WWZ: De kansen, mogelijkheden en risico's in kaart

of 47/47
ARBEIDSMANAGEMENT In de nieuwe arbeidswetgeving 5 maart 2015

Embed Size (px)

Transcript of WWZ: De kansen, mogelijkheden en risico's in kaart

1. ARBEIDSMANAGEMENT In de nieuwe arbeidswetgeving 5 maart 2015 2. INHOUD Waarom arbeidsmanagement? Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wijzigingen in arbeidsrecht De WWZ en Exitmanagement De WWZ, personeelsbezetting en vast- flexverdeling De WWZ en transitie en ontwikkeling 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 3. WAAROM ARBEIDSMANAGEMENT? - Management: (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - context. - Arbeidsrecht aan verandering onderhevig. Tijd voor herformulering/herziening van inrichting van arbeid? Ja! Want: - Juridische risicos beperken - Organisatorische mogelijkheden benutten - Marktveranderingen vragen om andere inrichting van arbeid 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 4. WET WERK EN ZEKERHEID 5 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid 01-01-2015 Aanzegplicht Proeftijd concurrentiebeding oproepkrachten (deels per 01-04- 2016) 01-07-2015 Ontslagrecht Scholingsplicht Ketenregeling Bedenktermijn Transitievergoeding billijke vergoeding 01-01-2016 veranderingen in de WW 5. TIPS T.A.V. WETSWIJZIGINGEN Belang van agenderen/signaleren Beleid Scholingsplicht Vast-flex Keten Communiceren Registreren van kosten Dossier 6. DE WWZ EN NU? Implementatie in de organisatie. De WWZ en Exitmanagement De WWZ, personeelsbezetting en vast-flexverdeling De WWZ en transitie en ontwikkeling 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 7. EXITMANAGEMENT Visie op uitstroom 5maart2015WetWerkenZekerheid 8. WAT IS JE VISIE? Vragen om te beantwoorden: Sluit je organisatie aan bij de visie op langere termijn? Heb ik de kennis in huis die ik nodig heb? Analyse verloop, verwacht en gewenst verloop. Gestuurd en vrijwillig verloop Waar en op welke manier verloop stimuleren, waar niet? 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 9. WAT IS JE VISIE? Kosten en kansen? Kosten: Transitievergoeding Scholingskosten Loopbaanbegeleiding Outplacement Kansen Aansluiten op de veranderde markt Verbeteren van de organisatie Versterken in kwaliteit 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 10. ONTSLAG OP BEDRIJFSECONOMISCHE REDEN Nu: niet per definitie een vergoeding vereist Straks: Transitievergoeding vereist bij beschikking Bij aanvraag duidelijk maken: Bedrijfseconomische reden Herplaatsingsmogelijkheden Scholingsverplichting Hoger beroep mogelijk bij de rechter indien niet voldaan aan de eisen. 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 11. ONTSLAG VANWEGE LANGDURIG VERZUIM Na 2 jaar ziekte geen ontslagbescherming Afwikkeling: transitievergoeding Beindigingsovereenkomst? Begeleiding van werk naar werk Verzuimreductie en verzuimpreventie Betrokkenheid/Loyaliteit 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 12. CONCLUSIE EXITMANAGEMENT Meer vast gegeven ten aanzien van personele kosten Meer voorspelbaar: bij ontslagaanvraag door werkgever bijna altijd de standaard vergoeding betalen Inzichtelijk maken van personeel gerelateerde kosten zoals opleiden, loopbaanontwikkeling, outplacement, verzuim en preventie daarvan 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 13. PERSONEELSBEZETTING EN DE VAST-FLEXVERDELING 5maart2015WetWerkenZekerheid 14. EINDE VAN DE VASTE CONTRACTEN? 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid Wondershare.com Of juist mr vaste contracten? 15. WERKVORMEN 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid Bron: Yacht 16. DE WWZ EN DE VERSCHILLENDE WERKVORMEN Vast dienstverband Tijdelijk dienstverband Oproepkrachten Uitzendkracht Payroll Detachering ZZPer Psychologisch contract 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 17. STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING Visie, Missie en Strategie van de onderneming. Of je nu klein of groot bent Waar wil je over drie tot vijf jaar zijn? EN Heb je dan de mensen in kwaliteit en kwantiteit beschikbaar die bij dat toekomstbeeld horen? 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 18. WAAROM IN VASTE DIENST? Kern van kennis en vaardigheden voor de organisatie Dragen het bedrijf en cultuur Zorgen voor de continuteit van het bedrijf Zorgen voor innovatie en vernieuwing Zijn gemotiveerd Het belangrijkste kapitaal van het bedrijf 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 19. WAAROM BEPAALDE TIJD? Onzekerheid of onduidelijkheid over benodigde hoeveelheid personeel Aan elkaar wennen Voor een specifiek project Kwaliteiten leren kennen c.q. waarmaken 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 20. WAAROM OPROEPKRACHTEN? In bepaalde branches Hoge mate van flexibiliteit wederzijds Afgebakende taken die minder kritisch zijn Na 6 maanden AOV voor gemiddeld aantal gewerkte uren. Vaak combi met tijdelijk dienstverband. 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 21. UITZENDKRACHTEN Als vorm van werving Extra tijdelijke capaciteit Snel verwisselbaar Hebben ook inwerktijd nodig Welke fase in de keten bij aanname werkgever? 