Download - Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Transcript
Page 1: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Basisschool“De Viertorre”

presenteert

Page 2: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

AUTIWERKING

Page 3: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Buitengewoon onderwijs voor kinderen met een

autismespectrumstoornis

Normale begaafdheid

Randnormale begaafdheid

Mindere begaafdheid .

Page 4: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

WAT IS AUTISME ?

Page 5: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

WAT IS AUTISME ?

• Een pervasieve ontwikkelingsstoornis

handicap voor het leven= niet te genezen

de diagnose wordt gesteld op het gedrag .

Autismespectrumstoornis = divers.(ASS)

Kijk naar gelijkenis in autisme en niet naar het verschil in intelligentie

Page 6: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Hoe uit autisme zich?

• Beperkingen in de sociale interactie

• Beperkingen in de communicatie

• Beperkingen in het verbeeldingsvermogen

Rigide denken en handelen

Page 7: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Ouders komen te staan voor:

- Normale opvoedingswijzen werken niet- Zoektocht door hulpverleningsland- Conflicten binnen het gezin- Relatie van ouders onder druk- Sociaal isolement door onbegrip- Inleveren persoonlijke belangen- Overleven , in plaats van leven

Page 8: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Opvoeden kind met autisme autibril = verplaatsen in ‘t denken v/h kind

C.C. E.F. TOM.

We brengen dagstructuren sociale regels

samenhang taken aanleren aanleren

gevolgen voor het kind

Overzichtelijke Groeien naar Aan de hand van

wereld, voor- zelfstandigheid regels sociaal

spelbaar =minder weerbaarder.

negatief gedrag

Page 9: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Auti-project

• Specifieke leeromgeving= verheldering van omgeving en taken + auti-communicatie zelfstandigheid.

– -verduidelijking en voorspelbaarheid door visualisaties– Individualisering– Functionaliteit– Continuïteit en transfer naar later toe.

Page 10: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 11: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Autiteam “ De Meeuwtjes”

Page 12: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Team bijzondere leerkrachten

Page 13: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

AUTITEAM INTERNAAT

Page 14: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

MENSEN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS HEBBEN

EEN ANDERE DENKSTIJL EN HEBBEN DAAROM RECHT OP AANGEPAST

ONDERWIJS MET HART VOOR HET KIND .

Page 15: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

WAT BIEDEN WE ?

AANGEPAST ONDERWIJS ( dag- en werkschema’s , voorspelbaarheid , structuur ) voor BEGAAFDE , RANDNORMALE en MINDER BEGAAFDE leerlingen met ASS.Een AANGENAME SFEER waarin SOCIALE VAARDIGHEDEN tot ONTPLOOIING kunnen komen .AANGEPASTE KLEINE AUTIKLASSEN met AANGEPAST DIDACTISCH MATERIAAL .PERSOONLIJKE AANPAK en begeleiding door ORTHOPEDAGOGEN , PSYCHOLOGE ,LOGOPEDISTEN, KINESIST , VERPLEEGSTERS , …Aandacht voor RELAXATIE en BRAIN GYM Beschikbaarheid van DIAGNOSTISCH EN ERGONOMISCH MATERIAAL .(ComVoor-test, …)INTERNAAT MET AUTIWERKING Zeer NAUWE SAMENWERKING met CLB EN OUDERSProgramma is gestoeld op : TEACCH-METHODE.GON-onderwijs over alle netten heen .

Page 16: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

SAMENWERKING MET OUDERS

• Invullen van een prioriteitenlijst• Gezamenlijk opstellen van een handelingsplan op

korte en lange termijn• Regelmatig overleg : klassenraden

heen- en -weer schrift

informeel

telefonisch

website

SAMEN ZIJN WE STERKER

Page 17: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Geef me de vijf

Hoe ? Wat ? Wie ?

Wanneer? Waar?

Page 18: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Veilige en voorspelbare leeromgevingStructuur bieden• Tijd (rooster, veranderingen tijdig aankondigen, enz.)• Ruimte (vaste plek, ankerpunten op school, enz.)• Activiteiten (stappenplan, handelingsschema, contract,

enz.)• Leerstof (teksten met weinig ballast, opdrachten

nummeren, enz.)• Organizers (kalender, agenda, memo’s, huiswerkplanner,

enz.)

STRUCTUUR IS GEEN DOEL MAAR EEN MIDDEL:(AUTONOMIE)

Page 19: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 20: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 21: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Educatief programma

• Zelfredzaamheid

• Vrijetijdsvaardigheden

• Sociale vaardigheden

• Communicatievaardigheden

• Werkgedrag

• Werkvaardigheden

• Functionele schoolse vaardigheden

Page 22: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 23: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

Aparte en begeleide eetmomenten in een rustige aangepaste omgeving

Page 24: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 25: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 26: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 27: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 28: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 29: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN: bibliotheek

winkel verkeerspark

zwembad, sportdagen kasteelklas

dierenbescherming bakkerijmuseum week van de zee

kinderboerderij dierenkliniek

vrienden der blinden brandweer ,politie,…

Page 30: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 31: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 32: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 33: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 34: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 35: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 36: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 37: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 38: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 39: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN ?

•Doorstroming naar gewoon onderwijs :

ASO ( algemeen secundair onderwijs)

TSO ( technisch secundair onderwijs)

BSO ( beroeps secundair onderwijs)

KSO ( kunst secundair onderwijs)

( Bij het bereiken van de eindtermen kan een getuigschrift van het gewoon

basisonderwijs worden uitgereikt )

•Doorstroming naar buitengewoon onderwijs ::OV1

OV2

OV3

OV4

( OV = opleidingsvorm)

Page 40: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.
Page 41: Basisschool “De Viertorre” presenteert. AUTIWERKING.

• Contactgegevens:• MPI Westhoek• Pylyserlaan 132• 8670 Koksijde• 058/51.15.15• [email protected]• www.mpi-westhoek.be