelstenenkunnenoptermijnleidentotwaterinfiltratiesofzelfshetloskomenvandegevelsteen

•hetvolstaatomdevoegenterugoptevoegenmeteenmorteldiedeindringingvanregenwatertegenkanhoudenendiemetzijndecoratievemogelijkhedendegevelstenenindeverfzet

tecHniscHe proBlemen

Page 261: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 259

1

2

weber.ter brick

con

stru

ctiem

ortels

De werfoplossingen

Hoe voegen van een gevelmetselwerk duurzaam herstellen ?

Voorbereiding

aanbrengen

•daagsvóórhetaanbrengendevoegenovervloedigbegieten

•weber.ter brickvoldoendevast(8%water)aanmakenomdevoegengoedtevullen

•devoegenvullenen,naarmatehetwerkvordert,methetvoegijzeralnaargelangdegewensteafwerkinggladstrijkenofborstelen

•debakstenenmeteenborstelreinigen,naarmatehetgladstrijkenvordert

•omuitbloeiïngentevoorkomen,degevelbijregenweermeteenzeilafdekkenenbijkoudweer(<5°Coverdagen/of‘snachts)devoegwerkennietaanvatten

•bijwarmweer(+30°C)endrogewind,omhetrisicovanverbrandentevermijden,hetgevoegdeoppervlakbevochtigennauitharding(tenlaatstedaagsnadien)

1.devoegentoteendieptevan1tot3cmmetdebikhamerofeenpuntigvoorwerpuitkappenendebeschadigdestenenverwijderen

2.bijhardevoegeneenkleineslijpschijfgebruiken

3.borstelenomallepoederrestenteverwijderen

4.zand-ofwaterstralenlaathetreinigenvandebakstenentoe

5.ontbrekendebakstenenvervangenenvastmetselen

6.minstens2dagenlatenuitharden

oplossingen

productficHeAAnBeveling

• de technische nota van het gebruikte product raadplegen

6tot10kg/m²afhankelijkvandeafmetingenvandevoeg 300enhetformaatvandegevelstenen

ProDuct VErbruik Pag.

Page 262: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be260

1

2

3

con

str

uc

tiem

ort

els

De werfoplossingen

Hoe elementen verankeren ?

1.luikduimhaken : Belastinginfunctievangewichtvanhetluik,torsiebewegingen(opening,sluiting),uitrukken,

trekkracht,afschuiving,weersomstandigheden

2.Verbinding van prefab-elementen : Belastinginfunctievanwind,belasting,gewicht,structuurspanning,windstut,...

3.Verankeringsbouten voor afsluitplaten : Belastinginfunctievansterkesamendrukking,schokken,uitrukken,trekkracht,zwakke

dynamischebelasting

Verschillende werkzaamheden

De belasting uitgeoefend op de verankeringselementen is erg verschillend in functie van de werkzaamheden (duimhaken, klemhaken, draag- en verbindingsijzers, afsluitplaten, prefab-elementen, balken, betondeksloven, trappen)

tecHniscHe proBlemen

Page 263: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 261

1

2

weber.cel HP

con

stru

ctiem

ortels

De werfoplossingen

Hoe elementen verankeren ?

Voorbereiding

aanbrengen

Bijbelangrijkebelastinguitgeoefendopdeverankeringvanelementenzoalsafsluitplaten,verankeringsbouten,prefab-elementen,duimhaken,betondeksloven,balken:weber.cel HPgebruiken

•weber.cel HPaanmakenmeteentraagdraaiendeelektrischemenger(300tpm),tothetbekomenvaneenhomogenemortel:

-alsgietmortel:4,5lzuiverwaterperzakvan25kg -alsmortel:3ltot4lzuiverwaterperzakvan25kg•dehoeveelheidwaterrespecteren•opvloeren,demortelonderdevormvangietmortelgelijkmatiguitgieten.Luchtinsluiting

vermijden•deteverankerenelementenmogenvóórofonmiddellijknahetstortenvandemortel

geplaatstworden.Zijdienenonbeweeglijkteblijventijdenshetverhardenvandemortel•weber.cel HP magookopmurenenplafondsaangebrachtworden•nahetaanbrengen,hetoppervlakgedurendeminimum24urenvochtighoudendoorereen

plasticfolieopaantebrengen

•deondergronddienthard,cohesiefenzuivertezijn•debeschadigdedelenverwijderenomzoeengezondeondergrondmetscherperandente

bekomen•ontstoffenendeondergrondgrondigreinigen•hetbetonofdeporeuzeondergrondovervloedigbevochtigen.Latenuitzweten(deondergrond

dientvochtigtezijnzonderdathetwaternogdruipt)•deteverankerenmetalenstukkenofdebevestigingshakendienenproper,ontvetenroestvrijte

zijn

2kg/tevullenliter 312

oplossing

productficHe

ProDuct VErbruik Pag.• de technische nota van het gebruikte product raadplegen

AAnBeveling

Page 264: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be262

con

str

uc

tiem

ort

els

De werfoplossingen

Hoe een gewapende of ongewapende betonfundering maken ?

•begroeiingenverwijderen

•slotendichteneneventueelnieuweafwateringsmogelijkhedengraven

•eventueeleengrondophopinginopeenvolgendelagenaanbrengen(m.b.h.v.eentrilplaat)

•debovenstegrondlaagverbeterenofvervangen

•aanbrengenvandehoofdriolering

•hetbouwterreintoegankelijkmaken(bestratingaanleggen,rijplaten,... )

Vooraleer een fundering te maken, moet de ondergrond eerst bouwrijp gemaakt worden.Het bouwrijp maken van een ondergrond omvat verschillende werkzaamheden :

tecHniscHe proBlemen

Page 265: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 263

1

2

weber.mix beton

weber.ad cret

con

stru

ctiem

ortels

De werfoplossingen

Hoe een gewapende of ongewapende betonfundering maken ?

Voorbereiding

aanbrengen

•weber.mix betonaanmakenineenbetonmolenofhandmatigaanmaken(bijvoorbeeldineenkuipofkruiwagen),metongeveer2,25ltot2,5lzuiverwaterperzakvan25kg.Dedrogemortelin75%vanhetaanmaakwatertoevoegenentijdenshetmengenderestvanhetwatertoevoegentothetbekomenvaneensoepelenhomogeenmengsel.Despecieongeveer

3minutenmengen.Bijhandmatigaanmakenongeveer5minutenmengen•indienmogelijk,voldoendebetonspecieaanmakenominéénwerkgangdebekistingvolte

storten•debetonspecieindebekistingstorten•debetonspecietijdensofdirectnahetstorten,doormiddelvanporrenoftrillen,verdichten.

