STIL zoekt Opnieuw verlenging medische verblijfsvergunning ...(2013) terwijl er nu al tien weken...

of 5 /5
Solidair met mensen zonder verblijfsvergunning Nieuwsbrief december 2016 STIL zoekt nog steeds baliemedewerker voor donderdag en een secretaris bestuur Van de secretaris wensen we dat hij of zij ook perso- neelszaken gaat ‘doen’. De baliemedewerker is onmisbaar omdat die de mensen bij STIL ontvangt, welkom heet, gerust stelt en zorgt dat hun hulpvraag bij de juiste persoon terecht komt. Ook moet diegene zorgen dat de STIL-mensen hun werk kunnen doen zonder dat ze voor elk wissewasje gestoord worden. Tevens biedt deze persoon praktische steun en neemt de telefoon op. Beide functies zijn onbetaald. https://www.vcutrecht.nl/or ganisatie/20119/stil Na vijftien jaar eindelijk verblijfsvergunning, huis en werk voor Afrikaanse en haar kinderen A leefde vijftien jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Afgelopen maand kreeg de Afrikaanse eindelijk een verblijfsvergunning. Voor die tijd logeerde ze met haar kinderen een half jaar bij een gezin in huis. Dit Nederlandse gezin had zich gemeld bij STIL en wilde graag een ander gezin in nood helpen. Op dat moment stond A met haar kinderen op straat. Een van haar zoontjes heeft een EU- nationaliteit. Daarom lukte het om voor zijn moeder met hulp van STIL een verblijfsvergunning te krijgen. Hulp gemeente Woerden Dit goede nieuws kwam niet alleen: Met hulp van Michel Riemen, sociaal makelaar van WoerdenWijzer van de gemeente Woerden heeft ze een huis en werk gevonden. Hij regelde ook vrijwilligers om te helpen met een vloer leggen en het huis schilderen. Ze ontvangt zelfs kinderbijslag. Eindelijk kan ze nu met haar drie kinderen (zie foto’s) haar toekomst opbouwen en een veilig stabiel leven leiden. Zij en STIL danken de gemeente Woerden, het gastadres en donateurs hartelijk voor alle hartverwarmende steun en inzet! Opnieuw verlenging medische verblijfsvergunning Afgelopen week kreeg STIL te horen dat de verblijfsvergunning voor medische behandeling van een West-Afrikaanse man opnieuw verlengd is met een jaar. Deze man kwam ruim drie jaar geleden aankloppen om hulp toen hij op straat stond. Hij kon tijdelijk nachtopvang krijgen in Utrecht en STIL hielp hem aan medicatie en psychische behandeling. Hij is getraumatiseerd en vaak in de war. Hij heeft ernstig geweld en oorlog meegemaakt in zijn land van herkomst. Na enkele maanden werd hij in 2014 opgenomen in een psychiatrische kliniek voor oorlogsslachtoffers. Tot twee keer toe kreeg hij, in totaal voor een jaar lang, uitstel van vertrek wegens een medische noodsituatie. Vervolgens kreeg hij met hulp van STIL en enkele fondsen (voor de zeer hoge legeskosten) een verblijfsvergunning voor een jaar voor medische behandeling. Deze vergunning moest verlengd worden. Zojuist kregen we te horen dat de verblijfsvergunning weer voor een jaar is toegekend. Na afloop van dat jaar kan voor onbepaalde tijd een vergunning gevraagd worden. Intussen is hij naar een Asielzoekerscentrum verhuisd en vervolgens naar een begeleid wonen- instelling. Hij maakt het relatief goed. STIL wenst cliënten, vrijwilligers, gastadressen, donateurs, advocaten, zorgverleners en anderen die zich inzetten en met wie we samenwerken goede Kerstdagen en een Vrij en Solidair 2017! Dank voor alle hulp!

Embed Size (px)

Transcript of STIL zoekt Opnieuw verlenging medische verblijfsvergunning ...(2013) terwijl er nu al tien weken...

