Sri Nrsimha Kavaca Stotram

download Sri Nrsimha Kavaca Stotram

of 18

Transcript of Sri Nrsimha Kavaca Stotram

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  1/18

  Sri Nrsimha-kavaca stotram

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  2/18

  Gebed tot Heer Nrsimha

  tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam

  dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam

  keshava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare

  O Keshava! O Heer van het universum! O Heer Hari, die de gedaante van half-mens, half-leeuw

  hebt aangenomen! Alle glorie aan U! Net zoals men eenvoudig een wesp kan pletten tussen de

  vingernagels, zo ook is het wespachtige lichaam van de demon Hiranyakasipu op dezelfde manier

  uit elkaar gerukt door de wonderbaarlijke nagels van Uw prachtige lotushanden.

  De vierde persoonlijke manifestatie is Nrsimhadeva. Nrsimhadeva verscheen om Prahlada

  Maharaja, die een vijf jaar oude jongen was en gemarteld werd door zijn athestische vader, te

  redden. Dus verscheen Hij uit een pilaar van het paleis als half mens, half leeuw. Dit omdat

  Hiranyakasipu de zegening had verkregen van Brahma dat hij niet gedood kon worden door een

  mens of dier. Dus verscheen de Heer als mens noch dier. Dit is het verschil tussen de intelligentie van

  de Heer en onze intelligentie. Wij denken dat we de Heer kunnen bedriegen via onze intelligentie.

  Maar de Heer is intelligenter dan ons. Deze Hiranyakasipu wilde Brahma bedriegen via indirecte

  omschrijving. Allereerst wou hij onsterfelijk worden. Brahma zei, Dat is niet mogelijk, want zelfs ik

  ben niet onsterfelijk. Niemand in deze materile wereld is onsterfelijk. Dat is niet mogelijk. Dus,

  Hiranyakasipu, de demon De demonen zijn erg intelligent. Hij dacht dat, Via een omweg zal ik

  onsterfelijk worden. Hij bad als volgt tot Brahma: Schenk me alstublieft de zegening dat ik door

  geen enkel mens of dier gedood zal worden. Brahma zei, Ja, dat is goed. Dat ik niet gedood zal

  worden in de lucht, op het land of op en in het water. Brahma zei, Oh ja. Dat ik niet gedood zal

  worden door enige kunstmatige, door de mens gemaakte wapens . Dat is goed. Op deze manier

  gebruikte hij zijn intelligentie op zoveel manieren enkel om tot de slotsom van onsterfelijkheid te

  komen. Maar de Heer is zo geslepen dat Hij al de zegeningen gegeven door Brahma intact liet. En

  toch werd Hiranyakasipu gedood. Evenzo kunnen wij een plan maken. We kunnen heel veel

  vooruitgang boeken op het gebied van wetenschappelijke kennis, maar het dodende proces van de

  natuur zal daar zijn. Niemand kan er aan ontsnappen. Via onze intelligentie kunnen we niet

  ontsnappen. De vier principes van het materile bestaan betekent geboorte, ouderdom, ziekte en de

  dood. We kunnen vele medicijnen, vele wapens, vele middelen, vele methodes vervaardigen, maar

  niemand kan ontsnappen aan deze vier principes van het materile bestaan, hoe groot en geweldig

  je ook bent. Dat werd bewezen door Hiranyakasipu. Hiranyakasipu was n van de flinkematerialisten en hij wilde voor eeuwig leven en genieten, maar hij kon ook niet in leven blijven. Alles

  werd vernietigd. (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 18 februari, 1970, Los Angeles. Les over Sri

  Varaha-dwadasi die uitleg verschafte over de Dasavatara-stotratien persoonlijke manifestaties van

  de Heer.)

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  3/18

  (1)

  sri narada uvaca

  indradi deva vrndesa tatesvara jagat pate

  mahavisnor nrsimhasya kavacam bruhi me prabho

  yasya prapathanad vidvan trilokya vijayi bhavet

  Sri Narada Muni zei: mijn liefste vader en heer, meester van het universum, heer van de grote

  hoeveelheid halfgoden aangevoerd door Indra, wees alstublieft zo vriendelijk om me de kavaca

  mantra van Heer Nrsimha, de persoonlijke manifestatie van Visnu, te vertellen. O meester, als men

  deze kavaca hardop leest, zal een geleerde man zegevierend worden door heel de drie werelden.

  (2)

  sri brahmovaca

  srnu narada vaksyami putra srestha tapodhana

  kavacam narasimhasya trailokya vijayabhidam

  Heer Brahma zei: Mijn beste Narada, luister alstublieft naar me. O beste van mijn zonen, die

  vervuld zijn van ascese, ik zal deze kavaca van Heer Narasimha, die de zege over de drie werelden

  schenkt, uitspreken.

