· Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver...

90

Transcript of  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver...

Page 1:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd
Page 2:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd
Page 3:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd
Page 4:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd
Page 5:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

WOORD VOORAF

In deze brochure vindt u naast een opfrissing van de rechten en plichten van de huurder een antwoord op de meeste gestelde vragen in verband met het onderhoud en de herstellingen van uw woning zoals:

- Wat moet ik zelf herstellen aan de woning?- Wat herstelt de sociale huisvestingsmaatschappij?- Wie betaalt schade aan de woning?

Deze brochure werd opgemaakt ter verduidelijking van het reglement van inwendige orde gehecht aan uw huurovereenkomst. Het is een zeer gemakkelijk te gebruiken en nuttig boekje.

Indien u een vraag heeft over het onderhoud of herstelling van uw woning vragen wij u eerst de brochure te raadplegen vooraleer u naar de telefoon grijpt. Bewaar de brochure daarom op een plaats waar u ze gemakkelijk terugvindt.

Met vriendelijke groeten.

Het personeel, de directeur en het bestuur van de Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak CVBA.

1

Page 6:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

DEEL 1:RECHTEN EN PLICHTEN

1

Page 7:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

2

Page 8:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

3

Page 9:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SHM

1. De SHM moet zich aan de regels voor toewijzing van een woning houden

De regels voor toewijzing van een woning staan in het Kaderbesluit Sociaal Wonen van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. De SHM moet zich aan deze regels houden. U kunt deze regels altijd opvragen bij de SHM. Deze regels werden opgenomen in het Intern Huurreglement.

2. De SHM moet de woning ‘in goede staat’ aan de huurder geven

In goede staat betekent: proper en zonder gebreken. Alle toestellen moeten werken zoals het hoort. De verfraaiingswerken zoals behang- en schilderwerken worden niet door de SHM uitgevoerd.Voor u in uw nieuwe woning trekt, maakt de SHM samen met u een plaatsbeschrijving op. In de plaatsbeschrijving worden alle gebreken aan uw woning opgenomen.

Er staat ook in welke zaken u van de vorige huurder overneemt. Dit zijn bijvoorbeeld de toestellen van de keuken, (over)gordijnen, het tuinhuis of andere. De kosten van het maken van een dergelijke plaatsbeschrijving zijn deels ten laste van de huurder.

Laat zeker alle gebreken aan uw woning in deze plaatsbeschrijving opnemen. Dat is belangrijk als u zou verhuizen. Indien u na de plaatsbeschrijving nog verborgen gebreken vaststelt kan u dit schriftelijk melden tot 1 maand na ontvangst van de sleutels. Vergeet u een gebrek te melden bij het begin van de huur, dan komt dat op het einde van de huur ten laste van uzelf.

Indien u de eerste bewoner bent van een nieuwbouw of gerenoveerde woning, dient u de gebreken die u vaststelt na ontvangst van de sleutels schriftelijk te melden aan de SHM. Dit kan tot 3 maanden na ontvangst van de sleutels. Indien er geen gebreken worden gemeld gaat de SHM ervan uit dat de woning in perfecte staat is. Later gemelde schade of defect is ten laste van de huurder.

4

Page 10:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

3. De SHM mag uw woning controleren op onderhoudDe SHM mag uw woning controleren op het onderhoud of op mogelijke schade. U wordt hiervan vooraf schriftelijk verwittigd. Een afgevaardigde van de SHM komt dan kijken naar uw woning. Hij maakt afspraken over wat moet hersteld en verbeterd worden. De afgevaardigde bespreekt met u ook wie dat moet doen. Daarna stuurt de SHM u een brief met de opmerkingen en de afspraken. Moeten er bepaalde zaken hersteld worden? Dan heeft u daar tijd voor tot aan de tweede controle, die komt kijken of de afspraken zijn nageleefd.

4. De SHM moet alle herstellingen ten laste van de SHM uitvoerenVanaf bladzijde 12 vindt u de lijst met herstellingen die ten laste vallen van de SHM. Deze herstellingen worden aangeduid met dit logo:

5. De SHM moet een andere woning aanbieden als uw woning wordt vernieuwd en een herhuisvesting noodzakelijk is.

6. De SHM mag het huurcontract opzeggen. Ze kan dit doen, onder andere:

- Als u uw woning slecht onderhoudt;- Als u de huur niet betaalt;- Als er meer mensen in de woning wonen dan aangegeven

(zgn. domiciliefraude);- Als u een persoon ten laste hebt aangegeven die niet in uw

woning woont om een lagere huur te krijgen;- Als u voor overlast zorgt in de buurt;- Als u een woning werd toegewezen op basis van valse

verklaringen;- Als u een woning of perceel bouwgrond heeft verworven.

U ontvangt een aangetekende brief. De opzegperiode is 3 of 6 maanden afhankelijk van de reden van opzeg en start op de eerste dag van de maand die volgt op de opzegdatum. Op het einde van de opzeg maakt de SHM samen met u een plaatsbeschrijving.

