· Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : [email protected] . Tel:...

69
Aftelkalender Pasen ──── De Schakel 2021 ──── Van 17 februari tot en met 4 april ──── Verbonden met elkaar, op weg naar Pasen ──── Iedere dag een moment van aandacht, inkeerstilte, muziek en voor de jongeren een vrolijke twist. 17 – 20 maart 2021 AFTELLEN NAAR PASEN

Transcript of   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : [email protected] . Tel:...

Page 1:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Aftelkalender Pasen

────

De Schakel

2021

────

Van 17 februari tot en met 4 april

────

Verbonden met elkaar, op weg naar

Pasen

────

Iedere dag een moment van

aandacht, inkeerstilte, muziek en voor de jongeren een

vrolijke twist.

17 – 20 maart 2021

AFTELLEN NAAR PASEN

Page 2:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

AFTELKALENDERGROEP Contact:

Ds Marije Hage

Email : [email protected]

Tel: 06-06-26089964

Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor deze bijzondere tijd is er een

aftelkalender gemaakt. Deze loopt van aswoensdag tot aan Pasen. Elke dag is er iets te ontdekken: een mooie

tekst, een wijs woord, een recept, een lied of iets anders. De kalender is door vrijwilligers van onze gemeente

gemaakt voor iedereen die het leuk vindt opdracht op de aftelkalender gemaakt.

We wensen u heel veel inspiratie met deze bijzondere kalender en heel veel plezier bij de wekelijkse

puzzeltocht!

Lieve mensen,

Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor deze bijzondere tijd is er een aftelkalender gemaakt. Deze loopt van aswoensdag tot aan Pasen. Elke dag is er iets te ontdekken: een mooie tekst, een wijs woord, een recept, een lied of iets anders. De kalender is door vrijwilligers van onze gemeente gemaakt voor iedereen die het leuk vindt.

De kalender zal worden verspreid via de nieuwsbrief, maar kan ook op de website worden bekeken. Wie geen toegang heeft tot een computer, kan de kalender op papier

Page 3:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

aanvragen. De papieren versie kan wekelijks worden opgehaald op de zondag bij de Schakel na de kerkdienst tussen 11.00-11.30 uur.

Let op: elke dag is er dus iets te lezen, maar op de zondagen wordt er iets speciaals georganiseerd. Elke zondag is er de mogelijkheid om mee te doen aan een puzzeltocht die door de veertigdagentijd heen loopt!

De KEI-VROLIJKE 40-dagen TOUR:

Deze puzzeltocht is voor jong en oud. De kinderen doen mee om elke zondag letters te verzamelen die aan het eind een woord maken. De ouders/andere gemeenteleden (ook ouderen welkom) hoeven niet te puzzelen, maar kunnen meewerken (zelfs vanuit huis!) aan de puzzel door het geven van aanwijzingen (die krijgt u van de organisatie als u zich opgeeft!).

Wil jij/wilt u meedoen? Geef je dan op vóór zaterdag 20 februari bij Judith ([email protected]) of Petra ([email protected]). Voor vragen over de puzzeltocht kun je hen ook bellen (0641501477 of 0623102465). Je vindt deze informatie ook op de mooie bijgevoegde flyer op de 21e februari.

Happy Stones voor Kom in de Kring:

Omdat voor de allerkleinsten een puzzel met letter misschien nog wat te moeilijk is, is er elke zondag ook voor hen een alternatieve opdracht op de aftelkalender gemaakt. Kijk alvast maar even op de mooie flyer.

We wensen u heel veel inspiratie met deze bijzondere kalender en heel veel plezier bij de wekelijkse puzzeltocht!

De aftelkalendergroep,

Monic ten Kate, Judith Wietsma, Sjoukje Tel, Petra Spies, Marije Hage

Woensdag 17 februari 2021

Genesis 2: De mensen in de tuin van Eden Liesbet G. Vorming en Toerusting

Op een dag maakte God, de Heer, de hemel en de aarde. 5-6Er groeide toen nog niets op de aarde. Er waren nog geen planten, want God had het nog niet laten regenen. Maar er kwam wel water uit de aarde omhoog. Zo werd het land vochtig.

Er waren ook nog geen mensen die op het land konden werken. 7Toen maakte God, de Heer, de mens.

Page 4:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Hij maakte hem van aarde. Hij blies adem in zijn neus, en toen ging de mens leven.

Keramiek kunstwerk van Inge van der Louw

‘Adam en Eva kruipen uit de boerenkool’

God maakte de eerste Mens / Adam uit grond.

Blubber, aarde, klei!

