taalinitiatie 1ste leerjaar

download taalinitiatie 1ste leerjaar

If you can't read please download the document

Transcript of taalinitiatie 1ste leerjaar

Taalinitiatie Frans1s te

leerjaar

GVBS WONDERWIJSDebby De Cauwer GVBS Wonderwijs

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

Woord voorafDe taalnota van minister Vandenbroucke houdt in dat er ook Frans mag gegeven worden aan kinderen die nog niet in het 5de leerjaar zitten. Bij zon jonge kinderen spreken we dan van taalinitiatie. Spelenderwijs en op een ongedwongen manier Frans leren. Kinderen worden ondergedompeld in de Franse taal. Het is als het ware een ontdekkingstocht. U heeft het misschien zelf al meegemaakt in uw klasje dat kinderen spontaan een woordje Frans laten vallen en ze dan zo fier zijn als een pauw. Ze staan reeds op jonge leeftijd open om een vreemde taal te leren, ze zijn nog heel nieuwsgierig. Van deze mooie eigenschappen moeten we als leerkracht gretig gebruik maken. Het doel van taalinitiatie is dat kinderen een vreemde taal gaan verkennen. Er wordt dus niet gevraagd naar letterlijke vertalingen van teksten en er wordt nog niets opgeschreven. We willen wel dat kinderen attitudes aanleren om met een vreemde taal om te kunnen gaan. Ze moeten durven meedoen en vooral plezier beleven aan de activiteiten. Op deze manier wil men kinderen een positieve houding ten opzichte van vreemde talen, in dit geval Frans, mee geven. Dat dit allemaal op een creatieve en speelse manier moet gebeuren spreekt voor zich. Gebruik maken van spelletjes, liedjes, gedichten,is dus zeker een must. Taalinitiatie gebeurt dan ook op een gentegreerde manier. Het vreemdetalen-onderwijs verloopt in grote lijnen parallel met het aanbod van een bepaald leergebied. In deze bundel vindt u verschillende lessen en materialen om aan de slag te gaan. Er zijn 6 lesjes uitgewerkt. Het materiaal dat bij deze lessen hoort (klaspop, prenten) kan u terugvinden in de box en/of in de bijlage. Er zijn nog extraatjes voorzien; liedjes, gedichtjes, tussendoortjes,... U kan zelf kiezen wanneer en hoe u deze in de klas gebruikt. Zoals elke leerkracht wel weet, is herhaling heel belangrijk. Bij sommige lesjes zal dit dan ook nodig zijn. U zal niet altijd alle woordenschat in n lesje kunnen geven. U kan dan een selectie maken uit het aanbod of de les opsplitsen in meerder lesjes. Ik vind het nog steeds belangrijker dat kinderen enkele woorden zeer goed kennen dan dat ze veel woorden kennen maar de uitspraak bijvoorbeeld niet goed is. Als leerkracht moet u een goed evenwicht zoeken tussen Franstalige en Nederlandstalige opdrachten geven. Het Frans ondersteunen met gebaren kan een grote hulp zijn voor kinderen. Ik hoop dat deze bundel u een eindje op weg kan helpen en inspireren. Ik wens u en de kinderen alvast veel taalplezier, Debby

GVBS WONDERWIJS2

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

InhoudsopgaveWoord vooraf Inhoudsopgave Algemene doelen Inhoud box Lijst van bijlage 1. Lessen 1.1 Kennismaking 1.2 Zichzelf voorstellen 1.3 Tellen tot 10 1.4 Delen van het lichaam 1.5 De dagen van de week 1.6 Dieren van de boerderij 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5 6 7 Liedbundel Bonjour Amlie La ballade des chiffres Tte, paules et genoux, pieds Jean petit qui danse La semaine Mon coq est mort Dans la ferme des martiens Sur le pont dAvignon Frre Jacques Joyeux anniversaire Gedichtenbundel ter inspiratie Tussendoortjes Bingo Le jeu des chiffres Le jeu du d Le jeu du pictionnaire Amlie a dit Le jeu du mime Le jeu de kim Le jeu de mmoire Je pars en voyage et jemporte dans ma valise un/une Trou de serrure Woordenlijst Bronnen Bijlage(n) 1 2 3 4 6 8 9 11 13 15 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 52

GVBS WONDERWIJS

3

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

Algemene doelen voor taalinitiatie1:Attitudes: Leerlingen beleven plezier aan het leren van een vreemde taal. Leerlingen ontwikkelen een positieve taalattitude: hierin is een affectieve component, een conatieve component en een cognitieve component te onderscheiden. Leerlingen verhogen hun zelfvertrouwen om een andere taal te gebruiken. Leerlingen verwerven culturele competentie over het land waarin men de aangeboden taal spreekt. Leerlingen ontwikkelen attitudes van meer openheid ten aanzien van talen en in het bijzonder de talen die ze op school moeten leren.

