Download - StepStone -

Transcript
Page 1: StepStone -

www.stepstone.com

Perspresentatie 27 augustus 2013

Bedrijfsstages en de activering van schoolverlaters

Page 2: StepStone -

www.stepstone.com 2

Agenda

Sprekers & opzet

Over StepStone

Onderzoeksresultaten

Juridische pijnpunten

Q&A

Page 3: StepStone -

www.stepstone.com 3

Sprekers

Michel Tubbax Managing Director StepStone

Kris De Schutter  Advocaat en Senior associate Loyens & Loeff Specialist arbeids- en sociaal recht

Page 4: StepStone -

www.stepstone.com 4

Over StepStone

StepStone

StepStone startte in 1996 – deel van Axel Springer Digital Classifieds GmbH.

Marktleidende online jobsite met in de EU maandelijks meer 25 miljoen bezoeken en 260 000 vacatures

In België: 130 werknemers – 10 mio € omzet – 270.000 kandidaten

Page 5: StepStone -

www.stepstone.com 5

Resultaten studie

Michel Tubbax

Page 6: StepStone -

www.stepstone.com 6

Kader

1 op 5 jongeren onder 25 jaar is werkloos Jeugdwerkloosheid piekt: nood aan maatregelen en initiatieven is groot

Stages maken deel uit van het antwoord op verlaging drempel tot arbeidsmarkt

Hoe staan werkgevers en schoolverlaters tegenover bedrijfsstages?

Onderzoek uitgevoerd door studiedienst StepStone in juni/juli 2013 bij: 200 recent afgestudeerde werkzoekenden

100 bedrijven (HR managers of verantwoordelijken voor rekrutering)

Naar aanleiding van de lancering van nieuw webplatform www.stages.be

Page 7: StepStone -

www.stepstone.com 7

Algemene perceptie stages

Page 8: StepStone -

www.stepstone.com 8

Deed al een stage als student

Grote meerderheid jonge werkzoekenden liep stage als student

Stages zijn steeds meer vast onderdeel van studies

74%

26%

Wel stage Geen stage

Page 9: StepStone -

www.stepstone.com 9

Vraag en aanbod stages

1 op 3 jonge werkzoekenden staat open voor een stage als eerste werkervaring en zoekt er zelfs actief naar

Schoolverlaters actief op zoek naar een stage

Bedrijven die werken met stagiairs

Quasi alle bedrijven hebben ervaring met stages en bieden stageplaatsen aan

94%

6%

Wel stages Geen stages

29%

71%

Op zoek niet op zoek

Page 10: StepStone -

www.stepstone.com 10

Belang van stage als opstap naar vast werk

Meerwaarde stage voor loopbaan is onbetwist

Stage is ideaal om snel werk te vinden

Kandidaten met stage ervaring hebben voetje voor bij sollicitatie

Stage is pluspunt op CV

75%

25%

Akkoord Niet akkoord

Werkzoekenden Werkgevers0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%88%

92%

12%8%

Akkoord Niet akkoord

Page 11: StepStone -

www.stepstone.com 11

Belang van een stage tijdens studies

Meer kansen op arbeidsmarkt

Expliciete vraag naar meer verplichte stages tijdens studies

Er wordt te weinig aandacht besteed aan stages tijdens de studies

Een stage tijdens de studies is broodnodig om nadien meer kansen te hebben op de

arbeidsmarkt

Studenten zouden verplicht moeten worden om tijdens hun studies ook een stage te

lopen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68%

89%

92%

82%

89%

95%

Werkgevers Werkzoekenden

Belang en impact stages voor positie op arbeidsmarkt wordt door alle partijen ten volle onderschreven

Page 12: StepStone -

www.stepstone.com 12

Belang van een stage voor schoolverlaters

Bedrijven zouden verplicht moeten worden om stages aan te bieden voor schoolverlaters

Wie na het verlopen van de wachttijd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering nog werkloos is zou verplicht moeten worden om een stage te lopen die vergoed wordt via de

werkloosheidsuitkering

Voor pas afgestudeerden is een bedrijfsstage ideaal om sneller werk te vinden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

63%

65%

88%

39%

69%

92%

Werkgevers Werkzoekenden

Duidelijke vraag om krachtdadig in te zetten op activering schoolverlaters via stages

Sneller werk

Stages aanmoedigen

Page 13: StepStone -

www.stepstone.com 13

Pijnpunten

Page 14: StepStone -

www.stepstone.com 14

Toegankelijkheid stages voor werkzoekenden & werkgevers

Stage aanbod is moeilijk toegankelijk voor schoolverlaters; ondanks feit dat 9 op 10 bedrijven ervaring hebben met stagiairs

