StepStone -

of 35 /35
www.stepstone.com Perspresentatie 27 augustus 2013 Bedrijfsstages en de activering van schoolverlaters

Embed Size (px)

description

1 op 3 schoolverlaters zoekt stage, maar vindt die moeilijk of niet! StepStone lanceert www.stages.be om drempel te verlagen en jongeren sneller te activeren In tijden van hoge jeugdwerkloosheid kan een stage de weg effenen naar een eerste job. Dat blijkt ook uit een onderzoek van StepStone. Zowel de werkgevers als de jongeren zijn ervan overtuigd dat stages een belangrijke rol spelen bij de start van je carrière.

Transcript of StepStone -

  • 1. www.stepstone.com Perspresentatie 27 augustus 2013 Bedrijfsstages en de activering van schoolverlaters

2. www.stepstone.com2 Agenda Sprekers & opzet Over StepStone Onderzoeksresultaten Juridische pijnpunten Q&A 3. www.stepstone.com3 Sprekers Michel Tubbax Managing Director StepStone Kris De Schutter Advocaat en Senior associate Loyens & Loeff Specialist arbeids- en sociaal recht 4. www.stepstone.com4 Over StepStone StepStone StepStone startte in 1996 deel van Axel Springer Digital Classifieds GmbH. Marktleidende online jobsite met in de EU maandelijks meer 25 miljoen bezoeken en 260 000 vacatures In Belgi: 130 werknemers 10 mio omzet 270.000 kandidaten 5. www.stepstone.com5 Resultaten studie Michel Tubbax 6. www.stepstone.com6 Kader 1 op 5 jongeren onder 25 jaar is werkloos Jeugdwerkloosheid piekt: nood aan maatregelen en initiatieven is groot Stages maken deel uit van het antwoord op verlaging drempel tot arbeidsmarkt Hoe staan werkgevers en schoolverlaters tegenover bedrijfsstages? Onderzoek uitgevoerd door studiedienst StepStone in juni/juli 2013 bij: 200 recent afgestudeerde werkzoekenden 100 bedrijven (HR managers of verantwoordelijken voor rekrutering) Naar aanleiding van de lancering van nieuw webplatform www.stages.be 7. www.stepstone.com7 Algemene perceptie stages 8. www.stepstone.com8 Deed al een stage als student Grote meerderheid jonge werkzoekenden liep stage als student Stages zijn steeds meer vast onderdeel van studies 74% 26% Wel stage Geen stage 9. www.stepstone.com9 Vraag en aanbod stages 1 op 3 jonge werkzoekenden staat open voor een stage als eerste werkervaring en zoekt er zelfs actief naar Schoolverlaters actief op zoek naar een stage Bedrijven die werken met stagiairs Quasi alle bedrijven hebben ervaring met stages en bieden stageplaatsen aan 94% 6% Wel stages Geen stages 29% 71% Op zoek niet op zoek 10. www.stepstone.com10 Belang van stage als opstap naar vast werk Meerwaarde stage voor loopbaan is onbetwist Stage is ideaal om snel werk te vinden Kandidaten met stage ervaring hebben voetje voor bij sollicitatie Stage is pluspunt op CV 75% 25% Akkoord Niet akkoord 88% 92% 12% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Werkzoekenden Werkgevers Akkoord Niet akkoord 11. www.stepstone.com11 Belang van een stage tijdens studies Meer kansen op arbeidsmarkt Expliciete vraag naar meer verplichte stages tijdens studies 68% 89% 92% 82% 89% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er wordt te weinig aandacht besteed aan stages tijdens de studies Een stage tijdens de studies is broodnodig om nadien meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt Studenten zouden verplicht moeten worden om tijdens hun studies ook een stage te lopen Werkgevers Werkzoekenden Belang en impact stages voor positie op arbeidsmarkt wordt door alle partijen ten volle onderschreven 12. www.stepstone.com12 Belang van een stage voor schoolverlaters 63% 65% 88% 39% 69% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedrijven zouden verplicht moeten worden om stages