World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

download World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

of 4

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  458
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Speciale ABN AMRO World Tennis Tournament bijlage uit het Algemeen Dagblad van 5 februari 2013.

Transcript of World Tennis Tournament Special 5 februari 2013

 • NOG

  WAT IS...

  Dat de beste tennisser aller tijden volgende week weernaar Ahoy komt is niet gek. ,,Ik heb een speciale bandmet het ABN AMRO-toernooi, benadrukt Roger Fede-rer telkens opnieuw. In 1999 kreeg hij als 17-jarig broe-kie verrassend een wildcard voor het kwalificatietoer-nooi. Dat vertrouwen beloonde hij met een kwartfina-leplaats op het hoofdtoernooi. Het was een van zijn eer-ste kansen om zich te bewijzen op de ATP Tour en datis de Zwitser nog altijd niet vergeten. Na zijn zege in2005 volgde weliswaar een lange periode van afwezig-heid, maar vorig jaar keerde Federer terug in Rotter-dam, en hoe. Zijn professionaliteit en gentlemanshipstraalden af op het toernooi. Het bezoekersrecord werdverbroken, ook omdat hij op sportief vlak deed wat vanhem werd verlangd: winnen. Volgende week wordtmeer van hetzelfde verwacht. De inmiddels 31-jarigetennislegende is wederom d publiekstrekker. Nu al zijner meer kaarten verkocht dan vorig jaar rond deze tijden Federer zelf, topfit en in topvorm, lijkt ook maar metn doel naar Rotterdam te zijn afgereisd. De nummertwee van de wereld: ,,Ik hoop als eerste mijn naam voorde derde keer op de boarding in Ahoy te krijgen.

  ROTTERDAM 14 jaar geleden startte hijin Ahoy met een wildcard, de laatstetwee keer ging hij er met de kampioens-schaal vandoor. Ambitie nu: de eerstespeler worden die het toernooi voor dederde keer op zijn naam schrijft.

  ABN AMRO mogelijk tot 2017 verderROTTERDAM ABN AMRO is alsinds het eerste toernooi in 1974 be-trokken bij het ABN AMRO WorldTennis Tournament in RotterdamAhoy. Het is de langste sponsorrela-tie binnen de ATP World Tour en deverwachting is dat het huidige drie-jarige contract, dat loopt tot en met2014, deze zomer met drie jaarwordt verlengd. ,,Voor 1 september nemen we een

  besluit of we doorgaan als hoofd-sponsor, zegt Ernst Boekhorst. Demanager Sponsoring & Events bijABN AMRO roemt de betrokken-

  heid van Krajicek als toernooidirec-teur vanaf 2004: ,,Doordat hij hetnu al voor de tiende keer doet, is ereen mate van stabiliteit ontstaan endat is prettig werken. Toch is het weleen lastige fase nu. Je ziet dat veelsponsors zich terugtrekken uit desportwereld, bijvoorbeeld Aegon enASR in het voetbal en TVM bij hetschaatsen. Maar we werken nu al 40jaar samen en hebben dus een be-hoorlijke staat van dienst en eenspeciale band met elkaar opge-bouwd. Daarom kijken we met eenpositief gevoel naar de toekomst.

  Met nog een kleine week tegaan, kan ik bijna niet wach-ten totdat de eerste bal vanhet 40ste ABN AMRO WorldTennis Tournament wordt ge-slagen. Ik denk dat we er op-nieuw in zijn geslaagd eenprachtig deelnemersveld bijelkaar te krijgen in Ahoy. Netals vorig jaar is ook de bestetennisser aller tijden, RogerFederer, weer in Rotterdam tebewonderen en daar ben iknatuurlijk blij en vereerd mee.Verder staan er met JuanMartin Del Potro, Jo-WilfriedTsonga en Richard Gasquetnog drie spelers uit de top-10aan de start, dus de tennislief-hebber kan vanaf maandagweer zijn hart ophalen en ge-nieten van prachtig tennis.Hopelijk blijven de topspelersn de Nederlanders RobinHaase en Igor Sijsling lang inhet toernooi!