Nood aan informatie bij zowel werkzoekenden als werkgevers (eq instapstages)

Mismatch tussen vraag en aanbod

Ik ben op de hoogte van het nieuwe systeem van instapstages voor schoolverlaters

Via de VDAB (Actiris, Forem) worden voldoende stages aangeboden voor schoolverlaters

Het is moeilijk om als student een stageplaats te vinden

Er zijn veel te weinig vacatures voor stages te vinden via internet of kranten

Voor schoolverlaters is het moeilijk om bedrijven te vinden die stages aanbieden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

21%

51%

49%

74%

79%

16%

21%

57%

82%

83%

Werkzoekenden Werkgevers

Page 15: StepStone -

www.stepstone.com 15

Vergoeding van stages volgens werkzoekenden versus werkgevers

Meerderheid schoolverlaters wil minstens vergoeding evenwaardig aan werkloosheidsuitkering

Nood aan correcte vergoeding

40%

10%

21%

17%

10%

2%

1 op 2 werkgevers wil geen of symbolische stagevergoeding

Maar andere helft is wel bereid om vergoeding evenredig met wachtuitkering te betalen

5%5%

19%

30%

30%

11%

Geen vergoeding

€250/maand

€500/maand

€750/maand

€1000/maand

€1500/maand

Page 16: StepStone -

www.stepstone.com 16

Vergoeding van stages werkgevers/werkzoekenden

Water tussen werkgevers en schoolverlaters is diep als het over geld gaat

€1500/maand

€250/maand

€1000/maand

€750/maand

€500/maand

Geen vergoeding

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

11%

5%

30%

30%

19%

5%

2%

10%

10%

17%

21%

40%

Werkgevers Werkzoekenden

Page 17: StepStone -

www.stepstone.com 17

Pijnpunten voor werkzoekenden

Uitgesproken vraag om controle om misbruik tegen te gaan

Onduidelijkheid over impact op inschakelingsuitkering en beroepsinschakelingstijd

Nood aan goede afspraken

Het nadeel van een stage als schoolverlater is dat ik nadien langer moet wachten op het recht op werk-

loosheidsuitkering omdat mijn wachttijd onderbroken wordt

Het nadeel van stages is dat er nog teveel misbruik gemaakt wordt van studenten als goedkope werkkrachten

Stages tijdens de studies moeten verplicht minimaal vergoed worden

Er moet meer controle komen over de invulling van een stage

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60%

71%

74%

91%

Page 18: StepStone -

www.stepstone.com 18

Pijnpunten voor werkgevers

Meer duidelijkheid en transparantie zijn aangewezen

Stage-landschap is te complex

Vraag naar harmonisering, promotie en steun door overheid

Nog te veel bedrijven maken misbruik van stagiairs en dit geeft stages een slechte reputatie

Het stagelandschap is veel te complex, ik zie door het bos de bomen niet meer

Door de overheid gesubsidieerde stages zijn voor bedrijven een steun in tijden van economische crisis

Wie na het verlopen van de wachttijd om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering nog werkloos is, zou verplicht moeten worden om een stage te lopen die vergoed wordt via de werkloosheidsuitkering

De overheid moet stages subsidiëren om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

41%

43%

64%

69%

71%

Page 19: StepStone -

www.stepstone.com 19

Conclusies

Page 20: StepStone -

www.stepstone.com 20

Conclusies

Belang en meerwaarde van stages als opstap naar vast werk staan buiten kijf

Mismatch tussen vraag en aanbod is belangrijke paradox:

Meerderheid bedrijven staat open voor stage en biedt stageplaatsen aan

Schoolverlaters vinden moeilijk weg naar stage

Schoolverlaters activeren via stages vereist:

Meer informatie en transparantie

Voldoende en laagdrempelige toegang tot stage aanbod

Goede afspraken tussen bedrijf en schoolverlater

Eenvoudig kader

Page 21: StepStone -

www.stepstone.com 21

Page 22: StepStone -

www.stepstone.com 22

www.stages.be

StepStone lanceert professioneel laagdrempelig platform als antwoord op mismatch en tekort aan informatie

Page 23: StepStone -

www.stepstone.com 23

Dank u – vragen?

