Download - Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Transcript
Page 1: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Bloedluisbestrijding vraagt

totaalaanpak

Studienamiddag leghennenhouderij

Geel 10/10/17 Viviane Aerts

Page 2: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

2

Potentiële bestrijdingsmethoden van Dermanyssus

Gallinae bij pluimvee in de praktijk

• FOD - contractueel onderzoek

• 2015-2017

• Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

• DGZ-Vlaanderen vzw

FOD project ‘DERMANYSSUS’

Page 3: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

3

DGZ:

‣ In welke mate draagt een gestructureerde en

planmatige begeleiding door de bedrijfsdierenarts bij

tot een effectieve preventie en bestrijding van een

rode vogelmijtbesmetting op het pluimveebedrijf

‘FOD project ‘DERMANYSSUS’

Page 4: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

4

‣ 20 professionele leghennenbedrijven

10 bedrijven met bedrijfsbegeleiding

Identiek huisvestingssysteem

• Systeembouwer

• Type

10 monitoringsbedrijven

‣ Verdeling huisvestingssysteem per groep

4 bedrijven met verrijkte kooi systeem

6 bedrijven met volière systeem

‘FOD project ‘DERMANYSSUS’

Page 5: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

5

‘FOD project ‘DERMANYSSUS’

leghennenbedrijven

1

3

2

7

3

2

1 1

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

Opzetdata 2016 nieuwe koppels

Page 6: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

6

‣ MMS methode: Mite Monitoring Systeem

Visuele controle van het huisvestingssysteem

‣ Monitoring met bloedluisvallen

Controle met telling van het aantal aanwezige bloedluizen in

de val

Monitoringsmethoden

Page 7: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

7

‣ Visuele controle van het huisvestingssysteem

Tijdens de controle inspecteert men met een zaklamp op

verschillende meetpunten in de stal een zone van 1m².

Elk meetpunt krijgt een score, voor de scorebepaling gebruikt

men volgende criteria:

- Score 1: Bloedluizen zichtbaar in spleten en holen

- Score 2: Bloedluizen zichtbaar op onbeschermde plaatsen

- Score 3: Bloedluizen (groepen groter dan 1cm²) zichtbaar in

spleten en holen

- Score 4: Bloedluizen (groepen groter dan 1cm²) zichtbaar op

onbeschermde plaatsen

Monitoringsmethode MMS

Page 8: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

8

In de laatste week voor het vertrek van de vorige ronde

Alle bedrijven

Doel:

• Inschatten van de besmettingsstatus van het bedrijf op het einde

van de ronde

• Opdeling zwaar en minder zwaar besmette bedrijven

‐ ≥ 2 score MMS

‐ < 2 score MMS

Monitoringsmethoden: MMS

Page 9: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

9

De bloedluisvallen bestaan uit PVC buisjes van 10 cm lengte

waarin een rolletje golfkarton opgerold wordt.

Een representatief aantal buisjes wordt op verschillende plaatsen

in de stal op het huisvestingssysteem vastgemaakt.

De kartonnetjes blijven 1 week in de bloedluisval

Telling van bloedluizen dmv automatische telling:

geeft een absoluut getal

Monitoringsmethoden: Bloedluisvallen

Page 10: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

10

Bloedluistellingen gebeuren tijdens de productieperiode vanaf

21 weken leeftijd gedurende 10 maanden

Bedrijven met bedrijfsbegeleiding:

- Telling voorzien elke veertien dagen

- Tellingen gebeuren door bedrijfsdierenartsen

Doel: zicht hebben op de evolutie van de besmettingsdruk in de stal

Monitoringsbedrijven:

- Telling voorzien elke vier weken

- Tellingen gebeuren door DGZ

Doel: zicht hebben op de correlatie tussen productieresultaten en

bloedluisbesmetting in de stal

Monitoringsmethoden: Bloedluisvallen

Page 11: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

11

‣ Wanneer begin je best met de aanpak van

bloedluizen?

