Download - De Arbeiderspers Zomer 2010

Transcript
Page 1: De Arbeiderspers Zomer 2010

BV Uitgeverij De Arbeiderspers

Herengracht 370-3721016 CH Amsterdam

Telefoon 020-52 47 [email protected]

Fax 020-62 24 937Postrekening 23 15 732

Hoofd verkoop & marketingCaroline Reeders

[email protected]

Verkoop binnendienstMirjam Schouten & Johanna Weeda

[email protected]

Promotie & marketingWendy Bloemheuvel

[email protected] Groenewoud

[email protected] van Lierop

[email protected]

Recensie-exemplaren/drukproeven/beeldmateriaalEllen Koppenol

[email protected]

VertegenwoordigersMichiel Boek

Telefoon 06-20 48 92 [email protected]

Nathalie DoruijterTelefoon 06-51 79 52 33

[email protected] Ritsema van Eck

Telefoon 06-14 36 27 [email protected]

Verkoop en promotie in BelgiëWPG Uitgevers België NV

afdeling boekenNassaustraat 37-41

2000 AntwerpenTelefoon 03-205 94 00

Fax 03-233 95 [email protected]

www.wpgboeken.be

Contactpersonen in België

BusinessmanagerAnn Ceulemans

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Verkoop Reiner Claessens

GSM 0496-16 13 [email protected]

Pieter BoschmansGSM 0496-16 13 93

[email protected] Piryns

GSM 0496-16 13 [email protected]

Verkoop binnendiensGriet Verhelst

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Pers & promotieChris Boudewijns

Telefoon 03-205 94 08GSM 0496-16 13 91

[email protected] van Mierlo

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Michèle MeermansTelefoon 03-205 94 04

[email protected]

Bestellen kan via boekenbank (+), cbonline of via [email protected] of fax 03-233 95 69

Vragen m.b.t. logistiek en retoursCB Vlaanderen

Telefoon 03-658 80 60Fax 03-658 80 80

[email protected]

Zie voor meer informatie: www.arbeiderspers.nl

Prijswijzigingen voorbehoudenOntwerp Bram van Baal

Uitg

ever

ij De

Arb

eide

rspe

rs

Zo

mer

2010

Uitgeverij De Arbeiderspers

Zomer 2010

1010053AP Om_Pros_10_2:Om_Pros_10_2 17-03-2010 15:44 Pagina 1

Page 2: De Arbeiderspers Zomer 2010

aan tafel!over eetcultuur wereldwijd

Onder redactie van Roel Bentz van den Berg, Louise O. Fresco en Edzard Mik

2010 / 6 € 9,50 d e g i d s

1010053AP Om_Pros_10_2:Om_Pros_10_2 22-03-2010 09:32 Pagina 2

Page 3: De Arbeiderspers Zomer 2010

Inhoud

Tineke Beishuizen • Gekleed te water 52-55Wim Coster & Ben Siemerink • Darius Dhlomo 50-51

Pat Donnez • Marilyn 42-43Jean-Paul Dubois • Ontwricht 46-47

De Gids 2010|6 57Luuk Gruwez • Garderobe 48

Marijke Hanegraaf • Restruimte 49Maarten ’t Hart • De Schrift betwist 30-31

Helene Hegemann • Axolotl Roadkill 61 (vooraankondiging)Arthur Japin • Vaslav 4-9

Kisling & Verhuyck • De duim van Alva 40-41Christian Kracht • Ik zal hier zijn bij zonneschijn en schaduw 32-33

Jonathan Littell • De Welwillenden 44Arjen Mulder • De derde jongen 18-19Tim Parks • Italiaanse buren 38-39

Tim Parks • Leer ons stil te zitten 34-37Marieke van der Pol • Bruidsvlucht 20-25

Michael Pollan • Een pleidooi voor echt eten 56Ferdinand von Schirach • Misdaden 60 (zie aparte prospectus)

Dieter Schlesak • De apotheker van Auschwitz 14-17Rosita Steenbeek • Ander licht 45

Warren St. John • FC Verschoppelingen 28-29John Updike • De tranen van mijn vader 10-12

John Updike • Eindpunt 13Joost Vandecasteele • Opnieuw en opnieuw en opnieuw 26-27

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:20 Pagina 3

Page 4: De Arbeiderspers Zomer 2010

4

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:20 Pagina 4

Page 5: De Arbeiderspers Zomer 2010

Een grote nieuwe romanvan Arthur Japin over het leven

van de legendarischeballetdanser Vaslav Nijinski

5

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:20 Pagina 5

Page 6: De Arbeiderspers Zomer 2010

6

*Van De overgave zijninmiddels 300.000 exem-

plaren verkocht.*Het is dit jaar 100 jaargeleden dat de Ballets

Russes werden opgericht.*Vaslav Nijinski(1890-1950) is de

meest legendarischeballetdanser in degeschiedenis.

*Een lofzang op hetvermogen dat ieder mensbezit om zijn leven vorm

te geven.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:20 Pagina 6

Page 7: De Arbeiderspers Zomer 2010

7

De pers over Arthur Japin

*[...] een spectaculaire,ambitieuze roman. – Trouw

over De overgave

*Een schitterend gebrek heefthet in zich om een groot

publiekssucces te worden entegelijkertijd de literaire fijn-proever aan te spreken. Datmaakt deze roman tot een mo-derne klassieker en een hoog-tepunt in de Nederlandse lite-ratuur. – Juryrapport LibrisLiteratuur Prijs 2004 overEen schitterend gebrek

*Een mooie, rijke en beelden-de roman. – Onno Blom inStandaard der Letteren over

De droom van de leeuw

*Door een meesterhand ge-componeerd. Ik heb mij zeldenzo op mijn gemak gevoeld ineen historische roman.

– Janet Luis in NRC Handels-blad over De zwarte met het

witte hart

foto: sander nieuwenhuys

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:21 Pagina 7

Page 8: De Arbeiderspers Zomer 2010

Arthur JapinVaslav

Een wervelendehistorische roman overpassie, roem, oorlog ennietsontziende liefde

8

Roman

Omslag Sander Patelski

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 360 blz.

Prijs gebonden ¤ 19,95

Verschijnt september

NUR 301

ISBN 978 90 295 7297 2

9 789029 572972

I

Arthur Japin (1956)

is de auteur van grote romans

als De zwarte met het witte

hart en Een schitterend gebrek.

Zijn meest recente roman is

De overgave (2007). Het werk

van Japin is o.a. bekroond met

de Libris Literatuurprijs en de

NS Publieksprijs.

F ic t ie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:21 Pagina 8

Page 9: De Arbeiderspers Zomer 2010

Op het hoogtepunt van zijn roem richt de wereld-beroemde balletdanser Vaslav Nijinski zich midden in eenoptreden tot zijn publiek. ‘Nu is het kleine paardje moe,’zegt hij en loopt het toneel af. De rest van zijn leven, nog 31jaren, brengt hij door zonder te spreken en zonder ooit nog

te dansen.In het mondaine skioord Sankt Moritz reconstrueren drieooggetuigen de gebeurtenissen rond deze noodlottige dag,19 januari 1919, ieder vanuit zijn of haar eigen optiek: zijnechtgenote Romola, die als een tijgerin heeft gevochten omdeze ‘God van de dans’ te veroveren, zijn afgewezenminnaar,de legendarische Sergej Diaghilev, oprichter van de Ballets Rus-ses, die alles in het werk heeft gesteld omhem te vernietigen, enzijn bediende, die uit de dramatische beslissing van zijnmees-termoed put om ook zijn eigen leven radicaal om te gooien.Te midden van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog

hoopte Nijinski de mensheid te kunnen bekeren tot de liefde.Als hij merkt dat hij niet gehoord wordt, zelfs niet door hendie van hem houden, sluit hij zich voorgoed van de wereld af.

Is dat een daad van waanzin of van wijsheid?

Promot ie

*Abricampagne*Advertentiecampagne indagbladen en tijdschriften*Affiche voor de boekhandel*Lezingentournee in Neder-land (via SSS) en België*Galley voor boekhandel

en pers*Veel aandacht in de media*Grote publiekspresentatie

op Manuscripta*Samenwerking met deNederlandse Dansdagen

in Maastricht*Veel aandacht voorNijinski en Les Ballets

Russes op Holland Festivalen bij Het Nationale Ballet*Vernieuwde website:www.arthurjapin.nl

9

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:21 Pagina 9

Page 10: De Arbeiderspers Zomer 2010

10

foto

:jam

esnac

htw

ey/hh

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 10

Page 11: De Arbeiderspers Zomer 2010

11Vorig jaar overleed John Updike, een

van de grootste Amerikaanse schrijvers

van zijn generatie, op 76-jarige leeftijd.

Nu twee nagelaten werken in vertaling:

de verhalenbundelDe tranen vanmijn

vader en de dichtbundel Eindpunt.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 11

Page 12: De Arbeiderspers Zomer 2010

Laatste verhalen

12

Verhalen

Oorspronkelijke titel

My father’s tears

Vertaling Auke Leistra

Omslag Steven van der Gauw

Formaat 13 x 21 cm

Omvang 314 blz.

Prijs paperback ¤ 18,95

Verschijnt juni

NUR 304

ISBN 978 90 295 7318 4

F ic t ie

Ooit werd hij ‘de chroniqueur van overspeligsuburbia’ genoemd. Deze verhalen, die typerend zijnvoor het werk van Updike, spelen zich vooral af in hetAmerika van de buitenwijken, in de jaren tussen deGrote Depressie en het heden. De grote thema’s vandit boek zijn ouderdom, herinneringen, verloren lief-des en religie. Updike zoekt in zijn personages eenkern vanmenselijkheid en de schoonheid van levens-

bepalende momenten.

John UpdikeDe tranen van mijn vader

*Ik ben zelden op fictie gestuitdie zo geniaal de teerheid

van ouderdom beschrijft […]een zelfbewust eerbetoon

aan een lange carrière waarinons Amerika verbeeld en

prachtig beschreven wordt,samen met een dankbare

knipoog naar hen die de langereis hebben meegemaakt.– The Washington Post

9 789029 573184

I

John Updike (1932-2009)

schreef een vijftigtal boeken,

waaronder De heksen van

Eastwick, bekend van de

verfilming, en de enorm

populaire Rabbit-tetralogie.

Hij werd geboren en groeide

op in Pennsylvania, studeer-

de af aan Harvard University

en debuteerde als staff writer

bij The New Yorker in 1954.

Hij schreef romans, essays,

poëzie en korte verhalen.