Taalvaardigheden: Leerlingen ontwikkelen taalvaardigheden die van nut zijn bij diverse leerprocessen: luisteren, spreken, observeren, analyseren. Leerlingen ontwikkelen taalvaardigheden op een niet-academische manier, zonder de verplichting om resultaten te halen. Leerlingen kunnen allerlei concrete taalsituaties met meer talen aanpakken en ontwikkelen daardoor meer en betere taalvaardigheid. Leerlingen kunnen allerlei concrete situaties met meer talen aanpakken en beheersen en verwerven daardoor op jonge leeftijd meertalige competenties. Kinderen die deze vaardigheden en attitudes verwerven, hebben ongetwijfeld meer kansen op welslagen in het aanleren van om het even welke taal op latere leeftijd.

GVBS WONDERWIJS

1

Vanderhauwaert, R., Vreemdetalenonderwijs in het gewone basisonderwijs, VVKHO FrBaO/DOC/05-06/01, 24 oktober 2005, pp. 9-10.

4

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

INHOUD BOX

GVBS WONDERWIJS

5

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

Algemeen Handpop Amlie Lessenbundel Les 1 : Kennismaking Koffertje met fotos Foto Amlie Les 2 : Zichzelf voorstellen Poppetjes Les 3 : Tellen tot 10 Prenten met cijfers Les 4 : Delen van het lichaam Prent van het lichaam Woordkaarten Les 5 : de dagen van de week Kalender Les 6 : Dieren van de boerderij Prenten dieren Tussendoortje 1 Bingokaarten Kaartjes om te trekken in zakje Tussendoortje 2 Geen extra lesmateriaal Tussendoortje 3 Muizendobbelsteen Tussendoortje 4 Geen extra lesmateriaal Tussendoortje 5 Geen extra lesmateriaal Tussendoortje 6 Geen extra lesmateriaal Tussendoortje 7 Kaartjes Tussendoortje 8 Kaartjes Tussendoortje 9 Prenten Tussendoortje 10 Prenten Blad met sleutelgat

GVBS WONDERWIJS

6

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

LIJST VAN BIJLAGE(N)

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer 7

Algemeen Diploma Frans Les 1 : Kennismaking Geen extra materiaal in bijlage Les 2 : Zichzelf voorstellen Geen extra materiaal in bijlage Les 3 : Tellen tot 10 Geen extra materiaal in bijlage Les 4 : Delen van het lichaam Geen extra materiaal in bijlage Les 5 : de dagen van de week Verhaal bij de kalender Les 6 : Dieren van de boerderij Geen extra materiaal in bijlage

GVBS WONDERWIJS

8

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1. LESSEN 1STE LEERJAAR

GVBS WONDERWIJS

9

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.1 LESFICHE : KENNISMAKINGOnderwerp Tijdsduur Kennismaking. 25 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans: Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden materiaal begrijpen: een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden. Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken. Sp. 3: Gesproken zinnen en beelmateriaal combineren.

Doelen gekoppeld aan het leerplan Muziek:

Lesdoelen

1.2 - Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 1.3 - Een lied uitvoeren met aandacht voor een correct stemgebruik en een goede stemexpressie. 1.4: Een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen. 13.2 - Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan de eisen van het samenspel. De leerlingen luisteren aandachtig naar Amlie. De leerlingen vertellen over eigen ervaringen.

Beginsituatie Materiaal

De leerlingen zingen het Franse lied Bonjour Amlie. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. Dit is het 1ste lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. De meeste kinderen hebben nog geen ervaring met de Franse taal.

Handpop Amlie (box) Koffertje met fotos (box) Liedtekst: Bonjour Amlie (liedbundel) Foto Amlie (box)

10

Uitwerking

Inleiding (5 minuten): De leerkracht vertelt: Net voor ik ging slapen ben ik Amlie de muis tegengekomen. Ze zat buiten voor het raam en had het heel koud. Ik heb haar dan maar snel binnengelaten. Amlie vertelde me dat ze een beetje verdrietig is, ze komt uit Frankrijk en heeft hier in Belgi nog geen vriendjes. Ik heb haar gevraagd of ze bij ons in de klas wil komen om jullie te leren kennen. Ze zei dat ze jullie dan graag een beetje Frans wil aanleren. De leerkracht toont de foto van Amlie en hangt deze op het bord. Naast de foto schrijft ze bienvenue en legt dit uit aan de kinderen. Leerkracht: Amlie is wel een beetje verlegen en durft niet goed naar de klas komen. Maar als jullie je ogen toe doen en ik muziek opzet komt ze misschien wel. De leerkracht laat de muziek horen, de kinderen sluiten de ogen.

Kern (15 minuten): Amlie komt binnen met haar koffertje en begroet de kinderen in het Frans. Ze is een beetje verlegen. Bonjour tout le monde. Je mappelle Amlie. Comment a va? Ze vertelt de kinderen dat ze samen met haar broer, mama en papa naar Belgi is gekomen en dat ze graag bij hen in de klas wil blijven. Ze toont haar koffertje en stelt zich verder voor: Foto 1: Cest ma famille; ma mre, mon pre et mon frre. Foto 2: Cest ma maison. Foto 3 : Mes crayons. Jaime dessiner. Foto 4: Jaime la musique. Foto 5: Le fromage, mjam mjam. Amlie vertelt de kinderen dat ze veel van zingen houdt. Ze wil graag een liedje aan de kinderen aanleren. Het lied wordt stap voor stap aangeleerd. Bonjour Amlie

Slot (5 minuten): Amlie neemt in het Frans afscheid van de kinderen en zegt dat ze zeker en vast nog wil langskomen.

