TravConnect Technology Day 2015 - Editha Hoogenberg - Jaarbeurs Travel

14

Transcript of TravConnect Technology Day 2015 - Editha Hoogenberg - Jaarbeurs Travel

2

Jaarbeurs TravelPartner in de reismarkt

De doelstellingen van bedrijven in de reismarkt, en de vakantiewensen van de consumenten staan centraal. Hiermee willen we zo goed mogelijk inspelen op de behoeften in de reismarkt. Ons B2B en B2C portfolio van Jaarbeurs voor de reismarkt bestaat uit: - Klanten events- Congressen- Onderzoek- B2B & B2C Events- Leadgeneratie

Onderzoek onder reisprofessionals over het themaTravel Technology

• Uitkomsten hebben betrekking op respondentendie aangeven (mede) verantwoordelijkheid te hebben over aankopen/implementatie m.b.t.Travel Technology

Thema’s Investeringen

ProductenVerantwoordelijkheid

Wat wordt onder Travel Technology verstaan?

Veel technologische termen en producten: website, apps, boekingssystemen, etc…

…weinigen maken melding van geïntegreerde IT-oplossingen

Wat zijn Travel Technology producten?

Weet niet

Andere producten

GDS

Navigatie

Big data

Contentmanagement

Registratiesystemen

Analysetools

Administratiesystemen

Marketingtools

Social Media

Apps

Website

Reserveringssystemen

Boekingssystemen

0

8

38

40

41

51

53

57

58

60

61

73

80

82

83

Top 5 meest genoemde producten:• Boekingssystemen• Reserveringssystemen• Website• Apps• Social Media

Top 5 minst genoemde producten:• GDS• Navigatie• Big data• Contentmanagement• Analysetools

Investeringen in Travel Technology?

Weet niet

Budget sterk dalen (> 20%)

Budget dalen (tot 20%)

Budget gelijk

Budget stijgen (tot 20%)

Budget sterk stijgen (> 20%)

5

2

3

29

44

16

Ontwikkeling budget Travel Technology?

Gemiddelde investering:• Huidige projecten: € 175.000• Afgelopen 2 jaar: € 150.000• Komende 2 jaar: € 153.000

Waarin wordt het meest geïnvesteerd?Investeringen in de website zijn en worden het meestgedaan. Daarnaast worden boekings- en reserverings-systemen het meest genoemd. Social media is een goede ‘runner-up’!

60% Verwacht dat de investeringen in Travel Technology (sterk) zullen stijgen

(+/-) 50% investeert tot € 10.000 & (+/-) 5% investeert meer dan € 250.000

Wie is verantwoordelijk voor Travel Technology?

Budget? Aankoop? Implementatie?

Weet niet

Anders

Customer Service

Inkoop

Sales

IT

Business Development

Marketing

Directie

0

10

18

18

18

30

20

28

88

Weet niet

Anders

Customer Service

Inkoop

Sales

IT

Marketing

Directie

0

12

20

14

20

41

33

72

Weet niet

Afhankelijk van oplossing/dienst

Anders

Customer Service

Inkoop

Sales

IT

Marketing

Directie/niet afdelingsgebonden

1

2

4

2

2

9

16

23

72

Obstakels?

Hulp bij aankoop/implementatie

Opvallend: indien men aangeeft over onvoldoende kennis binnen de organisatie te beschikken, maakt slechts 25% gebruik van een consultant en 39% maakt gebruik van de kennis van de leverancier. Bijna 40% gaat dus zelf aan de slag met beperkte kennis…

Weet niet

Anders

Nee

Ja, expertise leverancier

Ja, externe consultant

5

2

37

36

20

72%Ondervindt obstakels bij de keuze en implementatie van oplossingen op het gebied van Travel Technology

Onvoldoende inhoudelijkekennis binnen organisatie

Onvoldoende (financiële)middelen

59% 49%

Stellingen t.a.v. Travel Technology

“Implementatie staat of valt met draagvlak binnen de organisatie”

66%(zeer) eens

“Travel Technology is een lastige materie, waardoor het soms lastig is de juiste keuzes te maken”

51%(zeer) eens

Stellingen t.a.v. Travel Technology

“De reisbranche moet mensen uit andere branches aantrekken om te kunnen innoveren op het gebied van Travel Technology/IT-oplossingen”

“Het bedrijf moet meer investeren in meer/betere mensen met kennis op het gebied van Travel Technology”

43%(zeer) eens

40%(zeer) eens

Stellingen t.a.v. Travel Technology

“Het belang van Travel Technology zalin de toekomst alleen maar verdertoenemen”

78%(zeer) eens

Tot slot

• Slechts een kleine groep doet heel grote investeringen m.b.t. Travel Technology.

• Positief: het belang van en investeringen in Travel Technology zal in de toekomst verder toenemen!

• Investeringen op het gebied van bijv. websites en boekingssystemen zijn logisch. Onderdelen als data-analyse, big data, content management lijken nog onderbelicht

• Maar: de branche vindt dat er ook nog genoeg te leren valt over het onderwerp. Hierbij moet ook zeker over de eigen grenzen gekeken worden

• Denk met ons mee!

Jaarbeurs Travel verwelkomt u graag weer op:

- Bloggers Meeting 11 juni- Travel Tomorrow Congres 16 juni- Grand Depart Tour de France 2 , 4 en 5 juli- Kampeer en Caravan Jaarbeurs 7-11 oktober- Travel Summit 24-25 november (Duin & Kruidberg)- Vakdagen Vakantiebeurs 12-13 januari 2016- Fiets en Wandelbeurs 20-21 februari 2016

Tot ziens!