Hiervooreentrilnaaldgebruiken•debetonspecieafwerkenmeteenspaanofrei.Infunctievandetoepassing,deoppervlakte

vanhetbetondichtschurennadathetgestortebetonlichtaangetrokkenis.Hetgestortebetonafdekken

•nadathetbetonuitgehardis,debekistingverwijderen•hetteverankerenonderdeeldirectnahetaanbrengenvandemortelplaatsen.Hetdient

onbeweeglijkteblijventijdensdeafbindingvandemortel

•nadatdeondergrondbouwrijpgemaaktis,defunderingdiepgenoeguitgravenendebouwplankvolgensplanmonteren•demuren,metbehulpvanbouwplanken,volgensplanuitzetten•debekistingmonteren(weber.ad cret gebruiken)enhetbodemoppervlakegaalmaken•vóórdewapeningeerstfolieaanbrengen,zodathetwaterniettesneluitdebetonspecietrekt.Onderdewapeningbetonnenblokjesofstenen

bevestigen•deondergrondendienenhard,zuiver,cohesiefenruwtezijn•gladdeondergrondendienentewordenopgeruwddoormiddelvanhakken,boucharderenen/ofwaterstralenonderhogedruk•bijherstellingswerken,debeschadigdedelenmetdebeitelzoverwijderendaterscherperandenopdeteherstellenoppervlakkenbekomen

worden•deondergrondontstoffenenzorgvuldigreinigen•deondergrondovervloedigbevochtigenenlatendrogen•deteverankerenonderdelendienenzuiver,ontvetenroestvrijtezijn

1litervoor30tot40m2ontkistingen 207

2kg/tevullenliter 302

oplossing

productficHe

ProDuct VErbruik Pag.• de technische nota van het gebruikte

product raadplegen

AAnBeveling

Page 266: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be264

weber.mix MR 341

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-001-0713

EN 998-2 weber.mix MR 341

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde doorstrijkmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm•anderevoegdiktes:onsraadplegen•opentijdvóórhetdoorstrijken:afhankelijkvanhetzuigvermogenvan

debaksteenendewerfomstandigheden iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,tras,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:15,5%•spreidmaat:175mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1885kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:14,5%(EN1015-7)•uitlevering:610l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1770kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:3,5N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:12,5N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen:≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen:≥0,1N/mm²

(NEN6790)deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd(bulk)•KOMO-gecertificeerd(verpakt)•DoP-BESGWC-001-0713

aaNbEVEliNgEN

•deprofielenzoplaatsenopdatmenachterdeprofielenkandoorstrijken•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetin1tijdvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteensterktot

normaalzuigendvermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mr 341 isnietgeschiktvoor: - hetvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteenmatigtotzeer

weinigzuigendvermogen:respectievelijkweber.mix mr 342 ofweber.mix mr 343 gebruiken - hetvermetselenenopvoegenvanbetonstenen:weber.mix mr 342 ofweber.mix mr 343 gebruiken - hetvermetselenenopvoegenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 267: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 265

weber.mix MR 341

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde doorstrijkmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mr 341meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3,75-4lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieminstens3minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciedoorstrijken(voegen)ophetmomentdatde

specievoldoendeaangetrokkenis,maarnogplastischgenoegomgladafgewerkttekunnenworden.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen.Eenvoegenrollergebruikenvoorhetdoorstrijken

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

12mm ±52kg ±710kg

dikformaat(210x100x65)

12mm ±44kg ±745kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtruweel,traagdraaiendeelektrischemenger,kuip,voegenroller,

voegijzer,borstel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,te

beschermentegenvocht

gekleurde doorstrijkmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

uitermate geschikt voor metselwerk met

een terugliggende voeg

Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras

Waterwerend

komo- en bENor-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 268: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be266

weber.mix MR 342

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-002-0713

EN 998-2 weber.mix MR 342

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde doorstrijkmortel voor normaal tot matig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm•anderevoegdiktes:onsraadplegen•opentijdvóórhetdoorstrijken:afhankelijkvanhetzuigvermogenvan

debaksteenendewerfomstandigheden iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,tras,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:14,5%•spreidmaat:175mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1925kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:12,5%(EN1015-7)•uitlevering:595l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1835kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:3,8N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:14N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen:≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen:≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd(bulk)•KOMO-gecertificeerd(verpakt)•DoP-BESGWC-002-0713 aaNbEVEliNgEN

•deprofielenzoplaatsenopdatmenachterdeprofielenkandoorstrijken•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetin1tijdvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteennormaal

totmatigzuigendvermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenenopvoegenvanbetonstenen

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mr 342 isnietgeschiktvoor: - hetvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteensterkzuigend

enzeerweinigzuigendvermogen:respectievelijkweber.mix mr 341 ofweber.mix mr 343 gebruiken - hetvermetselenenopvoegenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 269: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 267

weber.mix MR 342

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde doorstrijkmortel voor normaal tot matig zuigende stenen

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

12mm ±52kg ±710kg

dikformaat(210x100x65)

12mm ±44kg ±745kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtruweel,traagdraaiendeelektrischemenger,kuip,voegenroller,

voegijzer,borstel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde doorstrijkmortel voor normaal tot matig zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg

Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras

Waterwerend

komo- en bENor-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mr 342meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3,5-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieminstens3minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciedoorstrijken(voegen)ophetmomentdatde

specievoldoendeaangetrokkenis,maarnogplastischgenoegomgladafgewerkttekunnenworden.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen.Eenvoegenrollergebruikenvoorhetdoorstrijken

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Page 270: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be268

weber.mix MR 343

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

08DoP-BESGWC-003-0713

EN 998-2 weber.mix MR 343

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde doorstrijkmortel voor zeerweinig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm•anderevoegdiktes:onsraadplegen•opentijdvóórhetdoorstrijken:afhankelijkvanhetzuigvermogenvan

debaksteenendewerfomstandigheden iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,tras,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:15%•spreidmaat:175mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1960kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:12%(EN1015-7)•uitlevering:590l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1835kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:3,9N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:14N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen:≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen:≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•KOMO-gecertificeerd•DoP-BESGWC-003-0713

aaNbEVEliNgEN

•deprofielenzoplaatsenopdatmenachterdeprofielenkandoorstrijken•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetin1tijdvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteenzeer

weinigzuigendvermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenenopvoegenvanbetonstenen

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mr 343 isnietgeschiktvoor: - hetvermetselenenopvoegenvanbakstenenmeteensterkzuigend

totmatigzuigendvermogen:respectievelijkweber.mix mr 341 ofweber.mix mr 342 gebruiken - hetvermetselenenopvoegenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 271: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 269

weber.mix MR 343

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde doorstrijkmortel voor zeer weinig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•zeerweinigzuigendestenennooitvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mr 343meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3,5-4lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieminstens3minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciedoorstrijken(voegen)ophetmomentdatde

specievoldoendeaangetrokkenis,maarnogplastischgenoegomgladafgewerkttekunnenworden.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen.Eenvoegenrollergebruikenvoorhetdoorstrijken

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermenVErkooPEENHEDEN

zakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

12mm ±52kg ±710kg

dikformaat(210x100x65)