  (3)

  yasya prapathanad vagmi trailokya vijayi bhavet

  srastham jagatam vatsa parthanad dharanad yatah

  Mijn beste jongen, door deze kavaca te rec iteren zal een welbespraakt persoon zegevierend

  worden door de drie werelden. Het is door dit te reciteren en er diep op te mediteren dat ik (Heer

  Brahma) de schepper ben van al deze planetenstelsels.

  (4)

  laksmir jagat trayam pati samharta ca mehesvarah

  pathanad dharanad deva babhuvus ca digisvarah

  Het is door te chanten en hier op te mediteren dat Laksmi de drie werelden in stand houdt, en

  Heer Siva ze vernietigt. Ook de halfgoden werden op deze manier bestuurders van de verschillende

  richtingen.

  (5)

  brahma mantra myam vaksye bhutadi vinivarakam

  yasya prasadad durvasas trailokya vijayi munih

  pathanad dharanad yasya sasta ca krodha bhairavah

  Ik zal deze essentie van alle Vedische mantras uitspreken, die alle soorten geesten en

  boemannen afweert. Door zijn genade werd de wijze Durvasa zegevierend werd door heel de drie

  werelden, respect afdwingend en uiterst angstaanjagend in zijn woede.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  4/18

  (6)

  trailokya vijayasyasa kavacasya prajapatih

  rsis chandas ca gayatri nrsimho devata vibhuh

  Voor deze kavaca, die direct gezien wordt als victorie schenkend over de drie werelden, ben ik

  (Brahma) de Rsi, is Gayatri het metrum en is de alvermogende Nrsimhadev de Deity.

  (7+8)

  ksraum bijam me sirah pati candra varno maha manuh

  ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomukham

  nrsimham bhisanam bhadram mrtyu mrtyum namamy aham

  dva trimsad aksaro mantro mantra rajah sura drumah

  Men zou Heer Nrsimhas mantra bija, ksraum, op het hoofd moeten dragen, denkend, Moge mijn

  hoofd beschermd worden door de maankleurige, die de grootste onder de mens is. Mijneerbetuigingen aan de woeste en krachtige, de grote Visnu, de vurige, wiens gezicht zich aan alle

  kanten bevinden, de angstaanjagende, Nrsimha, die zelfs de dood van de gepersonifieerde dood

  veroorzaakt (of, die de dood kan overwinnen). Men dient deze mantra, die is opgebouwd uit

  dertig lettergrepen, op het hoofd te dragen. Het is de koning van alle mantras. Het is als een

  wensvervullende boom voor de halfgoden en toegewijden.

  (9)

  kantham patu dhruvam ksraum hrd bhagavate caksusi mama

  narasimhaya ca jvala maline patu mastakam

  Men dient ksraum ook stevig om de nek vast te binden ter bescherming. Het woord bhagavate op

  zijn hart plaatsend, narasimhaya op zijn twee ogen, en jvala maline bovenop zijn hoofd, mediteert

  men op de verschillende delen van deze narasimha mantra die de verschillende delen van zijn

  lichaam beschermen.

  (10)

  dipta damstraya ca tatha agni netraya ca nasikam

  sarva rakso ghnaya sarva bhuta vinasanaya ca

  Men dient de lettergrepen dipta damstraya agni netraya sarva rakso ghnaya sarva bhuta

  vinasanaya (Eerbetuigingen aan Hem, wiens tanden in lichterlaaie staan, wiens ogen vuur zijn, en

  die alle geesten en raksasas vernietigt) op zijn neus te plaatsen.

  (11)

  sarva jvara vinasaya daha daha paca dvayam

  raksa raksa sarva mantra svaha patu mukham mama

  Mediterend op de bescherming van het gezicht, dient men daar de lettergrepen sarva jvara

  vinasaya daha daha paca paca raksa raksa, ksraum ugram viram maha visnum jvalanatamsarvatomukham nrsimham bhisanam bhadram mrtyu mrtyum namamy aham, ksraum bhagavate

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  5/18

  narasimhya jvalamaline dipta damstrayagni netraya sarva rakso ghnaya sarva bhuta vinasaya

  svaha (Aan Hij die alle koortsen overwint, eerbetuigingen. Brand en brand, kook en kook,

  bescherm en bescherm. Mijn eerbetuigingen aan de woeste en krachtige, de grote Visnu, de

  vurige, wiens gezicht zich aan alle kanten bevinden, de angstaanjagende, Nrsimha, die zelfs de

  dood van de gepersonifieerde dood veroorzaakt of zelfs de dood kan overwinnen. aan de

  Persoonlijkheid Gods Narasimha, gelauwerd met fel brandende energie, wiens tanden stralen en

  wiens ogen vurig zijn, die alle raksasas en demonen doodt en geesten vernietigt, aan U mijn

  eerbetuigingen) te plaatsen.

