Download - Digitale Agenda van Brabant 2013 - 2020 · PDF file Onderzoek door Heliview (2012) bracht aan het licht dat in 2012 bijna de helft van de bedrijventerreinen in Brabant niet op hoogwaardig