12mm ±44kg ±745kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtruweel,traagdraaiendeelektrischemenger,kuip,voegenroller,

voegijzer,borstel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde doorstrijkmortel voor zeer weinig zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg

Vermindert de kans op uitbloeiing door de aanwezigheid van tras

Waterwerend

komo-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 272: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be270

weber.mix MF 351

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-004-0713

EN 998-2 weber.mix MF 351

Prestatie dunmortel voor algemene toepassing (T) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier fin industriel d’usage courant (T) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde dunmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:4mm•maximalevoegdikte:8mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:15,25%•spreidmaat:165mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1900kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:15%(EN1015-7)•uitlevering:605l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1800kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:3,8N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:12N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen:≥0,3N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen:≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd(bulk)•KOMO-gecertificeerd(verpakt)•DoP-BESGWC-004-0713

aaNbEVEliNgEN

•plaatsdeprofielenopeenzodanigemanierdatmenookachterdeprofielenkandoorstrijkenofuitkrabben

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetdunmetselenvanbakstenenmeteensterktotnormaalzuigend

vermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mF 351 isnietgeschiktvoor: -hetdunmetselenvanbakstenenmeteenmatigzuigendtotzeer

weinigzuigendvermogen:weber.mix mF 352 gebruiken -hetdunmetselenvanbetonstenen:weber.mix mF 352 gebruiken -hetdunmetselenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 273: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 271

weber.mix MF 351

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde dunmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mF 351meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3,5-4lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer3minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoerendoorstrijken•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciekanwordendoorgestrekenophetmomentdatde

specievoldoendeaangetrokkenis,maarnogplastischgenoegomgladafgewerkttekunnenworden.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen.Eenvoegenrollerofeenvoegijzergebruiken

uitkrabben•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciekan1cmtot1,5cmwordenuitgekrabdophet

momentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

•delossedelenmeteenhardeborstelverwijderen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

5mm ±22kg ±265kg

dikformaat(210x100x65)

5mm ±18kg ±280kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtruweel,spuitzak,traagdraaiendeelektrischemenger,kuip,

voegenroller,voegijzer,borstel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde dunmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

Voor het optrekken van gevels uit baksteen,met dunne voegen (4 tot 8 mm)

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

Eenvoudig aan te brengen met truweel

met hoog watervasthoudend vermogen, voorkomtverbranding van de mortel

zowel geschikt voor terugliggende als in het zicht blijvende voegen

Waterwerend

uitermate geschikt voor verborgen dilataties

komo- en bENor-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 274: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be272

weber.mix MF 352

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

08DoP-BESGWC-005-0713

EN 998-2 weber.mix MF 352

Prestatie dunmortel voor algemene toepassing (T) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier fin industriel d’usage courant (T) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde dunmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:4mm•maximalevoegdikte:8mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:15%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1900kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:13%(EN1015-7)•uitlevering:605l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1800kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:3,8N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:12N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen:≥0,3N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen:≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd(bulk)•KOMO-gecertificeerd(verpakt)•DoP-BESGWC-005-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•plaatsdeprofielenopeenzodanigemanierdatmenookachterde

profielenkandoorstrijkenofuitkrabben•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetdunmetselenvanstenenmeteenmatigtotzeerweinigzuigend

vermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetdunmetselenvanbetonstenen

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mF 352 isnietgeschiktvoor: -hetdunmetselenvanstenenmeteensterktotnormaalzuigend

vermogen:weber.mix mF 351 gebruiken -hetdunmetselenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 275: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 273

weber.mix MF 352

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde dunmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•zeerweinigzuigendestenennooitvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendemetselstenen•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mF 352meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3,5-4lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer3minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoerendoorstrijken •bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciekanwordendoorgestrekenophetmomentdatde

specievoldoendeaangetrokkenis,maarnogplastischgenoegomgladafgewerkttekunnenworden.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen.Eenvoegenrollerofeenvoegijzergebruiken

uitkrabben•bijdeuitvoeringvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”gemetseldteworden•demetselspeciekan1cmtot1,5cmwordenuitgekrabdophet

momentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

•delossedelenmeteenhardeborstelverwijderen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

5mm ±22kg ±265kg

dikformaat(210x100x65)

5mm ±18kg ±280kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtruweel,spuitzak,traagdraaiendeelektrischemenger,kuip,

voegenroller,voegijzer,borstel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde dunmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

Voor het optrekken van gevels uit baksteen,met dunne voegen (4 tot 8 mm)

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

Eenvoudig aan te brengen met truweel

met hoog watervasthoudend vermogen, voorkomtverbranding van de mortel

zowel geschikt voor terugliggende als in het zicht blijvende voegen

Waterwerend

uitermate geschikt voor verborgen dilataties

komo- en bENor-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 276: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be274

weber.mix MC 391

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M15

≥ 0,6 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,6 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-006-0713

EN 998-2 weber.mix MC 391

Prestatie lijmmortel voor algemene toepassing (T) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier-colle industriel d’usage courant (T) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde lijmmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:3mm•maximalevoegdikte:6mm•opentijd:4tot7minuten,afhankelijkvanhetzuigvermogenvande

baksteenendewerfomstandigheden iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen droge lijmmortel•gloeiverlies:≤2,5%(m/m)(625°C)(BRL1905)

eigenscHAppen lijmspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:20%•spreidmaat:180mm(EN1015-3)•volumiekemassa:2020kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:5,5%(EN1015-7)•uitlevering:585l/ton

eigenscHAppen verHArde lijm (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1900kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:6,1N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:22N/mm²(EN1015-11)•waterabsorptiecoëfficiënt:0,026kg/m².sec0,5(EN1015-18)

HecHtsterkte lijm/referentiesteen (kruisproef)•baksteen:na1dag:≥0,2N/mm²(NEN6790)•baksteen:na28dagen:≥0,6N/mm²(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•KOMO-gecertificeerd•DoP-BESGWC-006-0713 aaNbEVEliNgEN

•oudeenverselijmspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden•ondanksdeuitbloeiingsarmeformuledienende“regelsvandekunst”

steedsnageleefdteworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetverlijmenvanbakstenenmeteensterktotnormaalzuigend

vermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mc 391 isnietgeschiktvoor: -hetverlijmenvanbakstenenmeteenmatigzuigendtotzeerweinig

zuigendvermogen:weber.mix mc 392 gebruiken -hetverlijmenvanbetonstenen:weber.mix mc 392 gebruiken -hetverlijmenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 277: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 275

weber.mix MC 391

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde lijmmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mc 391meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met4,75-5,25lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijelijmmortel.Despecieongeveer5minutenmengen