  Laat hettoernooibeginnen

  RICHARDKRAJICEK

  VIPS& STERRENWie zijn het, wat doen ze? >> P4

  Richard Krajicek is toernooidirecteur

  Rolstoelers nog nooit zo sterk

  40 LoveROTTERDAM Tegelijk met hetgewone toernooi vindt voor hetvijfde achtereenvolgende jaarook het ABN AMRO WorldWheelchair Tournament in Ahoyplaats, van 13 t/m 16 februari.Nooit was het deelnemersveld zosterk, met acht spelers uit demondiale top-10. Zo is oud-win-naar en nummer n van de we-reld, de Fransman StephaneHoudet, weer van de partij enkomt de Japanner Shingo Ku-nieda, tweede op de wereldrang-

  lijst, voor het eerst naar Rotter-dam. Maikel Scheffers en twee-voudig winnaar Ronald Vinkzijn de Nederlanders die deelne-men. Beiden gelden als kansheb-ber op de eindzege. De Fransevoormalig nummer n van dewereld, Michael Jeremiasz, doetvoor het eerst mee. Het spelers-veld wordt gecompleteerd metde Zweed Stefan Olsson en tweejonge nieuwelingen in Ahoy, Joa-chim Gerard (Belgi) en GordonReid (Schotland).

  600

  Als een speler deeerste drie punten

  van een game wint, komthij op 40-0 te staan, intennistermen uitgespro-ken als 40 love. Love iswaarschijnlijk afgeleidvan het Franse woordloef, wat ei betekent.Dat werd later verbasterdtot love.

  Bankgeheim: Federer speelde tot nu toe 76.541.427 dollar prijzengeld bij elkaar.

  Federer terugin Ahoy

  DAGENABN AMRO World Tennis Tournament

  Op jacht naar historische derde titel

  dinsdag 5 februari 2013

 • NL

  2

  Zelf tennissen is er niet meer bij voor TomOkker. Twee kunstenkels maken dat onmo-gelijk. Deze maand wordt hij 69, maar tochziet Okker er nog even rank en slank uitals eind jaren 60, begin jaren 70, toen hijgold als beste Nederlandse tennisser enzelfs de derde plaats van de wereldranglijsthaalde. ,,Tennissen kan dan helaas nietmeer, maar ik speel nog wel regelmatig enmet veel plezier golf. En ik probeer twee,drie keer in de week te fitnessen, om tochfit te blijven, vertelt Okker kort na een vandie sessies in de sportschool.Okker wint in 1974 in Ahoy het eerste

  toernooi met als naamgever de bank diewe nu kennen als ABN AMRO. In de finaleis hij in drie sets te sterk voor de Ameri-kaan Tom Gorman (4-6 7-6 6-1). Hij kanzich niet veel meer van het toernooi her-inneren, zegt Okker aanvankelijk. Pas bijhet noemen van de tegenstanders die hijdat jaar versloeg, gaat er een lampje bran-den in zijn geheugen. ,,Mike Estep in deeerste ronde? Ja, een Amerikaan. Was eenmatige speler. Daarna George Goven? Ohja, dat was een Fransman, ook geen grotetennisser. De concurrentie was toen veelminder groot dan nu. De topspelers zittentegenwoordig veel dichter bij elkaar. Over zijn tegenstander in de derde

  ronde, de Amerikaan Marty Riessen, isOkker vriendelijker. ,,Hij was lang mijndubbelpartner, we hebben samen veeltoernooien gespeeld. Goeie speler. We zijnechte vrienden geworden en hebben nogsteeds veel contact. Later dit jaar ga ik hemweer opzoeken in Californi. In de halve finale is Okker te sterk voor