Bordschema

11

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.2 LESFICHE: ZICHZELF VOORSTELLENOnderwerp Tijdsduur Begroeten, zich voorstellen. 25 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans: Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden materiaal begrijpen: een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden. Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken.

Doelen gekoppeld aan het leerplan Muziek:

Lesdoelen

1.2 - Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 1.3 - Een lied uitvoeren met aandacht voor een correct stemgebruik en een goede stemexpressie. 1.4: Een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen. 13.2 - Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan de eisen van het samenspel. De leerlingen begroeten Amlie in het Frans. De leerlingen nemen afscheid van Amlie in het Frans.

Beginsituatie

De leerlingen kunnen zichzelf kort voorstellen. De leerlingen spelen expressief en kort dialoogje. Dit is het 2de lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. De kinderen hebben enkel een kennismakingsles gevolgd.

Materiaal

Handpop Amlie (box) Liedtekst: Bonjour Amlie (liedbundel) Balletje of bolletje wol Poppetjes (box)

12

Uitwerking

Inleiding (5 minuten): Leerkracht zingt het lied uit de vorige les samen met de kinderen. Amlie: Bonjour mes amis! Comment a va? Amlie vertelt de kinderen dat ze graag hun naam wil weten. Maar deze mogen ze natuurlijk niet zomaar vertellen. Ze moeten zich in het Frans voorstellen. Kern (15 minuten): Namenspel Amlie: Mettez-vous en cercle! De leerlingen staan in een kring. Leerling 1 heeft een balletje vast en stelt zich voor in het Frans. Hij/zij zegt: Bonjour! Je mappelle Et toi? Leerling 1 gooit hierbij het balletje naar leerling 2. Leerling 2 stelt zich op dezelfde manier voor. Zorg ervoor dat elke leerling zich heeft kunnen voorstellen. Variatie: Je kan ook gebruik maken van een bol wol. Op die manier ontstaat er een spinnenweb. Dialoogje Het dialoogje wordt klassikaal ingeoefend met de kinderen zodat ze het in grote lijnen kunnen memoriseren. De popjes worden hierbij reeds gebruikt door de leerkracht. De leerlingen krijgen een stokpopje en spelen het dialoogje per 2 (poppenkast). Er kunnen verschillende popjes gebruikt worden. Tip: Kinderen die het moeilijker hebben met het Frans kan je de 2de rol laten spelen. Deze is meer herhalend. Leerling 1: Bonjour, je mappelle.. Et toi? Leerling 2: Bonjour, je mappelle .. Leerling 1: a va ? Leerling 2: Oui a va ! Leerling 1: Au revoir ! Leerling 2: Au revoir ! Amlie moedigt de kinderen aan. Ze doet dit met de volgende Franse woorden: magnifique, fantastique, superbe, tres bien, Slot (5 minuten): Amlie neemt in het Frans afscheid van de kinderen.

Bordschema: niet van toepassing.

GVBS WONDERWIJS13

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.3 LESFICHE: TELLEN VAN 0 TOT 10Onderwerp Tijdsduur Tellen van 0 tot en met 10. 25 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden. Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken. Sp. 3: Zinnen en beeldmateriaal combineren.

Doelen gekoppeld aan het leerplan Muziek:

1.2 - Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 1.3 - Een lied uitvoeren met aandacht voor een correct stemgebruik en een goede stemexpressie. 1.4: Een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen. 13.2 - Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan de eisen van het samenspel.

Lesdoelen

Beginsituatie

Materiaal

De leerlingen tellen van 1 tot en met 10 in het Frans. De leerlingen zingen het eerste deel van La ballade des chiffres. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. De leerlingen nemen in het Frans afscheid van Amlie. Dit is het 3de lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. Deze lessen werden reeds uitgevoerd: Kennismaking met het ankerfiguur. Begroeting en zichzelf voorstellen. Handpop Amlie (box)

Uitwerking

Prenten met cijfers (box) Liedtekst La ballade des chiffres (liedbundel) Stoepkrijt hinkspel

Inleiding (5 minuten): Amlie komt de klas al zingend binnen. Ze zingt het liedje La ballade des 14

chiffres en beeld ondertussen alles uit. Achteraf vraagt ze wat de kinderen van haar zangtalent vinden. Kern (15 minuten): De leerkracht bespreekt met de kinderen de inhoud van het lied: Wat heeft Amlie allemaal uitgebeeld? Tot hoeveel heeft ze geteld? Wat deed Amlie op het einde?

De leerkracht hangt de cijferprenten op bord en verwoord in het Frans welk cijfer er staat. (un, deux, trois,) De leerkracht leest de cijfers voor, de leerlingen herhalen de leerkracht. De leerkracht duidt een cijfer aan, de leerlingen verwoorden wat er staat. Als alle cijfers goed gekend zijn wordt het lied stap voor stap aangeleerd. De leerlingen zingen mee met Amlie en de leerkracht. Als het lied vlot gekend is kunnen er bewegingen aan toegevoegd worden.

