Wingerd nieuws jan 2014

Wingerd nieuws jan 2014
Wingerd nieuws jan 2014
download Wingerd nieuws jan 2014

of 2

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Wingerd nieuws jan 2014

 • Wingerd nieuws Jaargang: 12 - Nummer: 1 - 15. jan 2013 - www.dewingerdmhengelo.nl

  Beste wensen

  Het team van de Wingerd wenst u

  allen een goed en gezond 2014

  toe.

  Toetsweken

  Deze en volgende week zijn de

  toetsweken. In alle groepen

  worden dan Cito toetsen

  afgenomen. De uitslag daarvan

  krijgt u op de 10 min. gesprekken

  in de week van 10 februari.

  Op 11, 12 en 13 febr. is de Cito-

  eindtoets voor groep 8. De uitslag

  daarvan is begin/ midden maart.

  De leerkracht van groep 8 neemt

  voor het gesprek over de uitslag

  contact met u op.

  Kijkavond

  Voorafgaand aan het rapport is er

  een kijkavond. Het is de bedoeling

  dat uw kind(eren ) hun werk laten

  zien. Zodoende krijgt u een indruk

  van wat er zoal gedaan is en kunt

  u eventuele vragen stellen tijdens

  de 10 min. gesprekken.

  Deze kijkavond is gepland op

  donderdag 30 jan. van 18.30u-

  19.15 u.

  We hopen dat u aanwezig kunt

  zijn.

  Eerste rapport

  Op 14 febr. krijgen de kinderen

  hun eerste rapport mee van dit

  schooljaar.

  Studiemiddag

  Dinsdag 28 jan. hebben we een

  studiemiddag over groepsplannen.

  De kinderen zijn dan vrij !

  Onderwijs aan het jonge

  kind

  De laatste tijd is er nogal wat

  gaande over het onderwijs aan

  jonge kinderen. Er dienen zich

  nieuwe inzichten aan over hoe dit

  onderwijs vorm te moeten geven.

  Daarom volgen de leerkrachten

  van de onderbouw een cursus.

  Binnenkort ontvangt u hierover

  wat meer informatie.

 • W i n g e r d n i e u w s 2 0 1 4 N o . 1

  Pagina 2

  Passend Onderwijs

  Met ingang van het nieuwe

  schooljaar treedt de wet op

  Passend Onderwijs in werking. U

  heeft hierover via de pers al het

  een en ander kunnen horen /

  lezen. De Medezeggenschapsraad

  heeft een voorlichtingsavond

  gehad. Op korte termijn ontvangt

  u enige informatie over wat deze

  wet inhoudt.

  Andere tijden

  In de vorige nieuwsbrief heeft u

  kunnen lezen, dat de MR het

  besluit heeft genomen om met

  ingang van het nieuwe schooljaar

  over te gaan naar andere

  schooltijden. Momenteel zijn we

  nog bezig om na te gaan hoe we

  de tijd tussen de middag het beste

  kunnen indelen. Zodra dat rond is

  nodigen we uit voor een info-

  avond hierover.

  Ouderbijdrage

  Binnenkort ontvangt u een brief

  over de ouderbijdrage.

  Kerstversiering

  Heeft u onbreekbare kerstballen

  over? Wij kunnen ze goed

  gebruiken op school voor de

  kerstversiering! Lever ze in bij de

  leerkracht.

  Zwangerschapsverlof

  Na de voorjaarsvakantie gaat juf

  Marjolein met

  zwangerschapsverlof. Juf Jedidja

  zal haar vervangen.

  Ouderraad

  Met ingang van volgend schooljaar

  gaan 2 ouderraadleden stoppen.

  Wij zoeken daarom nu al nieuwe

  O.R. leden. De O.R. verzorgt

  samen met de leerkrachten de

  activiteiten op school zoals de

  paasviering, koningsdag etc. Lijkt

  het u leuk om hieraan mee te

  helpen, meldt u dan aan bij de

  leerkracht of bij de voorzitter,

  Niek Rolleman.

  Agenda

  8 jan. : start toetsweken

  28 jan.: studiemiddag ;

  kinderen vrij

  30 jan.: kijkavond ;

  week 10 febr.: 10 min.gesprekken

  14 febr.: eerste rapport

  Oud papier

  Dinsdag 28 januari:

  Rozendom

  V Druten

  De lange