Deze kunstenares maakte beeldjes van Adam en Eva,

zij vormde ze uit ook uit klei.

Maar ze werden niet levend. Natuurlijk niet!

God blies mensen adem in hun neus. Dat was juist zo bijzonder!

De levensadem, en Geest van God zijn het zelfde woord.

Vraag: Zou jij mensen anders maken dan ze zijn? Hoe dan?

Teken of klei mensen / misschien wel met enkele verbeteringen?

Of maak lekker DIRT DESSERT (drek toetje)

Ingrediënten 10 personen

3 rollen oreokoekjes

500 ml melk

75 gram vanille klop pudding (instant vanille pudding mix)

250 ml slagroom

125 gram suiker

250 gram mascarpone

Page 5:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Ook nodig: Keukenmachine

3 mengkommen

Mixer

Kleine glazen

1 Hak de Oreo koekjes fijn in de keukenmachine. De witte vulling kan je gewoon laten

zitten. Bereidingswijze

2 Klop de slagroom stijf. 3 Meng de melk met de pudding mix zodat dit goed vermengt is.

4 Doe de opgeklopte slagroom bij het pudding mengsel en mix dit goed door elkaar.

5 Meng de mascarpone met de suiker.

6 Als dit goed vermengt is voeg dan het puddingmengsel hieraan toe.

7 Mix dit totdat het een glad mengsel is. 8Vul de glazen met een laagje koek vervolgd door een laagje pudding.

Herhaal dit tot de glazen vol zijn.

Donderdag 18 februari 2021

Page 6:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Een eigenaardig kunstwerk. Het bestaat uit allemaal losse woorden op de grond: honderd uitgehakte stenen, met op elke steen een woord gebeiteld. Concrete woorden als Schip, Gras, Dauw, maar ook inhoudelijke begrippen als Verduren, Ziel, Gebroken, Gedragen. Het kunstwerk heet Ik ben een woord en is gemaakt door Anjet van Linge. Ze schrijft er zelf over: ‘Met hamer en beitel woorden in steen hakken is een eeuwenoud vak. Het hakken is een precies werk en vraagt veel energie, tijd en aandacht. Daardoor ben ik tijdens het hakken even helemaal één met dat woord: even bén ik dan ‘Schuw’ of ‘Zingt’. Ik ben een woord. Welk woord bent u? Want dat is de bedoeling, dat je als toeschouwer je blik over al die woorden laat gaan tot er één blijft haken en dat je dan bedenkt ‘waarom?’. Wil je al de woorden beter zien, kijk op: www.ikbeneenwoord.n l Welk woord bent u? Hier op dit moment? Kan het iets zeggen over waar je hart naar uitgaat of wat je het meest bezighoudt? ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn,’ zegt Jezus aan het eind van de Bergrede (Matteüs 6:19-24). Opvallend genoeg niet andersom: ‘Waar je hart is, zal je schat zijn!’ Dat zou het een stuk eenvoudiger maken, want gaat ieders hart niet uit naar liefde en vrede? Maar weegt dat ook het zwaarste in je dagelijks bestaan? Want dat is ‘je schat’: wat voor jou het zwaarste weegt in je leven. Dat kan liefde en vrede zijn, maar evengoed je positie op je werk, of je goede naam, of geld en luxe of gevoelens als angst en boosheid, pijn en verdriet. Wat weegt nu aan het begin van onze weg naar Pasen het zwaarste, wat neemt zó je aandacht in beslag? ‘Ik ben een woord’. Welk woord bent u? (meditatieoefening naar José Verheule) Vrijdag 19 februari 2021

Woensdag is het Aswoensdag geweest. Helaas konden we in deze coronatijd geen askruisje halen. We kunnen wel stilstaan bij de betekenis ervan en wat het voor onszelf en anderen kan betekenen.

Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’.

Als het gaat om onze kijk op geloof dan is er sinds enkele decennia in de theologie, systematisch meer aandacht voor rituele praktijken. In een cultuur die sterk gericht is op ervaring, beleving en emotie, ontstaat (weer/meer) ruimte voor de opvatting dat christelijk geloof niet alleen of vooral een zaak is van het hoofd, maar (ook) een heel lichamelijk en praktisch gebeuren.

