Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

18
Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Transcript of Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Page 1: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat betekent Terre des Hommes?

Page 2: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat betekent Terre des Hommes? Terre des Hommes betekent vrij vertaald dat de

aarde van alle mensen is. Het is de titel van een boek

van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry

(1900 – 1944). Hij vond dat iedereen op aarde recht

heeft op een goed en veilig bestaan en dat alle

kinderen - waar ook ter wereld - het recht hebben

om elke dag genoeg te eten, naar school te gaan en

veilig te wonen.

Over Terre des Hommes

De Zwitserse reisjournalist Edmund Kaiser

vond de ideeën van Antoine de Saint-

Exupéry erg interessant. Tijdens zijn reizen

naar oorlogs- en hongersnoodgebieden

zag hij dat de meeste slachtoffers kinderen

waren. Daarom richtte hij in 1959 in

Zwitserland de kinderhulporganisatie

Terre des Hommes op. Zijn idee werd een

paar jaar later ook in Nederland opgepakt.

Een groep enthousiaste vrijwilligers richtte

in 1965 Terre des Hommes Nederland op. In de beginjaren werden veel kinderen

vanuit oorlogsgebieden naar Nederland gehaald voor medische operaties.

Dat gebeurt allang niet meer. Samen met onze lokale projectpartners helpen we

kinderen in hun eigen land met onderwijs en gezondheidszorg en zorgen we ervoor

dat ouders een eigen bedrijfje kunnen beginnen. Wereldwijd steunt Terre des

Hommes bijna driehonderd projecten in vier werelddelen.

Page 3: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Kind in beeld Babul, Bangladesh, Zuid-Azië

Babul (grijs shirt) met leeftijdsgenootjes in de metaalfabriek

Babul is twaalf jaar en werkt iedere

dag acht tot tien uur in een

koperfabriek ten zuiden van Dhaka, de

hoofdstad van Bangladesh. Het

fabriekje waar Babul werkt, is

gespecialiseerd in het ‘draaien‘ van

koperen draden. Rechthoekige stukken

koper worden gesmolten. Na een

proces, waarin de arbeiders bloot staan

aan gevaarlijk hoge temperaturen,

worden verschillende soorten koperen

draden op grote spoelen gedraaid.

Dit zeer zware en vooral gevaarlijke

werk wordt voornamelijk door Babul

en zijn leeftijdsgenootjes gedaan.

Tijdens het gieten van het koper en het

‘rollen’ van de draden lopen de

temperaturen zo hoog op dat de

jongens om de twintig minuten in een

dompelbad moeten om af te koelen.

Dankzij Terre des Hommes gaat Babul

nu naar school. Ook verbeteren we de

veiligheid en de werkomstandigheid in

de fabriek.

Page 4: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat is kinderuitbuiting?

Terre des Hommes richt zich op verschillende soorten kinderuitbuiting:

- Kinderarbeid

- Seksuele uitbuiting: kinderprostitutie en kindersekstoerisme

- Kinderhandel (met als doel kinderen seksueel of economisch uit te buiten)

Kinderarbeid

Overal ter wereld worden kinderen

gedwongen om te werken. Zo werken

bijvoorbeeld in Lima - de hoofdstad van

Peru - jonge kinderen als straatverkoper.

In Tanzania vind je meisjes die van ’s

ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de

huishouding van iemand anders moeten

werken. Dat betekent de hele dag wassen,

koken en schoonmaken. Ze staan vaak als

eerste om half vijf ’s ochtends op en gaan

pas rond elf uur ’s avonds als laatste naar

bed. In landen als India en Bangladesh

werken kinderen in steengroeven waar ze

stenen hakken of in luciferfabrieken waar

ze giftige dampen inademen. In Jakarta,

Indonesië, vindt niemand het raar dat

kinderen op vuilnisbelten werken.

Terre des Hommes zorgt ervoor dat kinderen niet meer hoeven te werken en

voorkomt ook dat het zover komt. We helpen kinderen om naar school te gaan.

