Sparta h-a-h folder 6

4
UITGAVE VAN: GEZOND DE ZOMER DOOR MET EEN SPARTA PICK-UP CHALK DE ORIGINELE TRANSPORTFIETS • Ga los op het krijtbord! • Gratis 2 krijtstiften • Veilige stuurblokkering • Stevige tweebeenstandaard 699 • 3 versnellingen • Incl. voordrager • Optioneel: achterdrager KIJK VOOR DE COMPLETE COLLECTIE OP SPARTA.NL

description

Sparta huis aan huis folder 6 | Pick-up Chalk, Central Park, Styler, Sparta, ION RXS, IOn RX, Fold-E, Charis, Sparta Young

Transcript of Sparta h-a-h folder 6

Uitgave van:

gezond de zomer door met een Sparta

piCK-Up CHaLK de origineLe tranSportFietS •Galosophetkrijtbord!•Gratis2krijtstiften•Veiligestuurblokkering•Stevigetweebeenstandaard

•€699•3versnellingen•Incl.voordrager•Optioneel:achterdrager

KijK voor de CompLete CoLLeCtie op Sparta.nL

KijK voor de CompLete CoLLeCtie op Sparta.nL

(ookverkrijgbaarinheren)

CentraL parK trendY, Stevig en toCH CHiQUe•Eenechteblikvanger•Extradikkebanden(29R)•FraaierietenmandbijPorcelaineblue/

SatinenhipkratbijShetlandWhite

• €699• 3versnellingen• Incl.voordrager

StYLer Bijzonder origineLe LUXe•Metluxe,handgemaakteBrooksdetails•Extradikkebanden(29R)•Geenkabels

• €599• Duomatic2versnellingen;

schakeltautomatischbijlichteterugtrapbeweging

aCCeSSoire tipS

Handigetelefoon-houdervoorjeiPhone4€ 61,75

RetroschoudertasNewLooksBolzanovanweerbestendigcanvas€ 49,95

aCCeSSoire tip

GeefjefietseenextrazomerstintjemetdeSlingerFlower€ 4,95

GratIsMand

ofKrat!

GratIsLederenzadeltas!

(ookverkrijgbaarindekleurShetlandwhite)

ion® rXS+ Sportieve ion® met UitneemBare aCCU•Actueeldoorsoftwareupdates•Meestkrachtige40Nmmotoren

360Whaccuvoorextralangeactieradius•Ookinlageinstapmodel

• €2.399• 24versnellingen

DeNr.1elektrischefiets

KijK voor de CompLete CoLLeCtie op Sparta.nL

*voor slechts € 149,-

*voor slechts € 149,-

HOOGstETRAP

KraCHt

(ookverkrijgbaarindameslageinstapenheren)

ion® rX popULaire ion®•XtraHighPower33Nmmotor

en290Whaccu•Al400.000ION®bezittersgingenuvoor.•Semi-geïntegreerdslot•Verendevoorvorkenzadelpen•Ookinsportieveinstap

• €2.399• 7versnellingen

DeNr.1elektrischefiets

TrendydubbelefietstasBasilTourJada26L€ 43,95

GratIsstuurtas!

aCCeSSoire tipS

DubbelefietstasBasilSelect38L€ 79

doe de eLeKtriSCHe Kiezer op Sparta.nL en vindt de eLeKtriSCHe

FietS die Bij joU paSt!

(ookverkrijgbaarindamessportieveinstapenheren)

Uw Sparta enSparta YoUng

deaLer:

Genoemdeprijzenzijnconsumentenadviesprijzen.Prijswijzigingenendruk-enzetfouten

voorbehouden.

KijK voor de CompLete CoLLeCtie op Sparta.nL en SpartaYoUng.nL

FoLd-e praKtiSCHe eLeK-triSCHe voUwFietS•Compactoptevouwen•23Nmmotoren144Whaccu•Extralichtdooruitneembareaccu•Comfortabelfietsenmet20inchwielen•Handigintrein,boot,caravanofindestad

• €1.499• 7versnellingen• stabielframe

DeNr.1elektrischefiets

CHariS voor trendY meiden•Aluminiumframe•Verendevoorvork•3versnellingen•Batterijverlichtingvoorenachter

• €399• 24en26inch/8-12jaar

aCCeSSoire tip

HandigerugzakXLCGlobetrotter€ 29,95

26”SweetSilver 24”SweetPink

aCCeSSoire tipS

HippeshopperJasminBabouschkavooraljespulletjes€ 29,95

VrolijkedubbelefietstasMaxGirlButterfly€ 27,95