THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE) · PDF file 2019-03-12 · Emiel...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE) · PDF file 2019-03-12 · Emiel...

 • GROEPSFORMULES 2019–2020 Scholen

  THE MAJOR WWII SITE OF MEMORY IN THE ARDENNES (BE)

 • Presentatie van het herinneringscentrum

  Aanbod voor scholen › Vrij bezoek met audiogids › Bezoek met animaties rond vier thema’s

  Partners › Partnership tussen Caen Memorial en Tempora › Aanbod Caen Memorial: scholen

  75e verjaardag van de Slag om de Ardennen

  3INHOUDSTAFEL

  p5

  p 7

  p15

  p19

 • 5PRESENTATIE VAN HET HERINNERINGSCENTRUM Een nieuw herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen opende haar deuren op 22 maart 2014 op een boogscheut van het befaamde Mardasson Memorial. Het biedt de bezoeker een meeslepende, multisensoriële ervaring dankzij decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films die het verhaal van vier personages weergeeft in de beroering van de oorlog. Merkwaardige voorwerpen roepen het verhaal op van iedereen en de geschiedenis van ons allen. Met om en bij 750.000 bezoekers* in vijf jaar tijd bevestigt het Bastogne War Museum zijn positie als voornaamste culturele en toeristische bezoekersplaats in Wallonië en België en zelfs op Europees niveau. Een waar belevingscentrum met een ruime cafetaria, een groot zonnig terras, een mooie museumshop alsook talrijke activiteiten en evenementen (colloquia, geleide bezoeken aan de slagvelden, spektakels, tijdelijke tentoonstellingen... Het Bastogne War Museum is tevens lid van de European Liberation Route, een uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt (liberationroute.nl). Deze gebruiksvriendelijke groepsbrochure zal groepen helpen in de voorbereiding en reservatie van hun daguitstap naar Bastogne en omstreken.

  *cijfers maart 2019

 • AANBOD VOOR SCHOLEN

  VRIJ BEZOEK MET AUDIOGIDS, met of zonder pedagogisch dossier

  Het Bastogne War Museum biedt een vrij parcours met audiogids aan waar de bezoeker het conflict beleeft doorheen het verhaal van 4 personages: Emiel,een schooljongen van 13 jaar; Mathilde een jonge leerkracht uit de streek; Robert, een Amerikaanse parachutist en Hans, een Duitse officier. Ze brengen elk hun verhaal en mening over dit belangrijk conflict in onze geschie- denis, van de oorzaken tot de gevolgen. Het parcours wordt onderbroken door 3 scenovisies, realistische en meesle- pende scènes. Het bezoek is evenwichtig (op het vlak van de standpunten) en volledig (op het vlak van de tijdslijn) en is de meest klassieke manier om het Bastogne War Museum te bezoeken. Een voorbereiding in de klas en/of een afsluitend gesprek na het bezoek aan het Bastogne War Museum is echter aangeraden. Een pedagogisch dossier per leeftijdscategorie (10-14 jaar en 15-18 jaar) staat ter beschikking om de leerlingen ondersteuning te bieden tijdens of na het bezoek. Het is downloadbaar en opgesteld door leerkrachten voor leerkrachten (www.bastognewarmuseum.be). Het stelt een paar relevante vragen aan de leerlingen in verband met hun leerprogramma en trekt de aandacht op sleutel- momenten van het parcours.

  De audiogids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

  www.bastognewarmuseum.be

  — FORMULE 1

  6 7

  Publiek: vanaf 6 jaar Duur: 2u Prijs: €7/lln (audiogids inbegrepen) Pedagogisch dossier is downloadbaar op de website van het Bastogne War Museum www.bastognewarmuseum.be

 • Vergezeld door een animator zullen de leerlingen de realiteit in het leven van Emiel ontdekken, het moedige kind van het Bastogne War Museum, van de burgers en van de militairen, temidden van een dodelijk conflict. Deze anima- tie zal aanvangen met een korte inleiding die de Tweede Wereldoorlog terug in zijn context plaatst. Hierna zullen de leerlingen de echte getuigenissen van deze periode evenals gehoorateliers en multimediazalen ontdekken.

  De leerlingen zullen het dagdagelijkse leven van onze voorouders ontdek- ken door manipulatie van voorwerpen, door uitwisseling van oogpunten en door het vergelijken met onze hedendaagse leefwijze. Facultatief : Het bezoek met Emiel kan 's namiddags worden verlengd met een schattenjacht. Dit spel laat toe de tijdens het bezoek opgedane bevindingen op een ludieke wijze te integreren.

  Doorheen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt de harde realiteit van overleven in ballingschap concreet toegelicht door middel van getuigenissen en voorwerpen van toen. De migratie van een groot deel van de bevolking die in 1933 vervolgd werden door het nazi-totalitaire regime en de massale uittochten als een direct gevolg van de gevechten, laten de bezoe- kers nadenken over de hedendaagse migraties. De natuurlijke behoefte aan veiligheid van een persoon, die vermeld staat in het derde artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zal als rode draad dienen tijdens het bezoek. Het zal ook het dubbele gevoel van angst uitleggen dat zowel de migrant als het gastland ervaren. De ene vlucht voor de oorlog om zijn familie in veiligheid te brengen, de andere vreest voor de bedreiging van zijn eigen veiligheid.