  (12)

  taradi ramacandraya namah payad gudam mama

  klim payat pani yugmam ca taram namah padam tatah

  narayanaya parsvam ca am hrim kraum ksraum ca hum phat

  Mediterend op de bescherming van de anus, dient men eerst een teugje water te drinken terzuivering en om ramacandraya namah te chanten. Daarna weer een slokje water drinkend, dient

  men de bija mantra klim samen op beide handen te plaatsen. Daarna dient men om namah op zijn

  voeten te plaatsen en om narayana op zijn zij, evenals de bija mantras am hrim kraum ksraum

  hum phat.

  (13)

  varaksarah katim patu om namah bhagavate padam

  vasudevaya ca prstham klim krsnaya uru dvaram

  Biddend om de bescherming van de middel, dient men daar de varaksara om te plaatsen. Men

  dient de lettergrepen om namo bhagavate op zijn voeten te plaatsen, vasudevaya op zijn rug en

  klim krsnaya op zijn twee dijen.

  (14)

  klim krsnaya sada patu januni ca manuttamah

  klim glaum klim syamalangaya namah payat pada dvaram

  Op zijn knien dient men de mantra klim krsnaya te plaatsen, denkend dat de Heer me altijd

  moge beschermen in Zijn gedaante als de beste der mensen. Daarna dient men ter zuivering een

  teugje water te drinken en de mantra klim glaum klim syamalangaya namah op zijn voeten te

  plaatsen.

  (15)

  ksraum narasimhaya ksraum ca sarvangam me sadavatu

  Men dient te mediteren op de voortdurende bescherming van het lichaam, de mantra ksraum

  narasimhaya ksraum op al zijn ledematen plaatsend.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  6/18

  (16)

  iti te kathitam vatsa sarva mantraugha vigraham

  tava snehan myakhyatam pravaktavyam na kasyacit

  Heer Brahma vervolgde: Mijn beste jongen, aldus heb ik je de belichaming van de vermogens van

  alle mantras verteld. Vanwege je grote genegenheid heb ik het aan je uitgelegd, hoewel het niet

  aan zomaar iemand verteld mag worden.

  (17)

  guru pujam vidhayatha grhniyat kavacam tatah

  sarva punya yuto bhutva sarva siddhi yuto bhavet

  Na aanbidding van de geestelijk leraar te hebben verricht, mag men deze kavaca aannemen. Na

  zo verrijkt te zijn geworden in zijn vrome activiteiten zal hij alle perfecties bereiken.

  (18)

  satam astottaram caiva purascarya vidhih smrtah

  havanadin dasamsena krtva sadhaka sattamah

  Het honderd en acht keer uitvoeren van de ritualistische zuiveringsceremonies (purascarya) staat

  gelijk aan n tiende van het effect dat ontvangen wordt door die beste der toegewijden die deze

  kavaca chant.

  (19)

  tatas tu siddha kavacah punyatma madanopaman

  sparddham uddhuya bhavane laksmir vani vaset tatah

  Laksmi, de Geluksgodin, en Sarasvati, de Godin van spraak en kennis, verblijven in het huis van

  die fortuinlijke ziel die is geperfectioneerd door deze kavaca, daarbij de intoxicatie van het

  wedijveren met anderen voor suprematie opgevend.

  (20)

  puspanjalyastakam dattva mulenaiva pathet sakrt

  api varsa sahasranam pujayah phalam apnuyat

  Simpelweg door acht maal puspanjali te offeren en slecht eenmaal de oorspronkelijke versie te

  lezen, bereikt men het resultaat van zelfs duizend jaar aanbidding.

  (21)

  bhurje vilkhya gutikam svarnastham dharayed yadi

  kanthe va daksine bahau narasimho bhavet svayam

  Als men dit opschrijft op een blad ofde bast van een boom en het in een gouden capsule om de

  nek of rechterarm bewaart, zal Heer Nsimhadeva persoonlijk aanwezig zijn.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  7/18

  (22)

  yosid vama bhuje caiva puruso daksine kare

  vibhryat kavacam punyam sarva siddhi yuto bhavet

  Een vrouw mag het om haar linkerarm dragen, een man aan de rechterhand. Deze meest

  voorspoedige kavaca brengt alle perfectie naar de drager.

  (23)

  kaka vandhya ca ya nari mrta vatsa ca ya bhavet

  janma vandhya nasta putra bahu putravati bhavet

  Een vrouw die onvruchtbaar is, of slechts n kind draagt, of wiens zonen vermist of dood zijn kan

  zich mogelijk in het bezit stellen van vele zonen.

  (24)kavacasya prasadena jivan mukto bhaven narah

  trilokyam ksobhayaty eva trailokya vijayi bhavet

  Door de genade van deze kavaca, wordt een man jivan mukta (een verloste ziel), zelfs binnen deze

  levensduur. Hij is in staat om het hele universum te bewegen, en wordt zeker zegevierend door

  heel de drie werelden.