 • Solidair met mensen zonder verblijfsvergunning

  Nieuwsbrief december 2016

  STIL zoekt nog steeds baliemedewerker voor donderdag en een secretaris bestuur

  Van de secretaris wensen we dat hij of zij ook perso-neelszaken gaat ‘doen’.

  De baliemedewerker is onmisbaar omdat die de mensen bij STIL ontvangt, welkom heet, gerust stelt en zorgt dat hun hulpvraag bij de juiste persoon terecht komt.

  Ook moet diegene zorgen dat de STIL-mensen hun werk kunnen doen zonder dat ze voor elk wissewasje gestoord worden.

  Tevens biedt deze persoon praktische steun en neemt de telefoon op. Beide functies zijn onbetaald. https://www.vcutrecht.nl/organisatie/20119/stil

  Na vijftien jaar eindelijk verblijfsvergunning, huis en werk voor Afrikaanse en haar kinderen

  A leefde vijftien jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Afgelopen maand kreeg de Afrikaanse eindelijk een verblijfsvergunning. Voor die tijd logeerde ze met haar kinderen een half jaar bij een gezin in huis.

  Dit Nederlandse gezin had zich gemeld bij STIL en wilde graag een ander gezin in nood helpen. Op dat moment stond A met haar kinderen op straat. Een van haar zoontjes heeft een EU- nationaliteit. Daarom lukte het om voor zijn moeder met hulp van STIL een verblijfsvergunning te krijgen.

  Hulp gemeente Woerden Dit goede nieuws kwam niet alleen: Met hulp van Michel Riemen, sociaal makelaar van WoerdenWijzer van de gemeente Woerden heeft ze een huis en werk gevonden. Hij regelde ook vrijwilligers om te helpen met een vloer leggen en het huis schilderen. Ze ontvangt zelfs kinderbijslag. Eindelijk kan ze nu met haar drie kinderen (zie foto’s) haar toekomst opbouwen en een veilig stabiel leven leiden.

  Zij en STIL danken de gemeente Woerden, het gastadres en donateurs hartelijk voor alle hartverwarmende steun en inzet!

  Opnieuw verlenging medische verblijfsvergunning

  Afgelopen week kreeg STIL te horen dat de verblijfsvergunning voor medische

  behandeling van een West-Afrikaanse man opnieuw verlengd is met een jaar.

  Deze man kwam ruim drie jaar geleden aankloppen om hulp toen hij op straat

  stond. Hij kon tijdelijk nachtopvang krijgen in Utrecht en STIL hielp hem aan

  medicatie en psychische behandeling.

  Hij is getraumatiseerd en vaak in de war. Hij heeft ernstig geweld en oorlog

  meegemaakt in zijn land van herkomst. Na enkele maanden werd hij in 2014

  opgenomen in een psychiatrische kliniek voor oorlogsslachtoffers.

  Tot twee keer toe kreeg hij, in totaal voor een jaar lang, uitstel van vertrek

  wegens een medische noodsituatie. Vervolgens kreeg hij met hulp van STIL en

  enkele fondsen (voor de zeer hoge legeskosten) een verblijfsvergunning voor

  een jaar voor medische behandeling. Deze vergunning moest verlengd worden.

  Zojuist kregen we te horen dat de verblijfsvergunning weer voor een jaar is

  toegekend. Na afloop van dat jaar kan voor onbepaalde tijd een vergunning

  gevraagd worden. Intussen is hij naar een Asielzoekerscentrum verhuisd en

  vervolgens naar een begeleid wonen- instelling. Hij maakt het relatief goed.

  STIL wenst cliënten, vrijwilligers, gastadressen, donateurs, advocaten,

  zorgverleners en anderen die zich inzetten en met wie we

  samenwerken goede Kerstdagen en een Vrij en Solidair 2017!