5

Page 11:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

6RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER

1. De huurder moet een huurcontract tekenen

Voordat u in uw huurwoning komt, tekent u een huurcontract. Daarna bent u de nieuwe huurder. Het huurcontract is een overeenkomst tussen u en de SHM. Regels over het opzeggen van het huurcontract, het beëindigen van de huur, afspraken over de huurwaarborg, de huurprijzen en het houden van huisdieren staan in ‘het huurcontract en het reglement van inwendige orde’. Dit reglement maakt deel uit van uw huurovereenkomst die u bij ondertekening hebt ontvangen. Dat reglement wordt hier in de brochure verder toegelicht.Wie de afspraken van het huurcontract niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

2. De huurder moet een huurwaarborg betalenBij het begin van de huur betaalt u een huurwaarborg. Op het einde van de huur moet u uw woning in goede staat verlaten. Alle schade ten laste van de huurder moet u herstellen.Doet u dit niet? Dan kan de SHM de waarborg gebruiken om deze herstellingen te betalen. Bij schade herstelt u het zelf of de SHM herstelt en rekent u de kosten aan (uurloon + materiaal).

3. De huurder moet elke maand huur betalen

De huurprijs wordt berekend op basis van:

- de basishuurprijs (deze is voor iedere woning verschillend);- het inkomen van uw gezin;- het aantal personen ten laste.

De huurprijs wordt elk jaar aangepast. Verandert er in de loop van het jaar iets in uw gezin of uw inkomen? Als huurder dient u zelf elke wijziging te melden aan de SHM. Dan wordt de huurprijs ook aangepast.Indien u een betaling of uitvoering van een herstelling betwist, dient u toch uw huur te betalen. Doet u dit niet, verzwakt u uw positie ten

6

Page 12:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

opzichte van de SHM.

4 . De huurder moet de woning goed onderhouden

Op de bladzijde 37 en 38 van dit boekje vindt u een lijst met tips voor het onderhoud van uw woning.

5. De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren

Vanaf bladzijde 12 vindt u de herstellingen die ten laste van de huurder zijn. Deze worden met dit tekenaangeduid:

Het zijn herstellingen die u zelf moet uitvoeren. Indien u de herstelling niet zelf kan uitvoeren doet de SHM het in uitzonderlijke gevallen voor u. U zal dan wel een bijdrage moeten betalen. Neem hiervoor contact op met de SHM.Voor sommige herstellingen heeft de SHM een contract afgesloten met een onderhoudsfirma.

6. Wat in geval van diefstal/vandalisme/schade door aanrijding ?

Doe steeds aangifte bij de politie. Indien er schade is aan uw woning verwittig onmiddellijk de SHM en bezorg ons een kopie van het proces-verbaal.

7. Wat met onderhoud en herstellingen aan het ‘openbaar domein’?

Het gebied tussen de weg en de rooilijn noemt men het ‘openbaar domein’. De herstellingen en het onderhoud hiervan zijn ten laste van de gemeente. Per wijk of gemeente is de rooilijn echter anders. Vraag daarom altijd eerst aan de SHM voor welk deel de gemeente verantwoordelijk is.

8

7

Page 13:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

8. De huurder moet de SHM altijd verwittigen bij schade

U merkt schade aan uw woning? Verwittig ALTIJD de SHM (de ‘meldingsplicht’). U doet dit best per aangetekende brief. Een gewone brief, email of melding per telefoon geeft bij betwisting onvoldoende bewijskracht. Verwittigt u de SHM niet, dan bent u verantwoordelijk voor alle schade.

9. De huurder moet een brandverzekering tegen alle risico’s afsluiten

De SHM beschikt over een brandverzekering voor haar woningen. Deze polis bevat een clausule van ‘afstand van verhaal’ uitgebreid met het verhaal van derden ten voordele van de huurder. Dit betekent dat u uw huurdersaansprakelijkheid niet zelf hoeft te verzekeren. Deze kost wordt via de huurlasten verrekend.

U moet enkel een brandverzekering nemen voor de inboedel. Dit zijn alle dingen die in uw woning staan, bijvoorbeeld uw meubelen en toestellen. Alle bijkomende inrichtingen, zoals veranda, tuinhuis, een keuken met meerwaarde, inbouwmeubilair dienen opgenomen te zijn in deze verzekering, zo ook de schilder- en verfraaiingswerken.

Tip verzekeringOok een familiale verzekering is nuttig. Dit is een verzekering die u en uw gezin beschermt tegen de kosten van kleine en grote ongelukken. Deze verzekering is echter niet verplicht.

10. De huurder moet alle veranderingswerken aan de woning aanvragen bij de SHM

Wilt u onder andere:- uw terras uitbreiden;- afsluitingen in de tuin plaatsen;

8

Page 14:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

- een tuinhuis plaatsen;- een hondenhok plaatsen;- een bijkomende parkeerplaats of carport plaatsen;- een vloer plaatsen;- een schotelantenne plaatsen;- nieuwe schakelaars of stopcontacten plaatsen;- …

Vraag dit dan schriftelijk (brief/email) aan bij de SHM. Pas na een schriftelijke toestemming van de SHM, mag u de werken uitvoeren. Doet u dit niet, dan kan de SHM eisen dat u alles terug afbreekt.

11. De huurder houdt zijn woning vrij van ongedierte

Ongedierte kan u voorkomen door uw woning regelmatig te poetsen. Treft u toch ongedierte aan in uw woning? Neem dan contact op met de SHM, die zal u verder begeleiden. Let wel: de kosten hieraan verbonden zijn voor u. Vindt u ongedierte in uw woning binnen de week na uw intrek? Verwittig dan de SHM.