We betalen het lesgeld en ook de schoolboeken en schooluniformen die kinderen in

de klas verplicht moeten dragen. Om ouders te helpen, geven we hen kleine leningen

om zelf een bedrijfje te starten en meer geld te verdienen zodat hun kind niet meer

hoeft te werken. Daarnaast geven we voorlichting aan ouders over de rechten van

kinderen en de gevaren van kinderarbeid. Want elk kind heeft het recht om naar

school te gaan om zich te ontwikkelen en elk kind heeft het recht op een veilige

omgeving. Bovendien vangt Terre des Hommes kinderen op die bevrijd zijn uit

situaties van kinderarbeid. Deze kinderen worden zodra dit mogelijk is herenigd met

Page 5: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

hun familie. Ook versterken we lokale overheidsorganen die kinderen, vaak

doormiddel van aanpassingen in de wet, beschermen tegen kinderarbeid.

Kinderarbeid hoort niet en moeten we samen stoppen, is onze boodschap.

Seksuele uitbuiting

Veel kinderen worden ook gedwongen om te werken in de seksindustrie. Jonge

meisjes moeten hun lichaam verkopen aan mannen op straat, in bars of bordelen.

Er zijn ook veel Westerse sekstoeristen die naar landen gaan als Thailand en

Cambodja om kinderen seksueel te misbruiken. Soms betalen ze de moeder veel geld

om hun dochter te verkopen.

Terre des Hommes geeft voorlichting aan ouders om hun kinderen goed te

beschermen. Door hun kind naar school te laten gaan, leert het kind zelf na te denken

en voor zichzelf op te komen. Bovendien is een kind op school veilig. Kinderen die

niet naar school gaan en op straat rondzwerven, zijn sneller slachtoffer van seksuele

uitbuiting en/of geweld. Ook zorgt Terre des Hommes samen met lokale organisaties

en de politie ervoor dat pedofielen die kinderen misbruiken, worden opgepakt.

Page 6: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Kind in beeld

Mean Heng, Cambodja, Zuidoost-Azië

Mean Heng is twaalf als ze door haar

eigen moeder wordt verkocht. Een

wanhoopsdaad gedreven door

armoede. Het jonge meisje moet voor

een winkelier aan de slag. Ze maakt

lange dagen en het is zwaar werk. Een

vriendelijke man die dagelijks ijs komt

halen bij Heng neemt haar op een dag

mee. Nadat de man haar vertrouwen

heeft gewonnen, misbruikt hij haar en

laat haar ook werken in de

huishouding. Na een paar maanden

weet Heng te ontsnappen. Ze wordt

opgevangen in het Cambodian Women

Crisis Center waar ze samen met andere

meisjes en vrouwen weer vertrouwen

probeert op te bouwen en een

schoolopleiding volgt.

Kinderhandel

Mensenhandelaren vertellen altijd mooie verhalen. Bijvoorbeeld over hoe leuk het is

om in een grote stad te wonen en hoeveel mensen ze wel niet kennen die kinderen

zoeken om voor hen te werken. Natuurlijk vertellen ze er ook bij dat ze een prima

salaris kunnen verdienen. Vooral op het platteland, bijvoorbeeld in Thailand en

Cambodja, gaan veel kinderen niet naar school. Als zij en hun ouders de verhalen

horen van zo’n mensenhandelaar worden ze vaak enthousiast. Ze gaan veel geld

verdienen waarmee ze hun ouders mooi kunnen helpen! Maar als ze meegaan met

zo’n mensenhandelaar en ze dus worden verhandeld, blijkt altijd dat hij heeft

gelogen. Kinderen moeten heel hard werken, verdienen weinig tot niets en zijn vaak

het slachtoffer van seksueel misbruik en geweld.

Terre des Hommes vangt

deze kinderen op en zorgt

ervoor dat ze weer veilig

terugkeren naar hun

familie. Ook maken we

families en dorpen bewust

van de gevaren van

mensenhandel.