  (25)

  bhuta preta pisacas ca raksasa danava ca ye

  tam drstva prapalayante desad desantaram dhruvam

  Bhutas, pretas, pisacas, raksasas en danavas vluchten zeker allemaal het land uit en gaan naar

  een ander land wanneer ze het zien.

  (26)

  yasmin gehe ca kavacam grame va yadi tisthati

  tam desantu parityajya prayanti catidurantah

  In het huis of zelfs hetzelfde dorp waar deze kavaca bestaat, geven al zulke demonische wezens,

  nadat ze haar aanwezigheid in de gaten hebben gekregen, die plek op en gaan ver weg.

  Zo eindigt de Sri Nrsimha kavaca, van de Trailokya vijay in de samhita van Brahma.

  Gebeden aan Heer Narasimhadeva

  om namo bhagavate narasimhaya namas tejas-tejase avir-avirbhava

  vajra-nakha vajra-damstra karmasayan randhaya randhaya tamo grasa

  grasa om svaha abhayam atmani bhuyistha om ksraum

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  8/18

  Ik breng mijn respectvolle eerbetuigingen aan Heer Nrsimhadeva, de bron van alle macht. O mijn

  Heer die nagels en tanden bezit die net als bliksemschichten zijn, wees zo vriendelijk om onze

  demonachtige verlangens naar baatzuchtige activiteiten in deze materile wereld te verslaan.

  Verschijn alstublieft in onze harten en verdrijf onze onwetendheid zodat we door Uw genade

  onbevreesd mogen worden in de worsteling voor het bestaan in deze materile wereld.

  svasty astu khalah prasidatam

  dhyayantu bhutani sivam mitho dhiya

  manas ca bhadram bhajatad adhoksaje

  avesyatam no matir apy ahaituki

  Moge er geluk zijn door het hele universum, en moge alle afgunstige personen bedaard worden.

  Moge alle levende wezens kalm worden door bhakti-yoga te beoefenen, want door toegewijde

  dienst te accepteren zullen ze aan elkaars welzijn denken. Laat ons daarom bezig zijn in dienst van

  de Allerhoogste transcendentie, Heer Krsna, en altijd verzonken zijn in gedachten aan Hem.

  dhanvatrir bhagavan patv apathyad

  dhandvad bhayad rsabho nirjitatma

  yajnas ca lokad avataj janantad

  balo ganat krodha-vasad ahindrah

  Moge de Allerhoogste Godspersoon in Zijn persoonlijke manifestatie als Dhanvatari me afhelpen

  van onwenselijke levensmiddelen en me beschermen tegen fysieke ziekte. Moge Heer Rsabhadeva,

  die Zijn innerlijke en uitwendige zintuigen overwon, mij beschermen tegen angst geproduceerd

  door de dualiteit van hitte en kou. Moge Yajna me beschermen tegen diffamatie en kwaad van de

  bevolking, en moge Heer Balarama mij als Sesa beschermen tegen afgunstige serpenten.

  tvam eva mantram tvam eva raksa

  tvam ausadham anuttamam

  trividhad api duhkhan mam

  pracodaya jagat-pate

  U bent de Vedische mantras. U bent mijn bescherming. U bent het laatste medicijn. O meester

  van de drie werelden, bescherm me alstublieft tegen de drie soorten lijden!

  brahman prapadye tvam visno

  saranagata-vatsala

  tada suddho maha-matir

  bhava-duhkha-vinirgatah

  O Heer Visnu, O grote, O Heer die toegenegen is aan Uw overgegeven toegewijden, ik geef me

  aaan U over. Maak me alstublieft zuiver. Maak me alstublieft vrijgevig van hart. Bevrijd me

  alstublieft van het leed van deze wereld.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  9/18

  om namo bhagavate sri maha-nrsimhaya

  damstra karalavadanaya

  ghora-rupaya vajra-nakhaya

  jvala maline mama vighnan paca paca

  mama bhayan bhindi bhindi

  mama satrun vidravaya vidravaya mama

  sarva ristan prabhanjaya prabhanjaya

  chata chata hana hana chindi chindi

  mama sarva-bhistan puraya puraya mam

  raksa raksa hum phat svaha

  O Nrsimhadeva, wiens gedaante schrikwekkend is,

  door scherpe en lange tanden, erg afschuwelijk om te zien,met sterke lange nagels, bekranst met vlammen

  vernietig, vernietig mijn obstakels,

  en schop, schop mijn angst eruit.

  Drijf, drijf mijn vijanden uiteen.

  Vernietig, vernietig mijn karma.

  Straal, straal!

  Dood, dood!

  Snij, snij!

  Vervul voor altijd al mijn verlangens

  om u te dienen.