•bijhetgebruikvaneenlijmpomp,derichtlijnenvandefabrikantendewaterbehoeftenaleven

uitvoeren•delijmmortelmeteenlijmpompofeenspuitzakterugliggendopde

onderliggendebakstenenaanbrengen•bijgebruikvaneentruweelofeenvierkantgetandelijmkam,de

lijmmortelopdeonderkantvandebaksteenaanbrengen•destenenvolgensdekantelmethode(bijhetplaatsenopdelijmmortel,

debaksteenvanvoornaarachterenkantelen)aanbrengenenstevigaandrukken

•bijbaardvorming(uitpuilendelijm)aandegevelzijde,delijmvoldoendelatenuithardenendeze,metbehulpvaneenhardeborstel,uitkrabben

nABeHAndelen•hetlijmwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

VErkooPEENHEiDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

5mm ±22kg ±280kg

module50(190x90x50)

5mm ±21kg ±265kg

deze waarden zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en zijn slechts indicatief. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtraagdraaiendeelektrischemenger,kuip,spuitzak,truweelof

eenvierkantgetandelijmkam,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde lijmmortel voor sterk tot normaal zuigende stenen

Voor het optrekken van gevels uit baksteen,met dunne voegen (3 tot 6 mm)

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

uitermate geschikt voor speciale constructies,waar hogere hechtsterktes van belang zijn

uitermate geschikt voor verborgen dilataties

Waterwerend

uitbloeiingsarme formule

komo-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 278: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be276

weber.mix MC 392

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M15

≥ 0,6 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,6 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-007-0713

EN 998-2 weber.mix MC 392

Prestatie lijmmortel voor algemene toepassing (T) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier-colle industriel d’usage courant (T) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde lijmmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:3mm•maximalevoegdikte:6mm•opentijd:4tot7minuten,afhankelijkvanhetzuigvermogenvande

baksteenendewerfomstandigheden iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,kleurpigmenteneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen droge lijmmortel•gloeiverlies:≤2,5%(m/m)(625°C)(BRL1905)

eigenscHAppen lijmspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:22%•spreidmaat:175mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1970kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:5,5%(EN1015-7)•uitlevering:620l/ton

eigenscHAppen verHArde lijm (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1830kg/m³(EN1015-10)•buigtreksterkte:5,5N/mm²(EN1015-11)•druksterkte:20N/mm²(EN1015-11)•waterabsorptiecoëfficiënt:0,027kg/m².sec0,5(EN1015-18)

HecHtsterkte lijm/referentiesteen (kruisproef)•baksteen:na1dag:≥0,2N/mm²(NEN6790)•baksteen:na28dagen:≥0,6N/mm²(NEN6790)•betonsteen:na28dagen:≥0,6N/mm²(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•KOMO-gecertificeerd•DoP-BESGWC-007-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenverselijmspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden•ondanksdeuitbloeiingsarmeformuledienende“regelsvandekunst”

steedsnageleefdteworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetverlijmenvanbakstenenmeteenmatigtotzeerweinigzuigend

vermogen(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetverlijmenvanbetonstenen

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mc 392 isnietgeschiktvoor: -hetverlijmenvanbakstenenmeteensterkennormaalzuigend

vermogen:weber.mix mc 391 gebruiken -hetverlijmenvansilicaatsteen

nieuw kleurengamma

Page 279: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 277

weber.mix MC 392

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde lijmmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•zeerweinigzuigendestenennooitbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mc 392meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met4,75-5,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijelijmmortel.Despecieongeveer5minutenmengen

•bijhetgebruikvaneenlijmpomp,derichtlijnenvandefabrikantendewaterbehoeftenaleven

uitvoeren•delijmmortelmeteenlijmpompofeenspuitzakterugliggendopde

onderliggendebakstenenaanbrengen•bijgebruikvaneentruweelofeenvierkantgetandelijmkam,de

lijmmortelopdeonderkantvandebaksteenaanbrengen•destenenvolgensdekantelmethode(bijhetplaatsenopdelijmmortel,

debaksteenvanvoornaarachterenkantelen)aanbrengenenstevigaandrukken

•bijbaardvorming(uitpuilendelijm)aandegevelzijde,delijmvoldoendelatenuithardenendeze,metbehulpvaneenhardeborstel,uitkrabben

nABeHAndelen•hetlijmwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

VErkooPEENHEiDzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m² VErbruik / 1000 stENEN

waalformaat(210x100x50)

5mm ±22kg ±280kg

module50(190x90x50)

5mm ±21kg ±265kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurEN26standaardkleuren,ziekleurenkaartpag.390

gErEEDscHaPtraagdraaiendeelektrischemenger,kuip,spuitzak,truweelof

eenvierkantgetandelijmkam,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

gekleurde lijmmortel voor matig tot zeer weinig zuigende stenen

Voor het optrekken van gevels uit baksteen,met dunne voegen (3 tot 6 mm)

Verkort het bouwproces, navoegen is niet meer nodig

uitermate geschikt voor speciale constructies,waar hogere hechtsterktes van belang zijn

uitermate geschikt voor verborgen dilataties

Waterwerend

uitbloeiingsarme formule

komo-kwaliteitslabel

leverbaar in 26 standaardkleuren

Page 280: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be278

weber.mix MM 301 E

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M5

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-008-0713

EN 998-2 weber.mix MM 301 E

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Fijne metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingenhetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeeleneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:14,5%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1780kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:19,5%(EN1015-7)•uitlevering:645l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1700kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:7N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingtypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-008-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvansterktotnormaalzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 301 E ismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmeteenmatigtotzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken- “U”-en“L”-stenen:weber.mix mm 319 ofweber.mix mm 319 color

gebruiken•weber.mix mm 301 Eisnietgeschiktvoor:

- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 281: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 279

weber.mix MM 301 E

con

stru

ctiem

ortels

Fijne metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigen•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 301 Emeteentraagdraaiendeelektrischemenger

met3,25-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermenVErkooPEENHEDEN

zakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPtraagdraaiendeelektrischemenger,kuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,ingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Fijne metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm

goede verwerkbaarheid van de mortel dankzij de fijnere korrelopbouw

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte

gemakkelijk liptrekken

Hoog watervasthoudend vermogen

bENor-kwaliteitslabel

Page 282: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be280

weber.mix MM 301all day

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M5

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-010-0713

EN 998-2 weber.mix MM 301 all day

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Vertraagde metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:6tot8urendeze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een vertraagde mortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,eencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevordereneneenvertrager

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14,5%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1830kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:18%(EN1015-7)•uitlevering:625l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1740kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:7N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-010-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvansterktotnormaalzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 301 all dayismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmeteenmatigtotzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken- “U”-en“L”-stenen:weber.mix mm 319 ofweber.mix mm 319 color

gebruiken•weber.mix mm 301 all dayisnietgeschiktvoor:

- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 283: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 281

weber.mix MM 301all day

con

stru

ctiem

ortels

Vertraagde metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigen•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

VErkooPEENHEiDsilo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw)(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Vertraagde metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

mortel blijft tot 8 uren na het aanmaken verwerkbaar

Eveneens aangemaakt te verkrijgen bij bouwmaterialenhandelaars uit een silo op het depot