  Dank voor alle hulp!

  https://www.vcutrecht.nl/organisatie/20119/stilhttps://www.vcutrecht.nl/organisatie/20119/stil

 • Opvangnieuws

  STIL zoekt langdurige

  opvang voor gezin

  Voor een gezin met drie

  kinderen van 0-11 jaar zoeken

  we opvang voor een jaar. Ze

  zitten nog in een procedure

  met weinig kans op succes.

  Maar het is zeker te onveilig

  voor hen om terug te keren

  naar hun land van herkomst.

  Heb je een idee?

  Mail dan naar [email protected]

  utrecht.nl of bel 030 2713 463.

  Opvang Somalische

  Voor een Somalische vrouw vonden we vandaag (donder-dag) weer eens op het laatste nippertje opvang. Ze kan morgen naar een particulier adres en vervolgens naar een woongroep. In het nieuwe jaar zien we weer verder. We verwachten dat ze na enkele weken in een BBB terecht kan.

  Ze heeft intussen in enkele weken tijd al op meerdere logeeradressen verbleven…

  Iedereen die zich ingezet heeft hartelijk dank!

  Afghaanse jongeman

  Een man, N, slaapt al enkele dagen buiten. Komt keer op keer opnieuw langs. Hij mag tijdelijk bij een Nederlandse man in huis, tot er plek is bij de BBB.

  Na een week is er plek. Vanavond kan hij er terecht.

  Bij Toevlucht konden gelukkig afgelopen week zes mensen terecht die op de wachtlijst stonden! http://toevluchtutrecht.nl/

  Cijfers

  Vrouwen op straat Zestig vrouwen klopten afgelopen jaar bij STIL aan omdat ze op straat stonden en opvang nodig hadden. Voor de meeste vrouwen werd in Utrecht of elders onderdak gevon-den. Soms enkel nachtopvang, vaak 24-uursopvang. Velen bleven in eigen netwerk.

  Van deze 60 vouwen, waren er 5 die met man en minderjarige kinderen opvang vroegen, 14 alleenstaand met kinderen en 41 alleenstaand zonder kinderen. 49 van de 60 vrouwen hadden een asielachtergrond Foto: broertje van jongen op pag 1 7 vrouwen waren slachtoffer van huiselijk geweld, en 8 vrouwen slachtoffer van mensenhandel.

  12 vrouwen hadden een Dublinclaim, waarvan 11 een claim op Italië, zij hadden allen de Eritrese nationaliteit. Minstens 7 van hen zijn slachtoffer van seksueel misbruik en 3 van hen waren zwanger ten tijde van de aanmelding. De gemiddelde leeftijd was 22 jaar. Opvang? De gezinnen vonden allemaal in eigen netwerk opvang. Van de alleen-staande vrouwen met kinderen kregen 2 vrouwen toegang tot de Utrechtse Noodopvang, 6 kregen opvang in het particuliere circuit en eentje in een andere gemeente. 18 alleenstaande vrouwen kregen gemeentelijk gefinancierde opvang in Utrecht, 5 van hen stroomden na een kort verblijf in de Utrechtse opvang alsnog door naar een andere stad, AZC of particuliere organisatie.

  14 vrouwen zijn niet toegelaten tot de gemeentelijke opvang. Hiervan zijn 7 particulier opgevangen, 4 in eigen netwerk gebleven en konden 3 in een andere stad terecht. 9 aleenstaande vrouwen zijn niet in Utrecht aangemeld, van hen kregen 5 onderdak in een andere stad, 3 bleven in eigen netwerk en een vrouw is doorverwezen naar het ex-AMA team van VluchtelingenWerk Midden Nederland.