12. BurenhinderUw buren maken volgens u te veel lawaai, de honden van de buren houden u uit uw slaap, takken van de haag van uw buur hangen over, ...Bespreek eerst zelf op een rustige manier met uw buur uw bekommernissen.Vindt u geen oplossing samen, neem contact op met de maatschappelijk werker van de SHM (het telefoonnummer vindt u terug achteraan dit boekje).De SHM is niet verantwoordelijk voor last of hinder door de buren, maar neemt die klachten wel ernstig. Huurders moeten hun rechten en plichten altijd naleven. Maakt een huurder het samenleven voor de andere huurders echt onmogelijk? Dan kan de SHM de huur opzeggen. Indien uw buur op regelmatige basis uw huurgenot verhindert neem dan op het ogenblik van de feiten contact op met de politie en vraag om een proces-verbaal van uw klacht op te maken. Dit kan bijdragen tot de bewijsvoering in geval van een gerechtelijke procedure.

9

Page 15:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

13. Melding van problemen over onderhoud en herstellingen?U stelt een probleem vast in de woning?

1. Kijk na in deze brochure of u de informatie terugvindt.2. U vindt het antwoord niet in deze brochure:- Per aangetekend schrijven- Per gewone brief- Per email : [email protected] Neem telefonisch contact op met de technische dienst van de SHM

(het telefoonnummer vindt u terug achteraan dit boekje). Beschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk. Wij zijn telefonisch elke weekdag bereikbaar van 8u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00 en op dinsdag tot 18u30.

- U kan naar ons kantoor komen tijdens de openingsuren. Onze burelen zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 11u30 uur en op dinsdag van 17 uur tot 18 uur.

- Buiten de kantooruren en in het weekend is er een wachtdienst voor dringende technische interventies. Deze is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van de SHM (09/365.43.10). Indien u niet onmiddellijk een medewerker van de SHM aan de lijn krijgt spreek uw boodschap in en vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bij noodgevallen verwittig onmiddellijk de hulpdiensten. De SHM kan later op de hoogte gebracht worden.

10

Page 16:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

11

Page 17:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

DEEL 2:ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

12

Page 18:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

13

Page 19:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

12 INHOUDSOPGAVE

1. SCHRIJNWERK 151.1 DEUREN, RAMEN, DAKVLAKRAMEN, SCHARNIEREN 151.2 ROLLUIKEN 151.3 TRAPPEN 161.4 VERLUCHTINGSROOSTER 161.5 GARAGEPOORT 16

2. INRICHTING VAN DE WONING 182.1 VLOEREN (LINOLEUM, STEEN EN VINYL) EN TAPIJTEN 182.2 PLINTEN (STENEN, HOUTEN EN PLINTEN IN PLASTIC) 182.3 SPIEGELS 182.4 TERRAS 18

3. VERWARMING 193.1 KETEL VAN DE CENTRALE VERWARMING (CV) 193.2 RADIATOREN 193.3 THERMOSTAAT 193.4 ACCUMULATIEKACHELS EN CONVECTOREN 19

4. SANITAIR 214.1 LAVABO, BAD, DOUCHE EN GOOTSTEEN (EN BIJHORIGHEDEN) 214.2 WC 214.3 RIOLERING (=AFVOER VAN VUIL WATER) 224.4 KRANEN 224.5 WATERLEIDING (=TOEVOER VAN ZUIVER WATER) 224.6 TOESTELLEN VOOR WARM WATER OP GAS EN ELEKTRICITEIT

(= BOILER) OF DOORSTROOMTOESTEL (=GEISER) 234.7 TELLERS EN METERS 23

5. METSELWERK 255.1 DORPELS, TABLETTEN EN VENSTERBANKEN 25

5.2 BEPLEISTEREN/MUURTEGELS VAN BINNEN MUREN EN PLAFOND 25

14

Page 20:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

5.3 KELDER 265.4 GEVEL 265.5 BALKON EN TRALIEWERK 26

6. ELEKTRICITEIT 286.1 SCHAKELAAR VAN HET LICHT 286.2 STOPCONTACT 286.3 LICHTPUNTEN EN LAMPENHOUDERS 286.4 ZEKERINGKAST/ELEKTRISCHE LEIDINGEN 286.5 DEURBEL / PARLOFOON / VIDEOFOON 296.6 TELLERS EN METERS 296.7 TOESTELLEN KEUKEN 29

7. DAKWERKEN 317.1 DAK, DAKGOTEN EN AFVOERPIJPEN 317.2 SCHOORSTEEN 31

8. RONDOM DE WONING 338.1 VENTILATIE EN ROOSTERS VOOR VERLUCHTING 338.2 BRIEVENBUS 338.3 OPRIT, PADEN EN TERRAS 338.4 PUTTEN 348.5 (DRAAD)AFSLUITINGEN EN TUINPOORTJE 348.6 TUIN 34

9. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN VOORZIENINGEN IN EEN APPARTEMENT 36

9.1 BRANDBLUSAPPARATEN/HASPELS 369.2 LIFT 369.3 CENTRAAL AFZUIGSYSTEEM 369.4 KOEPELS 369.5 SCHADE/VANDALISME 36

15

Page 21:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

16

Page 22:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

LEGENDE

Volgende symbolen vertellen u wie wat doet:

De herstelling is ten laste van de huurder dit betekent: u herstelt en betaalt. Kunt u de herstelling zelf niet uitvoeren en heeft u niemand die dit voor u kan doen?Neem contact op met de technische cel, die geeft u contactgegevens van mogelijke aannemers. U dient zelf een afspraak te maken met de aannemer en de kosten verbonden aan de interventie zelf te betalen.