Slot (5 minuten): Amlie vertelt aan de kinderen dat ze gisteren een leuk spel heeft gespeeld en dit nu met de kinderen wil spelen. Hinkelspel tot 10: Een leerling staat voor het hinkelspel bij de 1 en gooit een steentje in een van de vakjes. Ligt het steentje bijvoorbeeld in 4, dan springt hij op n been in de vakjes 1-2-3-5-6-7-8-9-10en keert daarna terug. Tijdens het springen zegt de leerling in welk vakje hij springt. Amlie neemt afscheid van de kinderen. Bekijk ook de tussendoortjes bingo en le jeu des chiffres. Op deze manier kunnen de cijfers nog extra ingeoefend worden.

Bordschema

GVBS WONDERWIJS

15

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.4 LESFICHE: DELEN VAN HET LICHAAMOnderwerp Tijdsduur Leerplansituering Delen van het lichaam. 25 minuten. Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans: Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden.

Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken. Sp. 3: Zinnen en beeldmateriaal combineren.

Lesdoelen

Doelen gekoppeld aan het leerplan Muziek: 1.2 - Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 1.3 - Een lied uitvoeren met aandacht voor een correct stemgebruik en een goede stemexpressie. 1.4: Een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen. 13.2 - Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan de eisen van het samenspel. De leerlingen begroeten Amlie in het Frans. De leerlingen benoemen de lichaamsdelen op de prent.

Beginsituatie

De leerlingen zingen de Franse liedjes en doen hierbij de bewegingen. De leerlingen nemen afscheid van Amlie in het Frans. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Materiaal

Dit is het 4de lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. Deze lessen werden reeds uitgevoerd: Kennismaking met het ankerfiguur. Begroeting en zichzelf voorstellen. Tellen van 0 tot 10. Handpop Amlie (box)

Prent lichaam + woordkaarten (box) Liedtekst tte, epaules et genoux, pieds (liedbundel) Liedtekst Jean Petit qui danse (liedbundel) Spel Jacques a dit (tussendoortjes) 16

Uitwerking

Inleiding (3 minuten):

Amlie begroet de kinderen in het Frans. Bonjour les enfants! Comment a va? Amlie: Eigenlijk zien jullie er wel een beetje gek uit h. Jullie lijken helemaal niet op mij. Vous avez une tte, 2 yeux, un nez, des paules, des oreilles, une bouche, des genoux et des pieds. Amlie duidt de lichaamsdelen aan bij de juf. Kern (20 minuten): De leerkracht hangt de prent op bord. Amlie overloopt de lichaamsdelen, de kinderen zeggen haar na. De kaartjes worden op de juiste plaats gehangen. Amlie vertelt de kinderen dat ze een leuk liedje kent over de lichaamsdelen. Ze zingt het voor en duidt ondertussen de lichaamsdelen aan bij de leerkracht. Daarna wordt het lied zin per zin aan de kinderen aangeleerd. Het is leuk en grappig als je het tempo steeds wat verder opdrijft. Extra: Ook het liedje Jean Petit qui danse kan je aanleren bij dit thema. Het spel Jacques a dit kan je toepassen na het aanbrengen van deze les. Jacques a dit: Les mains sur la tte. Les pieds sur la jambe. Les mains sur les oreilles. Les bras sur les jambes.

-

Slot (2 minuten): Amlie neemt in het Frans afscheid van de kinderen.

Bordschema

ne paul

tt

2 oreill e bouch e geno u 17

pie

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.5 LESFICHE: DAGEN VAN DE WEEKOnderwerp Tijdsduur Dagen van de week. 25 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden. Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken. Sp. 3: Zinnen en beeldmateriaal combineren.

Doelen gekoppeld aan het leerplan Muziek:

Lesdoelen

1.2 - Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie. 1.3 - Een lied uitvoeren met aandacht voor een correct stemgebruik en een goede stemexpressie. 1.4: Een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen. 13.2 - Actief deelnemen aan het groepsmusiceren en zich kunnen aanpassen aan de eisen van het samenspel. De leerlingen begroeten Amlie in het Fans. Luisteren aandachtig naar het verhaal en begrijpen dit in grote lijnen.

Beginsituatie

De leerlingen zingen La semaine. De leerlingen nemen in het Frans afscheid van Amlie. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. Dit is het 5de lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. Deze lessen werden reeds uitgevoerd: Kennismaking met het ankerfiguur. Begroeting en zichzelf voorstellen. Tellen van 0 tot 10. Delen van het lichaam.

Materiaal

Handpop Amlie (box) Kalenderprenten (box) Verhaal bij kalender (bijlage) Liedtekst La semaine (liedbundel) 18

Uitwerking

Inleiding (2 minuten): Amlie begroet de kinderen in het Frans. Ze vraagt aan de kinderen of ze de dagen van de week kennen. Kern (20 minuten): De leerkracht leest het verhaal voor en toon ondertussen de prenten. Les jours de la semaine Lundi, je joue au ballon dehors. Mardi, jaide maman parce que je suis fort. Mercredi, jaime aller bicyclette. Jeudi, grand-pre memmne faire des emplettes. Vendredi, je mamuse avec Lo. Samedi, je saute dans leau quand il fait beau. Dimanche, je vais au parc avec mes amis. Et hop ! Lundi ! Cest reparti! De leerkracht bespreekt met de kinderen de inhoud van het verhaal:

Wat gebeurt er maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,zaterdag, zondag?

