Download - Borobudur 3de (halve) Rondgang Verhalen over de vorige ... · PDF fileVerhalen over de vorige levens van Boeddha. ... 13, 14. De koning preekt dan over het nut van aalmoezen geven.