Download - De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Transcript
Page 1: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

De jeugd heeft de toekomst!het opzetten van een jeugd/juniorenbeleidsplan

30 januari 2016 @ Nationaal roeicongres

Jappe &

Edwinr.v. De Delftsche Sport

Page 2: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport
Page 3: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Geen hoorcollege,

Page 4: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Wel een workshop!

Page 5: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Waarom wil je een beleidsplan?

Page 6: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Waarom wil je een beleidsplan?

Koers uitzetten om iets te veranderen/verbeteren Wat wil je bereiken? Voor wie maak je het? Wat zet je erin? Hoe maak je het? (proces) Draagvlak!

Page 7: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Wat wil je bereiken?

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Hulpmiddel: SWOT analyse

S, sterktes (intern)

W, zwaktes (intern)

O, kansen (extern)

T, bedreigingen (extern)

• Wat is er al binnen jou vereniging vastgelegd?

Page 8: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

SWOT-analyse maken

Denk aan:

- Kader

- Faciliteiten

- Omgeving

- Huidige plannen

- Resultaten

- Gewoontes en gebruiken

Page 9: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Voorbeeld: Uitkomsten SWOT DDS

Page 10: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Sterk

Kader

Vloot

Iedereen krijgt een kans

Openheid vereniging

Afgelopen jaren best succesvol met wedstrijdroeien!

Page 11: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Kans

Talentcentrum R'dam, Delft, Den Haag. Ook voor junioren?

Studenten ver. in Delft kijken om zich heen en willen wel wat met junioren

Initiatieven gemeente Delft

Roeibaan rotterdam

DDS heeft budget voor kadervorming

Page 12: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Bedreiging

Roeiwater kwaliteit (toename scheepvaart zowel beroeps alsook recreatie, ' zuipsloepen' , brugbouw)

Klem in de eigen behuizing

Page 13: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Van beschouwen naar vooruitzien

• Eerste indruk van SWOT; waar ligt de nadruk?

• Conclusies formuleren = richting bepalen

• Toetsen van de conclusies / draagvlak

• Aandachtspunten voor verder uitwerken

Page 14: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Eerste indruk:

Succesen zijn vooral resultaat van individuen (roeiers/coaches)

Te weinig grondslag in organisatie,

kennisborging en

breed gedragen steun vanuit de vereniging

Page 15: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Conclusie(s) I

Beschrijf jeugd/junioren roeicariere (meerjarenvisie van 11 - 18jr)- biedt meer structuur- geeft instructeurs/coaches houvast

Afnemend draagvlak voor (jun)wedstrijdroeien binnen vereniging vraagt aandacht!

Page 16: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Conclusie(s) II

Stimuleer kennisoverdracht/samenwerking

Verbeter begeleiding van coaches/instructeurs

B.v. hoofdcoach en hoofdinstructeur die kwaliteit en eenvormigheid trainingsprogramma's kunnen verbeteren

B.v. opleidingsvisie voor kader

Page 17: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Proces

• Proces net zo belangrijk als de inhoud!

• Betrek mensen bij planvormingZorg dat het ‘ons’ plan wordt.

• Toets regelmatig of je op de goede weg bent

• Visie hebben (Te) ver voor de muziek uitlopen

Page 18: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Draagvlak en proces op DDS

Mei 2012 SWOT + uitgangspunten + inspiratie

Voortbouwend op bestaand plan

Informele afstemming met bestuursleden en coaches

Juni Bespreking in juniorencoachvergaderingWinter Uitwerking. ‘Juniorencariere’. Input RC4-cursusJuni 2013 Besproken met coaches, daarna met bestuur

Okt Presentatie voor ALV en vaststellingJan 2014 Nieuwe commissaris Jeugd/junioren

Page 19: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Resumé

• Kies je deel(onderwerp)/doelstelling zorgvuldig

• Toets je hypothese

• Denk aan het draagvlak in de vereniging, op tijd betrekken dus

Page 20: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Draagvlak voor juniorroeien

Wat biedt het roeien aan junioren?

Wat geven junioren aan jouw vereniging?

Page 21: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Wat biedt het roeien aan junioren?

• Plezier

• Uitdaging

• Structuur

• Vriendjes & vriendinnetjes

• Lekker buiten zijn

• Sportiviteit / gezondheid

Page 22: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Wat biedt het roeien aan junioren?

• Plezier

• Uitdaging

• Structuur

• Vriendjes & vriendinnetjes

• Lekker buiten zijn

• Sportiviteit / gezondheid

Page 23: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Wat geven junioren aan jouw vereniging?• Levendigheid

• Sportiviteit

• Diversiteit

• Plezier

• Ontwikkeling

• Continuïteit

Page 24: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Kaders voor plan

Resultaat & conclusies SWOT

Wat levert juniorenroeien op

_____________________________+

Uitgangspunten + kaders voor je plan

Page 25: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Uitgangspunten DDS-plan

Junioren zitten in een cruciale leeftijd in hun persoonlijke ontwikkeling. DDS biedt uitdaging, stimulans en gezelligheid.

Bij DDS roeien gemotiveerde junioren.

Jong starten is lang plezier hebben.

Begeleiden naar zo hoog mogelijk passend niveau

Roeien begint bij 11, maar eindigt niet bij 18.

Stabiele opbouw in leeftijd & niveau.

Juniorroeien vraagt veel van de vereniging. DDS wil dat bieden.

Page 26: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Motto:

DDS biedt jeugd en junioren plezier in roeien.

We leiden hen op tot een zo hoog mogelijk niveau dat bij hen past.

Page 27: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Resumé

We hebben de kaders geformuleerd zodat we

• Weten waarom we het plan maken

• Binnen welke voorwaarden we werken

Page 28: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Hoe pak je het schrijven aan?

Voor wie maak je het? Wat zet je in je plan?

Page 29: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Inhoudsopgave

Uitgangspunten

Groepsindeling

Instroom

Activiteiten

Faciliteiten

Leeftijdsopbouw / doorgroei

Opleidingsstructuur

Page 30: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport
Page 31: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Demografisch model (ideaal)

Page 32: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Per trainingsgroep:

Doelen (technisch, fysiek, opvoeding) Ingangs-criteria Trainingsvormen Wedstrijden/evenementen Instructie/coaching

Page 33: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport
Page 34: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Faciliteiten en organisatie

65 junioren, 40 coaches en instructeurs! Boten passend bij je roeiniveau (-> input voor vlootplan) Voor toproeiers zijn topboten beschikbaar Botenonderhoud, bar, bestuur, proevencommissie, …. Hulp van ouders wordt op prijs gesteld (vervoer, organisatie kampeerweekends)

Page 35: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Implementatie

bestuur; met name Commissaris J&J en Wedstrijd coaches, instructeurs

Bijvoorbeeld

Stimuleren dat trainingsgroepen volgens structuur werken

‘Selectie' van juiste aankomende leden Sturen op deelname evenementen/wedstrijden

Page 36: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

Hoe staat DDS er nu voor?

• Juniorenplan inspireert tot ook een plan voor volwassenen

• Implementatie blijkt lastig:

- Altijd gebrek aan coaches

- Ploegroeien gaat niet vanzelf

- Coaches hebben vooral oog voor eigen ploeg

- Samenhang tussen verschillende groepen zwak

Page 37: De jeugd heeft de toekomst! Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport

De jeugd heeft de toekomst!