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm

bENor-kwaliteitslabel

Page 284: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be282

weber.mix MM 301freeze

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M5

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-018-0713

EN 998-2 weber.mix MM 301 freeze

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Speciale metselmortel voor lage temperaturen voor sterk ennormaal zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,eencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevordereneneenvriespuntverlagendehulpstof

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1880kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:16%(EN1015-7)•uitlevering:605l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1750kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:7N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingtypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWC-018-0713

aaNbEVEliNgEN

•hetgebruikvanweber.mix mm 301 freezeneemtnietwegdatdegebruiksvoorwaardenvoorhetmetselengedurendekoudeperiodesnageleefddienenteworden

•tenattestenenbevorderensmetten,verminderendestapelbaarheidenverhogendekansopijsvormingophetoppervlak

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvansterktotnormaalzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 301 freezeismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmeteenmatigtotzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken- “U”-en“L”-stenen:weber.mix mm 319 ofweber.mix mm 319 color

gebruiken•weber.mix mm 301 freezeisnietgeschiktvoor:

- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 285: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 283

weber.mix MM 301freeze

con

stru

ctiem

ortels

Speciale metselmortel voorlage temperaturen voor sterk ennormaal zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•sterkzuigendestenen24urenvóórverwerkingbevochtigenentegen

vorstbeschermen•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van-5°Ctot+15°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijsterkevorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

speciale metselmortel voor lage temperaturen voor sterk en normaal zuigende stenen

mag aangewend worden bij koude temperaturen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

VErkooPEENHEiDsilo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Page 286: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be284

MM 301 CKweber.mix MM 302 E

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-011-0713

EN 998-2 weber.mix MM 302 E

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Fijne metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeeleneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:15%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1830kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:17,5%(EN1015-7)•uitlevering:630l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1770kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:12N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-011-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvannormaaltotmatigzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 302 Eismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmetsterkzuigendenzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken

•weber.mix mm 302 Eisnietgeschiktvoor:- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 287: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 285

weber.mix MM 302 E

con

stru

ctiem

ortels

Fijne metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 302 Emeteentraagdraaiendeelektrischemenger

met3,25-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Fijne metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

goede verwerkbaarheid van de mortel dankzij de fijnere korrelopbouw

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte

gemakkelijk liptrekken

Hoog watervasthoudend vermogen

bENor-kwaliteitslabel

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Page 288: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be286

weber.mix MM 302all day

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-013-0713

EN 998-2 weber.mix MM 302 all day

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Vertraagde metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:6tot8urendeze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een vertraagde metselmortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,eencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevordereneneenvertrager

•grootstekorrelafmeting:ongeveer2mm•granulometrie:0-1

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1800kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:18%(EN1015-7)•uitlevering:630l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1770kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:12N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWC-013-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvannormaaltotmatigzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 302 all dayismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmetsterkzuigendenzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken

•weber.mix mm 302 all day isnietgeschiktvoor:- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 289: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 287

weber.mix MM 302all day

con

stru

ctiem

ortels

Vertraagde metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

uitvoering•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen VErkooPEENHEiDsilo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Vertraagde metselmortel voor normaal en matig zuigende stenen

mortel blijft tot 8 uren na het aanmaken verwerkbaar

afgestemd op het wateropnemend vermogenvan de steen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

Page 290: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be288

weber.mix MM 302freeze

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-020-0713

EN 998-2 weber.mix MM 302 freeze

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Speciale metselmortel voorlage temperaturen voor normaal en matig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,eencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevordereneneenvriespuntverlagendehulpstof

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1930kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:14,5%(EN1015-7)•uitlevering:590l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1860kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:12N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWC-020-0713

aaNbEVEliNgEN

•hetgebruikvanweber.mix mm 302 freezeneemtnietwegdatdegebruiksvoorwaardenvoorhetmetselengedurendekoudeperiodesnageleefddienenteworden

•tenattestenenbevorderensmetten,verminderendestapelbaarheidenverhogendekansopijsvormingophetoppervlak

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvannormaaltotmatigzuigendebakstenen

(ziehoofdstuk‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanporeuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 302 freezeismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmetsterkzuigendenzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303-reeksofweber.mix mm 305

gebruiken•weber.mix mm 302 freeze isnietgeschiktvoor:

- hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 291: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 289

weber.mix MM 302freeze

con

stru

ctiem

ortels

Speciale metselmortel voorlage temperaturen voor normaal en matig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van-5°Ctot+15°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijsterkvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

speciale metselmortel voor lage temperaturen voor normaal en matig zuigende stenen

mag aangewend worden bij koude temperaturen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

afgestemd op het wateropnemend vermogenvan de steen

VErkooPEENHEiDsilo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Page 292: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be290

MM 301 CKweber.mix MM 303

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M10

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

06DoP-BESGWC-014-0713

EN 998-2 weber.mix MM 303

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Metselmortel voor zeer weinig zuigende stenen

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeeleneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer6mm•granulometrie:0-4

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden)•waterbehoefte:12%•spreidmaat):170mm(EN1015-3•volumiekemassa:1930kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:14%(EN1015-7)•uitlevering:575l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1880kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:14N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-014-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspeciemogennooitvermengdworden•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvanzeerweinigzuigendebakstenen(ziehoofdstuk

‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanbetonstenen

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 303 ismindergeschiktvoorhetvermetselenvan: - stenenmeteensterkzuigendtotmatigzuigendvermogen - poreuzeisolerendebakstenen(snelbouwstenen)•weber.mix mm 303 isnietgeschiktvoor: - hetvermetselenvansilicaatsteen

Page 293: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 291

weber.mix MM 303

con

stru

ctiem

ortels

Metselmortel voor zeer weinig zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen•zeerweinigzuigendestenennooitvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 303meteentraagdraaiendeelektrischemenger

met3,25-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

metselmortel voor zeer weinig zuigende stenen

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

goede stapelbaarheid, laag luchtgehalte

gemakkelijk liptrekken

Hoog watervasthoudend vermogen

bENor-kwaliteitslabel

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50)

12mm ±47kg

snelbouwgeperforeerd(290x140x140)

12mm ±65kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(met uitzondering van de snelbouw) (zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Page 294: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be292

weber.mix MM 304

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M20

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

10DoP-BESGWC-015-0713

EN 998-2 weber.mix MM 304

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M20)

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeel,eencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1940kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:14%(EN1015-7)•uitlevering:590l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1900kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:23N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-015-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

alleenmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvanbetonblokkenen-stenenmethogedrukweerstand

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 304 ismindergeschiktvoor:- hetvermetselenvanbakstenenmetsterktotzeerweinigzuigend

vermogen- poreuzeisolerendestenen(snelbouwstenen)

•weber.mix mm 304 isnietgeschiktvoorhetvermetselenvan:- silicaatsteen

Page 295: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 293

weber.mix MM 304

con

stru

ctiem

ortels

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M20)

metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (m20)

Voor het realiseren van metselwerk met voegdiktesvan 8 tot 12 mm

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Hoge hechtsterkte

bENor-kwaliteitslabel

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

bEtoNblok VoEgDiktE VErbruik / m²

390x190x190 12mm ±35kg

390x140x190 12mm ±30kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in het betonblok