Zo is er voor protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor rituelen, het aanhaken bij oude tradities en het in grote vrijheid zelf vormgeven daaraan. Daardoor is het frame “vasten-is-voor-katholieken” wat naar de achtergrond verdwenen en zien we in protestantse kringen een terugkeer van het vasten. Vasten is de herontdekking van (onder andere) eten als gave, als iets ‘niet-vanzelfsprekends’, door het ontvangen van die gave uit te stellen. Vasten is de gave van

Page 7:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

de voorbereiding op het feest van de opstanding, die wij in ontvangst nemen door ons – vanuit de vrijheid waarin God ons gesteld heeft – veertig dagen te onderwerpen aan het ‘afzien van…’. Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de ruimte van dat verlangen kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de naaste. Verschillende bijbelse verhalen vermelden al het samengaan van vasten en bidden. In dat spoor vieren veel kerken in de veertigdagentijd doordeweeks (want zondag is een feestdag, geen vastendag!) extra vespers of andere vormen van getijdengebed. Dat bidden kan ook persoonlijk en op eenvoudige manieren vormgegeven worden: door het gebruik van veertigdagenscheurkalenders (zoals wij nu doen), apps, dagelijkse vasten-emails, meditatieve boekjes – er is allerlei materiaal in omloop dat in de vastentijd kan helpen de aandacht te richten op God en elkaar. Dat is uiterst behulpzaam (zolang je je er niet door laat overspoelen): het verlangen en de ruimte die door vasten ontstaat, wil worden gekoesterd als een gave van God zelf.

Om dit in praktijk te brengen kun je je je afvragen wat jou kan helpen om aandacht, ruimte, verlangen, rust en inkeer te bereiken. Denk daarbij aan de volgende aspecten:

- een betere omgang met jezelf; - een betere omgang met medemensen; - een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; - een betere omgang met God. Waar wil jij je op richten de komende 40 dagen?

Zaterdag 20 februari 2021

De Veertigdagentijd is begonnen, wat is er veel mooie muziek geschreven voor deze tijd. Vandaag twee liederen om te beluisteren: een wat ouder lied speciaal voor deze tijd geschreven en een ZuidAfrikaans (wereldlijk) lied opgenomen in coronatijd, over het donker.

Veertigdagentijd- ‘Als de graankorrel sterft’

Allereerst het beginlied Veertigdagentijd uit ‘Als de graankorrel sterft’, een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen. Het lied is van de hand van Marijke de Bruijne (tekst) en Peter Rippen (muziek).

Refrein:

Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren dat is iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samenging.

Page 8:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

1. Veertig dagen nog tot pasen, tot de winter is gegaan en het

lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen en het

leven

op zal staan.

2. Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind

In de warme schoot van moeder

Tot het klaar is om te kokmen

Volheid is en nieuw begin.

3. Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd om

te leren en te delen wat met moeite werd verkregen daardoor

worden mensen vrij.

4. Veertig dagen nog tot pasen soms een tocht door de woestijn

Om te leren en te vragen

Hoe je duister kunt verjagen Om met pasen klaar te zijn.

Wilt u meer informatie of wilt u het lied beluisteren? https://kerkliedwiki.nl/Veertig_dagen_nog_tot_Pase n

Die donker- Stellenbosch Choir

Een ander mooi lied dat in coronatijd is opgenomen is het Zuid-Afrikaanse lied ‘Die donker’ gezongen door het Stellenbosch Choir: (https://www.youtube.com/watch?v=eAUVbUl24e M ).

Dit lied is geschreven door Christopher Torr en bewerkt door Andre van der Merwe.

Bijgaand de Engelse vertaling:

Page 9:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

In the dark corridor, I saw a light,

But the flame was delicate and frail.

I yearned for springtime on my uncle’s farm without electricity.

My aunt said, ‘My child, my child, love and moths are blind.’

The flame is delicate and frail, and like a thief, it can disappear in the night.

Deep within the corridor, I yearned for something.

The wind was singing that spring would bring love.

I could hear the day withering-it was only the sun disappearing.

And as certain as the earth that turns, a cock would crow again.

One evening the night turned to day as the storm erupted with all its force.

And I hid in the corridor because I was afraid of the electricity.

Page 10:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 11:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Zondag 21 februari 2021

Kom in de Kring

Wat een plek !

Wat leuk dat je meedoet met de paaskalender.

Deze dienst gaat het over de woestijn en over stenen. Over hoe moeilijk iets kan zijn en dat je iemand kan helpen door iets moois voor hem of haar te maken.

Iets wat de ander Happy – Blij maakt!

De Happy Stones mag je tijdens de dienst mooi versieren, zelf houden én weggeven.

Misschien aan iemand die het een beetje moeilijk heeft?

Wat fijn; je bent een Kei!

Page 12:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Maandag 22 februari 2021

Zien

Daarmee wordt bedoeld dat je een

Page 13:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

mens in zijn kleinheid wel moet zien Het lijk zo eenvoudig

Je denkt dat de mens in zijn kwetsbaarheid en gewond-zijn vaak direct

zichtbaar is als we onze ogen goed openhouden. Maar het is moeilijk om goed te zien.

