VZVZ VERENIGING - Arteria Consulting · PDF file Titel slide (met animatie) VZVZ PROVES TOETST...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VZVZ VERENIGING - Arteria Consulting · PDF file Titel slide (met animatie) VZVZ PROVES TOETST...

 • Start de presentatie

  VERENIGING

  ZORGAANBIEDERS VOOR ZORGCOMMUNICATIE

  Titel slide (met animatie)

  VZVZ

  PROVES TOETST MEDMIJ EN GTS IN DE PRAKTIJK

  Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

 • Titel met leeg werkveld

  VZVZ derdengelden

  VZVZ servicecentrum

  VZVZ vereniging

  De VZVZ

  Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

  • Faciliteren van beveiligde en gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van medische gegevens

  • Leveren van centrale standaard- voorzieningen voor zorgaanbieders en patiënten om veilige elektronische uitwisseling van medische informatie mogelijk te maken.

  Stichting VZVZ derdengelden

  • Verdelen en uitbetalen van vergoedingen aan zorgaanbieders

  Stichting VZVZ Servicecentrum

  • Ontwikkelen en exploiteren van het Landelijk Schakelpunt (LSP)

  Convenant partijen

  Zorgaanbieders Patiënten

  Leveranciers Zorgverzekeraars

  Expertisecentrum Infrastructuur

  Convenant Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur

  2016 - 2020

  Convenant Informatie-uitwisseling Ketenzorg

  2016 - 2020

 • Tekst & Beeld 50%/50%

  • Twee programma’s met behoefte om beoogde oplossingen te toetsen:

  • GTS: Oplossing Gespecificeerde Toestemming Structureel

  • MedMij: Werking afsprakenstelsel voor uitwisseling gegevens PGO’s en XIS-sen

  • Natuurlijk moment om haalbaarheid gezamenlijk te toetsen

  • Beproeven in het licht van visie op landelijke zorginfrastructuur

  Achtergrond PROVES

 • In branchevisie Zorgverzekeraars Nederland (ZN):

  “ Zorgaanbieders richten zich primair op zorgverlening voor de patiënt en we borgen gezamenlijk dat er niet meer geld dan nodig wordt uitgegeven aan zorgcommunicatie”

  Visie op landelijk zorginfrastructuur (sept. 2017)

 • Visie op landelijk zorginfrastructuur (sept. 2017)

  Uitgangspunten voor zorginfrastructuur

  • Gebruikersvriendelijk en kostenefficiënt gebruikers (hergebruik)

  • Bijdragen aan outcome doelen Informatieberaad

  • Versterken patiënt in regierol

  • Veilige, betrouwbare en stabiele informatie-uitwisseling

  • Voldoen aan wet- en regelgeving

  • Centrale voorzieningen: non-concurrentieel, gemeenschappelijke financiering

  • PGO’s en XIS-sen: marktwerking, klant betaalt

  • Governance in aansluiting op bestaande structuren

 • Landelijk centraal beheerde zorginfrastructuur met afsprakenstelsel

  Gemeenschappelijke serviceBronsysteem LS/RS = Landelijk/regionaal schakelpunt (medische info) Patiëntsysteem

  Registers Applicatie-specifieke index

  GGZ

  HA

  APO

  JGZ

  LSP

  LS Kwaliteit

  LS XDS

  LS GEM

  LS VECOZO

  RS1 XDS

  RS.. XDS

  België

  Duits- land

  ZKH1

  ..

  LS MedMij

  PGO1

  PGO2

  ZKH1 HA GGZZKH HA LAB HA ZKH G1 G..

  IB ZV1 ZK1 GZ1

  Vektis

  Indicatie Register

  UZI/URA Register

  LRZA

  Zorgadres- boek

  Zorg-id

  Verwijs index Toestem-

  ming (GTS)

  Logging/ audit trail

  Vertaal Services register

  Autorisatie

  BIG Register

  KVK

  AGB register

  LS Dienst-

  verlener

  DV1

  DV..

  LS EURO

  Index?

  LS = Landelijk schakelpunt (administratieve info)

  Prestatie- coderegister

  ZKH1

  Index?