Aan Updike werden nagenoeg

alle prijzen toegekend die een

Amerikaanse auteur maar kan

winnen, waaronder de Natio-

nal Book Award en de Pulitzer

Prize (beide twee keer).

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 12

Page 13: De Arbeiderspers Zomer 2010

13

Poëz ie

foto

:anoukschneider

En andere gedichten

Poezië

Oorspronkelijke titel

Endpoint and Other Poems

Vertaling Rob Schouten

Omslag Steven van der Gaauw

Formaat 13 x 21 cm

Omvang 224 blz.

Prijs paperback ¤ 20,–

Verschijnt juni

NUR 306

ISBN 978 90 295 7317 7

John UpdikeEindpunt

Een sprankelende collectie van zeer toe-gankelijke, narratieve gedichten die vertellen over

Updikes laatste jaren, zijn ouderdom en zijn afnemen-de gezondheid. Hij schreef de gedichten gedurende delaatste zeven jaar van zijn schrijverschap en voltooidede bundel slechts enkele weken voordat hij overleed.Updike kijkt terug op zijn kinderjaren, zijn ouders,de kleine stad waarin hij opgroeide en de omstandig-heden waarin zijn passie voor het schrijven werdgeboren. Eindpunt biedt zo een interessant auto-

biografisch beeld van de schrijver.

*Een droef boek, een grotebelijdenis. Dit geldt met namevoor het lange titelgedicht,dat functioneert als een

herinnering in versvorm […]een waarlijk afscheid datbalanceert tussen afschuw,afscheid en bekentenis.

– LA Times

Promot ie

*Presentatie op PoetryInternational met Rob

Schouten*Besprekingen in delandelijke dagbladen

Rob Schouten (1954),

dichter, criticus en columnist,

maakte tijdens zijn loopbaan

ook vertalingen. Zo vertaalde

hij de gedichten van anti-

psychiater R.D. Laing en

leverde hij voor Poetry Inter-

national vertalingen van

onder anderen Jorie Graham

en James Fenton.

9 789029 573177

I

*Tweetalige editiemet vertalingen vanRob Schouten.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 13

Page 14: De Arbeiderspers Zomer 2010

14

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 14

Page 15: De Arbeiderspers Zomer 2010

De waarheid is oneindigveel verschrikkelijker danalles wat een mens zich

kan voorstellen

15

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 15

Page 16: De Arbeiderspers Zomer 2010

Dieter SchlesakDe apotheker van Auschwitz

De eenzame man daar in zijn cel; telkens weer komt het in hem op dat het nietecht waar kan zijn, wat hem is overkomen, en het proces is nu een groter

kwaad dan Auschwitz zelf en het gas, het Zyklon B. Hij weet dat hij er enkelekeren bij is geweest, ja, dat weet hij, dat moet wel zo zijn, hij herinnert hetzich, maar – hij mag het nooit toegeven! Het was toch een bevel, je doet hetautomatisch… je bent niets dan een radertje in de machinerie, de grote doods-fabriek, alsof hij nu pas weet wat er gedaan werd, hij moet het ook gedaan

hebben, hij of was hij iemand anders?– Uit Dieter Schlesak, De apotheker van Auschwitz

16

Geïllustreerd

Roman

Oorspronkelijke titel Capesius,

der Auschwitzapotheker

Vertaling Jacq Vogelaar

Omslag Steven van der Gaauw

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 352 blz.

Prijs paperback ¤ 24,95

Verschijnt september

NUR 302

ISBN 978 90 295 7312 2

9 789029 573122

I

Dieter Schlesak (1934,

Schässburg, Roemenië),

is een veelvuldig bekroond

romancier en essayist en lid

van het Duitse PEN-centrum.

Hij woont afwisselend in

Duitsland en Toscane.

F ic t ie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:22 Pagina 16

Page 17: De Arbeiderspers Zomer 2010

De apotheker van Auschwitz is een van de meest authentieke,precieze en schokkende boeken die er ooit over de Holocaustzijn geschreven. Het is een zeer realistisch portret van het

concentratiekamp Auschwitz, vooral van de doodsfabriek Bir-kenau waar een Roemeense apotheker, Dr. Viktor Capesius,assistent vanMengele, een belangrijke rol speelde bij de selec-tie en vergassing. Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijkniets tegen joden had, stuurde hij velen van hen, onder wieeen groot aantal bekenden uit zijn geboortestreek, koelbloe-dig de gaskamer in en verrijkte zich met hun bezittingen.Na de oorlog ontsnapte hij aan een doodsvonnis en hervatte

hij zijn civiele bestaan.Dieter Schlesak, afkomstig uit dezelfde stad als Capesius,deed tientallen jaren research en sprak vele getuigen. In dezedocumentaireroman, die tot in detail is gebaseerd op histori-sche bronnen, reconstrueert hij de carrière van de apotheker

voor, in en na Auschwitz-Birkenau.

*Nein, dies ist keine Gute-Nacht-Lektüre. – Süddeutsche Zeitung*Een boek dat je treft als een vuist [...] Een onvergetelijk tapijt

van het Kwaad. – Claudio Magris in Il Corriere delle sera

Promot ie

*Auteursbezoek innovember

*Interviews in Duitslandmogelijk

*Documentaireromanover de hel van Auschwitzen van een van zijn meestgeraffineerde moorde-

naars.*Verschijnt 65 jaar na debevrijding van Auschwitz.*Vertaalrechten verkocht

aan 11 landen.*Voor lezers van JonathanLittell, De Welwillendenen Daniel Mendelsohn,

Verloren.*Vertaald door JacqVogelaar, auteur vanOver kampliteratuur

(2006).

17

foto

:iso

ldeohlbau

m

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:23 Pagina 17

Page 18: De Arbeiderspers Zomer 2010

Arjen MulderDe derde jongen

Aangespoelde anarchistkrijgt laatste kans een goede

vader te worden

18

Roman

Omslag Mijke Wondergem

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 288 blz.

Prijs paperback ¤ 19,95

Verschijnt september

NUR 301

ISBN 978 90 295 7304 7

9 789029 573047

I

Arjen Mulder is schrijver,

vertaler en redacteur van

De Gids. Hij publiceerde on-

der andere de essaybundels

Levende systemen: reis naar

het einde van het informatie-

tijdperk (2002) en De vrouw

voor wie Cesare Pavese zelf-

moord pleegde (2005), dat

werd genomineerd voor de

AKO Literatuurprijs.

F ic t ie

Over De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde*Het krankzinnigste boek van het jaar. – Vrij Nederland

*Een literaire prestatie van de eerste orde. – NRC Handelsblad

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:23 Pagina 18

Page 19: De Arbeiderspers Zomer 2010

Sprankelend en ontroerendromandebuut

Om met een schone lei te beginnenmoet die leieerst grondig worden gewist. Dat vraagt om krasse maat-regelen, ontdekt Franz Müll. Müll is een ex-revolutionair,ex-schrijver, ex-spion, ex-vader en in de eerste plaats eenoverlevingskunstenaar. Kort voor het einde van de TweedeWereldoorlog wordt hij bevrijd uit het concentratiekamp

Bozen in Noord-Italië. Hij krijgt een tweede kans om iets vanzijn leven te maken in een dorpje aan de kust, bij een vrouw diezo haar eigen plannenmet hem heeft. Wat volgt is een intri-gerend verhaal, waarin Müll met zijn nieuwverworven zooneen ijstent aan het strand opent en ontdekt wat er echt belang-rijk is in het leven. Geloof en hoop, ach. Maar de liefde...

Promot ie

*Presentatie*Interviews*Recensies

*Prijsvraag en fragment opwww.arbeiderspers.nl

*Romandebuut van ArjenMulder, die eerder furoremaakte als essayist.Een ex-revolutionair

probeert na de oorlog dedraad weer op te pakkenin een Italiaans kust-plaatsje. Onverwachtskrijgt hij de zorg voor eenverstandelijk gehandi-capte weesjongen toe-gewezen, wat hemeen drastisch besluit

doet nemen.

19

foto

:shirakoopm

an

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:23 Pagina 19

Page 20: De Arbeiderspers Zomer 2010

20

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:23 Pagina 20

Page 21: De Arbeiderspers Zomer 2010

Marieke van der PolBruidsvlucht

•Al 60.000 exemplaren

verkochtNu voor € 12,50

21

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:24 Pagina 21

Page 22: De Arbeiderspers Zomer 2010

22

*45.000 exemplaren verkocht in Duitsland.*Winnaar Academica Debutantenprijs 2008, genomineerd voorde Selexyz Debuutprijs 2008 en voor de Boekdelenprijs 2009.*De film Bride Flight trok binnen anderhalve week 100.000bezoekers en was met 400.000 bezoekers een van de grote

successen van de afgelopen jaren.*De vertaalrechten voor Bruidsvluchtwerden verkocht aan Italië,Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Duitsland.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:24 Pagina 22

Page 23: De Arbeiderspers Zomer 2010

23

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:24 Pagina 23

Page 24: De Arbeiderspers Zomer 2010

Bestsellernu voor ¤ 12,50

Marieke van der PolBruidsvlucht

24

F ic t ie

Het bericht van de dood van Frank bereikt de drie vrouwen min of meergelijktijdig. Even lijkt de wind de geur van een bloedrode wijn aan te voeren,zodat ze duizelig om zich heen grijpen voor steun. Ik moet naar de begrafenis,denken ze alle drie, ik hoor daar te zijn. Misschien van alle mensen ik het

meest.– Uit: Marieke van der Pol, Bruidsvlucht

Marieke van der Pol begon

haar carrière als actrice.

Sinds 1992 schrijft ze

scenario’s, waaronder het

script voor de verfilming

van De tweeling van Tessa

de Loo. Ze werkt aan haar

tweede roman.

Roman

Omslag Jan de Boer

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 416 blz.

Prijs paperback ¤ 12,50

Verschijnt mei

NUR 301

ISBN 978 90 295 7307 8

9 789029 573078

I

midprice

12,50

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:24 Pagina 24

Page 25: De Arbeiderspers Zomer 2010

In het voorjaar van 2007 verscheen Bruidsvlucht, hetmooie en ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen, Ada,Marjorie en Esther, die aan de beklemmende naoorlogse sfeerin Nederland willen ontsnappen en een bestaan gaan opbou-wen in Nieuw-Zeeland. Ze nemen deel aan een internationaleluchtrace en reizen naar hun nieuwe vaderland in een vliegtuigvol meisjes zoals zij: bruiden op weg naar hunmannen die

hun al vooruitgereisd zijn.Bruidsvlucht is gebaseerd op een historische luchtrace!