Vaak kijken we maar oppervlakkig of

worden we gehinderd door vooroordelen. Je moet willen leren om met aandacht en eerbied

naar de ander te kijken.

Noden hebben een naam en een gezicht. Wie geen gezichten, geen echte mensen ziet kan de weg van barmhartigheid en recht niet gaan.

Juist in die medemens in nood kun je God ontmoeten.

En het zien kan heel pijnlijk zijn want oog in oog met de mens in nood voelen we soms ook

onmacht, walging, pessimisme en zelfs de neiging om te vluchten.

Leren kijken, zonder vooroordeel, met een helder oog en zuiver hart,

is de eerste stap die geleerd moet worden om de weg van barmhartigheid en recht te kunnen gaan.

Fraters van Tilburg

Dinsdag 23 februari 2021 : Psalm 27 (Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’) Jij mijn licht en bevrijding wat zou ik nog bang zijn, voor wie? Jij mijn vaste burcht, wie zou ik duchten? Mijn bedreigers zijn op weg gegaan ze lusten me rauw mijn

Page 14:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

doodsvijand komt eraan - kom maar op, bestorm me maar duizend tegen één, ik sta mijn hart kan het aan.

Dit ene heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn met jou.

Als jij mijn licht bent vrees ik niemand, als jij mijn rots bent sta ik sterk.

Dit ene

heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn van jou.

Als jij mijn plaats bent woon ik veilig, bij jou in huis ben ik goed af.

Hoor je mijn stem wel? Ja, jij, je hoort me wel.

Ik hoor jou ook, in mijn hart hoor ik jouw antwoord. Zoek mijn aangezicht, zeg je. Verberg je dan nooit meer voor mij.

Wat mijn Zangen van zoeken en zien 550 vader deed: weggaan,

wat mijn moeder deed: weggaan van mij, doe dat nooit iemand aan, jij. O als ik toch niet overtuigd was

dat ik jouw licht en bevrijding zal zien nog in mijn levensdagen, hoe moest ik verdergaan?

Ik wacht af mijn hart kan jou aan

Page 15:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 16:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Wat een plek ! donderdag 25 februari 2021

We lezen uit de Basisbijbel: Mattheus 4: 1 - 11

Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd

1 Daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. 2 Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Tenslotte kreeg Hij honger. 3 Toen kwam de duivel. Hij zei tegen Hem: "Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen." 4 Maar Jezus antwoordde: "In de Boeken staat: 'Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven.' " 5 Toen nam de duivel Hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij Hem op de rand van het dak van de tempel. 6 En hij zei tegen Jezus: "Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: 'God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen. Dan zult U uw voeten niet aan een steen stoten.' " 7 Jezus antwoordde: "Maar er staat ook in de Boeken: 'Je mag je Heer God niet uitdagen.' " 8 Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. 9 En hij zei tegen Jezus: "Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt!" 10 Toen zei Jezus: "Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: 'Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.' " 11 Toen liet de duivel Hem met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen.

De woestijn… overdag heet, droog, ’s nachts koud. Als je niet in de buurt van een rotspartij of een oase bent, is er geen beschutting. Daar ging Jezus heen voordat Hij aan zijn werk begon. Hij werd gestuurd, staat er. Hoe moeten we dat opvatten? De Geest inspireerde Hem om zich voor te bereiden op zijn taak? Hij ging er vrijwillig heen, denk ik. Hij at 40 dagen niet, lezen we ook. Hij moet zich vreselijk zwak gevoeld hebben; extreem hongerig en dorstig. Hij moet overal pijn gehad hebben. En toen, in zijn diepste ellende, kreeg Hij de duivel op bezoek. Verleidend, misleidend, treiterend… probeer het je eens voor te stellen … Moest Jezus het lijden van de mensheid aan den lijve ondervinden: hitte, kou, droogte, honger, dorst, pijn, eenzaamheid, verleiding, getreiter? Jezus stond sterk; hield vast aan zijn vertrouwen op God; hield vast aan wat er in de heilige boeken stond.

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je in een woestijn leeft/leefde? Misschien nu wel, in deze coronatijd? Hoe vind/vond je de kracht om daar weer uit te komen?

Page 17:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Vrijdag 26 februari 2021

Wat zal Jezus gaan doen?