aan te bieden voor schoolverlaters Wie na het verlopen van de wachttijd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering nog werkloos is zou verplicht moeten worden om een stage te lopen die vergoed wordt via de Voor pas afgestudeerden is een bedrijfsstage ideaal om sneller werk te vinden Werkgevers Werkzoekenden Duidelijke vraag om krachtdadig in te zetten op activering schoolverlaters via stages Sneller werk Stages aanmoedigen 13. www.stepstone.com13 Pijnpunten 14. www.stepstone.com14 Toegankelijkheid stages voor werkzoekenden & werkgevers Stage aanbod is moeilijk toegankelijk voor schoolverlaters; ondanks feit dat 9 op 10 bedrijven ervaring hebben met stagiairs Nood aan informatie bij zowel werkzoekenden als werkgevers (eq instapstages) Mismatch tussen vraag en aanbod 21% 51% 49% 74% 79% 16% 21% 57% 82% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik ben op de hoogte van het nieuwe systeem van instapstages voor schoolverlaters Via de VDAB (Actiris, Forem) worden voldoende stages aangeboden voor schoolverlaters Het is moeilijk om als student een stageplaats te vinden Er zijn veel te weinig vacatures voor stages te vinden via internet of kranten Voor schoolverlaters is het moeilijk om bedrijven te vinden die stages aanbieden Werkzoekenden Werkgevers 15. www.stepstone.com 16. www.stepstone.com16 Vergoeding van stages werkgevers/werkzoekenden Water tussen werkgevers en schoolverlaters is diep als het over geld gaat 11% 5% 30% 30% 19% 5% 2% 10% 10% 17% 21% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1500/maand 250/maand 1000/maand 750/maand 500/maand Geen vergoeding Werkgevers Werkzoekenden 17. www.stepstone.com17 Pijnpunten voor werkzoekenden Uitgesproken vraag om controle om misbruik tegen te gaan Onduidelijkheid over impact op inschakelingsuitkering en beroepsinschakelingstijd Nood aan goede afspraken 60% 71% 74% 91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het nadeel van een stage als schoolverlater is dat ik nadien langer moet wachten op het recht op werkloosheidsuitkering omdat mijn wachttijd onderbroken wordt Het nadeel van stages is dat er nog teveel misbruik gemaakt wordt van studenten als goedkope werkkrachten Stages tijdens de studies moeten verplicht minimaal vergoed worden Er moet meer controle komen over de invulling van een stage 18. www.stepstone.com18 Pijnpunten voor werkgevers Meer duidelijkheid en transparantie zijn aangewezen Stage-landschap is te complex Vraag naar harmonisering, promotie en steun door overheid 41% 43% 64% 69% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nog te veel bedrijven maken misbruik van stagiairs en dit geeft stages een slechte reputatie Het stagelandschap is veel te complex, ik zie door het bos de bomen niet meer Door de overheid gesubsidieerde stages zijn voor bedrijven een steun in tijden van economische crisis Wie na het verlopen van de wachttijd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering nog werkloos is, zou verplicht moeten worden om een stage te lopen die vergoed wordt via de werkloosheidsuitkering De overheid moet stages subsidiren om de jeugdwerkloosheid aan te pakken 19. www.stepstone.com19 Conclusies 20. www.stepstone.com20 Conclusies Belang en meerwaarde van stages als opstap naar vast werk staan buiten kijf Mismatch tussen vraag en aanbod is belangrijke paradox: Meerderheid bedrijven staat open voor stage en biedt stageplaatsen aan Schoolverlaters vinden moeilijk weg naar stage Schoolverlaters activeren via stages vereist: Meer informatie en transparantie Voldoende en laagdrempelige toegang tot stage aanbod Goede afspraken tussen bedrijf en schoolverlater Eenvoudig kader 21. www.stepstone.com21 22. www.stepstone.com22 www.stages.be StepStone lanceert professioneel laagdrempelig platform als antwoord op mismatch en tekort aan informatie 23. www.stepstone.com23 Dank u vragen? 