Page 7: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat doet Terre des hommes? Terre des Hommes heeft bijna 300 projecten en helpt honderdduizenden kinderen en

hun ouders. Een voorbeeld van een van onze projecten is:

Het Cambodian Women Crisis Center (CWCC) dat in 2011 opvang en onderwijs bood aan

300 meisjes die slachtoffers zijn van misbruik en mensenhandel. Verdere activiteiten van

CWCC:

Veel meisjes moeten werken om het gezinsinkomen te verhogen. Dit leidt tot een

verhoogde schooluitval. Daarom ondersteunt CWCC de armste gezinnen met extra

voeding. Van de 300 studenten die CWCC steunt, krijgen 83 families 50 kilo rijst per

maand.

Voor de start van het schooljaar werd een workshop gehouden voor 286 leerlingen

over het belang van een afgeronde opleiding. Omdat transport naar school duur is,

gaf CWCC aan 69 leerlingen een nieuwe fiets en werden er negen kapotte fietsen

gerepareerd.

Als leerlingen gezondheidsproblemen hebben, biedt CWCC hulp om te voorkomen

dat ze te veel lessen missen. In de periode 2010 – 2011 kregen elf meisjes een

medische behandeling.

Page 8: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Natuurlijk werkt Terre des Hommes niet alleen in Cambodja. We hebben projecten

verspreid over vier regio’s: Zuidoost-Azië, Zuid-Azië, Oost-Afrika en Zuid-Amerika.

Binnen deze regio’s hebben wij projecten in veertien landen:

- Zuid-Azië: Bangladesh, India en Sri Lanka

- Oost-Afrika: Kenia, Tanzania en Oeganda

- Zuid-Amerika: Bolivia, en Peru

- Zuidoost-Azië: Cambodja, Indonesië, Filippijnen, Thailand, Birma en Laos

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. In veel

arme landen kunnen kinderen niet naar school of naar een dokter omdat hun ouders

te weinig geld verdienen. Ze worden gedwongen om te werken, bijvoorbeeld op

vuilnisbelten om daar te zoeken naar waardevolle spullen. Daarbij lopen ze grote

risico’s om ziek te worden. Stel je maar eens voor dat jij iedere dag met je kleine

broertje of zusje op een grote vuilnisbelt moet gaan zoeken naar flessen waarmee je

wat statiegeld kunt verdienen. Voor je het weet heb je een wond aan je hand of been

door kapot glas en andere scherpe voorwerpen. Naar een dokter gaan is te duur….

Page 9: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Kind in beeld Anni, Peru, Zuid-Amerika

Anni, inmiddels

negentien jaar,

woonde en werkte als

kind op de enorme

vuilnisbelt Zapallal,

even buiten de

Peruaanse hoofdstad

Lima. Vaak werkte ze meer dan acht

uur per dag. Op zoek naar recyclebare

materialen tussen de bergen afval,

zoals plastic flesjes die ze kon

verkopen aan een opkoper. Met het

weinige geld dat ze verdiende, konden

haar ouders net genoeg eten kopen om

in leven te blijven. Door middel van

onderwijs, gezondheidzorg en extra

inkomen voor de ouders kunnen wij

ervoor zorgen dat de kinderen kunnen

stoppen met hun gevaarlijke werk op

de vuilnisbelt. Zo kon Anni dankzij het

project van onze partnerorganisatie

Cesip in Peru een vakopleiding tot

schoonheidsspecialiste volgen.

Hiermee kon ze haar leven op de

vuilnisbelt achter zich laten. Inmiddels

is Anni zelf moeder. Omdat ze zelf

voldoende inkomen heeft, kan ze

zorgen dat haar dochtertje naar

school gaat en in een veilige omgeving

speelt.

Ook helpt Terre des Hommes ouders met kleine leningen zodat ze een eigen bedrijfje

kunnen beginnen. Op deze manier verdienen ze genoeg geld en kunnen hun

kinderen gewoon naar school en naar de dokter als ze ziek zijn. De vrouw op deze

foto is bijvoorbeeld haar eigen supermarktje begonnen met hulp van Terre des

Hommes.