De herstelling is ten laste van de Gewestelijke Vennoot-schap Eigen Dak. Tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud, stuurt de SHM een werkman of een aannemer langs om uw klacht te evalueren en/of te herstellen. De SHM betaalt de factuur. Noot: de SHM verneemt graag nadien (binnen een redelijke termijn) of de werken naar behoren werden uitgevoerd.

Opgelet: De SHM werkt met vaste aannemers. Indien u op eigen initiatief en zonder voorafgaand akkoord van de SHM werken laat uitvoeren die in principe ten laste van de SHM zijn, dient u de factuur zelf te vereffenen.

17

Page 23:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

1. SCHRIJNWERK

1.1 Deuren, ramen, dakvlakramen (velux), scharnieren

- De klink/hendel is los of gebroken.- Het slot is stuk. - De sleutel is stuk of verloren. - De deur/het raam is kapot door slecht onderhoud/gebruik

van de huurder.- Het raam klemt.- Het scharnier is stuk.- Er is condens (=vocht) aan de binnenkant van de ruiten. - De vijzen van het scharnier zijn los of weg. - Het glas is gebroken/gebarsten (door bijvoorbeeld er tegen te stoten, kleven van thermische folies).

- De deur valt niet in het slot.- Het scharnier is versleten en verouderd.- De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam- Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas.- Het glas is gebroken/gebarsten (door hevig onweer of storm).

1.2 Rolluiken

- Het lint van het rolluik is stuk.- Er is een lat van het rolluik gebroken.- Het rolluik zit vast in de rolluikkast.- Het rolluik rolt niet meer op.

Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is.

18

Page 24:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

1.3 Trappen

- Er zijn gaten in de trap.- De trapleuning staat los.- Er is een trede stuk door overbelasting.

- In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm.- Er is een trede stuk door een fout in de constructie of ouderdom.- De trapleuning, de treden en de zijkanten van de trap zijn aangetast door vocht.

1.4 Verluchtingsrooster

- Het rooster is los, kapot of weg.

- Het rooster is verouderd.

1.5 Garagepoort

- De poort gaat niet meer dicht. - Er zijn blutsen in de garagepoort.- De sleutel is stuk of verloren.- Het slot is stuk.

- De poort is doorgeroest.- De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest.- Het mechanisch gedeelte (veer, sluiting) is versleten.

19

Page 25:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tips buitenschrijnwerk

- Schilder nooit aluminium- of kunststofdeuren.- Was ze enkel af.- Boor geen gaten in het buitenschrijnwerk.- Maak één maal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik

hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.

- Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de badkamer. Zo voorkom je condens – en schimmelvorming.

- Gebruik geen bruine verpakkingstape om iets vast te kleven. Deze tape laat lijmresten achter die moeilijk te verwijderen zijn.

Tips trappen

- Schilder een geverfde trap regelmatig.- Vernis een houten trap regelmatig.- Schilder NOOIT een verniste trap !

Tips verluchtingsrooster

- Hou de verluchtingsroosters altijd open, bedek ze niet , kleef of timmer ze niet dicht.

20

Page 26:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

2. INRICHTING VAN DE WONING

2.1 Vloerafwerking (steen, linoleum en soepele vloerbekleding)

- Er zijn krassen, vlekken of gaten in de vloer.

- De vloer is omhoog gekomen of verzakt. - Er zijn barsten in de vloer door verzakking van het gebouw.- De voegen van de vloer zitten los of zijn weg.- De linoleum of soepele vloerbekleding vertoont slijtage op de loopvlakken.

2.2 Plinten (stenen, houten en plinten in plastic)

- De plinten hangen los door beschadiging of slecht gebruik.- Er zijn krassen of barsten in de plinten. - De plinten zijn verdwenen.

- De plinten hangen los door zetting of opstijgend vocht.- De siliconevoeg tussen de plint en de vloer komt los.

2.3 Spiegels

- Er zijn vlekken op de spiegel.- De spiegel is gebarsten of gebroken.- De bevestigingsklemmen zijn weg.

2.4 Terras

- Er is een verstopping die te vermijden viel door jaarlijks de beplanking te verwijderen en het plat dak en de afvoer onder het terras vrij te maken van bladeren.- Er is een verstopping door ophoping van zaken die niet in de terrasafvoer horen te zitten (sigarettenpeuken, …).- De vloerafwerking is verdwenen of beschadigd.

21

Page 27:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

3. VERWARMING

3.1 Ketel van de centrale verwarming (CV)

- Er is schade aan de cv-ketel en de onderdelen door vorst of langdurig niet gebruik.- Er is schade aan de cv-ketel door toedoen van de huurder.

- Er is een lek bij de cv-ketel. - De cv-ketel werkt niet zoals het moet.

3.2 Radiatoren

- De radiator komt los van de muur door er iets zwaar op zetten.- De kraan of knop van de radiator is los, kapot, weg, draait door, zit vast of lekt.- De radiator wordt niet warm door lucht in de radiator (ontluchten,…).

- De radiator of de kraan van de radiator is erg verouderd enversleten.