Curatieve aanpak: bloedluisbehandeling toepassen

Preventieve aanpak: plan van aanpak opstellen

» Voor opzet van de nieuwe hennen

» Leegstand of einde vorige ronde

Succesvolle bloedluisbestrijding

Page 12: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

12

Oplijsten van de mogelijke gevaren en het bijhorend risico

voor insleep en verspreiding van bloedluizen voor de nieuwe

opzetronde

HACCP schema voor RVM project

‘Preventing introduction and spread of Dermanyssus gallinae in poultry facilities using

the HACCP method’ ; Monique F. Mul - Constantianus J. M. Koenraadt 2009

Dierenarts en pluimveehouder samen invullen

- Voor opzet van de nieuwe hennen

- Tijdens leegstand

Plan van aanpak

Page 13: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Plan van Aanpak - Gevarenanalyse

6

4 4 4 4

3 3 3 3

2

1 1

Ris

icog

raa

d

Risicogroepen

Top 5 gevaren voor insleep RVM

Page 14: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Plan van Aanpak - Gevarenanalyse

7 7

6

5 5

4 4 4

3 3 3 Ris

icog

raa

d

Risicogroepen

Top 5 gevaren voor verspreiding RVM

Page 15: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

15

‣ Leghennenhouders stellen volgende tips voor om

insleep te vermijden:

Mest:

- Mesttransportbanden zijn moeilijk te behandelen maar toch extra

aandacht geven bij behandeling van de stal

- Mestschuur leegrijden, reinigen, ontsmetten en behandelen

tijdens leegstand

Materiaal en uitrusting:

- Materiaal ook behandelen wanneer de stal behandeld wordt

Plan van Aanpak – Insleep nieuwe opzet

Page 16: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

16

Opfokhennen:

- opfokbedrijf bezoeken en ter plaatse visuele controle

- bloedluisproblematiek van opfokbedrijf nagaan

- Indien opfokhennen besmet zijn, in opfok laten behandelen

- Reiniging van containers voor het vervoer van de nieuwe hennen

- Attest ‘gereinigd en ontsmet transportmateriaal’ vragen

- Zelf visuele controle van de containers bij aankomst

- Containers moeten door wasstraat gereinigd zijn

- Opzetploeg bedrijfseigen kledij laten gebruiken en laten douchen

- Enkel eigen personeel voor opzet

Plan van Aanpak – Insleep nieuwe opzet

Page 17: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

17

Vorige ronde:

- Intensieve reiniging en ontsmetting stal in de leegstand

- Net voor opzet stal behandelen, 14 dagen na opzet behandelen

- Tot op einde van de ronde goede controle blijven houden

- Net voor vertrek vorige ronde, controle uitvoeren en nog

behandelen indien nodig

- Indien meerdere hokken, alle hokken behandelen na reiniging

Omgeving:

- Geen huisdieren in de bedrijfsgebouwen toelaten

- Ongediertebestrijding tijdens leegstand

Kadavers:

- reiniging en behandeling kadavertonnen en kadaveropslag

Plan van Aanpak – Insleep nieuwe opzet

Page 18: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

18

‣ Leghennenhouders stellen volgende tips voor om

verspreiding te vermijden:

Mest en mestbeluchting:

- Mestbanden zijn moeilijk te behandelen maar toch extra aandacht

geven bij behandeling van de stal

- Extra tussentijdse behandeling van meest besmette plaatsen en

moeilijk te bereiken plaatsen o.a. mestband

- Behandelen van mestbeluchting

- Mestbandvernevelaar

Materiaal en uitrusting:

- Ook behandelen indien stal behandeld wordt

Plan van Aanpak – Verspreiding na opzet

Page 19: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

19

Kadavers:

- Zo frequent mogelijk verwijderen (2x dag)

- Kadavers snel uit het hok halen zodat zij geen reservoir kunnen

vormen voor bloedluizen en onmiddellijk verwijderen naar de

opslagplaats

- Aparte handschoenen per stal

- Minst besmette stal eerst controleren

Pluimveehouder en personeel:

- Wisselen van kledij bij overgang verschillende stallen

- Apart schoeisel, kledij en hoofddeksel per stal

- Omkleden zo gescheiden mogelijk houden

- Verzorgend personeel per stal

- Spreiding in de stal: beweging in de stal beperken: controle 2 x

dag maar wel efficiënte controle

Plan van Aanpak – Verspreiding na opzet

Page 20: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

20

Omgeving:

- Geen huisdieren in de bedrijfsgebouwen toelaten

Voeders:

- Voersysteem is moeilijk te behandelen maar extra aandacht bij

behandeling van de stal

Ventilatie:

- Ingangen en uitgangen van luchttunnels mee behandelen

Plan van Aanpak – Verspreiding na opzet

Page 21: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

21

Plan van Aanpak – Insleep / Verspreiding

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 189

2234

6066

8050

22 WEKEN 26 WEKEN 30 WEKEN 34 WEKEN 38 WEKEN 42 WEKEN 46 WEKEN 50 WEKEN 54 WEKEN 58 WEKEN

Ge

mid

de

ld a

anta

l blo

ed

luiz

en

Leeftijd leghennen

Insleep via mest -en eierdwarsband

één stal meerdere stallen

MMS-score: 0

Page 22: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

22

‣ Eén van de gevaren die te beheersen zijn:

• insleep van bloedluizen vanuit de vorige

productieronde

• tijdens de leegstand

De leegstand is het ideale moment om het aantal

bloedluizen dat overgebleven is van de vorige ronde

tot een minimum te reduceren

• het behandelingsmoment tijdens productieronde verlaten of zelfs

uitstellen

Plan van Aanpak: maatregelen leegstand

Page 23: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

23

‣ Wanneer kan je de eerste bloedluizen in de valletjes

verwachten na de opzet?

*met silica

**vanaf 100 bloedluizen in een val

Maatregelen leegstand

Reiniging Stalbehandeling*

Eerste bloedluizen zichtbaar in de valletjes**

Besmetting einde vorige

ronde

MMS-score ≥ 2,0

Besmetting einde vorige

ronde

MMS-score < 2,0

Droog - nvt 5 weken na opzet

Droog + nvt 5 weken na opzet

Droog en nat + 11 weken na opzet 11 weken na opzet

Page 24: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

24

‣ Hoe bekom je het beste resultaat van je werk tijdens

de leegstand?

Reinig de stal zowel droog als nat

Geef de stal ook een behandeling

Reinig en behandel de stal grondig

Inventariseer op het einde van de ronde de plaatsen met de

meeste bloedluizen en geef extra aandacht aan deze plaatsen bij

reiniging.

Resterende clusters bloedluizen ontwikkelen zich vrij snel terug

Zorg voor een matige besmettingsgraad op het einde van

vorige ronde

Minder drastische inspanningen nodig om het aantal bloedluizen

tot het minimum te reduceren tijdens de leegstand

Maatregelen leegstand

Page 25: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

25

Maatregelen leegstand

0 0 0 0 1 1 2 9 17 110 0 22 249

1222

2286

1603

3408

8888 9075 9262

22 WEKEN 26 WEKEN 30 WEKEN 34 WEKEN 38 WEKEN 42 WEKEN 46 WEKEN 50 WEKEN 54 WEKEN 58 WEKEN

Ge

mid

deld

aa

nta

l b

loe

dlu

izen

Leeftijd leghennen

leegstand ~ productie

MMS score:2,6 MMS score: 3

-Geen behandeling tijdens opzet

-Verschillende behandeling stal bij

leegstand

Page 26: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

26

MMS score 3

A B C

1 1 4

4 3 3

4 4 3

4 4 2

3 3 4

4 3 3

4 3 4

4 2 3

4 1 3

Voorruimte

Maatregelen leegstand

Page 27: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Maatregelen leegstand

Page 28: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

28

‣ Wat is de beste bloedluisbehandeling?

‣ Succes van een behandeling is afhankelijk van:

Tijdstip van behandelen: vroeg, gebeurt meestal te laat

Manier van behandelen: grondige aanpak is vereist

‣ Langdurig resultaat:

Behandeling herhalen

Curatieve bloedluisbestrijding

Page 29: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

29

Bloedluisbehandeling: vroege aanpak

6 19 45 82 151 428

166

4104

1900

305 698 796

355 304 523

1125

0 3 6 155 304

2856

5407 5551 5695

6548

7401 7471 7262

4841

2420

3815

22 WEKEN

24 WEKEN

26 WEKEN

28 WEKEN

30 WEKEN

32 WEKEN

34 WEKEN

36 WEKEN

38 WEKEN

40 WEKEN

42 WEKEN

44 WEKEN

46 WEKEN

48 WEKEN

50 WEKEN

52 WEKEN

Ge

mid

de

ld a

anta

l blo

ed

luiz

en

Leeftijd leghennen

vroege aanpak late aanpak

Page 30: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

30

Bloedluisbehandeling: grondige aanpak

362 194

2327

1404

776 915

1404

505

1165

3638

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

22 WEKEN 26 WEKEN 30 WEKEN 34 WEKEN 38 WEKEN 42 WEKEN 46 WEKEN 50 WEKEN 54 WEKEN 58 WEKEN

Ge

mid

deld

aa

nta

l b

loe

dlu

izen

Leeftijd hennen

MMS-score: 1,5

Behandeling

Page 31: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

31

Bloedluisbehandeling: grondige aanpak

Page 32: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

32

Bloedluisbehandeling: blijven herhalen

53

233

55

67

50

33 41

25

12 20

22

WEKEN

26

WEKEN

30

WEKEN

34

WEKEN

38

WEKEN

42

WEKEN

46

WEKEN

50

WEKEN

54

WEKEN

58

WEKEN

Ge

mid

deld

aa

nta

l b

loe

dlu

izen

Leeftijd hennen

MMS-score: 0,2

Page 33: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

33

‣ Tip 1: Goed begonnen, is half gewonnen

In de leegstand eerst grondig reinigen, dan stal behandelen

‣ Tip 2: Voorkomen is nog steeds beter dan genezen!

Vermijd insleep en voorkom verspreiding van bloedluizen

‣ Tip 3: Besteed tijdens de ronde aandacht aan de

bedrijfshygiëne

Bloedluisbestrijding: totaalaanpak

Page 34: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

34

‣ Tip 4: Ken je vijand

Moet je behandelen, houd dan niet alleen rekening met de

levenscyclus van de bloedluis maar ook met zijn gewoontes

Bloedluizen zijn lichtschuw, overdag verschuilen ze zich.

‘s Nachts verlaten ze hun schuilplaats op zoek naar hun

gastheer

behandelen in de donkere periode geeft beter resultaat dan in

de lichte periode

Bloedluisbestrijding: totaalaanpak

Page 35: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

35

‣ Tip 5: Meten is weten: monitoring

Is essentieel bij bloedluisbestrijding

- Hulp om eerste bloedluizen op te sporen

- Hulp om het beste moment te bepalen om een behandeling te

starten

- Inzicht in het resultaat van behandelingen

Er bestaan ongeveer 20 monitoringsmethoden

Een goede monitoring is:

- Goedkoop

- Eenvoudig toe te passen

- Gebruiksvriendelijk

- Gemakkelijk op te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering

Bloedluisbestrijding: totaalaanpak

Page 36: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

36

‣ Tip 6: Denk op termijn

Om de kans op resistentievorming tegen te gaan, is het nodig

de aanbevelingen van de fabrikant van het gebruikte product

nauwkeurig op te volgen

- Herhaal de behandeling ook volgens voorschrift of bijsluiter

Verander regelmatig van product

Combineer verschillende producten

Bloedluisbestrijding: totaalaanpak

Page 37: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

37

‣ Tip 7: waag je niet op glad ijs

Gebruik enkel toegelaten producten

Toegelaten producten voor bloedluisbehandeling zijn te

vinden op de site van de FOD in de lijst van de toegelaten

biociden:

https://www.health.belgium.be/nl/listebiocidenpdfnl

Raadpleeg je bedrijfsdierenarts voor de geregistreerde

diergeneesmiddelen in de bloedluisbestrijding

Bloedluisbestrijding: totaalaanpak

Page 38: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

38

‣ DGZ is dé betrouwbare partner van de

Vlaamse veehouder om met gezonde dieren

op duurzame wijze veilig voedsel te

produceren.

‣ DGZ wil dit realiseren door:

‐ hoogkwalitatieve diensten en producten

aan te bieden;

‐ de brugfunctie te verzorgen tussen de

overheid en de veehouder;

‐ het partnerschap tussen de veehouder en

zijn dierenarts te ondersteunen;

‐ blijvend te investeren in medewerkers en

innovatie.

Onze missie

Page 39: Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak...Bloedluisbestrijding vraagt totaalaanpak Studienamiddag leghennenhouderij Geel 10/10/17 Viviane Aerts 2 Potentiële bestrijdingsmethoden

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Vragen?

Contactgegevens: tel. 078 05 05 23 │ e-mail: [email protected] │ www.dgz.be