  Een bezoek met Emiel Publiek : 6-13 jaar Toegankelijk voor leerlingen van het lager, secundair en ook het buitengewoon onderwijs Duur : 2u of 4u (met 's namiddags schattenjacht) Tarief : €7/leerling + €60/animator + 60 €/animator (max. 20 leerlingen/ animator) (1 gratis begeleider per 15 leerlingen) Lunch : picknick mogelijk mits één consumptie per leerling.

  8 9

  BEZOEK MET ANIMATIES rond vier thema's

  Het pedagogisch team van het Bastogne War Museum heeft het genoegen u het onuitgegeven school- en burgerprogramma voor te stellen: Legers, Oorlogen, Democratie en Burgerschap genaamd.

  Halverwege tussen burgerschapsvorming, geschiedenis en beleving beoogt deze globale en multidisciplinaire aanpak de toekomstige actoren van de politieke en culturele wereld er toe te brengen, de wereld waarin ze leven te begrijpen. De doelstellingen die nagestreefd worden zijn veel meer dan een bezoek aan een historishe site van de Tweede Wereldoorlog, namelijk een constante link leggen met de actualiteit, het creëren van interactiviteit en een voortdurend in vraag stellen van de gebeurtenissen.

  Het eerste objectief is het ondersteunen van de schoolinstanties bij het vor- men van open en autonome burgers die in staat zijn zich kritisch op te stellen en tevens openstaan voor filosofische bedenkingen.

  Om dit te bewerkstelligen maakt het Museum gebruik van actuele, afwisse- lende pedagogische middelen: ateliers, technologische ondersteuning (drie immersieve spektakels), pedagogisch dossier, spelletjes, uitwisseling van standpunten, debatten en kritische opmerkingen.

  Deze reflex wordt ondersteund door middel van verscheidene actieve peda- gogische principes zoals het in vraag stellen, de verwondering, de problema- tiek, de actualisering, de neutraliteit, het aandachtig zijn voor iemand anders zijn standpunten, het woord nemen, de argumentatie en de interactiviteit.

  Dit programma richt zich tot de leerkrachten geschiedenis, humane weten- schappen, aardrijkskunde, Frans en zelfs filosofie.

  Animatiegroep Om zo'n ingewikkelde situatie als deze van de Tweede Wereldoorlog te be- grijpen dient men beroep te doen op een brede waaier van competenties. De interdisciplinariteit is dan ook een evidentie.

  — FORMULE 2

  AANBOD VOOR SCHOLEN

  Vluchtwegen Publiek : 13-16 jaar Duur : 3u Prijs : €7/lln + €90 per animator (max. 20 lln per animator) Schrijfgerief meebrengen

  AANBOD VOOR SCHOLEN

 • 1110

  Oorlogsrechtbank - Als justitie haar recht in handen neemt Publiek: 15 en ouder Duur: 4u Prijs: €7/lln + €120 per animator (max. 20 lln per animator) (1 gratis begeleider per 15 lln) Eten: picknick mogelijk tegenover één consumptie per student

  Na een korte samenvatting over de rechten van de mens, van de Franse Revolutie tot de Universele verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, vertrekken de studenten in kleine groepen op ontdekking van het her- denkingscentrum. Voorzien van een document waarop een artikel van de Verklaring staat en een paar vragen in verband met de invloed van de Tweede Wereldoorlog, bereiden de studenten een korte voorstelling voor met hun conclusies die ze achteraf met de andere groepen delen.

  Het Bastogne War Museum is verheugd u deze unieke activiteit aan te bie- den die uw leerlingen in een echt rollenspel zal onderdompelen. Om zoveel mogelijk kennis uit hun bezoek te halen, zullen uw leerlingen op een leuke en originele manier de tragische aspecten van onze geschiedenis en haar sociale en juridische vraagstukken kunnen ontdekken.

  In de ochtend wordt elke student door de begeleider vergezeld met een individuele briefing, ter ondersteuning zijn of haar personage op zijn best te belichamen voor het gebeuren van de namiddag. Steunend op getuigenissen en verzamelingen, zullen uw studenten de complexiteit en de verscheidenheid van de menselijke reactie in extreme situaties ontdekken. We verhelderen de onderdrukking van het totalitaire naziregime, evenals de concepten van weerstand, samenwerking en oorlogsmisdaden.

  In de namiddag zullen uw studenten zich in een rechtszaal bevinden om een onvergetelijke meeslepende ervaring mee te maken. Met behulp van een volledig karakterblad en met de tijdens het bezoek besproken elementen, zul- len ze een argument moeten ontwikkelen en hun besluit rechtvaardigen. Op basis van echte historische gebeurtenissen, zal het resultaat van dit proces eindigen met een vonnis bepaald door hun kennis en de keuzes van de