3.3 Kamerthermostaat

- De thermostaat hangt los of is weg.- De batterij van de thermostaat moet vervangen worden.- Programmatie van de thermostaat.

- De thermostaat werkt niet, zelfs met nieuwe batterijen.

3.4. Accumulatiekachels- en convectoren- De knop van de kachel is los, kapot, weg of draait door.- De behuizing van de kachel is beschadigd.

22

Page 28:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tips ketel van de centrale verwarming (CV)- Voor het onderhoud van de centrale verwarming hebben wij met een

gespecialiseerde firma een onderhoudscontract afgesloten. Indien er op uw huurprijsberekening bij de huurlasten ’Onderhoud CV’ staat vermeld, dan is er een onderhoudscontract voor de verwarmings-installatie of – toestellen. Dit geldt enkel voor toestellen eigendom van de SHM.

- De onderhoudsfirma komt naargelang het type toestel jaarlijks of tweejaarlijks langs om de centrale verwarming na te zien en te kuisen. Elektrische toestellen worden jaarlijks nagezien, toestellen op gas tweejaarlijks.

Is er een defect aan uw cv-ketel en hebt u een onderhouds-contract dan kan u rechtstreeks contact opnemen met de firma die het onderhoud doet. U vindt de contactgegevens terug op de sticker aangebracht op het toestel.Indien deze firma verandert, wordt u hiervan schriftelijk verwittigd. Indien er geen sticker aanwezig is neem dan eerst contact op met de technische dienst van de SHM.

- Individuele verwarmingskachels op gas, mazout, hout of mazout zijn geen eigendom van de SHM. Voor deze toestellen is geen onder-houdscontract. U dient dan ook zelf in staan voor de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van deze toestellen.

- Zet altijd minstens één radiator in de ruimte waar de muurthermostaat hangt volledig open.

- Schilder nooit uw radiatoren. Indien de radiator roestvorming vertoont verwittig de SHM.

- Indien de druk van de installatie beneden één bar zakt moet u water bijsteken aan de ketel. Draai altijd beide vulkranen opnieuw dicht na het bijvullen van de installatie. Indien u regelmatig moet bijvullen verwittig de SHM.

23

Page 29:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

4. SANITAIR

4.1 Lavabo, bad, douche en gootsteen (en bijhorigheden)

- De lavabo, het bad, de douche of de gootsteen staan los, zijn kapot of weg.- De stop van lavabo of bad is weg.- De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of rekjes staan los, zijn kapot of weg. - Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie

of vetten.- Er is waterschade omdat de siliconen rondom de lavabo, het bad,

de douche of de gootsteen versleten zijn.

- De lavabo, het bad, de douche of de gootsteen zijn verouderd en versleten.

- Er zit stroom op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen.

- Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie.Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan.

4.2 WC

- De WC of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg.- Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, maandverband, een wc-blokje, olie of vet of etensresten, pampers, ...- Het water in de WC blijft doorlopen door een defecte vlotter.- De WC-bak vult niet (helemaal) meer met water.

- De WC is versleten en verouderd. - Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door

een te smalle buis. - Het rubber aan de afvoer is verstorven.

24

Page 30:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

4.3 Riolering (=afvoer van vuil water)

- Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet.- De afvoerbuis is stuk/gebarsten door toedoen van de huurder.

- Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis.

- Er is geurhinder door een kapot putdeksel. - De afvoerbuis is verouderd en versleten.- Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de

grond.

4.4 Kranen

- De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt. Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil filtertje of een

verkalkte kraantop. Het stop(shell)kraantje onder/achter de WC, achter de gootsteen of lavabo zit vast of lekt.

- De kraan is verouderd en versleten.- Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen.

4.5 Waterleiding (=toevoer van leiding- of regenwater)

Er is een lek door vorst.

- Er is een lek onder de grond of in de muur.- Er is een lek in de waterleiding achter de teller.

25

Page 31:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

4.6 Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit(=boiler) of doorstroomtoestel (=geiser)

- Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst.- Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder.

- Er is een lek in/bij de boiler.- De boiler werkt niet zoals het moet.- Het water wordt niet warm.- Er is een lek in een gasleiding, de koppeling of de gaskraan.- Er hangt een gasgeur in de woning.

4.7 Tellers en meters

Verwittig de watermaatschappij* in volgende gevallen:De hoofdkraan van de waterleiding zit vast.

- Er is een lek in de waterleiding vóór de teller.- De waterteller is defect of zit vast.

* Aquafoon Water-link: 078/35.35.88 (Wetteren, Wichelen) De Watergroep: 02/238.96.99 (Laarne)

26

Page 32:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tips kranen

- Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn.- Draai elk jaar de kleine stop(shell)kraantjes open en dicht.- Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kunt hiervoor een

boete krijgen.- Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan

meteen de watermaatschappij.

Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water)- Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst.- Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.

Tips toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (=boiler) of doorstroomtoestel (=geiser)- Voor het onderhoud van de boilers hebben wij met een

gespecialiseerde firma een onderhoudscontract afgesloten. Indien er op uw huurprijsberekening bij de huurlasten ’Onderhoud boiler’ staat vermeld, dan is er een onderhoudscontract voor het warmwater-toestel. Dit geldt enkel voor toestellen eigendom van de SHM.

- De onderhoudsfirma komt jaarlijks of tweejaarlijks langs om de boiler of doorstromer na te zien en te kuisen. Elektrische toestellen worden jaarlijks nagezien, toestellen op gas tweejaarlijks.