Page 10: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Daarnaast helpt Terre des Hommes ook kinderen met een handicap of met HIV/aids.

Vaak worden deze kinderen vanwege hun handicap of ziekte gediscrimineerd. Soms

worden ze zelfs opgesloten en mogen ze niet naar school. Wij zorgen ervoor dat ze

wel naar school kunnen of naar een opvanghuis gaan.

Kind in beeld

Augustine, India, Zuid-Azië

Kinderen die anders niet naar school

kunnen, krijgen op het sport- en

onderwijsinstituut MEC in India

onderwijs van hoog niveau. Hier

krijgen ze de kans te laten zien wat ze

kunnen. Ook is er veel aandacht voor

sport. Het MEC is niet voor niets een

groot succes in India! Augustine

behoort tot de eerste groep studenten

van het MEC, het sport- en

onderwijsinstituut voor kansarme

kinderen in India. Hij haalt er zijn

diploma met de beste cijfers van de

klas en gaat daarna naar de

universiteit. Wederom studeert hij af

als beste van de klas! Dankzij zijn

uitstekende prestaties vindt Augustine

een goede baan als secretaris in het

Indiase leger. Hij is de eerste oud-

leerling van het MEC die een baan bij

de overheid heeft. Zo is Augustine een

voorbeeld voor jongens van zijn

achtergrond!

Page 11: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Hoe werken we? Bijna alle projecten van Terre des Hommes worden bedacht en uitgevoerd door

mensen die wonen in de landen waar Terre des Hommes werkt. Dat vindt Terre des

Hommes erg belangrijk. De mensen die in hetzelfde land wonen en dezelfde taal

spreken, weten namelijk het beste wat kinderen en hun ouders nodig hebben. Zij

begrijpen heel goed op welke manier ze kinderen en hun ouders het beste kunnen

helpen.

Op deze foto zie je bijvoorbeeld Shaly, een jonge vrouw uit de Filippijnen die werkt

voor Terre des Hommes. Zij is prostituee geweest en zorgt er nu voor dat jonge

meisjes worden gered uit de prostitutie. Zij weet als geen ander wat de meisjes

hebben meegemaakt en kan hen daarom erg goed helpen. Op de foto geeft ze uitleg

over AIDS.

Page 12: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Kind in beeld

Grace, Kenia, Oost-Afrika

Grace Wambaire

loopt door de gangen

van het Mater-

ziekenhuis. In de

wachtkamer van de

cardiologische

afdeling knoopt ze

een gesprek aan met een patiëntje. Ze

begrijpt hun angst want in 2001 kreeg

de nu 20-jarige Keniaanse nieuwe

hartkleppen met hulp van Terre des

Hommes. Zoals veel kinderen met een

hartaandoening in Kenia was

reumatische koorts ten gevolge van

een verwaarloosde keelontsteking de

oorzaak van haar hartkwaal. De jonge

vrouw heeft zin in het leven. “Mijn

tante spaart voor mij voor de opleiding

tot schoonheidsspecialiste. Door mijn

ziekte had ik moeite om alle lessen op

school bij te houden, dus meer zit er

niet voor mij in. Maar het lijkt me ook

een leuk beroep. En ik zal op die

opleiding komen, let maar op. Ik

geloof in wonderen!” In Kenia komen

hartaandoeningen veel voor, soms met

dramatische gevolgen. Terre des

Hommes geeft voorlichting, doet

preventieonderzoek en maakt

kostbare, levensreddende

hartoperaties voor arme kinderen

mogelijk.

Page 13: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Vragen en antwoorden

Kan ik later gaan werken of stage lopen in een project van Terre des Hommes?

Nee, dit kan niet. Terre des Hommes zendt geen personeel uit naar projecten. We

werken met lokale partnerorganisaties, die zelf de projecten bedenken, opzetten en

uitvoeren. Dit doen we om de economie daar nog meer te stimuleren en vaak weten

mensen uit de regio beter hoe zij bepaalde dingen moeten aanpakken.