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenatteblokkenkunnentoteenslechtehechtingleiden

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 304meteentraagdraaiendeelektrischemenger

met3,25-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Page 296: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be294

weber.mix MM 305

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M15

≥ 0,15 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,15 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,83 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,83 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,93 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

10DoP-BESGWC-016-0713

EN 998-2 weber.mix MM 305

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M15)

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte:8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN13139),kalksteenmeeleneencombinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14,25%•spreidmaat:170mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1965kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:13%(EN1015-7)•uitlevering:570l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1920kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:16N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,15N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•BENOR-gecertificeerd•DoP-BESGWC-016-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

altijdmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvanbetonstenen•hetvermetselenvanmatigzuigendestenen(ziehoofdstuk

‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvanbetonblokken

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 305ismindergeschiktvoor:- hetvermetselenvanporeuzeisolerendebakstenen(snelbouwstenen)

•weber.mix mm 305 isnietgeschiktvoor:- hetvermetselenvansilicaatsteen- hetvermetselenvansterk,normaalenzeerweinigzuigendestenen

Page 297: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 295

weber.mix MM 305

con

stru

ctiem

ortels

Metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (M15)

metselmortel voor metselwerk met hoge drukweerstand (m15)

Hoge druksterkte

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Hoog watervasthoudend vermogen

speciaal geschikt voor binnenmuren

bENor-kwaliteitslabel

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:12ton)

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

module50(190x90x50) 12mm ±47kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

(zie verbruiksberekening pag. 251)

klEurgrijs

gErEEDscHaPkuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•tedrogeoftenattestenenkunnentoteenslechtehechtingleiden•betonstenenbeschermentegenregenennietvoorbevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 305meteentraagdraaiendeelektrischemenger

met3,25-3,75lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengenderestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)naleven

uitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkdienendestoot-enlintvoegen

“volenzat”vermetseldteworden•demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalenvanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteenendeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Page 298: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be296

weber.mix MM 319

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M5

≥ 0,2 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,2 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

10DoP-BESGWC-017-0713

EN 998-2 weber.mix MM 319

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

con

str

uc

tiem

ort

els

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte(indiengeen“U”-en“L”-stenen):8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen (EN13139),kalksteenmeel(EN13139)eneencombinatievan

additievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:180mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1800kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:17%(EN1015-7)•uitlevering:630l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1700kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:7N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,2N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWC-017-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

altijdmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvan“U”-en“L”-gevelstenen•hetvermetselenvansterkzuigendebakstenen(ziehoofdstuk

‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvankalkzandstenenvanNederlandseherkomstvoor

dragendenniet-dragendwerkvoorbinnentoepassing

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 319 ismindergeschiktvoorhetvermetselenvan:- bakstenenmetnormaaltotzeerweinigzuigendvermogen- betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken

•weber.mix mm 319 isnietgeschiktvoor:- hetvermetselenvansilicaatsteen(voorbuitentoepassingen)

Polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

Page 299: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 297

weber.mix MM 319

con

stru

ctiem

ortels

speciaal ontwikkeld voor “u”- en “l”- gevelstenen

zorgt voor een betere hechting dan een gewone metselmortel : hoger rendement

metselstenen hoeven niet voorbevochtigd te worden :

tijdswinst

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Hoog watervasthoudend vermogen

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:9ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

204x100x50 4mm ±35kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

klEurgrijs

gErEEDscHaPtraagdraaiendeelektrischemenger,kuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

Polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•hetvoorbehandelenvanmetselstenenisnietnoodzakelijk.Metselstenenkunnendroogverwerktworden

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 319meteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3-3,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengen,derestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)nalevenuitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkmet“U”-en“L”-stenen:-dientdemortelindeinkepingvandebaksteengelegdteworden-debakstenenvolgensdekantelmethode(bijhetplaatsen

opdeonderliggendebaksteen,debaksteenvanvoornaarachteren kantelen)aanbrengen

•bijhetuitvoerenvantraditioneelmetselwerk:-dienendestoot-enlintvoegen“volenzat”vermetseldteworden-demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalen vanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteen endeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

Page 300: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be298

weber.mix MM 319color

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M5

≥ 0,2 N/mm² (tabelwaarde)≥ 0,2 N/mm² (valeur tabulée)

NPD

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 0,67 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 0,67 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 0,76 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

10DoP-BESGWC-017-0713

EN 998-2 weber.mix MM 319 color

Prestatie metselmortel voor algemene toepassing (G) voor binnen- en buitenmuren, kolommen en scheidingswandenMortier de montage industriel d’usage courant (G) pour murs intérieurs et extérieurs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

con

str

uc

tiem

ort

els

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidophetveiligheidsbladnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2urendeze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid•minimalevoegdikte(indiengeen“U”-en“L”-stenen):8mm•maximalevoegdikte:12mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen (EN13139),kalksteenmeel(EN13139),kleurpigmenteneen

combinatievanadditievendiedeverwerkbaarheid,stabiliteitenhechtsterktebevorderen

•grootstekorrelafmeting:ongeveer3mm•granulometrie:0-2

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:14%•spreidmaat:180mm(EN1015-3)•volumiekemassa:1800kg/m³(EN1015-6)•luchtgehalte:17%(EN1015-7)•uitlevering:630l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:1700kg/m³(EN1015-10)•druksterkte:7N/mm²(EN1015-11)

HecHtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)•morteltoepassingstypeA(buiten):na28dagen≥0,2N/mm²

(NEN6790)•morteltoepassingstypeB(binnen):na28dagen≥0,1N/mm²

(NEN6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

rEFErENtiEDocumENtEN

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing•DoP-BESGWC-017-0713

aaNbEVEliNgEN

•oudeenversemetselspecienooitvermengen•metproperenroestvrijgereedschapwerken(inox)•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkan

altijdmechanischverwijderdworden•altijddezelfdewaterhoeveelheidgebruiken,zodatdekarakteristieken

vandemortelnietbeïnvloedworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•hetvermetselenvan“U”-en“L”-gevelstenen•hetvermetselenvansterkzuigendebakstenen(ziehoofdstuk

‘Hallergetal’pag.244)•hetvermetselenvankalkzandstenenvanNederlandseherkomstvoor

dragendenniet-dragendwerkvoorbinnentoepassing

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix mm 319 color ismindergeschiktvoorhetvermetselenvan: -bakstenenmetnormaaltotzeerweinigzuigendvermogen -betonstenen:weber.mix mm 303ofweber.mix mm 305gebruiken•weber.mix mm 319 color isnietgeschiktvoor:- hetvermetselenvansilicaatsteen(voorbuitentoepassingen)