- Is er een defect aan uw boiler/doorstromer en hebt u een onderhoudscontract dan kan u rechtstreeks contact opnemen met de firma die het onderhoud doet. U vindt de contactgegevens terug op de sticker aangebracht op het toestel.Indien deze firma verandert, wordt u hiervan schriftelijk verwittigd. Indien er geen sticker aanwezig is neem dan eerst contact op met de technische dienst van de SHM.

- Elektrische keukenboilers vallen niet onder het onderhoudscontract. - Controleer regelmatig of het overdrukventiel van de keukenboiler niet

blijft openstaan.- Doe nooit het onderhoud van het warmwatertoestel van de SHM zelf.- Alleen een erkende onderhoudsfirma mag aan uw geiser of boiler

werken.

27

Page 33:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Voor warmwatertoestellen die geen eigendom zijn van de SHM dient u zelf voor het jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud te zorgen.

28

Page 34:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

5 METSELWERK

5.1 Dorpels, tabletten en vensterbanken

Er is schade door stoten of overbelasting.Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud.

De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten. De voegen komen los.

5.2 Bepleisteren/muurtegels van binnenmuren en plafond

Er is schimmel op de muur door condens (vocht).- Er is schade aan de bepleistering.- Er zijn putten in het plafond door stoten.- Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te

stoten.- Er zijn vlekken op de muurtegels.- Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken.

- Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden.- De bepleistering valt van de muur.- Er is vochtschade door opstijgend vocht. - Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak.- Er zijn barsten of scheuren in het plafond door zetting van het

gebouw.- De muurtegels komen los door zetting van het gebouw.

29

Page 35:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

5.3 Kelder

- U mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen.

5.4 Gevel

- Beschadigingen of bevuiling van de gevel aangebracht door de huurderhuurder.

- Barsten en scheuren door zetting of betonrot.- Losgekomen gevelelementen.

5.5 Balkon en balustrade

- De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg door fout van de huurder.

- Er zijn stukken beton of tegels losgekomen of gebarsten.- De balustrade is versleten of verouderd.

30

Page 36:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tips dorpels, tabletten en vensterbanken

- Boor, schroef, nagel of zaag nooit in dorpels en tabletten.- Schilder nooit dorpels en tabletten.

Tips bepleisteren/muurtegels van binnenmuren en plafond

- Bekleed het plafond en de muren niet met behang in glasweefsel (=tasso) of platen in piepschuim(=isomo). U mag het plafond enkel schilderen.

- Gebruik het bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen.

- Boor nooit gaten in de tegels.- Maak NOOIT gaten (boren of nagels kloppen) in een gyproc wand.- Behang een gyproc wand niet vooraleer je een primer aanbrengt (een

eerste deklaag).- Schilder een gyproc wand in plaats van die te behangen.- Plak plinten af met schilderstape voor u begint te schilderen.- Boor- en nagelgaten in muren moeten bij vertrek gedicht worden.

Tips gevel

- Kap nooit gaten of boor nooit in de gevel(beplating).- Maak nooit bakken vast aan de gevel.- Schilder nooit de gevel.- Schilder of behang nooit de tegels.- Plaats nooit een verlaagd plafond.

31

Page 37:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

6. ELEKTRICITEIT/GAS

6.1 Lichtschakelaars

- De schakelaar is los of weg.- De drukknop of afdekplaat is kapot of weg.

- De schakelaar is verouderd en versleten. - De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of

een leiding.

6.2 Stopcontacten

- Het stopcontact is los of weg.- De afdekplaat is kapot of weg.

- Het stopcontact is verouderd en versleten.- Het stopcontact werkt niet door een defect.

6.3 Lichtpunten en lampenhouders

- De lamp is stuk. - De lampenhouders zijn los, kapot of weg.

6.4 Zekeringkast/elektrische en gasleidingen

- De elektrische leiding is beschadigd.- De zekering is defect of gesmolten. - Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot of weg.- Gasafsluiter is verdwenen.

- De verliesstroomschakelaar van de zekeringkast is kapot.- Er is een lek in de gasleiding achter de teller.

32

Page 38:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

6.5 Deurbel / Parlofoon

- De deurbel / parlofoon is los, kapot of weg.

- De deurbel / parlofoon is verouderd en versleten.

6.6 Tellers en meters

Verwittig in volgende gevallen onmiddellijk de netwerkbeheerderEandis*:- Er is een lek in de gasleiding vóór de teller.- De teller, de hoofdkraan (gas) of de hoofdschakelaar ‘Teco’ (elektriciteit) is stuk of zit vast.- De verzegeling van de elektriciteits- of gasmeter is weg:

* gasgeur : 0800/65.0.65* storingen en defecten: 078/35.35.00

6.7. Dampkap die eigendom van de SHM zijn

- Onderdelen ontbreken of zijn stuk (drukknoppen, kleppen, filters).- Reinigen van filters en roosters.- De dampkap hangt los.- Lampje is kapot.

- De dampkap is verouderd en functioneert niet meer.- Defect aan centraal afzuigingssysteem.

33

Page 39:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tip lichtschakelaar

- Schilder nooit de schakelaars – verwijder de afdekplaten !

Tips stopcontact

- Plaats nooit bijkomende stopcontacten.- Wijzig of verwijder nooit bestaande stopcontacten.- Verwijder voorzichtig de stekker uit het stopcontact.

