Smart polder artikel land en water

Click here to load reader

download Smart polder artikel land en water

of 1

Embed Size (px)

description

Artikel smart polder: Land en Water

Transcript of Smart polder artikel land en water

  • 1. DOSS I E R WaIeI| )I7uw Smart Polder koppelt systemen voor duurzaam waterbeheerBl] modern waterbeheer gaat hat evom funnies van versoIdex-ge- xnaaiook zai in de cases vemex women gekeken may de oeieininenngen,oiivoonaeeid de ml van een walevschap ais enexgieieveianeiei,hex saideien van wamixe of koxme xnex opgenoxnen eiekxnei- xeix oi hex xnogen iozen van koime. rnnhisixie neon ivxooeniv WAYEFIMANAGEMEHVMn v 1H-H1(iiim.4iVVrV. wii{i| n|IV . nii-. nn. i.ni nn. .-an nnninn. an. - W n hi. n nan ie| ii{ri, I:1 ,1i*>iidx, iii| .H? '-iviixI'M! -I new riank on hai i, p.. ekk. ,.n . ni ii.in. nxNIH!nn. .ank. n i. n.niin. .v. n hxnnnn . n -uni.Hi H n-, .nin, nvx [V inn. -n. . n1rii| >~: Ai5i, m :heiax ix-47 - . i., ... .n. -.nn. . -an-. nin, ..nn. x.i v'xn. n-in x~nx. n xaa naieenn Ii.1Vi4i-HEHVIEJHIHI" D-:anaaannakano.uiihvlnwiiii Ir: nan -inan. nn, xnanaiiikiiniiix . n.. naxn. i.nx. ..ni. .x . .n. inn n i-AIiaIi1i-hi inn. n.~ IVV# .in-i. na.ii. x. x1l>4iiVi1i1i_}Imi-Hf ienoei . ,i. -oi-hi. nn. ..e. n i, .ixnnn, k. mi iii.nannn.Hi'41V iVii'. A1riii Morgen II beglnnenwe kvnnen mnrgeri ai iaeginnen,de Sma1tPo| deY nxaakx gebmik van besxaande en bewezen opIos- 5irIgerI. Dexe1orIIeI1uHerI ei meerdere aioiexxen in bednii gaan waaiin onderdeien van de smaix Poideuijn geinxegveem.een xnooi vooioeeld is hutwocn-1cIgwmpexTov: |Idael te wageningen.Hiex womx wannie gewonnen uix de aangienzen- de skidsgvachleri opgeslagen in hex gnaimwaxei De siadsgxaxhi heeft niomenxeei een zeei slechie waxeikwaiixeii,de insiaiiaiie van de woningsxich- ling zai hei waxex in Slmmmg bIerIgerI, alkoe| eII en vooizien van ekxxa zuurstnlwaardaar aanxien- iiike verbeleilngen women veiwachl.in hex pm~ ]e: l'De Laak' invaxhoisxnmexsioon is dltvooi- Jaav een eeme koppeiing xvssen energie opwek- king en peilbeheer geniaakx.Hex oppeiviakie waxei womi hiei van een laag peiivak naai een huge:peii veioonipxvaoi hexwinnen van warni- xe.i>eze insiaiiaxie sxaax paxaiiei aan een nieuw geboowd gemaai om de iunexie heen in de zo- niex waiex aan xe voeien om vemmgen van hex hageie peiivak xe vooxkonien.Hex walerschap zai dooi iie insiaiiaxie van de Laak nxinciev enexgie veioiuiken voox hex op peii houoen van dll sysleem.wei is xiix oe genxisxe kans,hiex heooen nameluklwee parlljeri geinvesxeem in een eigen insxaiiaxie mex xiezeime hincxie.A13 oi;de inxich iing van dix gehiea ai de koppeiing was geniaaki ivssen hex waterbeheer en hex opwekken van energie hadxien invesxenngen kvnnen women beapaam en had veei nieei mndemeriiuirhel sy sxeem kurinen women gehaa| d.DiI is een beiang rukz corisraiering in de onxwiixkeiing van de smaix Poldei.Kiiix voonaan bi] de innxhxing van een gebied inxegiaai naai hex waxexoian en de iokaie eneigieoehoeixe oxn hex inakvnaie vix nnae Smart Polderste haienvoox nieexinvo zie www. nnanooidei. ni L7fwww. if(e: hIia| I)gy. II| .sonysehoixen IS basfnesx developerbu IF Techno- Iog, vAmh2m. LAND+wATER nn s-nnzizou 13