Jezus was naar de rivier de Jordaan gegaan. Daar had Hij Johannes de Doper horen preken. Hij vond hem geweldig. En net als heel veel andere mensen liet Jezus zich dopen in de rivier om een nieuw leven te beginnen. Maar, hoe zou dat nieuwe leven eruitzien? Daar moest over nagedacht worden. Daarom ging Jezus niet naar huis. De Geest van God liet Hem de andere kant op gaan, de woestijn in. Daar bleef Jezus veertig dagen. Hij werd heen en weer geslingerd tussen God dienen en de duivel dienen. Al die veertig dagen vastte Jezus en at Hij niets. Toen de veertig dagen voorbij waren kreeg Hij erg veel honger. De duivel zag zijn kans en zei: “Als je echt de Zoon van God bent kan je die steen daar wel in een lekker broodje veranderen.” Maar Jezus antwoordde: “Ik heb de Bijbel goed gelezen. Daarin staat: ‘Brood is niet het belangrijkste op deze wereld.’” Toen probeerde de duivel het anders. Hij nam Jezus mee naar een hoge plaats. “Kijk”, zei de duivel, “vanaf hier kan je alle landen zien. Jij kan de baas zijn over al die landen. Je hoeft maar één ding te doen. Val op je knieën voor mij dan zal alles van jou zijn.” Weer antwoordde Jezus: “Ik heb de Bijbel goed gelezen. Daarin staat dat we alleen op de knieën mogen vallen voor God. Als wij ergens goed in zijn moeten we dat gebruiken om God te dienen.” Nog gaf de duivel het niet op. Hij nam Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette Hem op de hoogste top van de tempel. Toen zei hij: “Kom op, Zoon van God, spring eens naar beneden, als je durft. Er staat toch in de Bijbel dat God zijn engelen zal sturen om te zorgen dat je je geen pijn zal doen. De engelen beschermen jou toch?” Maar Jezus antwoordde: “Wij geloven ook dat het niet goed is om God op de proef te stellen.”Toen hield de duivel ermee op. Hij liet Jezus voorlopig met rust. Hij zag nu ook wel dat Jezus voor God en Gods Nieuwe Wereld gekozen had. ( uit Kinderwoorddienst) Vraag: hoe ziet jou/jullie Nieuwe Wereld eruit? Zaterdag 27 februari 2021 : Om te kleuren…….

Page 18:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Om nog eens te bekijken: Jezus in de woestijn, Sandy Tales https://www.youtube.com/watch?v=4O7V8ZwR9c M

Page 19:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Maandag 1 maart 2021

Terwijl de focus van Mattheus in Jezus doop de vervulling is van Gods wil en karakter - "om te voldoen aan alle gerechtigheid” - laat God ons weten hoe blij hij is met zijn Zoon die trouw en gehoorzaam de wil van zijn Vader dient. God

Page 20:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

vertelt Jezus drie dingen die we allemaal moeten horen van onze dierbaren. Het zijn ook woorden die we moeten vertellen aan degenen die wij liefhebben. God bevestigt zijn relatie met Jezus: "Dit is mijn zoon!" God bevestigt zijn liefde voor Jezus: "Van wie ik hou.” God bevestigt zijn vreugde in Jezus: "Ik ben erg blij met hem.” Wanneer Jezus deze bevestiging nodig heeft aan het begin van zijn dienen en direct voordat hij geconfronteerd wordt met verleiding, hebben degenen rondom ons het dan ook niet nodig?

Bovenstaande willen we als diakenen graag vormgeven en anderen stimuleren Jezus te volgen en samen te dienen tot een "betere wereld” Hieronder enkele suggesties;

• Wat zou het mooi zijn ais iedereen die deze kalender leest een kaartje stuurt naar iemand die wel een bemoediging kan gebruiken. Iedereen kan wel een opsteker gebruiken. U kunt iemand bedanken voor wat hij of zij doet voor anderen. Juist mensen die veel voor anderen doen en ‘krachtig’ zijn, kunnen zich ook weleens moe en leeg voelen. Stuur een kaartje naar iemand die ziek is of het moeilijk heeft.

• In de kerstperiode heeft u een amaryllis gebracht bij een gemeentelid. Een leuk gesprek gehad. Of de eenzaamheid en behoefte aan contact gevoeld. Neem nog eens contact op.

• Een wandeling maken 1 op 1 • Elkaar bellen. Nu we de wekelijkse contacten in de kerk moeten missen, blijven ook de ‘social talks'

achterwege. Bel elkaar op! • Oog voor je buren….. • Een praatje maken op straat • Groet elkaar op straat. • Wilt u in contact komen met een ander gemeentelid of buurtbewoner, heeft u grote of kleine vragen,

stuur een mailtje naar [email protected].