  Bescherm, bescherm mij

  en iedereen om mij heen!

  (1)

  nrsimha-kavacam vaksye

  prahladenoditam pura

  srva-raksa-karam punyam

  srvopadrava-nasanam

  Ik zal nu de Nrsimha-kavaca reciteren, voorheen gesproken door Prahlada Maharaja. Het is uiterst

  vroom, verslaat alle belemmeringen en schenkt iemand alle bescherming.

  (2)

  sarva-sampat-karam caiva

  svarga-moksa-pradayakam

  dhyatva nrsimham devesam

  hema-simhasana-shtitam

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  10/18

  Het schenkt iemand alle opulentie en kan iemand verheffing naar de hemelse planeten of

  bevrijding schenken. Men dient te mediteren op Heer Nrsimha, Heer van het universum, gezeteld

  op eeen gouden troon.

  (3)

  vivrtasyam tri-nayanam

  sarad-indu-sama-prabham

  laksmyalingita-vamangam

  vibhutibhir upasritam

  Zijn mond staat wijd open, Hij heeft drie ogen, en Hij is zo stralend als de herfstmaan. Hij wordt

  omhelsd door Laksmidevi aan Zijn linkerzijde, en Zijn gedaante is de toevlucht van alle vermogens,

  zowel materile als spirituele.

  (4)catur-bhujam komalangam

  svarna-kundala-cobhitam

  saroja-cobitoraskam

  ratna-keyura-mudritam

  De Heer heeft vier armen, en Zijn ledematen zijn erg zacht. Hij is versierd met gouden oorbellen.

  Zijn borst is schitterend als de lotusbloem, en Zijn armen zijn versierd met sieraden vol juwelen.

  (5)

  tapta-kancana-sankasam

  pita-nirmala-vasasam

  indradi-sura-maulisthah

  sphuran manikya-diptibhih

  Hij is gekleed in een vlekkeloos geel kledingstuk, dat precies op gesmolten goud lijkt. Hij is de

  oorspronkelijke oorzaak van het bestaan, buiten het wereldse veld, voor de grote halfgoden

  aangevoerd door Indra. Hij lijkt bedekt met robijnen die brandend fel stralen.

  (6)

  virajita-padda-dvandvam

  sankha-cakradi-hetibhih

  garutmata ca vinayat

  stuyamanam mudanvitam

  Zijn twee voeten zijn erg aantrekkelijk, en Hij is gewapend met verschillende wapens zoals de

  schelphoorn, werpschijf, etc. Garuda offert vreugdevol gebeden met grote eerbied.

  (7)

  sva-hrt-kamala-samvasamkrtva tu kavacam pathet

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  11/18

  nrsimho me sirah patu

  loka-raksartha-sambhavah

  Nadat men Heer Nrsimhadeva op de troon van zijn hart heeft gezet, dient men de volgende mantra

  te chanten: Moge Heer Nrsimhadeva, die alle planetenstelsel beschermt, mijn hoofd beschermen.

  (8)

  sarvago pi stambha-vasah

  phalam me raksatu dhvanim

  nrsimho me drsau patu

  soma-suryagni-locanah

  Hoewel de Heer allesdoordringend is, verschuilde Hij Zichzelf in een pilaar. Moge Hij mijn spraak en

  het resultaat van mijn activiteiten beschermen. Moge Heer Nrsimha, wiens ogen de zon en het

  vuur zijn, mijn ogen beschermen.

  (9)

  smrtam me patu nrharih

  muni-varya-stuti-priyah

  nasam me simha-nasas tu

  mukham laksmi-mukha-priyah

  Moge Heer Nrhari, die tevredengesteld wordt door de gebeden die geofferd worden door de

  besten der wijzen, mijn geheugen beschermen. Moge Hij die de neus van een leeuw heeft mijn

  neus beschermen, en moge Hij wiens gezicht erg dierbaar is aan de geluksgodin mijn mond

  beschermen.

  (10)

  sarva-vidyadhipah patu

  nrsimho rasanam mama

  vaktram patv indu-vadanam

  sada prahlada-vanditah

  Moge Heer Nrsimha, die de kenner is alle soorten wetenschap, mijn smaakzin beschermen. Moge

  Hij wiens gezicht zo mooi is als de volle maan, en aan wie gebeden worden geofferd door Prahlada

  Maharaja, mijn gezicht beschermen.

  (11)

  nrsimhah patu me kantham

  skandhau bhu-bhrd ananta-krt

  divyastra-sobhita-bhujah

  nrsimhah patu me bhujau

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  12/18

  Moge Heer Nrsimha mijn keel beschermen. Hij is de handhaver van de aarde en de verrichter van

  oneindige wonderbaarlijke activiteiten. Moge Hij mijn schouders beschermen. Zijn armen zijn

  stralend met transendentale wapens. Moge Hij mijn schouders beschermen.