  Echt buiten slapen Om verschillende redenen slapen mensen soms echt buiten. Na twee jaar Bed-Bad-Brood en drie jaar Toevlucht is het moment gekomen dat er vaak geen plek is in de BBB’s en dat mensen op de wachtlijst komen. Op het moment van schrijven 22 december, staan acht mannen op de wachtlijst. Vorige week waren dat er nog veertien. Ondergetekende sprak in een week in de wandelgangen zeker vier mannen die buiten sliepen. Gelukkig kunnen sommigen nog bij vrienden en kennissen terecht. Van enkelen weten we niet waar ze zijn gebleven.

  Wil jij tijdelijk mannen opvangen die op de wachtlijst staan voor BBB in Utrecht of elders in het land? Dit kan enkele weken duren. Mail dan naar: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]://toevluchtutrecht.nl/

 • Waar slaap je? ‘Ergens bij de winkels’

  P. kwam ik tegen in de wacht-kamer van STIL, op de wacht-lijst voor Toevlucht. Waar sliep je dan? vroeg ik. Hij zei: Ergens in de stad, bij winkels. Ik vroeg: Buiten? Ja. Voor een winkel. Hij is gestrest en wanhopig, voelt zich niet fris, en moe.

  We kunnen hem wel naar het Smulhuis, Ubuntuhuis, Catharijnehuis en Villa Vrede verwijzen, voor eten en een plek overdag, maar verder geen onderdak regelen. Hij kan uiteindelijk bij een vriend ver weg in het noorden slapen. We geven hem geld voor de trein.

  Afghaans gezin op-gepakt en opgesloten

  De brief hiernaast spreekt voor

  zich. Ze is geschreven door een

  vriendin van een meisje dat

  met haar ouders is opgepakt,

  opgesloten en net niet uitgezet.

  Ze zijn weer terug in het AZC in

  Emmen. Ze wonen al zeven jaar

  in Nederland.

  In Emmen werd 10 december

  een demonstratie georganis-

  eerd uit protest tegen het op-

  pakken, opsluiten en uitzetten

  van gezinnen. En voor de

  rechten van kinderen, het was

  de dag van de rechten van de

  mens.

  Afghanistan sloot in oktober

  een deal met de EU: in ruil voor

  humanitaire steun neemt het

  land uitgeprocedeerden terug.

  Amnesty International noemt

  dit een ‘schande’.

  Volg urgente oproepen en nieuwtjes via Facebook Vluchtelingen op Straat

  Afrikaan op straat: ‘Hoe overtuig ik hen dat ik de waarheid spreek’

  X wil zijn naam, land van herkomst en laatste AZC niet noemen. Zeg maar dat ik een Afrikaan ben. Hij is bang voor problemen. Hij kwam op straat terecht vanuit een AZC in het zuiden van het land.

  Hij wist niet wat te doen, iemand vertelde hem over STIL, daar stuurde men hem naar een BBB elders in het land. Mensen kunnen niet zelf kiezen naar welke BBB ze willen, ze kunnen alleen terecht in de regio waar het AZC staat waar ze op straat terecht kwamen. Echter, omdat het al laat was, kon hij niet meer naar die BBB toe die dag, zo vertelt hij een week later. “Ik was wanhopig. Het was koud, ik kon nergens geen. Ik ging naar station Amsterdam en heb daar geslapen, ik ben drie keer gecontroleerd op papieren maar ik ben gelukkig niet aangehouden”.

  “De volgende dag ging ik naar die BBB maar er was geen plek. Gelukkig bracht een medewerker me naar een plaats daar in de buurt, daar mag ik nu slapen. Ik kan niet zeggen bij wie en waar want ik wil die mensen geen problemen geven”. “STIL kijkt naar mijn juridische zaak. Het ziet er niet best uit. De IND denkt dat mijn land veilig is….de IND gelooft mijn verhaal niet en ik kan niet bewijzen dat het echt waar is, ik weet niet hoe ik hen ervan kan overtuigen dat ik de waarheid spreek. Ik hoop dat STIL me daarbij kan helpen”.