DINSDAG 2 MAART 2021

Vraag je niet af of je op de goede of de verkeerde weg bent.

Page 21:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Je leven zoals het gaat, is de weg.

Ondertussen word je geleid door engelen

In alle lagen van het leven wacht het licht

Page 22:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 23:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Donderdag 4 maart 2021

Mysterie

Het geheimenis blijft een geheim

een blauwe waas boven het korenveld de stilte voor het vallen van een speld

het overstijgt het horen en het zien

het overtreft het weten en geloven en overschrijdt de grenzen van misschien het gloeit in diepten van het kennen

en bloeit in tuinen van de ziel die elke onzekerheid ontkennen Anton Ent

Page 24:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 25:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Zaterdag 6 maart 2021

Naar een oude Russische icoon uit 1516, Spaso Preobrazhensky Klooster, Yaroslav. Het verhaal van de Transfiguratie bevat zeer veel symboliek, en dat geldt dus automatisch ook de iconen, die dit verhaal tot onderwerp hebben. In het midden, op een bergtop, staat Christus, in een stralend wit gewaad, omgeven door het goddelijke licht van een dubbele aureool, waarin als het ware een pijl omhoog is geschilderd, die Christus omgeeft. De grote aureool is bezaaid met gouden sterren. Christus maakt met zijn rechter hand een zegenend gebaar. In zijn andere hand houdt hij een gesloten schriftrol. Er zijn drie bergtoppen te zien. Deze drietoppen-compositie komt het meest voor. Op de linker bergtop staat de profeet Elia , rechts Mozes met de stenen tafelen in de handen. Mozes en Elia staan voor de Wet en de Profeten, het Oude Testament; Christus, in het midden, bekrachtigt en vernieuwt deze twee hoofdbestanddelen van de Joodse Heilige Schrift. Op de voorgrond zijn de drie discipelen Jacobus, Johannes en Petrus afgebeeld, terwijl ze van ontzetting ter aarde vallen. De eerste twee houden in hun angst een hand voor hun mond; alleen Petrus kan het licht verdragen en kijkt op. Op hem zal de kerk gebouwd worden. Op deze icoon worden, in twee ruimten onder de rotsen, links het bestijgen en rechts het afdalen van de berg weergegeven. Tijdens de afdaling dringt Jezus er bij zijn discipelen op aan over het gebeurde te zwijgen. In het midden is een geopend rotsgraf te zien. Trapeziumvormige bergen zijn typerend voor iconen.

https://www.youtube.com/watch?v=weC6J2BGa7k&feature=youtu.be

Page 26:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

ZONDAG 7 maart 2021

Kikkererwtensoep Maandag 8 maart 2021

Page 27:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

In de veertig dagen tijd wordt er veel gevast of versoberd. Ook in de Schakel werd er 1 x in de week een sobere maaltijd gehouden, die bestond uit soep, droog brood en water of thee. Er zijn recepten die speciaal voor deze gelegenheden zijn gemaakt. Eén er van is de kikkererwtensoep. Als u het ook wilt proberen, kunt u het onderstaande recept gebruiken. Ingrediënten: Werkwijze: 1 ½ ltr. Bouillon (kan van een blokje) snij de ui en prei in dunne ringen en fruit ze met de 150 gram Kikkererwten geperste knoflook in de olie. Voeg de uitgelekte Een nacht geweekt kikkererwten en het karwijzaad toe. 500 gram spinazie Voeg de bouillon toe en breng het geheel aan de 5 eetlepels olijfolie kook en laat 2 uur sudderen. 2 tenen knoflook Voeg de plakjes gesneden aardappel, de spinazie 1 ui en 1 prei en de rozijnen toe en laat aansluitend 30 minuten 2 eetlepels rozijnen koken tot alles gaar is 2 aardappelen serveer met droog brood. 1 theelepel karwijzaad Eet smakelijk! Betekenis van sommige ingrediënten Erwten worden al eeuwenlang o.a. in het Midden-Oosten gegeten. Ze zijn een bron van eiwitten. Niet onbelangrijk is dat ze bestand zijn tegen droogte. Ze worden ook wel tot meel gemalen. Alle soorten hebben deze eigenschap Karwij: dit kruid wordt veel in het Midden-Oosten gekweekt. Zaden, blad en wortel worden zowel in de keuken als voor medicinale doeleinden gebruikt. Olijf (olie): Als bijbels beeld van zegen (Deuteronomium 8:8) is het een symbool van vrede geworden. De olijf komt veel voor in de bijbel o.a. de olijftak die de duif meeneemt naar de ark als een begin van een nieuw leven. Rozijn: product van de druif. Een gezegende vrucht in het beloofde land, die naar het goede leven en overvloed verwijzen. Ui en knoflook: vallen onder alle uiensoorten. In de Talmoed wordt knoflook aangeprezen als een middel dat levensverlengend is Bron: Hemelse spijzen van T. Brugge en G. Vos

(PS: Volgende week 15 maart een liturgie die bij deze sobere maaltijd hoort en thuis te gebruiken is!)