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 22. PAYROLL PERSONEEL Juridisch werkgeverschap uitbesteed Minder administratie werkgever Binding? 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 23. GEDETACHEERDEN Specifieke kennis en ervaring Projectmatig Tijdelijk Gericht op verbeteren/veranderen 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 24. ZZPERS Specifieke kennis en ervaring Projectmatig Tijdelijk of voor deeltaak Gericht op verbeteren/veranderen Out of the box 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 25. PSYCHOLOGISCH CONTRACT Een verbroken psychologisch contract leidt tot sabotage, verzuim, telaatkomen, vertrek of "mentale afwezigheid". De werknemer krijgt niet wat hij verwacht, en zal daarom iedere motivatie verliezen om nog zijn of haar best te doen. 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 26. CONCLUSIE Strategie en beleid bepalen Contractvormen afstemmen op personeelsplanning Flexibiliteit organisatie zit in mensen en contractvormen Juridische risicos Effect psychologisch contract 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 27. TRANSITIE EN ONTWIKKELING 28. VERPLICHTINGEN Scholingsplicht Scholing verplicht om functie adequaat te kunnen vervullen Ruim begrip Inzetbaarheidskosten Nog veel onduidelijkheid Onder strenge voorwaarden aftrekbaar van vergoeding Broekzak-vestzak? Instemmingsvereiste Studieovereenkomst Arbeidsovereenkomst 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 29. MOGELIJKHEDEN Ontwikkelbeleid Invulling Uitkomsten 30. Bergenhenegouwen, Mooijman & Tillema, 1998 PRAKTIJK: OPERATIONELE INVULLING VAN OPLEIDEN 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 31. Bergenhenegouwen, Mooijman & Tillema, 1998 32. INVULLING 5 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid 33. Leren en ontwikkeling staan al lang niet meer gelijk aan klassikale lessen Bron: John Aspeslagh 34. ONTWIKKELEN GAAT VERDER DAN DE JOB BOX Persoonlijkheid Leiderschap Organisatiecompetenties Interne mobiliteit (Job crafting) Taakverruiming Bredere inzetbaarheid Verbreding inhoud Verbreding competenties Ownership Et cetera Et cetera 35. 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 36. METHODES Simulaties/Trials/Business games/Cases Mentoring/Coaching Seminars/Masterclasses Meeloopdag Web-based Instrumenten die de volgende zaken faciliteren: - Observeren - Ervaren - Interactie 37. krypt3ia.wordpress.com 38. UITKOMSTEN 39. MEETBAARHEID VAN ONTWIKKELING: PRAKTIJK 40. MEETBAARHEID VAN ONTWIKKELING https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/5/005/085/240/014dfab.jpg 41. EFFECTEN VAN SCHOLING 1) Betere competenties = beter personeel 2) Goed opleiden = gemotiveerd personeel 3) Goed opleiden = een goed imago 4) Employability: goed opleiden = flexibiliteit Prestaties organisatie 5 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid 42. SUCCESFACTOREN Richting (strategie) Beleidsinvulling (tactisch) Inzicht in ontwikkelbehoefte (tactisch/operatie) Inzicht in interne kennisuitwisseling Roldefinitie (managers, mentoren) (operatie) Verwachtingen in prestaties (functie- en roldefinitie) (operatie) en deze meetbaar maken 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 43. CONCLUSIE Beleid Geen opleidingsbeleid = extra kostenpost Investeren in ontwikkeling leidt tot positieve financile en individuele uitkomsten Invulling Binnen en buiten de functie Leercultuur binnen de muren van de organisatie. Passende leermethoden vinden. Communicatie Registratie Vastleggen in beleid en overeenkomst 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 44. SLOT 5maart2015WetWerkenZekerheid 45. EINDCONCLUSIE Beleid Communicatie Documentatie en registratie Keuzes Harde en softe kenmerken meenemen Kosten/investering Loyaliteit, betrokkenheid Binnen de veranderende arbeidswetgeving Wet leidend? Juristen: waarschijnlijk ja, risico mijden P&O/HRM: hoeft niet..Werknemers mee laten denken buiten de wettelijke kaders 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid 46. GEZOCHT! TESTERS Criteria - Werkgever - Tussen de 1 en 250 werknemers - Vertegenwoordiger van bedrijf (DGA, Directeur) of HR - In de tweede helft van 2015 beschikbaar voor feedback (gem. 1 2 keer per maand) - Bereid een referentie af te geven bij positieve ervaring. Topdirection is bezig met de ontwikkeling van een HR- monitor en zoekt daarvoor 5 panelleden. Verwachte lancering is 1-1-2016. Wat levert het op? - Toegang tot rapportages - Digitalisering van personeelsdossiers - Verlof, verzuimmodule - Performance management - Heel 2015 en 2016 gratis beschikbaar. Interesse? Mail voor meer informatie of aanmelding naar [email protected] Pehub.com 47. Kraaivenstraat 21-20 5048 AB Tilburg Mail: [email protected] Tel: 013-4674648 DANK VOOR UW AANDACHT! Doctor Hub. van Doorneweg 179 5026 RD Tilburg Mail: [email protected] Tel: 013-4670515 Volg ons op LinkedIn en Twitter Binnen enkele dagen is deze presentatie terug te vinden op www.slideshare.net 5 maart 2015Wet Werk en Zekerheid