De film Bride Flight ging najaar 2008 in première, en werd eenvan de succesvolste Nederlandse films van de laatste jaren.

Promot ie

*Radiocampagne*Advertenties

*‘Onmisbare bagage’-campagne

*Lezersacties met diversebladen en websites

*[…] weemoedig stemmendeemigrantenoverwegingen,

levendige landschapsbeschrij-vingen, spannende adoptie-scènes. – NRC Handelsblad

*Bevat alles wat je zoekt ineen boek: romantiek, humor,spanning, hoofdpersonen

van vlees en bloed én prachtiggeschreven. – Flair

*Marieke van der Pol laat jevoelen hoe die naoorlogsetijden waren. – Nouveau

*Meeslepende roman […].Sterk debuut. – Linda

25

foto

:leo

niravestein

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:25 Pagina 25

Page 26: De Arbeiderspers Zomer 2010

Joost VandecasteeleOpnieuw en opniew en opnieuw

Een hard-boiled Neospartaanseliefdestragedie

26

Roman

Omslag Paulina Matusiak

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 280 blz.

Prijs paperback ¤ 19,95

Verschijnt juni

NUR 301

ISBN 978 90 295 7319 1

9 789029 573191

I

Joost Vandecasteele (1979)

is schrijver, komiek en

theatermaker. Hij debuteerde

in 2009 met de verhalen-

bundel Hoe de wereld perfect

functioneert zonder mij.

F ic t ie

En juist op een moment in de geschiedenis dat iedereen gewend is geraakt aanconstante angst en ongebreidelde verwoesting, doet de realiteit er nog eenflinke schep bovenop. Gewoon om te laten blijken dat het altijd erger kan.

– Uit: Joost Vandecasteele, Opnieuw en opniew en opnieuw

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:25 Pagina 26

Page 27: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Interviews*Optreden op diverse festivals

*Presentatie in Brussel*www.joostvandecasteele.be

*Hoe de wereld perfectfunctioneert zonder mij isgenomineerd voor deAcademica Debutanten-

prijs.*Joost Vandecasteele iseen van de nieuwe

stemmen in de Vlaamseliteratuur. Zijn talenten belofte worden alom

onderkend.

27

foto

:chrisvanhouts

In deze hyperrealistische, ultragewelddadige envoortrazende roman wordt eenmoderne mythe gecreëerd dieniet onderdoet voor de originelen uit de klassieke Oudheid.Hij versus zij. Hij is een held in het politiekorps. Zij is eenex-hoer, opgeklommen tot rebellenleidster. Ooit waren zeminnaars, nu zijn ze elkaars totale vijand. Tot zij verdwijnt enhem achterlaat met een allesverterende obsessie. In zijn zoek-tocht naar haar wordt hij geconfronteerd met verwaarloosdeex-prostituees, een subcultuur vanmisfits, die zichzelf deNieuwe Nuttelozen noemen, en een tienermeisje dat al jarenniet meer slapen kan en daardoor de gave der helderziendheidontwikkelt. Gevangen in een spiraal van paranoia en geweldneemt de politiechef beslissingen die hem zijn werk, status enmentale gezondheid kosten, maar die leiden naar een ul-

tieme confrontatie tussen twee halfgoden in de buitenwijkenvan de moeder der metropolissen.

Over Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij*Vandecasteele is een doemdenker met humor, én een meeslepende verteller.

– de Volkskrant*Ons volk heeft er weer een schrijver bij. – De Morgen

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:26 Pagina 27

Page 28: De Arbeiderspers Zomer 2010

Warren St. JohnFC Verschoppelingen

Voetbal biedt een groepvluchtelingen een nieuw thuis

28

Oorspronkelijke titel

Outcasts United

Vertaling Jan Willem Reitsma

Omslag Nico Richter

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 320 blz.

Prijs paperback 19,95

Verschijnt augustus

NUR 320

ISBN 978 90 295 7314 6

Non-f i c t ie

foto

:char

lesth

ompson

Warren St. John werd in

Birmingham, Alabama

geboren en is als reporter

werkzaam bij The New York

Times. Hij schrijft ook voor

Slate enWired. Zijn eerste

boek, Rammer Jammer

Yellow Hammer, ging over

voetbalfans. Hij heeft het

woord 'metrosexual' in

2005 bedacht.

9 789029 573146

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:26 Pagina 28

Page 29: De Arbeiderspers Zomer 2010

In de jaren negentig werd het Amerikaanse stadjeClarkston, Georgia uitgekozen als nederzetting voor vluchte-lingen uit oorlogsgebieden als Liberia, Soedan, Irak en Afgha-nistan. Ineens waren de straten eenmulticulturele wirwar vankwetsbare mensen, ontsnapt uit de brandhaarden. Gelukkigwas er LumaMufleh, een Jordanese vrouw, die een voetbalclub

oprichtte voor de vervreemde jeugd in Clarkston.Tegen de achtergrond van een stadje dat als wetenschappelijkexperiment diende (stop de vluchtelingen bij elkaar en zie watervan komt), volgt het boek een seizoen lang The Fugees enhun coach Luma. Journalist Warren St. John laat zien hoe eenheterogene, internationale groep door het spelen van voetbaluitgroeide tot een hechte broederschap. In het hart van

het verhaal staat Luma, een vrouwmet pit, die de jongens totsucces aanspoort – op het veld, maar ook thuis.

Promot ie

*Auteursbezoek o.v.*Interviews in New York

mogelijk*Veel aandacht in de media

*Leesexemplaren

*Voor voetbalfans énlezers van sterke journa-

listieke verhalen.*Prachtige bijdrage aan

integratiedebat.* Filmrechten verkochtaan Universal Studios,voor naar verluidt het

grootste optiebedrag ooitvoor een boekverfilming.*The Fugees zijn meerdan een voetbalteam endit is veel meer dan een

sportboek.

29

*Dit is een verheffend verhaal dat de meest ouderwetse normenen waarden bezingt: hard werken, zelfdiscipline en respect voor anderen.

–Washington Post

Een vluchtelingenteamin een Amerikaans stadje

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:27 Pagina 29

Page 30: De Arbeiderspers Zomer 2010

Maarten ’t HartDe Schrift betwist

30

Omslag Nico Richter

Formaat 13,5 x 21,5 cm.

Omvang 384 blz.

Prijs paperback ¤ 15,–

Verschijnt juni

NUR 320

ISBN 978 90 295 7329 0

9 789029 573290

I

Maarten ’t Hart (1944)

publiceerde meer dan dertig

boeken bij De Arbeiders-

pers. Zijn recentste roman,

Verlovingstijd, verscheen

in 2009.

Non-f i c t ie

In 1962 deed de religieleraar van onze hbs-B-klas, dominee Krijger, een op-zienbarende mededeling. Gereformeerde theologen, zo zei hij, hadden onder-ling overeenstemming bereikt over de eerste hoofdstukken van de Bijbel.

Daarom hoefden wij, fluisterde hij ons toe, alles wat in Genesis 1 tot Genesis12 verteld werd niet meer te geloven. Wij moesten dat maar niet thuis vertel-len, want onze ouders zouden daarvan steigeren, maar het verhaal van de

schepping of de ark van Noach of de torenbouw van Babel hoefden wij niet telezen alsof het woord voor woord historisch betrouwbaar was.

– Uit: Maarten ’t Hart, De Schrift betwist

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:27 Pagina 30

Page 31: De Arbeiderspers Zomer 2010

De Bijbel gelezenen gefileerd

God, geloof en de Bijbel.Wie kanmeer gefundeerdover deze zaken schrijven dan een afvallige? De Schrift betwist iseen verzameling controversiële bijbeloverdenkingen dieMaarten ’t Hart eerder publiceerde onder de titelsWie God

verlaat heeft niets te vrezen en De bril van God.In De Schrift betwist rekent Maarten ’t Hart even grondig als hu-moristisch af met de nog altijd springlevende bijbelopvattingdat elke letter van Genesis 1 tot enmet Openbaringen 22

letterlijk moet worden genomen.Een revelatie voor devote christenen en wankelmoedigen, een

hart onder de riem voor de regelrechte goddelozen.

*Meer dan 50.000exemplaren verkocht

31

foto

:chrisvanhouts *In het unverfroren fulmine-

ren kent Maarten ’t Hartna de dood van Karel van hetReve zijn gelijke niet. […]Hij is zelf doordesemd metde tale Kanaäns en is dus bijuitstek de deskundige die

ons kan uitleggen wat er alle-maal niet aan deugt.

– Max Pam in HP/De Tijd

Eindelijk weer leverbaar

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:27 Pagina 31

Page 32: De Arbeiderspers Zomer 2010

Het einde van onze utopieënvolgens Kracht

Christian KrachtIk zal hier zijn bij

zonneschijn en schaduw

32

Roman

Oorspronkelijke titel

Ich werde hier sein im Sonnen-

schein und im Schatten

Vertaling Hans Hom

Omslag Mijke Wondergem

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang 144 blz.

Prijs paperback ¤ 17,50

Verschijnt augustus

NUR 302

ISBN 978 90 295 7302 3

9 789029 573023

I

De Zwitserse schrijver

Christian Kracht is een van

de bekendste exponenten van

de hedendaagse Duitstalige

literatuur. Bij De Arbeiders-

pers verscheen eerder van

hem de roman 1979.

F ic t ie

*Eindelijk: de grote Zwitserland-roman!– Frankfurter Allgemeine

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:28 Pagina 32

Page 33: De Arbeiderspers Zomer 2010

Zwitserlandals Sovjetrepubliek

Wat zou er gebeurd zijn als Lenin in 1917 niet de treinhad genomen naar Ruslandmaar als balling in Zwitserlandwas gebleven en daar de eerste Sovjetrepubliek had opgericht?Christian Kracht beschrijft hoe de toekomst van ons verledener bij dat scenario had uitgezien. Zwitserland is al generatieslang verwikkeld in een oorlog met het fascistische Engelanden Duitsland. Het machtscentrum van de Zwitserse Sovjet-republiek heeft zich diep in de bergen ingegraven en wordtvoortdurend bestookt door Duitse luchtschepen. Het broeder-volk van Oost-Afrika geniet de zegeningen van de Zwitsersebeschaving en levert in ruil soldaten voor het Zwitserse leger.Een van hen is opgeleid tot partijcommissaris. Hij wordterop uitgestuurd om eenmoord op te lossen en gaat op reisnaar het Reduit, de grote Zwitserse bergvesting en het hart

van de duisternis.