Page 28:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

DINSDAG 9 maart 2021

Page 29:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

WOENSDAG 10 maart 2021

Page 30:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 31:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 32:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

ZATERDAG 13 maart 2021

Page 33:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Maandag 15 maart 2021 Sobere maaltijd in de 40 dagentijd 2021 Locatie: thuis Nodig:

Page 34:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

- 1 pan soep ( zie recept vorige week 8 maart) - (Bruin) brood (en /of stokbrood) - thee of water - 1 (paas)kaars en lucifers en waxine lichtjes

Thema: Ik ben er voor jou

Open de maaltijd met het aansteken van de(paas) kaars. Zing of spreek lied 388: 1 en 3 1.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht, als tafelgenoot…….. Refrein: Vol vreugde ziet God, naar mensen die rechtdoen: zij scheppen geluk! Vol vreugde ziet God, naar mensen die recht doen: zij scheppen………. recht en geluk!

2.Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; Ze vinden elkaar en niemand gaat voor. Refrein:

Lees: Matheus 25 vanaf vers 31 (honger, dorst, vreemdeling, naakt, ziek, gevangen) Zing lied 235 of open de maaltijd met gebed Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en eer.

We gaan eten

Aandacht voor de ander (voor wie wil je een lichtje aansteken).

We bidden het onze vader

.Zegenbede van St. Patrick

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij bóven u, om u te zegenen. Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 16 maart 2021

Page 35:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

In het gras: woensdag 17 maart 2021

Page 36:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Dit schilderij over het teken van de vermenigvuldiging van de vijf broden en de twee vissen is van de hand van de Balinese kunstenaar Erland Sibuea. Behalve vissen en broden zien we op dit schilderij manden en handen. Manden die klaarstaan om gevuld te worden en handen die het brood geven en ontvangen. De witte handen kun je ook zien als zegenende handen. ‘Zo kunnen kleine dingen groot worden,’ zegt de kunstenaar. Op basis van wat mensen hem aanreikten kon Jezus deze kleine gave omzetten in een zegen voor velen. Handen die geven Handen die ontvangen Handen die zegenen Alle reden om goed voor onze handen te ‘zorgen’, vanuit ons innerlijke gebed. En ook zo misschien: Handcreme om zelf te maken Het recept: 2 eetlepels sheaboter (vochtinbrengend), 2 eetlepels ontgeurde kokosolie (maakt zacht), 2 eetlepels zoete amandelolie (voedt de huid) en 1 eetlepel bijenwas (pellets) en eventueel voor wie een geurende crème wil een paar druppels etherische olie. Alles in een schaal geplaatst in een pan kokend water (au bain-marie dus) smelten op het vuur. Als alles gesmolten is de schaal uit de pan halen en en laten afkoelen. Wacht met het toevoegen van de etherische olie zeker 5 minuten. Vul een klein glazen potje of een ander bakje, als er maat 100 ml in past, met de vloeibare crème. Het duurt wel een paar uur voor de crème echt hard is.

Handcrème, een DIY recept met vier natuurlijke ingrediënten - Kooi & C o (kooienco.nl)

Donderdag 18 maart 2021 Thema: In het gras

Page 37:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Soms duurt het allemaal zo lang en heb ik zoveel vragen.

Soms ben ik zo bang, word ik op de proef gesteld en ben ik ongeduldig.

Vaak vergeet ik wat mij toch al zo vaak is uitgelegd.

Dus met plezier dan nog even kort en duidelijk herinneren.

Het staat immers geschreven in het wereldbekende boek. De BIJBEL!

Het wordt ons, jou en mij steeds weer verteld vaak al van jongs af aan.

Heb vertrouwen, je wordt gezien! Want zo ontelbaar veel is het gras op deze bijzondere wereld, zo ontelbaar veel mensen vinden we er ook.

Allemaal uniek gemaakt en even geliefd in de ogen van onze Heer en getoond met het licht dat het overwint.

Als Hij de wereld toch zo uniek heeft gemaakt en daar zoveel van houdt…

Ja, heb maar vertrouwen, heb maar geduld, wees maar niet bang en stel al je vragen keer op keer.

Als een vuurtoren spreidt Hij zijn licht en liefde over ons, door ons en via ons.