  Ethiopiërs, STIL en VluchtelingenWerk vragen aandacht Tweede Kamer voor onveilig Ethiopië

  Nog steeds worden Ethiopiërs die asiel vragen in Nederland afge-wezen (en op straat gezet!!) op basis van het oude ambtsbericht (2013) terwijl er nu al tien weken noodtoestand heerst. Afgelopen jaar zijn honderden doden gevallen en tienduizenden mensen gearresteerd die in opstand kwamen tegen het regime. Zie ook een recent Amnesty-bericht (nov jl, zie link hieronder). Ethiopische afgewezen vluchtelingen, de Oromo Vereniging Neder-land, STIL en VluchtelingenWerk vragen in verschillende brieven de staatssecretaris van V&J en de Vaste Kamercommissie van Justitie aandacht voor de onveilige situatie in Ethiopië. Dit komt, zo hopen wij, in de Tweede Kamer aan de orde op 19 januari. Een eerder overleg in december ging niet door.

  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/ethiopia-after-a-year-of-protests-time-to-address-grave-human-rights-concerns/

  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/ethiopia-after-a-year-of-protests-time-to-address-grave-human-rights-concerns/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/ethiopia-after-a-year-of-protests-time-to-address-grave-human-rights-concerns/

 • Leuke donaties Gelukkiger van geven

  Dankzij bemiddeling van een

  Toevlucht-medewerker krijgt

  STIL een donatie voor indivi-

  duele noden via de website

  ‘Gelukkiger van Geven’. Het

  project waarvoor mensen steun

  konden en nog kunnen geven

  heet ‘Pech in de Nachtopvang’.

  https://gelukkigervangeven.nl/

  portfolio-items/nachtopvang/

  Collecte zorgcentrum

  Tuindorp Oost

  In een zorgcentrum in Tuindorp

  is een collecte gehouden. Dit

  leverde een paar tientjes op.

  Elk beetje steun helpt mee onze

  medemensen in nood te

  helpen. Hartelijk dank!

  Reiskosten actie Opnieuw doneerde een solidaire

  Utrechter de reiskosten voor

  Oromo- activisten zonder

  verblijfsvergunning en zonder

  inkomen, zodat ze naar een

  actievergadering konden gaan.

  Donaties zijn welkom op

  bankrekening NL44 INGB 000

  740 7021 tnv Stichting Lauw-

  Recht, o.v.v. wat je maar wil.

  Heb je geen geld?

  Wil je wel helpen?

  Help hulpvragen verspreiden

  Je kunt STIL helpen noodoproepen

  te verspreiden door de FB Pagina

  Vluchtelingen op Straat te

  volgen/’liken’ en berichten te

  delen…

  Op de wegblog van STIL vind je

  eveneens oproepen of nieuwtjes:

  http://stil2.wordpress.com

  Donaties nog welkom voor Iris en Sami Sami is degene die pas uitgezet is naar Afghanistan, terwijl hij al zes jaar gerouwd is en zijn vrouw en kindje hier wonen*. Hij wil in India een tijd doorbrengen totdat het lukt ofwel om een uitzondering te kijgen op de MVV- eisen, zoals de inkomenseis, ofwel tot zijn vrouw een baan met (minimaal een jaar-) contract vindt.

  Ze moet eerst nog een zware operatie ondergaan en kan voorlopig niet werken, ze zit daarnaast met de zorg voor hun kind, dan is het best zwaar om in je eentje te zorgen en ook een baan van vier dagen te vinden, met contract van minstens een jaar. Dus het wordt niet makkelijk. Donaties voor het verblijf van Sami en procedurekosten zijn welkom op bankrekening

  NL44 INGB 000 7407021 tnv Stichting Lauw-Recht, o.v.v. Sami.

  *zie eerdere nieuwsbrieven

  Ondernemers steunen vluchtelingen Nadat we op Facebook een oproep plaatsten voor Laptops voor actieve

  vluchtelingen, kregen we een tip: Vraag het eens bij de Utrechtse Uitdaging.