Promot ie

* Auteursbezoek o.v.*Samenwerking methet Goethe-Institut*Interviews mogelijk

33

foto

:julian

bau

man

n *Philip Rothmeets Bordewijk meets

Philip K. Dick.

*What if, liefst met conse-quenties voor de dag vanvandaag: een razend span-nend, vruchtbaar literairgenre, dat vooral in de bui-tenlandse letteren bloeit.In zijn [tweede] roman steltChristian Kracht Zwitser-land als Sovjetrepubliekvoor, in gevecht met nazi-Duitsland. Een sterk gege-ven, dat Krachts proza di-rect de adem van het echteverleent waardoor we ver-der willen lezen. – JeroenVullings in Vrij Nederland

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:28 Pagina 33

Page 34: De Arbeiderspers Zomer 2010

34

Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een boek zou schrijven overhet menselijk lichaam. En al helemaal niet over mijn eigen li-chaam. Veel te indiscreet. Maar ik had ook nooit gedacht dat ikziek zou kunnen worden op zo’n onverklaarbare en tergende wij-ze. Bovendien was het nooit bij me opgekomen dat een ziektemijn diepste overtuigingen aan het wankelen zou brengen, dat ikopnieuw zou moeten nadenken over de waarde die ik altijd hadgehecht aan de taal en de geest. Sms’en, mailen, chatten, blog-gen, onze moderne geest verslindt ons lichaam. Tot deze conclu-sie kwam ik door deze langdurige ziekte. We zijn cerebrale vam-piers geworden die azen op ons eigen levensbloed. Zelfs in desportschool, of buiten tijdens het joggen, speelt ons leven zich afin ons hoofd, wat het lichaamniet ten goede komt.Ik had niet de behoefte iemand over mijn kwaal te vertellen.

Laat staan erover te schrijven. Dit waren precies de pijnen en ver-nederingen waarvan iedereen weet dat je er beter niet over kuntpraten. Je hoeft alleen maar naar de woorden te kijken die medi-ci gebruiken – ingewanden, fecaliën, urinebuis, blaas, sluitspier,prostaat – en je begrijpt meteen dat deze nooit bedoeld waren omin gezelschap uitgesproken te worden. We mijden ze liever. Ikwas, net als iedereen, van plan om alleen de artsen in vertrouwente nemen en verder net te doen alsof er niets aan de handwas.

– Uit: Tim Parks, Leer ons stil te zitten

foto

:basso

can

nar

sa

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:28 Pagina 34

Page 35: De Arbeiderspers Zomer 2010

35

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:28 Pagina 35

Page 36: De Arbeiderspers Zomer 2010

Tim ParksLeer ons stil te zitten

Een scepticus zoekt zinen gezondheid

36

Non-f i c t ie

Eindelijk! Eten, bidden,beminnen voor mannen

Tim Parks (1954) studeerde

in Cambridge en Harvard.

Hij woont in de buurt van

Verona met zijn vrouw en

drie kinderen. Zijn romans

Europa, Bestemming en

Rechter Savage werden geno-

mineerd voor de Booker Prize.

Italiaanse Buren,

Italiaanse opvoeding en Een

seizoen met Hellas Verona

werden zowel door pers

als publiek zeer goed ont-

vangen. Zijn recentste

roman, Dromen over zeeën en

rivieren, verscheen bij

De Arbeiderspers in 2008.

Geïllustreerd

Oorspronkelijke titel

Teach us to sit still

Vertaling Lidy Pol

Omslag Sander Patelski

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 320 blz.

Prijs paperback ¤ 18,50

Verschijnt september

NUR 320

ISBN 978 90 295 7330 6

9 789029 573306

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:29 Pagina 36

Page 37: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Buitenreclamecampagne*Auteursbezoek en

interviews*Affiche voor de boek-

handel*Veel aandacht in de media

*Advertenties

*Een boek voor gewone mensen die niets van zweverigheid moeten hebben, maarvoor hun problemen toch een oplossing uit geheel onverwachte hoek kunnen vinden.

– Sylvia Witteman

37

*Voor fans van ElizabethGilbert tot fans vanP.F. Thomese en Joke J.

Hermsen.*Geestig, intens persoon-lijk en aangrijpend.

Tim Parks groeide op in een Engels, streng evangelistischgezin, maar op jonge leeftijd breekt hij met het geloof omzichzelf als intellectueel en schrijver te ontwikkelen. Na hetschrijven van twintig boeken en jaren achter de computerbeginnen onverklaarbare pijnen in zijn onderlichaam zijngedachten te overheersen. Het dagelijkse bestaan en zijnschrijverschap worden verstoord door zijn lichamelijke on-gemakken. Traditionele geneeskunde blijkt Parks weinig tekunnen bieden, het internet maakt hem nog onzekerder. Zes

miljoen hits voor ‘prostate pain’!

Tijdens een werkreis in India zoekt een wanhopige Parks hulpbij een ayurvedische arts. Door hem leert hij op een anderemanier naar zijn klachten te kijken. In het begin is hij zeer

sceptisch, maar dan ontdekt hij langzamerhand de verlichtingvanmeditatie. Tijdens zijn ‘tocht terug naar het lichaam’onderzoekt hij het verband tussen het lijden van klassiekeschrijvers als Samuel Beckett en hun werk. Geconfronteerdmet zijn eigen ‘lijden’ denkt hij ook na over onze modernezonden zoals ambitie, arrogantie en egocentrisme.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:30 Pagina 37

Page 38: De Arbeiderspers Zomer 2010

38

Non-f i c t ie

Tim ParksItaliaanse buren

•Nieuwe midprice-editie

Oorspronkelijke titel

Italian Neighbours

Vertaling C.M.L. Kisling

Omslag Sander Patelski

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 340 blz.

Prijs paperback ¤ 12,50

Verschijnt juli

NUR 320

ISBN 978 90 295 7305 4

9 789029 573054

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:30 Pagina 38

Page 39: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Staat centraal inZomeractie

39

Meer dan 30.000exemplaren verkocht

Een komisch en buitengewooninformatief boek over hoe de

Italianen leven, vol verrukkelijkecouleur locale. Onmisbaar voor

elke Italië-liefhebber.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:31 Pagina 39

Page 40: De Arbeiderspers Zomer 2010

Kisling & VerhuyckDe duim van Alva

Sinksenfoor in Antwerpendecor van een roman vol

suspense

40

Literaire thriller

Omslag Bram van Baal

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 264 blz.

Prijs paperback ¤ 19,95

Verschijnt mei

NUR 305

ISBN 978 90 295 7301 6

9 789029 573016

I

Corine Kisling en Paul

Verhuyck publiceerden ieder

afzonderlijk vijf romans,

en twee gezamenlijk: Het

leugenverhaal en Kwelgeest.

F ic t ie

*Een fonkelend boek. Liefhebbers van het werk van Donna Tartt: eat yourheart out! – Gazet van Antwerpen over Kwelgeest

*Een boek dat sprankelt [...] Een thriller van een kaliber en soort dat we nogniet kenden. – Gert Jan de Vries in NRC Handelsblad over Het leugenverhaal

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:31 Pagina 40

Page 41: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Presentatie in Antwerpen*Extra promotie in de

Maand van het SpannendeBoek

*Leesexemplaren*Interviews

41

foto

:peter

verdurmen

De stad is Antwerpen, het decor is de Sinksenfoor en demensen zijn van vlees en bloed. Veel bloed. Elk jaar, geduren-de de zes weken dat de kermis duurt, klagen de omwonendenover een stijging van de criminaliteit. Sommigen beschuldi-gen de Grand Guignol, het kleine theater van de Angst. Wek-ken de bizarre sketches inderdaad bloeddorst op? Anderenwijten de toename van de agressie aan het lawaai van deMighty Maiden dat de grond doet daveren en elke gedachteonmogelijk maakt. Of ligt de oorzaak in het verleden? De nuzo swingende Antwerpse wijk is immers gebouwd op de plekwaar de gehate hertog Alva ooit zijn dwangburcht liet bou-wen. Is er sprake van resident evil? Van oud kwaad dat in de bo-dem is achtergebleven en door de kermis wordt geactiveerd?Cornelius Reyziger, journalist voor een gezaghebbend tijd-schrift, gelooft er niet in. Wanneer zijn vrouw zich bang laatmaken door deze wazige theorieën, verzet hij zich ertegen.Maar gaandeweg wordt ook hij meegetrokken in het horror-

drama dat de mensheid is.

*Een huiveringwekkenderoman waarin een heden-daagse plot wordt ver-bonden met een cultuur-historisch gegeven.

*Naast de grandeur vanhet moderne

Antwerpen ook deachterkant, de onderkanten het duistere verleden.*Kermis Sinksenfoorin mei-juni in België.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:32 Pagina 41

Page 42: De Arbeiderspers Zomer 2010

Pat DonnezMarilyn

De zwartkomische wereldvan Pat Donnez

42

Roman

Omslag Steven van der Gaauw

Formaat 11 x 19 cm

Omvang 160 blz.

Prijs paperback ¤ 17,95

Verschijnt augustus

NUR 301

ISBN 978 90 295 7292 7

9 789029 572927

I

Pat Donnez (1958) is dichter,

schrijver en radiomaker. Hij

debuteerde met de dichtbun-

del Het is een mooi leven (zo-

lang je niet bestaat) die, net

als Hotemetoten (zijn eerste

kinderbundel), enthousiast

werd onthaald. De correspon-

dentie die hij tien jaar lang

voerde met Angèle Manteau,

de legendarische Vlaamse

uitgeefster, verscheen in het

aangrijpende brievenboek

Laten we de wereld vergeten.

Niets is waar en zelfs dat niet

is een verzameling van zijn

beste interviews.

F ic t ie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:32 Pagina 42

Page 43: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Presentatie in België

*Het geestige en vindingrijke prozadebuut van een bekendeVlaamse dichter en radiomaker.

43

foto

:patrickhatto

ri

Marilyn is het grappige coming of age-verhaal van de puber-jongen Kasper. Zijn moeder denkt dat ze de reïncarnatie vanMarilyn Monroe is. En zijn vader, die psychiater is, gelooft datook – of laat haar in de waan. De gelijkenissen zijn er. OokKaspers moeder heeft eenmoeilijke jeugd gehad. En net alsMarilyn kreeg zij een filmcontract voor een bijrolletje dat in demontagekamer sneuvelde. Tot daar haar filmcarrière, maar

Kasper steunt zijn mama voluit.Er is voor Kasper ook eenmanier om te ontsnappen aan diewaanzin. Hij sluit vriendschapmet Melaku, een Ethiopischevluchteling, die een belwinkel uitbaat. En hij wordt verliefdop Caroline.Marilyn vertelt in compacte en krachtige scèneshoe een jongen van pakweg vijftien zich staande probeertte houden in een uitdijende wereld.Marilyn is een geestige,

beeldende, vindingrijke, zwarte tragikomedie.