  (12)

  karau me deva-varado

  nrsimhah patu sarvatah

  hrdayam yogi-sadhyas ca

  nivasam patu me harih

  Moge de Heer, die zegeningen schenkt aan de halfgoden, mijn handen beschermen, en moge Hij

  me van alle kanten beschermen. Moge Hij die bereikt wordt door perfecte yogis mijn hart

  beschermen, en moge Heer Hari mijn verblijfplaats beschermen.

  (13)madhyam patu hiranyaksa-

  vaksah-kuksi-vidaranah

  nabhim me patu nrharih

  sva-nabhi-brahma-samstutah

  Moge Hij die de borstkas en ingewanden van de grote demon Hiranyaksa uit elkaar rukte mijn

  middel beschermen, en moge Heer Nrhari mijn navel beschermen. Hem worden gebeden

  aangeboden door Heer Brahma, die is voortgekomen uit Zijn eigen navel.

  (14)

  brahmanda-kotayah katyam

  yasyasau patu me katim

  guhyam me patu guhyanam

  mantranam guhya-rupa-drk

  Moge Hij op wiens heupen alle universums rusten mijn heupen beschermen. Moge de Heer mijn

  geslachtsdelen beschermen. Hij is de kenner van alle mantras en alle mysteries, maar Hijzelf is niet

  zichtbaar.

  (15)

  uru manobhavah patu

  januni nara-rupa-drk

  janghe patu dhara-bhara-

  harta yo sau nr-kesari

  Moge Hij die de originele Cupido is mijn dijen beschermen. Moge Hij die een mensachtige

  gedaante vertoont mijn knien beschermen. Moge de verwijderaar van de last van de aarde, die

  verschijnt in een gedaante die half mens half leeuw is, mijn kuiten beschermen.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  13/18

  (16)

  sura-rajya-pradah patu

  padau me nrharisvarah

  sahasra-sirsa purusah

  patu me sarvasas tanum

  Moge de schenker van hemelse opulentie mijn voeten beschermen. Hij is de Allerhoogste

  Bestuurder in de gedaante van een gecombineerde mens en leeuw. Moge de duizend-hoofdige

  Allerhoogste genieter mijn lichaam van alle kanten en in alle opzichten beschermen.

  (17)

  mahograh purvatah patu

  maha-viragrajo gnitah

  maha-visnur daksine tu

  maha-jvalas tu nairrtah

  Moge die meest woeste persoonlijkheid mij beschermen vanuit het oosten. Moge Hij die superieur

  is aan de grootste helden mij beschermen vanuit het zuidoosten, dat in handen is van Agni. Moge

  de Allerhoogste Visnu mij beschermen vanuit het zuiden, en moge die persoon van felle luister mij

  vanuit het zuidwesten beschermen.

  (18)

  pascime patu sarveso

  disi me sarvatomukhah

  nrsimhah patu vayavyam

  saumyam bhusana-vigrahah

  Moge de Heer van alles mij beschermen vanuit het westen. Zijn gezichten zijn overal, dus moge Hij

  mij vanuit deze richting beschermen. Moge Heer Nrsimha mij beschermen vanuit het

  noordwesten, dat bestuurd wordt door Vayu, en moge Hij wiens gedaante op zichzelf het

  allerhoogste sieraad is mij beschermen vanuit het noorden, waar Soma verblijft.

  (19)

  isanyam patu bhadro me

  sarva-mangala-dayakah

  samsara-bhayatah patu

  mrtyor mrtyur nr-kesari

  Moge de Al-voorspoedige Heer, die Zelf alle voorspoed schenkt, mij beschermen vanuit het

  noordoosten, de richting van de zonnegod, en moge Hij die de gepersonifieerde dood is mij

  beschermen tegen angst voor de dood en het rondgaan in deze materile wereld.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  14/18

  (20)

  idam nrsimha-kavacam

  prahlada-mukha-manditam

  bhaktiman yah pathenaityam

  sarva-papaih pramucyate

  Deze Nrsimha-kavaca is versierd door voort te komen uit de mond van Prahlada Maharaja. Een

  toegewijde die dit leest raakt bevrijd van alle zondes.

  (21)

  putravan dhanavan loke

  dirghayur upajayate

  kamayate yam yam kamam

  tam tam prapnoty asamsayam

  Wat men ook maar verlangt in deze wereld kan hij zonder twijfel bereiken. Men kan rijkdom, vele

  zonen en een lang leven hebben.

  (22)

  sarvatra jayam apnoti

  sarvatra vijayi bhavet

  bhumy antariksa-divyanam

  grahanam vinivaranam

  Hij die victorie verlangt wordt zegevierend, en wordt voorwaar een veroveraar. Hij pareert de

  invloed van alle planeten, aardse, hemelse, en alles daartussen.