Kan ik dan wel spullen opsturen naar een project van Terre des Hommes?

Nee. De kosten om goederen te verschepen zijn erg hoog. Bovendien is het goed voor

de economie in de projectlanden om daar goederen aan te schaffen. Je kunt wel je

gebruikte spullen kwijt bij een van de winkels van Terre des Hommes verspreid over

heel Nederland. De verkoopopbrengsten van deze winkels zijn een vaste

inkomstenbron voor onze projecten. En zo lever je ook nog een bijdrage aan het

milieu! Wil je weten waar onze winkels zijn, kijk dan op:

http://www.terredeshommes.nl/winkels/

Wanneer gaat Terre des Hommes een project steunen?

Alle projecten die Terre des Hommes ondersteunt, moeten aan de volgende criteria

voldoen:

De projecten moeten zich direct of indirect richten op het welzijn van kinderen

De organisatie en uitvoering van het project moeten altijd in handen zijn van

een lokale organisatie

Het project moet vallen binnen de twee hoofdthema's van Terre des Hommes:

uitbuiting en moeder en kinderzorg. Hieronder vallen ook de thema’s

gezondheid, onderwijs en sociaaleconomische ontwikkeling

Het project moeten plaatsvinden in de landen waar Terre des Hommes werkt

Het probleem moet van meerdere kanten worden aangepakt. Dus niet alleen

de slachtoffers van uitbuiting worden geholpen, maar er wordt bijvoorbeeld

ook voorlichting aan ouders gegeven om te voorkomen dat kinderen worden

uitgebuit.

Page 14: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Hoeveel kinderarbeiders zijn er?

Wereldwijd werkt 1 op de 7 kinderen, dit zijn meer dan 125 miljoen kinderarbeiders

tussen de 5 en de 17 jaar. Dit aantal neemt steeds meer toe als gevolg van de

economische crisis en doordat veel mensen van het platteland naar de grote stad

verhuizen en over de grenzen naar rijkere (buur)landen. Veel van de kinderarbeiders

werken fulltime, dat is soms wel meer dan 9 uur per dag, zeven dagen per week! Ter

vergelijking: jouw papa of mama werkt waarschijnlijk 8 uur per dag en in het

weekend zijn ze vrij en kunnen ze leuke dingen doen.

Waar werken deze kinderen?

De meeste kinderen werken in de landbouw en visserij (59%), hierna volgt de

diensverlenende sector (zoals huishoudelijk werk, in restaurants of op straat) met

30% en de zware industrie (zoals fabrieken, mijnbouw en constructie) met 11%.

Jongens werken vaker in de industriële sector en meisjes vaker in de

dienstverlenende sector. Ongeveer tweederde van de kinderen die in deze

schadelijke vormen van kinderarbeid werken, krijgt hier niet voor betaald. Zij

werken bijvoorbeeld op het land of in het familiebedrijf.

Wat zijn de oorzaken van kinderarbeid?

Armoede is één van de belangrijkste oorzaken dat kinderen moeten gaan werken.

Ouders verdienen vaak te weinig om het hele gezin in leven te houden en laten

daarom hun kinderen werken om wat bij te dragen. Ook worden kinderen verkocht

aan mensenhandelaars. Dit doen ouders vaak om de schulden af te betalen.

Andere oorzaken zijn gebrek aan onderwijs, discriminatie of afwezigheid van

wettelijke bescherming. Ook vinden sommige regeringen kinderarbeid niet ernstig

genoeg om de kinderarbeid aan te pakken. In sommige landen vindt zelfs niemand

het vreemd dat kinderen moeten werken. Het hoort bij hun cultuur, vinden ze. Ook

zijn kinderen veel goedkoper en minder mondig dan volwassenen. Dit maakt de

kinderen geliefd bij werkgevers. Soms zijn kinderen ook extra geschikt voor bepaalde

werkzaamheden, zo passen ze bijvoorbeeld in nauwe mijntunnels en zijn hun

handjes beter geschikt voor priegelwerk in de textielindustrie.