Over Het is een mooi leven(zolang je niet bestaat)

*Verrassende, verstaanbaregedichten over de liefde, maarook over het schrijven van eenopstel, een vader die sterftaan longkanker of een Poolsepoetsvrouw. Zo lezen we ze

graag. – Knack

Over Hotemetoten*Hotemetoten is een pareltjemet alleen maar prachtigegedichten. – Het Laatste

Nieuws

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:32 Pagina 43

Page 44: De Arbeiderspers Zomer 2010

Jonathan LittellDe Welwillenden

44

Roman

Vierde druk

Oorspronkelijke titel

Les Bienveillantes

Vertaling Jeanne Hollierhoek en

Janneke van der Meulen

Omslag Nico Richter

Formaat 15,5 x 23,5 cm

Omvang 984 pag.

Prijs paperback ¤ 20,–

Reeds verschenen

NUR 302

ISBN 978 90 295 7238 5

Jonathan Littell is geboren

in New York en studeerde aan

Yale. DeWelwillenden is zijn

debuut.In 2009 verscheen

Het droge en het vochtige,

een studie over Léon Degrelle,

een man met wie Max Aue

overeenkomsten vertoont.

F ic t ie

* Jonathan Littell heeft nog enkele registersmeer dan Céline. – De Standaard derLetteren * […] een verpletterend boek.– N RC Handelsblad * Dit is niet hetmeesterwerk van het jaar, dit is hetmeesterwerk van de eeuw.– Jorge Semprun

NU

€20

De Welwillenden is het verslag vanMax Aue, een ss’erdie tot in de hoogste rangen opklimt enminutieusvertelt over de cruciale rol die hij heeft gespeeld bij de

Endlösung der Judenfrage.De Welwillenden heeft internationaal veel losgemaakt,is bejubeld en vergelekenmet Oorlog en vrede van

Tolstoj en Claude Lanzmanns film Shoah. Een interna-tionale bestseller waarvan alleen al in Frankrijk meer

dan eenmiljoen exemplaren zijn verkocht.

Paperbackeditie vaninternationale bestseller

*Meer dan 30.000exemplaren verkocht inNederland en België.*Wereldwijd vertaald.

*[…] een verpletterend boek.– Margot Dijkgraaf in

NRC Handelsblad* De critici hebben de romanniet ten onrechte bejubeld.Littell heeft de loftuitingendie hij heeft ontvangen,

terdege verdiend. – ClaudeLanzmann in de Frankfurter

Allgemeine*Het meesterwerk van de

eeuw. – Jorge Semprun, jury-lid van de Prix Goncourt

foto

:ben

jamin

loyseau

9 789029 572385

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:32 Pagina 44

Page 45: De Arbeiderspers Zomer 2010

45

foto

:artkhac

hatryan

Rosita SteenbeekAnder licht

Roman

Derde druk

Omslag Bram van Baal

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 272 blz.

Prijs paperback ¤ 10,–

Reeds verschenen

NUR 301

ISBN 978 90 295 7315 3

Ander lichtnu als midprice-editie

In het koor van de Joriskerk schildertMatthias Withoos het grote Gezicht op Amersfoort. Alidaheeft een sterke bandmet haar vader. Tegelijk methaar liefde voor het schildersvak groeit haar liefdevoor medeleerling Jasper vanWittel. Dan breekt hetrampjaar 1672 aan. De familie Withoos vlucht naarHoorn, Jasper vertrekt naar Italië. Terwijl hij furoremaakt als Gaspare Vanvitelli ontwikkelt Alida zich tot

een gerenommeerd schilderes.Ze gaat haar leven in een ander licht zien.

*17.500 exemplarenverkocht.

*Ander licht is een fijn-zinnige, elegante roman overde kunst van het waarnemenen de poëzie van de penseel-streek, maar ook over dromenen gefnuikte ambities. Het

boek ademt kleur.– BOEK

*Ander licht is behalveeen meeslepende (kunst)-historische vertelling […]het ontroerende verhaalvan Alida Withoos.

– Het Parool

Met boeken als De laatste

vrouw, Schimmenrijk, Terug

in Rome, Ballets Russes,

Intensive Care en Siciliaans

testament bond Rosita Steen-

beek een groot lezerspubliek

aan zich. Ze verblijft afwisse-

lend in Nederland en in Italië.

9 789029 573153

I

F ic t ie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:33 Pagina 45

Page 46: De Arbeiderspers Zomer 2010

Jean-Paul DuboisOntwricht

Jean-Paul Duboisterug met grote roman

46

Roman

Oorspronkelijke titel

Les accommodements

raisonnables

Vertaling Mechtild Claessens

Omslag Bram van Baal

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 216 blz.

Prijs paperback ¤ 19,95

Verschijnt augustus

NUR 302

ISBN 978 90 295 7293 4

9 789029 572934

I

Jean-Paul Dubois (Toulouse,

1950) woont tegenwoordig

weer in zijn geboorteplaats.

Als verslaggever van Le

Nouvel Observateur heeft hij

jarenlang de Verenigde

Staten geanalyseerd en be-

kritiseerd. Als schrijver brak

hij door met Een Frans leven

(2005), dat in Frankrijk werd

bekroond met de Prix Fémina

en de Prix du roman Fnac.

F ic t ie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:33 Pagina 46

Page 47: De Arbeiderspers Zomer 2010

*In Frankrijk meerdan 100.000 exemplaren

verkocht.*Nieuwe grote roman vanJean-Paul Dubois sindsEen Frans leven.

*Jean-Paul Dubois schiet inde roos met deze sterke ro-

man. Het heeft de juiste toon,er zit geen woord te veel in.De personages zijn heel ge-loofwaardig. Een kunstwerk.

– Le Figaro Littéraire

47

foto

:romainsaad

a

Promot ie

*Veel aandacht in de media*Vooruitexemplaren

Het leven van scenarioschrijver Paul Stern, vijftiger, woon-achtig in Toulouse, bevindt zich op een dood punt. Zijn echt-genote Anna zakt steeds dieper weg in een depressie en zijnrelatie met haar wordt met de dag afstandelijker. Zijn vaderhertrouwt, gaat ineens een heel ander leven leiden en laatdaardoor zijn ware aard zien. Het liefst zou Paul alles achter

zich laten en ergens opnieuw beginnen.Juist op dat moment krijgt hij een aanbod van ParamountPictures om als scriptdoctor een jaar naar Hollywood te ko-

men voor de remake van een Franse film.In Hollywood ontdekt Paul een gekunstelde wereld waar seks,geld, roem, maar ook wanhoop een centrale plaats innemen.Wanneer hij in de Paramountstudio’s Selma Chantz ontmoet,is hij met stomheid geslagen. Selma lijkt namelijk als tweedruppels water op Anna, maar dan dertig jaar jonger...

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:34 Pagina 47

Page 48: De Arbeiderspers Zomer 2010

Een keuze uit al zijn gedichten

48

Poëzie

Omslag Steven van der Gaauw

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 176 blz.

Prijs paperback ¤ 19,95

Verschijnt juni

NUR 306

ISBN 978 90 295 7295 8

Luuk Gruwez is schrijver,

dichter en essayist. Hij is een

van de meest gebloemleesde

Nederlandstalige dichters.

In Gerrit Komrij’s grote

bloemlezing is Gruwez met

maar liefst acht gedichten

vertegenwoordigd; in het

Groot Verzenboek van Jozef

Deleu staan er zes.

Poëz ie

In 1996 verscheen onder de titel Bandeloze gedich-ten een bloemlezing uit het werk dat in de ruim twin-tig jaar daarvoor was ontstaan. Die bloemlezing is aleen poos niet leverbaar. In de jaren die sindsdienverstreken verschenen diverse nieuwe bundels: Vuilemanieren, Dieven en geliefden, Lagerwal en Allemansgek.Uit deze vier bundels is het overgrote deel gebloem-leesd. Minder royaal is gekozen uit de prozagedich-tenbundel Psilo. Uitgangspunt voor Garderobe vormdeevenwel Bandeloze gedichten, waarvan een strengeselectie voor deze bloemlezing bewaard bleef.

Luuk GruwezGarderobe

*Luuk Gruwez is een meester-lijke verzenbouwer.– Arie van den Berg in

NRC Handelsblad*Misschien wel de allerbesteVlaamse dichter. – Philip

Hoorne

9 789029 572958

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:34 Pagina 48

Page 49: De Arbeiderspers Zomer 2010

49

Poëz ie

foto

:mar

jolein

irik

Poëzie

Omslag Steven van der Gaauw

Formaat 13 x 21 cm

Omvang 64 blz.

Prijs paperback ¤ 17,95

Verschijnt juli

NUR 306

ISBN 978 90 295 7296 5

Marijke HanegraafRestruimte

Marijke Hanegraaf speelt in haar nieuwe– derde – bundel met het begrip restruimte. In eenhuis is dat de ruimte in de marge – de berging, hetschuurtje, de zolder, de extra kamer. Ze is onbestemden toch onmisbaar. In het landschap beslaat de

restruimte ogenschijnlijk onbeheerde stukken land.In de typografie gaat het om de ruimte tussen deletters en om de woorden heen. Ook in onze geestkunnen we zo’n restruimte vermoeden. Misschienomvat ze de niet te sturen gedachten of bepaalde

vluchtige momenten gedurende de dag.

*De stijl [is] steeds beheerst,de formulering [raakt] dekern, de beeldspraak [is]ongezocht. Een rijp debuut.– Arie van den Berg in

NRC Handelsblad

Marijke Hanegraaf (1946)

debuteerde in 2001 met de

bundel Veerstraat, die ge-

nomineerd werd voor de

C. Buddingh'-prijs 2002. In

2006 verscheen Proefsteen.

9 789029 572965

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:34 Pagina 49

Page 50: De Arbeiderspers Zomer 2010

Voetballer, bokser, jazzmusicus,anti-apartheidsstrijder

Wim Coster & Ben SiemerinkDarius Dhlomo

De speler met het zwart-witte hart

50

Geïllustreerd

Omslag Jan van Zomeren

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 240 blz.