  Cliff Drysdale. ,,Een Zuid-Afrikaan, meteen dubbelhandige backhand. Dat zag jein die tijd niet zo veel, aldus Okker, die tenkoste van Drysdale in drie sets de eind-strijd bereikt (6-3 3-6 6-3). ,,Het was ookeigenlijk logisch dat ik die finale zou win-nen. Ik stond hoger op de ranglijst danGorman. Appeltje eitje dus voor Neder-lands beste tennisser van dat moment, algaat de eerste set nog wel naar de Ameri-kaan (4-6) en heeft Okker een tiebreak

  nodig in de tweede. In de laatste set wordthet krachtsverschil duidelijk: 6-1.Na het traditionele Melkhuisje, is het

  nieuwe toernooi in Ahoy begin jaren 70het tweede internationale tennisevene-ment in Nederland. ,,Dat was leuk, want zovaak speelden we in die tijd niet in Neder-land. Tegelijkertijd was het ook niet ge-makkelijk, zegt Okker nu. ,,Je legde jezelfeen bepaalde druk op, omdat je voor eigenpubliek natuurlijk probeerde om extragoed te presteren. Maar dat lukte niet al-tijd en als het niet goed ging, hoorde jevanaf de baan in Ahoy de mensen op detribune soms echt zuchten van teleurstel-ling. Vervolgens kwamen er dan allerleiverhalen in de pers, zo van: Hij kan nietin Nederland presteren.

  THE FLYING DUTCHMANOok in 1975 haalt The Flying Dutchman,zoals Okker vanwege zijn flitsende snel-heid op de baan werd genoemd, opnieuwde finale in Rotterdam. Onderweg verslaathij onder anderen Bjrn Borg in twee sets.De finale gaat echter verloren tegen de le-gendarische Amerikaan Arthur Ashe (3-66-2 6-4). Die partij staat Okker wl helderop het netvlies: ,,Het was close en in deeerste game van de laatste set gebeurdeiets opmerkelijks. Ik had de service vanAshe gebroken, maar de umpire, de Neder-lander Eric Savalle, liet het punt overspe-len. Daarna won Ashe de game. Datscheelde wel natuurlijk.Nadat hij in 1981 stopte als professioneel

  tennisser, legde Okker zich toe op moderne

  kunst. Hij dreef samen met fotograaf NicoKoster ruim twintig jaar een galerie in hetcentrum van Amsterdam, gespecialiseerdin het werk van de CoBrA-groep. Sinds2005 heeft Okker in zijn woonplaats Ha-zerswoude een galerie, gericht op dezelfdestroming en latere artiesten als JanCremer en Herman Brood. ,,De liefde voorkunst is al halverwege de jaren 70 ont-staan, nog tijdens mijn tenniscarrire,zegt Okker.

  KUNSTHANDELAAR,,Ik speelde in die jaren veel samen met dePool Wojtek Fibak. Hij verzamelde kunstvan landgenoten, die in die tijd veelal inParijs werkten. Tijdens toernooien gingenwe na de wedstrijden vaak samen naarmusea en galeries, om schilderijen,maar ook beeldende kunstte bekijken en te kopen.Als tennisser reis je dehele wereld over envooral steden als NewYork, Parijs en Londenzijn voor kunstliefhebbersnatuurlijk geweldige kunst-centra. Later leerde ik kunstenaarsals Karel Appel en Corneille ook per-soonlijk kennen en ging ik me nog meervoor hun werk interesseren en dat verza-melen. Zo is dat een soort hobby gewor-den, waar ik na mijn carrire met heel veelplezier mijn vak van heb gemaakt. Al doeik het tegenwoordig wel wat rustiger aanhoor, de galerie is alleen nog op afspraakgeopend.

  OKKER, EERSTE NEDERLANDSE WINNAARROTTERDAM In 1974 wint Tom Okker het eerste ABN AMRO WTT in Rotterdam. Als je in Ahoy niet goed speelde, hoorde jeop de baan de mensen zuchten, zegt Okker,die zich na tennis toelegde op kunst.

  JOOST DE JONG

  dinsdag 5 februari 2013

  Omar Campo-rese wint ver-rassend denieuwe kampi-oensschaal. De Italiaan ver-slaat in de fi-nale Ivan Lendlin drie sets (3-6 7-6 7-6).

  De eerste editievan het ABNAMRO WTT inhet oude Ahoy,toen nog metvaste wieler-baan. Tegen-woordig is dewielerbaan demontabel.

  1991 1998

  Ter gelegenheid van het 25-jarig ju-bileum van het ABN AMRO WTT spe-len John McEnroe en Yannick Noahe