Tip zekeringskast/elektrische leidingen- Vervang een zekering nooit zelf, contacteer een gespecialiseerde

aannemer.

34

Page 40:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

7. DAKWERKEN

7.1 Dak, dakgoten en afvoerpijpen

- De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg.

- De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover ze bereikbaar is met een ladder.

- Er is schade aan de regenpijp door een handeling van de huurder.

- De dakpannen zijn los, kapot of weg.- Het regent binnen.- De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is of omdat

er een gat in zit.- De dakgoot loopt over door een verkeerde helling en is niet

meer bereikbaar met een ladder. - De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen.- Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar

meerdere huurders in wonen (appartement).- Er zit een gat in de regenpijp.- De regenpijp komt los van de muur.

7.2 Schoorsteen

- Schoorstenen waarop individuele kachels op gas, stookolie, hout of kolen zijn aangesloten, moeten jaarlijks gereinigd worden.

- Schoorstenen waarop gaswandketels of gasboilers zijn aangesloten, moeten om de 2 jaar gereinigd worden.

- Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen.- De schoorsteen is gebarsten.- De schoorsteen staat scheef door ouderdom.- Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los.- De waterkering is verouderd.

35

Page 41:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tips dak, dakgoten en afvoerpijpen

- Loop niet op uw (plat) dak.- Doe nooit het onderhoud van uw dak zelf (behalve voor wat betreft de

dakgoot zie pag. 31).

36

Page 42:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

37

Page 43:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

8. RONDOM DE WONING

8.1 Ventilatie en roosters voor verluchting(= roosters aan keldergaten, rioolroosters).

- Het rooster is los, kapot of weg.

- Het rooster is verroest en verouderd.

8.2 Brievenbus

- De brievenbus staat scheef.- De brievenbus, de klep of het deurtje is los, kapot of weg.- De sleutel is weg.- Het slot is kapot.

- De brievenbus is verouderd, versleten of roest.

8.3 Oprit, paden en terrassen

- Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de verharding.- De verharding komt los of is beschadigd door onzorgvuldig

gebruik.

- De verharding is los, kapot of ligt scheef door een bouwkundige fout.

- De verharding is beschadigd door ouderdom of slijtage.

38

Page 44:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

8.4 Putten

- Er is een verstopping door een voorwerp, olie, wasproducten of vet.

- Het regenwater is vuil door een verstopping.

- Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis.

- Er is geurhinder door een kapot putdeksel.- Er is een verzakking van een leiding onder de grond. - Vuil water loopt terug in de put door een fout in de constructie.- De regenwaterpomp is defect door slijtage of ouderdom.

8.5 (Draad)afsluitingen en tuinpoortje

- De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot of weg. - De betonplaten zijn los, kapot of weg.

- De betonnen afsluitpalen zijn verouderd en versleten.Het beton is rot.

- De metalen afsluitpalen zijn verouderd of verroest.

8.6 Tuinen

- Het regelmatig onderhoud van de tuin en het snoeien van alle bomen, coniferen en struiken.

39

Page 45:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

Tip ventilatie en roosters voor verluchting- Hou de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open.

Tips brievenbus- Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de

6 maanden in met smeerolie.

Tips putten- Spoel geen bacteriedodende producten (zeep, detergent, desinfec-

terende middelen en antibiotica) en voorwerpen (luiers, maandverband, vochtige doekjes, tampons of condooms,…) door het toilet. Dit is slecht voor de werking van uw septische put en veroorzaakt bovendien verstoppingen.

- Reinig om de 6 maanden de regenwaterfilter in de put.- Laat uw regenput om de 4 à 5 jaar reinigen door een gespecialiseerde

firma.

Tips tuin- Verwijder het onkruid en maai het gras om de 2 weken in de zomer en

lente.- Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Hou de haag lager dan 1,80

meter.- Plant uw planten en bomen (laagstammen) minstens 60 cm van de

afsluiting.- Plant geen hoogstammige bomen (dit zijn bomen die volgroeid op 1

meter hoogte een omtrek van minstens 1 meter hebben)- Hebt u last van overdreven wateroverlast in uw tuin? Verwittig dan de

SHM.- Begraaf of verzamel geen afval in uw tuin.- Parkeer geen caravan, aanhangwagen of auto in uw voor- of achtertuin.- Verwijder nooit een haag van een buur of van de SHM.

Tips (draad)afsluiting en tuinpoortje- Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad.

40

Page 46:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

- Haal nooit een afsluiting tussen 2 woningen weg.

9. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN VOORZIENINGEN IN EEN APPARTEMENT

9.1 Brandblusapparaten / Haspels

- Bij vaststelling van onregelmatigheden zoals verbreking van het zegel of verdwenen toestellen, neem zo snel mogelijk contact op met de SHM.

9.2 Lift

- Gebruik de lift NIET om te verhuizen. Bij defect verwittig onmiddellijk de SHM (ook in het weekend en op feestdagen).

9.3 Centraal afzuigsysteem

- Is er een probleem met de centrale afzuigsystemen in het appartement ? Herstel nooit zelf maar neem contact op met de SHM.

9.4. Koepels

- Open nooit de rookkoepels in de gemeenschappelijke delen!

9.5 Schade / Vandalisme

- Schade door vandalisme is ten laste van de SHM en wordt verhaald op de dader(s).

- Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM.

