Download - 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

Transcript
Page 1: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

1

Directeur Projecten & Verwerving

Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw

Page 2: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

2

Inhoud

• Budget na Beleidsbrief• Organisatie wijziging voor DMO:

* Onderhoudsbedrijven naar OPCO’s:– Logistiek Centrum Woensdrecht– Marine Bedrijf– Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen

* JIVC naar DMO

• Basis principe: COTS/MOTS• Afstoting systemen• Sourcing

Page 3: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

3

Ontwikkeling defensiebudget

Page 4: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

4

Opdracht Kabinet

Bezuiniging bijna € 1 miljard:

• Regeer akkoord: structureel M€ 635• Interne financiële herschikking: ca. M€ 175• Financiële flexibiliteit nodig voor innovaties: ca. M€ 200

Maatregelen 2016 M€

Administratie, management & operationele logistiek

617,5

Operationeel 346,5

Totaal 964,0

Page 5: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

5

Investeringen Investeringsquote:

› 16,5% in 2011› Komende jaren weer stijgen naar 20%› Totaal volume zal kleiner zijn dan voorheen

X 1000 M€

Page 6: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

6

COTS/MOTS

Alleen in uitzonderingsgevallen zal Defensie als smart specifier en smart developer betrokken zijn bij de ontwikkeling van defensiematerieel.

Het innovatieve vermogen van de krijgsmacht zal vooral gestalte krijgen door van de plank verworven materieel zo slim mogelijk te combineren en te gebruiken (smart user) en nieuwe technologieën snel toe te passen (early adopter).

Life cycle costs worden van zwaarwegend belang bij de aanschaf van een wapensysteem.

Page 7: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

7

CVDMCommissie VerkoopDefensie Materieel

Afstotingsomgeving

BuZa

ELI

MinFin

Producenten

Klanten

Concurrenten

Driehoeks-overleg

CDS

OPCO

DMO

Bedrijven

Page 8: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

8

Te koop

• F-16 (15 sts/2011)

• Cougar (9 sts/2011 en 8 sts/2017)

• DC 10 (1 sts/2013)

• Fokker 50 VIP (2sts/2011)

• Lynx (24 sts/reservedelen)

Page 9: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

9

Sourcing strategie

Defensie betrekt andere partijen bij de dienstverlening als daarmee de prestaties verbeteren of de kosten dalen!

Op de sourcing agenda staan o.a.

* onderhoud van calibratie-, meet- en testapparatuur * onderhoud van luchtverkeersbeveiligingssystemen

Page 10: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

10

Verwerving

Uitgangspunt blijft: Concurrentiestelling, tenzij ……

Exclusief contact met NLD industrie mogelijk op grond van: - OEM/Intellectual Property Rights en Technical Data Package

- Geheimhouding- Soms bij art. 346

Win/win situatie moet voor Defensie o.a. opleveren:

- Verhoging inzetbaarheid - Lagere instandhoudingkosten (competitief) - Zekerstellen behoud noodzakelijke kennis en kunde

Page 11: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

11

Ervaringen met industriële samenwerking

• Betrokkenheid vele partijen blokkeert adequate besluitvorming / bedreiging voor breed draagvlak

• Conflicterende belangen / wederzijds vertrouwen• Business Case / Kostenmodel complexe materie /

Beschikbaarheid noodzakelijke data: resulteert in tijdrovend en lang proces

• BTW extra kostenpost• Overgang personeel / Sociaal Statuut• Zekerstellen crisisinzet / Defence Core• Exit voorwaarden pré- en postcontractueel

Page 12: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

12

Intensiveringen:

• Digitale Defensie and cyber operaties • UAV’s

• Network Enabled Capabilities

• Counter IED • Effective manipulation tijdens operaties

• Integrated Fire-support

• Verdediging tegen ballistische missiles

• Satelliet communicatie

Page 13: 1 Directeur Projecten & Verwerving Generaal Majoor Ir. Mels de Zeeuw.

13

Vragen?