Gekleurde, polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

Page 301: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 299

weber.mix MM 319color

con

stru

ctiem

ortels

speciaal ontwikkeld voor “u”- en “l”- gevelstenen

zorgt voor een betere hechting dan een gewone metselmortel : hoger rendement

metselstenen hoeven niet voorbevochtigd te worden :

tijdswinst

Vermindert de vlekvorming op gevels

afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Hoog watervasthoudend vermogen

leverbaar in 6 standaardkleuren

VErkooPEENHEDENzakvan25kg(volledigepalletvan42zakken,hetzij1050kg)

silo(minimalebestelhoeveelheid:9ton)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik

stEEN VoEgDiktE VErbruik / m²

204x100x50 4mm ±35kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen

klEurENwit,geel,oranje,rood,bruin,antraciet

(ziekleurenkaartpag.391)

gErEEDscHaPtraagdraaiendeelektrischemenger,kuip,truweel,plasticfolie

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatum,tebeschermentegenvocht

gekleurde polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•hetvoorbehandelenvanmetselstenenisnietnoodzakelijk.Metselstenenkunnendroogverwerktworden

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:van+5°Ctot+30°Cde karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C•nietaanbrengenopbevrorenofontdooiendeondergronden•nietaanbrengenbijvorst-enregenrisicobinnende24uren

aaNbrENgEN

mengen•weber.mix mm 319 colormeteentraagdraaiendeelektrischemenger

(500tpm)met3-3,5lzuiverwaterperzakvan25kgaanmaken.Dedrogemortelin75%-80%vanhetaanmaakwatertoevoegen.Tijdenshetmengen,derestvanhetaanmaakwater,volgensdegewensteverwerkingsconsistentie,toevoegentothetbekomenvaneenplastische,klontvrijemortel.Despecieongeveer2minutenmengen

•bijhetgebruikvaneensilo,degebruiksaanwijzingen(pag.246)nalevenuitvoeren•bijhetuitvoerenvanhetmetselwerkmet“U”-en“L”-stenen:-dientdemortelindeinkepingvandebaksteengelegdteworden-debakstenenvolgensdekantelmethode(bijhetplaatsen

opdeonderliggendebaksteen,debaksteenvanvoornaarachteren kantelen)aanbrengen

•bijhetuitvoerenvantraditioneelmetselwerk:-dienendestoot-enlintvoegen“volenzat”vermetseldteworden-demetselspecietoteenvoegdieptevanminimaal10mmuitkrabben

ophetmomentdatdespecievoldoendeaangetrokkenis.Hetbepalen vanditmomentisafhankelijkvanhetzuigendekaraktervandesteen endeweersomstandighedentijdenshetmetselen

nABeHAndelen•hetmetselwerktegenregen,vorst,warmweeren/ofdrogewind

beschermen

Gekleurde, polymeer-gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende stenen

Page 302: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be300

weber.ter brick

Reactie op brand Réaction au feu Druksterkte klasse Classe de mortier Hechtsterkte/Initiële schuifspanningsweerstand Adhérence/Résistance initiale au cisaillement Wateropname Absorption d'eau Chloridegehalte Teneur en chlorures Waterdampdoorlaatbaarheid µ Perméabilité à la vapeur d'eau µ

Thermische geleidingsvermogen λ10, droog

Conductivité thermique λ10, sec

Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand) : op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieuDurabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif

A1

M15

NPD

≤ 0,40 kg/(m².min0,5)

≤ 0,1 M.%

15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745) 15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)

≤ 1,17 W/(m.K) voor P = 50% ≤ 1,28 W/(m.K) voor P = 90%

(tabelwaarde volgens EN 1745) ≤ 1,17 W/(m.K) pour P = 50% ≤ 1,28 W/(m.K) pour P = 90%

(valeur tabulée selon EN 1745)

10DoP-BESGWC-019-0713

EN 998-2 weber.ter brick

Courant gebruikte voegmortel (G) voor binnen- en buitentoepassingenMortier de rejointoiement d'usage courant (G) pour applications intérieures et extérieures

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. Hastelweg 161

NL-5605 Eindhoven

nv Saint-Gobain Weber Belgium saOostvaartdijk 10

B-1850 Grimbergen

U itb

loeiingsarm

E f f l o r e s c e n c e s

r ed u

i tes

con

str

uc

tiem

ort

els

Gekleurde voegmortel voor metselwerk

gEbruikslimiEtEN

•weber.ter bricknietgebruiken: -alsbepleistering,opvloerenofvoorhetoptrekkenvandragendemuren -voorhetvoegenvanmaterialenopbasisvansynthetischeharsenof

glas

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:2uren•opentijdvoorhetgladstrijkenvandevoegen:ongeveer30minuten•uithardingstijd:minimum24urendeze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen•voegbreedte:>5tot20mm,plaatselijktot25mm

iDENtiFicatiE

•samenstelling:cement(EN197-1),geselecteerdegranulaten,specifieketoeslagstoffen,waterwerendemiddelen,mineralepigmenten

•granulometrie:0-1•maximalekorrel:ongeveer2mm

PrEstatiEs

•zieCE-markeringhiernaast

eigenscHAppen mortelspecie (gemiddelde wAArden) •waterbehoefte:8%•volumiekemassa:2020kg/m³•uitlevering:540l/ton

eigenscHAppen verHArde mortel (gemiddelde wAArden)•volumiekemassa:2.000kg/m³•druksterkte:>20N/mm²

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

rEFErENtiEDocumENt

•DoP-BESGWC-021-0713

aaNbEVEliNgEN

•deTechnischeVoorlichting(TV)208vanhetWTCBraadplegen•vlekgevoeligematerialenbeschermen•eenofmeerderestalenaanbrengenopdegevelvooraleeruw

definitievekleurkeuzetemakenendezevooraanvangvandedefinitievewerkenverwijderen

•devormenhetprofielvandevoegmagdeafvoervanhetregenwaternietverhinderen

•omkleurverschillentevermijden,steedspervolledigvlakvoegenendewaterdoseringrespecteren

•reinigingvandegevoegdegeveld.m.v.eenhogedrukreinigerisnietaanbevolen

•omuitbloeiingentevoorkomen,degevelbijregenweermeteenzeiloffolieafdekken

•houdhetzeilofdeplastiekfolietenallentijdevrijvanhetmetselwerk,ditommogelijkevlekvormingtevoorkomen

•bijkoudweer(<5°Coverdagen/of‘snachts)devoegwerkennietaanvatten

•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen•omuitbloeiingentevoorkomen,degevelbijregenweermeteen

zeilafdekkenenbijkoudweer(<5°Coverdagen/of‘snachts)devoegwerkennietaanvatten

gEbruik

toepAssingsdomeinen•alsdecoratieveenwaterwerendevoegenvoormetselwerk•innieuwbouwofbijrenovatie,opbinnen-enbuitenmuren•voorallevoegtypes:platvolgladgestrekenvoeg,platvolgeborstelde

voeg,verdieptevoeg,…

toegelAten ondergrondenbinnen- en buitenmuren•gevelstenen•bakstenen,steenstripsinterracotta•betonblokkenen-klinkers•kalkzandsteenblokkenen-stenen•natuursteenstripsofkunststeenstripsopbasisvanhydraulische

bindmiddelen

nieuwe formule en nieuw kleurengamma

Page 303: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 301

weber.ter brick

con

stru

ctiem

ortels

Gekleurde voegmortel voor metselwerk

VoorbErEiDEN VaN DE oNDErgroNDEN

•hetmetselwerkdientstabiel,cohesief,stevigenzuivertezijn•minimum3wekenwachtennahetoptrekkenvandemuurvooraleer

metweber.ter brick tevoegen•eroplettendatdevoegdiepte1tot1,5maaldevoegbreedtebedraagt