41

Page 47:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

ONDERHOUDSLIJSTJE VOOR DE WONING

Elke week- Reinig de vloeren met water en een schoonmaakmiddel voor

vloeren.- Stofzuig de tapijten.- Reinig de spiegels met water en een niet schurend

schoonmaakmiddel.- Reinig de lavabo, bad, douche en gootsteen met water en een

gepast schoonmaakmiddel.- Reinig de WC minimum 1 maal per week.- Poets de tegels in de keuken en de badkamer met water en een

geschikt schoonmaakmiddel.

Om de 2 weken- Stof de trap af of reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel.- Maai het gras en verwijder onkruid in de tuin.

Elke maand- Poets de ramen.- Draai de radiatorkranen open en dicht.- Reinig de koelkast aan de binnenzijde met water en een geschikt

schoonmaakmiddel.

Om de 2 maanden- Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek.

Om de 6 maanden- Smeer de scharnieren van kasten, deuren en ramen in met

smeerolie.- Schuur opritten en paden.- Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige

doek.- Poets het glas en het houtwerk van de dakvlakramen (veluxen).- Was de garagepoort af met water en een schoonmaakmiddel.- Smeer de assen van de rolletjes in de geleider van de garagepoort in

met smeerolie.- Veeg de kelder.

42

Page 48:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

- Reinig de plinten met een vochtige doek.- Reinig de schakelaars met een licht vochtige doek.- Reinig de stopcontacten met een licht vochtige doek.- Reinig de houders van de lampen aan de binnenzijde en buitenzijde

met een licht vochtige doek.- Reinig drukknoppen van de bellen met een licht vochtige doek.- Vervang de filter van de dampkap.- Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot

droog is en verwijder de bladeren met een vuilblik.- Verlucht het tuinhuis en veeg de vloer met een harde borstel.- Reinig om de 6 maanden de regenwaterfilter in de put.

Elk jaar- Ontlucht de radiatoren.- Laat uw boiler jaarlijks nakijken (eventueel via onderhoudscontract

SHM).- Reinig dorpels, tabletten en vensterbanken met water en een schuur-

middel.- Maak de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik hiervoor eventueel

een breinaald.- Poets de buitenkant van de rolluiken met water.- Reinig de lamellen van het zonnescherm met een licht vochtige doek.- Reinig het plafond met water en een schoonmaakmiddel.- Was de gordijnen.- Ontkalk de kranen en kraantoppen met azijn.- Draai kleine afsluitkraantjes aan de WC en de lavabo’s open en dicht.- Reinig de buitenkant van de regenwaterpomp met een vochtige doek.- Reinig de zekeringskast met een droge doek.- Reinig de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.- Poets het tuinhuis met water.- Snoei struiken, planten en hagen.- Laat de septische put leegtrekken.

Om de 5 jaar- Schilder de binnendeuren en de binnenzijde van de buitendeuren.- Vernis of schilder de houten plinten.- Behandel de metalen brievenbus met een antiroestmiddel.- Laat uw regenwaterput reinigen.

43

Page 49:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

BIBLIOGRAFIE

- Brochure onderhoud en herstellingen van de woning – Dewaco Werkerswelzijn

- Brochure voor onderhoud en herstellingen van de woning - CV voor huisvesting – Gewest Aalst

- Ziezo!...Handig boekje voor huurders – Provincie Vlaams-Brabant

44

Page 50:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

39ALGEMEEN TELEFOONNUMMER: 09/365.43.10EMAIL: [email protected]: 09 365 43 18Voor al uw vragen i.v.m. facturatie en verzekeringsdossiersHuurdersadministratie: 09 365 43 13Voor al uw vragen i.v.m. uw huurovereenkomst, huurprijsberekening, huurlasten, huurbetalingenKandidatenadministratie - Sociale dienst: 09 365 43 16Voor al uw vragen i.v.m. inschrijving en toewijzing, sociale regelingen, huurderswelzijn, afbetalingsplanSecretariaat: 09 365 43 14Voor vragen i.v.m. plaatsbeschrijvingen, diversenTechnische dienst – Projecten: 09 365 43 15Voor vragen i.v.m. nieuwbouw- en renovatieprojectenTechnische dienst – Onderhoud en herstellingen: 09 365 43 17Voor al uw vragen i.v.m. technische meldingen of problemen

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS bij defecten:

Aquafoon Water-link (voor Wetteren, Wichelen): 078 35 35 88 De Watergroep (voor Laarne): 02 238 96 99Eandis (gas en elektriciteit):

- storingen en defecten: 078 35 35 00- gasgeur : 0800 65 0 65

Belgacom: 0800 22 8 00Telenet: 015 66 66 66

45

Page 51:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

46

Page 52:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

NOTITIES_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

47

Page 53:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

48

Page 54:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

49

Page 55:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

50

Page 56:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

51

Page 57:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52

Page 58:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

C.V.B.A./S.O. GEWESTELIJKE VENNOOTSCHAP EIGEN DAK Felix Beernaertsplein 55/01

9230 WetterenTel: 09/365.43.10Fax: 09/365.43.11

E-mail: [email protected] loketten:

maandag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 11u30dinsdag van 17u00 tot 18u00

53

Page 59:  · Web viewVerwittig dan meteen de watermaatschappij. Tips waterleiding (=toevoer voor zuiver water) - Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes tegen de vorst. - Sluit altijd

54