24. www.stepstone.com24 Juridische uitdagingen en pijnpunten Kris De Schutter 25. www.stepstone.com25 Kenmerken van de stage Doel: opleiding aanleren van vaardigheden on-the-job learning arbeidsovereenkomst Voordeel? mogelijk toekomstige werknemers beperktere kost voor werkgever Verplichting aantal % stage/opleiding voor werkgevers 26. www.stepstone.com26 Soorten stages Studentenarbeid Stage tijdens de studie Startbaanovereenkomst Beroepsinlevingsovereenkomst Individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) + instapstage Stage in het kader van beroeps- en loopbaanorintering 27. www.stepstone.com27 Studentenarbeid Wie Kost Bijzonderheden Contract Leerlingen en studenten Minimum maandinkomen van de sector, in functie van de leeftijd van student 5, 42 % RSZ Beperkt in de tijd: max. 50 werkdagen/jaar Geschreven + van bepaalde tijd Uiterlijk bij indiensttreding 28. www.stepstone.com28 Stage tijdens de studie Wie Kost Bijzonderheden Contract Leerlingen en studenten Onbezoldigd Indien toch vergoeding: niet onderworpen aan RSZ Correct onthaal Stageovereenkomst tussen leerling/student, onderwijsinstelling en werkgever 29. www.stepstone.com29 Startbaanovereenkomst Wie Kost Bijzonderheden Contract Jongeren 50 werknemers voldoet aan aanwervingsverplichting: 3% jongeren 10 % van loon voor opleiding in 12 maanden na aanvang Diverse overeenkomsten 30. www.stepstone.com30 Beroepsinlevingsovereenkomst Wie Kost Bijzonderheden Contract Leerlingen en studenten Tussen 480 en 751 in functie van leeftijd Jaarlijkse vakantie Vrijblijvend karakter Uitzondering: alternerende opleiding in deeltijds beroepsonderwijs Stageovereenkomst tussen leerling/student, (onderwijsinstelling ) en werkgever 31. www.stepstone.com31 Individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO): Wie Kost Bijzonderheden Contract Werkzoekende, ongeacht scholing Vergoeding = normale loon voor die functie gemiddelde werkloosheidsuitkering IBOers (= +- 500-600 /maand) Verzekering VDAB betaalt cursist productiviteitspremie per uur werkgever betaalt vergoeding (ander bedrag) aan VDAB Geen RSZ VDAB/FOREM/Actiris/ ADG bevoegd voor betaling, controle en einde Verplichting tot aanwerven na stage Overeenkomst tussen VDAB/FOREM/Actiris/AD G, cursist en onderneming Min. 4 weken max. 26 weken laaggeschoolde langdurig werkzoekende: max. 52 weken 32. www.stepstone.com32 Instapstage Wie Kost Bijzonderheden Contract Werkzoekenden 156e dag < 310e dag duur: 3 maanden max. 2 stages = 6 maanden max. 1 bij zelfde werkgever VDAB/FOREM/Actiris/ADG controleert enkel of alles goed verloopt Overeenkomst tussen VDAB/FOREM/ Actiris/ADG, cursist en onderneming 33. www.stepstone.com33 Stage in het kader van beroeps- en loopbaanorintering Wie Kost Bijzonderheden Contract Werkzoekenden Leermateriaal, verplaatsingskosten en maaltijdvergoeding ten laste van VDAB Orinterende stage in onderneming/vzw/admini- stratieve overheid bij begeleiding naar werk Tijdens trajectbegeleiding/ activering Duur: max. 30 dagen Overeenkomst tussen VDAB, cursist en onderneming 34. www.stepstone.com34 Conclusie Mozaiek van mogelijkheden Te complex Streven naar eenheid is onontbeerlijk voor succes Uniformiteit van voordelen / procedure Beslissingsrecht voor bedrijven Gent op kansengroepen : ok, maar met uitdieping bestaande systeem Link stage startbaan met voordelen Bevestiging van stage buiten wettelijk kader Geen verplichting 35. www.stepstone.com35 Dank u vragen?