Doe jij dat ook wel eens? Wanneer? Welke dag is het vandaag, morgen, overmorgen, gisteren,eergisteren? Amlie zingt het lied la semaine. (lied moet aangeleerd worden op een donderdag) Het lied wordt stap voor stap aangeleerd. Op die manier kunnen de kinderen de dagen van de week gemakkelijker memoriseren. Slot (3 minuten): De leerkracht hangt de kalender omhoog in de klas. De leerlingen zingen het lied een laatste maal en nemen afscheid van Amlie. Tip: je kan elke dag aan de kinderen vragen hoe we die dag in het Frans noemen. Door de herhaling zullen ze alles beter onthouden.

Bordschema:

Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche 19

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

1.6 LESFICHE: DIEREN VAN DE BOERDERIJOnderwerp Tijdsduur Dieren van de boerderij 60 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lesdoelen

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Lu. 5: Beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken en/of klankgroepen te onthouden. Sp. 1: Zo levendig mogelijk en herhalend spreken. Sp. 3: Zinnen en beeldmateriaal combineren. 1. Openstaan voor beelden. 3. Inhouden, beeldaspecten, technieken en materialen achterhalen in beelden. 5. Beeldende middelen exploreren en ermee experimenteren. 8. Strategien aanwenden bij het creren. 10.4: De oppervlakte van het tekenpapier functioneel aanwenden. 16. De leerlingen kunnen het materiaal verkennen waarmee ze zich beeldend kunnen uitdrukken. De leerlingen begroeten Amlie in het Frans. De leerlingen benoemen verschillende dieren.

Doelen gekoppeld aan het leerplan Beeld:

Beginsituatie

Materiaal

De leerlingen zingen het lied Dans la ferme des martiens De leerlingen maken wasknijperdieren. De leerlingen nemen in het Frans afscheid van Amlie. Dit is het laatste lesje dat in het 1ste leerjaar gegeven wordt. Deze lessen werden reeds uitgevoerd: Kennismaking met het ankerfiguur. Begroeting en zichzelf voorstellen. Tellen van 0 tot 10. Delen van het lichaam. De dagen van de week. Handpop Amlie (box)

Prenten van de dieren (box) Liedtekst Dans la ferme des martiens (liedbundel) Knutselmateriaal: karton, verf, schaar, lijm 20

Uitwerking

Inleiding (5 minuten): Amlie begroet de kinderen in het Frans. Ze vertelt aan de kinderen dat ze gisteren naar de boerderij is geweest en dat ze daar heel veel vriendjes is tegengekomen. Kern (15 minuten): Amlie toont enkele prenten en vraagt aan de kinderen wat ze zien. Ze hangt de prenten op bord en zegt daarbij de Franse benamingen. Lied: Amlie zingt het lied Dans la ferme des martiens. Daarna wordt het lied stap voor stap aangeleerd. De leerkracht duidt ondertussen de prenten aan op het bord. Beeldopdracht: Wasknijperdieren. Amlie: Als ik niet op de boerderij ben mis ik mijn vriendjes wel. Jullie kunnen mij helpen. We gaan namelijk zelf een boerderij maken.

Alle leerlingen krijgen een stukje karton. Daarop tekenen ze een dier van de boerderij dat zij het leukste/mooiste vinden. Het dier kan ingekleurd worden met kleurtjes of verf. Daarna worden de kartonnen dieren op een wasknijper gekleefd. De leerkracht vertelt de kinderen wat ze van de werkjes vindt. Ze doet dit met de volgende Franse woorden: magnifique, fantastique, superbe, tres bien,

Slot (5 minuten): De kinderen zingen het lied een laatste maal. Amlie neemt in het Frans afscheid van de kinderen.

Bordschema

les martiens

les vaches

les chevaux

les GVBS les brebis WONDERWIJS chats

les chiens

21

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

2. LIEDBUNDEL

2.1 BONJOUR AMLIEDit liedje heeft dezelfde melodie als het Nederlandse Zeg ken jij de mosselman. 22

J

Bonjour. Bonjour. Bonjour Amlie. Comment a va? Comment a va? Bienvenue dans notre classe. Est-ce que tu veux rester?

2.2 LA BALLADE DES CHIFFRESDit liedje is heel leuk en makkelijk aan te leren. Je zingt telkens n zin voor. De leerlingen zingen onmiddellijk na en imiteren het gebaar dat je maakt.

23

2.3 TTE, PAULES ET GENOUX, PIEDS

24

2.4 JEAN PETIT QUI DANSETerwijl de kinderen de eerste twee zinnen zingen (Jean petit qui danse) kunnen ze per twee ronddraaien. Bij de volgende zin laten ze elkaar los en maken een gebaar met 25

het lichaamsdeel dat bezongen wordt (de son pied il dans =hard stampen) Je kunt verschillende lichaamsdelen kiezen die je in de voorlaatste zin opsomt, telkens met het juiste gebaar erbij. (Bijv: de son nez, nez, nez; de son bras, bras, bras; de sa main main main; de son pied, pied,pied Ainsi danse Jean Petit.)