Page 24: StepStone -

www.stepstone.com 24

Juridische uitdagingen en pijnpunten

Kris De Schutter

Page 25: StepStone -

www.stepstone.com 25

Kenmerken van de stage

Doel: opleiding aanleren van vaardigheden on-the-job learning

≠arbeidsovereenkomst

Voordeel? mogelijk toekomstige werknemers beperktere kost voor werkgever

Verplichting aantal % stage/opleiding voor werkgevers

Page 26: StepStone -

www.stepstone.com 26

Soorten stages

Studentenarbeid

Stage tijdens de studie

Startbaanovereenkomst

Beroepsinlevingsovereenkomst

Individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) + instapstage

Stage in het kader van beroeps- en loopbaanoriëntering

Page 27: StepStone -

www.stepstone.com 27

Studentenarbeid

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Leerlingen en studenten

• Minimum maandinkomen van de sector, in functie van de leeftijd van student

• 5, 42 % RSZ

• Beperkt in de tijd: max. 50 werkdagen/jaar

• Geschreven + van bepaalde tijd

• Uiterlijk bij indiensttreding

Page 28: StepStone -

www.stepstone.com 28

Stage tijdens de studie

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Leerlingen en studenten

• Onbezoldigd

• Indien toch vergoeding: niet onderworpen aan RSZ

• Correct onthaal • Stageovereenkomst tussen leerling/student, onderwijsinstelling en werkgever

Page 29: StepStone -

www.stepstone.com 29

Startbaanovereenkomst

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Jongeren <26 jaar, ongeacht scholing

• Loon van werknemer met zelfde functie in de onderneming

• RSZ-vermindering indien jongere zonder diploma afhankelijk van situatie:

8-16 kwartalen: - €1000 daarna: - €400

• Alleen RSZ-vermindering als werkgever met > 50 werknemers voldoet aan aanwervingsverplichting: 3% jongeren

• 10 % van loon voor opleiding in 12 maanden na aanvang

  

• Diverse overeenkomsten

Page 30: StepStone -

www.stepstone.com 30

Beroepsinlevingsovereenkomst

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Leerlingen en studenten

• Tussen €480 en €751 in functie van leeftijd

• Jaarlijkse vakantie

• Vrijblijvend karakter

• Uitzondering: alternerende opleiding in deeltijds beroepsonderwijs

• Stageovereenkomst tussen leerling/student, (onderwijsinstelling) en werkgever

Page 31: StepStone -

www.stepstone.com 31

Individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO):

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Werkzoekende, ongeacht scholing

• Vergoeding = normale loon voor die functie – gemiddelde werkloosheidsuitkering IBO’ers (= +- €500-€600 /maand)

• Verzekering

• VDAB betaalt cursist productiviteitspremie per uur

• werkgever betaalt vergoeding (ander bedrag) aan VDAB

• Geen RSZ

• VDAB/FOREM/Actiris/ ADG bevoegd voor betaling, controle en einde

• Verplichting tot aanwerven na stage

• Overeenkomst tussen VDAB/FOREM/Actiris/ADG, cursist en onderneming

• Min. 4 weken

• max. 26 weken

• laaggeschoolde langdurig werkzoekende: max. 52 weken

Page 32: StepStone -

www.stepstone.com 32

Instapstage

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Werkzoekenden <25 jaar zonder diploma secundair onderwijs

• Vergoeding: €200/maand

• Verzekering

• uitkering €26,82/dag : RVA

• Werkgever keert vergoeding rechtstreeks uit aan stagiair, zonder tussenkomst VDAB

• Geen RSZ

• Indien werkgever extra vergoeding geeft: geen RSZ

Verschillen tov IBO: • geen

tewerkstellingsverplichting

• tijdens beroepsinschakelingstijd• start: > 156e dag < 310e dag

• duur: 3 maanden max. 2 stages = 6 maanden max. 1 bij zelfde werkgever

• VDAB/FOREM/Actiris/ADG controleert enkel of alles goed verloopt

• Overeenkomst tussen VDAB/FOREM/ Actiris/ADG, cursist en onderneming

Page 33: StepStone -

www.stepstone.com 33

Stage in het kader van beroeps- en loopbaanoriëntering

Wie Kost Bijzonderheden Contract

Werkzoekenden • Leermateriaal, verplaatsingskosten en maaltijdvergoeding ten laste van VDAB

• Oriënterende stage in onderneming/vzw/admini-stratieve overheid bij begeleiding naar werk

• Tijdens trajectbegeleiding/ activering

• Duur: max. 30 dagen

• Overeenkomst tussen VDAB, cursist en onderneming

Page 34: StepStone -

www.stepstone.com 34

Conclusie

Mozaiek van mogelijkheden • Te complex

Streven naar eenheid is onontbeerlijk voor succes• Uniformiteit van voordelen / procedure• Beslissingsrecht voor bedrijven• Geënt op kansengroepen : ok, maar met uitdieping bestaande systeem• Link stage – startbaan met voordelen• Bevestiging van stage buiten wettelijk kader• Geen verplichting

Page 35: StepStone -

www.stepstone.com 35

Dank u – vragen?