(min.1cm),zowelbijnieuwvoegwerkalsbijrenovatie.Indiennodig,devoegenuitkrabben

•brokkeligeofverpoederdemortelrestenuitdevoegenwegkrabbenenuitborstelen

•bijwarmweerendrogewind,omhetrisicoopverbrandentevermijden,deondergrondvóórhetaanbrengenvandevoegmortel

bevochtigen

toEPassiNgsVoorWaarDEN

•gebruikstemperatuur:+5°Ctot+30°C(luchtenondergrond)•nietaanbrengenopuitdruipende,bevrorenofontdooiende

ondergrondenofbijvorst-enregenrisicobinnende24uren•nietaanbrengeninvollezon,bijslagregen(zonderbescherming)en

drogewind

aaNbrENgEN

mengen•weber.ter brickaanmakenmeteendwangmenger(30opm)met

ongeveer2lzuiverwaterperzakvan25kgenminimaal2minutenmengentothetbekomenvaneenvaste,homogene,aardvochtigeenklontvrijemortel

•weber.ter brickaanmakenmeteenkleintruweelmetongeveer0,16lzuiverwaterperzakvan2kg

uitvoeren•devoegmortel weber.ter brickgoedenvolinde

voegenaanbrengenenstevigaandrukkenmethetvoegijzerzodateencompactevoegontstaat

•naarmatehetwerkvordert,devoegenmethetvoegijzergladstrijken

•overtolligevoegmortelopdegevelmetbehulpvaneenzachtehandborstelverwijderen

nABeHAndelen•bijwarmweerendrogewind,omhetrisicovanverbrandente

vermijden,hetgevoegdeoppervlaknauitharding(tenlaatstedaagsnadien)bevochtigen

rAAdpleeg ook volgende werfoplossing

oNDErWErP Pag.

Hoevoegenvaneengevelmetselwerkduurzaamherstellen? 258

Een uitgebreid kleurengamma : 26 standaardkleuren

Waterwerend, voorkomt waterindringing in de voegen, beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen,

indien correct toegepast

Waterdampdoorlatend

Voegmortel aangepast aan de gebruiken van de voeger

kan “kleur op kleur” aangemaakt worden, volgens de kleur van de gekozen gevelsteen

gekleurde voegmortel voor het realiseren van decoratieve en waterwerende voegen voor metselwerk

VErkooPEENHEDENzakvan26kg

(volledige pallet onder krimpfolie van 42 zakken, hetzij 1050 kg)silo(onsraadplegen)

PallEtFormaat80x120cm

VErbruik6tot10kg/m2naargelangdeafmetingenvandevoegen

dewerkmethode

klEurEN26standaardkleuren(ziekleurenkaartpag.390)

gErEEDscHaPkuip,elektrischedwangmenger,truweel,voegpallet,voegijzer,

borstel,maatbeker

bEWariNg1jaarvanaffabricatiedatumingeslotenorigineleverpakking,

tebeschermentegenvocht

Page 304: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be302

weber.mix beton

con

str

uc

tiem

ort

els

Betonmortel voor het maken van gewapende en ongewapende betonconstructies

gEbruiksVoorzorgEN

•devoorzorgsmaatregelenaangeduidopdeverpakkingnaleven

VErWErkiNgsEigENscHaPPEN

•levensduurvanhetmengsel:ongeveer2uren(bijconstantemenging)deze tijd kan verschillen afhankelijk van de betonspecie- en omgevingstemperatuur•wachttijdvóórhetbetegelenmetcementgebondentegellijm:

minimum6maanden•wachttijdvóóringebruiknamevandevloer:1dag(voetgangersverkeer)deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid•minimaledikte:40mm•eindevandeafbinding:28dagen(labo-omstandigheden)•wachttijdvóórhetafschuren:afhankelijkvangestortelaagdikteen

omgevingstemperatuur•wachttijdvóórhetontkisten:afhankelijkvangestortelaagdikteen

omgevingstemperatuur

iDENtiFicatiE

•samenstelling:hoogovencementCEMIII(EN197-1),hardedichtetoeslagmaterialen(EN12620)

•grootstekorrelafmeting:12mm

PrEstatiEs

eigenscHAppen Betonspecie•waterbehoefte:10%•volumiekemassa:2305kg/m3(EN12350-6)•luchtgehalte:2%(EN12350-7)•zetmaat(S):120mm(EN12350-2)•uitlevering:475l/ton

eigenscHAppen verHArde Betonmortel•volumiekemassana28dagen:2340kg/m3(EN12390-7)•druksterktena28dagen:>43,0N/mm2(EN12390-3)deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

sterkteklAsse *•C30/37

duurzAAmHeid *•milieuklasse:X0,XC4,XD2,XS1,XF3,XA2 -gebruiksdomein:OB,GB -omgevingsklasse:E0,EI,EE3,ES2,EA2

verwerkBAArHeid *•consistentieklasse:S3/F3

* hiervoor wordt gerefereerd naar de Europese Norm EN 206-1 en NBN 15-001 : 2004

rEFErENtiEDocumENt

•getestvolgensdeEuropeseNormen(EN)vantoepassing

aaNbEVEliNgEN

•bijhetstortenvanvloerenenfunderingen,diewordengeplaatstopdevastegrond,eersteenlaagplasticfolieonderhettestortenbetonleggen

•hetgebruiktegereedschapmetwaterreinigen.Verhardemortelkanalleenmechanischverwijderdworden

gEbruik

toepAssingsdomeinen•gewapendeenongewapendebetonconstructies•hetstortenvanvloeren,zowelbinnenalsbuiten•hetstortenvanfunderingen•betonwerkzaamhedenopmoeilijkbereikbareplaatsen•hetmakenvangarage-opritten,tegels,bekisteelementenen

privatevijvers•hetvastzettenvanpalenentuinaccessoires

gEbruikslimiEtEN

•weber.mix beton nietgebruiken: -opgipsondergronden -voorhetherstellenvanindustriëlevloerenofvloerenonderhevigaan

zwaarverkeer -voorhetverankerenvan:industriëleuitrustingen,zwarewerktuigen,

stroomgeneratoren,...

Page 305: Gids weber 2015

www.weber-belgium.be 303

weber.mix beton

con

stru

ctiem

ortels

Betonmortel voor het maken van