  (23)

  vrscikoraga-sambhuta-

  visapaharanam param

  brahma-raksasa-yaksanam

  durotsarana-karanam

  Dit is de allerhoogste remedie tegen het giftige effect van slangen en schorpioenen, en Brahma-

  raksasa geesten en Yaksas worden verdreven.

  (24)

  bhuje va tala-patre va

  kavacam likhitam subham

  kara-mule dhrtam yena

  sidhyeyuh karma-siddhayah

  Men mag dit meest voorspoedige gebed op zijn arm schrijven, of het op een palmblad schrijven en

  het aan zijn pols vastmaken, en al zijn activiteiten zullen perfect worden.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  15/18

  (25)

  devasura-manusyesu

  svam svam eva jayam labhet

  eka-sandhyam tri-sandhyam va

  yah pathen niyato narah

  Iemand die regelmatig dit gebed chant, of het nu eenmaal of driemaal (per dag) is, wordt

  zegevierend of hij zich nu onder de halfgoden, demonen of menselijke wezens bevindt.

  (26)

  sarva-mangala-mangalyam

  bhuktim muktim ca vindati

  dva-trimsati-sahasrani

  pathet suddhatmanam nrnam

  Iemand die met een gezuiverd hart dit gebed 32.000 keer reciteert bereikt het meest voorspoedige

  van alle voorspoedige dingen, en naar verluid zijn materieel genot en verlossing al beschikbaar

  voor zon persoon.

  (27)

  kavacasyasya mantrasya

  mantra-siddhih prajayate

  anena mantra-rajena

  krtva bhasmabhir mantranam

  Deze Kavaca-mantra is de koning van alle mantras. Men bereikt ermee datgene wat bereikt zou

  worden door zich in te smeren met as en alle andere mantras te chanten.

  (28)

  tilakam vinyased yas tu

  tasya graha-bhayam haret

  tri-varam japamanas tu

  dattam varyabhimantrya ca

  Zijn lichaam gemarkeerd hebbend met tilaka, acamana met water nemend, en deze mantra drie

  keer reciterend, zal men erachter komen dat de angst voor alle ongunstige planeten verwijderd is.

  (29)

  prasayed yo naro mantram

  nrsimha-dhyanam acaret

  tasya rogah pranasyanti

  ye ca syuh kuksi-sambhavah

  Die persoon die deze mantra reciteert, mediterend op Heer Nrsimhadeva, overwint al zijn ziektes,inclusief die van de buik.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  16/18

  (30)

  [chant deze sloka drie keer]

  garjantam garjayantam nija-bhuja-patalam sphotayantam hatantam

  rupyantam tapayantam divi bhuvi ditijam ksepayantam ksipantam

  krandantam rosayantam disi dissi satatam samharantam bharantam

  viksantam purnayantam kara-nikara-satair divya-simham namami

  Heer Nrsimha brult hard en maakt anderen aan het brullen. Met Zijn groot aantal armen scheurt

  Hij de demonen aan stukken en doodt ze op deze manier. Hij zoekt altijd naar en kwelt altijd de

  demonische nazaten van Diti, zowel op deze aardse planeet als de hogere planeten, en Hij werpt ze

  naar beneden en drijft ze uiteen. Hij schreeuwt met grote woede terwijl Hij de demonen in alle

  richtingen doodt, maar toch ondersteunt, beschermt en voedt Hij de kosmische manifestatie met

  Zijn oneindige handen. Ik offer mijn respectvolle eerbetuigingen aan de Heer, die de gedaante van

  een transcendentale leeuw heeft aangenomen.

  iti sri-brahmanda-purane prahladoktam sri-nrsimha-kavacam sampurnam

  Zo eindigt de Nrsimha-kavaca zoals hij beschreven is door Prahlada Maharaja in de Brahmanda

  Purana.

  ksraum bijam me sirah patu

  candra-varno maha-manuh

  Men dient Heer Narsimhas bija-mantra ksraum op zijn hoofd te plaatsen, denkend, Moge mijn

  hoofd beschermd worden door de maankleurige, die de grootste van allen is.

  jaya nrsimho sri nrsimha

  jaya jaya sri nrsimha

  ugra viram mahavisnu

  jvalantam sarvato mukham

  nrsimhan bhisanam bhadram

  mrtyor mrtyum namay aham

  Mijn eerbetuigingen aan de woeste en machtige, de grote visnu, de vurige, wiens gezichten zich

  aan alle kanten bevinden, de angstaanjagende Heer Nrsimha die de dood van de gepersonifieerde

  dood (die zelfs de dood kan overwinnen) veroorzaakt.

  sri nrsimha jaya nrsimha

  jaya jaya nrsimha

  prahlada jaya padma

  mukha-padma-bhrnga

  Alle eer aan Heer Nrsimhadeva, alle glories, alle glories aan Heer Nrsimh a, die de Heer is vanPrahlada en een hommel van de lotusmond van Sri Laksmidevi.