2.5 LA SEMAINEDit liedje heeft dezelfde melodie als het Nederlandse Zeg ken jij de mosselman. 26

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche la semaine est finie. Aujoudhui on est jeudi et demain, cest vendredi. Hier, on tait mercredi

2.6 MON COQ EST MORT

27

Dit liedje is ook een canon: na de eerste zin tweemaal gezongen te hebben, valt de volgende groep in. Leuk is om met de kinderen nieuwe strofen te maken rond andere dieren van de boerderij: mon chien est mort, mon cheval est mort,. De kinderen zoeken dan naar het juiste geluid dat erbij hoort.

2.7 DANS LA FERME DES MARTIENS

28

Bij het aanleren van dit lied kan je de prenten gebruiken. Duidt deze aan wanneer je aan het zingen bent. Zo zullen de kinderen het lied sneller mee kunnen zingen.

2.8 SUR LE PONT DAVIGNON

29

Je kan de kinderen een foto tonen van de brug. Op die manier breng je hen ook een beetje cultuur bij. Dit liedje gaat over de mensen die dansen op de brug van Avignon. (Franse stad in de Provence). De brug werd in de 12de eeuw gebouwd, was 900m lang en had 19 bogen. Maar in de 17de eeuw stortte ze deels in en nu is er enkel nog het deel dicht bij de stad.

Tijdens het refrein wordt er in een kring rondgestapt. Tijdens elke strofe wordt er uitgebeeld: de heren nemen hun hoed af om de dames te groeten, de dames maken een buiging.

2.9 FRRE JACQUES30

2.10 JOYEUX ANNIVERSAIRE31

GVBS WONDERWIJS

32

Grote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

3. GEDICHTENBUNDELTer inspiratie

33

Le roi des animaux Dangereux et vif est le lopard Et combien rapide est le gupard Le cerf si majestueux est vraiment beau Mais c'est le lion, le roi des animaux. Edouard , de Courbevoie, 12 ans

J'aime l't Soleil jaune, brille dans le ciel Et abeille prend le polaine pour faire du bon miel Je fais de la bicyclette Et sonner ma sonnette J'ai vu les beaux oiseaux Ils chantent et volent librement L't, c'est le temps pour se baigner J'aime l'eau quand il fait chaud Fleur tu fais rjouir mon coeur Avec ta belle couleur et ton odeur Bon t : Dit le soleil !!!!! Youssefi Ahlame, 11 ans 34

Pour tous les enfants du monde, J'aimerais qu'en cette seconde Toutes les botes musique Deviennent botes magiques. Et qu' jamais sur la terre Disparaisse la misre Et que partout l'unisson On fredonne cette chanson ! Nomie, de Montral, 10 ans

35

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4. TUSSENDOORTJES

36

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.1 TUSSENDOORTJEOnderwerp

Tijdsduur

10 minuten. 37

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Doelen

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen het tellen in het Frans. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Beginsituatie

Om dit spel te spelen moeten de kinderen les 3 van het 1ste leerjaar zeker gehad hebben.

Materiaal

Bingokaarten (box) Kaartjes om te trekken in zakje (box)

Uitwerking

De leerlingen krijgen elk een kaart met daarop 8 cijfers. Amlie trekt cijfers en leest ze voor in het Frans. Als de leerlingen het cijfer terug vinden leggen ze een blokje op het cijfer. Als ze een blokje op alle cijfers hebben gezet roepen ze bingo. De leerkracht controleert zeker of de kinderen de cijfers goed begrijpen.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.2 TUSSENDOORTJEOnderwerp Le jeu des chiffres.

Tijdsduur

10 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een 38

boodschap niet begrepen is. Doelen Beginsituatie Materiaal Uitwerking Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen het tellen in het Frans. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. Om dit spel te spelen moeten de kinderen les 3 van het 1ste leerjaar zeker gehad hebben.

Balletje

Cijferkaartjes (box) Amlie geeft aan elke leerling een cijferkaartje. Amlie noemt 2 cijfers in het Frans. De kinderen die dit cijfer gekregen hebben verwisselen van plaats.

Variante: - De leerlingen staan tegenover elkaar achter de lijn. In het midden ligt een balletje. Wanneer Amlie een nummer roept moeten de kinderen met het genoemde nummer het balletje zo snel mogelijk gaan halen.

-

Dit spel kan je ook spelen door kinderen in plaats van cijfers, kleuren te geven. Kinderen die dezelfde kledingstukken aanhebben verwisselen van plaats wanneer de leerkracht het kledingstuk noemt.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.3 TUSSENDOORTJEOnderwerp Le jeu du d.

Tijdsduur

10 minuten.

39

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans: Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen het tellen in het Frans. De leerlingen voeren verschillende opdrachten uit. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. Om dit spel te spelen moeten de kinderen les 3 van het 1ste leerjaar zeker gehad hebben.

