Waar zijn de elektrische autos

32
Je hebt vast al eens gehoord van de gevolgen van luchtvervuiling. Vooral in grote steden, waar de lucht die we inademen zeer ongezond is. Let op!, Smog! De luchtverontreiniging is zeer hoog. In veel steden zoals Mexico-stad, Delphi, Santiago de Chile, Moskou, London etc., klinkt nogal eens op de radio: Ouderen en kinderen wordt aangeraden binnen te blijven. Wie aan sport doet wordt aangeraden dat binnen te doen. Mensen met astma moeten zuurstofflessen meenemen. De rest van de bevolking moet mondkapjes gebruiken.

description

Share dit met zoveel mogelijk mensen... stop olie gebruik en help de wereld beter te worden.

Transcript of Waar zijn de elektrische autos

Page 1: Waar zijn de elektrische autos

• Je hebt vast al eens gehoord van de gevolgen van luchtvervuiling. Vooral in grote steden, waar de lucht die we inademen zeer ongezond is.

– Let op!, Smog! De luchtverontreiniging is zeer hoog.

• In veel steden zoals Mexico-stad, Delphi, Santiago de Chile, Moskou, London etc., klinkt nogal eens op de radio:

– Ouderen en kinderen wordt aangeraden binnen te blijven.

– Wie aan sport doet wordt aangeraden dat binnen te doen.

– Mensen met astma moeten zuurstofflessen meenemen.

– De rest van de bevolking moet mondkapjes gebruiken.

Page 2: Waar zijn de elektrische autos

• Om dit probleem op te lossen, dat inmiddels al een wereldwijde catastrofe is geworden,

was er ooit al een oplossing! • Hebt u daar al eens van gehoord?

Page 3: Waar zijn de elektrische autos

• In 1996In 1996 werd de eerste elektro-auto, de werd de eerste elektro-auto, de EV1EV1 (Electric V(Electric Vehicle 1), van General Motors in de , van General Motors in de USA geproduceerd en reed rond in de straten USA geproduceerd en reed rond in de straten van Californie.van Californie.

Page 4: Waar zijn de elektrische autos
Page 5: Waar zijn de elektrische autos

• Het waren snelle auto’s: van 0 tot 100 km/h in slechts 9 seconden!

• En ze maakten weinig geluid!

Page 6: Waar zijn de elektrische autos

• Ze gaven geen vervuiling aan de directe omgeving• Ze hadden geen uitlaat!

Page 7: Waar zijn de elektrische autos

• Men kon ze eenvoudig opladen – met behulp van stroom uit het stopcontact

• In de eigen garage!

Page 8: Waar zijn de elektrische autos

• Hoe kan dat?

• 10 jaar later waren deze auto’s van de ‘toekomst’ verdwenen!

• Men moet weten, dat deze auto’s niet gekocht konden worden.

• Men kon ze alleen HUREN.

• De huurovereenkomsten werden stomweg niet verlengd!

Page 9: Waar zijn de elektrische autos

…VERNIETIGD

• General Motors haalde alle EV1 auto’s terug – ondanks protest van de gebruikers.

• En toen werden ze…

Page 10: Waar zijn de elektrische autos

Al deze auto’s!Al deze auto’s!

Page 11: Waar zijn de elektrische autos

• In 1997In 1997 presenteerde Nissan de elektro-auto Hypermini Hypermini in Tokyo.

• De gemeente van de stad Pasadena in Californie (USA) bestelde deze auto’s voor haar ambtenaren.

Page 12: Waar zijn de elektrische autos

Men waardeerde deze auto’s zeer, omdat ze makkelijk te bedienen waren en men probleemloos overal kon parkeren. Ze waren in het stadsverkeer zeer efficient.

Page 13: Waar zijn de elektrische autos

• De gemeente probeerde de auto’s te kopen... maar Nissan weigerde.

• In augustus 2006 liep de huurovereenkomst tussen Pasadena en Nissan af.

Page 14: Waar zijn de elektrische autos

VERNIETIGEN!

• Nissan nam alle auto’s terug, om ze te...

Page 15: Waar zijn de elektrische autos

• Deze elektrische auto, een technisch hoogontwikkeld product werd door de gebruikers vanaf 1997 zeer gewaardeerd.

• In 20032003 besloot Toyota tot de produktie van de RAV4-EVRAV4-EV (EV=Electric Vehicle).

Page 16: Waar zijn de elektrische autos

• De kosten voor het opladen bedroegen slechts 2,70 US$.

• In 2005 liep de huurovereenkomst af.

Page 17: Waar zijn de elektrische autos

• Toyota haastte zich om al deze voertuigen onverwijld terug te halen om ze te...

VERNIETIGEN!

Page 18: Waar zijn de elektrische autos

• Gewonnen! Eindelijk werkte Toyota mee en gaf toestemming aan de huurders van deze auto’s, om de voertuigen te mogen kopen .

• Toen echter begonnen enkele Amerikaanse burgers zich te organiseren!

• In een poging de RAV4 EV ‑ te redden, richtten ze de vereniging “Don’t Crush” op.

• Deze vereniging oefende 3 maanden lang druk uit op Toyota.

Page 19: Waar zijn de elektrische autos

• Desondanks werd het model niet meer geproduceerd en de accu NiMH EV-95 niet opnieuw gefabriceerd. Waarom?

• In 2005 kocht de fusie van Chevron-Texaco de patenten van de accu voor 30 miljoen US$ op en ontmantelde de fabriek.

Page 20: Waar zijn de elektrische autos

• ‘Toevallig’ is, dat terwijl de elektrische voertuigen massaal vernietigd werden, die met verbrandingsmotoren goed beschermd werden.