Page 15: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat zijn de gevolgen van kinderarbeid?

Lichamelijke schade - Kinderen die gevaarlijk en zwaar werk doen, lopen grote

risico’s voor hun veiligheid en gezondheid. Het is niet ongewoon dat kinderen

langer dan 12 uur per dag werken in slecht geventileerde en stoffige vertrekken of in

met pesticide bespoten gewassen.

Vergroeiingen of verminkingen kunnen ontstaan doordat het werk veel te zwaar is

voor een kinderlichaam in de groei. Ook worden er gereedschappen en werktuigen

gebruikt die gemaakt zijn voor volwassenen en dus voor kinderen nauwelijks te

hanteren of te tillen zijn. Deze gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden leiden

dan ook vaak tot ernstige ongelukken.

Geestelijke schade - Kinderen hebben veel last van psychologische schade door het

leven en werken in een omgeving waar ze misbruikt en onderdrukt worden.

Dit heeft als resultaat dat deze kinderen een laag zelfbeeld of soms zelfs ernstige

handicaps krijgen.

Maatschappelijke schade - Als kinderen de hele dag moeten werken en niet naar

school gaan, kunnen ze later alleen slecht of onbetaald werk vinden omdat ze niet

kunnen lezen of schrijven. Ook zijn deze kinderen later vroeg opgebrand of worden

ernstig ziek. Dit heeft tot gevolg dat ook zij hun kinderen weer moeten laten werken.

Ouders zouden een beter loon kunnen krijgen als goedkope werkkrachten als

kinderen niet meer beschikbaar zijn. Op deze manier is er ook minder werkloosheid

onder de volwassenen en zal het niet meer nodig zijn dat hun kinderen moeten gaan

werken.

Vindt Terre des Hommes dat kinderarbeid altijd verboden moet worden?

Nee. Terre des Hommes vindt het onmogelijk om alle vormen van kinderarbeid te

verbieden. Sommige vormen van werk zijn schadelijk voor de ontwikkeling van een

kind, andere vormen weer niet. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een

dertienjarig meisje in India dat een uurtje per dag na schooltijd haar moeder helpt

met het melken van de koeien (jij zal misschien af en toe ook wat klusjes in huis

moeten doen) en een even zo oud meisje dat dagelijks 12 uur achter elkaar in een

stenenbakkerij werkt. Dat laatste is een onaanvaardbare vorm van kinderarbeid

omdat het de gezondheid en ontwikkeling van het meisje schaadt.

Page 16: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wat kun jij doen? Vind jij ook dat kinderuitbuiting moet stoppen? Help mee! Door bijvoorbeeld:

het organiseren van een sponsorloop met je klas of school….

…. een benefietavond ….

…of een verkoop van tweedehands artikelen, zoals kleding en oude spulletjes.

Page 17: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Wist je dat Terre des Hommes al dertig winkels door heel Nederland heeft waar ook

tweedehands spullen zoals kleding worden verkocht? Al het ingezamelde geld

wordt gebruikt om kinderen een beter leven te geven. Dus als jij waardevolle

spulletjes over hebt zoals speelgoed of kinderboeken dan weet je waar je moet zijn…

Je kunt Terre des Hommes natuurlijk ook helpen door een spreekbeurt te houden om

meer kinderen over ons werk te vertellen. Een goed idee is om ook je familie en

vrienden enthousiast te maken over ons werk. Want hoe meer mensen ons steunen,

hoe meer kinderen wij kunnen redden van uitbuiting!

Meer weten? Wil je meer weten over Terre des Hommes? Kijk dan op de website:

www.terredeshommes.nl

Page 18: Spreekbeurt Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt

Je kunt ook op de hoogte blijven door Terre des Hommes te volgen via Twitter, door

vrienden met Terre des Hommes te worden op Hyves of door Terre des Hommes

leuk te vinden op Facebook.

Via Twitter kan je ook berichten of vragen aan Terre des Hommes versturen.