  Visie landelijk zorginfrastructuur (sept. 2017)

 • VZVZ is gevraagd door zorgverzekeraars als hoofdaannemer (ZN stelt financiering beschikbaar)

  Doelstelling programma

  “ In samenhang uitvoeren van proof of concepts van programma’s GTS en MedMij, waarbij (bestaande) gemeenschappelijke voorzieningen worden hergebruikt en mede visie op landelijke zorginfrastructuur kan worden beproefd”

  Programma PROVES

 • 100% tekst

 • De toestemmingsvraag

  Patiënt geeft toestemming aan:

  om beschikbaar te stellen aan

  t.b.v .

  zorgdoelCategorie van zorgaanbieders *

  alle c.q. bepaalde gegevens *

  categorieën van beroepsgroepen *

 • De opzet

 • De tijdlijnen van de proof of concept

 • Tekst & Beeld 50%/50%

  • Koppelvlak met verschillende infrastructuren (LSP en XDS-omgevingen)

  • Belangrijke openstaande thema’s:

  - Migratie / converteren van bestaande toestemmingen

  - Individuele toestemming (i.p.v. categoraal)

  - Abonneeregistratie

  - Gegevenscategorieën

  - Ervaringen uit gebruikerspanels (gebruikersvriendelijkheid)

  - Authenticatiemiddelen voor burger

  Belangrijke aandachtspunten

 • 100% tekst

 • 14

  MedMij afspraken

  zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

  Bevragen zorgaanbiederslijst

  Toekennen autorisatie gegevensuitwisseling

  Verzamelen gezondheidsinformatie

  19

  In PROVES: van theorie naar praktijk

  Wat is impact van gekozen

  uitgangspunten?

  (Geen) BSN-domein

  Authenticatiewijze

  FHIR-Standaarden

  Beveiligde communicatie

  Werking van twee varianten:

  Rechtstreeks PGO – XIS

  Via schakelpunt PGO’s (a la

  LSP/VECOZO)

  Inzet LSP, ZAB e.a.

  Het afsprakenstelstel MedMij in de praktijk

  Scope fase 1 – net afgerond

 • Tekst & Beeld 50%/50%

  De beproeving vindt plaats langs routes

  E: VANAD

  ZA-Gateway

  G: VZVZ/DXC

  A: Quli

  B: Zorgkluis

  LSP

  PGO + PGO Gateway

  medicatie

  raadplegen ZAB

  AIS medicatie gespreid

  PGO + PGO Gateway

  raadplegen ZAB medicatie

  vertaling

  medicatie

  2

  3

  F: VZVZ/Vecozo

  LS-PGO

  vertaling

  G: VZVZ/DXC

  LSP

  medicatie

  AIS

  medicatie

  C: Promedico

  medicatie

  PGO

  raadplegen ZAB

  4

  authenticatie

  authenticatie

 • Voorbereiding

  • Afspraken- stelsel

  • Functionele scope

  • Architectuur

  • Werkplan

  Impactanalyse

  1.Kick-off

  2.Overeenkomst

  3.Verdiepings- sessie

  4.Aanpak en planning

  Realisatie

  • Bouw en testen

  • Tweewekelijks overleg

  • Issue- en risicolog

  Resultaat en evaluatie

  • Testresultaat

  • Testrapportage

  • Adviesrapport

  Met een vaste aanpak

 • 17

  Eerste testrapportages opgeleverd voor betrokken leveranciers

  Verbeteringen voor: Koppeling tussen proces authenticatie en autorisatie (OAUTH)

  Adressering van berichten

  Wijze van beveiliging van de communicatie tussen systemen

  Wijze van inzet van het LSP en Zorgadresboek

  Ervaringen met FHIR koppelvlak

  Gebruikersvriendelijkheid en authenticatiemiddel (onderwerp van discussie)

  Het minimaal gewenste niveau van het authenticatiemiddel

  Inzicht in hoe gebruikers aankijken tegen het huidige authenticatieproces met DigiD

  Inzichten uit fase 1

 • MedMij afspraken zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

  Functionele scope – fase 2 18

  Zoeken zorgaanbieders en diensten (ZAB/ZAL)

  Toekennen autorisatie gegevensuitwisseling (aangepaste OAuth-flow met token)

  Authenticeren nodes o.b.v. Whitelist (PGO-GW en ZA-GW/LS-PGO)

  Delen van gegevens vanuit burger (Push vanuit PGO-GW naar ZA-GW)

  Verzamelen gezondheidsinformatie (BGZ 2017, PDF-A, medicatie, labuitslagen,

  eAfspraak)

  Onderzoeksvragen (abonneren/notificeren, bevragen verwijsindex,

  huisartsgegevens)

  Scope fase 2 – in opstart

 • Afsluiting + contact

  Meer informatie?

  Martijn Mallie Programmamanager PROVES

  06 13310965 martijn.mallie@arteriaconsulting.nl

  Bedankt voor uw aandacht! __

  .

  >