Doelen

Beginsituatie

Materiaal Uitwerking

Verder hangt de beginsituatie af van de soort opdrachten die je geeft. Je kan deze zelf aanpassen naar de moeilijkheidsgraad die de kinderen al aan kunnen. Muizendobbelsteen (box) De leerlingen zitten in een kring en gooien om de beurt met de dobbelsteen. Bij elke hoort worp een opdracht die de kinderen moeten uivoeren. Mogelijke opdrachten (makkelijk) 1 = Fermer les yeux. 2 = Taper des pieds. 3 = Claquer tes doigts. 4 = Taper tes cuisses. 5 = Frapper dans tes mains. 6 = Prendre un stylo. Mogelijke opdrachten (moeilijk) 1 = Chanter une chanson. 2 = Mimer un animal. 3 = Dessiner un vtement. 4 = Nommer cinq animaux. 5 = Presenter sa famille. 6 = Complter cinq phrases.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.4 TUSSENDOORTJEOnderwerp Le jeu du pictionnaire.

Tijdsduur

10 minuten. 40

Leerplansituering

Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Doelen

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Beginsituatie

De beginsituatie hangt af van wat je de kinderen laat tekenen. Je kan dus zelf bepalen welke woordenschat je met dit spel wil herhalen. Bord Kleurenkrijt De klas wordt in 2 groepen verdeeld. Amlie zegt tegen 1 kind van groep 1 wat er moet getekend worden. Enkel de kinderen van groep 1 mogen raden. Als groep 1 heeft geraden wat er getekend werd krijgen ze een punt. (Het Franse woord moet gegeven worden.) Daarna is groep 2 aan de beurt. Mogelijke opdrachten: - Fruit: appel, peer, banaan, - Lichaamsdelen: hand, voet, hoofd, knie, - Dieren: hond, kat, - Sport: voetbal, tennis,

Materiaal Uitwerking

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.5 TUSSENDOORTJEOnderwerp Amlie a dit.

Tijdsduur

10 minuten. 41

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Doelen

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Beginsituatie

De beginsituatie hangt af van wat je de kinderen laat doen. Je kunt dus zelf bepalen welke woordenschat je met dit spel wil herhalen. Geen extra materiaal nodig.

Materiaal Uitwerking

De leerlingen staan achter hun stoel. De leerkracht zegt verschillende opdrachten in het Frans. De leerlingen mogen deze enkel uivoeren als de leerkracht eerst Amlie a dit gezegd heeft. Als ze enkel de opdracht zegt blijven de kinderen stil staan. Omdat de kinderen in het begin nog niet veel opdrachten begrijpen, begin je met 2 eenvoudige opdrachtjes. De volgende keer kan je de 1 of 2 opdrachten extra invoeren. Op die manier leren de kinderen stap voor stap nieuwe Franse uitspraken bij. Voorbeeld:

Amlie a dit: les mains sur la tte De leerlingen leggen dehanden op het hoofd.

Tapez des pieds De kinderen bewegen niet. Wie toch beweegtgaat zitten. Mogelijke opdrachten:

Chanter une chanson. Taper des pieds. Claquer tes doigts. Taper tes cuisses. Frapper dans tes mains. Mimer un animal. Dessiner un vtement. Nommer cinq animaux. Jouer de la flte. 42

Jouer du saxophone. Jouer de la guitare. Danser. Sauter la corde. Jouer au football. Jouer au tennis. Savoir nager. Faire du judo. Faire du ski.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.6 TUSSENDOORTJEOnderwerp Le jeu du mime.

Tijdsduur

10 minuten.

Leerplansituering Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans: 43

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren.

Doelen Beginsituatie

De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit. De beginsituatie hangt af van wat je de kinderen laat uitbeelden. Je kan dus zelf bepalen welke woordenschat je met dit spel wil herhalen. Geen extra materiaal nodig.

Materiaal Uitwerking

De klas wordt in 2 groepen verdeeld. Amlie zegt tegen 1 kind van groep 1 wat er moet uitgebeeld worden. Enkel de kinderen van groep 1 mogen raden. Als groep 1 heeft geraden wat er uitgebeeld werd krijgen ze een punt. ( Het Franse woord moet gegeven worden.) Daarna is groep 2 aan de beurt. Mogelijke opdrachten: - Fruit: appel, peer, banaan, - Lichaamsdelen: hand, voet, hoofd, knie, - Dieren: hond, kat, - Sport: voetbal, tennis, -

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.7 TUSSENDOORTJEOnderwerp Le jeu de kim.

Tijdsduur Leerplansituering

10 minuten. Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. 44

Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Doelen

Beginsituatie Materiaal Uitwerking

De beginsituatie hangt af van welke voorwerpen je op tafel legt. Je kan dus zelf bepalen welke woordenschat je met dit spel wil herhalen. Voorwerpen kaartjes Amlie legt verschillende voorwerpen/kaartjes op tafel en overloopt ze in het Frans met de kinderen. Daarna sluiten de kinderen de ogen. Amlie neemt 1 voorwerp/kaartje weg. De kinderen zeggen welk voorwerp ze niet meer zien. Daarna neemt Amlie 2 voorwerpen weg. Varianten: - Alle kaartjes hangen op het bord. Een leerling benoemt een kaart in het Frans en neemt het weg. De volgende leerling neemt ook een kaart weg en benoemt haar/zijn kaart en de vorige. - Aan sterke leerlingen kan je vragen om zinnen te maken met de woorden.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.8 TUSSENDOORTJEOnderwerp Tijdsduur Leerplansituering Le jeu de mmoire 10 minuten. Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. 45

