Thema: 100 of 60 of 30 keer!

download Thema: 100 of 60 of 30 keer!

of 54

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Spiritual

 • view

  130
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Thema: 100 of 60 of 30 keer!

 1. 1. Welkom Voorganger ds Kobes Gerritsen organist dhr de Harder Thema: 100 of 60 of 30 keer!
 2. 2. VDD P 87 Op Sions berg ..
 3. 3. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genve 1562
 4. 4. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genve 1562
 5. 5. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genve 1562
 6. 6. Psalm 87 (LvdK) t. Barnard, K. Heeroma; m. Genve 1562
 7. 7. Welkom Voorganger ds Kobes Gerritsen organist dhr de Harder Thema: 100 of 60 of 30 keer!
 8. 8. LB 286 1, 2 Waar mensen dwalen in het donker
 9. 9. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 10. 10. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 11. 11. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 12. 12. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 13. 13. Groet en Bemoediging
 14. 14. LB 286 3 Steek een kaars aan
 15. 15. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 16. 16. Waar de mensen dwalen in het donker (LB 286) t. R. Willis; v. C. Wessel; m. R. Shephard
 17. 17. Gebed van toenadering & kyrie
 18. 18. Glorialied LB 305 1 Alle eer en alle glorie
 19. 19. Alle eer en alle glorie (LB 305) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 20. 20. Alle eer en alle glorie (LB 305) t. S. de Vries; m. W. Vogel
 21. 21. Leefregel 2 Timotes 1: 3-8 3 Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen.
 22. 22. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Los en je moeder Eunike hadden en dat daarvan ben ik overtuigd jij nu ook hebt. 6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
 23. 23. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.
 24. 24. Gebed om de Geest
 25. 25. Kinderlied opw 135 https://www.youtube.com/watch?v =3DgZeTrhUCg
 26. 26. Dienst van het Woord, 1e Lezing Mattes 13:1-9 NBV
 27. 27. 1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.
 28. 28. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
 29. 29. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed.
 30. 30. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!
 31. 31. Lied LB 764: 1 en 2 Een zaaier ging uit om te zaaien
 32. 32. Een zaaier ging uit om te zaaien (LB 764) t. W. Barnard; m. F. Mehrtens
 33. 33. Een zaaier ging uit om te zaaien (LB 764) t. W. Barnard; m. F. Mehrtens
 34. 34. 2e Lezing Mattes 13:18-23 NBV 18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid;
 35. 35. bij hen is op de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand.
 36. 36. 22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen.
 37. 37. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.
 38. 38. Lied LB 764: 4 en 6 De lage, de hoge gevaren
 39. 39. Een zaaier ging uit om te zaaien (LB 764) t. W. Barnard; m. F. Mehrtens
 40. 40. Een zaaier ging uit om te zaaien (LB 764) t. W. Barnard; m. F. Mehrtens
 41. 41. Thema: 100 of 60 of 30 keer!
 42. 42. LB 119: 13, 14 en 40 Geef mij een hart ..
 43. 43. Welzalig wie de rechte wegen gaan (LB 119) m. Genve 1551 t. W. Barnard, A. den Besten, M. Jacobse, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 44. 44. Welzalig wie de rechte wegen gaan (LB 119) m. Genve 1551 t. W. Barnard, A. den Besten, M. Jacobse, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 45. 45. Welzalig wie de rechte wegen gaan (LB 119) m. Genve 1551 t. W. Barnard, A. den Besten, M. Jacobse, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 46. 46. Gebeden, afgesloten met gesproken Onze Vader
 47. 47. Collecte: Isral studie en eigen gemeente
 48. 48. UITZENDING EN ZEGEN Slotlied LB 425 vervuld van uw zegen
 49. 49. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 50. 50. Vervuld van uw zegen (LB 425) t. R. Zuiderveld; m. traditional Wales
 51. 51. Uitzending en Zegen 3 x amen
 52. 52. Na de dienst is er koffiedrinken en vanavond Noordwolde zingt