  Daar had zojuist een bedrijf allemaal afgedankte laptops aangeboden.

  Mensen konden een verzoek en motivatie insturen.

  STIL vroeg laptops voor enkele groepen vluchtelingen die zich actief

  inzetten om voor hun rechten op te komen. Vier van hen konden we blij

  maken met een laptop. Hartelijk dank! http://utrechtseuitdaging.nl/

  Superhulp bij startklaar maken van de laptops

  De laptops die STIL kreeg (zie bericht hierboven), waren nog

  helemaal leeg, er kon niets mee. Gelukkig wilde Egbert, een oude

  bekende van STIL een gratis besturingssysteem erop zetten en gratis

  software. Bij problemen kunnen de vluchtelingen hem bellen.

  Hij had ook nog een computer staan voor een vluchteling die enige

  tijd geleden asiel kreeg en al jarenlang vraagt om een computer. Ze

  heeft nu een status en een huis. Binnenkort met computer. Dank!!

  Lekkers & Leuks Zo af en toe krijgen we bij STIL iets

  lekkers of leuks van lieve of solidaire

  mensen die het langsbrengen als we

  hard aan het werk zijn.

  Zo kregen we een kerst-stol van

  tandarts- praktijk Vleutenseweg met

  wie we veel samenwerken, een

  suikerbrood van een (mij) onbekende,

  regelmatig stroopwafels van Sjoerd,

  chocola en loterijbriefjes van een cliënt,

  lieve kerstkaarten van andere cliënten

  en hele mooie sjaals van Sinterklaas!!

  Dank!

  Foto rechts: broertje van de jongens op pagina 1 en 2!

  https://gelukkigervangeven.nl/portfolio-items/nachtopvang/https://gelukkigervangeven.nl/portfolio-items/nachtopvang/http://stil2.wordpress.com/

 • Van facebook of uit de krant

  Wij zijn Hier-mensen weeeer op straat De vluchtelingen van Wij zijn Hier in Amsterdam moesten vorige week maandag weer een pand verlaten en kwamen voor de zoveelste keer op straat te staan. Na een poging een gebouw te kraken, sliepen ze een nacht daar op de stoep, gevolgd door een demonstratie ter plekke.

  Vandaag kwam het nieuws dat een groep een pand gekraakt heeft en een groep die een nood-logeerplek had, nu echt op straat staat.

  Meer weten? Volg de Facebookpagina Wij zijn Hier

  Status voor vluchte-lingen uit Jemen Dankzij de acties en inzet van Wij zijn Hier en hun supporters, besloot de staatssecretaris dat vluchtelingen uit Jemen allemaal een status moeten krijgen omdat het hele land voor iedereen te onveilig is.

  Eerder gold enkel tot twee keer toe een tijdelijke stop op asielbesluiten en uitzettingen. Sommigen maken nu ook meer kans op een echte vluchteling- status (A-status). Goed nieuws!

  Actievoerders tegen bouwers gezinsgevang krijgen boete en straf

  Van de rechter mag niet gezegd worden dat een bouwbedrijf kindergevangenissen bouwt ten behoeve van kinderdeportaties.

  Twee actievoerders zijn om die reden deze maand door een rechtbank veroordeeld wegens “smaadschrift” omdat dit in een folder stond die ze uitdeelden.

  http://aagu.nl/2016/veroorde

  eld-smaad.html

  Donatie KF Heinfonds voor volgend jaar

  Onze trouwe donateur het KF Heinfonds uit Utrecht maakte deze

  week in een brief bekend dat het fonds STIL voor volgend jaar 10.000

  euro gaat schenken voor kwetsbare vluchtelingen. Vooral bedoeld

  voor de mensen die STIL helpt die in psychische nood verkeren.