Doelen

Beginsituatie

De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

De beginsituatie hangt af van welke kaartjes je gebruikt. Je kan dus zelf bepalen welke woordenschat je met dit spel wil herhalen. kaartjes

Materiaal Uitwerking

De leerkracht hangt verschillende kaartjes aan het bord. Elke leerling mag om beurten 2 kaartjes om draaien en verwoord in het Frans wat er op de kaartjes staat. Als een leerling 2 dezelfde kaartjes heeft krijgt hij/zij deze. Zijn de kaartjes verschillend, worden ze terug omgedraaid. Vervolgens is het aan het volgende kind. Het doel is om zo alle kaarten die bij elkaar horen terug te vinden. Varianten: - Je kan ook 2 lessen door elkaar oefenen (fruit dieren) - Je kan de kinderen prenten laten combineren die bij elkaar horen: (broek en tui fruitmand en peer)

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.9 TUSSENDOORTJEOnderwerp Je pars en voyage et jemporte dans ma valise un/une

Tijdsduur Leerplansituering

10 minuten. Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. 46

Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren. De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Doelen

Beginsituatie Materiaal Uitwerking

De leerlingen hebben al enkele lesjes Frans gekregen en hebben al woordenschat opgeslagen.

Prenten (eventueel uit de lessen)

Elke leerling herhaalt de zin Je pars en voyage et jemporte dans ma valise un/une en voegt een voorwerp toe. De volgende leerling herhaalt de zin, herhaalt het voorwerp van de vorige en voegt zelf een voorwerp toe. Varianten: - De leerlingen houden de objecten in hun hand. - De leerlingen kiezen objecten die in de klas staan. - De leerkracht kan een lijst met woorden op bord schrijven waaruit de leerlingen kunnen kiezen.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

4.10 TUSSENDOORTJEOnderwerp Trou de serrure

Tijdsduur Leerplansituering

10 minuten. Doelen gekoppeld aan het leerplan Frans:

Lu. 1: Tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag. Lu. 3: Blijk geven van de nodige luisterbereidheid. Lu. 4: Durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is. Sp. 3: Woorden en beeldmateriaal combineren.

47

Doelen

De leerlingen oefenen gekende woordenschat in. De leerlingen beleven plezier aan de activiteit.

Beginsituatie

Materiaal Uitwerking

De leerlingen hebben al enkele lesjes Frans gekregen en hebben al woordenschat opgeslagen. De prenten van de gegeven lessen kunnen ook hier gebruikt worden. Prenten (eventueel uit de lessen) Blad met sleutelgat in De leerkracht hangt een prent aan bord met een blad eroverheen waaruit een sleutelgat is geknipt. De leerlingen verwoorden wat ze zien. Ze fantaseren wat er allemaal te zien zou zijn mochten ze de hele prent kunnen zien. Ze raden in het Frans wat er onder het blad te zien is.

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

5. WOORDENLIJST

48

Deze woordenschat vind je terug bij de verschillende lessen/liedjes of kan je tussendoor zelf gebruiken om de kinderen instructies te geven.

49

A

B C

D E F

H J

Frans Applaudissez! Asseyez-vous! Au revoir ! Aujourdhui Bonjour! Bougez! Chantez! Claquez les doights! Comment a va? Demain Dessinnez! Ecoutez bien! Entrez les enfants! Et toi? Fantastique! Formez un cercle! Frappez dans tes mains! Hier Jai bien dormi. Je mappelle Joyeux anniversaire! Magnifique! Quel ge avez-vous? Rptez! Sautez! Sortez! Superbe! Tapez tes cuisses! Trs bien!

Nederlands Applaudisseer! Ga zitten! Tot ziens! Vandaag Goeiedag! Beweeg! Zing! Knip met je vingers! Hoe gaat het? Morgen Teken! Luister goed! Kom binnen kinderen! En jij? Fantastisch! Maak een kring! Klap in je handen! Gisteren Ik heb goed geslapen. Ik heet. Gelukkige verjaardag! Prachtig! fantastisch! Hoe oud bent u? Herhaal! Spring! Ga buiten! Schitterend! Prachtig! Klap op je billen! Heel goed!

M Q R S

T

50

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

6. BRONNEN

51

Vanderhauwaert, R., Vreemdetalenonderwijs in het gewone basisonderwijs, VVKHO FrBaO/DOC/05-06/01, 24 oktober 2005, pp. 9-10. Cursus Frans mevrouw Delaruelle 2e jaar bachelor lager onderwijs. Handleiding Cocorico, taalinitiatie Frans voor de 2de graad, Pelckmans. Handleiding Alex et Zo, Wolters Plantyn. Handleiding Tatou, Averbode Van Humbeeck, S., Mijn eerste Franse woorden, Aartselaar, Uitgeverij N.V., 144. Janssen, G., Het grote knutselboek voor kinderen, Aarstelaar, Deltas, 143 http://www.taalinitiatie.be/ http://www.franceweb.fr/poesie/enfants/poeme.htm#

52

GVBS WONDERWIJSGrote Poerdam 1 Haasdonk Debby De Cauwer

BIJLAGE53

54