Doe er je voordeel mee! Foto: vuurtoren en helmgras Ameland Vrijdag 19 maart

Page 38:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

Zitten in het gras……………

Geen gezellige picknick. Wel veel mensen die honger hebben. Niet alleen behoefte aan eten, maar aan nog zo veel meer: aandacht, luisterend oor... Dit is de kern van dit bekende verhaal. Het gaat over delen.

In deze corona tijd leven velen van ons geïsoleerd, komen niet bij elkaar, hebben zo’n behoefte aan juist wél dat contact, elkaar ontmoeten en elkaar aan te raken. Je zou kunnen zeggen: we zitten allemaal met dat verlangen om te delen in ‘het weiland van Corona’. Hoe gaan we daar mee om, hoe houden we het vol? Laten we eens kijken wat delen inhoudt.

Delen is eigenlijk vermenigvuldigen. Onder de menigte mensen rond Jezus was een jongen die vijf broden en twee vissen heeft. Deze jongen had gemakkelijk kunnen wegduiken, zich verstoppen, afschermen en bewaren wat hij bezat. Niemand zou hem erop hebben afgerekend. Toch is dat niet wat hij doet. Iets maakt dat hij zijn broden en vissen aan een van de discipelen geeft. Hij maakt

dus een andere keuze dan verwacht, heel bijzonder! Het voedsel wordt bij Jezus gebracht en hij vraagt aan de menigte om te gaan zitten. We lezen in het verhaal dit: Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Jezus maakt gebruik van wat er voor handen is. Hij neemt dat, zegent het, breekt het en deelt het uit. Hij deelt het niet zelf uit, maar schakelt nadrukkelijk zijn leerlingen in. Zodat zij Jezus handen en voeten zijn. Het brood en de vis vermenigvuldigen zich door de handen van Jezus en alle mensen. Hoe delen wij wat we hebben? Er gebeuren om ons heen mooie dingen. In het groot en in het klein. Zien wij ze ook? Wat begon met kringloopwinkels en marktplaats krijgt vandaag door een nieuwe generatie vleugels. Via handige online-platforms kun je op een slimme manier klus- of tuingereedschap of kampeerspullen delen met mensen in je buurt. Via weggeefhoeken op facebook geven mensen overbodige spullen weg. Er zijn gastvrijheidsnetwerken die het mogelijk maken om over de hele wereld bij een ander een nachtje op de bank te slapen. En als je mazzel hebt vind je iemand om de hoek die zijn kookkunsten graag deelt met de ander en bij wie je een maaltijd kunt afhalen. In deze Corona tijd kunnen we niet naar elkaar toe, maar kunnen we wel elkaar bereiken met telefoon, zoom, app. We kunnen elkaar een luisterend oor bieden, aandacht geven, kleine hand- en spandiensten verrichten enz. Het mes snijdt bij dit soort dingen aan meerdere kanten. Het lost niet alleen praktische problemen op en verbindt mensen op nieuwe manieren, coronaproof, aan elkaar. Delen is vermenigvuldigen. Wat heeft u om te delen en met wie gaat u dat doen, of doet u het al? U deelt uit, wat kreeg u ervoor terug?

Zaterdag 20 maart 2021

Bij het Bijbelverhaal van de wonderbaarlijke spijziging, waarin eten genoeg is voor iedereen, moet ik denken aan een lied uit Iona: Een plaats aan de tafel. In dit lied wordt gezongen dat er plek is voor iedereen aan de tafel. De PKN (Petrus) heeft een aantal liederen uit het nieuwe liedboek (2013) laten zingen door bekende Nederlandse zangers. Zo ook dit lied. Op de

Page 39:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor

website https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQlPUk kunt u de versie van Leona Philippo horen. Ook staat daar wat achtergrondinformatie over het lied. De tekst is als volgt:

Een plaats aan de tafel 1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot. Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere man. Niet minder of meer, de een of de ander: het delen van macht is deel van ons plan. Refrein 3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand gaat voor. Refrein 4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. Refrein 5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, een plaats om te zijn, een plaats om te worden getuige van Hem, een levend bewijs. Refrein

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

Page 40:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 41:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 42:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 43:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 44:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 45:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 46:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 47:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 48:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 49:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 50:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 51:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 52:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 53:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 54:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 55:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 56:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 57:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor
Page 58:   · Web view2021. 3. 28. · Ds Marije Hage . Email : dsmarijehage@gmail.com . Tel: 06-06-26089964 . Woensdag 17 februari is het aswoensdag. Daarmee vangt de 40dagentijd aan. Voor