  Vaak belanden mensen vanuit AZC’s op straat terwijl ze psychische zorg

  nodig hebben. Er is dan meestal geen vervolgbehandeling en medicatie

  geregeld behalve hetgeen ze nog op zak hebben. De mensen zelf zijn er

  soms te slecht aan toe dit zelf te regelen. Ze hebben daarnaast geen eten,

  inkomen of onderdak.

  Als ze bij STIL weten te komen, pogen we medische zorg te regelen,

  medicatie en begeleiding. We werken nauw samen met huisartsen en GGZ-

  instellingen. Regelmatig kan voor mensen uitstel van vertrek (art 64)

  verkregen worden of een tijdelijke verblijfsvergunning voor medische

  behandeling.

  KF Hein, andere fondsen, gemeente Utrecht en donateurs danken we

  hartelijk! Zonder jullie steun waren de problemen een stuk erger dan nu!

  Weer uitzettingen naar Griekenland mogelijk

  In het voorjaar zullen Europese landen weer vluchtelingen mogen terugsturen naar Griekenland als ze daar eerder verbleven om daar de asielprocedure te doorlopen. Volgens hulporganisaties is de situatie daar echter te slecht voor.

  Volgens de Dublinafspraken moeten mensen asiel vragen in het land waar

  ze als eerste voet aan wal zetten in Europa. Als iemand in een ander land

  asiel wil vragen, stuurt dat land je terug.

  Een tijdlang zijn de uitzettingen naar Griekenland verboden omdat de

  situatie daar te slecht zou zijn. Maar in het voorjaar mag het weer wel

  omdat de procedures verbeterd zouden zijn. Dat vindt de Europese

  commissie in ieder geval. Volgens VluchtelingenWerk slapen de asielzoekers

  in Griekenland echter op straat, het land is volgens de organisatie 'allesbe-

  halve klaar' hiervoor. Er is onvoldoende opvang waardoor humanitair

  ernstige situaties ontstaan (zie de vorige nieuwsbrief van STIL over de

  situatie in Italië).

  De EU landen spraken af 160.000 vluchtelingen uit deze landen 'over te

  nemen', dit is echter met slecht 8000 mensen gebeurd, zo meldt de krant.

  Kerst Villa Vrede

  Gisteren, vrijdag, was er een

  gezellig Kerstfeest bij Villa

  Vrede (zie foto).

  Met leuk theater, heerlijk

  eten, leuke mensen en

  uiteraard hebben we lekker

  gedanst.

  Iedereen hartelijk dank!

  Thanks everybody for the

  great christmasparty! Foto: bellenblaaspiraat bij Villa Vrede

  http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faagu.nl%2F2016%2Fveroordeeld-smaad.html&h=5AQFeav66AQHz01tp1M4zvLi467_p2AGC4NkRJ68OIE_kNQ&enc=AZNFs6gw2ufnIpAAJDpIrif-M1e23PGhO7Ry6yk5FKoZIUrmuTHXbvXLisFyl2TN5JRzcP5ASQYBfZrWTuFLMNMWgVGkDXTd6OR67LtETXHOIZg8pcOkIDk4BgxGg_2hjjpmdwaY2_X6f1-Ib1kBDDV1dvxr57JDrkt6cSszAeNvj7DNlX3h-il4puXMbuX2SpvqHBcdiQFuJvIe7YE1TRQm&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faagu.nl%2F2016%2Fveroordeeld-smaad.html&h=5AQFeav66AQHz01tp1M4zvLi467_p2AGC4NkRJ68OIE_kNQ&enc=AZNFs6gw2ufnIpAAJDpIrif-M1e23PGhO7Ry6yk5FKoZIUrmuTHXbvXLisFyl2TN5JRzcP5ASQYBfZrWTuFLMNMWgVGkDXTd6OR67LtETXHOIZg8pcOkIDk4BgxGg_2hjjpmdwaY2_X6f1-Ib1kBDDV1dvxr57JDrkt6cSszAeNvj7DNlX3h-il4puXMbuX2SpvqHBcdiQFuJvIe7YE1TRQm&s=1