Prijs paperback ¤ 22,50

Verschijnt september

NUR 480

ISBN 978 90 295 6724 4

Sport

foto

:kar

invander

meu

lfo

to:jan

vandeweter

ing

Ben Siemerink is freelance

journalist. Hij reisde in

1992 met Dhlomo mee naar

Zuid-Afrika om van diens

terugkeer verslag te doen in

de Twentsche Courant.

Wim Coster is publicist

en historicus.

9 789029 567244

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:34 Pagina 50

Page 51: De Arbeiderspers Zomer 2010

*Het kleurrijke leven vanDarius Dhlomo (1931),eenman of many talents.

51

Promot ie

*Presentatie in Twente*Aflevering Typisch

Overijssel over Dhlomoop RTV Oost

*Documentaire Netwerkin mei

November 1958 arriveerde in Almelo een zwarte manmeteen klein koffertje. Het was de Zuid-Afrikaanse voetballerDarius Dhlomo, uit Durban vertrokken om zich in Nederlandte gaan hullen in het zwart-witte tenue van Heracles. In Alme-lo werd hij door een grote menigte feestelijk ontvangen, en totzijn grote verbazing droeg de blanke voorzitter van Heracles

zíjn koffertje: het koffertje van een zwarte.Darius Mfana Themba Dhlomo is altijd in de schaduw geble-ven van Steve Mokone, die kort voor hem naar Almelo was ge-komen. Mokone, bijgenaamd De Zwarte Meteoor, speeldemaar twee seizoenen in Almelo, hielp Heracles in 1958 aan detitel in de Tweede Divisie en vertrok vervolgens naar het bui-tenland. Dhlomo bleef in Nederland en baarde opzien dat hijniet alleen als voetballer maar ook als bokser op het hoogsteniveau kon acteren. En hij vond ook nog tijd om als jazzmuzi-

kant van zich te laten horen.Na zijn sportieve loopbaan studeerde Darius aan de SocialeAcademie en werd welzijnswerker in Enschede, waar hij ookacht jaar voor de PvdA in de gemeenteraad zat. Hij steundede strijd van het anc tegen apartheid, een betrokkenheid diehet hem onmogelijk maakte voor 1990 naar zijn land terug tekeren. Pas in 1992 zette Dhlomo weer voet op Zuid-Afrikaanse

bodem.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:35 Pagina 51

Page 52: De Arbeiderspers Zomer 2010

52

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:35 Pagina 52

Page 53: De Arbeiderspers Zomer 2010

53

‘Wat ik wel eens zou willen weten,’

zegt Flor, ‘is waarommam zo bang

was voor jou, dat laatste jaar!’

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:35 Pagina 53

Page 54: De Arbeiderspers Zomer 2010

Tineke BeishuizenGekleed te water

Het water in de ouderwetse badkuip beweegt nauwelijks als Marg er haarvoeten in laat zakken. Met de hond stevig in haar armen, zijn kop vol ver-trouwen in de kom van haar arm, laat ze zich steeds verder zakken, haarachterhoofd glijdend langs de gladde schuin aflopende wand, haar klerenongemakkelijk klevend aan haar lijf, totdat het water haar tranen weg

streelt en ook de oren van de hond niet meer zichtbaar zijn.– Uit: Tineke Beishuizen, Gekleed te water

F ic t ie

54

Tineke Beishuizen debuteerde

in 2005 met de bestseller

Als zand door mijn vingers.

Beishuizen schrijft al jaren

voor Libelle. Ze wordt op de

voet gevolgd door een zeer

trouwe schare lezers.

Roman

Omslag Riesenkind

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 240 blz.

Prijs paperback ¤ 16,95

Verschijnt september

NUR 301

ISBN 978 90 295 7288 0

9 789029 572880

I

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:36 Pagina 54

Page 55: De Arbeiderspers Zomer 2010

Promot ie

*Buitenreclamecampagne*Advertentiecampagne*Uitgebreide aandacht

in Libelle*Aanwezig tijdens deLibelle Zomerweek*Leesexemplaren

*Geestig en vilein:Beishuizen op haar best.*Van Beishuizens boekenwerden meer dan 200.000exemplaren verkocht.

55

foto

:jer

oen

vander

spek

Als Marg hoort dat ze niet langmeer zal leven, heeft ze nogmaar één verlangen: de problemen van haar dierbaren op-lossen, zodat ze met een gerust hart kan sterven. Wat heeft zete verliezen? Tact is nooit haar sterkste kant geweest, maar nude tijd dringt laat ze elke vorm van behoedzaamheid varen.

Het is haast een bevrijding.Haar dochter Dieuwertje, haar zusje Flor en haar beste vrien-din Charlotte weten dan ook niet wat hun overkomt als Marg

met harde hand hun leven gaat regelen.Dat er slachtoffers zullen vallen, is onvermijdelijk. Maar datzijzelf uiteindelijk de grootste verliezer zal zijn, komt voor

Marg als een volslagen verrassing.

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:36 Pagina 55

Page 56: De Arbeiderspers Zomer 2010

56

Oorspronkelijke titel

In Defence of Food

Vertaling Ronald Vlek

Omslag Studio Ron van Roon

Formaat 15,5 x 23,5 cm

Omvang 196 blz.

Prijs paperback ¤ 12,50

Verschijnt mei

NUR 320

ISBN 978 90 295 7308 5

Michael Pollan won o.a. de

James Beard Award for Food

Writing. Pollan is journalist

en filosoof. Hij geeft les aan

Berkeley University en

schrijft regelmatig voor The

New York Times.

Non-f i c t ie

‘Eet nooit iets wat je overgrootmoeder niet als voedselzou herkennen.’

Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maarde dieetregels die van generatie op generatie zijndoorgegeven zijn verwrongen en vervormd door demarketeers van de voedingsmiddelenindustrie, doorzogenaamde voedingsdeskundigen en door de

media. Het gevolg is dat we dolen door een landschapvan voedselachtige substanties die om het hardstgillen dat ze goed voor ons zijn. En deze producten

zijn juist slecht voor de gezondheid.Michael Pollan verwierf wereldfaammet dit heldere

en onontkoombare manifest.

Michael PollanEen pleidooi voor echt eten

*Midprice van eenbaanbrekend boek, eenwereldwijde bestseller.

*Een levendig geschrevenboek van onschatbarewaarde. – The New York

Times

9 789029 573085

I

Midprice-editie

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:37 Pagina 56

Page 57: De Arbeiderspers Zomer 2010

57

De Gids

Omslag Nico Richter

Formaat 17,5 x 24,5 cm

Omvang 120 blz.

Prijs paperback ¤ 9,50

Verschijnt september

NUR 324

ISBN 978 90 295 7324 5

De Gids 2010|6Aan tafel

Onder redactie van Roel Bentz van den Berg, Louise O. Fresco en Edzard Mik

/ € ,

Wat eten we en waarom?Hoe eten we enmetwie? Welke normen en waarden gelden er voor onseten en dineren?Wat zegt hoe we eten over wie wezijn? Dergelijke vragen over eetcultuur in brede zinkrijgen vorm in een aantal langere essays over onder-werpen als eetgewoonten bij de klassieken, in deArabische cultuur, bij allochtone en autochtone

Nederlanders, eten in de literatuur, etiquette rondometen, maar ook over slachten en villen, eten en wal-ging, honger en vasten. Aan tafel!moet dan ook vooraloverdrachtelijk begrepen worden.Naast de langereessays wordt een aantal korte beschouwingen opge-nomen waarin het thema opmeer persoonlijke wijzeaan de orde wordt gesteld. Zoals bij De Gids gebruike-lijk zullen ook gedichten over eten in het ritme vankorte en langere stukken een plaats krijgen.

9 789029 573245

I

Onder redactie van Roel Bentz van den Berg,Louise O. Fresco en Edzard Mik

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:37 Pagina 57

Page 58: De Arbeiderspers Zomer 2010

58

Opnieuw leverbaar!

Koos GeerdsStaphorst

5de druk

*Vermeerderde, nieuwe editie van Geerds’ bekendstebundel, waarin het Staphorster leven van alledag is

verbeeld.

72 blz./paperback met flappen/¤ 17,95/ISBN 978 90 295 7280 4

Barbara TuchmanDe waanzinnige veertiende eeuw

21ste druk

*Een prachtig, aangrijpend boek. – nrc.next

768 blz./paperback/¤ 12,50/ISBN 978 90 295 4912 7

BarbaraTuchman

De waanzinnige veertiende eeuw

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:37 Pagina 58

Page 59: De Arbeiderspers Zomer 2010

59

Louis de BernièresKapitein Corelli’s mandoline

25ste druk

*Een roman als een kanonschot in de hedendaagseliteratuur. – Publishers Weekly

480 blz./paperback/¤ 12,50/ISBN 978 90 295 6236 2

foto barbara tuchman: miriam caravella

foto koos geerds: martin kemperman

foto louis de bernières: roeland fossen

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:38 Pagina 59

Page 60: De Arbeiderspers Zomer 2010

60

Verhalen

Oorspronkelijke titel Verbrechen

Vertaling Hans Driessen

en Marion Hardoar

Omslag Nico Richter

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang 176 blz.

Prijs gebonden ¤ 18,95

Verschijnt augustus

NUR 302

ISBN 978 90 295 7311 5

Het juichend ontvangen debuut van een Berlijnsestrafadvocaat die de meest ongelooflijke zaken uitzijn beroepspraktijk heeft omgewerkt tot fantastischeverhalen. Hij laat in weinig woorden zien hoe gewoneenminder gewonemensen tot de meest extrememisdaden worden gebracht, en hoe justitie daar ver-

volgens passend op probeert te reageren.Ongelooflijke verhalen, en allemaal waar.

Ferdinand von SchirachMisdaden

Promot ie

*Advertenties inde Volkskrant, nrc.next,NRC Handelsblad, Trouw

en Het Parool*Voorproefje voor boek-

handel en pers*Auteursbezoek i.s.m.

Goethe-Institut en Genoot-schap Nederland-Duitsland

*Interviews*Persmap met recensies*Blow-ups voor de boek-

handel

9 789029 573115

I

De waarheid,niets dan de waarheid

F ic t ie

Z ie aparte prospectus

foto

:michaelman

n

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:38 Pagina 60

Page 61: De Arbeiderspers Zomer 2010

61

F ic t ie

foto

:sören

stac

he

Helene HegemannAxolotl Roadkill

Zelden is een debuutroman zo lyrisch ont-vangen als Axolotl Roadkill. Helene Hegemann, 17 jaaroud, wordt gezien als een echt literair wonderkind enals de authentieke, rauwe stem van een nieuwe gene-ratie. Na de dood van haar moeder gaat de 16-jarigeMifti bij haar halfzus in Berlijn wonen. Hoewel zeintelligent is en uit een goedmilieu komt weigert zenaar school te gaan. Ze experimenteert met drugs enseks en verlangt naar een leven dat bevrijd is vanmaat-

schappelijke normen en conventies.