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  17/18

  vagisya yasya vadane laksmir yasya ca vaksasi

  yasyaste hrdaye samvit tam nrsimha aham bhaje

  sri nrsimha jaya nrsimha jaya jaya nrsimha

  prahlada jaya padma mukha padma bhrnga

  Ik aanbid Heer Nrsimhadeva, in wiens mond Sarasvatidevi verblijft en op Zijn borstkas Laksmi, de

  geluksgodin, de kennis bevindt zich in Zijn hart. Alle glories, alle glories aan Heer Nrsimha, die de

  Heer is van Prahlada en een hommel van de lotusmond van Sri Laksmidevi.

  om namo bhagavate tubhyam

  purusaya mahatmane

  haraye dbhuta-simhaya

  brahmane paramatmane

  O mijn Heer, vol van alle vermogens, O Allerhoogste Ziel, O Heer Hari in de gedaante van een

  prachtige leeuw, O Allerhoogste Brahman, laat mij mijn respectvolle eerbetuigingen brengen aan

  U.

  ugra py anugra evayam

  sva-bhaktanam nr-kesari

  kesariva sva-potanam

  anyesam ugra-vikramah

  Hoewel ze erg woest is, is de leeuwin erg lief voor haar welpjes. Evenzo is Heer Nrsimhadeva,

  hoewel erg woest tegen niet-toegewijden als Hiranyakasipu, erg, erg zacht en lief voor

  toegewijden zoals Prahlada Maharaja.

  vidiksu diksurdhvam adah saman adi

  antar bahir bhagavan narasimhah

  prahapayal like-bhayam svaneha

  sva-tejasa grasta-samasta-tejah

  Prahlada Maharaja chantte de Heilige Naam van Heer Nrsimhadeva hardop. Moge Heer

  Nrsimhadeva, brullend voor Zijn toegewijde Prahlada Maharaja, ons beschermen tegen gevaren

  die door onverzettelijke leiders in alle richtingen geschapen worden door middel van vergif,

  wapens, water, vuur, lucht enzovoorts. Moge de Heer hun invloed bedekken door middel van Zijn

  eigen transcendentale invloed. Moge Nrsimhadeva ons in alle richtingen beschermen, en in alle

  hoeken, boven, onder, van binnen en van buiten.

  ajnanad athava jnanad

  asubham yan maya krtam

  ksantm arhasi tat sarvam

  dasyenaiva grhana mam

 • 7/22/2019 Sri Nrsimha Kavaca Stotram

  18/18

  sthitih seva gatir yatra

  smrtis cinta stutir vacah

  bhuyat sarvatmana visno

  madiyam tvayi cestitam

  Welke onvoorspoedige dingen ik ook maar gedaan heb uit onwetendheid of zonder het te weten,

  vergeef me dat alstublieft en aanvaard me als Uw onbeduidende dienaar. Laat mijn normale

  toestand dienst zijn, laat mijn beweging heilige pelgrimstochten zijn, laat mijn gedachten het

  denken aan U zijn, laat mijn woorden verheerlijking van U zijn. O Visnu, laat mijn activiteiten, mijn

  hele lichaam en ziel zich bezighouden met U.

  aparadha sahasrani

  kriyante har-nisam maya

  daso ham iti mam matva

  ksamasva madhusudana

  Duizenden overtredingen worden dag en nacht door mij begaan, maar, mij als een dienaar

  beschouwend, wees alstublieft zo vriendelijk om ze me te vergeven, O Madhusudana.

  pratijna tava govinda

  na me bhaktah pranasyati

  iti samsmrtya samsmrtya

  pranan somdhar ay amamyaham

  O Govinda, U belooft dat Uw toegewijde nooit verloren gaat. Door hier steeds opnieuw weer aan

  te denken ben ik in staat om mijn levensadem vast te houden.

  Als men een van de overtredingen (overtredingen bij Deity aanbidding) begaat, moet men minstens

  n hoofdstuk van Bhagavad-gita lezen. Dit wordt bevestigd in de Skanda-Purana, Avanti khanda. In

  diezelfde Skanda-Purana, Rev khanda, wordt gezegd dat iemand die gebeden aan Tulasi opzegt of

  een Tulasi-zaadje plant, bevrijd is van alle overtredingen.

  Evenzo kan iemand die Heer Visnu aanbidt, wiens vier handen een schelphoorn, werpschijf,

  lotusbloem en knots dragen, verlost worden van alle bovenvermelde overtredingen.

  In de Adi-varaha Purana wordt verklaard dat een aanbidder die overtredingen heeft begaan een dag

  mag vasten in de heilige plaats die bekend staat als Saukarava en baden in de Ganges.

  Vertaling: Janaki Natha Dasa

  www.bhakti-holland.com