• In juni 2001 namelijk ondervond de 23 jarige activist Jeffrey Luers, die zich het lot van de oerbossen aantrok, de volgende treurige ervaring:

Page 21: Waar zijn de elektrische autos

• Hij werd tot 22 jaar en 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij 3 Hummers (Amerikaanse auto,

oorspronkelijk voor militair gebruik, die zeer veel benzine gebruikt) in de fik had gestoken.

• Hiermee wou hij aandacht vragen voor de grote gevaren van deze veelzuipers voor onze planeet.

Page 22: Waar zijn de elektrische autos

De “Lobby’s” van de grote oliebedrijven wilden niet dat de elektische auto’s overleefden!

En zo worden vanwege de olie oorlogen gevoerd en wereldwijd

mensen gedood – voor een energiebron die onze hele planeet

dramatisch vervuilt!

Page 23: Waar zijn de elektrische autos

Maar er bestaan niet alleen technologien met behulp van

elektriciteit uit het stopcontact!

• BMW heeft een commerciele auto ontwikkeld die met waterstof aangedreven wordt! En dat al 10 jaar geleden!

• De gouverneur van Californie, de beroemde Arnold Schwarzenegger, reed met zij eigen Hummer op waterstof!

Page 24: Waar zijn de elektrische autos

• Enige tijd geleden werd openlijk de Genepax gepresenteerd. Dit gaat over de enige auto die met Waterdamp aangedreven wordt.

• Ja, je leest het goed: Deze auto loopt op alleen maar water!

• Maar dat is nog niet alles: Het water dat gebruikt wordt hoeft niet eens gefilterd te zijn en het heeft de potentie om met slechts 1 liter, 1 uur lang 80 km/h te rijden!

Page 25: Waar zijn de elektrische autos
Page 26: Waar zijn de elektrische autos

Vraag je dan eens af:

• Hoe is het mogelijk dat deze auto’s niet wereldwijd worden verkocht? Deze auto’s hadden jaren geleden al onze huidige vervuilende en dure wagens moeten vervangen hebben! Waarom komt dat niet op het nieuws?

• Waterdamp is de enige uitstoot van auto’s die op waterstof rijden. Dat betekent dat er geen enkele schadelijke uitstoot is! Waterstof en lucht als enige bestanddelen van de verbranding – een vrijwel kostenloze bron van transport!

Page 27: Waar zijn de elektrische autos

Stel je eens voor wat een vat olie zou kosten als die niet gebruikt zouden worden voor

transportmiddelen? De geringe vraag zou de prijs van olie enorm

laten dalen…

• Heb je gehoord dat een groep uit het Amerikaanse Congres concludeerde dat vandaag de dag de helft van de prijs van ruwe olie bepaald word door SPECULANTEN?

• Onder die speculanten zitten grote investeringsfondsen uit de USA en Europa.

Page 28: Waar zijn de elektrische autos

Weet u wie er belang bij heeft dat de olieprijs zo hoog is?

Qui bono?• De oliemaatschappijen die met behulp van de

macht van het geld, de wetgevende machten in de USA en Europa onder hun controle hebben.

• De families - Bush (2 Amerikaanse presidenten), Rockefeller, Rothschild, het Englse koningshuis, Beatrix als grootaandeelhouder van Shell etc. -, die door hun enorme vermogens de hele industrie controleren die van hun olie afhankelijk is.

Page 29: Waar zijn de elektrische autos

Wist u dat biobrandstof het gebruik van fossiele olie in stand houdt?

• De biobrandstof wordt met aardolie gemengd, “om het verbruik daarvan te verminderen”… Op deze manier wordt aardolie als belangrijke bron voor transportvoertuigen behouden.

• Die mannen begrijpen het, nietwaar? Trap er niet in.

Page 30: Waar zijn de elektrische autos

• Daarbij zorgt het gebruik van biobrandstof uit bijvoorbeeld mais en ander gewas voor enorme prijsverhogingen van landbouwgronden en voedsel... Ook ontstaat er een enorme speculatie op voedselproductie via de termijnhandel die ook prijsverhogend werkt.

• Arme wereldburgers kunnen hun dagelijks eten niet betalen terwijl Westerlingen hun auto’s vol tanken

• Voor het produceren van biobrandstoffen wordt Tropisch Regenwoud in versneld tempo gekapt.

Page 31: Waar zijn de elektrische autos

Kent u het «Sneeuwbaleffect »?

• Stuur deze informatie aan 10 vrienden, die op hun beurt ook weer 10 vrienden bereiken… zo gaat deze info naar iederen ter wereld.

• Actie 1: Als u deze informatie belangrijk vindt, stuur hem dan door!

• In een paar maanden zullen het miljoenen mensen zijn die de volgende vraag stellen: Waarom werden er eerst elektrische auto’s gemaakt en vervolgens vernietigd?

• Actie 2: Als u de volgende keer een auto koopt, koop dan een electrische auto of, beter nog, een op waterstof aangedreven auto. Uiteraard is een auto op waterdamp nog beter, maar probeer daar maar eens aan te komen...

• Als u nog wel frisse lucht kunt inademen, wordt dan actief! • De “Lobby’s” zijn niet onverslaabaar! Stuur een brief aan uw

minister van Verkeer met uw vragen!

Page 32: Waar zijn de elektrische autos

VERSPREID DEZE INFO

PRAAT ER OVER MET VRIENDEN

MAAK ANDEREN BEWUST!

• Alleen op die manier kan er iets tegen de macht van de olie worden ondernomen. Het gaat om uw gezondheid en die van uw kinderen en onze Planeet

Laten we opkomen voor onze rechten! OF

Laat het anders maar gewoon zoals het is ... ? zolang het duurt...