*Authentieke stemvan ‘de jeugd van tegen-

woordig’.*Enorme bestseller in

Duitsland. Wordt qua im-pact vergeleken metCharlotte Roche, quastijl met o.a. William

Burroughs.*Genomineerd voor deprestigieuze literatuur-prijs van Leipzig.

*Dit boek is fenomenaal. EnHegemann is een fenomeen.– Süddeutsche Zeitung

*Axolotl Roadkill is de grotecoming of age-roman voor degeneratie Nul. – Frankfurter

Allgemeine

Helene Hegemann (1992)

woont in Berlijn. Haar vader

Carl Hegemann is een beroemd

dramaturg bij de Berlijnse

Volksbühne. Behalve haar

debuutroman Axolotl Roadkill

heeft ze ook al een goed

ontvangen film (Torpedo) en

toneelstuk (Ariel 15) op haar

naam staan.

Vooraankondig ing Najaar 2010

Seks, drugs en subcultuur,beschreven door

een 17-jarig wonderkind

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:38 Pagina 61

Page 62: De Arbeiderspers Zomer 2010

62

Uit de nieuwe Arthur JapinVaslav

En ik heb mevrouw nog zo gewaarschuwd. Maanden geleden al, be-gin oktober, meteen toen ik het aan zag komen. Kan best zijn dat iktoen te voorzichtig ben geweest, niet hard genoeg, gewoon omdat ikniet goed durfde. Het was ook een ijzingwekkende boodschap, ver-schrikkelijk! Haar zoiets te moeten zeggen over de man op wie zehaar hele ziel heeft ingezet, voor wie ze haar lijf heeft afgebeuld tothaar spieren ervan scheurden en het bloed in haar schoenen stond.Het ijzer in die wil! Ze heeft voor hem gestreden als een straatmeiden hem veroverd als een strateeg.En nou dit.Hoe kun je iemand die liefheeft de ogen openen?Natuurlijk, het hoort niet dat een man als ik over zoiets begint,

maar iemand moest het toch zeker doen? Ik heb het zo rustig moge-lijk gebracht. Zakelijk bijna, zoals ik meld dat het bad klaar staat ofdat er aanmaakhout moet komen. Het laatste wat ik wilde was haaraan het schrikken maken, maar mij doet het evengoed pijn het temoeten aanzien. Ons allemaal hier in huis, maar mij misschien nognet iets meer. Ik, die dag in dag uit zoveel uren met hem optrek, hadik het dan zomaar stilletjes moeten laten gebeuren, terwijl ik zie water gaat komen? Ik weet als geen ander wat ons vandaag te wachtenstaat. Ik verzin het niet, ik heb het allemaal al eens eerder zien ge-beuren, vroeger in Sils Maria. Niet nog een keer, dacht ik, niet nogeen keer!

* * *

Midden in de wei was de danser tot stilstand gekomen. Hij stonddaar en concentreerde zich. Of nee, het was meer dan dat: hij dwongzijn omgeving zich te concentreren op hém. Alle aandacht zoog hijop, niet alleen die vanmij en Kyra,maar van de natuur zelf.Achteraf zou ik zweren dat de vogels stilvielen, dat de wind zich

terugtrok uit de bomen en dat er een diepe stilte, zoals je die enkel opde besneeuwde bergtoppen ervaart, over het dal kwam aanrollen.Driemaal vertoonde hij het wonder. Hij nam een aanloop en over

een afstand van zo’n twintig, vijfentwintig meter maakte hij driesprongen, waartussen hij telkens twee stappen op de aarde zette omvaart te kunnen houden en zich weer af te zetten. Hoog sprong hij,maar daar gaat het niet om. In de lucht wees zijn rechterbeen naar

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:38 Pagina 62

Page 63: De Arbeiderspers Zomer 2010

63

voren, het linker pal achterwaarts, verder scharnierend dan je voorgezond houdt, in een perfect horizontale lijn. Ik zou het geen zwe-ven noemen wat hij deed, hij zeilde door de lucht, zijn romp trots alseen boegbeeld, hoofd geheven, blik op de wolken. En dan, op hethoogste punt beland, leek hij te aarzelen. Zijn armen bracht hij naarbeneden, als vleugels die tevergeefs tasten naar de wind, en… aarzel-de. Ja, zo zou ik het noemen. Het was niet dat hij daar op onverklaar-bare wijze even bleef hangen, eerder alsof hij overwoog wat hij numoest doen, terugvallen of verder stijgen, aarzelend nog over het on-vermijdelijke.[…]Driemaal heb ik hem die middag door de lucht zien gaan, als een

aangeschoten vogel vlak voordat die doorheeft dat zijn vleugels hemniet verder zullen dragen. En telkens viel hij terug, al bleef zijn blikdaarbij omhoog gericht alsof hij nog niet opgaf.Kyra raakte door het dolle heen. Zij rende joelend op haar vader af

en stak haar armen al in de lucht om opgetild te worden, maar hijmoest, handen in zijn flanken, eerst op adem komen.

* * *

Ik was een jaar of acht toen Leidermann, de bontjager van Sils, van deMuraigl naar beneden kwam met een jonge adelaar die zich in eenvan zijn vallen had verstrikt. Er werd een kooi voor het beest ge-bouwd, en daarin werd hij onder het bordes van het raadhuis ten-toongesteld. Dagenlang bleef de vogel proberen zijn vleugels uit teslaan, maar aldoor raakten ze bekneld tussen de berkenspijlen. Hijstootte zich keer op keer, en verloor uiteindelijk zoveel veren dat dehuid daaronder zichtbaar werd. Toen viel hij stil, en wekenlang zathij alleen maar voor zich uit te staren. Uiteindelijk begreep hij dat demensen hem beloonden als hij voor ze heen en weer wou hippen, datze ophielden met steentjes gooien zodra hij begon te schudden metzijn kop, en dat zij, als hij zijn poot ophield en zijn gevaarlijke nagelsspreidde, een dode muis voor hem ophielden. Dat wij onze benenkunnen buigen en strekken, betekent niet dat zij ons ook brengenwaar we heenwillen.

Uit: Arthur Japin, Vaslav

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:39 Pagina 63

Page 64: De Arbeiderspers Zomer 2010

64

Prijzen

Abdelkader Benali wint E. du PerronprijsOp 27 januari ontving Abdelkader Benali de twintigste E. du Perronprijs voorzijn roman De stem van mijn moeder. De E. du Perronprijs wordt uitgereikt aanmensen en instellingen die door middel van een cultuuruiting in brede zin een

bijdrage leveren aan het multiculturele Nederland.

De Best Verzorgde BoekenOnzichtbaar van Paul Auster behoort tot de door de Stichting De Best Verzorgde

Boeken verkozen titels van 2009. Het ontwerp van de band en het omslagvan Onzichtbaar zijn afkomstig van Studio Ron van Roon; de typografie van het

binnenwerk is verzorgd door Jaap Meijer.

Nominaties

Bette Dam genomineerd voor VPRO Bob den Uyl PrijsExpeditie Uruzgan van Bette Dam is een van de zes genomineerden voor de Bobden Uyl Prijs 2010. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van hetbeste literaire en/of journalistieke reisboek uit het voorgaande kalenderjaar.De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de VPRO Bob den Uyl

Prijs 2010 vindt plaats op dinsdag 20 april a.s.

Hermsen en Pfeijffer genomineerd voor de Socrates WisselbekerOnder de twintig genomineerden voor het meest prikkelende, Nederlandstaligefilosofieboek uit 2009: Stil de tijd van Joke J. Hermsen en De filosofie van deheuvel. Op de fiets naar Rome van Ilja Leonard Pfeijffer. De prijsuitreiking

van de Socrates Wisselbeker vindt plaats op 9 april a.s. tijdens de Nacht van deFilosofie in Amsterdam.

Marije LangelaarMet haar bundel De schuur in is Marije Langelaar een van de vier genomi-

neerden voor de Jo Peters Poëzieprijs 2010. De jury heeft een keuze gemaaktuit meer dan 80 ingezonden bundels. De winnaar wordt op 24 april bekend-

gemaakt.

Joost VandecasteeleJoost Vandecasteele is met zijn verhalenbundel Hoe de wereld perfect functio-neert zonder mij genomineerd voor de shortlist van de Academica Debutanten-prijs 2010. De nominatiejury heeft uit de 72 ingezonden Nederlandse en Vlaam-

se fictiedebuten vijf kanshebbers geselecteerd. De prijs wordt in september2010 voor de vijftiende keer uitgereikt.

Eva GerlachEva Gerlach is met haar bundel Situaties (2007) een van de zes genomineerdenvoor de Paul Snoek Poëzieprijs 2010. Deze driejaarlijkse poëzieprijs zal wordenuitgereikt door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas in het ARCHIPEL-Boeken-

weekend van 24 en 25 april.

ChristiaanWeijtsMet zijn roman Via Cappello 23 is Christiaan Weijts genomineerd voor de

Literatuurprijs GerardWalschap. De winnaar wordt op 23 april bekend gemaakt.

abdelkader benali

bette dam

marije langelaar

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:39 Pagina 64

Page 65: De Arbeiderspers Zomer 2010

65

Nieuws

Peter TerrinHet werk van Peter Terrin staat alom in de belangstelling. De buitenlandse

rechten van zijn meest recente boek De bewaker werden verkocht aan Engelanden Italië en zijn verhalen worden opgenomen in verschillende bloemlezingen.

Abdelkader Benali presenteert boekenprogrammaIn het voorjaar van 2010 komt de NPS met het nieuwe boekenprogramma De

schrijver en de stad, dat zal worden gepresenteerd door Abdelkader Benali. Hetprogramma zal wekelijks worden uitgezonden op Nederland 2 om 21.30 uur.

Troelstra-biografieIn 2010 is het 150 jaar geleden dat de dichter-politicus Pieter Jelles Troelstra

werd geboren. Ter gelegenheid daarvan verscheen onlangs Politicus uit harts-tocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra door Piet Hagen. Troelstra was degrondlegger van de Nederlandse sociaal-democratie en dertig jaar politiek

leider van de SDAP, de voorganger van de huidige PvdA. Deze onafhankelijke enkritische biografie werd op 18 februari gepresenteerd in de Oude Zaal van deTweede Kamer. Minister Plasterk sprak over de betekenis van Troelstra voor

de sociaal-democratie.

