Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

20
Serious game Taaltreffers: een serieuze poging om de woordenschat te verhogen! Petra Fisser & Joke Voogt Onderwijs Research Dagen Enschede, 25 juni 2010

description

Presentatie van Petra Fisser en Joke Voogt tijdens de Onderwijs Research Dagen 2010 over het effect van Taaltreffers, een serious game om de woordenschat van leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs te verhogen.

Transcript of Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Page 1: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Serious game Taaltreffers:een serieuze poging om de woordenschat te verhogen!

Petra Fisser & Joke VoogtOnderwijs Research Dagen

Enschede, 25 juni 2010

Page 2: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers

§ Educatieve online taalgame

§ Bijbehorende lesbrieven en ondersteunend materiaal

§ Bedoeld om

§ leerlingen spelenderwijs in aanraking te laten komen met nieuwe woorden

§ hen daardoor te motiveren voor taal en

§ op die manier de woordenschat van de leerlingen verhogen

Page 3: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 4: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 5: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 6: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 7: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 8: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, een blik in het stadion van de landskampioen:

Page 9: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Serious game

§ Taaltreffers is een serious game:

§ Een duidelijk aanwijsbaar leerdoel

§ Maar ook spelelement essentieel

§ Onderzoek naar het leren van games

§ Veel over motiverende werking van games

§ Van belang: aantrekkelijke context en interface, interactie, competitie, onmiddellijke visuele feedback en een zekere controle over het leerproces

§ Maar ook: de ‘fun’ factor

§ Onderzoek naar leereffecten van serious games zijn schaars

Page 10: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

De Viertakt van Verhallen

§ Game en lesbrieven ontworpen op basis van viertaktmodel van Verhallen (Verhallen & Verhallen, 1994)

1. Voorbewerken (voorkennis activeren)

2. Semantiseren (uitleg van betekenis door docent)

3. Consolideren (oefenen van het woord)

4. Controleren (nagaan of woorden geleerd zijn)

§ Taaltreffers 1 (2007-2008 & 2008-2009)

§ 400 woorden

§ Om het totale spel en de bijbehorende lesbrieven te doorlopen heeft een klas ongeveer 15 uur nodig

Page 11: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pre-pilot

§ Opzet pre-pilot in de groepen 6, 7 en 8

§ Doel: op kleine schaal ervaringen op te doen met het gebruik van Taaltreffers in de klas

§ 4 scholen Enschede/Hengelo

§ 4 leerkrachten, 77 leerlingen

§ Interviews en observaties om implementatie te bekijken

§ Vragenlijst om attitude te meten

Page 12: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pre-pilot

§ Resultaten pre-pilot:

§ Docenten positief over Taaltreffers

§ Kennis en vaardigheden docenten ontbreken soms, met name als het gaat om het (taal-) didactische model

§ Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag

§ Leerlingen zijn enthousiast

§ Jongens vooral gemotiveerd door de context (FC Twente en voetbal)

§ Meisjes vinden vooral spelletjes en het zoeken naar nieuwe woorden leuk

Page 13: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Opzet pilot in de groepen 6, 7 en 8

§ Doel: uitgebreider onderzoek naar implementatie game en effect op woordenschat en attitude

§ 10 basisscholen uit Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Geesteren

§ 13 klassen, 14 leerkrachten, 263 leerlingen

Page 14: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Onderzoeksontwerp

§ Woordenschattoets bij 249 leerlingen

§ Specifiek samengesteld op basis van (voetbal)woorden in Taaltreffers

§ Ontwikkeld door taal- en toetsexperts

§ Getest door groepen uit de pre-pilot

§ Vragenlijst over taal, sport en computers

§ Vragenlijst gericht op attitudes ten aanzien van Taaltreffers

§ De drie vragenlijsten geïntegreerd in één online vragenlijst die de leerlingen zelfstandig door konden nemen

§ Daarnaast deelnemende docenten geïnterviewd

Page 15: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Resultaten pilot: de leerkrachten

§ Lesbrieven & game: goed niveau en gebruikersvriendelijk

§ Inhoudelijke en technische ondersteuning goed, soms problemen met bandbreedte

§ Taaltreffers sluit aan bij de onderwijsvisie:

§ taal leren in context

§ aansluiting bij belevingswereld

§ al spelend leren

§ veel aandacht voor woordenschat

§ zelfstandig aan de slag

Page 16: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Resultaten pilot: de leerkrachten

§ Lessen met Taaltreffers duurden gemiddeld 25 min. per week

§ Leerlingen werken gemiddeld 35 min. per week met Taaltreffers

§ Taaltreffers wordt ingepast door andere (taal) activiteiten te vervangen of in zelfstandig werktijd, maar Taaltreffers is een aanvulling en geen vervanging van methode

§ Meningen over thuisspelen verdeeld

§ Pro: betrokkenheid ouders

§ Anti: leerlingen lopen te ver uit elkaar; lesbrieven komen niet tot hun recht

Page 17: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Resultaten pilot: de leerlingen

§ Woordenschat van de leerlingen is uitgebreid, verschil tussen de voor- en nameting is significant

§ Groep 6: van 25 naar 31 woorden

§ Groep 7: van 27 naar 33 woorden

§ Groep 8: van 31 naar 36 woorden

(Maximum = 46)

§ Geen verschil tussen jongens en meisjes

Page 18: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers in de pilot

§ Resultaten pilot: de leerlingen

§ Geen significant verschil tussen de attitudes van leerlingen op de

voor- en natoets met betrekking tot taal en school

§ De attitude ten aanzien van de computer als leermiddel neemt licht toe

§ De attitude ten aanzien van Taaltreffers:

34,237,6Leuk: Lessen

52,935,0Leuk: Woorden zoeken

2,712,5Moeilijk

62,028,1Leuk: Taal leren

52,529,3Veel woorden geleerd

64,327,8Leuk

Heel erg mee eensMee eens

Page 19: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, het vervolg

§ Taaltreffers 2 nu in ontwikkeling

§ Naast FC Twente ook 4 andere voetbalclubs

§ Andere vormgeving game: van stadion naar trainingskamp om ook buiten het “voetbaljargon” te kunnen treden

§ Meer woorden (van 400 naar 600 woorden per leerjaar)

§ 10 thema’s per jaargroep, elk thema kent 60 woorden

§ De leerkracht kan “shoppen” binnen de thema’s

§ Elk woord wordt op drie verschillende manieren geconsolideerd (3 verschillende soorten spelletjes)

§ Voor en na elk thema een woordenschattoets, in de game

§ Ouders kunnen ook spelen

Page 20: Taaltreffers, een serious game voor woordenschat

Taaltreffers, het vervolg

§ Onderzoek naar

§ Ouderparticipatie

§ Meten via toetsing

§ Meten via loggegevens

§ Meer informatie?

www.taaltreffers.nl

[email protected]