Uwe Tellkamp en Riikka Pulkkinen in Nederland en BelgiëUwe Tellkamp, auteur van De Toren, trad op 3 februari op voor een volle zaalin De Balie te Amsterdam, in een programma dat was georganiseerd door

De Arbeiderspers in samenwerking met het Goethe-Institut, het GenootschapNederland-Duitsland en de SLAA.

Riikka Pulkkinen, auteur van De grens, ging van 12 tot 24 februari op tourneedoor België in het programma Chagrin d’amour van Behoud de begeerte.

Toneelstuk vanDe tweeling opnieuw in het theaterInmiddels is het alweer bijna tien jaar geleden dat de toneelversie van de

besteller van Tessa de Loo in het theater te zien was. Op veler verzoek is hetstuk nu terug.

Italiaans toneelstuk Ilja Leonard Pfeijffer te zien in NederlandHet stuk AAAMAAAAATEEEMIII!!! waarvan de première op 28 mei 2009 heeftplaatsgevonden in Genua, wordt in het Nederlands vertaald en zal ook hier

worden opgevoerd. Het stuk gaat over kunst, het offer, dood en liefde.

De thuiskomst in TsjechiëDe thuiskomst van Anna Enquist is vertaald in het Tsjechisch. De roman wordtop dit moment in twaalf delen van een half uur voorgelezen bij een Tsjechische

radio-omroep. De luisteraars zijn zeer enthousiast.

foto abdelkader benali: tessa posthuma de boer

foto bette dam: alexandra strand holm

foto marije langelaar: mark manders

foto ronald plasterk en piet hagen: hans kouwenhoven

foto uwe tellkamp: roeland fossen

ronald plasterk en piet hagen

uwe tellkamp

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:39 Pagina 65

Page 66: De Arbeiderspers Zomer 2010

66

Herdrukten warm onthaald

Joke J. HermsenStil de tijd

*10.000 exemplaren verkocht*Nu al zevende druk

*[…] een doorwrocht en zeer leesbaar essay[…]. – de Volkskrant

280 blz./paperback/¤ 21,95/ISBN 978 90 295 7139 5

Uwe TellkampDe Toren

*Wie wil weten hoe het leven in de DDR'werkelijk' was, moet De Toren van UweTellkamp lezen. Hij heeft die werkelijkheidbeschreven op een wijze die bewondering

afdwingt. – de Volkskrant

852 blz./gebonden/¤ 34,95/ISBN 978 90 295 7193 7foto joke j. hermsen: ron zwagemaker

foto uwe tellkamp: brigitte friederich

foto riikka pulkkinen: janne aaltonen

foto rik zaal: merlijn doomernik

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:40 Pagina 66

Page 67: De Arbeiderspers Zomer 2010

67

EE

NG

ID

S

RI

KZ

AA

L

HE

EL

NE

DE

RL

AN

D

Rik ZaalHeel Nederland

*De reisgids die alle andere overbodig maakt.– Vrij Nederland

*Rik Zaal toont zich in monumentaal werkeen gedegen stads- en plattelandsreiziger.

– Trouw

1296 blz./paperback/¤ 69,95/ISBN 978 90 295 7200 2

Riikka PulkkinenDe grens

*Nu al vijfde druk

*Een indrukwekkende roman. – de Volkskrant*Gezocht en gevonden: de vrouwelijke tegen-

hanger van Paolo Giordano. – Humo

320 blz/paperback/¤ 19,95/ISBN 978 90 295 7146 3

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:40 Pagina 67

Page 68: De Arbeiderspers Zomer 2010

68

Herdrukten warm onthaald

Paul AusterOnzichtbaar

*De ‘uitgelezen keuze’ van deSelexyzboekverkopers in 2010.

*Het wonderlijke van een goede Auster is dathet een volstrekt geconstrueerde indruk maakt,maar tegelijk spannend en meeslepend is.

In Onzichtbaar buitelen de verhalen over elkaarheen, maar blijft de schrijver soeverein over-

eind. – de Volkskrant

240 blz./gebonden/¤ 19,95/ISBN 978 90 295 7162 3

Wells TowerAlles verwoest, alles verbrand

* Wells is een heel grote belofte. – Het Parool*Een groots debuut, verhalen van een zoekend,maar overrompelend talent. – NRC Handelsblad

216 blz./paperback/¤ 18,95/ISBN 978 90 295 7194 4

foto paul auster: chris van houts

foto wells tower: suzanne nennett

foto philibert schogt: chris van houts

foto sylvia witteman: brenda van leeuwen

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:41 Pagina 68

Page 69: De Arbeiderspers Zomer 2010

69

Patrick HamiltonTwintigduizend straten onder de hemel

Dit jaar werd er gelukkig eindelijk iets vanPatrick Hamilton in het Nederlands vertaald:de vitale en tegelijkertijd inktzwarte trilogie

Twintigduizend straten onder de hemel.– NRC Handelsblad

544 blz./paperback/¤ 29,95/ISBN 978 90 295 7134 0

Philibert SchogtBeste reiziger

*Een reisgids zal nooit meer hetzelfde zijn nahet lezen van Beste reiziger. – NRC Handelsblad*Zo verleidt deze meeslepende roman de lezertot een uitermate cynische visie op de waardevan informatie […]. Daardoor is Beste reizigereen van die zeer, zeer zeldzame romans diewerkelijk het adjectief ‘relevant’ verdienen.

– De Standaard

194 blz/gebonden/¤ 16,50/ISBN 978 90 295 7191 3

Sylvia WittemanIk verzin dit niet

*Nu al derde druk

*Hilarische cultuurbeschouwingen […].– Opzij

292 blz./paperback/¤ 15,–/ISBN 978 90 295 7198 2

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:41 Pagina 69

Page 70: De Arbeiderspers Zomer 2010

70

April

Tineke Beishuizen • Dood door schuldTineke Beishuizen • Oud zeer

Abdelkader Benali • De weg naar KaapstadMels van Driel • Met de hand

Zoran Drvenkar • SorryLuc Ferry • Beginnen met mythologieEva Gerlach • Het gedicht gebeurt nu

Joke J. Hermsen • De liefde dusZeger van Herwaarden • Het Oranje WK-boek

Curzio Malaparte • Fausto Coppi en Gino BartaliDaniel Mendelsohn • Verloren

Tupla Mourits • Meer dood dan levendKarine Reysset • Als een moeder

Jeroen Wielaert • Het Frankrijk van de Tour

Mei

Louis Paul Boon • De paradijsvogel/De meisjesvan Jesses/Het Boek Jezebel

Claude Debussy • Hartstochtelijk houd ikvan muziek

Kisling & Verhuyck • De duim van AlvaFernando Pessoa • Heimwee naar vereeuwiging

Marieke van der Pol • BruidsvluchtMichael Pollan • Een pleidooi voor echt eten

Juni

Luuk Gruwez • GarderobeMaarten ’t Hart • De Schrift betwist

John Updike • EindpuntJohn Updike • De tranen van mijn vader

Joost Vandecasteele • Opnieuw en opnieuwen opnieuw

Verschijningsdata

Juli

Marijke Hanegraaf • RestruimteTim Parks • Italiaanse buren

Augustus

Pat Donnez • MarilynJean-Paul Dubois • Ontwricht

Arthur Japin • VaslavChristian Kracht • Ik zal hier zijn bij zonneschijn

en schaduwFerdinand von Schirach • Misdaden

Warren St. John • FC Verschoppelingen

September

Tineke Beishuizen • Gekleed te waterWim Coster & Ben Siemerink • Darius Dhlomo

De Gids 2010|6Arjen Mulder • De derde jongenTim Parks • Leer ons stil te zitten

Dieter Schlesak • De apotheker van Auschwitz

Onder voorbehoud

1010053AP Pros Zomer 10_2:Pros 2010 Basis 24-03-2010 14:42 Pagina 70

Page 71: De Arbeiderspers Zomer 2010

aan tafel!over eetcultuur wereldwijd

Onder redactie van Roel Bentz van den Berg, Louise O. Fresco en Edzard Mik

2010 / 6 € 9,50 d e g i d s

1010053AP Om_Pros_10_2:Om_Pros_10_2 22-03-2010 09:32 Pagina 2

Page 72: De Arbeiderspers Zomer 2010

BV Uitgeverij De Arbeiderspers

Herengracht 370-3721016 CH Amsterdam

Telefoon 020-52 47 [email protected]

Fax 020-62 24 937Postrekening 23 15 732

Hoofd verkoop & marketingCaroline Reeders

[email protected]

Verkoop binnendienstMirjam Schouten & Johanna Weeda

[email protected]

Promotie & marketingWendy Bloemheuvel

[email protected] Groenewoud

[email protected] van Lierop

[email protected]

Recensie-exemplaren/drukproeven/beeldmateriaalEllen Koppenol

[email protected]

VertegenwoordigersMichiel Boek

Telefoon 06-20 48 92 [email protected]

Nathalie DoruijterTelefoon 06-51 79 52 33

[email protected] Ritsema van Eck

Telefoon 06-14 36 27 [email protected]

Verkoop en promotie in BelgiëWPG Uitgevers België NV

afdeling boekenNassaustraat 37-41

2000 AntwerpenTelefoon 03-205 94 00

Fax 03-233 95 [email protected]

www.wpgboeken.be

Contactpersonen in België

BusinessmanagerAnn Ceulemans

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Verkoop Reiner Claessens

GSM 0496-16 13 [email protected]

Pieter BoschmansGSM 0496-16 13 93

[email protected] Piryns

GSM 0496-16 13 [email protected]

Verkoop binnendiensGriet Verhelst

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Pers & promotieChris Boudewijns

Telefoon 03-205 94 08GSM 0496-16 13 91

[email protected] van Mierlo

Telefoon 03-205 94 [email protected]

Michèle MeermansTelefoon 03-205 94 04

[email protected]

Bestellen kan via boekenbank (+), cbonline of via [email protected] of fax 03-233 95 69

Vragen m.b.t. logistiek en retoursCB Vlaanderen

Telefoon 03-658 80 60Fax 03-658 80 80

[email protected]

Zie voor meer informatie: www.arbeiderspers.nl

Prijswijzigingen voorbehoudenOntwerp Bram van Baal

Uitg

ever

ij De

Arb

eide

rspe

rs

Zo

mer

2010

Uitgeverij De Arbeiderspers

Zomer 2010

1010053AP Om_Pros_10_2:Om_Pros_10_2 17-03-2010 15:44 Pagina 1